วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เมล็ดมัสตาร์ดและเชื้อแป้ง


เมล็ดมัสตาร์ดและเชื้อแป้ง
จันทร์
สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา
อพย 32:15-24,30-34
มธ 13:18-23
จากสถานการณ์เขื่อนแตกและน้ำท่วมที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว ปี 2018 เราเห็นธารน้ำใจหลั่งไหลไปช่วยเหลือ ส่วนใหญ่เป็นคนเล็กน้อยที่ไม่มีใครรู้จัก บางคนเป็นคนหาเช้ากินค่ำ แต่ทนเห็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวไม่ได้ ต้องช่วยเหลือตามกำลังความสามารถ รวมถึงอาสาสมัครที่ช่วยงาน บางคนเป็นเด็ก บางคนเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ นี่คือเมล็ดเล็ก ๆ ที่มีพลังยิ่งใหญ่ และพระศาสนจักรเติบโตมาด้วยพลังเช่นนี้
พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าตรัสอุปมาสองเรื่อง “เมล็ดมัสตาร์ด” และ “เชื้อแป้ง” เมล็ดมัสตาร์ดเป็นเมล็ดที่เล็กกว่าเมล็ดทั้งหลาย แต่เมื่องอกและโตขึ้นได้กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ เป็นที่อาศัยของนกและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ พระวาจาของพระเจ้าและกิจการดีทุกอย่างที่เราทำเป็นเหมือนเมล็ดเล็ก ๆ แต่มีพลังแห่งชีวิตซ่อนอยู่และรอเวลาเจริญเติบโต เช่นเดียวกับเชื้อแป้งเพียงน้อยนิดใส่ปนลงไปในแป้งสามถัง และทำให้แป้งทั้งหมดฟูขึ้น
อุปมาเรื่อง เมล็ดมัสตาร์ดและเชื้อแป้ง สะท้อนพันธกิจของพระเยซูเจ้า งานของพระองค์ที่แคว้นกาลิลีเป็นเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดและเชื้อแป้ง ซึ่งเล็กมากไม่มีใครสังเกตเห็น พระองค์ทรงทำงานอย่างเงียบ ๆ ดูภายนอกไม่มีความหมายอะไร บรรดาศิษย์ที่ทรงเลือกและมอบพันธกิจให้สานต่อ ล้วนเป็นชาวประมงไม่มีความรู้ แต่พระเยซูเจ้าทรงมองการณ์ไกล ทรงมองเห็นความสำเร็จยิ่งใหญ่ ทรงใช้เครื่องมือเล็กน้อยและไม่เหมาะสมเพื่อพันธกิจยิ่งใหญ่
อุปมาเรื่อง เมล็ดมัสตาร์ดและเชื้อแป้ง ได้ให้กำลังใจเราในการทำความดีเล็กน้อยที่สามารถทำได้ อาจไม่ใช่สิ่งสำคัญในสายตาของใครต่อใคร แต่พระเยซูเจ้าทรงมองเห็นและรับรู้ พระองค์สามารถทำงานผ่านทางความพยายามเล็กน้อยที่สุดที่ทำด้วยความรัก พระองค์ทรงทำให้งานสำเร็จและเกิดผลในแบบที่เราคาดไม่ถึง เราได้รับการเรียกให้ปลูกเมล็ดพันธ์ดีในแต่ละวัน ทำส่วนของเราให้ดีที่สุด แล้วพระเจ้าจะทรงทำส่วนที่เหลือ
เราได้เป็นเมล็ดมัสตาร์ดที่พร้อมเน่าเพื่องอกเป็นต้นไม้ใหญ่หรือเปล่า เราได้เป็นเชื้อแป้งที่ยอมคลุกเคล้าเข้ากับแป้งเพื่อทำให้สังคมดีขึ้นไหม เราต้องตระหนักว่า อาณาจักรสวรรค์คืองานของพระเจ้าในตัวเรา ศิษย์พระคริสต์ต้องเป็นเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดและเชื้อแป้ง แม้เป็นคนเล็กน้อยที่ไม่มีใครรู้จักและไม่เป็นที่รับรู้ แต่เป็นฟันเฟืองสำคัญที่ขาดไม่ได้ พระเจ้าทรงใช้เราเป็นเครื่องมือทำให้งานเดินไปได้และสำเร็จ
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
khuanthinwan@gmail.com
วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร
29 กรกฎาคม 2018
ที่มาภาพ : https://www.facebook.com/ABClaos/photos/pcb.1911798979123332/1911798699123360/?type=3&theater

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น