วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 240

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  240  อาทิตย์ที่  25  ธันวาคม 2022 (2565)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สมโภชพระคริสตสมภพ


เด็กคำสอนวัดดอนม่วยและวัดโนนค้อร้องเพลงอวยพรคริสต์มาสและปีใหม่ เสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2022

พี่น้องที่รัก ทั่วโลกเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระกุมารเยซูอย่างยิ่งใหญ่ ในฐานะของขวัญสุดประเสริฐจากพระเจ้า ทรงเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์ที่เสด็จมาในโลกเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด พระวรสารนักบุญยอห์นเน้นพระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ ยอห์นได้ไตร่ตรองด้วยสายตาของศิษย์ที่ทรงรัก มองดูคำเทศน์สอน และภารกิจทั้งหมดของพระเยซูเจ้า เพื่อบอกให้ทราบว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็น บทบัญญัติใหม่ โมเสสคนใหม่ พระวิหารใหม่ และ ปัสกาใหม่ สำหรับชาวยิว

นักบุญยอห์นต้องการให้ความกระจ่างว่า พระเยซูเจ้าบุตรของพระเจ้า ไม่ทรงเป็นเหมือนสิ่งสร้างทุกชนิดในจักรวาลที่เกิดในเวลา มีจุดเริ่มต้น แต่พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่ง และมีบทบาทสำคัญในการสร้างของพระเจ้า ยอห์นได้ประกาศว่า การรับธรรมชาติมนุษย์ขององค์พระเจ้าเป็นความจริงพื้นฐานที่สุดในคริสตศาสนา

เด็กคำสอนวัดดอนม่วยและวัดโนนค้อร้องเพลงอวยพรคริสต์มาสและปีใหม่ เสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2022

        บทอ่านแรก
ประกาสกอิสยาห์ได้ชี้ให้เห็นว่า พระเจ้าทรงนำประชากรของพระองค์จากถิ่นเนรเทศไปบาบิโลนกลับคืนสู่สิโยน ที่มีพระวิหารกรุงเยรูซาเล็มตั้งอยู่ พระศาสนจักรประยุกต์พระวาจาตอนนี้กับเหตุการณ์ในวันพระคริสตสมภพ ที่องค์พระผู้ไถ่ทรงเป็นผู้นำข่าวดีแห่งสันติสุขและความรอดสู่ประชากรของพระองค์

บทอ่านที่สอง จดหมายถึงชาวฮีบรูแสดงให้เห็นว่า พระเจ้าตรัสกับเราโดยทางพระบุตรคือ พระวจนาตถ์ผู้ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ เราสามารถพบพระเจ้าได้ในสิ่งสร้างของพระองค์ในชีวิตประจำวัน พระวจนาตถ์ของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ในพระเยซูเจ้า

พระวรสาร พระวรสารวันนี้นักบุญยอห์นทำให้เราทราบตั้งแต่ต้นว่า พระเยซูเจ้าเป็นใคร และเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูเจ้ากับพระเจ้า พระวจนาตถ์คือพระวาจา (Logos) เป็นพระวาจาของพระเจ้าที่ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ และมาประทับท่ามกลางเรา นักบุญยอห์นไม่มีเรื่องเล่าการบังเกิด แต่ย้อนกลับไปถึงการเริ่มต้นของทุกสิ่ง

เด็กคำสอนวัดดอนม่วยร้องเพลงอวยพรคริสต์มาสและปีใหม่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ อังคารที่ 20 ธันวาคม 2022

°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.      ขอบคุณพี่น้องได้สนับสนุนกระแสเรียก ในการบริจาคข้าวและปัจจัยต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสามเณร วัดดอนม่วย : ข้าวเปลือก 40 กระสอบ, เงิน 2,260.- บาท และวัดโนนค้อ : ข้าวเปลือก 30 กระสอบ, เงิน 780.- บาท

2.      ขอบคุณพี่น้องที่สนับสนุนการทำดาวและแห่ดาว ยินดีกับดาวบ้านโนนค้อที่ชนะเลิศ และบ้านดอนม่วยได้ลำดับที่ 3

3.      เสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2022 แห่ดาว มิสซาคืนคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่า วัดโนนค้อ เริ่มเวลา 18.30 น.

4.      อาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2023 สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้าและวันขึ้นปีใหม่ วัดดอนม่วย เวลา 8.30 น. และวัดโนนค้อ เวลา 10.30 น. จับสลากและรับประทานอาหารร่วมกัน

5.      จันทร์ที่ 2 มกราคม 2023 เชิญร่วมฉลองวัดพระนามเยซู โพนสวาง (มีซองบอกบุญ)

เด็กคำสอนวัดดอนม่วยและวัดโนนค้อร้องเพลงอวยพรคริสต์มาสและปีใหม่ อังคารที่ 20 ธันวาคม 2022

6.     
ศูกร์ที่ 6 มกราคม 2023 เชิญร่วมฉลองวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว

7.      เสาร์ที่ 7 มกราคม 2023 เชิญร่วมฉลองวัดนักบุญมาการีตาอาลาก๊อก หนองบัวทอง

8.      เงินทานวัดดอนม่วย 1,543.- บาท และสร้างซุ้มประตู ครอบครัวลุงอุฤทธิ์-ป้าศรีไพร ราชจันทร์ 2,020.- บาท

9.      เงินทานวัดโนนค้อ 939.- บาท และสมทบสร้างวัดและบ้านพักพระสงฆ์ : 1) อุทิศยอห์น เอกลักษณ์ มะลิงาม 500.- บาท และ 2) คุณเจนจิรา มณีนพ อุทิศบรรพชนและญาติพี่น้องที่ล่วงลับ 100,000.- บาท

10.  ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 7-8 ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 9-10  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 3

เด็กคำสอนวัดดอนม่วยและวัดโนนค้อร้องเพลงอวยพรคริสต์มาสและปีใหม่ พุธที่ 21 ธันวาคม 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                        ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

25

07.00 น.

08.30 น.

สมโภชพระคริสตสมภพ

 

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

26

06.45 น.

ฉลอง น.สเตเฟน ปฐมมรณสักขี

 

อังคาร

27

06.45 น.

ฉลอง น.ยอห์นอัครสาวก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

 

พุธ

28

06.45 น.

ฉลอง น.ทารกผู้วิมล

 

พฤหัสบดี

29

06.45 น.

อัฐมวารพระคริสตสมภพ

 

ศุกร์

30

06.45 น.

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

เสาร์

31

18.30 น.

แห่ดาวและมิสซาคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่า

 

การแห่ดาวและฉลองพระคริสตสมภพวัดดอนม่วย เสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2022วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 239

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  239  อาทิตย์ที่  18  ธันวาคม 2022 (2565)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

พิธีเปิดอนุสาวรีย์พระสังฆราชโปรดม คุณพ่อซาเวียร์ เกโก และคุณพ่อยังเซน สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน เสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2022

พี่น้องที่รัก เรามาถึงสัปดาห์สุดท้ายของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาให้เราได้ตระหนักว่า “อิมมานูเอล พระเจ้าสถิตกับเรา” ซึ่งเป็นหัวใจของความเชื่อคริสตชน การบังเกิดมาของพระเยซูเจ้าเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่า พระองค์ประทับอยู่ท่ามกลางเราแล้ว เป็นต้นในเพื่อนพี่น้องและในบุคคลต่าง ๆ ที่เราพบ นี่คือการเตรียมฉลองการบังเกิดมาของพระกุมารเจ้าอย่างมีคุณค่า

ให้เราได้เงียบสักครู่หนึ่งเพื่อเตรียมห้องในจิตใจของเรา เพื่อพระเยซูเจ้าจะได้เสด็จมาหาเราระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณนี้ พระองค์จะได้ส่องสว่างและขจัดความมืดแห่งบาปให้ออกไปจากใจเรา และนำมาซึ่งสันติสุขและความชื่นชมยินดีที่เราสามารถนำไปแบ่งปันกับผู้อื่นได้

พี่น้องโนนค้อร่วมฉลองบุญราศีแห่งสอนคอน สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน เสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2022
        บทอ่านแรก
ประกาสกอิสยาห์ได้ทำนายล่วงหน้าก่อน 700 ปีว่า พระเจ้าจะประทานเครื่องหมายแก่ประชากรของพระองค์ นั่นคือ หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และบังเกิดบุตรชายคนหนึ่ง และเธอจะขนานนามว่า อิมมานูเอล ซึ่งคำทำนายนี้ปรากฏเป็นจริงในพันธสัญญาใหม่ด้วยการบังเกิดของพระเยซูเจ้า ผู้เป็น อิมมานูเอล พระเจ้าสถิตกับเรา

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้สรุปข่าวดีให้คริสตชนในระยะเริ่มแรกได้ทราบว่า พระเยซูเจ้าสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์กษัตริย์ดาวิด ทรงเป็นบุตรของพระเจ้า พระเจ้าของผู้เป็นและผู้ตาย ทรงรับเอากายบังเกิดเป็นมนุษย์ด้วยอำนาจของพระจิตเจ้า นักบุญเปาโลได้ประกาศว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทำให้คำทำนายของบรรดาประกาศกปรากฏเป็นจริง

พระวรสาร พระวรสารวันนี้ นักบุญยอแซฟได้รับแจ้งจากทูตสวรรค์ในความฝันว่า พระนางมารีย์ตั้งครรภ์ด้วยอำนาจของพระจิตเจ้า และบุตรที่จะเกิดมาจะนำความรอดพ้นจากบาปมาสู่ประชากรของพระองค์ พระเจ้าทรงเลือกยอแซฟให้เป็นเครื่องมือของพระองค์ ในการเป็นผู้นำครอบครัวและทำให้พระกุมารเจ้าที่บังเกิดมา สืบเชื้อสายจากราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด

พี่น้องดอนม่วยช่วยกันประดับไฟและทำถ้ำพระกุมาร อาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2022
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          อาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2022 บ้านเณรฟาติมาท่าแร่ คุณพ่อชัยวิชิต บรรเทาและสามเณรมาแผ่ข้าว ขอพี่น้องได้ส่งเสริมและสนับสนุนกระแสเรียก ในการบริจาคข้าวหรือปัจจัยต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสามเณรให้ก้าวหน้าในกระแสเรียก

2.          ศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2022 แห่ดาวที่วัดช้างมิ่ง, เสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2022 แห่ดาวและมิสซาคืนคริสต์มาสวัดดอนม่วย และอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2022 สมโภชพระคริสตสมภพ เวลา 7.00 น. วัดโนนค้อ และ เวลา 8.30 น. วัดดอนม่วย

3.          เสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2022 แห่ดาว มิสซาคืนคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่า วัดโนนค้อ เริ่มเวลา 18.00 น.

4.          อาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2022 สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้าและวันขึ้นปีใหม่ วัดดอนม่วย เวลา 8.30 น. และวัดโนนค้อ เวลา 10.30 น. จับสลากและรับประทานอาหารร่วมกัน

5.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,841.- บาท

6.          เงินทานวัดโนนค้อ 825.- บาท และสมทบสร้างวัด : 1) อุทิศยอห์น เอกลักษณ์ มะลิงาม 500.- บาท และ 2) อุทิศมารีอากอแรตตี กนกพร บุตรรัตน์ 1,000.- บาท

7.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 5-6 ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 7-8  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 2

พี่น้องดอนม่วยช่วยกันประดับไฟและทำถ้ำพระกุมาร อาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                               ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

18

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

19

06.45 น.

นพวารพระคริสตสมภพ

 

อังคาร

20

06.45 น.

นพวารพระคริสตสมภพ

 

พุธ

21

06.45 น.

นพวารพระคริสตสมภพ

 

พฤหัสบดี

22

06.45 น.

นพวารพระคริสตสมภพ

 

ศุกร์

23

 

นพวารพระคริสตสมภพ

 

เสาร์

24

18.00 น.

แห่ดาวและมิสซาคริสตมาสที่ดอนม่วย

 


พี่น้องโนนค้อช่วยกันทำดาวใหญ่ เสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2022