วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 3 ฉบับที่ 115


สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 115, อาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2020 (2563): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา
50 ปีชีวิตสงฆ์ พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
พี่น้องที่รัก พระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสถึง ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนา และ ไข่มุกเม็ดงาม ปาเลสไตน์เป็นดินแดนซึ่งอยู่ในภาวะสงคราม การซ่อนของมีค่าไว้ใต้ดินจึงเป็นเรื่องธรรมดา กล่าวกันว่า พื้นดินเป็นที่เก็บเงินซึ่งปลอดภัยที่สุดเพียงแห่งเดียว อีกทั้ง ไข่มุก เป็นสิ่งที่คนทั่วไปหลงใหล มิใช่เพราะเป็นสิ่งมีราคาแต่เพราะสวยงาม เมื่อได้เป็นเจ้าของย่อมรู้สึกปีติยินดี กฎหมายทัลมุด (Talmud) ของยิวกล่าวถึงไข่มุกว่ามีราคายิ่งกว่าสิ่งใด
พระอาณาจักรของพระเจ้ามีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อครอบครองอาณาจักรนี้ต้องละทิ้งทุกสิ่ง ชายผู้พบขุมทรัพย์ในทุ่งนาและพ่อค้าผู้พบไข่มุกเม็ดงาม รีบกลับไปขายทุกสิ่งที่มีเพื่อซื้อนาและไข่มุกเม็ดนั้น ใครแสวงหาและปรารถนาขุมทรัพย์แห่งพระอาณาจักรของพระเจ้า ย่อมพบความยินดีหาที่สุดมิได้
 พี่น้องชาวดอนม่วย-โนนค้อมอบต้นเงินร่วมความยินดีกับพระคุณเจ้า
บทอ่านแรก บอกให้เราทราบถึงวิธีที่กษัตริย์หนุ่มซาโลมอนได้เลือกขอให้พระเจ้าประทานปรีชาญาณ เพื่อจะได้ปกครองประชากรอย่างยุติธรรม พระเจ้าทรงพอพระทัยและประทานตามที่วอนขอ ทำให้กษัตริย์ซาโลมอนรู้จักวินิจฉัยแยกความดีจากความชั่วและตัดสินอย่างถูกต้อง
บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลสอนว่าเพื่อสัมผัสพระหรรษทานของพระเจ้า ซึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ต้องการติดตามพระองค์และปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ เปาโลได้ให้ความมั่นใจกับกลุ่มคริสตชนที่กรุงโรมว่า “พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์” (รม 8:28)
พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงสอนเราว่าพระอาณาจักรของพระเจ้า ซึ่งได้แก่ การปกครองของพระเจ้า การยอมรับพระเยซูเจ้าเป็นพระเจ้าและพระผู้ไถ่ การเชื่อในพระเจ้าและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ เป็นสิ่งที่มีค่ามากเหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่และไข่มุกเม็ดงาม ซึ่งเรียกร้องการอุทิศตนทั้งครบเพื่อครอบครองเป็นเจ้าของ
 พีน้องชาวโนนค้อมาวัดวันอาทิตย์ 19 กรกฎาคม 2020
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1.          ขอบคุณพี่น้องที่ร่วมทำบุญครบรอบ 50 ปีชีวิตสงฆ์ของพระคุณเจ้าจำเนียร สันติสุขนิรันดร์ เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2020 ได้เงินทั้งสิ้น 5,200.- บาท
2.          ขอคำภาวนาเพื่อคุณพ่อวรวิทย์ เวียรชัย ซึ่งป่วยหนักอยู่ในขั้นวิกฤต รวมถึงผู้เจ็บป่วยในชุมชนวัดของเรา ขอพระเจ้าเสริมกำลังและเยียวยารักษา และขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามพระประสงค์
3.          เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020 พิธีบวชพระสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เวลา 10.00 น. ขอคำภาวนาจากพี่น้องให้งานทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย
4.          ขอพี่น้องได้ร่วมทำบุญช่วยงานบวชพระสังฆราชใหม่ ทุกวัดจะรวบรวมเพื่อช่วยการจัดงานซึงต้องใช้งบประมาณมาก ตอนนี้มีผู้ทำบุญ 1,100.- บาท: 1) ครูศศิธร สังกฤษ 1,000.- บาท และ 2) ครูจรูญ จันฤาไชย 100.- บาท
5.          เงินทาน อาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2020: วัดดอนม่วย 1,587.- บาท และจ่ายค่าไฟฟ้า 2,518.- บาท; วัดโนนค้อ 1,709.- บาท
6.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 5-6 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 7-8, วัดโนนค้อ กลุ่มที่ 3
มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนวัดโนนค้อ
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
                                   ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
26
07.00 น.
08.30 น.
สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา
สุขสำราญพี่น้องชาวโนนค้อ
สุขสำราญพี่น้องชาวดอนม่วย
จันทร์-อังคาร
27-28
06.45 น.
สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

พุธ
29
06.45 น.
ระลึกถึง น.มาร์ธา

พฤหัสบดี
30
06.45 น.
สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

ศุกร์
31
06.45 น.
ระลึกถึง น.อิกญาซีโอแห่งโลโยลา พระสงฆ์

เสาร์
1
06.45 น.
ระลึกถึง น.อัลฟองโซ มารีย์ เดลิกวอรี พระสังฆราช

 มอบรางวัลนักเรียนคำสอนวัดดอนม่วยโอกาสฉลอง น.ดาเนียล 21 กรกฎาคม 2020วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

คุณค่าของพระอาณาจักร


คุณค่าของพระอาณาจักร
อาทิตย์
สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา
ปี A
1 พกษ 3:5, 7-12
รม 8:28-30
มธ 13:44-52
บทนำ
5 กรกฎาคม 2011 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ามีการค้นพบกรุสมบัติ ซึ่งเต็มไปด้วยทองคำ เพชร และอัญมณีจำนวนมาก ซุกซ่อนอยู่ในห้องลับใต้ดินภายในวัดศรีปัทมนาภะสวามี วัดฮินดูเก่าแก่แห่งหนึ่งสมัยศตวรรษที่ 16 ในเมืองตริวันดรัม รัฐแคราล่า ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย เบื้องต้นคาดว่าทรัพย์สมบัติที่ค้นพบมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 14,000 ล้านปอนด์หรือราว 687,080 ล้านบาท
ไม่ทราบว่าทรัพย์สมบัติเหล่านี้เป็นกรรมสิทธิ์ของใคร แม้พบเหรียญกษาปณ์ของ “บริษัทอินเดียตะวันออก” (East India Company) ของอังกฤษซึ่งเคยผูกขาดการค้าในดินแดนแถบนี้รวมอยู่ด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีคาดว่าทรัพย์สมบัติที่ค้นพบ อาจเป็นของ “มหาราชา” พระองค์หนึ่งซึ่งเคยมีอำนาจเหนือดินแดนนี้ในอดีต
พระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสถึง “ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนา” และ “ไข่มุกเม็ดงาม” ปาเลสไตน์เป็นดินแดนซึ่งอยู่ในภาวะสงคราม การซ่อนของมีค่าไว้ใต้ดินจึงเป็นเรื่องธรรมดา กล่าวกันว่า “พื้นดินเป็นที่เก็บเงินซึ่งปลอดภัยที่สุดเพียงแห่งเดียว” อีกทั้ง “ไข่มุก” เป็นสิ่งที่คนทั่วไปหลงใหล มิใช่เพราะเป็นสิ่งมีราคาแต่เพราะสวยงาม เมื่อได้เป็นเจ้าของย่อมรู้สึกปีติยินดี กฎหมายทัลมุด (Talmud) ของยิวกล่าวถึงไข่มุกว่ามีราคายิ่งกว่าสิ่งใด
1.        คุณค่าของพระอาณาจักร
อุปมาบอกให้เราทราบถึงคุณค่าของพระอาณาจักร และความชื่นชมยินดีเมื่อใครคนหนึ่งได้ครอบครองเป็นเจ้าของ ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนาและไข่มุกเม็ดงาม มีความแตกต่างและความสอดคล้องกัน คนพบขุมทรัพย์ถือเป็นเรื่องบังเอิญ ส่วนพ่อค้าผู้พบไข่มุกต้องใช้เวลาแสวงหาตลอดชีวิต การค้นพบพระอาณาจักรพระเจ้าจึงเป็นได้ทั้งเรื่องบังเอิญ หรือต้องแสวงหาตลอดชีวิต
พระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าในโลก ซึ่งแตกต่างจากอาณาจักรของโลกนี้ พระอาณาจักรของพระเจ้าหมายถึง การปกครองของพระเจ้า การยอมรับพระเยซูเจ้าเป็นพระเจ้าและพระผู้ไถ่ การเชื่อในพระเจ้าและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ เป็นสิ่่งที่มีค่ามากเหมือนขุมทรัพย์และไข่มุกเม็ดงาม ซึ่งเรียกร้องการอุทิศตนทั้งครบเพื่อครอบครองเป็นเจ้าของ
พระอาณาจักรของพระเจ้ามีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อครอบครองอาณาจักรนี้ต้องละทิ้งทุกสิ่ง ชายผู้พบขุมทรัพย์ในทุ่งนาและพ่อค้าผู้พบไข่มุกเม็ดงาม รีบกลับไปขายทุกสิ่งที่มีเพื่อซื้อนาและไข่มุกเม็ดนั้น ใครแสวงหาและปรารถนาขุมทรัพย์แห่งพระอาณาจักรของพระเจ้า ย่อมพบความยินดีหาที่สุดมิได้ เป็นความสุขของการได้พบและอยู่กับพระเจ้า สิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตคือ การรู้จักพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร
2.        บทเรียนสำหรับเรา
อุปมาได้ให้บทเรียนสำคัญกับเราหลายประการ หากเราต้องการพบขุมทรัพย์แห่งพระอาณาจักรของพระเจ้าและพบความยินดีอย่างหาที่สุดมิได้
ประการแรก เราต้องแสวงหาพระเยซูเจ้าให้พบ  เมื่อเราค้นพบพระเยซูเจ้าและพันธกิจของพระองค์ สิ่งอื่นทั้งหลายย่อมกลายเป็นเรื่องรอง นักบุญเปาโลเป็นตัวอย่างสำหรับเรา “ข้าพเจ้าคิดว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสตเจ้า และการตายก็เป็นกำไร” (ฟป 1:21) เพื่อกล่าวเช่นนั้นได้ เราต้องมีประสบการณ์ส่วนตัวและความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์ ผู้เป็นขุมทรัพย์แท้สำหรับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอธิษฐานภาวนาและดำเนินชีวิตตามพระวาจา
ประการที่สอง เราต้องยอมสละทุกสิ่ง เพื่อได้สิ่งดีที่สุดเราต้องยอมสละสิ่งดีรองลงมา เช่น ความสะดวกสบาย เราต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงและสละน้ำใจของตน เพื่อได้พบและอยู่ในพระอาณาจักรของพระเจ้าตลอดไป ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ด้วยการแบ่งปันสิ่งที่มีกับคนขัดสนและต้องการความช่วยเหลือ พระเยซูเจ้ามิได้ตำหนิการมีทรัพย์สมบัติมาก แต่ทรงประณามการใช้ทรัพย์สมบัติอย่างเห็นแก่ตัวต่างหาก
ประการที่สาม เราต้องดำเนินชีวิตมุ่งไปยังเป้าหมายสุดท้าย เราใช้เวลาส่วนใหญ่แสวงหาขุมทรัพย์จอมปลอม เช่น เงินทอง สถานะทางสังคม หรือความพึงพอใจชั่วครู่ชั่วยาม เราต้องมุ่งแสวงหาสิ่งสูงค่ากว่าคือ พระอาณาจักรสวรรค์ ดำเนินชีวิตตามแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้า พระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นอาณาจักรแห่งความรักและการให้อภัย ดังนั้น เราต้องเจริญชีวิตในความรักและการให้อภัยกัน ทำให้พระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นจริงตั้งแต่ในโลกนี้
บทสรุป
พี่น้องที่รัก อุปมาที่พระเยซูเจ้าทรงเล่าบอกให้ทราบว่า “ไม่มีสิ่งไหนมีค่าและสำคัญมากไปกว่าพระอาณาจักรของพระเจ้า” ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งความจริงและชีวิต อาณาจักรแห่งความศักดิ์สิทธิ์และพระหรรษทาน อาณาจักรแห่งความเมตตากรุณาและยุติธรรม อาณาจักรแห่งความรักและสันติสุข พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้สร้างพระอาณาจักรและแสวงหาการประทับอยู่ของพระองค์ ซึ่งเป็นสิ่งสูงค่าและไม่มีวันสูญเสียไป
พระอาณาจักรของพระเจ้าสามารถเห็นได้อย่างเด่นชัดในพระบุคคลของพระเยซูเจ้า ผู้เสด็จมาเพื่อ “รับใช้ผู้อื่นและมอบชีวิตของตนเป็นสินไถ่เพื่อมวลมนุษย์” (มก 10:45) ทรงท้าทายและมอบแบบอย่างนี้แก่เราบนไม้กางเขน ศิษย์พระคริสต์ต้องดำเนินชีวิตในความรักต่อกันและให้อภัยความผิดของกันและกัน แสวงหาพระเยซูเจ้าผู้เป็นขุมทรัพย์แท้ พร้อมเปลี่ยนแปลงและสละน้ำใจของตน เพื่อได้พบและอยู่ในพระอาณาจักรของพระเจ้าตลอดไป
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
khuanthinwan@gmail.com
วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร
24 กรกฎาคม 2020
ภาพ: คุณพ่อหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์, พิธีบูชาขอบพระคุณ, กรุงโรม, อิตาลี

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 3 ฉบับที่ 114


สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 114, อาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2020 (2563): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา
พี่น้องชาวดอนม่วยทำบุญอุทิศให้คุณพ่อปีโอ ไอศวรรย์ จันทร์ลือชัย
พี่น้องที่รัก พระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าทรงสอนด้วยอุปมา อาณาจักรสวรรค์เหมือนทุ่งนาที่หว่านข้าวสาลี แต่ศัตรูได้มาหว่านข้าวละมานในนาด้วย เจ้าของได้ปล่อยให้ข้าวทั้งสองอย่างเจริญเติบโตด้วยกัน ในพระศาสนจักรมีลักษณะแบบเดียวกันนี้ รวมถึงตัวเราแต่ละคนซึ่งมีทั้งความดีและความชั่ว ข้อเด่นและข้อด้วย ด้านมืดและด้านสว่าง และแง่บวกและแง่ลบในตัวตนเอง ไม่มีใครสมบูรณ์แบบและดีพร้อมไปหมดทุกอย่าง และไม่มีใครเลวไปเสียทั้งหมดเช่นกัน
ใจเราเปรียบเหมือนเนื้อนาข้าวสาลีกำลังเติบโตพร้อมกับข้าวละมานซึ่งเป็นความชั่วในตัวเรา ให้เราหันกลับมาหาพระเยซูเจ้า ผู้สามารถช่วยเราให้เอาชนะความชั่วได้ พระองค์เสด็จมาในโลกเพื่อสอนเราถึงความแตกต่างระหว่างความดีกับความชั่ว อีกทั้ง สอนเราให้ตระหนักว่าพระบิดาเจ้าสวรรค์คือ ผู้พิพากษาแต่เพียงผู้เดียวและทรงไว้ซึ่งพระทัยเมตตากรุณา
 การทำบุญอุทิศให้คุณพ่อปีโอ ไอศวรรย์ จันทร์ลือชัย อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2020
บทอ่านแรก อำนาจของพระเจ้าปรากฏให้เห็นในความดีและความรักของพระองค์ ปรีชาญาณของพระเจ้าเป็นเข็มทิศนำทางเหนือเวลาและสถานที่ ซึ่งปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในสิ่งสร้างทั้งหลาย เพราะพระองค์ทรงความยิ่งใหญ่และความรัก ที่ทรงอภัยคนบาปทั้งหลายและเชิญพวกเขาให้สำนึกผิด กลับใจและทรงนำทางพวกเขาด้วยพระองค์เอง
บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้แสดงให้เห็นว่าบางครั้งเมื่อเราอธิษฐานภาวนาถึงพระเจ้า เราไม่รู้จะหาถ้อยคำไหนเหมาะสม แต่สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งสำคัญเพราะพระเจ้าทรงทราบทุกอย่าง ในความอ่อนแอของเราพระเจ้าทรงเสด็จมาช่วยเหลือ พระจิตเจ้าทรงภาวนาแทนเรา และจะทรงแปลความปรารถนาที่ไม่รู้จะกล่าวอะไรนั้นออกมา
พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงเตือนเราว่าไม่ควรตัดสินคนอื่นโดยเบาความ แทนที่จะตัดสินว่าใครดี ใครไม่ดี ใครน่าไว้ใจหรือไม่น่าไว้ใจ เราควรเลียนแบบพระเจ้า ผู้ทรงไว้ซึ่งอดทนและให้โอกาสทุกคน พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม (มธ 5:45)
 ครอบครัวลุงทักษ์ศิลป์-ป้าดา ฮุงหวลทำบุญเลี้ยงพี่น้องชาวโนนค้อ
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1.          ศูนย์สังคมพัฒนาโดยคุณพ่อชัยวัฒน์ นำสุขได้มอบทุนการศึกษาให้วัดดอนม่วยเพิ่มอีก 2 ทุน ๆ ละ 1,000,- บาท
2.          ขอบคุณพี่น้องที่ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อปีโอ ไอศวรรย์ จันทร์ลือชัย ครบรอบ 22 ปีแห่งมรณกรรม และทำอาหารมารับประทานร่วมกันหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้เงินทำบุญทั้งสิ้น 28,230.- บาท
3.          เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2020 สุวรรณสมโภชชีวิตสงฆ์ พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เวลา 10.00 น. (ให้ทุกวัดทำต้นเงินไปถวาย)
4.          เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020 พิธีบวชพระสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เวลา 10.00 น. ขอคำภาวนาจากพี่น้องให้งานทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย และร่วมทำบุญช่วยงานพระสังฆราชใหม่ได้ ทุกวัดจะรวบรวมเพื่อช่วยการจัดงานบวชพระสังฆราช ตอนนี้มีผู้ทำบุญ 1,100.- บาท
5.          เงินทาน อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2020: วัดดอนม่วย 2,023.- บาท; วัดโนนค้อ 1,446.- บาท
6.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 3-4 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 5-6, วัดโนนค้อ กลุ่มที่ 2
 มอบทุนการศึกษาจากศูนย์สังคมให้นักเรียน-นักศึกษาชาวดอนม่วย
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
                                   ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
19
07.00 น.
08.30 น.
สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา
สุขสำราญพี่น้องชาวโนนค้อ
สุขสำราญพี่น้องชาวดอนม่วย
จันทร์-อังคาร
20-22
06.45 น.
สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

พุธ
22
06.45 น.
ฉลอง น.มารีย์ ชาวมักดาลา

พฤหัส-ศุกร์
23-24
06.45 น.
สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

เสาร์
25
06.45 น.
ฉลอง น.ยากอบ อัครสาวก

 บรรยากาศการทำบุญและการรับประทานอาหารร่วมกันของชาวดอนม่วย-โนนค้อ
อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2020