วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 236

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  236 อาทิตย์ที่  27  พฤศจิกายน 2022 (2565)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

ตระกูลฮุงหวน สุติ มาตรักษ์ สุสานศักดิ์สิทธิ์วัดดอนม่วย เสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน  2022

พี่น้องที่รัก เราเข้าสู่เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (Advent) ซึ่งเป็นการเริ่มต้นปีพิธีกรรมของพระศาสนจักร (ปี A) ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกนั้น ยังเป็นช่วงเวลาของการไตร่ตรองถึงการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า ด้วยการเชิญพระองค์เข้ามาในจิตใจของเรา และตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระองค์ในตัวเราและเพื่อนมนุษย์

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เป็นช่วงเวลาสำคัญที่พระศาสนจักรให้เรามีเวลาสี่สัปดาห์เพื่อเตรียมรับเสด็จการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า ในพระศาสนจักรออร์ทอด๊อก เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ ยาวนานถึงสี่สิบวันเหมือนเทศกาลมหาพรต เพื่อช่วยเราได้เดินในแสงสว่างของพระเยซูเจ้า ให้เราเริ่มต้นด้วยการขออภัยโทษจากพระเจ้า

ขอบคุณร้านมายวันสปอร์ต (ครอบครัวองเสือ โชคสวัสดิ์นุกูล) ที่มอบชุดกีฬาและเสื้อผ้าให้เป็นของขวัญคริสต์มาสวัดดอนม่วย-โนนค้อ เสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน  2022
         บทอ่านแรก
ประกาศกอิสยาห์มองเห็นสันติภาพนิรันดรซึ่งประชากรของพระเจ้าจะพบในอาณาจักรของพระเจ้า โดยพูดถึงการกลับใจของชนในชาติ ในความเชื่อเราทุกคนกำลังเดินทางสู่บ้านของพระเจ้า และพระเจ้าจะทรงทำให้ความหวังในสันติภาพของเราสมบูรณ์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราต่างเป็นพี่น้องในความรักและความยุติธรรม

บทอ่านที่สอง เปาโลพูดถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูเจ้า เวลาได้มาถึงแล้วเราต้องตื่นเฝ้าอยู่เสมอ ด้วยการละทิ้งนิสัยไม่ดีที่เคยปฏิบัติ เลิกเดินในความมืดและความชั่วร้าย (การกินดื่ม กามารมณ์ ความโลภ การทะเลาะเบาะแว้งและความอิจฉาริษยา) หันมาเปลี่ยนแปลงตนเองเสียใหม่ด้วยการเดินในแสงสว่างของพระเยซูเจ้า

พระวรสาร พระวรสารวันนี้เตือนเราให้ตื่นเฝ้าเพราะเราไม่ทราบว่า พระเยซูเจ้าจะเสด็จมาเมื่อไร ดังนั้น การเริ่มต้นเทศกาลรับเสด็จพระคริสตเจ้า ไม่ได้เป็นช่วงเวลาของการเตรียมรับเสด็จการบังเกิดมาเท่านั้น แต่ยังเป็นช่วงเวลาของการเตรียมต้อนรับการเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง เราต้องไม่ปล่อยตัวไปตามกระแสของโลกและกิจวัตรประจำวัน

การก่อสร้างวัดโนนค้อ (งานฝ้าเพดาน) พฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน  2022
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ขอบคุณร้านมายวันสปอร์ต มุกดาหาร (น้องแก้ว) ที่บริจาคชุดกีฬา ผ้าห่ม และเสื้อผ้าสำหรับจับสลากคริสต์มาส

2.          ศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2022 เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของคุณพ่อโทมัส พีรพัฒน์ ขันละ C.Ss.R. วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว (บวชเป็นพระสงฆ์ เสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2022)

3.          เสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2022 เวลา 10.00 น. พิธีมอบทุนการศึกษาที่วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย

4.          จันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2022 เวลา 10.00 น. ฉลองวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

5.          เสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2022 เวลา 10.00 น. พิธีบวชสังฆานุกรคณะธรรมทูตไทย บร.มีคาแอล ชาตรี บุดดีด้วง และ บร.บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว ที่วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ

6.          เงินทานวันดอนม่วย 1,705.- บาท, รับเงินขายปาล์ม 900.- บาท และจ่ายค่าไฟฟ้า 700.- บาท

7.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,390.- บาท จ่ายค่าแรงช่างทำศาลาไม้ 15,000.- บาท และอุปกรณ์ (น้อต) 3,018.- บาท

8.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 9-10 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 1-2  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 3

การก่อสร้างศาลาพระเมตตา วัดโนนค้อ พฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน  2022

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

27

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

28

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

อังคาร

29

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

พุธ

30

06.45 น.

ระลึกถึง น.อันดรูว์ อัครสาวก

 

พฤหัส-ศุกร์

1-2

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

เสาร์

3

06.45 น.

ระลึกถึง น.ฟรังซิสเซเวียร์ พระสงฆ์

 

การก่อสร้างศาลาพระเมตตา วัดโนนค้อ พฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน  2022

 

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

การเสด็จมาของพระเยซูเจ้า

 

การเสด็จมาของพระเยซูเจ้า

อาทิตย์ สัปดาห์ที่

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

ปี A

อสย 2:1-5

รม 13:11-14

มธ 24:37-44

บทนำ

 จอห์น เอฟ เคนเนดี้ (John F. Kennedy) ได้เล่าเรื่องหนึ่งซึ่งมีความหมายมาก ในการปราศรัยรณรงค์หาเสียงเป็นประธานาธิบดีปี 1960 เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้พันดาเวนพอร์ท (Colonel Davenport) โฆษกสมาชิกสภารัฐคอนเนกติกัทซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการประชุมสภาปี 1789 ขณะกำลังประชุมกันอยู่นั้น ได้เกิดท้องฟ้ามืดมัวแบบไม่เคยเป็นมาก่อน สมาชิกสภาบางคนมองผ่านหน้าต่างและคิดว่า นี่คือเครื่องหมายแห่งวาระสุดท้ายของโลก

เหตุการณ์วันนั้น ทำให้บรรดาสมาชิกสภาร้องเอ็ดอึงลั่นห้องประชุมขอให้เลื่อนการประชุมออกไป แต่ผู้พันดาเวนพอร์ทยืนขึ้นและกล่าวว่า “ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ วันพิพากษากำลังจะมาถึงหรือไม่ ไม่มีใครทราบ หากยังมาไม่ถึงก็ไม่มีเหตุผลที่พวกเราจะเลื่อนการประชุมออกไป แต่ถ้ามาถึงแล้ว ข้าพเจ้าขอเลือกตายในหน้าที่ ดังนั้น ข้าพเจ้าขอให้จุดเทียนเพื่อประชุมต่อ” ได้มีการนำเทียนมาจุดและเริ่มการประชุมต่อไป

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เป็นการเตรียมฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า และเป็นการเตรียมต้อนรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ เราอยู่ระหว่างการเสด็จมาครั้งแรกที่เบธเลแฮม กับการเสด็จมาครั้งที่สองในวาระสุดท้ายเพื่อพิพากษาทุกคน เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ จึงเป็นช่วงเวลาของการไตร่ตรองถึงการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า ด้วยการเชิญพระองค์เข้ามาในจิตใจของเรา และตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระองค์ในตัวเราและเพื่อนมนุษย์

1.        การเสด็จมาของพระเยซูเจ้า

พระวรสารวันนี้พูดถึงการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าในวาระสุดท้ายของโลก เราเตรียมตัวรับสถานการณ์นี้อย่างไร ปัจจุบันมีคนสองกลุ่มมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า กลุ่มหนึ่งเตรียมตัวด้วยความวิตกทุกข์ร้อนหวาดระแวง ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งไม่สนใจว่า อะไรจะเกิดขึ้น พระวรสารบอกอะไรเราเกี่ยวกับวาระสุดท้ายของโลก และเราต้องเตรียมตัวเผชิญเหตุการณ์นี้อย่างไร

พระเยซูเจ้าทรงใช้ภาพพจน์สองอย่างเพื่ออธิบายการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ ซึ่งไม่มีใครทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เวลาใด (มธ 24:42ข) อย่างแรกคือน้ำวินาศที่กวาดผู้คนซึ่งกำลังกินดื่มสนุกสนานในสมัยโนอาห์จนหมดสิ้น อีกภาพพจน์หนึ่งคือขโมยที่มาในเวลากลางคืนซึ่งเจ้าของบ้านไม่ได้เฝ้าระวัง การเสด็จมาครั้งที่สองและวาระสุดท้ายของโลกอย่างที่พระเยซูเจ้าบอกเรา จะเกิดขึ้นโดยทันทีแบบไม่มีใครคาดฝัน ไม่มีการบอกให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้น เราต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอ

การดำเนินชีวิตคริสตชนเป็นชีวิตที่ต้องตื่นเฝ้าอยู่เสมอ ด้วยการทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเหมือนอย่างผู้พันดาเวนพอร์ทที่พร้อมตายในหน้าที่ ไม่ตื่นตระหนกไปกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น การตื่นเฝ้ายังหมายถึงการเรียนรู้เครื่องหมายแห่งกาลเวลา เพื่อเข้าใจความหมายที่พระเจ้าทรงต้องการบอกเราให้ทราบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ประจำวันจนถึงที่สุด ดังนั้น การตื่นเฝ้าจึงเป็นการเจริญชีวิตแห่งการรับใช้พระเจ้าด้วยความวางใจ ปฏิบัติตามบทบัญญัติ และดำรงตนในฐานะแห่งพระหรรษทานเหมือนผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์

2.        บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ประการแรก เราต้องตื่นเฝ้าอยู่เสมอ การตื่นเฝ้าแสดงให้เห็นลักษณะของผู้เป็นศิษย์ ซึ่งมุ่งหวังและรอคอยพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมา ด้วยการดำเนินชีวิตรับใช้พระเจ้าด้วยความวางใจ และในการอธิษฐานภาวนาอย่างจริงจังตามคำสั่งของพระเยซูเจ้า “จงตื่นเฝ้าและอธิษฐานภาวนาเพื่อจะไม่เข้าสู่การทดลอง” (มก 14:38) หรือปฏิบัติตามแบบอย่างของพระองค์ที่เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนา และทรงอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืน (ลก 6:12)

ประการที่สอง เราต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอ มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทราบวาระสุดท้ายของโลก และการเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งของพระเยซูเจ้า ดังนั้น ชีวิตของเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จมาของพระองค์ นี่คือหน้าที่ที่เราต้องทำ เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ ท้าทายเราด้วยคำถามสำคัญสามข้อ : 1) เราจะทำอะไรขณะนี้, 2) เราควรจะทำอะไรเวลานี้ และ 3) เราจะเริ่มทำอะไรบ้างตอนนี้ นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตากล่าวว่า “สิ่งที่ท่านทำในครอบครัวของท่าน เพื่อลูก เพื่อสามี เพื่อภรรยา จงทำเพื่อพระเยซูเจ้า”

ประการที่สาม เราต้องเตรียมต้อนรับพระเยซูเจ้าอยู่เสมอ พระองค์เสด็จมาหาเราทุกวันในพิธีบูชาขอบพระคุณ และในเพื่อนมนุษย์ที่เราพบแต่ละวัน เป็นต้น คนยากจน และคนต้องการความช่วยเหลือ คริสตชนต้องเตรียมรับเสด็จด้วยการเปิดใจต้อนรับพระองค์ กลับใจเปลี่ยนแปลงตนเอง และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนมนุษย์ เวลาที่เราทำหน้าที่เพื่อพระองค์ พระองค์จะเสด็จมาหาเรา และเวลาที่เราอธิษฐานภาวนาร่วมกันในนามของพระองค์ พระองค์จะประทับอยู่กับเรา

บทสรุป

พี่น้องที่รัก บ่อยครั้งเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า กลายเป็นช่วงเวลาแห่งการจับจ่ายซื้อของขวัญเพื่อมอบแก่กัน ของขวัญคริสต์มาสแท้จริงมีเพียงอย่างเดียวคือ องค์พระเยซูเจ้า ผู้ทรงเป็นของประทานจากพระบิดาเจ้าสำหรับเรา เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ เป็นช่วงเวลารื้อฟื้นและสร้างความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระเจ้า เป็นช่วงเวลาแห่งความเพียรทนในการอธิษฐานภาวนาด้วยความวางใจ และเปิดใจเราต้อนรับพระองค์ในเพื่อนมนุษย์ เป็นต้น คนยากจน และต้องการความช่วยเหลือ

พระเยซูเจ้าทรงเป็นแสงสว่างของโลก ดังนั้น เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ เป็นช่วงเวลาของการเดินออกจากความมืดเพื่อเดินในแสงสว่างของพระองค์ ศิษย์พระคริสต์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเองและคิดถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของตน มุ่งไปหาพระเจ้าด้วยการทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด และถอดแบบความรักของพระเยซูเจ้าต่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อทำให้พระองค์ปรากฏเป็นจริงในชีวิตประจำวัน

ขวัญ ถิ่นวัลย์, ของขวัญสุดประเสริฐ ความชื่นชมยินดีแห่งการบังเกิด, (สกลนคร : สมศักดิ์การพิมพ์ กรุ๊ป, 2562),  หน้า 3-6.

ภาพ : พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี, อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่, สกลนคร; 2022-11-18

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 235

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  235 อาทิตย์ที่  20  พฤศจิกายน 2022 (2565)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

ตระกูลมงคลล้อม สุสานวัดดอนม่วย เสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2022

พี่น้องที่รัก สัปดาห์สุดท้ายของปีพิธีกรรมพระศาสนจักรให้เราสมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล เราสามารถถวายเกียรติและช่วยให้พระอาณาจักรของพระองค์แพร่ขยายไปทั่วโลกได้ ผ่านทางการเจริญชีวิตในความรักต่อกันโดยไม่แบ่งแยก ในการให้อภัยความผิดของกันและกันอย่างไม่สิ้นสุด และในการแบ่งปันสิ่งที่มีกับผู้อื่นด้วยใจยินดี ทั้งในฐานะสมาชิกของพระศาสนจักร หรือในฐานะบุคคล

พระเยซูเจ้าทรงต้องการให้เราเป็นผู้นำข่าวดีแห่งความรักของพระองค์ไปสู่ผู้อื่น โดยเฉพาะกับคนยากจนและคนต้องการความช่วยเหลือ เราได้เป็นผู้นำข่าวดีของพระองค์แบบไหนในชีวิต ให้เราเงียบสักครู่เพื่อขอให้พระองค์ได้ทรงอภัยบาปของเรา เหมือนที่ทรงให้อภัยโจรที่ถูกตรึงกางเขนพร้อมกับพระองค์

ครอบครัวผิวชัยและครอบครัวมาตรักษ์ สุสานวัดดอนม่วย เสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2022
          บทอ่านแรก
หนังสือซามูเอล ดาวิดได้กลายเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล แต่ดาวิดทราบดีว่า พระเจ้าทรงเลือกสรรตนให้มาเป็นผู้นำประชากรของพระองค์ เพื่อช่วยพวกเขาให้ได้รับความปลอดภัยจากศัตรู อาณาจักรของดาวิดในโลกนี้มีวันสิ้นสุด แต่อาณาจักรของพระเยซูเจ้าคงอยู่ตลอดไปไม่มีวันเสื่อมสลาย (อสย 9:6)

บทอ่านที่สอง เราถวายเกียรติแด่พระเยซูเจ้าในฐานะผู้ปกครองสูงสุดของสิ่งสร้างทั้งหลาย พระองค์ทรงเป็นหัวใจของการไถ่กู้มนุษยชาติ ทุกสิ่งและทุกคนรวมเป็นหนึ่งเดียวในพระองค์ นักบุญเปาโลได้แสดงให้เห็นว่า เราทุกคนได้รับความรักและการช่วยให้รอดจากพระองค์ การปกครองของพระองค์นำมาซึ่งการให้อภัยบาปและการประกาศยุคแห่งความรอด

พระวรสาร นักบุญลูกาได้นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการตรึงกางเขน เหนือศีรษะของพระเยซูเจ้ามีข้อความ ผู้นี้คือกษัตริย์ของชาวยิว ผู้นำชาวยิวและทหารเห็นว่า นี่คือคือคำเยาะเย้ย แต่ผู้ร้ายคนหนึ่งซึ่งถูกตรึงกางเขนพร้อมกับพระองค์รับรู้ถึงความจริงนี้ โปรดระลึกถึงข้าพเจ้าด้วยเมื่อพระองค์เสด็จสู่พระอาณาจักรของพระองค์ และเขาได้รับการช่วยให้รอด

ตระกูลมณีนพ, เหลือหลาย และจันทรักษ์ สุสานวัดดอนม่วย เสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2022
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2022 เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของคุณพ่อโทมัส พีรพัฒน์ ขันละ C.Ss.R. วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว (บวชเป็นพระสงฆ์ เสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2022 ที่วัดพระมหาไถ่ กรุงเทพฯ)

2.          เสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2022 เวลา 10.00 น. พิธีมอบทุนการศึกษาที่วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย

3.          จันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2022 เวลา 10.00 น. ฉลองวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

4.          เสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2022 เวลา 10.00 น. พิธีบวชสังฆานุกรคณะธรรมทูตไทย บร.มีคาแอล ชาตรี บุดดีด้วง และ บร.บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว ที่วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ

5.          เงินทานวันดอนม่วย 1,259.- บาท, จ่ายค่าหัวอาหารปลา 3 กระสอบ 1,110.- บาท และสมทบสร้างซุ้มประตู คุณคำปอน แสงใสแก้ว 500.- บาท

6.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,630.- บาท, จ่ายค่าหัวอาหารปลา 3 กระสอบ 1,110.- บาท สมทบสร้างวัด 1) ร้านมายวันสปอร์ต 50,000.- บาท, 2) อุทิศยอห์น เอกลักษณ์ มะลิงาม 400.- บาท, และ 3) คุณคำปอน แสงใสแก้ว 500.- บาท

7.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 7-8 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 9-10  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 2

ตระกูลนิลเขตและนารินรักษ์ สุสานวัดดอนม่วย เสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                               ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

20

07.00 น.

08.30 น.

สมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

 

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

21

06.45 น.

ระลึกถึง พระนางมารีย์ถวายองค์ในพระวิหาร

 

อังคาร

22

06.45 น.

ระลึกถึง น.เซซีลีอา พรหมจารีและมรณสักขี

 

พุธ

23

06.45 น.

น.เคลเมนต์ที่ 1 พระสันตะปาปา

 

พฤหัสบดี

24

06.45 น.

ระลึกถึง น.อันดรูว์ ดุง ลัก พระสงฆ์และเพื่อน

 

ศุกร์-เสาร์

25-26

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

 

 

การก่อสร้างวัดโนนค้อ งานฝ้าเพดาน  อังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2022