วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 172

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 172 อาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2021 (2564)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

เจิมศีลคนไข้ผู้สูงอายุและผู้จะไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อาทิตย์ 22 สิงหาคม 2021

พี่น้องที่รัก บทบัญญัติ ระเบียบ กฎเกณฑ์และพิธีกรรมทางศาสนาเป็นสิ่งที่ดี แต่มิใช่สิ่งที่สมบูรณ์ครบครัน เป็นเพียงวิธีการนำไปสู่เป้าหมาย สิ่งเหล่านี้อาจกลายเป็นอุปสรรคหากมิได้รับใช้เป้าหมายตามที่วางเอาไว้ บ่อยครั้งการถือบทบัญญัติตามตัวอักษรอย่างเคร่งครัดได้กลายเป็นความผิดหลง นอกจากไม่ช่วยใครได้พบพระเจ้าแล้ว อาจเป็นอุปสรรคขวางกั้นมิให้ผู้ปฏิบัติได้พบพระเจ้าด้วย

พระเยซูเจ้าทรงสอนชาวยิวว่า สิ่งที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินไม่ใช่สิ่งที่มาจากภายนอก แต่เป็นสิ่งที่ออกมาจากใจต่างหาก สิ่งต่าง ๆ ที่พระเจ้าทรงสร้างล้วนแต่ดีทั้งนั้น แต่เป็นมนุษย์ทำให้เป็นมลทิน การกระทำของแต่ละคนบ่งบอกเจตนาและความต้องการของเขา บทบัญญัติต่าง ๆ ต้องนำมนุษย์ไปหาพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ นี่คือแก่นแท้และหัวใจของบทบัญญัติ

ติดตั้งเสาไฟฟ้าและวางสายไฟฟ้าใหม่เนื่องจากเสาเดิมหัก อาทิตย์ 22 สิงหาคม 2021

         บทอ่านแรก
กฎเกณฑ์ หรือคำสั่งสอนของพระเจ้ามิใช่ภาระ แต่ช่วยเหลือและให้คำแนะนำสำหรับชีวิต ดังนั้นชาวอิสราเอลจึงถูกชักนำให้ปฏิบัติตาม ธรรมบัญญัติของพระเจ้านำไปสู่ปรีชาญาณและอิสรภาพแท้จริง ใครที่ปฏิบัติตามย่อมเข้าใจถึงพระประสงค์ของพระเจ้า

บทอ่านที่สอง จดหมายนักบุญยากอบบอกเราว่า พระวาจาของพระเจ้าเป็นสิ่งที่คงอยู่ตลอดไป ทั้งนี้เพราะพระวาจาของพระเจ้าสมบูรณ์และประกอบด้วยความจริงและปรีชาญาณสูงสุด ดังนั้น การรับใช้พระเจ้าแท้จริงคือการฟังและปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ในกิจการ นี่คือการรับใช้พระเจ้าและพันธกิจของเรา

พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงแสดงให้เราเห็นว่ามิใช่การถือปฏิบัติตามบทบัญญัติ ธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีกรรมภายนอกที่สำคัญ แต่เป็นความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ต่างหาก ที่เป็นแก่นแท้และหัวใจของทุกสิ่ง ที่ช่วยให้การปฏิบัติศาสนาในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งมีคุณค่าและความหมาย ความรักในใจของเราต้องเป็นแรงจูงใจเราในการทำสิ่งต่าง ๆ

ตั้งแบบเสาและเทเสาวัดใหม่โนนค้อ จำนวน 25 ต้น
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2021 ผู้ติดเชื้อ 17,984 (สะสม 1,128,692) และผู้เสียชีวิต 292 (สะสม 10,765) สกลนคร ผู้ติดเชื้อ 6,051 และ เสียชีวิต 21 ขอให้พี่น้องระมัดระวังและป้องกันตนเองอย่างเข้มงวด

2.          ขอบคุณผู้ช่วยศักดิ์สิทธิ์ จันทรักษ์ และน้องกอล์ฟ เกียรติศักดิ์ นารินรักษ์ ที่ช่วยติดตั้งเสาไฟและวางสายไฟฟ้าเข้าวัดใหม่

3.          จันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2021 ประชุมซีน๊อดสังฆมณฑล เขตตะวันตกที่สำนักมิสซัง

4.          อาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2021 ฉลองครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งคณะพลมารีย์ และฉลองแม่พระปังเกิด เชิญชวนพลมารีย์ใส่ชุดพลมารีย์ ร่วมเทิดเกียรติแม่พระเป็นพิเศษในโอกาสดังกล่าว

5.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,324.- บาท, และจ่ายค่าไฟฟ้า 1,700.- บาท

6.          เงินทานวัดโนนค้อ 790.- บาท และรายนามผู้บริจาคช่วยถมดินวัดใหม่ : 1) คุณทักษ์ศิลป์-คุณดารา ฮุงหวล 5,000.- บาท, 2) อุทิศมัทธิว สมยศ ล้อมงคล 2,000.- บาท, 3) คุณอรพิน นิลเขต 600.- บาท และสมทบเสาโรมัน 1 ต้น คุณวลัยพร ไอแลนด์ อุทิศเปโตร วิชัย นิลเขต 15,000.- บาท

7.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 9-10 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 1-2 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 3

เด็ก ๆ โนนค้อกำลังเล่นสนุกบนกองทราย 28 สิงหาคม 2021

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

29

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา วัดโนนค้อ

วัดดอนม่วย

 

จันทร์

30

06.45 น.

ประชุมซีน็อดสังฆมณฑลฯ เขตตะวันตก ที่สำนักมิสซังฯ

 

อังคาร-พฤหัส

31-02

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

 

ศุกร์

03

06.45 น.

ระลึกถึง น.เกรโกรี พระสันตะปาปาและนักปราชญ์

 

เสาร์

04

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

 

 

ศีลเจิมศีลคนไข้สำหรับผู้สูงอายุและผู้จะไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
อาทิตย์ 22 สิงหาคม 2021การถือบทบัญญัติของพระเจ้า

 

การถือบทบัญญัติของพระเจ้า

อาทิตย์

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

ปี B

ฉธบ 4:1-2,6-8

ยก 1:17-18,21-22,27

มก 7:1-8,14-15,21-23

บทนำ

 มุลลาห์ นัสรุดดิน พบแหวนเพชรน้ำงามวงหนึ่งตกอยู่บนถนน ตามบทบัญญัติของศาสนาบอกว่า ผู้พบเห็นสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้ก็ต่อเมื่อ เขาได้ประกาศกลางตลาด 3 ครั้งในเวลาต่างกันว่าได้พบสิ่งนั้น และไม่มีใครแสดงตนเป็นเจ้าของแล้วเท่านั้น นัสรุดดินเป็นคนเคร่งศาสนา ไม่อยากได้ชื่อว่าละเมิดกฎเกณฑ์ของศาสนา แต่เขามีความละโมบเกินกว่าจะปล่อยให้แหวนเพชรล้ำค่านั้นหลุดมือไป

นัสรุดดินย่องไปที่ตลาดเวลากลางคืนไม่มีใครเห็นและประกาศเบา ๆ ว่า “ผมได้พบแหวนเพชรบนถนน ใครที่เป็นเจ้าของกรุณาติดต่อผมด่วน” ไม่มีใครได้ยินเสียงพึมพรำของเขา เว้นแต่ในคืนที่สามมีชายคนหนึ่งได้ยิน เขาไปหานัสรุดดินถามว่าพูดอะไรกลางตลาดยามค่ำคืน นัสรุดดินตอบว่า “ข้าไม่มีหน้าที่ต้องบอกแก สิ่งที่บอกได้คือข้าเป็นคนเคร่งศาสนา และมาที่นี่เพื่อทำตามบทบัญญัติ” จากนั้นเขาได้เอาแหวนเพชรวงนั้นใส่กระเป๋าและเดินจากไป

บทบัญญัติ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และพิธีกรรมทางศาสนาเป็นสิ่งที่ดี แต่มิใช่สิ่งที่สมบูรณ์ครบครัน เป็นเพียงวิธีการนำไปสู่เป้าหมาย สิ่งเหล่านี้อาจกลายเป็นอุปสรรคหากมิได้รับใช้เป้าหมายตามที่ได้วางไว้ บ่อยครั้งการถือตามตัวอักษรอย่างเคร่งครัดได้กลายเป็นความผิดหลง นอกจากไม่ช่วยให้พบพระเจ้าแล้ว ยังเป็นอุปสรรคขวางกั้นมิให้คนปฏิบัติได้พบพระเจ้าด้วย

1.        การถือบทบัญญัติของพระเจ้า

ในศาสนายิวมี “บทบัญญัติที่จารึกไว้” (Written Law) ได้แก่ หนังสือห้าเล่มแรก (Torah) ที่เรียกว่า “บทบัญญัติของโมเสส” กับ “บทบัญญัติที่เล่าสืบต่อกันมา” (Oral Law) ได้แก่ สิ่งที่บรรดาธรรมาจารย์เพิ่มเติมเข้ามารวมเป็น 613 ข้อ เพื่อขยายความบทบัญญัติของโมเสส โดยมีความมุ่งหมายเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของศาสนายิวและบทบัญญัติของพระเจ้า ในสมัยของพระเยซูเจ้าบทบัญญัตินี้เป็นที่รับรู้และเรียกว่า “ธรรมเนียมของบรรพบุรุษ”

พระวรสารตอนแรกพระยซูเจ้าทรงประณามบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสี เพราะธรรมเนียมเหล่านี้ (การล้างมือตามพิธีก่อนรับประทานอาหาร) ที่พวกเขาสร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ถือตาม “ท่านทั้งหลายละเลยบทบัญญัติของพระเจ้ากลับไปถือธรรมเนียมของมนุษย์” (มก 7:8) ตอนที่สองพระเยซูเจ้าทรงกล่าวถึงกฎเกี่ยวกับอาหารของศาสนายิว การรับประทานอาหารบางชนิด (เนื้อสุกร) ซึ่งทำให้มนุษย์เป็นมลทินและไม่สมควรเข้าร่วมพิธีกรรม

พระศาสนจักรยุคแรกมีต้นกำเนิดมาจากศาสนายิว และได้บังคับใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าวกับคริสตชนจากที่อื่น นักบุญมาระโกไม่เห็นด้วยและอ้างพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่ว่า สิ่งที่ออกมาจากใจมนุษย์ทำให้มนุษย์เป็นมลทิน ทรงตำหนิบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสี ด้วยการอ้างถ้อยคำของประกาศกอิสยาห์ “ประชาชนเหล่านี้ให้เกียรติเราแต่ปาก แต่ใจของเขาอยู่ห่างไกลจากเรา” (มก 7:6) ทรงต้องการให้การกระทำของเราสอดคล้องกับคำพูด

พระเยซูเจ้าทรงสอนชาวยิวว่า สิ่งที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทิน ไม่ใช่สิ่งที่มาจากภายนอก แต่เป็นสิ่งที่ออกมาจากใจต่างหาก สิ่งต่าง ๆ ในตัวมันเองไม่เป็นมลทิน เพราะทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างล้วนดีทั้งนั้น แต่เป็นมนุษย์ที่ทำให้เป็นมลทิน การกระทำของแต่ละคนบ่งบอกเจตนาและความต้องการของเขา บทบัญญัติต่าง ๆ ต้องนำมนุษย์ไปหาพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ นี่คือแก่นแท้และหัวใจของบทบัญญัติ

2.        บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิต

ประการแรก เราต้องถือบทบัญญัติของพระเจ้าที่จิตตารมย์ ไม่ปฏิบัติตามตัวอักษรเพื่อสนองความต้องการ หรือผลประโยชน์ของตน บทบัญญัติต้องช่วยเราให้รักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์มากขึ้น เช่น การมาวัดวันอาทิตย์เพื่อนมัสการพระเจ้าแบบหมู่คณะ มอบชีวิตและความต้องการของเราแด่พระองค์ ขอสมาโทษพระองค์สำหรับบาปที่ได้ทำ ขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรต่าง ๆ และรับพระองค์ในศีลมหาสนิท เพื่อเป็นพลังในการรักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์

ประการที่สอง เราต้องแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้า พระประสงค์ของพระเจ้าต้องสำคัญเป็นลำดับแรกในชีวิตของเรา และต้องแสดงออกในการกระทำ ด้วยการรักพระเจ้าในคนเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ ชีวิตของเราต้องแสวงหาและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าทุกวัน

ประการที่สาม เราต้องกลับใจและชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ สิ่งที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินเกิดจากใจของมนุษย์ ใจของเราเป็นบ่อเกิดของความชั่วช้าและการกระทำผิด อาทิ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความเกียจชัง เราต้องกลับใจและชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ด้วยการคืนดีกับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องทางศีลอภัยบาปทุกครั้งที่เราทำบาป

บทสรุป

พี่น้องที่รัก มิใช่การปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระเจ้า ธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีกรรมภายนอกที่สำคัญ แต่เป็นความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ต่างหากคือแก่นแท้ของทุกสิ่ง ช่วยให้การปฏิบัติศาสนาในชีวิตประจำวันมีคุณค่าและความหมาย ความรักในใจของเราต้องเป็นแรงจูงใจในการทำสิ่งต่าง ๆ เพราะ หากปราศจากความรัก ทุกสิ่งที่เราทำย่อมไร้ค่า (เทียบ 1 คร 13:2)

คริสตชนต้องไม่ถือบทบัญญัติของพระเจ้า เพื่อทำให้ตนเองดูดีในสายตาของคนอื่น บทบัญญัติต้องช่วยเพิ่มพูนความรักในใจเรา ทั้งต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ให้สูงขึ้น ศิษย์พระคริสต์ต้องถือบทบัญญัติที่จิตตารมย์ แสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้า กลับใจและชำระจิตใจให้บริสุทธิ์อยู่แสมอ เพื่อทำให้ความรักที่มีต่อพระเจ้าปรากฎเป็นจริงในการปฏิบัติติต่อเพื่อนพี่น้อง โดยเริ่มจากครอบครัว หมูคณะ และชุมชนวัดของเรา

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

danielkhuan@hotmail.com

วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร

27 สิงหาคม 2021

ภาพ : การฉลองนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส, อารามกลาริส กาปูชิน ท่าแร่; 2021-08-25

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 171

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 171 อาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2021 (2564)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

บรรยากาศการเล่นสนุกสนานตอนเย็นบริเวณหน้าวัดดอนม่วยของบรรดาเด็ก ๆ

พี่น้องที่รัก ความเชื่อเป็นของประทานจากพระเจ้า ที่ยกจิตใจและวิญญาณของเราให้ให้สูงกว่าวัตถุและสิ่งที่สัมผัสจับต้องได้ เป็นฤทธิ์กุศลเหนือธรรมชาติที่อยู่เหนือเหตุผลและความเข้าใจของมนุษย์ ในอีกด้านหนึ่ง ความเชื่อเรียกร้องความร่วมมือของมนุษย์ด้วยการเลือกพื้นฐาน เลือกที่จะเชื่อพระเยซูเจ้า หรือปฏิเสธพระองค์ เราได้รับความเชื่อนี้ตั้งแต่วันรับศีลล้างบาป เราต้องทำให้ความเชื่อนี้เติบโตในชีวิตของเรา ผ่านทางการอธิษฐานภาวนาและการรับพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท

ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาได้มีชาย-หญิงมากมายที่เชื่อพระเยซูเจ้า และเลือกเป็นพยานถึงความเชื่อที่ตนเองได้รับด้วยชีวิตของตน เราจึงมีนักบุญมรณสักขีมากมายในพระศาสนจักร ให้เราได้เลือกติดตามพระเยซูเจ้า ผู้เป็นแสงสว่าง ชีวิต ความเข้มแข็ง และความรักของเรา เพื่อมีชีวิตที่สมบูรณ์ในพระองค์

มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนชาวดอนม่วย อาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2021

        บทอ่านแรก โยชูวาได้เรียกประชาชนทุกเผ่าให้มารวมกัน เพื่อรื้อฟื้นความเชื่อและการอุทิศตนต่อพระยาเวห์ ท่านได้เตือนประชาชนถึงพระพรและความช่วยเหลือที่ได้รับจากพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสในอียิปต์ พวกเขาต้องตัดสินใจเลือกว่าจะรับใช้พระเจ้าหรือพระอื่น สำหรับท่านและครอบครัวจะรับใช้พระเจ้าแต่ผู้เดียว

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้เปรียบเทียบความรักระหว่างสามี-ภรรยา กับความรักระหว่างพระคริสตเจ้ากับพระศาสนจักร สามีต้องรักภรรยาเหมือนพระคริสตเจ้าทรงรักพระศาสนจักร สามี-ภรรยาต้องลืมตนเองและดำเนินชีวิตเพื่อกันและกัน ชีวิตของเราเช่นกันต้องมุ่งไปสู่พระคริสตเจ้า

พระวรสาร พระดำรัสของพระเยซูเจ้าที่ว่า “ผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเรา ก็คงอยู่ในเราและเราอยู่ในเขา” (ยน 6:56)  ทำให้บรรดาอัครสาวกบ่นว่าพระองค์ พวกเขาคิดว่าพระองค์เป็นพวกป่าเถื่อนกินเนื้อมนุษย์ พวกเขาไม่เข้าใจภาษาภาพพจน์ที่พระองค์หมายถึง “ศีลมหาสนิท” และพระองค์ได้ใช้โอกาสนี้ท้าทายพวกเขาให้เปิดตนเองต่อความเชื่อที่พระเจ้าประทานให้

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ที่โนนค้อ อาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2021

°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2021 ผู้ติดเชื้อ 20,571 (สะสม 1,001,418) และผู้เสียชีวิต 261 (สะสม 8,993) สกลนคร ผู้ติดเชื้อ 5,615 และ เสียชีวิต 19 ขอให้พี่น้องระมัดระวังและป้องกันตนเองอย่างเข้มงวด

2.          พุธที่ 25 สิงหาคม 2021 ฉลอง น.หลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส ศาสนนามของพระคุณเจ้าจำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ขอคำภาวนาจากพี่น้องเพื่อพระคุณเจ้าด้วย

3.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,810.- บาท, และเงินขายปาล์ม 760.- บาท

4.          เงินทานวัดโนนค้อ 960.- บาท และรายนามผู้บริจาคช่วยถมดินวัดใหม่ : 1) คุณเยาวลักษณ์ ยุติธรรม 3,000.- บาท, 2) คุณวนาลี พุทธิไสย 500.- บาท, 3) ซิสเตอร์น้ำฝน มงคลล้อม 500.- บาท, 4) คุณวิชากร มงคลล้อม 1,500.- บาท, 5) คุณยายฉายา ฮุงหวล 1,000.- บาท, 6) คุณอรปรียา บุญครอง 600.- บาท และ 7) คุณพรรนิภา มงคลล้อม 900.- บาท

5.          ขอบคุณพี่น้องที่ร่วมสมทบค่าถมดินพื้นที่ก่อสร้างวัดใหม่ เราใช้ดินไปทั้งหมด 113 คันรถดั้ม เป็นเงิน 35,000.- บาท ขณะนี้ผู้รับเหมากำลังเข้าแบบเสาเพื้อเตรียมเทเสา

6.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 7-8 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 9-10 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 2

การถมดินบริเวณพื้นที่การก่อสร้างวัดโนนค้อ อังคารที่ 17 สิงหาคม 2021


พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

22

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา วัดโนนค้อ

วัดดอนม่วย

 

จันทร์

23

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

 

อังคาร

24

06.45 น.

ฉลอง น.บาร์โธโลมิว อัครสาวก

 

พุธ-พฤหัส

25-26

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

 

ศุกร์

27

06.45 น.

ระลึกถึง น.โมนิกา

 

เสาร์

28

06.45 น.

ระลึกถึง น.ออกัสติน พระสังฆราชและนักปราชญ์

 

การปรับดินและย้ายต้นปาล์มวัดโนนค้อ พฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2021