วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที 3 ฉบับที่ 146

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 146, อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 (2564): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรีและคณะสงฆ์ร่วมเสกซุ้มประตูเอ็ดมองด์เปอเซต์ โอกาสฉลองวัดดอนม่วย; ศุกร์ที 26 กุมภาพันธ์ 2021
        พี่น้องที่รัก เราเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต การเรียกของพระเจ้าเป็นการเรียกส่วนบุคคล ด้วยการเชิญชวนเราให้ดำเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์และวางใจในพระองค์ งานของเราแต่ละคนเป็นการตอบสนองการเรียกของพระองค์ ด้วยการกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างต่อเนื่องทุกวัน เพื่อร่วมส่วนในธรรมล้ำลึกปัสกาของพระเยซูเจ้า

การกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสตชน ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จในอดีตที่เราภาคภูมิใจ แต่ขั้นอยู่กับปัจจุบันที่เรากำลังเดินทางสู่ที่พำนักอันถาวร ที่เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ในความจริงและความรัก เราต้องไตร่ตรองและกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเองทุกวัน เพื่อมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ มอบเงินจำนวน 20,000.- บาท ทำบุญสำหรับพระรูปแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน และพี่่น้องชาวโนนค้อมอบพระรูปแม่พระให้ชาวดอนม่วย; อาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2021

       บทอ่านที่ 1 : พระเจ้าทรงขอให้อับราฮัมนำบุตรชายคนเดียวไปถวายบูชาแด่พระเจ้า ทั้ง ๆ ที่ทรงสัญญากับอับราฮัมว่าจะให้เป็นชนชาติใหญ่ แต่อับราฮัมได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อและความวางใจอย่างเต็มเปี่ยมในพระสัญญาของพระเจ้า ทำให้อับราฮัมได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อ และพระเจ้าได้ตอบแทนความเชื่อของท่านอย่างล้นเหลือ

บทอ่านที่ 2 : นักบุญเปาโลได้ให้ความมั่นใจกับเราว่า พระเจ้ามิได้ทรงหวงแหนบุตรสุดที่รักของพระองค์ แต่ได้ทรงมอบให้รับทนทรมานเพื่อไถ่บาปเรา ดังนั้น เราไม่มีอะไรต้องหวาดกลัว เพราะพระบิดาเจ้าและบุตรสุดที่รักของพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอ เราต้องเชื่อและวางใจในพระองค์

พระวรสาร : แสดงให้เห็นถึงการเข้ามามีส่วนของพระเจ้าในชีวิตประชากรของพระองค์ ผ่านทางการประจักษ์พระวรกายของพระเยซูเจ้าบนภูเขา ที่ทรงแสดงให้ศิษย์สามคนได้เห็นถึงสภาวะพระเจ้าของพระองค์ เพื่อช่วยพวกเขาให้เข้มแข็งในความเชื่อ ก่อนที่พระองค์ทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พวกเขาได้รับการเรียกให้เชื่อฟังพระองค์

ร่วมเสกบ้านป้าละออและบ้านนรสินธ์ มณีนพ; จันทร์ที 27 กุมภาพันธ์ 2021

°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ขอบคุณพี่น้องที่ช่วยกันเตรียมฉลองวัดและเก็บงาน และขอบคุณ ดร.สุดาพร พงษ์พิศณุ ที่บริจาคดอกไม้ในงานทั้งหมด และซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งท่าแร่ที่ช่วยจัดอย่างสวยงาม

2.          ขอบคุณพี่น้องที่ร่วมบริจาคสร้างซุ้มประตู: 1) ครอบครัวนลูกหลาน เบเนดิกต์ เสถียร-มารีอา หนูพร 40,000.- บาท, 2) มาแมร์มีเรียม กิจเจริญ 20,000.- บาท, 3) คุณพ่อสุกิจ นารินรักษ์ 1,500.- บาท, 4) นายวรพิษ วงศ์ษาศรี 1,000.- บาท และ 5) ผศ. ดร. อภิลักษณ์ เคนไชยวงศ์ 1,000.- บาท, 6) นางสุภาภรณ์ นำสุย 1,000.- บาท, 7) นางใบศรี เหลาทอง 1,000.- บาท, 8) นายประนอม จันทรักษ์ 1,000.- บาท และ 9) ร้านธนพลป้ายสวย ทำป้ายอักษรชือวัด

3.          ขอบคุณพี่น้องที่ร่วมบริจากสร้างศาลาปีโอไอศวรรย์ จันทร์ลือชัย: 1) คุณพ่อชัยวัฒน์ นำสุย 2,000.- บาท, 2) คุณยายบัวเรียน นิลเขต 1,000.- บาท, 3) คุณพ่อสุกิจ นารินรักษ์ 1,500.- บาท, 4) คุณยายนวลศรี-นายวิทยา อารีรักษ์ 2,000.- บาท, 5) นางสาวอนงค์นารถ เหลือหลาย 500.- บาท, 6) นางสาวกัญจนัฐ เหลาทอง 1,125.- บาท, 7) นางสาวรัชนิดา หวลศรีไทย 200.- บาท, 8) นางมารศรี เมืองอามาตย์ 500.- บาท, 9) นางมนัสชนก อุดมดี 500,- บาท, 10) นางวิลาวัณย์ เสนาลอย 500.- บาท, 11) นายสุสกิต วังคะฮาด 500.- บาท, 12) นางสรัญญา กุลแก้ว 500.- บาท, 13) นางสาวจิตรัตน์ดา มาตรักษ์ 1,000.- บาท, 14) นายพรหมา สมจันทร์ 1,000.- บาท, 15) นางใบศรี เหลาทอง 1,000.- บาท, 16) นางวิไล นารินรักษ์ 500.- บาท,  17) นางเครือวัลย์ นารินทร์รักษ์ 1,000.- บาท, 18) นายวิสุทธิ์ นารินรักษ์ 500.- บาท, 19) นางเวทย์ ราชจันทร์ 500.- บาท

4.          เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2021 เชิญร่วมฉลองวัดแม่พระรับสาร หนองเดิ่น-ดอนขาว พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

5.          เงินทาน : วัดดอนม่วย 2,095.- บาท และจ่ายค่าไฟฟ้า 980.- บาท; วัดโนนค้อ 1,995.- บาท, จ่ายค่าไฟฟ้า 80.- บาท และผู้ทำบุญสร้างวัด : 1) นายกฤตชฐวรรธษ์ ชมชื่นจิตร์ 500.-บาท, 2) นายนวลจันทร์ ชูแจ้ง 100.- บาท และ 3) เงินทำบุญพระรูปแม่พระ อุทิศ ซีโมน ถนอม-กาโรลา ฮ้อม ถิ่นวัลย์ 20,000.- บาท

6.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 7-8 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 9-10 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 1

พี่น้องชาวดอนม่วยเตรียมฉลองวัด; อังคารที 23 กุมภาพันธ์ 2021

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                              ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

28

07.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

 

จันทร์-พฤหัส

01-04

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

 

ศุกร์

05

06.45 น.

วันศุกร์ต้นเดือน

 

เสาร์

06

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

 

บรรยากาศการเตรียมฉลองวัดของพี่น้องชาวดอนม่วย

 

การเปลี่ยนแปลงตนเอง

 

การเปลี่ยนแปลงตนเอง

อาทิตย์

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

ปี B

ปฐก 22: 1-18

รม 8: 31-34

มก 9: 2-10

บทนำ

คุณพ่อแอนโทนี เดอ เมลโล (Fr. Anthony de Mello) ได้เล่าเรื่องงดงามเรื่องหนึ่งในหนังสือลำนำสกุณา (The Song of Bird) เกี่ยวกับการภาวนาของชายชราคนหนึ่งถึงการเปลี่ยนแปลงที่เขาอยากให้เกิดขึ้น เวลาเป็นเด็กเขาอธิษฐานภาวนาถึงพระเจ้าว่า “ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานพระหรรษทานแก่ลูกเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก” เมื่อย่างเข้าวัยกลางคนเขาตระหนักว่า เขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลย แม้ช่วยวิญญาณสักดวงให้รอดยังไม่สามารถทำได้ เขาได้เปลี่ยนบทภาวนาใหม่ว่า “ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานพระหรรษทานแก่ลูก เพื่อเปลี่ยนแปลงครอบครัวและมิตรสหายของลูก เพียงเท่านี้ลูกก็พอใจแล้ว”

เวลานี้เขาอยู่ในวัยชราและวันเวลาเหลือน้อยเต็มที เขาตระหนักว่า ตนเองช่างโง่เขลาเหลือเกินที่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยมาจนถึงวันนี้ คำภาวนาของเขาเวลานี้คือ “ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานพระหรรษทานแก่ลูกเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง หากลูกเริ่มภาวนาแบบนี้ตั้งแต่แรก ลูกคงไม่เสียเวลาทั้งชีวิตโดยเปล่าประโยชน์” เมื่อเราเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเอง สังคมรอบข้างและโลกย่อมเปลี่ยนแปลงไปในแบบที่เราคาดไม่ถึง

การประจักษ์พระวรกาย (Transfiguration)  หมายถึงพระวรกายที่เปลี่ยนแปลงไปของพระเยซูเจ้า เทศกาลมหาพรตเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงตนเอง กลับใจมาหาพระเจ้า การประจักษ์พระวรกายมีจุดมุ่งหมาย ประการแรก เพื่อให้ความมั่นใจเกี่ยวกับแผนการของพระบิดา ผู้ทรงให้พระบุตรรับทรมาน สิ้นพระชนม์ และกลับคืนพระชนมชีพ ประการที่สอง เพื่อให้บรรดาศิษย์ได้เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ในฐานะพระเจ้า และมีความเข้มแข็งในห้วงเวลาแห่งการเบียดเบียน

1.        การเปลี่ยนแปลงตนเอง

พระเยซูเจ้าทรงนำเปโตร ยากอบ และยอห์นขึ้นไปบนภูเขา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการประทับอยู่ของพระเจ้า และพวกเขาได้เป็นประจักษ์พยานถึงการประจักษ์พระวรกายของพระองค์ การได้เห็นถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นสิทธิพิเศษที่พวกเขาได้รับ และเป็นข้อพิสูจน์ว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระผู้ไถ่ การปรากฏมาของโมเสสและเอลียาห์ตัวแทนของธรรมบัญญัติและบรรดาประกาศก ชี้ให้เห็นว่า พระเยซูเจ้าคือความสมบูรณ์ของพระพันธสัญญาเดิม

ช่วงเวลาสำคัญของการประจักษ์พระวรกายคือ เสียงดังมาจากเมฆบอกให้ทราบว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นบุตรสุดที่รักของพระเจ้าและให้พวกเขาฟังพระองค์ นี่คือคำรับรองของพระบิดาเจ้าว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นบุตรสุดที่รักของพระองค์และเราต้องฟังพระองค์ แม้ว่าสิ่งที่พระองค์ตรัส เช่น การถูกปฏิเสธ การทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนชีพจะเป็นสิ่งยากเกินรับได้ เราสามารถเข้าใจและร่วมส่วนในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ได้ผ่านทางหนทางแห่งไม้กางเขน

มีการเปลี่ยนแปลงสามอย่างในชีวิตของเราในการเดินทางมุ่งสู่ชีวิตนิรันดร การเปลี่ยนแปลงแรกเริ่มจากศีลล้างบาป ที่ชำระล้างบาปกำเนิดและเปลี่ยนแปลงตัวเราให้กลายเป็นบุตรของพระเจ้า ทายาทแห่งเมืองสวรรค์ การเปลี่ยนแปลงที่สองเกิดขึ้นเมื่อเราสามารถเอาชนะการประจญและความยากลำบากในชีวิต การเปลี่ยนแปลงที่สามเกิดขึ้นเมื่อเราจบชีวิตในโลกนี้ ซึ่งเราต้องผ่านการชำระตนในไฟชำระเพื่อได้รับชีวิตนิรันดร และบรรลุถึงความสมบูรณ์ในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูเจ้า

2.        บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราหลายประการ ในการนำไปปฎิบัติในชีวิตประจำวัน

ประการแรก เราต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง การประจักษ์พระวรกายเป็นเหตุการณ์ที่พระวรกายของพระเยซูเจ้าเปลี่ยนแปลงไป พระศาสนจักรให้เรารำลึกถึงเหตุการณ์นี้ในสัปดาห์ที่สองของเทศกาลมหาพรต เพื่อเตือนใจเราให้ตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า โดยเฉพาะในห้วงเวลาแห่งความยากลำบากในชีวิต ดังนั้น เราควรเปิดใจด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเอง หันกลับมาหาพระเจ้าเพื่อมีประสบการณ์ความรักของพระองค์ ช่วยคนอื่นได้รู้ถึงความรักของพระองค์และพร้อมมอบชีวิตของตนเพื่อผู้อื่น

ประการที่สอง พิธีบูชาขอบพระคุณคือแหล่งพลังทำให้เราเข้มแข็ง ในพิธีบูชาขอบพระคุณปังและเหล้าองุ่นได้เปลี่ยนเป็นพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า ผู้ถูกตรึงกางเขนและกลับคืนพระชนมชีพ การประจักษ์พระวรกายของพระองค์ได้ทำให้บรรดาอัครสาวกเข้มแข็ง พิธีบูชาขอบพระคุณเป็นแหล่งพลังในการต่อสู้การประจญและพื้นฟูชีวิตคริสตชนในเทศกาลมหาพรตนี้ การเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจเราให้ทำแต่สิ่งดีงาม ในการรับใช้ผู้อื่นโดยปราศจากความเห็นแก่ตัว

ประการที่สาม เราต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของพระเยซูเจ้า พระเจ้าทรงมอบพระบุตรสุดที่รักของพระองค์โดยไม่ทรงหวงแหน ดังเช่นอับราฮัมพร้อมมอบบุตรชายคืออิสอักแด่พระเจ้า การมอบชีวิตเพื่อไถ่บาปเราของพระเยซูเจ้าเป็นสิ่งมีคุณค่ายิ่งใหญ่ เราต้อเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ ด้วยการน้อมรับไม้กางเขนและร่วมส่วนในการแบกกางเขนนี้ในชีวิตประจำวัน จนถึงวาระสุดท้ายที่เราได้รับพระสิริรุ่งโรจน์แห่งการประจักษ์พระวรกายและกลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์

บทสรุป

พี่น้องที่รัก เราได้เห็นความรักของบิดาสองคน อับราฮัมที่มีต่ออิสอักและพระบิดาเจ้าที่มีต่อพระเยซูเจ้า บิดาทั้งสองคนได้เตรียมมอบบุตรสุดที่รักของตนเป็นบูชา ต่างก็ตรงที่พระเจ้าบอกให้อับราฮัมฆ่าลูกแกะเป็นบูชาแทนอิสอัก แต่พระเยซูเจ้าทรงเป็นลูกแกะที่ยอมรับพระทรมานและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนด้วยพระองค์เอง เพื่อช่วยเราให้ตระหนักถึงความรักของพระเจ้า

คริสตชนต้องลงจากภูเขาสู่ความเป็นจริงแห่งชีวิต และเดินตามรูปแบบชีวิตพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนทุกวันตลอดชีวิต เราได้ยินพระสุระเสียงของพระบิดาเจ้าตรัสกับเราว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นบุตรสุดที่รักของพระองค์ที่เราต้องฟัง ศิษย์พระคริสต์ต้องเชื่อฟังพระเยซูเจ้า มองเห็นการประทับอยู่ของพระองค์ท่ามกลางเรา และนำพระวาจาของพระองค์ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ในความรักและการให้อภัยเพื่อนมนุษย์ด้วยใจกว้าง ซึ่งพระศาสนจักรเรียกร้องเป็นพิเศษในเทศกาลมหาพรตนี้

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

https://dondaniele.blogspot.com/

หนังสือ เทศกาลมหาพรต 40 วันแห่งการฟื้นฟูชีวิตคริสตชน, สกลนคร : สมศักดิ์การพิมพ์ กรุ๊ป, 2561, หน้า 42-45.

ภาพ : พระอัครสังฆหราชอันตน วีระเดช ใจเสรี, ฉลองวัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร; 2021-02-27

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที 3 ฉบับที่ 145

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 145, อาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2021 (2564): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

ต้อนรับพระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี พระสงฆ์ นักบวชและผู้แสวงบุญจากอำเภองาว ลำปาง; จันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021
        พี่น้องที่รัก เราเข้าสู่เทศกาลยิ่งใหญ่อย่างมหาพรตแล้ว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระศาสนจักรเชิญชวนเราได้ไตร่ตรองเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง กลับใจใช้โทษบาป และเปลี่ยนแปลงตนเองหันมาหาพระเจ้า ด้วยการอธิษฐานภาวนา การอดอาหาร และการให้ทาน ซึ่งช่วยให้เราสามารถเอาชนะการทดลองและความโน้มเอียงในทางบาปในตัวเราได้ อีกด้านหนึ่งการทดลองทำให้เราเข้มแข็ง และเห็นคุณค่าแห่งพระหรรษทานของพระเจ้า

เทศกาลมหาพรต เป็นช่วงเวลาให้เราได้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากบาปและความเห็นแก่ตัว เพื่อเตรียมฉลองการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า พระศาสนจักรเชิญชวนเราให้กลับใจใช้โทษบาปหันมาหาพระเจ้า ผู้เฝ้าคอยเราแต่ละคนมาหาพระองค์อยู่เสมอ

พี่น้องชาวโนนค้อแจกขนมจีนโอกาสวันคล้ายวันเกิด; อาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2021

         บทอ่านที่ 1 :
หนังสือปฐมกาลได้พูดถึงเรื่องราวของโนอาห์และน้ำวินาศที่ได้ทำลายมนุษยชาติ มีเพียงโนอาห์และครอบครัวเท่านั้นได้รับการช่วยให้รอด รุ้งที่ปรากฏบนเมฆคือเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงกระทำกับมนุษย์ อันแสดงถึงความห่วงใยเอาใจใส่ของพระองค์ต่อมนุษย์อยู่ตลอดไป

บทอ่านที่ 2 : เปโตรบอกให้เราทราบว่า ศีลล้างบาปที่เราได้รับ ทำให้บาปของเราได้รับการอภัยกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ และร่วมส่วนในการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า ทำให้เรากลายเป็นบุตรของพระเจ้าและสามารถเรียกพระเจ้าว่าบิดาของเรา

พระวรสาร : มาระโกได้เล่าถึงการทดลองของพระเยซูเจ้า หลังจากรับพิธีล้างจากยอห์น บัปติสต์ พระจิตเจ้าได้นำพระองค์ไปยังถิ่นทุรกันดารเพื่อรับการทดลองจากปีศาจ จากนั้นพระองค์ได้เริ่มพันธกิจและประกาศสารของพระผู้ไถ่อย่างเปิดเผย “เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด” (มก 1:15)

เทพื้นเสาซุ้มประตูใหญ่; จันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021

°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ขอบคุณคุณพ่อเปโตร ประยูร พงษ์พิศ ที่มาเทศน์เอกวาร เตรียมจิตใจพี่น้องชาวดอนม่วยวันนี้ และพี่น้องที่มาช่วยกันพัฒนาวัดเพื่อเตรียมฉลองวัดเมื่อวาน เสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2021 วันนี้เช่นกัน เชิญมาช่วยกันเตรียมฉลองวัดอีก

2.          ขอบคุณพี่น้องที่ร่วมบริจาคสร้างซุ้มประตู: 1) ครอบครัวนายหนูไล สัพโส 1,000.- บาท, 2) นางกนกวรรณ ลี 1,000.- บาท, 3) ครอบครัวนางวิภารัตน์ วงศ์ษาศรี 1,000.- บาท, 4) นางสาวไลศรี จันทรักษ์ 1,000.- บาท และ 5) ครอบครัวถิ่นวัลย์ อุทิศซีมอน ถนอม-กาโลรา ฮ้อม ถิ่นวัลย์ ถวายพระรูปแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน (20,000.- บาท)

3.          ขอบคุณพี่น้องที่ร่วมบริจากกระเบื้องปูพื้นสร้างศาลาคุณพ่อไอศวรรย์ จันทร์ลือชัย: 1) คุณยายซำ มาตะรักษ์ 500.- บาท, 2) พี่ไลศรี จันทรักษ์ 1,000.- บาท, 3) ครอบครัวนายสุขชัย-นางดอกไม้ เหลือหลาย 1,000.- บาท, 4) นายปราโมทย์ พิชัย 2,000.- บาท, 5) ครอบครัวนางศศิธร สังกฤษ 1,000.- บาท และ 6) ครอบครัวคุณป้าทองเลื่อน พะตะวงศ์ 1,000.- บาท

4.          อังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2021 เชิญตัวแทนสภาภิบาลวัด 5 คน เข้าร่วมการรณรงค์มหาพรตทีวัดดอนม่วย 9.00-12.00 น.

พี่น้องชาวดอนม่วยต้อนรับพระสงฆ์ นักบวชและผู้แสวงบุญจากลำปาง; จันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021

5.         
ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2021 เชิญร่วมฉลองวัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย พิธีบูชาฯ เวลา 10.00 น.

6.          เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2021 เชิญร่วมฉลองวัดนักบุญกาทารีนา ทุ่งมน พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

7.          เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2021 เชิญร่วมฉลองวัดแม่พระรับสาร หนองเดิ่น-ดอนขาว พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

8.          เงินทาน : วัดดอนม่วย 2,235.- บาท; วัดโนนค้อ 1,055.- บาท, และผู้ทำบุญสร้างวัด : 1) คุณอำไพวรรณ ทรงเล็กสิงห์ 1,000.-บาท, 2) คุณวัชรี เกษตรบริบูรณ์ 1,000.- บาท และ 3) คุณทองย้อย ผลมูล

9.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 5-6 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 7-8, วัดโนนค้อ กลุ่มที่ 2

การประชุมสภาภิบาลวัดเตรียมฉลองวัด; จันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                              ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

21

07.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

 

จันทร์

22

06.45 น.

ฉลองธรรมาสน์ นักบุญเปโตร อัครสาวก

 

อังคาร

23

06.45 น.

ระลึกถึง น. โปลีการ์ป พระสังฆหราชและมรณสักขี

 

พฤหัส-เสาร์

24-27

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

 

บรรยากาศการพัฒนาวัดของพี่น้องชาวดอนม่วย; อาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2021