วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 3 ฉบับที่ 150

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 150, อาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2021 (2564): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

อาทิตย์พระทรมาน

ส่งศีลมหาสนิทและอวยพรผู้ป่วยและผู้สูงอายุชาวดอนม่วย-โนนค้อ จันทร์ที่ 22 มีนาคม 2021
        พี่น้องที่รัก เรามาถึงอาทิตย์พระทรมาน หรืออาทิตย์ใบลาน นั่นหมายความว่าเราได้เข้าสู่สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์แล้ว อาทิตย์พระทรมานเป็นวันที่เราไตร่ตรองถึงความเจ็บปวด การทรมาน และความตายของพระเยซูเจ้า ซึ่งเริ่มด้วยการระลึกถึงการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างกษัตริย์ที่ได้รับชัยชนะ ประชาชนถือกิ่งมะกอกและใบลานออกมาต้อนรับด้วยความยินดี

เช่นเดียวกับชาวยิวในวันนั้นเรามารวมกันถือใบลานและแห่ใบลาน เพื่อระลึกถึงการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้า อาทิตย์ใบลานเป็นโอกาสที่เราได้ไตร่ตรองถึงชีวิตในสัปดาห์สุดท้ายของพระเยซูเจ้า เป็นช่วงเวลาที่คริสตชนได้เตรียมจิตใจของพวกเขาสำหรับการเฉลิมฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า ธรรมล้ำลึกแห่งการไถ่กู้มนุษยชาติ

บน : รับมอบเงินจากครอบครัวคุณลุงสุบรรณ์-ป้าพยอม ผิวชัย สำหรับเสาต้นแรก 15,000.- บาท 
ล่าง : รับมอบเงินจากครอบครัวลุงเสมียน-ป้าสุดใจ บุญชาญ สำหรับตู้ศีลมหาสนิท 20,000.- บาท

        บทอ่านที่ 1 :
ในการเริ่มต้นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ พระเยซูเจ้าได้ประกาศผ่านทางประกาศกอิสยาห์ถึงหนทางที่พระองค์ต้องเดิน (บนหนทางแห่งไม้กางเขน) ผู้รับใช้ของพระเจ้าต้องรับทรมาน แต่พระเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งพระองค์ ตรงข้ามทรงช่วยพระองค์ให้สามารถเอาชนะความตาย

บทอ่านที่ 2 : นักบุญเปาโลได้ประกาศถึงหัวใจสำคัญของการฉลองปัสกา นั่นคือ พระเยซูเจ้าทรงนอบน้อมเชื่อฟังจนกระทั่งความตาย พระองค์ทรงสุภาพถ่อมตน ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นจากความตาย พระเยซูเจ้าทรงเป็นต้นแบบของความนอบน้อมเชื่อฟัง พระองค์ประทานพลังสำหรับเราในการเอาชนะความทุกข์ยากลำบากต่าง ๆ

พระวรสาร : พระมหาทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้า ได้เปิดเผยให้เราได้ทราบถึงความรักมากล้นของพระเจ้าสำหรับเราแต่ละคน ดังนั้น พิธีกรรมวันนี้ประกอบด้วยความชื่นชมยินดีและโศกนาฏกรรม ความทุกข์ทรมานมีความหมายพิเศษสำหรับชีวิตคริสตชน พระเยซูเจ้าประทับอยู่กับผู้ที่กำลังทนทุกข์เสมอ

การสอนคำสอนตอนเช้าที่ดอนม่วย; จันทร์ที่ 22 มีนาคม 2021

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          จันทร์ที่ 29 มีนาคม 2021 ส่งศีลมหาสนิทและประชุมกรรมการบริหาร

2.          อังคารที่ 30-พุธที่ 31 มีนาคม 2021 เข้าเงียบและประชุมประจำเดือน

3.          พฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ 1 เมษายน 2021 เวลา 6.30 น. เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลบวชที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ตอนเย็น เวลา 19.00 น. ตั้งศีลมหาสนิทและเฝ้าศีลมหาสนิท

4.          ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (อดเนื้ออดอาหาร) 2 เมษายน 2021 เวลา 15.00 น. เดินรูป 14 ภาค และนมัสการกางเขน

5.          เสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 3 เมษายน 2021 เวลา 19.00 น. เสกไฟ แห่เทียนปัสกา ตื่นเฝ้าปัสกา และเสกน้ำเสกและน้ำล้างบาป

6.          อาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2021 สมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ

กิจกรรมและคำสอนตอนบ่ายค่ายสู่แสงตะวัน อังคารที่ 23 มีนาคม 2021

7.         
เสาร์ที่ 10 เมษายน 2021 เชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์และฉลองวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ เวลา 10.00 น.

8.          ประกาศแต่งงาน : 1) ระหว่างนายปรีชา แก้วมี บุตรนายทด-นางพยอม แก้วมี จาก อ.สังขะ จ.สุรินทร์ กับ ฟีโลมีนา เกศกนก พันธ์โสภา บุตรีนายสุชาติ-ฟีโลมีนา รจนา พันธ์โสภา จากดอนม่วย และ 2) ระหว่างนายธวัฒน์ชัย สายคำภา บุตรนายสำเร็จ-นางหนูยุ้น สายคำภา จาก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู กับนางสาวนราสินี ศรีนุกูล บุตรีนายอารุณ-นางมนิดา ศรีนุกูล จากดอนม่วย ประกาศครั้งที่ 2

9.          เงินทาน : วัดดอนม่วย 2,010.- บาท และผู้ทำบุญสร้างศาลาปีโอ ไอศวรรย์ 1) ครอบครัวนางวิไลวรรณ ชัยชาติ 1,000- บาท 2) นายจรูญ จันทร์ลือชัย 1,000.- บาท และครอบครัวนายบูรณ์ บุญโต 1,000.- บาท; วัดโนนค้อ 1,039.- บาท และผู้ทำบุญสร้างวัด 1) ครอบครัวผิวชัย (เสา) 15,000.- บาท, 2) คุณสุนีย์ วิเศษเธียรกุล (อัมโบ) 5,000.- บาท, 3) คุณณัฐยาห์ วรรธกิตติศักดิ์ (พระแท่น) 20,000.- บาท, 4) ครอบครัวนิธิโรจน์สานนท์ (รูป 14 ภาค) 75,000.- บาท, 5) คุณศรีวรรณา กิจพานิช (เก้าอี้ประธาน) 7,500.- บาท, 6) ครอบครัวคุโรวาท (กางเขนใหญ่) 50,000.- บาท, 7) คุณชื่นจิตร เจริญพงศ์ชัย 11,000.- บาท และ 8) ครอบครัวบุญชาญพร้อมลูกหลาน (ตู้ศีลมหาสนิท) 20,000.- บาท

10.     ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 5-6 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 7-8 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 2

คำสอนตอนเช้าที่โนนค้อ พุธที่ 24 มีนาคม 2021

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                              ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

28

07.00 น.

08.30 น.

อาทิตย์พระทรมาน ปี B ทีโนนค้อ

ที่ดอนม่วย

 

จันทร์-เสาร์

29-3

06.45 น.

สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

 

 

การเยี่ยมบ้านและสอบถามข้อมูลที่ดอนม่วย  อังคารที่ 23 มีนาคม 2021
การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้า

การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้า

อาทิตย์มหาทรมาน

แห่ใบลาน

ปี B

อสย 50:4-7

ฟป 2:6-11

มก 11:1-10; 14:1-15:47

บทนำ

ต้นศตวรรษที่แล้ว พระสังฆราชแห่งปารีสได้เล่าเรื่องหนุ่มคนหนึ่งตระโกนด่าแช่งและเยาะเย้ยคนที่มาเข้าวัดแห่งกรุงปารีส (Notre Dame)  หลายคนเพิกเฉยไม่สนใจ คุณพ่อเจ้าอาวาสเห็นว่าเขาทำเกินไปได้ว่ากล่าวตักเตือน แต่เขายังคงดื้อดึงไม่ยอมฟัง ที่สุด คุณพ่อเจ้าอาวาสได้ท้าทายว่าหากเขาแน่จริงกล้าเข้าไปในวัด จ้องมองพระรูปพระเยซูเจ้าและพูดกับพระองค์ว่า พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อผม และผมไม่รู้สึกอะไร”

เด็กหนุ่มคนนั้นรับคำท้าเข้าไปในวัด ยืนต่อหน้าพระรูปพระเยซูเจ้าและพูดว่า พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อผม และผมไม่รู้สึกอะไร” คุณพ่อเจ้าอาวาสพูดว่า “ดี ลองพูดอีกครั้งซิ” เด็กหนุ่มพยายามพูดประโยคเดิมอีกครั้งแต่พูดไม่ได้ ได้แต่ยืนนิ่งจ้องมองรูปปั้นนั้น และพระสังฆราชได้กล่าวตอนท้ายว่า “เด็กหนุ่มที่พูดจาลบหลู่พระเจ้าวันนั้นคือพ่อเอง ที่คิดว่าตนเองไม่ต้องการพระเจ้า แต่ในความเป็นจริงไม่อาจปฏิเสธพระองค์ได้”

อาทิตย์ใบลาน หรืออาทิตย์พระทรมานบอกเราว่ากำลังเข้าสู่สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรามองดูกางเขนของพระเยซูเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่า พิธีกรรมตลอดสัปดาห์นี้เน้นความสำคัญของความรอด นำเราให้ตระหนักว่า พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเราแต่ละคน และยังคงทนทรมานเพื่อเราต่อไป เพื่อนำเราให้ตระหนักถึงการกลับคืนพระชนมชีพแห่งปัสกาที่กำลังมาถึง

1.        การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้า

พิธีกรรมวันนี้ได้แสดงภาพแห่งชัยชนะเพื่อเตรียมเราสำหรับพระมหาทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า เปิดเผยให้เราได้ทราบถึงความรักมากล้นของพระเจ้าสำหรับเราแต่ละคน เราเริ่มต้นด้วยชัยชนะของพระคริสตเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ ด้วยการเสกใบลานและแห่แหนด้วยความยินดี และเราได้ฟังเรื่องราวพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนตี สบประมาท สวมมงกุฎหนาม และถูกตรึงบนไม้กางเขน

การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มที่เราระลึกถึงวันนี้ทำให้เราพบความจริงว่า พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มในฐานะกษัตริย์ พระเมสสิยาห์และลูกแกะของพระเจ้า

ในฐานะกษัตริย์ การประทับบนหลังลาของพระเยซูเจ้าและบรรดาประชาชนต้อนรับพระองค์ด้วยกิ่งปาล์มและกิ่งไม้ เป็นการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มในฐานะกษัตริย์ (1 มคบ 13:51) เพราะลาเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและความสุภาพ ปกติกษัตริย์ทรงม้านำทหารสู้ศึกสงคราม แต่เมื่อได้รับชัยชนะ นำความสงบสุขสู่บ้านเมืองจะประทับบนหลังลาเข้าเมืองอย่างผู้มีชัย แต่พระองค์มิใช่กษัตริย์ที่มาปลดปล่อยพวกเขาจากการกดขี่ทางการเมือง ทรงเป็นองค์สันติราชา

ในฐานะพระเมสสิยาห์ ตามประเพณีโบราณสัตว์ที่ใช้ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต้องไม่มีตำหนิ (กดว 19:2; ฉธบ 21:3; 1 ซมอ 6:7) พระเยซูเจ้าทรงสั่งให้สาวกไปนำลาที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และลาตามคำกล่าวของประกาศกเศคาริยาห์เป็นสัตว์แห่งพระเมสสิยาห์ (ศคย 9:9) ดังนั้น เมื่อพระเยซูเจ้าประทับบนหลังลาเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม จึงเป็นสัญลักษณ์เพื่อบอกประชาชนว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์

ในฐานะลูกแกะพระเจ้า พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกา ทรงเป็นลูกแกะปัสกาที่ถูกประหารบนเขากัลวารีโอ ดังที่ยอห์นบัปติสต์ชี้บอกศิษย์ว่า “นี่คือลูกแกะของพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก” (ยน 1:29) ทรงมอบชีวิตของพระองค์เหมือนดังลูกแกะ ที่ถูกประหารอย่างอยุติธรรมและไร้ความผิดเพื่อเห็นแก่เราผู้เป็นคนบาป การสิ้นพระชนม์และพระโลหิตของพระองค์ที่หลั่งออกเพื่อบาปของเรา ช่วยเราให้พ้นจากความผิดต่อหน้าพระเจ้า

พระเยซูเจ้าทรงเจ็บปวดทางด้านร่างกาย อันเนื่องมาจากการทรมานอย่างทารุณไร้มนุษยธรรม ทรงเจ็บปวดด้านจิตวิทยา อันเนื่องมาจากการถูกศิษย์ทรยศ และทรงเจ็บปวดด้านจิตใจ อันเนื่องมาจากการถูกทอดทิ้ง บรรดาศิษย์ได้ทิ้งพระองค์หนีไป แม้กระทั่งจากพระบิดา “ข้าแต่พระเจ้า ข้าแต่พระเจ้า ทำไมพระองค์จึงทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าเล่า” (มก 15:34) คงไม่มีความทุกข์ใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่ใครคนหนึ่งรู้สึกว่า ตนเองถูกทอดทิ้งจากบุคคลอันเป็นที่รัก

2.        บทเรียนสำหรับเรา

พระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าเป็นที่มาแห่งความรอดพ้นของมนุษยชาติ ได้ให้บทเรียนสำคัญแก่เราด้วยชีวิตและแบบอย่างของพระองค์

ประการแรก พระทรมานเป็นเครื่องหมายแห่งความรักแท้สำหรับมนุษยชาติ พระองค์ทรงรักและมอบชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อเราทุกคน ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย (ยน 15:13) ให้เราดำเนินชีวิตในความรักตามมาตรฐานเดียวกันกับพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความรักต่อเพื่อนมนุษย์ ให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เรารักท่าน (ยน 15:12)

ประการที่สอง เราต้องต้อนรับพระเยซูเจ้าเข้ามาในดวงใจของเรา วันนี้เราได้รับใบลานที่ได้รับการเสกเพื่อนำกลับบ้านไว้ในที่เหมาะสม ใบลานเตือนใจเราว่า พระคริสต์เจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งครอบครัวและดวงใจของเรา เราต้องพร้อมมอบชีวิตของเราแด่พระเยซูเจ้าตลอดสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้ ให้เวลาสำหรับพระองค์มากขึ้นในการอธิษฐานภาวนา การอ่านพระคัมภีร์ การแบ่งปันสิ่งที่มีกับผู้อื่น

ประการที่สาม เราต้องติดตามและเลียนแบบพระเยซูเจ้าผู้รับใช้ที่สุภาพของพระเจ้า เราถูกเรียกให้ติดตามและเลียนแบบพระเยซูเจ้า เราต้องพร้อมยอมรับทุกสถานการณ์ ทั้งการต้อนรับ การต่อต้าน การทรมาน และกางเขนเหมือนพระเยซูเจ้า ประการสำคัญ การเป็นผู้ติดตามพระเยซูเจ้า ไม่มีหนทางอื่นนอกจากหนทางแห่งไม้กางเขน ชีวิตของเราต้องช่วยให้คนอื่นได้เห็นถึงความรักยิ่งใหญ่ การให้อภัยไม่มีเงื่อนไข และการอุทิศตนรับใช้ของพระเยซูเจ้า

บทสรุป

พี่น้องที่รัก ความทุกข์ทรมานมีความหมายพิเศษสำหรับชีวิตคริสตชน พระเยซูเจ้าประทับอยู่กับผู้กำลังทนทุกข์เสมอ พวกเขาไม่ได้เผชิญความลำบากตามลำพัง ความรักในพระคริสตเจ้าเป็นพลังทำให้เราสามารถสู้ทนความยากลำบากต่าง ๆ ในชีวิตได้ และถือเป็นการมีส่วนในงานไถ่กู้มนุษยชาติ ผ่านทางการทรมานและความตายพร้อมกับพระองค์เท่านั้น เราถึงได้รับชีวิตนิรันดร

พระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าต้องเตือนใจเราให้สำนึกในบาปที่ได้กระทำ และกลับมาหาพระองค์ผ่านทางศีลอภัยบาปเพื่อได้รับการช่วยให้รอดนิรันดร เมื่อเผชิญกับความยากลำบาก หรือความทุกข์ทรมานใด ๆ ในชีวิต ศิษย์พระคริสต์ต้องหันมาหาพระเยซูเจ้าเพื่อรับความบรรเทาและความช่วยเหลือ เหนือสิ่งอื่นใด เราต้องเลียนแบบพระองค์ในความรักและการให้อภัยไม่สิ้นสุด

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

https://dondaniele.blogspot.com/

เทศกาลมหาพรต 40 วันแห่งการฟื้นฟูชีวิตคริสตชน, สกลนคร : สมศักดิ์การพิมพ์ กรุ๊ป, 2561, หน้า 140-144.

ภาพ : รูปปั้นพระเยซูเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม, เบธฟายี, ภูเขามะกอก, อิสราเอล; 2018-04-20

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 3 ฉบับที่ 149

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 149, อาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2021 (2564): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

พี่น้องชาวโนนค้อประชุมเตรียมฉลองวัดและวางศิลาฤกษ์วัดใหม่; 15 มีนาคม 2021
         พี่น้องที่รัก พระวรสารวันนี้บอกให้เราทราบว่า มีชาวกรีกบางคนรู้สึกประทับใจพระเยซูเจ้า พวกเขาได้มาหาฟิลิปบอกว่าอยากพบพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงใช้โอกาสนี้ประกาศว่า พระองค์เป็นบุตรแห่งมนุษย์ที่ประกาศกดาเนียลกล่าวถึง และเวลาแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์มาถึงแล้ว ในการยอมรับการทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพ

เวลาแห่งพระสิริรุ่งโรจน์สำหรับบุตรแห่งมนุษย์ เป็นเวลาที่พระเยซูเจ้าทรงทำให้พระบิดาเจ้าได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ และพระองค์ทรงได้รับพระสิริรุ่งโรจน์จากพระบิดา เป็นเวลาแห่งการรวบรวมมนุษย์เข้าในงานไถ่กู้ของพระเจ้า การที่พระองค์ถูกยกขึ้นบนไม้กางเขนทำให้พระบิดาได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ เตือนใจเราว่า เราสามารถทำให้พระเจ้าได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ ด้วยการยอมรับไม้กางเขนที่พระบิดาเจ้าประทานให้ด้วยความเต็มใจ

พี่น้องชาวดอนม่วย-โนนค้อร่วมฉลองวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก; 19 มีนาคม 2021

        บทอ่านที่ 1
: ประกาศกเยเรมีย์ได้อธิบายให้เห็นการที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนพันธสัญญาเดิมแห่งการพิพากษา เป็นพันธสัญญาใหม่แห่งการให้อภัยบาป ซึ่งพันธสัญญาใหม่นี้ที่ประกาศเยเรมีย์กล่าวถึงล่วงหน้านี้ บรรลุความสมบูรณ์ผ่านทางการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า

บทอ่านที่ 2 : จดหมายถึงชาวฮีบรูบอกให้เราทราบว่า ผ่านทางพระทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า ในความนอบน้อมเชื่อฟังต่อพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า พระเยซูเจ้าได้สถาปนาพันธสัญญาใหม่ ด้วยการมอบถวายพระองค์เองเป็นบูชาเพื่อไถ่บาปเรา

พระวรสาร : พระเยซูเจ้าทรงประกาศว่า เวลาแห่งพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระผู้ไถ่ได้มาถึงแล้ว เป็นเวลาที่บุตรแห่งมนุษย์จะรับทนทรมานและมอบชีวิตของพระองค์เพื่อผู้อื่น เมล็ดข้าวที่ตกลงดินและตายไปเพื่อให้ผลิตผลใหม่ เป็นภาพพจน์ของการตายต่อบาปและตายต่อตนเอง ทำให้เราสามารถมอบชีวิตของเราเองเพื่อรับใช้คนอื่นได้เช่นเดียวกัน

เสกรถมอร์เตอร์ไซด์หลังพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดโนนค้อ; อาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2021

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          อาทิตย์ที่ 21 มีนาคม-11 เมษายน 2021 ฝ่ายแพร่ธรรมคณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ มาออกค่ายสู่แสงตะวัน (ค่ายปัสกา) ที่วัดดอนม่วยและวัดโนนค้อ เพื่อช่วยงานอภิบาลและฟื้นฟูชีวิตคริสตชนทุกระดับ ขอพี่น้องได้ให้ความร่วมมือ

2.          เสาร์ที่ 27 มีนาคม 2021 เชิญร่วมฉลองวัดนักบุญอันดรูว์ หนองแซง พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

3.          เสาร์ที่ 10 เมษายน 2021 เชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์และฉลองวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ เวลา 10.00 น.

4.          ประกาศแต่งงาน : 1) ระหว่างนายปรีชา แก้วมี บุตรนายทด-นางพยอม แก้วมี จาก อ.สังขะ จ.สุรินทร์ กับ ฟีโลมีนา เกศกนก พันธ์โสภา บุตรีนายสุชาติ-ฟีโลมีนา รจนา พันธ์โสภา จากดอนม่วย และ 2) ระหว่างนายธวัฒน์ชัย สายคำภา บุตรนายสำเร็จ-นางหนูยุ้น สายคำภา จาก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู กับนางสาวนราสินี ศรีนุกูล บุตรีนายอารุณ-นางมนิดา ศรีนุกูล จากดอนม่วย ประกาศครั้งที่ 1

5.          เงินทาน : วัดดอนม่วย 1,741.- บาท และผู้ทำบุญสร้างศาลาปีโอ ไอศวรรย์ 1) ครอบครัวนายวิทิต พรหมมี 1,000- บาท และ 2) ร้านทองเยาวราช พังโคน 1,020.- บาท; วัดโนนค้อ 1,200.- บาท และผู้ทำบุญสร้างวัด 1) ครอบครัวประยุรจตุพร 10,000.- บาท, 2) คุณพจน์ เลาหเกียรติ 500.- บาท, 3) คุณพ่อถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ 10,000.- บาท

6.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 3-4 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 5-6 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 1

หลังการประชุุุุุมเตรียมฉลองวัดของพีน้องชาวโนนค้อ

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                   ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

21

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต ปี B ทีโนนค้อ

ที่ดอนม่วย

 

จันทร์-พุธ

22-24

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

 

พฤหัสบดี

25

06.45 น.

สมโภชการแจ้งสารเรื้องพระวจนาต์รงรับสภาพมนุษย์

 

ศุกร์-เสาร์

26-27

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

 

พี่น้องชาวดอนม่วยช่วยกันจัดสวนหย่อมซุ้มประตูเอ็ดมองด์เปอเซ; 15 มีนาคม 2021