วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สารวัดนาบัว, ปีที่ 3 ฉบับที่ 116


สารวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว

ปีที่ 3  ฉบับที่ 116  วันที่ 29  กรกฎาคม ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555): http.//dondaniele.blogspot.com
เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120. 086-231-3231
รา
การปักดำในปีนี้เสร็จกันหมดแล้ว เหลือเพียงการเฝ้าดูแลต้นข้าวใเจริญเติบโต
สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้ร่วมมือกับพระองค์ ไม่ว่าสิ่งใดที่เรามอบแด่พระองค์ อาทิ เวลาที่เราให้กับพระองค์ ความรู้ความสามารถของเรา ความทุกข์ยากลำบากหรือสิ่งต่างๆ ที่เรามีและเป็น พระองค์สามารถทำให้เกิดผลในแบบที่เราไม่คาดฝัน เหมือนที่ทรงทวีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเลี้ยงคนมากกว่าห้าพันคน

พระเยซูเจ้าทรงต้องการ “ขมมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว” ของเรา เพื่อพระองค์จะสามารถทำอัศจรรย์ได้ พระองค์ทรงเรียกร้องให้เราทำบางสิ่งบางอย่าง ด้วยการแบ่งปันความรักและชีวิตของเรากับผู้ที่อดอยาก ลำบากเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ หากเราแต่ละคนได้ใช้ความรู้ความสามารถและพระพรต่างๆ ที่เรามีเพื่อพระเจ้า วางทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ อัศจรรย์ย่อมเกิดขึ้นในแบบที่เราคาดไม่ถึง
 ต้นข้าวที่กำลังเจริญเติบโตเมื่อได้น้ำฝนโปรยปราย

บทอ่านแรก หนังสือพงศ์กษัตริย์บอกเราว่า ประกาศกเอลิชาได้กระทำสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ ด้วยการแจกจ่ายขนมปังยี่สิบก้อนที่ได้รับจากชายคนหนึ่ง เลี้ยงผู้คนมากกว่าร้อยคนให้ได้กินจนอิ่มและเหลือกิน อัศจรรย์นี้คือภาพล่วงหน้าถึงการทวีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวของพระเยซูเจ้าเลี้ยงคนมากกว่าห้าพันคน ที่เราได้ยินในพระวรสารวันนี้

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลเตือนจิตใจชาวเอเฟซัสว่า พระเยซูเจ้าได้รวมชาวยิวและชาวกาลิลีให้เป็นหนึ่งเดียว นำพวกเขาให้มาเป็นคริสตชนเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อผ่านทางศีลล้างบาป พวกเขาต้องรักษาความเป็นหนึ่งเดียวเหมือนดังร่างกายเดียวกัน ด้วยการดำเนินชีวิตคริสตชนที่แท้จริงในความรักที่มีต่อกัน ความสุภาพอ่อนโยน ความอดทนและสันติสุข

พระวรสาร พระเยซูเจ้าได้ทวีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวที่เด็กคนหนึ่งนำมามอบให้ เลี้ยงคนมากกว่าห้าพันคนและเก็บเศษที่เหลือได้สิบสองกระบุง นักบุญยอห์นได้เล่าอัศจรรย์นี้เพื่อหมายถึงศีลมหาสนิท ปังทรงชีวิตเครื่องหมายแห่งความเป็นหนึ่งเดียวที่พระองค์จะประทานพระองค์เองเป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณของเรา
เช่นเดียวกับต้นยางพารากว่า 200 ต้นที่ปลูกเมื่อปีก่อน กำลังเจริญเติบโต

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1)       ขอบคุณพลมารีย์และพี่น้องที่มาช่วยกันดายหญ้าแปลงกุหลาบเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐานกลุ่มที่ 10 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบอาทิตย์ต่อไปคือ กลุ่มที่ 11

2)       วันอังคารที่ 31 กรกฎาคมนี้ เวลา 08.00 น. คุณพ่อจะไปถวายมิสซาที่เรือนจำสว่างแดนดิน ใครที่จะไปด้วยก็เชิญ

3)       วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ ขอเชิญสมาชิกสภาอภิบาลและผู้นำวิถีชุมชนวัด เข้าร่วมการอบรมประจำปีที่ศาลาอเนกประสงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ สกลนคร เวลา 08.00 น.-15.00 น.

4)       วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ ขอเชิญเยาวชนเข้ารับการอบรมโครงการ “เยาวชน วัยสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลก” ณ วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย เวลา 08.00 น.-16.00 น.

5)       คณะซิสเตอร์กลาริส กาปูชิน ท่าแร่ ขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสครบ 800 ปีการตั้งคณะของนักบุญกลารา วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ มิสซาเวลา 10.30 น. โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

6)       เงินทานวันเสาร์ 733.- บาท และเงินทานวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 10,212.- บาท

7)       วัดโพนสวาง เงินทานวันอาทิตย์ 442.- บาท
สมาชิกใหม่ของวัดโพนสวาง 3 คนที่ได้รับศีลล้างบาป เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา


พิธีมิสซาและวันฉลองในรอบสัปดาห

วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
28
07.00 น.
10.00 น.
มิสซาที่นาบัว
มิสซาที่โพนสวาง
สุขสำราญ สำหรับพี่น้องชาวนาบัว
สุขสำราญ สำหรับพี่น้องชาวโพนสวาง
จันทร์
30
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

อังคาร
31
06.00 น.
ระลึกถึง น.อิกญาซีโอ

พุธ
01
06.00 น.
ระลึกถึง น.อัลฟองโซ

พฤหัสบดี
02
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

ศุกร์
03
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา
วันศุกร์ต้นเดือน (ส่งศีลคนป่วย)
เสาร์
04
06.00 น.
19.30 น.
ระลึกถึง น.ยอห์นมารีย์ เวียนเนย์
สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ความใจกว้างและการแบ่งปัน


ความใจกว้างและการแบ่งปัน

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 17
เทศกาลธรรมดา
ปี B
2 พกษ 4:42-44
อฟ 4:1-6
ยน 6:1-15

บทนำ

 จากประสบการณ์ที่ทำงานเพื่อคนยากจนมาทั้งชีวิต คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตาได้เล่าเรื่องหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนยากจนเป็นคนที่มีใจกว้างกว่าคนร่ำรวย ทั้งนี้ก็เพราะคนจนมีประสบการณ์ของความหิวและความขัดสน คุณแม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้จากครอบครัวฮินดูครอบครัวหนึ่ง ซึ่งไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้ว คุณแม่ได้ไปเยี่ยมครอบครัวนี้พร้อมกับนำข้าวสารหนึ่งกระสอบใหญ่ไปมอบให้กับคนที่เป็นแม่

คุณแม่เทเรซาต้องแปลกใจมาก ที่เห็นหญิงคนนั้นแบ่งข้าวที่ได้รับออกเป็นสองส่วน และนำกระสอบข้าวครึ่งหนึ่งไปมอบให้กับเพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิม เมื่อเธอกลับมาคุณแม่จึงถามว่า ทำไมถึงได้แสดงความใจกว้างเช่นนั้นทั้งๆ ที่ตนเองไม่มีอะไรจะกิน หญิงคนนั้นตอบว่า ข้าวครึ่งกระสอบคงเพียงพอสำหรับครอบครัวของเธอ แต่ครอบครัวเพื่อนบ้านมีลูกมากกว่าเธอและกำลังหิวเช่นกัน

เรื่องราวหญิงฮินดูที่คุณแม่เทเรซาเล่า เรื่องราวของชายคนหนึ่งในบทอ่านแรก ที่นำขนมปังยี่สิบก้อนมามอบให้ประกาศกเอลิชาแจกจ่ายแก่ทุกคนได้กินจนอิ่มและยังมีเหลือ และเรื่องราวในพระวรสาร เด็กคนหนึ่งที่แสดงความใจกว้างนำขนมปังห้าก่อนกับปลาสองตัวมามอบให้พระเยซูเจ้า เรื่องราวของบุคคลทั้งสามล้วนมีจุดที่เหมือนกัน นั่นคือ “ความใจกว้างและการแบ่งปัน”

1.           ความใจกว้างและการแบ่งปัน

บทอ่านวันนี้เชิญชวนเราให้เป็นเครื่องมือที่อ่อนน้อมในพระหัตถ์ของพระเยซูเจ้า ด้วยการแบ่งปันพระพรต่างๆ สิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเป็นกับเพื่อนพี่น้องที่ต้องการความช่วยเหลือ อัศจรรย์สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยมือของเรา ในความใจกว้างที่เราแสดงออกต่อเพื่อนพี่น้อง พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้เชิญชวนเราให้มองลึกลงไปในจิตใจของตนและถามตนเองว่า “เราได้มอบชีวิต ทุกสิ่งที่เรามีและเป็นไว้ในพระหัตถ์ของพระเยซูเจ้า เพื่อให้พระองค์ทรงกระทำตามที่ทรงปรารถนา มากน้อยเพียงใด”

ในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้ากำลังตรัสกับเราว่า

·       “เราต้องการความรู้ความสามารถของลูก”  “เราต้องการความใจกว้างของลูก”
·       “เราต้องการลูก เพราะว่าวันนี้เรามีเพียงเท้าของลูกที่จะพาเราไปในสลัม โรงงาน โรงพยาบาล หรือเข้าไปในหมู่บ้าน”
·       “เรามีเพียงมือของลูกที่จะยื่นออกเพื่อช่วยคนที่กำลังหิว เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ คนที่ไร้บ้านและที่กำลังสิ้นหวัง ให้ได้พบความรัก สันติสุข การให้อภัย มิตรภาพและความดีบริบูรณ์ของเรา”
·       “เรามีเพียงลิ้นของลูกที่จะบอกกับพี่น้องชายหญิงของเราว่า ทำไมเราจึงเสด็จมาในโลก ทำไมเราถึงรับทรมานและสิ้นพระชนม์เพื่อพวกเขา”

พระเยซูเจ้าทรงเชิญชวนเราให้ร่วมมือกับพระองค์ในการทำการอัศจรรย์ เหมือนอย่างเด็กคนนั้นที่ได้มอบ “ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว”  ซึ่งเป็นอาหารสำหรับตัวเขาเองและครอบครัวให้กับพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงกล่าวถวายพระพรและแจกจ่ายแก่ทุกคน เมื่อทุกคนเห็นแบบอย่างนี้ ต่างนำอาหารที่ตนเองเตรียมมา (สำหรับตนเอง) แบ่งปันซึ่งกันและกัน อัศจรรย์จึงเกิดขึ้น นั่นคือ พระองค์ทรงเปลี่ยนใจที่เห็นแก่ตัวของพวกเขาแต่ละคนให้เป็นคนใจกว้างและคิดถึงคนอื่น

2.           บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ ได้ให้บทเรียนและแนวปฏิบัติสำหรับเราคริสตชนหลายประการ

ประการแรก เราต้องเป็นคนใจกว้างและคิดถึงคนอื่น ความรักของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และไร้ขีดจำกัด ทรงเอาพระทัยใส่และเลี้ยงดูประชากรของพระองค์ในเวลาที่พวกเขาเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ “พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม” (มธ 5:45) เราจึงต้องเป็นเหมือนพระองค์ในความใจกว้างและคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอ

ประการที่สอง เราต้องแบ่งปันสิ่งที่เรามีกับผู้อื่น  เราได้รับการเรียกให้เป็นเครื่องมือของพระเจ้า ในการแบ่งปันสิ่งที่เรามีกับผู้อื่นด้วยใจกว้าง เป็นต้น คนอดอยาก เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ ภัยพิบัติใดๆ ที่เกิดขึ้นในโลก ไม่สามารถเอาชนะธารน้ำใจของมนุษย์ได้ อัศจรรย์จะเกิดขึ้นทันทีที่เราเริ่มแบ่งปัน “ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว” ของเรากับผู้อื่น

ประการที่สาม เราต้องแบ่งปันองค์พระคริสตเจ้ากับผู้อื่น ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเป็นรูปหมายถึง ศีลมหาสนิท “ปังทรงชีวิต” ที่พระเยซูเจ้าได้มอบพระองค์เองเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณของเรา ในพิธีบูชาขอบพระคุณที่เรามาร่วมทุกอาทิตย์ เราได้กลายเป็นผู้แบ่งปันองค์พระคริสต์เจ้า ผู้ไม่ปล่อยให้ใครกลับไปมือเปล่า พระองค์ทรงประทับอยู่เคียงข้างเราและรักทุกคนโดยไม่แบ่งแยก เราถูกเรียกร้องให้นำพระองค์กลับออกไปในชีวิตประจำวัน และแบ่งปันความเป็นหนึ่งเดียว ความรัก ความเมตตาและการให้อภัยของพระองค์กับทุกคน

บทสรุป

พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้ร่วมมือกับพระองค์ ไม่ว่าสิ่งใดที่เรามอบแด่พระองค์ อาทิ เวลาที่เราให้กับพระองค์ ความรู้ความสามารถของเรา ความทุกข์ยากลำบากหรือสิ่งต่างๆ ที่เรามีและเป็น พระองค์สามารถทำให้เกิดผลในแบบที่เราไม่คาดฝัน พระองค์จะเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น เหมือนที่ทรงทวีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเลี้ยงคนมากกว่าห้าพันคน

พระเยซูเจ้าทรงต้องการ “ขมมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว” ของเรา เพื่อพระองค์จะสามารถทำอัศจรรย์ได้ พระองค์ทรงเรียกร้องให้เราทำบางสิ่งบางอย่าง ด้วยการแบ่งปันความรักและชีวิตของเรากับผู้ที่อดอยาก ลำบากเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ หากเราแต่ละคนได้ใช้ความรู้ความสามารถและพระพรต่างๆ ที่เรามีเพื่อพระเจ้า วางทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ อัศจรรย์ย่อมเกิดขึ้นในแบบที่เราคาดไม่ถึง

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
danielkhuan@hotmail.com
วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว
27 กรกฎาคม 2012

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ยากอบ บุตรแห่งฟ้าร้อง


ยากอบ บุตรแห่งฟ้าร้อง

25 กรกฎาคม
ฉลองนักบุญยากอบ อัครสาวก
2 คร 4:7-15
มธ 20:20-28

วันนี้พระศาสนจักรให้เราทำการฉลองนักบุญยากอบ อัครสาวก พี่ชายของนักบุญยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสาร ทั้งสองเป็นชาวประมงจากเบธไชดา (เช่นเดียวกับเปโตรและอันดรูว์) เป็นบุตรของเศเบดีกับซาโลเม (หญิงที่ติดตามพระเยซูเจ้าและอยู่แทบเชิงกางเขนพร้อมกับพระนางมารีย์, มารีย์มักดาเลนาและมารีย์ เคลโอปัส (มธ 27:56 และ ยน 19:25)) ยากอบเป็นอัครสาวกองค์แรกที่หลั่งเลือดเป็นมรณสักขีเพื่อพระคริสตเจ้า โดยถูกกษัตริย์เฮโรด อากริบปาตัดศีรษะ หลังการสิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า 14 ปี

พระเยซูเจ้าเคยเรียกยากอบกับยอห์นว่า “บุตรแห่งฟ้าร้อง” เนื่องมาจากความใจร้อนของทั้งคู่ เมื่อทรงใช้ให้ล่วงหน้าไปจัดเตรียมอาหารและที่พักในหมู่บ้านของชาวสะมาเรีย แต่ชาวสะมาเรียไม่ต้อนรับ เพราะทราบว่าพระเยซูเจ้าและบรรดาศิษย์เป็นยิว (เนื่องจากกำลังจะเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม) ทำให้ยากอบและยอห์นโกรธมาก รีบไปหาพระเยซูเจ้าเพื่อขอไฟจากฟ้ามาเผาผลาญพวกเขา และพระเยซูเจ้าได้ให้บทเรียนแก่เขาทั้งสองว่า พระองค์เสด็จมาในโลกมิใช่ทำลาย แต่เพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอด (ลก 10:51-56)

พระเยซูเจ้าทรงรักยากอบและยอห์นมาก เห็นได้จากทรงเลือกพี่น้องสองคนนี้พร้อมกับเปโตร ให้มีส่วนรู้เห็นในเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในชีวิตของพระองค์ อาทิ การรักษาแม่ยายของนักบุญเปโตร (มก 1:29-31), การปลุกบุตรสาวของไยรัสให้กลับคืนชีพ (มธ 5:37), การสำแดงพระองค์อย่างรุ่งเรือง (มธ 17:1) และเหตุการณ์ที่สวนเกทเสมนี (มธ 26:37) แม้พระเยซูเจ้าจะบอกให้พวกเขาได้ทราบล่วงหน้าถึงพระทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์สามครั้ง แต่พี่น้องทั้งสองและอัครสาวกองค์อื่นๆ ยังไม่เข้าใจ

หลังจากสองปีแห่งการติดตามพระเยซูเจ้า ได้ฟังคำเทศน์สอนและเป็นพยานถึงการอัศจรรย์ที่ทรงกระทำ บรรดาอัครสาวกต่างแน่ใจว่าพระองค์เป็นพระแมสิยาห์ ที่เสด็จมาเพื่อขับไล่พวกโรมันและสถาปนาอาณาจักรอิสราแอลขึ้นใหม่อีกครั้ง ดังนั้น เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสถึงพระทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ พวกเขาจึงรู้สึกตกใจ ไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นจริง ทุกคนต่างทะเยอทะยานและมุ่งหวังตำแหน่งทางการเมือง รวมถึงยากอบและยอห์นที่ให้มารดามาขอตำแหน่งให้

บรรดาอัครสาวกที่เหลือต่างโกรธเคืองพี่น้องสองคนนี้ พระเยซูเจ้าได้ใช้โอกาสนี้มอบบทเรียนอันสำคัญให้กับบรรดาสาวกและเราทุกคนในปัจจุบัน พระองค์ไม่ได้ปล่อยให้ความโกรธหรือความขัดแย้งในหมู่พวกเขาผ่านเลยไป แต่ได้เรียกทุกคนมารวมกันและสอนความจริงที่ว่า ทางแห่งกางเขนและการถ่อมตนรับใช้ผู้อื่นเท่านั้น ที่จะนำไปสู่เกียรติรุ่งโรจน์ที่แท้จริง พระองค์เสด็จมามิใช่เพื่อให้คนอื่นรับใช้ แต่เพื่อรับใช้ผู้อื่น (มธ 20:26) และทรงมอบแบบอย่างแห่งการรับใช้นี้ไว้ให้แก่เราในการล้างเท้าอัครสาวก (ยน 13:1-15)

ภายหลังรับพระจิตเจ้า ยากอบได้เข้าใจถึงแผนการของพระเยซูเจ้า มั่นใจในความรักของพระองค์ เปลี่ยนชีวิตกลับกลายเป็นผู้รับใช้ทุกคน และได้มอบชีวิตเป็นพยานถึงพระองค์เป็นคนแรกในบรรดาอัครสาวก ให้เราได้เลียนแบบอย่างของนักบุญยากอบ ในการเป็นประจักษ์พยานแห่งการรักและรับใช้ซึ่งกันและกัน ตามแบบอย่างของพระคริสตเจ้าโดยไม่แสวงหาสิ่งใดตอบแทนในโลกนี้

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว
24 กรกฎาคม 2012

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สารวัดนาบัว, ปีที่ 2 ฉบับที่ 115


<><> <><> <><> <><>


สารวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว

ปีที่ 3  ฉบับที่ 115  วันที่ 22  กรกฎาคม ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555): http.//dondaniele.blogspot.com
เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120. 086-231-3231
รา
พิธีส่งดวงวิญญาณของอันตน พงศ์ประสิทธิ์ หลวงจันทร์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2012
สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

พี่น้องที่รัก พระคัมภีร์ได้เตือนใจเราถึงการดูแลเอาใจใส่ด้วยความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรามนุษย์ พระองค์ได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมนุษย์และความเป็นอยู่ที่ดีของเรา พระองค์ได้ส่งผู้นำสารของพระองค์มาดูแลเรามนุษย์เสมอมา เพราะพระองค์ทรงเป็นบิดาทรงรักเรา คอยดูแลเอาใจใส่ปกป้องเราเหมือนดังผู้เลี้ยงแกะที่ดี

ภาพพจน์ “ผู้เลี้ยงแกะที่ดี” ปรากฏหลายครั้งในพันธสัญญาใหม่ ที่แสดงถึงการดูแลเอาใจใส่ของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูเจ้า เราจึงได้เห็นภาพที่แพร่หลายของพระเยซูเจ้าผู้เลี้ยงที่ดี ทรงแบกแกะบนบ่าหรือทรงประทับนั่งใต้ต้นไม้มีลูกแกะอยู่บนตัก อันแสดงถึงความอ่อนโยนและความเมตตาสงสารของพระองค์ โดยทั่วไปผู้เลี้ยงแกะจะเดินนำหน้าฝูงแกะพาไปยังทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์ แกะจะติดตามเขา ฟังเสียงและวางใจเขา นี่คือการดูแลของพระเจ้าที่ทำให้เรามั่นใจในการดำเนินชีวิต
 อันตน พงศ์ประสิทธิ์ เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อ 17 กรกฎาคม ในวัย 33 ปี

บทอ่านแรก หนังสือประกาศกเยเรมีย์ได้ให้ความมั่นใจกับประชากรอิสราแอลว่า องค์พระเจ้าจะส่งผู้เลี้ยงแกะที่ดีผู้มีจิตใจอ่อนโยนและสงสาร เพื่อดูแอเอาใจใส่ประชากรของพระองค์ที่ถูกผู้เลี้ยงแกะไม่ดีทำร้ายอย่างโหดร้ายและทำให้กระจัดกระจาย ในฐานะผู้เลี้ยงแกะที่ดีองค์พระเจ้าแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและทำทุกอย่างเพื่อช่วยพวกเขาให้รอด

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้เตือนชาวเอเฟซัสให้เข้าใจว่า พระคริสตเจ้าเสด็จมาเพื่อมอบชีวิตของพระองค์สำหรับฝูงแกะ พระองค์เสด็จมาเพื่อนำสันติภาพและทำให้เราคืนดีกับพระบิดาเจ้า ผ่านทางพระองค์มนุษย์ทุกคนจะพบหนทางไปหาพระบิดา เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าสำหรับทุกคน

พระวรสาร นักบุญมาระโกได้แสดงให้เห็นว่า พระเยซูเจ้าทรงสงสารประชาชนที่เฝ้าตามหาพระองค์ พวกเขาเป็นดังฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยง ทรงสอนบรรดาอัครสาวกและเราแต่ละคนให้ลืมแผนการทุกอย่างและเลิกนึกถึงตนเอง พระองค์ทรงสอนพวกเขาด้วยพระวาจาที่ให้ชีวิต ทรงเลี้ยงดูและปกป้องพวกเขาจากอันตราย
 อันตน พงศ์ประสิทธิ์ เป็นบุตรชายคนเดียวของตู้ม่วง และเป็นหลานของแม่ตู้อินทร์ตอง

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1)       ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐานกลุ่มที่ 9 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบอาทิตย์ต่อไปคือ กลุ่มที่ 10

2)       วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ ขอเชิญสมาชิกสภาอภิบาลและผู้นำวิถีชุมชนวัด เข้าร่วมการอบรมประจำปีที่ศาลาอเนกประสงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ สกลนคร เวลา 08.00 น.-15.00 น.

3)       วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ ขอเชิญเยาวชนเข้ารับการอบรมโครงการ “เยาวชน วัยสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลก” ณ วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย เวลา 08.00 น.-16.00 น.

4)       วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม ขอเชิญร่วมฉลองรองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง นครพนม มิสซาเวลา 10.30 น.

5)       คณะซิสเตอร์กลาริส กาปูชิน ท่าแร่ ขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสครบ 800 ปีการตั้งคณะของนักบุญกลารา วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ มิสซาเวลา 10.30 น. โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

6)       เงินทานวันเสาร์ 214.- บาท และเงินทานวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 4,042.- บาท

7)       วัดโพนสวาง เงินทานวันอาทิตย์ 432.- บาท: เงินสมทบสร้างหอระฆัง (1) นางซ่อนกลิ่น วงศ์บัว 500.- บาท
 บรรดาพลมารีและสภาอภิบาลวัด ช่วยกันพัฒนาวัด เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม

พิธีมิสซาและวันฉลองในรอบสัปดาห

วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
22
07.00 น.


ครอบครัว นายศรีอุดม-นางรำไพ เมาบุดดา และครอบครัว นายรอนนี-นางรวมสมัย ชิเนโกดส์
อุทิศให้ ซิลวานุส กลิ่น-มารีอา ประไม, เปโตร เฉลิมชัย และลูกา ชาติชาย เมาบุดดา
สุขสำราญ ครอบครัวนายศรีอุดม-นางรำไพ และครอบครัวนายรอนนี-นางรวมสมัย  ชิเนโกดส์
จันทร์-อังคาร
23-24
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

พุธ
25
06.00 น.
ฉลอง น.ยากอบ อัครสาวก

พฤหัสบดี
26
06.00 น.
ระลึกถึง น.ยออากิมและอันนา

ศุกร์
27
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

เสาร์
28
06.00 น.
19.30 น.
สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดาสัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

 บรรดาลูกๆ เยาวชน ช่วยกันปรับแต่งสวนหย่อมบริเวณวัดไม้ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม