วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 258

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  258  อาทิตย์ที่  30  เมษายน  2023 (2566)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

พระคุณเจ้าวีระเดช ใจเสรี ตรวจเยี่ยมและดูความคืบหน้าการสร้างวัดโนนค้อ เสาร์ที่ 29 เมษายน 2023

พี่น้องที่รัก สัปดาห์นี้เราฉลองพระเยซูเจ้า ผู้เลี้ยงแกะที่ดี พระศาสนจักรเรียกเราให้ไตร่ตรองถึงความหมายแห่งการเรียกของพระเจ้าและอธิษฐานภาวนาเพื่อกระแสเรียกเป็นพิเศษ อีกทั้งเตือนใจเราว่า ในฐานะคริสตชนเรามีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสนับสนุนและส่งเสริมกระแสเรียกการเป็นนักบวชและพระสงฆ์

พระคัมภีร์ได้ใช้ภาพพจน์ของ “นายชุมพา” หรือ “ผู้เลี้ยงแกะ” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างพระเจ้ากับประชากรอิสราเอล พระวรสารวันนี้ได้แสดงให้เห็นว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีที่ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยไม่แบ่งแยกและยอมสละชีวิตเพื่อเรา ให้เราเงียบสักครู่เพื่อไตร่ตรองถึงความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีต่อเรา

พระคุณเจ้าวีระเดช ใจเสรี ตรวจเยี่ยมและดูความคืบหน้าการสร้างวัดโนนค้อ เสาร์ที่ 29 เมษายน 2023
         บทอ่านแรก
หนังสือกิจการอัครสาวกบอกให้เราทราบถึง บทเทศน์ของนักบุญเปโตรในวันเปนเตกอสเต เปโตรได้กล่าวกับชาวยิวว่า พระเยซูเจ้าที่พวกเขาได้ตรึงบนไม้กางเขน ได้รับการยกให้สูงขึ้นและเป็นองค์พระเจ้า สิ่งที่พวกเขาต้องกระทำคือหันมาหาพระเยซูเจ้า ด้วยการเสียใจต่อบาปที่ได้กระทำและรับศีลล้างบาป

บทอ่านที่สอง นี่เป็นคำกล่าวที่เปโตรกล่าวกับบรรดาทาส เปโตรได้กระตุ้นพวกเขาให้อดทนต่อความยากลำบากในชีวิต เหมือนพระเยซูเจ้า ผู้เลี้ยงแกะที่ดี ที่ทรงรับทนทรมานเพื่อเรา เปโตรได้ตอบคำถามที่ว่า “ทำไมคนชอบธรรมจึงทนทุกข์” เราต้องมองดูพระเยซูเจ้า ผู้ซึ่งได้แสดงหนทางที่เราคริสตชนพึงเดิน

พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงเปรียบเทียบความรักของพระองค์ที่มีต่อบรรดาศิษย์และผู้ติดตามพระองค์ เหมือนกับความรักของผู้เลี้ยงแกะที่มีต่อฝูงแกะ พระองค์ทรงเป็นประตูแกะที่นำไปสู่ชีวิตนิรันดร และทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ที่ไม่เห็นแก่ตัว แต่เอาใจใส่และยอมตายเพื่อฝูงแกะ

ครอบครัวเสริมสกุล ทำบุญอุทิศให้บอนิฟาส ประทุม เสริมสกุล อาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2023
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          จันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2023 เชิญร่วมฉลองการปฏิญาณตน 75 ปี ซิสเตอร์ฟลอแรนซีอา สำเนียง บุญหน้า และปฏิญาณตนตลอดชีพ คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

2.          พฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2023 พัชรสมโภช เซอร์สแตลลา นิลเขต แมร์มีเรียม กิจเจริญ ณ หอประชุมทรินิตี้ กรุงเทพฯ

3.          เสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2023 เชิญร่วมเปิดเสกวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ และฉลอง 80 ปีชุมชนวัดโนนค้อ

4.          เงินทานวัดดอนม่วย 2,208.- บาท และจ่ายค่าไฟฟ้า 3,000.- บาท

5.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,046.- บาท, การสร้างวัด : 1) ดอกเบี้ยธนาคาร 14,073.33 บาท รายจ่าย : 1) รูปสิบสี่ภาค 168,000.- บาท, 2) รูปพระเมตตาที่ระลึก    80,000.- บาท, 3) เทวดาใส่น้ำเสกพร้อมฐาน 2 ชุด 28,000.- บาท, 4) คอนกรีตเทถนน 18,180.- บาท, 5) ค่าแรงช่างตรีรัตน์ 50,000.- บาท, 6) คิ้วบัวโรมัน2# 30,000.- บาท, 7) ยิบซั่มและอุปกรณ์ 20,628.- บาท, 8) กระเบื้องห้องน้ำบ้านพัก 14,489.- บาท, 9) หิน ปูน ทราย 30,150.- บาท และ 10) ค่าแรงช่างแคน 10,000.- บาท

6.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 1-2 ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 3-4  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 1

พี่น้องโนนค้อทำโรงทานร่วมฉลองวัดดงคำโพธิ์ เสาร์ที่ 29 เมษายน 2023

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                              ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

30

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

1

06.45 น.

ฉลอง น.ยอแซฟ กรรมกร

 

อังคาร

2

06.45 น.

ระลึกถึง น.อาทานัส พระสังฆราช

 

พุธ

3

06.45 น.

ฉลอง น.ฟิลิป และยากอบ อัครสาวก

 

พฤหัส-เสาร์

4-6

06.45 น.

ระลึกถึง น.กาธารีนาแห่งซีเอนา พรหมจารี

 

 

พี่น้องโนนค้อช่วยกันปรับพื้นที่ อาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2023

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 257

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  257  อาทิตย์ที่  23  เมษายน  2023 (2566)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

พิธีศีลสมรสระหว่างเปาโล กรีฑา พะตะวงศ์ กับ อากาทา กชกมล อัมวงศ์ จันทร์ที่ 17 เมษายน 2023

พี่น้องที่รัก ขณะที่ศิษย์สองคนของพระเยซูเจ้ากำลังเดินทางกลับหมู่บ้านเอมมาอูส พวกเขาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและสิ้นหวัง เพราะชายที่พวกเขาฝากความหวังไว้ได้ถูกประหารชีวิต ในห้วงเวลานั้นเองพระเยซูเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพได้เสด็จมาร่วมเดินทางไปกับพวกเขา แต่พวกเขาจำพระองค์ไม่ได้ พระองค์ได้เปิดตาและเปลี่ยนความโศกเศร้าและสิ้นหวังของพวกเขาให้กลายเป็นความยินดี

พระเยซูเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพประทับอยู่ท่ามกลางเรา ขณะที่เรารวมตัวกันเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทในพิธีบูชาขอบพระคุณทุกวันอาทิตย์ พระองค์จะทรงเปลี่ยนความโศกเศร้าและความสิ้นหวังของเราให้กลายเป็นความยินดี ให้เราได้กราบขอสมาโทษพระองค์หากเราจำพระองค์ไม่ได้ หรือถอยห่างจากพระองค์เพราะบาปทั้งหลายที่เราได้กระทำ

พิธีศีลสมรสระหว่างเปาโล กรีฑา พะตะวงศ์ กับ อากาทา กชกมล อัมวงศ์ จันทร์ที่ 17 เมษายน 2023
          บทอ่านแรก
หนังสือกิจการอัครสาวก บอกให้เราทราบถึงส่วนหนึ่งของคำเทศน์ของเปโตรต่อชาวยิวในวันเปนเตกอสเต ที่แสดงให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพจากความตาย คือหัวใจของข่าวดีแห่งพระวรสาร เปโตรได้เตือนคริสตชนให้หันกลับมาหาพระเยซูเจ้าและมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับพระองค์

บทอ่านที่สอง นักบุญเปโตรได้ตอบคำถามที่ว่า “ทำไมคนชอบธรรมจึงประสบทุกข์ร้อน” โดยขอให้เรามองดูพระเยซูเจ้าที่ทรงรับความทรมาน การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพระเจ้า เปโตรย้ำว่าการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าคือ รากฐานของความเชื่อคริสตชนที่พวกเขาจะต้องมีประสบการณ์ด้วยตนเอง

พระวรสาร นักบุญลูกาได้เล่าเรื่องศิษย์สองคนของพระเยซูเจ้า ที่กำลังเดินทางสู่หมู่บ้านเอมมาอูส พวกเขาจำพระองค์ไม่ได้ แต่มาจำได้ตอนบิขนมปัง นี่เป็นเรื่องเล่าที่งดงามเรื่องหนึ่งของนักบุญลูกา ที่สะท้อนภาพของพิธีบูชาขอบพระคุณที่เริ่มด้วยภาคพระวาจาและภาคศีลมหาสนิท ทำให้เราสามารถพบพระเยซูเจ้าได้

ปรับพื้นที่ลานหน้าวัดใหม่ โนนค้อ พุธที่ 19 เมษายน 2023
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          อังคารที่ 25 เมษายน 2023 เชิญร่วมฉลองวัดนักบุญเปโตร มุกดาหาร

2.          เสาร์ที่ 29 เมษายน 2023 เชิญร่วมฉลองวัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ ดงคำโพธิ์

3.          จันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2023 เชิญร่วมฉลองการปฏิญาณตน 75 ปี ซิสเตอร์ฟลอแรนซีอา สำเนียง บุญหน้า และปฏิญาณตนตลอดชีพ คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

4.          พฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2023 พัชรสมโภช เซอร์สแตลลา นิลเขต แมร์มีเรียม กิจเจริญ ณ หอประชุมทรินิตี้ กรุงเทพฯ

5.          เสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2023 เชิญร่วมเปิดเสกวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ และฉลอง 80 ปีชุมชนวัดโนนค้อ

6.          เงินทานวัดดอนม่วย 2,108.- บาท และจ่ายค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าซุ้มประตูแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน 1,000.- บาท

7.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,008.- บาท, การสร้างวัด : 1) เซอร์มารีย์ โนแอล ผิวเกลี้ยง 20,000.- บาท, 2) คุณวิชุดา ศรีสุทธี 5,000.- บาท และ 3) คุณเพ็ญหทัย ทองมังกร 500.- บาท รายจ่าย : 1) ผอบศีล 37,000.- บาท, 2) ลำโพงบอส   41,000.- บาท, 3) ป้ายชื่อผู้บริจาค 35,000.- บาท, 4) เครื่องกระจายเสียง 49,900.- บาท, 5) สีทีโอเอภายนอก 23,259.- บาท, 6) คิ้วบัวโรมัน 20,000.- บาท, 7) คอนกรีตผสมเสร็จเทถนน 33,330.- บาท และ 8) ชุดประตูใหญ่บ้านพัก 100,000.- บาท

8.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 9-10 ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 1-2  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 3

เทพื้นถนนข้างวัดใหม่ โนนค้อ ศุกร์ที่ 21 เมษายน 2023
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                              ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

23

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

24

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

 

อังคาร

25

06.45 น.

ฉลอง น.มาระโก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

 

พุธ-ศุกร์

26-28

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

 

เสาร์

29

06.45 น.

ระลึกถึง น.กาธารีนาแห่งซีเอนา พรหมจารี

 

 

พิธีสงน้ำแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสวัดดอนม่วย อาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023