วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สารวัดนาบัว, ปีที่ 2 ฉบับที่ 85


สารวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว

ปีที่ 2  ฉบับที่ 85 วันที่ 25 ธันวาคม  ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554): http.//dondaniele.blogspot.com
เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120' 086-231-3231
รา
สุขสันต์วันพระคริสตสมภพ! Merry Christmas! Buon Natale!
สมโภชพระคริสตสมภพ

พี่น้องที่รัก เรามาชุมนุมกันในวันพระคริสตสมภพเพื่อเฉลิมฉลองศีลมหาสนิท ล้อมรอบพระกุมารเจ้าในถ้ำแห่งเบธเลเฮม ขอสันติสุขและความชื่นชมยินดีแห่งการบังเกิดมาของพระองค์อยู่ในหัวใจเราทุกคนในวันนี้ การเกิดมาของเด็กทุกคนเป็นความมหัศจรรย์และเป็นพระพรของพระเจ้า ไม่ว่าครอบครัวนั้นจะร่ำรวยหรือยากจนก็ตาม เราทุกคนล้วนมีความยินดี มีการนำของขวัญมาให้และกล่าวอวยพรเด็กที่เกิดมา ทั้งนี้เพราะเด็กเป็นเครื่องหมายของอนาคตแห่งความหวังและความเชื่อ

สำหรับเราคริสตชน คริสตสมภพไม่เพียงระลึกถึงการบังเกิดมาของพระกุมารเยซูเมื่อสองพันปีก่อน แต่เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่ประกาศให้เราได้ทราบถึงความรอดและการประทับอยู่ของพระเจ้าท่ามกลางเรา วันนี้พระเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้นำข่าวดีแห่งการบังเกิดและการประทับอยู่ของพระองค์ไปบอกให้ทุกคนได้ทราบ ประการสำคัญ “แม้พระคริสต์เจ้าจะบังเกิดที่เบธเลเฮมเป็นพันครั้ง แต่จะไม่มีประโยชน์อะไรหากพระองค์ไม่ได้บังเกิดในใจของเรา” (Angelus Silesius)
 การแสดงละครคริสต์มาสของบรรดาเด็กคำสอนในคืนวันที่ 24 ธันวาคม

การสมโภชคริสตสมภพเป็นการเฉลิมฉลองแห่งความชื่นชมยินดี ความรักและสันติสุข พระเจ้าได้ทรงแสดงความรักของพระองค์ต่อเราด้วยการส่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์ให้มาประทับท่ามกลางเราเพื่อแบ่งปันชีวิตของพระองค์กับเรา เป็นวันแห่งสันติสุขเพราะพระกุมารเยซู พระเจ้าแห่งสันติสุขจะประทานสันติสุขที่ยั่งยืนแก่เรา ซึ่งเราจะต้องดำเนินชีวิตให้คนอื่นได้มองเห็นและสามารถรับรู้ถึงการประทับอยู่ของพระองค์ในตัวเราในทุกขณะของชีวิต

เหนือสิ่งอื่นใด คริสต์มาสหมายถึงจิตตารมย์แห่งความรัก เป็นเวลาที่ความรักของพระเจ้าและความรักเรามนุษย์ จะขจัดความเกลียดชังและความแตกแยกให้หมดสิ้นไป  อีกทั้ง เป็นเวลาที่ความคิด กิจกา และชีวิตของเราประกาศถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า  สันติสุขในโลกจะบังเกิดขึ้น เมื่อเราดำเนินชีวิตคริสต์มาสทุกวัน” (Helen Steiner Rice)
 การปรับแต่งพื้นที่ข้างวัดไม้ด้วยการตั้งต้นไม้แดงขนาดใหญ่ วันที่ 20 ธันวาคม

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1)      ขอบคุณสภาอภิบาล ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนทุกกลุ่มทุกคุ้มและโรงเรียนที่ได้ช่วยกันจัดทำดาว เพื่อสืบสานประเพณีแห่ดาวของหมู่บ้านเราในปีนี้ รวมถึงมาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ ทำความสะอาดและประดับตกแต่งให้สวยงาม

2)      ขอบคุณพี่น้องที่ได้บริจาคของขวัญและของรางวัลต่างๆ สำหรับทำสลากคริสต์มาส เพื่อร่วมสนุกและมอบเป็นของขวัญแก่กันและกันในโอกาสคริสต์มาส

3)      ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐานกลุ่มที่ 4 ที่มาช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบอาทิตย์ต่อไปคือกลุ่มที่ 5

4)      รายนามผู้บริจาคสมทบสร้างซุ้มแม่พระ: ครอบครัวนายสถาน-นางสมร นาแว่น รวมถึงพ่อตู้สมหวัง วินบาเพชร และนายสำนวน บัวขันธ์ที่ได้ให้ต้นหมากใหญ่ สำหรับประดับซุ้มแม่พระ

5)      วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม ขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าวันส่งท้ายปีเก่า มิสซาเวลา 07.00 น. (งดมิสซาเย็น) และวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม สมโภชพระพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้าและวันขึ้นปีใหม่ มิสซาเวลา 07.00 น.

6)       เงินทานวันเสาร์ 562.- บาท, วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 4,380.- าท, เงินต้นมิสซาอุทิศให้ ยวง ถนอม ยอดค่ำอ่อน (24 ธ.ค.) 900.- บาท; เงินทานวัดโพนสวาง  418.- บาท

 ช่างน้อยกำลังปั้นช้างตรงบ่อน้ำช้างแก้ว เพื่อบอกเล่าตำนานช้างหินที่อยู่ข้างล่าง
พิธีมิสซาและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
25
07.00 น.
19.00 น.
มิสซาสมโภชคริสตสมภพที่นาบัว
มิสซาคืนคริสตสมภพที่โพนสวาง
สุขสำราญ สำหรับพี่น้องชาวนาบัว
สุขสำราญ สำหรับพี่น้องชาวโพนสวาง
จันทร์
26
06.00 น.
07.30 น.
ฉลอง นักบุญสเตเฟน ปฐมมรณสักขี
มิสซาสมโภชคริสตสมภพที่โพนสวาง

อังคาร
27
06.00 น.
ฉลองนักบุญยอห์นอัครสาวก

พุธ
28
06.00 น.
ฉลองทารกผู้วิมล

พฤหัสบดี
29
06.00 น.
อัฐมวารคริสตสมภพ

ศุกร์
30
06.00 น.
ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

เสาร์
31
7.00 น.
มิสซาส่งท้ายปีเก่า (งดมิสซาเย็น)

 บรรยากาศการอุดหนุนสลากคริสต์มาสในตอนสายวันที่ 25 ธันวาคม
 ข้าวของเหล่านี้พี่น้องชาวนาบัวช่วยกันบริจาคเพื่อมอบเป็นความสุขคริสต์มาสแก่กันและกัน

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ชาวนาบัวสืบสานประเพณีแห่ดาว


 ชาวนาบัวสืบสานประเพณีแห่ดาว  

นาบัว < ชาวนาบัว 12 คุ้มและโรงเรียนบ้านนาบัว พร้อมใจกันสืบสานประเพณีแห่ดาวเมื่อวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมาอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระกุมารเยซู มีบรรดาเด็ก เยาวชนและพี่น้องสัตบุรุษมาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก


ดาวในคริสตศาสนาเป็นสัญลักษณ์หมายถึง การบังเกิดมาของพระเยซูเจ้าและเป็นสื่อนำทางพวกโหราจารย์ให้ได้พบกับพระกุมารเยซูในถ้ำเลี้ยงสัตว์ที่เมืองเบธเลเฮม ประเทศปาเลสไตน์ ประเพณีแห่ดาวในเทศกาลคริสต์มาสที่นาบัว น่าจะเกิดขึ้นพร้อมกับการได้รับความเชื่อคริสตชนในปี ค.. 1890 (.. 2433) โดยการนำมาของคุณพ่ออัลเฟรด-มารีย์ รองแดล คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) ที่เดินทางแพร่ธรรมและโปรดศีลล้างบาปแก่ผู้สมัครเป็นคริสตชนที่นาบัว


แรกทีเดียวอาจเริ่มจากการทำดาวประดับวัดในเทศกาลคริสต์มาส เหมือนวัดอื่นทั้งหลายในอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ต่อมาได้กลายเป็นประเพณีแห่ดาวรอบวัดที่กระทำกันในคืนวันที่ 24 ธันวาคมของทุกปี จากการทำดาวประดับวัดธรรมดาได้พัฒนาไปเป็นการทำดาวประดับบ้านเรือน การแห่ดาวและการประกวดดาว เพื่อสืบสานความเชื่อศรัทธาของตนอย่างมีสีสัน อันแสดงออกถึงความชื่นชมยินดีของชุมชนตามจิตตารมณ์คริสต์มาส


ประเพณีแห่ดาวของนาบัว ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง ในสมัยของคุณพ่อลูกา สุพล เป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) ที่ได้กระตุ้นและสนับสนุนให้ชาวนาบัวทำดาวใหญ่สำหรับแห่ นอกเหนือไปจากดาวเล็กสำหรับถือแห่ที่แต่ละคนทำกันอยู่แล้ว และชาวนาบัวได้สืบสานประเพณีแห่ดาวนี้สืบต่อมาเป็นประจำทุกปี


นอกเหนือไปจากการสืบสานประเพณีดั้งเดิมที่ทำสืบเนื่องต่อมาแล้ว ดูเหมือนปีนี้ชาวนาบัวจะให้ความสำคัญกับการแห่ดาวมากกว่าทุกปี นัยว่าเพื่อร่วมสมโภช 125 ปีแห่งความเชื่อและการแพร่ธรรมที่กำลังจะมาถึง (21 มกราคม 2012) ดังนั้น แต่ละกลุ่มต่างพร้อมใจกันทำดาวอย่างสุดความสามารถ ดาวของแต่ละกลุ่มในปีนี้จึงสวยงามกว่าทุกปีที่ผ่านมา


ที่แปลกอีกอย่างคือ ปีนี้ใช้เกวียนเป็นพาหนะแห่พระกุมาร เพื่ออนุรักษ์พาหนะหลักของหมู่บ้านในอดีตให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็น โดยแห่ไปตามถนนรอบหมู่บ้านเพื่อให้พระกุมารอวยพรหมู่บ้านเป็นพิเศษในปีนี้ ตามติดด้วยดาวของกลุ่มต่างๆ รวม 14 ดวง ที่เพิ่มมาอีกดวงคือ “ดาวไถ” ของเจ้ยุ้ย ถาวร เกียววงศ์ ที่เจอใครไม่ว่าจะต้องไถดะ สร้างสีสันและความสนุกสนานครื้นเครงแก่ผู้ถูกไถ


อนึ่ง ดาวที่ชนะเลิศการประกวดในปีนี้คือดาวของ “กลุ่ม 1 โดยมีดาวของ “กลุ่ม 2 และ “กลุ่ม 9 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ตามลำดับDon Daniele ภาพ/รายงาน
วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว
25 ธันวาคม 2011

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คำขวัญนาบัว

คำขวัญนาบัว

หมู่บ้านนาบัวตั้งมากว่า 125 ปี เนื่องจากในปี ค.ศ. 1887 ที่ได้รับแสงสว่างแห่งความเชื่อนั้น บ้านนาบัวตั้งอยู่ก่อนแล้ว เมื่อมองย้อนไปในช่วง 125 ปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฎหลักฐานว่านาบัวมีคำขวัญที่สื่อถึงความเป็นนาบัว

ในโอกาสที่เข้าร่วมงานสมโภช 125 ปีแห่งความเชื่อและการแพร่ธรรมของอัครสังฆมณฑลฯ ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 2009 ปรากฎข้อความในป้ายผ้าว่า "คำขวัญบ้านนาบัว: ทิ้งผี เชื่อพระ ศรัทธา มั่นคง" แต่ก็ไม่ได้สื่อถึงความเป็นนาบัวแต่อย่างใด

ในโอกาสเตรียมสมโภช 125 ปีนาบัวที่จะถึงในวันที่ 21-22 มกราคม ค.ศ. 2012 จึงได้เขียนคำขวัญของนาบัวขึ้นใหม่ เพื่อสื่อถึงความเป็นนาบัวให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ดังนี้

“จากถิ่นกำเนิด เขมราฐ-ยโสธร                 สู่ วานรนิวาส-นาบัว
ทิ้ง ผีชั่ว ติดตาม องค์พระคริสต์                 เจริญชีวิตตาม พระวรสาร
สืบสาน ประเพณีแห่ดาว                            กล่าวขาน ตำนานช้างหิน
ขจรไกลทั่วถิ่น กลองยาว                           ข้าวเม่าหอม-ฝักบัวหวาน ขึ้นชื่อ
เลื่องลืออลังการ วัดไม้                                ยืนหยัดมั่นใน คริสตธรรม

จึงนำมาเผยแพร่เพื่อให้ลูกหลานชาวนาบัวได้ติชมกัน ก่อนจะสรุปสุดท้ายเป็นคำขวัญของนาบัวที่เป็นทางการ
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว
20 ธันวาคม 2011

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สารวัดนาบัว, ปีที่ 2 ฉบับที่ 84


สารวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว

ปีที่ 2  ฉบับที่ 84  วันที่ 18 ธันวาคม  ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554): http.//dondaniele.blogspot.com
เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120. 086-231-3231
รา
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการขึ้นหนังกลองและประกอบเกวียนสู่อีกรุ่นหนึ่ง
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

ในสัปดาห์สุดท้ายก่อนคริสต์มาส บทอ่านของสัปดาห์นี้ได้พูดถึงการเตรียมการของพระเจ้าสำหรับการบังเกิดมาของบุตรของพระองค์ท่ามกลางเรา  เราต่างรอคอยการเสด็จมาของพระองค์ในโลกและในชีวิตของเราแต่ละคน พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ต่อคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชากรของพระองค์ และทรงเรียกพวกเขาให้เป็นข้ารับใช้ของพระองค์

เมื่อการบังเกิดของพระกุมารเจ้าใกล้เข้ามา ทำให้เราเห็นบทบาทของแม่พระชัดเจนยิ่งขึ้น พระวรสารวันนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสุภาพถ่อมตนของพระนาง ในการยอมรับแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้า ให้เราได้กราบขอสมาโทษพระองค์ หากเราได้ปฏิเสธที่จะยอมรับแผนการและน้ำพระทัยของพระองค์ ด้วยการทำตามน้ำใจของเรา
การประกอบเกวียนพาหนะหลักในอดีตของบรรดาผู้อาวุโส
 เด็กๆ รุ่นใหม่ได้เห็นเกวียนอีกครั้ง (เหลือเพียงเล่มเดียวนี้)

บทอ่านที่ 1: หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 2  2 ซมอ 7:1-5, 8-12, 14, 16

กษัตริย์ดาวิดต้องการที่จะสร้างพระวิหารถวายแด่พระเจ้า แต่พระเจ้าได้ทรงให้คำมั่นสัญญากับกษัตริย์ดาวิดว่า อาณาจักรของพระองค์จะเป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดไป คำสัญญานี้บรรลุถึงความสมบูรณ์ในสมัยพระเยซูเจ้า ผู้ทรงเป็นองค์สันติราชา พระเจ้าจะทรงประทานพระที่นั่งของดาวิด บรรพบุรุษของพระองค์ให้กับพระองค์

บทอ่านที่ 2: จดหมายนักบญเปาโลถึงชาวโรม   รม 16:25-27

นักบุญเปาโลได้สรุปจดหมายของท่านถึงชาวโรม โดยสรรเสริญพระเจ้าสำหรับงานไถ่กู้ของพระองค์สำหรับชาวยิวและคนต่างศาสนา ซึ่งบรรลุถึงความสมบูรณ์ในการรับเอากายเป็นมนุษย์ของพระเจ้า เวลานี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะประกาศข่าวดีนี้แก่นานาชาติและทุกหนทุกแห่ง

พระวรสาร: นักบุญลูกา   ลก 1:26-38

ในพระวรสาร แม่พระได้ให้บทเรียนที่สำคัญสำหรับเราว่า ความยิ่งใหญ่ของพระนางไม่ได้อยู่ที่การเป็นมารดาของพระคริสตเจ้า แต่อยู่ที่การตอบรับต่อแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้า ทำให้พระนางได้รับการยกย่องและได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญ ให้เราได้ตอบรับต่อแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าเช่นเดียวกับพระนาง
 ตู้ถนัด จันทร์สุนีย์ ถ่ายทอดการขึ้นหนังกลองให้บรรดาเยาวชนรุ่นใหม่
 เพื่อส่งมอบภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น จะได้ไม่หายไปกับกาลเวลา

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1)       ขอบคุณพี่น้องที่มาช่วยกันเทพื้นหอระฆังและซุ้มแม่พระ และผู้อาวุโสที่มาช่วยกันประกอบเกวียนและขึ้นหนังกลองจนเสร็จ

2)       ขอบคุณพี่น้องที่มาช่วยกันพับซองผ้าป่า ใครที่ประสงค์จะได้ซองผ้าป่าขอให้มาติดต่อกับทางวัด เพื่อจะได้จัดส่งไปให้

3)       ขอให้แต่ละกลุ่มได้ช่วยกันทำดาวสำหรับแห่ และใครที่ประสงค์จะบริจาคสิ่งของสำหรับทำสลากคริสต์มาส เพื่อร่วมสนุกและมอบเป็นของขวัญแก่กันและกัน บริจาคได้ที่ครูคำสอน อีกทั้งมีไฟประดับดาวและบ้านเรือนบริการพี่น้อง

4)       ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐานกลุ่มที่ 3 ที่มาช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบอาทิตย์ต่อไปคือกลุ่มที่ 4

5)       วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม ขอเชิญร่วมแห่ดาวรอบหมู่บ้าน เวลา 15.00 น. ชมละครคริสต์มาสและมิสซากลางคืน เวลา 19.00 น. หลังมิสซาชมการแสดงของบุตรหลานของเรา และวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม สมโภชพระคริสตสมภพ มิสซาเวลา 07.00 น.

6)       เงินทานวันเสาร์ 306.- บาท, วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 4,268.- าท, เงินต้นมิสซาอุทิศให้ หลุยส์ เรียน ทองอ่อน (15 ธ.ค.) 500.- บาท; เงินทานวัดโพนสวาง  381.- บาท
 การเคลื่อนย้ายที่ตั้งแท้งค์น้ำ แท่นแม่พระและหอกระจายข่าว
 ซึ่งสำเร็จลงได้ด้วยพลังของความสามัคคี

พิธีมิสซาและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
18
07.00 น.

ลูกๆ ของนายชัยศรี-นางทองจันทร์ สิงห์กัณฑ์

อุทิศให้ นายคำ คูนคาม, นายบด-นายกลิ่น-นางศรีไว-นางประไม เมาบุดดา, นายชู สิงห์กัณฑ์ และผู้มีพระคุณทุกคน
สุขสำราญ ครอบครัวนายชัยศรี-นางทองจันทร์ สิงห์กัณฑ์ ให้มีความสุขความเจริญ
จันทร์-ศุกร์
19-23
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

เสาร์
17
15.00 น.
19.00 น.
แห่ดาวรอบหมู่บ้าน
มิสซาคืนคริสต์มาส


ซ.ส้ม ลูกวัดคนล่าสุดที่ได้เลื่อนขั้นเป็นโนวิสในคณะรักกางเขนแห่งท่าแร่ (12 ธ.ค.)
เปาโล นัฐพงศ์ บุตรสงค์กา (หลานตู้นาน) สมาชิกใหม่คนล่าสุดของวัด (16 ธ.ค.)