วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สารวัดป่าพนาวัลย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 55

กล่องข้อความ:   สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 2  ฉบับที่ 55  วันที่ 29  พฤษภาคม  ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559):  http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230È086-231-3231

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า
ภารกิจพิเศษ "หาเห็ดเผาะ" ภูดินแดง ภูพาน ก่อนถึงบ้านโคกกลาง อำเภอเต่างอย
พี่น้องที่รัก วันนี้เราสมโภชพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองสามอย่าง (Three in one) นั่นคือการเฉลิมฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณ ศีลมหาสนิท และการประทับอยู่ในศีลมหาสนิท การเฉลิมฉลองนี้มีวัตถุประสงค์ 3 อย่าง: 1) เพื่อโมทนาคุณพระเจ้าที่ประทานพระคริสตเจ้ามาประทับท่ามกลางเราในศีลมหาสนิท, 2) เพื่อสอนเราถึงธรรมล้ำลึกและคารวกิจที่พึงมีต่อศีลมหาสนิท และ 3) เพื่อสอนเราให้เห็นคุณค่าและพระพรยิ่งใหญ่ของศีลมหาสนิทซึ่งเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์และยัญบูชา
พิธีกรรมในวันนี้เน้นให้เห็นถึงความเป็นสงฆ์ของพระเยซูเจ้า แม้ว่าเราจะฉลองการก่อตั้งศีลมหาสนิทในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ แต่พระศาสนจักรต้องการเน้นความสำคัญของวันฉลองพิเศษนี้ ในฐานะที่ศีลมหาสนิทเป็นบ่อเกิดและพลังแห่งชีวิตคริสตชน ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาอูร์บันที่ 4 ประกาศให้มีขึ้นในพระศาสนจักรสากล ใน ค.ศ. 1264
 เติมพลังก่อนขึ้นภูดินแดง พื้นที่ที่ทุกคนไม่คุ้นเคย เสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2016
บทอ่านที่หนึ่ง หนังสือปฐมการบอกให้เราทราบว่าเมลคีเซเดคได้ถวายปังและเหล้าองุ่นแด่พระเจ้าก่อน แล้วจึงให้อับราฮัมร่วมรับประทานเครื่องบูชาพร้อมกับการอวยพร เมลคีเซเดคพระสงฆ์คือภาพล่วงหน้าของพระเยซูเจ้า สงฆ์ผู้สูงสุดที่จะถวายพระองค์เองเองเป็นยัญบูชาบนไม้กางเขน
บทอ่านที่สอง นักบุญเปโลได้เชื้อเชิญคริสตชนชาวโครินทร์ให้ไตร่ตรองถึงความหมายแท้ของการบูชาขอบพระคุณ การร่วมงานเลี้ยงในพิธีบูชาขอบพระคุณ ไม่เพียงเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้า แต่ยังเป็นหนึ่งเดียวกับแขกรับเชิญทุกคนที่มาในงานเลี้ยง ซึ่งหมายถึงสัตบุรุษทุกคน
พระวรสาร นักบุญลูกาได้เล่าการทวีขนมปังเลี้ยงคนจำนวนมากของพระเยซูเจ้าอย่างมีสีสัน ทรงหยิบขนมปัง มองขึ้นเบื้องบน กล่าวคำอวยพร ทรงบิขนมปังและแจกให้แก่บรรดาศิษย์ นี่คือภาพล่วงหน้าของศีลมหาสนิทที่ทรงเลี้ยงพวกเขาผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ
 หลังจากผ่านไป 3 ชั่วโมง ทุกคนก็อยู่ในสภาพนี้
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1)       ขอให้เด็กนักเรียนคำสอนมาเรียนคำสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00 น. เริ่มสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป ขอความร่วมมือจากพ่อแม่ ผู้ปกครองได้เอาใจใส่เตือนบุตรหลานให้มาเรียนคำสอน ตามวันและเวลาดังกล่าว
2)       ขอเชิญพี่น้องบริจาคไม้ดอกไม้ประดับที่พี่น้องมีที่บ้าน เพื่อประดับและตกแต่งถ้ำแม่พระให้สวยงาม
3)       วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2016 วันศุกร์ต้นเดือน ส่งศีลมหาสนิทคนป่วยและผู้สูงอายุ
4)       ขอเชิญร่วมงานวันรวมพลังคนพิการ โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2016 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ เวลา 8.30 น. – 15.00 น.
5)       เงินทานวันอาทิตย์มิสซาเช้า จำนวน  1,000.- บาท, มิสซาเย็น จำนวน 300.- บาท รวม 1,300.- บาท
6)       ขอขอบคุณผู้บริจาคสมทบทุนสร้างศาลามีคาแอลเกี้ยน เสมอพิทักษ์: (1) ภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ 50,000.- บาท, (2) ครอบครัว ประยุรจตุพร 10,000.- บาท และ (3) ครอบครัว นางมยุรี ว้ามป้อง 500.- บาท, (4) ผู้มีน้ำใจดีจากนิวซีแลนด์ 4,072.- บาท, (5) ท๊อปเดลีเมืองทองธานี 1,725.- บาท, และ (6) ครอบครัวจันทร์สุข เอกชัย-นุชสิรี สุขคล้าย 1,000.- บาท
 เมื่อไม่ไหว ต้องกลับมาเติมพลังอีกครั้งในเวลา 11.00 น.
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
วันอาทิตย์
29
10.00 น.
19.30 น.
สมโภชพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า
สุขสำราญพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
จันทร์
30
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

วันอังคาร
31
19.00 น.
ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมฯ

วันพุธ
01
19.00 น.
ระลึกถึง น.ยุสติน มรณสักขี

วันพฤหัส
03
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์
04
19.00 น.
สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

วันเสาร์
05
19.00 น.
ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ขอขอบพระคุณคณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่และผู้มีน้ำใจดีทุกท่าน 
ที่สนับสนุนโครงการเตรียมฉลอง 30 ปีของชุมชนวัดป่าพนาวัลย์

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 2 ฉบับที่ 54

กล่องข้อความ:   สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 2  ฉบับที่ 54  วันที่ 22  พฤษภาคม  ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559):  http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230È086-231-3231

สมโภชพระตรีเอกภาพ
ประเมินผล 10 ปีกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน (BEC) ที่ศาลาปีติมหาการุญท่าแร่
พี่น้องที่รัก วันนี้เราสมโภชพระตรีเอกภาพ ซึ่งเชื้อเชิญเราให้ตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าสามพระบุคคลในเรา พระบิดา พระบุตรและพระจิต ธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพได้รับการประกาศในสังคายนาสากลที่เมืองนิเชอาและคอนสแตนติโนเปิล ถือเป็นความเชื่อพื้นฐานและข้อความเชื่อที่สำคัญที่สุดในคริสต์ศาสนา “มีพระเจ้าองค์เดียว มีสามพระบุคคล พระบิดา พระบุตร และพระจิต แต่ละบุคคลต่างเป็นพระเจ้า แต่ยังคงมีเพียงพระเจ้าองค์เดียว” (C.C.C. #234, #253-256)
 ธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพ สามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยหัวใจเมื่อเราเจริญชีวิตในความรักต่อกัน เวลาที่เรารักกันพระเจ้าจะประทับอยู่กับเราและเราจะอยู่ในพระเจ้า การตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าในเราและผู้อื่น ทำให้เรามีกำลังเข็มแข็งในการเผชิญปัญหาต่างๆ ในชีวิต และปฏิบัติต่อกันบนพื้นฐานแห่งความรัก ความเคารพและการให้เกียรติกัน
 ผู้นำกลุ่มจากวัดป่าพนาวัลย์จำนวน 4 กลุ่มเข้าร่วมประชุมประเมินผล 10 ปีบีอีซี
บทอ่านที่หนึ่ง หนังสือสุภาษิตได้สะท้อนให้เห็นปรีชาญาณของพระเจ้าเป็นดังบุคคล นั่นคือพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลด้วยพระปรีชาญาณอันไม่มีขอบเขต จักรวาลเป็นผลงานจากพระหัตถ์ของพระองค์ ซึ่งชาวยิวในสมัยโบราณได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับปรีชาญาณของพระเจ้า “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า พระนามของพระองค์เลื่องลือไปทั่วทั้งธรณี”
บทอ่านที่สอง จดหมายของนักบุญเปโลถึงชาวโรมสอนเราว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เรารู้ด้วยความเชื่อว่าเรามีสันติสุขกับพระเจ้าพระบิดาผ่านทางพระเยซูเจ้า และความรักของพระเจ้าได้หลั่งไหลมาสู่ดวงใจของเรา โดยทางพระจิตเจ้าซึ่งพระองค์ประทานให้แก่เรา
พระวรสาร พระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้าได้เน้นบทบาทของพระจิตเจ้า ในความสัมพันธ์ที่พระองค์ทรงมีกับพระเจ้าพระบิดาและพระจิตเจ้า พระองค์ทรงเปิดเผยให้เราได้ทราบถึงหน้าที่ที่ต่างกันของพระเจ้าสามพระบุคคล พระบิดาในฐานะพระผู้สร้าง พระบุตร ในงานไถ่กู้ การคืนดีและการช่วยให้รอด และพระจิต ในงานแนะนำความจริงและการทำให้ศักดิ์สิทธิ์
 ประเมินผล 10 ปีบีอีซี ณ ศาลาปีติมหาการุญท่าแร่ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2016
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1)       ขอขอบคุณผู้นำกลุ่มและพี่น้องที่เข้าร่วมการสัมมนากลุ่มคริสตชนพื้นฐานที่ท่าแร่ โอกาสครบรอบ 10 ปีและฉลองปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2016 ที่ผ่านมา
2)       ขอบคุณลุงผอม ประวิทย์ จันทร์สุขและพี่น้องที่มาช่วยกันถอนตะปูและเก็บไม้ในบริเวณศูนย์พระวิสุทธิวงศ์ศาลา SMLและโรงไม้หลังบ้านคุณพ่อให้เป็นที่เรียบร้อย ยังเหลือบางส่วนที่ต้องช่วยกันให้เสร็จ
3)       สำหรับการไปบอกบุญแผ่เงินสมทบทุนสร้างศาลาพระคุณเจ้าเกี้ยน เสมอพิทักษ์ เอาไว้ทางวัดทำเสื้อที่ระลึก 30 ปีชุมชนวัดของเราเสร็จและประสานทุกฝ่ายเป็นที่เรียบร้อย เราค่อยไปกัน
4)       ขอให้เด็กนักเรียนคำสอนมาเรียนคำสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น. เริ่มสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป
5)       วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2016 สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า
6)       เงินทานวันอาทิตย์มิสซาเช้า จำนวน  812.- บาท, มิสซาเย็น จำนวน 370.- บาท รวม 1,182.- บาท
7)       ขอขอบคุณผู้บริจาคสมทบทุนสร้างศาลามีคาแอลเกี้ยน เสมอพิทักษ์: (1) กลุ่มรถสองแถวท่าแร่ 490.- บาท, (2) รับเงินขายเศษเหล็ก สังกะสีและสายไฟเก่า 1,387.- บาท และ (3) ครอบครัวป้ามุกดา มรดก 1,000.- บาท
 การภาวนาและประชุมกลุ่มบีอีซี ณ บ้านนายวิเชียร-นางถาวร วงศ์ลำพันธ์ 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2016
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
วันอาทิตย์
22
10.00 น.
19.30 น.
สมโภชพระตรีเอกภาพ
สุขสำราญพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
จันทร์
23
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

วันอังคาร
24
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

วันพุธ
25
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัส
26
19.00 น.
ระลึกถึง น.ฟิลิปเนรี พระสงฆ์

วันศุกร์
27
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์
28
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา ผู้นำกลุ่มบีอีซีจากวัดป่าพนาวัลย์เข้าร่วมการสัมมนา 10 ปีกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน
ณ ศาลาปีติมหาการุญท่าแร่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2016

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พระตรีเอกภาพ ความเชื่อพื้นฐานของคริสตชน

พระตรีเอกภาพ ความเชื่อพื้นฐานของคริสตชน
วันอาทิตย์
สมโภชพระตรีเอกภาพ
ปี C
สภษ 8:22-31
รม 5:1-5
ยน 16:12-15
บทนำ
มีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งนักบุญเอากุสติน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักร กำลังพยายามหาคำจำกัดความเกี่ยวกับธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพที่ว่า “สามพระบุคคลรวมเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว” แต่ยังหาคำจำกัดความที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ได้ วันหนึ่งท่านได้ไปเดินที่ชายทะเล และสังเกตเห็นเด็กคนหนึ่งใช้เปลือกหอยตักน้ำทะเลมาเทใส่หลุมทรายที่เขาทำขึ้น เขาพบว่าน้ำซึมหายไปอย่างรวดเร็ว แต่เขาไม่ละความพยายามตักน้ำทะเลมาใส่ครั้งแล้วครั้งเล่า
นักบุญเอากุสตินถามเด็กน้อยว่า “ลูกเอ๋ย กำลังทำอะไรอยู่ เขาตอบว่า “ผมกำลังตักน้ำทะเลทั้งหมดมาใส่ในหลุมนี้” เอากุสตินหัวเราะด้วยความเอ็นดูพร้อมกับอธิบายว่า “ลูกเอ๋ย เป็นไปไม่ได้ที่จะเอาน้ำทะเลกว้างใหญ่ไพศาลมาใส่ในหลุมเล็กๆ นี้ได้หมด” เด็กคนนั้นจ้องมองเอากุสตินและตอบว่า “ความพยายามของท่านที่จะเข้าใจเรื่องพระตรีเอกภาพที่ยิ่งใหญ่สูงสุด ด้วยสมองเพียงน้อยนิดของท่าน ยิ่งเป็นไปไม่ได้มากกว่า” จากนั้นได้อันตรธานไป
พระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์มาให้บทเรียนแก่นักบุญเอากุสติน ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่านจึงเลิกหาคำจำกัดความเรื่องพระตรีเอกภาพอีก ภายหลังท่านได้เขียนว่า “เราจะพบพระตรีเอกภาพก็แต่ในความรัก”  พระเจ้าสามพระบุคคล พระบิดา พระบุตร และพระจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวในความรัก ความรักของพระเจ้าแสดงออกให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งในการสร้าง รวมถึงเรามนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งสร้างที่ประเสริฐที่สุด และเรามีส่วนในความรักที่สมบูรณ์ของพระเจ้า

1.     พระตรีเอกภาพ ความเชื่อพื้นฐานของคริสตชน
พระตรีเอกภาพ สามพระบุคคลรวมเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากด้วยสติปัญญา (ด้วยสมอง) แต่เราสามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยหัวใจเมื่อเราเจริญชีวิตในความรักต่อกัน เวลาที่เรารักกันพระเจ้าจะประทับอยู่กับเราและเราจะอยู่ในพระเจ้า สายสัมพันธ์แห่งความรักได้รวมพระบิดา พระบุตร และพระจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกันในพระตรีเอกภาพ  อีกทั้งรวมมนุษย์เราให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์และกับเพื่อนพี่น้อง
นี่คือ ความเชื่อพื้นฐานและประสบการณ์ของพระศาสนจักรทุกยุคทุกสมัย เป็นความเชื่อที่หยั่งรากลึกในพระเจ้า พระบิดา พระบุตรและพระจิตเสมอมาไม่เคยเปลี่ยนแปลง เป็นประสบการณ์ของบรรดาคริสตชนและนักบุญทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าพระตรีเอกภาพ และพยายามเจริญชีวิตแบบพระตรีเอกภาพ คือชีวิตแห่งความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าและกับเพื่อนพี่น้องในชีวิตประจำวัน
เราคริสตชนประกาศเสมอมาในการภาวนาถึงพระเจ้า พระบิดา พระบุตร และพระจิต ด้วยการทำสำคัญมหากางเขนที่หน้าผาก ที่อก และที่ไหล่ทั้งสองข้าง เราออกนามพระเจ้า พระบิดา พระบุตร และพระจิต ให้มาประทับอยู่กับเราและอวยพรเรา เป็นการประกาศให้ทุกคนได้รับทราบว่า “เราเป็นคริสตชน” เป็นการยืนยันว่า เราเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวสามพระบุคคล และดำเนินชีวิตในพระนามของพระตรีเอกภาพ พระบิดา พระบุตรและพระจิต

2.     บทเรียนสำหรับเรา
ความเชื่อพื้นฐานเรื่องพระตรีเอกภาพที่เราสมโภชและพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ ได้ให้บทเรียนสำหรับเราหลายประการในการนำไปปฏิบัติ
ประการแรก เราต้องตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า ธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพ สามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยหัวใจเมื่อเราเจริญชีวิตในความรักต่อกัน เวลาที่เรารักกันพระเจ้าจะประทับอยู่กับเราและเราจะอยู่ในพระเจ้า การตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าในเราและผู้อื่น ทำให้เรามีกำลังเข็มแข็งในการเผชิญปัญหาต่างๆ ในชีวิต และปฏิบัติต่อกันบนพื้นฐานแห่งความรัก ความเคารพและการให้เกียรติกัน
ประการที่สอง เราต้องดำเนินชีวิตแบบพระตรีเอกภาพ ในความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวและความยินดีที่พระบิดา พระบุตรและพระจิตมีต่อกันอย่างแน่นแฟ้น ความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวและความยินดีแบบพระตรีเอกภาพ จะต้องเป็นต้นแบบสำหรับคริสตชนในชีวิตประจำวัน ในสายสัมพันธ์แห่งความรักที่เรามีต่อพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง เป็นต้นในครอบครัว สังคมและหมู่คณะของเรา
ประการที่สาม เราได้รับการเรียกให้เป็นเหมือนพระตรีเอกภาพ เราแต่ละคนถูกสร้างมาให้เป็นเหมือนพระเจ้า ดังนั้น เราต้องเป็นเหมือนพระบิดา ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามต่างๆ ให้เกิดขึ้นในครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เราต้องเป็นเหมือนพระบุตร ในการทำให้เกิดการคืนดีกัน การสร้างสันติและความเป็นหนึ่งเดียวกันในทุกที่ทุกแห่ง และเราต้องเป็นเหมือนพระจิตเจ้า ที่สอนความจริงและความถูกต้องชอบธรรม อีกทั้งฟังเสียงของพระองค์ที่ตรัสกับเรา

บทสรุป
พี่น้องที่รัก พระเจ้าสามพระบุคคล พระบิดา พระบุตรและพระจิต เป็นความเชื่อพื้นฐานของเราคริสตชน เป็นพระเจ้าแห่งความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวแท้จริง ไม่มีการแบ่งแยก แต่เท่าเสมอกันและสมบูรณ์ครบครันในความเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งเราจะเข้าใจอย่างถ่องแท้เมื่อเราอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและเมื่อเราเจริญชีวิตในความรักต่อกัน ทั้งกับพระเจ้าและกับเพื่อนมนุษย์
ชีวิตของเรากับพระเจ้า จึงควรเป็นชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ ศรัทธา และเชื่อมั่นในพระเจ้าเที่ยงแท้ และมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างแน่นแฟ้นที่สุด จนกล่าวได้ว่าพระเจ้าทรงเป็นที่หนึ่งและสำคัญที่สุดในชีวิตเรา” พระองค์คือพระเจ้าที่เราเชื่อ วางใจและรักมากที่สุด
ชีวิตของเรากับเพื่อนมนุษย์ จึงควรเป็นชีวิตแห่งความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวและความไว้ใจกัน ที่แสดงออกในความรักเมตตาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน เป็นชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ รักเสมอและให้อภัยเสมอ นี่คือ การเป็นพยานถึงชีวิตพระตรีเอกภาพที่เราสมโภชในวันนี้
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
danielkhuan@hotmail.com
San Tommaso Ashram, วัดป่าพนาวัลย์
21 พฤษภาคม 2016

ดูเพิ่มเติม
พระตรีเอกภาพ พระเจ้าหนึ่งเดียวสามพระบุคคล ปี Ahttp://dondaniele.blogspot.com/2011/06/blog-post_17.html
ธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพ ปี Bhttp://dondaniele.blogspot.com/2012/06/blog-post.html