วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 262

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  262  อาทิตย์ที่  28  พฤษภาคม  2023 (2566)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สมโภชพระจิตเจ้า

พิธีเปิดเสกวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ เสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2023

พี่น้องที่รัก วันนี้พระศาสนจักรให้เราสมโภชพระจิตเจ้า ซึ่งเสด็จมายังบรรดาอัครสาวกเป็นรูปเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้น ทำให้พวกเขาเข้าใจคำสอนของพระเยซูเจ้าและกลายเป็นคนกล้าหาญเด็จเดี่ยว ในการประกาศเทศน์สอนและสานต่องานของพระองค์ นอกนั้น ยังถือเป็นเวลาแห่งการเริ่มต้นพระศาสนจักรที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งขึ้น พระจิตเจ้าได้บันดาลให้บรรดาอัครสาวกเป็นผู้นำข่าวดีของพระเยซูเจ้าไปสู่ผู้อื่น ทั้งที่กรุงเยรูซาเล็มและที่ต่าง ๆ

วันสมโภชนี้ชี้ให้เราเข้าใจบทบาทของพระจิตเจ้าในพระศาสนจักรและในชีวิตประจำวัน เราได้รับพระจิตเจ้าแล้วตั้งแต่วันรับศีลล้างบาปและอีกครั้งในวันที่เรารับศีลกำลัง พระจิตเจ้าองค์เดียวกันนี้ยังคงทำงานในพระศาสนจักรและในตัวเราแต่ละคน ให้เราได้กราบขอสมาโทษพระเจ้าหากเราไม่ยอมให้พระจิตเจ้านำทางและร่วมมือกับพระหรรษทานของพระองค์

ขบวนแห่พระเมตตาพิธีเปิดเสกวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ เสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2023
        บทอ่านแรก
หนังสือกิจการอัครสาวกบอกเราว่า คำสัญญาของพระเยซูเจ้าได้บรรลุผลสมบูรณ์ ขณะที่อยู่กับพวกเขาพระองค์ทรงกำชับพวกเขาให้คอยอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม จากความเชื่อฟังนี้ทำให้พวกเขาได้รับของประทานคือพระจิตเจ้าตามที่ทรงสัญญา พระจิตเจ้านี้เองได้ช่วยบรรดาสาวกในการรวบรวมผู้คนจากที่ต่าง ๆ ให้กลายเป็นประชากรของพระเจ้า

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้กล่าวกับชาวโครินธ์ถึงบทบาทของพระจิตเจ้าในชีวิตของพวกเขา ผู้ทรงเป็นท่อธารแห่งพระพรในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นสำหรับการประกาศข่าวดีแห่งพระวรสาร และความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของกลุ่มคริสตชน พระจิตเจ้าได้ก่อให้เกิดพระศาสนจักร พระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า

พระวรสาร นักบุญยอห์นได้แสดงให้เห็นเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูเจ้าทรงปรากฏพระองค์ให้บรรดาศิษย์ได้เห็นที่ห้องชั้นบน ทรงอวยพรพวกเขาด้วยคำอวยพรแบบยิวคือ ชาโลม และทรงมอบพันธกิจแก่พวกเขา พระองค์ทรงส่งพวกเขาไปเหมือนอย่างที่พระบิดาเจ้าทรงส่งพระองค์มาในโลก ด้วยการประทานอำนาจในการยกบาปด้วยเดชะพระจิตเจ้า

ชาวโนนค้อแห่กันหลอนหลังเปิดเสกวัดใหม่ อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2023
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          อาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ

2.          ประกาศบวชพระสงฆ์ : 1) สังฆานุกรฟิลิป พิษณุ  กาแก้ว สัตบุรุษวัดท่าแร่, 2) สังฆานุกรมีคาแอล ชาตรี  บุดดีด้วง TMS. สัตบุรุษวัดท่าแร่ และ 3) สังฆานุกรมัทธิว บุญสวัสดิ์  กงแก่นท้าว TMS. สัตบุรุษวัดจันทร์เพ็ญ เสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2023 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

3.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,467.- บาท, จ่ายค่าไฟฟ้า 1,800.- บาท มอบเงินในบัญชีประจำวันให้คุณพ่อภัคพล  มหัตกุล  61,903.- บาท และเงินในบัญชีธนาคารกรุงไทย 1,213,580.04 บาท (เพื่อโครงการสร้างบ้านพักพระสงฆ์)

4.          เงินทานวัดโนนค้อ 4,030.- บาท, วันเปิดเสกวัด : รายรับ 559,080.- บาท, รายจ่าย 307,497.- บาท คงเหลือ 251,583.- บาท การสร้างวัด : 1) เงินต้นตระกูลตุพิลา 6,400.- บาท, 2) คุณวิสุทธิ์ มงคลล้อม 1,000.- บาท, 3) เด็กชายจิตติพัฒน์ 500.- บาท, 4) ครอบครัวมณีนพ 620.- บาท, 5) เพื่อนคุณสมหมาย ฮุงหวล 3,500.- บาท และ 6) ขายเสื้อที่ระลึก 48,500.- บาท รายจ่าย : 1) อุปกรณ์ฝ้าเพดาน 20,415.- บาท, 2) อุปกรณ์ไฟฟ้า   44,000.- บาท, 3) ช่างตรีรัตน์ คำศรี 30,000.- บาท, 4) คอมพิวเตอร์ 17,900.- บาท, 5) ทีวีซัมซุง75# 26,890.- บาท, 6) ระบบไฟฟ้า-เครื่องเสียง 220,000.- บาท (603,670.- บาท)

5.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 9-10 ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 1-2  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 2

ตระกูลตุพิลาทำบุญอุทิศให้ยอแซฟ สีใคร-เทเรซา นิกร ตุพิลา พุธที่ 24 พฤษภาคม 2023

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                             ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

28

07.00 น.

08.30 น.

สมโภชพระจิตเจ้า

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

29

06.45 น.

ระลึกถึงพระนางมารีย์มารดาพระศาสนจักร

 

อังคาร

30

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

 

พุธ

31

06.45 น.

ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน

 

พฤหัสบดี

01

06.45 น.

ระลึกถึง น.ยุสติน มรณสักขี

 

ศุกร์

02

06.45 น.

วันศุกร์ต้นเดือน

 

เสาร์

03

06.45 น.

ระลึกถึง น.ชาร์ล ลวงก้าและเพื่อนมรณสักขี

 

 

พี่น้องโนนค้อทำโรงทานร่วมฉลองวัดท่าแร่ เสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2023

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 261

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  261  อาทิตย์ที่  21  พฤษภาคม  2023 (2566)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

พิธีเปิดเสกวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ เสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2023

พี่น้องที่รัก วันนี้พระศาสนจักรให้เราสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ หลังทรงกลับคืนพระชนมชีพพระเยซูเจ้าทรงประอยู่กับบรรดาอัครสาวกเป็นเวลา 40 วัน จากนั้นได้เสด็จกลับไปหาพระบิดาเจ้า ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดพันธกิจของพระองค์ในโลกนี้ และเป็นจุดเริ่มต้นแห่งพันธกิจของพระศาสนจักรที่พระองค์ทรงตั้งขึ้น

พระวรสารวันนี้ เราได้เห็นฉากสุดท้ายระหว่างพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวก พระองค์ได้มอบพันธกิจในการสานต่องานประกาศข่าวดีของพระองค์ในโลกแก่บรรดาศิษย์ ซึ่งหมายถึงเราทุกคนที่ต้องเป็นพยานถึงพระองค์ ด้วยการเจริญชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร บอกเล่าเรื่องราวชีวิต พระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ ให้เรากราบขอขมาโทษพระองค์หากเราได้ละเลยหน้าที่นี้

พิธีเปิดเสกวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ เสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2023
        บทอ่านแรก
หนังสือกิจการอัครสาวก เริ่มต้นด้วยการบรรยายให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการเสด็จสู่สวรรค์ ก่อนจะเสด็จสู่สวรรค์ พระเยซูเจ้าได้มอบอำนาจให้กับบรรดาศิษย์ไปประกาศข่าวดีแก่โลกทั้งมวล พระองค์ได้ทรงสัญญาว่า จะประทานพระจิตเจ้าที่จะนำทางพวกเขาในการสานต่อพันธกิจนี้ให้ประสบผลสำเร็จ

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้อธิบายให้เข้าใจถึงความหมายของการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้าว่า พระเจ้าได้ยกพระเยซูเจ้าให้สูงขึ้นเหนือทุกสิ่ง และทำให้พระองค์เป็นศีรษะของพระศาสนจักร ซึ่งเป็นพระกายทิพย์ของพระองค์ ในแง่นี้ พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้นำที่มองไม่เห็นของพระศาสนจักรที่พระองค์ทรงตั้งขึ้น

พระวรสาร นักบุญมัทธิวได้เล่าเหตุการณ์การเสด็จสู่สวรรค์ว่า เกิดขึ้นบนภูเขาแห่งหนึ่ง เพราะภูเขาเป็นเครื่องหมายแห่งการปรากฏพระองค์ของพระเจ้าในพันธสัญญาเก่า ภูเขาจึงกลายเป็นฉากสำคัญในการประกาศเทศน์สอน รวมถึงการจากโลกนี้กลับไปหาพระบิดาเจ้า เพื่อเน้นย้ำความคิดที่ว่า พระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อทำให้พันธสัญญาเดิมสมบูรณ์

ตรีวารคืนแรก วัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ พุธที่ 17 พฤษภาคม 2023
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          จันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2023 มีการส่งศีลมหาสนิทคนป่วยและผู้สูงอายุตามปกติ

2.          เสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2023 เชิญร่วมฉลองอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

3.          อาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2023 สมโภชพระจิตเจ้า พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับพี่น้องดอนม่วย

4.          ประกาศบวชพระสงฆ์ : 1) สังฆานุกรฟิลิป พิษณุ  กาแก้ว สัตบุรุษอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่, 2) สังฆานุกรมีคาแอล ชาตรี  บุดดีด้วง TMS. สัตบุรุษอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ และ 3) สังฆานุกรมัทธิว บุญสวัสดิ์  กงแก่นท้าว TMS. สัตบุรุษวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ เสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2023 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

5.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,962.- บาท

6.          เงินทานวัดโนนค้อ 2,155.- บาท, การสร้างวัด : รายจ่าย : 1) ค่าแรงช่างโงน งวดสุดท้าย 390,000.- บาท, 2) ค่าแรงช่างแคน    54,950.- บาท, 3) ค่าราวสแตนเลส 24,000.- บาท, 4) ค่าแรงช่างปูกระเบื้อง 37,000.- บาท, 5) ค่าแรงทำลูกกรงรอบวัด 2# 29,000.- บาท, 6) ค่าแรง หจก.นารินรักษ์ 50,000.- บาท และ 7) ค่าไฟระย้าและอุปกรณ์ตกแต่ง 40,000.- บาท

7.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 7-8 ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 9-10  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 1

ตรีวารคืนที่สาม วัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ ศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2023

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                              ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

21

07.00 น.

08.30 น.

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์-พฤหัส

22-25

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

 

ศุกร์

26

06.45 น.

ระลึกถึง น.ฟิลิป เนรี พระสงฆ์

 

เสาร์

27

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

 

 


พิธีเปิดเสกวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ เสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2023