วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 3 ฉบับที่ 111


สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 111, อาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 (2563): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา
พระสังฆราชเปโตร บัค (M.E.P.) พระสังฆราชกิตติคุณสังฆมณฑลสะหวันนะเขต-คำม่วน
สู่การพักผ่อนนิรันดร 26 มิถุนายน 2020 สิริอายุ 88 ปี
พี่น้องที่รัก บทอ่านวันนี้ บอกให้เราทราบถึงงานของพระเจ้าที่ทรงต้องการให้เราทำในฐานะศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า ในความรักต่อพระเจ้าและพี่น้องชายหญิงของเรา ผ่านทางความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความใจกว้าง การอุทิศตนทั้งครบ และงานเมตตาจิต อีกทั้ง เตือนใจเราในการน้อมรับความทุกข์ทรมานต่าง ๆ ในชีวิต เพื่อเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าด้วยความเชื่อมั่นคง
เมื่อพระเยซูเจ้าทรงให้คำแนะนำอัครสาวกทั้งสิบสอง ทรงทราบล่วงหน้าแล้วว่าแต่ละคนจะเป็นอย่างไร ทรงตรัสกับพวกเขาอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ปิดบัง อย่างที่เราได้ยินในพระวรสารวันนี้ หากเราฟังอย่างผิวเผินและตีความตามตัวอักษร หลายคนอาจรู้สึกตะลึงงันว่าเป็นไปได้อย่างไรที่ องค์สันติราชา (Prince of Peace) มิได้มาเพื่อนำสันติภาพ แต่นำดาบและความแตกแยกมาสู่โลก เป็นต้นในครอบครัวหรือระหว่างบุคคลอันเป็นที่รัก
 พี่น้องชาวโนนค้อขอมิสซาให้บรรพชนและทำบุญแจกอาหาร
บทอ่านแรก เราเห็นการต้อนรับประกาศกเอลีชาของสามีภรรยาสูงวัยซึ่งไม่มีบุตร อาศัยอยู่ที่เมืองชูเนม หญิงคนนั้นสังเกตเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของเอลีชา เธอได้ต้อนรับประกาศกอย่างอบอุ่นและบอกให้สามีเตรียมห้องพักบนดาดฟ้าสำหรับประกาศกได้ใช้พักเมื่อมาเยี่ยม และเอลีชาได้ตอบแทนเธอด้วยคำพูดนี้ “ปีหน้าเวลานี้ท่านจะได้อุ้มลูกชาย”
บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้อธิบายให้ชาวโรมันได้เข้าใจว่าทำไมผู้ที่ใส่ใจต่อผู้ติดตามพระเยซูเจ้า ถึงเป็นเหมือนได้ใส่ใจต่อพระเยซูเจ้าเอง และผู้ที่แสดงการต้อนรับคนหนึ่งในพวกเหล่านี้จะได้รับบำเหน็จรางวัล โดยศีลล้างบาปเราได้ร่วมส่วนในการสิ้นพระชนม์และถูกฝังในความตายพร้อมกับพระองค์ เพื่อรอคอยการกลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์
พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงให้คำแนะนำแก่บรรดาศิษย์ถึงบำเหน็จรางวัลจากการอุทิศตนเพื่อเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ รวมถึงผู้ที่ปฏิบัติตนด้วยไมตรีต่อบรรดาศิษย์และผู้ติดตามพระองค์ ก็เท่ากับได้ปฏิบัติต่อพระองค์และผู้ที่ส่งพระองค์มา พวกเขาจะได้รับพระพรและบำเหน็จรางวัลอย่างแน่นอน
 อัลเซลม์ ภากร เหลือหลายรับศีลล้างบาป เสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2020
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1.          แจ้งข่าว: พระสังฆราชเปโตร บัค พระสังฆราชกิตติคุณแห่งสะหวันนะเขต-คำม่วน ได้มอบคืนดวงวิญญาณแด่พระเจ้าเมื่อศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2020 เวลา 23.55 น. ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สิริอายุ 88 ปี จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ อังคารที่ 30 มิถุนายน 2020 เวลา 10.00 น. ณ รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง นครพนม
2.          จันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2020 มีการส่งศีลมหาสนิทผู้ป่วยและผู้สูงอายุตามปกติ
3.          พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2020 พิธีบูชาขอบพระคุณครบ 100 วัน คุณพ่อยอห์น บันลือ เกียรติธาตรี ที่วัดนักบุญกาทารีนา ทุ่งมน เวลา 07.00 น.
4.          เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2020 สุวรรณสมโภชชีวิตสงฆ์ พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เวลา 10.00 น.
5.          เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020 พิธีบวชพระสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เวลา 10.00 น. ขอคำภาวนาจากพี่น้องเพื่อให้งานทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย
6.          เงินทาน อาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2020: วัดดอนม่วย 1,308.- บาท; วัดโนนค้อ 1,545.- บาท
7.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 7-8 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 9-10, วัดโนนค้อ กลุ่มที่ 2
 ครอบครัวและญาติพี่น้องของอัลเซลม์ ภากร เหลือหลาย
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
                                   ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
28
07.00 น.
08.30 น.
สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา
สุขสำราญพี่น้องชาวโนนค้อ
สุขสำราญพี่น้องชาวดอนม่วย
จันทร์-พฤหัส
29-2
06.45 น.
สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

ศุกร์
3
06.45 น.
ฉลอง น.โทมัส อัครสาวก

เสาร์
4
06.45 น.
สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา พี่น้องชาวดอนม่วย-โนนค้อร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนเตรียมเปิดการเรียนการสอน
เสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2020


คำแนะนำเพื่อการเป็นศิษย์


คำแนะนำเพื่อการเป็นศิษย์
อาทิตย์
สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา
ปี A
2 พกษ 4:8-11, 14-16
รม 6:3-4, 8-11
มธ 10:34-11:1
บทนำ
นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ได้บันทึกเอาไว้ว่า “เมื่อเรามองดูไม้กางเขน เราเห็นพระเยซูเจ้าทรงก้มพระพักตร์เพื่อจูบเรา ทรงกางพระกรเพื่อกอดเรา และทรงเปิดพระทัยกว้างเพื่อต้อนรับเรา ดังนั้น เมื่อเรารู้สึกเป็นทุกข์หนักให้เรามองดูไม้กางเขนของพระองค์ เราจะพบว่าความทุกข์ยากลำบาก การสูญเสีย ความอดสูและความรู้สึกโดดเดี่ยว เป็นสิ่งที่ไร้ความหมาย”
บทอ่านวันนี้ บอกให้เราทราบถึงงานของพระเจ้าที่ทรงต้องการให้เราทำในฐานะศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า ในความรักต่อพระเจ้าและพี่น้องชายหญิงของเรา ผ่านทางความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความใจกว้าง การอุทิศตนทั้งครบ และงานเมตตาจิต อีกทั้ง เตือนใจเราในการน้อมรับความทุกข์ทรมานต่าง ๆ ในชีวิต เพื่อเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าด้วยความเชื่อที่มั่นคงเข้มแข็ง
เมื่อพระเยซูเจ้าทรงให้คำแนะนำอัครสาวกทั้งสิบสอง ทรงทราบล่วงหน้าแล้วว่าแต่ละคนจะเป็นอย่างไร ทรงตรัสกับพวกเขาอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ปิดบัง อย่างที่เราได้ยินในพระวรสารวันนี้ หากเราฟังอย่างผิวเผินและตีความตามตัวอักษร หลายคนอาจรู้สึกตะลึงงันว่าเป็นไปได้อย่างไรที่ “องค์สันติราชา” (Prince of Peace) มิได้มาเพื่อนำสันติภาพ แต่นำดาบและความแตกแยกมาสู่โลก เป็นต้นในครอบครัวหรือระหว่างบุคคลอันเป็นที่รัก
1.        คำแนะนำเพื่อการเป็นศิษย์
พระวรสารวันนี้ถือเป็นบทสรุปคำแนะนำของพระเยซูเจ้าเพื่อเป็นการศิษย์ ทรงแนะนำอัครสาวกทั้งสิบสองถึงคุณค่าและรางวัลของการอุทิศตนเพื่อการเป็นศิษย์  ส่วนแรกทรงตรัสถึงความประพฤติที่ทรงคาดหวังจากผู้เป็นศิษย์ติดตามพระองค์ และส่วนที่สองทรงตรัสถึงความประพฤติของผู้อื่นต่อบรรดาศิษย์ของพระองค์ แม้เพียงเล็กน้อย แต่ยิ่งใหญ่ต่อหน้าพระเจ้า และเขาจะได้รับบำเหน็จรางวัล
พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้อง “การอุทิศตนทั้งครบ” (Total Commitment) จากบรรดาศิษย์และผู้ติดตามพระองค์ “ผู้ที่รักบิดามารดามากกว่ารักเรา ก็ไม่คู่ควรกับเรา ผู้ที่รักบุตรชายหญิงมากกว่ารักเรา ก็ไม่คู่ควรกับเรา” (มธ 10:37) ทรงเรียกร้องความรักไม่ถูกแบ่งแยก ในการเลือกรับใช้พระองค์อย่างเด็ดขาดโดยไม่ลังเล พระองค์มิได้ปฏิเสธความสัมพันธ์ทางสายเลือด แต่ผู้เป็นศิษย์ต้องพร้อมสละทุกสิ่ง ออกจากครอบครัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนต่างเป็นพี่น้องกัน
รางวัลสำหรับผู้อุทิศตนทั้งครบเพื่อพระเยซูเจ้านั้นยิ่งใหญ่ ทรงให้ความมั่นใจกับบรรดาศิษย์ว่าผู้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นจะได้รับพระพร ใครต้อนรับพระเยซูเจ้าก็ต้อนรับผู้ที่ส่งพระองค์มา ทรงยืนยันว่าทุกสิ่งที่ทำต่อผู้เป็นศิษย์ของพระองค์ “แม้เพียงน้ำเย็นแก้วหนึ่ง” ซึ่งเป็นสิ่งเล็กน้อยในสายตาใครต่อใคร แต่ยิ่งใหญ่ต่อหน้าพระเจ้า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้นั้นจะได้รับบำเหน็จรางวัลอย่างแน่นอน” (มธ 10:42)
2.        บทเรียนสำหรับเรา
พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิต
ประการแรก เราต้องเจริญชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร ซึ่งเรียกร้องการอุทิศตน การรับใช้ ความทุ่มเทและเสียสละอย่างสิ้นเชิงเพื่อเห็นแก่พระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง เป็นต้นคนยากจนและคนถูกกดขี่ในสังคม บางครั้งเราต้องกล้าตัดสละจากบุคคลอันเป็นที่รัก หรือเดินสวนกระแสค่านิยมของโลก ซึ่งตรงข้ามกับความเชื่อคริสตชนและคุณค่าพระวรสาร นี่คือสิ่งท้าทายในปัจจุบัน
ประการที่สอง เราต้องแบกกางเขนของตนทุกวัน กางเขนที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องจากบรรดาศิษย์ เป็นเครื่องหมายของการให้อภัยที่ไม่มีเงื่อนไข การตัดสละตนเองจากสิ่งจำเป็นและความต้องการฝ่ายโลก และมีความกล้าหาญในการเลือกปฏิบัติสิ่งถูกต้องชอบธรรม พร้อมสูญเสียชีวิตเพื่อได้ชีวิตนิรันดร ตายต่อตนเองทุกวันเพื่อเริ่มต้นใหม่ในพระคริสตเจ้า
บทสรุป
พี่น้องที่รัก คริสตชนถูกเรียกร้องให้แบกกางเขนของตนทุกวัน พร้อมเดินตามรอยเท้าของพระเยซูเจ้า ซึ่งตรงข้ามกับกระแสและค่านิยมของโลก ตัดสละจากสิ่งวัตถุภายนอก เพื่อสะสมความร่ำรวยแห่งเมืองสวรรค์ เราปฏิเสธความสุขฝ่ายโลกเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ เราเลี้ยงชีพด้วยการทำงานหนัก มิใช่การทุจริตหรือคดโกง เราสร้างครอบครัวเป็นสุข มิใช่การแสวงหาความสุขนอกชีวิตสมรส
การเป็นคริสตชนอาจทำให้สูญเสียความสุขในโลกนี้ เพื่อได้ชีวิตนิรันดรเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าในสวรรค์ นี่คือรางวัลที่พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานแก่ผู้เป็นศิษย์ติดตามพระองค์ ศิษย์พระคริสต์ต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและอุทิศตนทั้งครบเพื่อพระเยซูเจ้า ทำให้การเลือกนี้ชัดเจนในชีวิตด้วยการแบกกางเขนของตนติดตามพระองค์ทุกวัน และมอบชีวิตของตนเพื่อผู้อื่นด้วยใจกว้าง
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
khuanthinwan@gmail.com
วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร
27 มิถุนายน 2020
ภาพ: พระสังฆราชเปโตร บัค พรมน้ำเสกหลุมศพคุณพ่อพอนสะหวัน, เชียงหวาง, คำม่วน, สปป. ลาว; 2015-7-2

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 3 ฉบับที่ 110


สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 110, อาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2020 (2563): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา
พิธีปลงศพเยราร์ด วิษณุ นาพรม พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2020
พี่น้องที่รัก พระวรสารวันนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าต่อบรรดาอัครสาวก ที่ทรงส่งไปประกาศข่าวดีและรักษาคนเจ็บป่วย ทรงแนะนำพวกเขาให้ดำเนินชีวิตเรียบง่าย หลังจากได้ทำนายถึงการต่อต้านและการเบียดเบียนที่พวกเขาจะได้รับ พระองค์ได้ให้กำลังใจพวกเขาให้มั่นคง โดยย้ำกับพวกเขาถึงสามครั้งว่า อย่ากลัว ในพันธกิจแห่งการประกาศข่าวดี พวกเขาจะได้รับการปกป้องเช่นเดียวกับประกาศกเยเรมีย์ที่ได้รับการปกป้องจากพระเจ้า
เราต้องไม่กลัว ความกลัวทำให้เสื่อม เพราะไม่กล้าทำสิ่งใดด้วยกลัวว่าทำแล้วจะทำให้เราต่างไปจากคนอื่น เป็นคนแปลกแยกจากสังคม ได้รับผลกระทบหรือได้ไม่คุ้มเสีย ความกลัวมักเกิดจากพื้นฐานความคิดเรื่องการถูกปฏิเสธและการสูญเสีย เช่น กลัวตกงาน กลัวเสียเงิน กลัวเสียสุขภาพ ฯลฯ เราต้องตระหนักเสมอว่าพระเจ้าทรงทราบทุกอย่างที่เกิดขึ้น และชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์และพระญาณสอดส่องของพระองค์ ที่ทรงเอาพระทัยใส่และดูแลเราเสมอ เราจึงไม่ควรกลัวสิ่งใด
 ภาวนาหน้าศพเยราร์ด วิษณุ นาพรม อังคาร์ที่ 16 มิถุนายน 2020
บทอ่านแรก หนังสือประกาศกเยเรมีย์บอกให้เราทราบว่าท่านวางใจในอำนาจของพระเจ้าอย่างไร เมื่อเผชิญกับฝ่ายตรงข้ามในการทำหน้าที่ประกาศก เยเรมีย์พูดและประณามความชั่ว ทำให้ถูกตามรังควานและเบียดเบียนอยู่เสมอ การถูกปฏิเสธและการเบียดเบียนเป็นสิ่งที่แยกไม่ออกจากชีวิตของประกาศก แม้มีความกลัวแต่ท่านได้พลังมาจากการอธิษฐานภาวนา
บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้ให้กำลังใจคริสตชนชาวโรมันว่าไม่ควรกลัวฝ่ายตรงข้าม เพราะพวกเขาร่วมส่วนในการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า ผู้เป็นอาดัมใหม่ผ่านทางการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์
พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนบรรดาศิษย์ของพระองค์ ก่อนส่งพวกเขาออกไปประกาศข่าวดีและรักษาคนเจ็บป่วย พระองค์ทรงทราบดีว่าพวกเขาจะถูกปฏิเสธและต่อต้าน ทรงให้กำลังใจพวกเขาว่า อย่ากลัว เพราะพระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้น พร้อมปกป้องคุ้มครองและดูแลพวกเขาเสมอ ขอเพียงพวกเขาวางใจและเชื่อในพระองค์
 พิธีบูชาขอบพระคุณหน้าศพเยราร์ด วิษณุ นาพรม พุธที่ 17 มิถุนายน 2020
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1.          การถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์มีตามปกติ จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ
2.          จันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2020 งดพิธีบูชาขอบพระคุณและการส่งศีลมหาสนิทผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เนื่องจากคุณพ่อเจ้าอาวาสไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพที่วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
3.          พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2020 พิธีบูชาขอบพระคุณครบ 100 วัน คุณพ่อยอห์น บันลือ เกียรติธาตรี ที่วัดนักบุญกาทารีนา ทุ่งมน เวลา 07.00 น.
4.          เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2020 สุวรรณสมโภชชีวิตสงฆ์ พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เวลา 10.00 น.
5.          เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020 พิธีบวชพระสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เวลา 10.00 น.
6.          เงินทาน อาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2020: วัดดอนม่วย 1,149.- บาท, เงินต้นเพื่อสร้างบ้านพัก 2,000- บาท, เงินต้นพิธีปลงศพเยราร์ด วิษณุ นาพรม 10,520.- บาท และเงินทำบุญที่สุสาน 1,340.- บาท; วัดโนนค้อ 1,030.- บาท และเงินต้นอุทิศให้เปโตร ประคิน สัพโส เพื่อการสร้างวัด 2,500- บาท (ยอดรวม  483,796.32)
7.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 5-6 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 7-8, วัดโนนค้อ กลุ่มที่ 1
 เสกรถยนต์ของพี่น้องชาวดอนม่วย อาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2020
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
                                   ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
21
07.00 น.
08.30 น.
สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า
สุขสำราญพี่น้องชาวโนนค้อ
สุขสำราญพี่น้องชาวดอนม่วย
จันทร์-อังคาร
22-23
06.45 น.
สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

พุธ
24
06.45 น.
สมโภชการบังเกิดของนักบุญยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง

พฤหัส-เสาร์
25-27
06.45 น.
สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

 พิธีปลงศพเยราร์ด วิษณุ นาพรม ประธานชมรมผู้สูงอายุ, พลมารีย์ และสภาภิบาลวัด
ณ วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย; พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2020