วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 2 ฉบับที่ 72

Text Box:   สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 2  ฉบับที่ 72,  อาทิตย์ที่ 25  กันยายน  ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559):  http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230086-231-3231

รา
สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
การประชุมกลุ่มคริสตชนพื้นฐานที่บ้านตานา-ยายหวัง ดาลุนพัน 23 กันยายน 2016
พี่น้องที่รัก ในพระวรสารวันนี้ เราจะได้ยินเรื่องราวเศรษฐีผู้มั่งคั่ง จัดงานเลี้ยงและกินดื่มอย่างหรูหราทุกวัน เขาปฏิเสธที่จะแบ่งปันแม้เศษอาหารที่หล่นจากโต๊ะกับลาซารัส ขอทานผู้หิวโซที่มาขอเศษอาหารที่ประตูบ้าน ให้เรานึกถึงฉากของเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงเล่า เราได้ดำเนินชีวิตเยี่ยงเศรษฐีคนนี้หรือเปล่า
เราทุกคนล้วนเป็นคนบาป เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว เรารู้สึกลำบากที่จะแบ่งปันสิ่งที่เรามีกับคนอื่น โดยเฉพาะกับคนขัดสน แต่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า เราทุกคนเป็นเพียงขอทานที่ต่ำต้อย เราต้องการการให้อภัยจากพระเจ้าสำหรับการปฏิเสธที่จะแบ่งปันสิ่งที่เรามี ให้เราสำนึกถึงความบาปผิดเหล่านี้ และขอให้พระองค์ทรงอภัยบาปของเรา
 บรรยากาศการประชุมกลุ่มคริสตชนพื้นฐานประจำเดือนกันยายน
ที่บ้านตานา-ยายหวัง ดาลุนพัน 23 กันยายน 2016
บทอ่านแรก ประกาศกอาโมสพูดกับคนมั่งมีในอิสราแอล อาชญากรรมที่พวกเขาได้กระทำคือการเมินเฉยต่อเสียงร้องขอความช่วยเหลือของคนจน โดยเตือนว่าการประพฤติตนเช่นนี้นำมาซึ่งหายนะของทุกคนในชาติ และเตือนพวกเขาให้มีความรับผิดชอบต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ คริสตชนควรหันความสนใจไปที่ความมั่งมีฝ่ายจิตมากกว่าสิ่งภายนอก
บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลเตือนทิโมธีให้เป็นพยานถึงความเชื่อจนตลอดชีวิต การเป็นพยานถึงพระวรสารเป็นกระแสเรียกของคริสตชนทุกคน เราต้องดำเนินชีวิตเยี่ยงนักบุญตามคำแนะนำของเปาโล ด้วยความมั่นใจและจริงใจในการประกาศข่าวดีกับคนขัดสนและคนมั่งมี เราจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม ใจดีมีเมตตา และสม่ำเสมอในความรักในการดำเนินชีวิต
พระวรสาร ในพระวรสารพระเยซูเจ้าทรงใช้คำอุปมาเรื่องเศรษฐีกับลาซารัส เพื่อสะท้อนช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน เศรษฐีไม่ได้ใช้โอกาสและทรัพย์สินที่มีเพื่อสะสมสมบัติในสวรรค์ ด้วยการแบ่งปันและช่วยเหลือคนอื่น เขาจึงกลายเป็นคนยากจนในบั้นปลาย ตรงข้ามกับลาซารัสที่กลายเป็นคนมั่งมีในสวรรค์ ทุกวันนี้มีคนทั้งสองประเภทในสังคมของเรา
 ชาววัดป่าช่วยกันปรับพื้นที่ด้านหน้าเพื่อเตรียมเทพื้นคอนกรีตด้านหน้าวัด
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1)     ศูนย์สังคมพัฒนาอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ให้ทุนการศึกษาปี 2559 จำนวน 2 ทุนสำหรับวัดของเรา ซึงในปีนี้สภาอภิบาลวัดได้พิจารณาให้ทุนแก่ เด็กหญิงอริสา สุภาษร กับเด็กชายชิณกฤษ์ บุญญาน้อย
2)     วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2016 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ และเสกเปิดศาลามีคาแอลเกี้ยน เสมอพิทักษ์ โดยคุณพ่อวีระเดช ใจเสรี อุปสังฆราช เวลา 18.00 น. (ขอให้ทุกคนมารวมกันเวลา 17.30 น.)
3)     วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2016 เริ่มสวดสายประคำตามบ้าน ใครที่ประสงค์ให้แม่พระไปเยี่ยมบ้าน ขอเชิญจองได้กับซิสเตอร์นงนิตย์ ศรีษาวรรณ โดยเริ่มที่บ้านของตาวัน-ยายหวัง ดาลุนพัน เป็นหลังแรก รายได้จากการสวดสายประคำในปีนี้สมทบทุนทำสุสานศักดิ์สิทธิ์
4)     วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2016 ขอเชิญร่วมฉลองบ้านเณรฟาติมาท่าแร่ และฉลองครบรอบ 25 ปีชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อมีคาแอล เฉลิมศิลป์ จันลา กับคุณพ่ออันฟอนโซ สุรวุฒิ สมงาม พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น.
5)     วันพฤหัสบดีที่ 13-จันทร์ที่ 17 ตุลาคม บ้านเณรฟาติมาท่าแร่จัดค่ายกระแสเรียกสำหรับเด็กชายชั้นประถมปีที่ 6 และมัธยมปีที่ 3 ที่สนใจสัมผัสชีวิตการเป็นเณร ผู้ที่สนใจขอให้มาแจ้งคุณพ่อเจ้าอาวาสและรับใบสมัครจากทางวัด
6)     วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2016 ขอเชิญร่วมฉลองคณะกลาริส กาปูชิน ท่าแร่ และหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนของ ซ.มารีอา ฟรังซิสกา อนุสงค์ คอมแพงจันทร์ และซ.มารีอา บอนาเวนตูรา วรรณิดา ด้วงทอง พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น.
7)     เงินทานวันอาทิตย์มิสซาเช้า จำนวน 1,1195.- บาท, มิสซาเย็น จำนวน 717.- บาท รวม 1,912.- บาท
 แม่บ้านมาช่วยกันเตรียมอาหารเที่ยงสำหรับคนทำงาน 21 กันยายน 2016
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
วันอาทิตย์
25
10.00 น.
19.30 น.
สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์

จันทร์
26
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

วันอังคาร
27
19.00 น.
ระลึกถึง น.วินเซนต์ เดอ ปอล พระสงฆ์

วันพุธ
28
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดี
29
19.00 น.
ฉลองอัครทูตสวรรค์ มีคาแอล คาเบรียล และ
ราฟาแอล
วันศุกร์
30
18.00 น.
ระลึกถึง น.เยโรม พระสงฆ์และนักปราชญ์
เสกเปิดศาลามีคาแอลเกี้ยน เสมอพิทักษ์
วันเสาร์
01
18.00 น.
ระลึกถึง น.เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู เทพื้นคนกรีตขยายพื้นที่ด้านข้างหน้าวัดและศาลาให้กล้างขึ้น 22 กันยายน 2016วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 2 ฉบับที่ 71

กล่องข้อความ:   สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 2  ฉบับที่ 71,  อาทิตย์ที่ 18  กันยายน  ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559):  http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230086-231-3231

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
ร่วมแสดงความยินดีและขอพรจากพระสงฆ์ใหม่ของมิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว
พี่น้องที่รัก เป็นที่ทราบกันดีว่ามนุษย์ทุกคนต้องการมีชีวิตที่ดี มีทรัพย์สินเงินทอง ข้าวของเครื่องใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวก ต้องการพบความสำเร็จในชีวิตและมีความสุขตามที่ปรารถนา สิ่งเหล่านี้คือพลังที่ผลักดันเราทำงานหนักเพื่อให้ได้มา ครอบครองและเป็นเจ้าของ บ่อยครั้งทำให้เราถอยห่างจากพระเจ้า เราต้องการรับใช้พระเจ้า แต่ในเวลาเดียวกันเราก็ไม่ต้องการให้พระองค์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิต อุปนิสัยและวิถีชีวิตที่เราคุ้นเคย
พระวรสารวันนี้ได้ให้แนวทางในการดำเนินชีวิตแก่เรา 2 แนวทาง เราจะต้องเป็นนายเหนือทรัพย์สินเงินทองและใช้มันอย่างชาญฉลาดเพื่อพระเจ้า หรือให้มันเป็นนายเรา จนทำให้เราหลงลืมพระเจ้า ให้เราเงียบสักครู่เพื่อพิจารณาดูว่า ชีวิตของเรายังคงสัตย์ซื้อต่อพระเจ้ามากน้อยแค่ไหน อะไรสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา พระเจ้าหรือทรัพย์สินภายนอก
 พิธีบวชพระสงฆ์ 3 องค์ของมิสซังหลวงพระบาง โดยพระสังฆราชปรีดา อินธิราช
ณ อาสนวิหารนักบุญหลุยส์ ท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว 16 กันยายน 2016
บทอ่านแรก อาโมสเป็นประกาศกผู้ยิ่งใหญ่เรื่องความยุติธรรมในสังคม โดยชี้ให้เห็นภาพของผู้มีหน้าที่ทางศาสนาที่เฝ้าคอยให้วันสัปบาโตพ้นไป เพื่อเขาจะได้แสวงหาความร่ำรวยจากการค้าที่ฉ้อฉล อาโมสได้ตำหนิความเห็นแก่ตัวของคนรวยที่เอาเปรียบคนจน โดยอ้างพระดำรัสของพระยาเวห์ว่า เราจะไม่ลืมการกระทำของเขาสักอย่างเดียวเลยตลอดไป
บทอ่านที่สอง เปาโลได้ย้ำเตือนคริสตชนให้ภาวนาเพื่อกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีหน้าที่ในการบริการและรับใช้ผู้อื่นหรือผู้ปกครอง เพราะถ้าผู้ปกครองมีชีวิตที่ดีมีความยุติธรรมและเปี่ยมด้วยคุณธรรม ประชาชนจะมีสันติสุข พระเจ้าทรงประสงค์ให้ทุกคนได้รอดและมีความสุข ดังนั้น เราจึงต้องหันมาหาพระเจ้าด้วยความวางใจ และขอบคุณพระองค์
พระวรสาร พระวรสารวันนี้พูดถึงคำอุปมาเรื่องผู้จัดการที่ฉ้อฉลและถูกนายจับได้ เขาแก้ปัญหาด้วยการแก้บัญชีลูกหนี้ของนาย เพื่อตัวเองจะได้พึ่งพายามที่ถูกนายไล่ออก ลูกาได้ใช้กรณีนี้เพื่อเตือนเราให้ใช้เวลา โอกาส และทรัพย์สินเงินทองให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรงไปตรงมา ซื้อสัตย์แม้ในเรื่องเล็กน้อย เพื่อคนอื่นจะได้เชื่อใจและวางใจเรา
 คริสตชนวัดป่าพนาวัลย์ร่วมยินดีและขอพรจากพระสงฆ์ใหม่ที่ท่าแขก สปป.ลาว
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1)       วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2016 ขอเชิญผู้นำกลุ่มคริสตชนพื้นฐานเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ณ ศาลาปีติมหาการุญ ท่าแร่ เวลา 19.00 น.
2)       ศูนย์สังคมพัฒนาอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ให้ทุนการศึกษาปี 2559 จำนวน 2 ทุนสำหรับวัดของเรา ขอให้สภาอภิบาลวัดได้พิจารณาผู้เข้ารับทุนในปีนี้ และมารับใบสมัครขอทุนจากทางวัดเพื่อส่งภายใน 30 กันยายน 2016 นี้
3)       วันศุกร์ที่ 23-วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016 ศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง จัดอบรมสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ขั้นที่ 1 รุ่นที่ 173 ณ โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ ขอเชิญกลุ่มชีวิตครอบครัวรุ่นพี่ไปร่วมเป็นเกียรติ และส่งรุ่นน้องจำนวน 2 คู่ เข้าร่วมการอบรมสัมมนา ลงทะเบียนเวลา 16.00 น. วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2016
4)       วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2016 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ และเสกเปิดศาลามีคาแอลเกี้ยน เสมอพิทักษ์ เวลา 18.00 น. และวันนี้ขอเชิญทุกคนร่วมกันพัฒนาปรับพื้นที่เทพื้นคอนกรีตด้านข้างให้กว้างขึ้น
5)       วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2016 ชอเชิญร่วมฉลองบ้านเณรฟาติมาท่าแร่ และฉลองครบรอบ 25 ปีชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อมีคาแอล เฉลิมศิลป์ จันลา กับคุณพ่ออันฟอนโซ สุรวุฒิ สมงาม พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น.
6)       วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2016 ขอเชิญร่วมฉลองคณะกลาริส กาปูชิน ท่าแร่ และหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนของ ซ.มารีอา ฟรังซิสกา อนุสงค์ คอมแพงจันทร์ และซ.มารีอา บอนาเวนตูรา วรรณิดา ด้วงทอง พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น.
7)       เงินทานวันอาทิตย์มิสซาเช้า จำนวน 1,970.- บาท, มิสซาเย็น จำนวน 270.- บาท รวม 2,240.- บาท
 คริสตชนวัดป่าพนาวัลย์ร่วมพิธีตรีวารและทำโรงทานฉลองอารามท่าแร่
10 กันยายน 2016
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
วันอาทิตย์
18
10.00 น.
19.30 น.
สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์

จันทร์
19
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

วันอั งคาร
20
19.00 น.
ระลึกถึง น.อันดรูว์กิม เตกอน และเพื่อน

วันพุธ
21
19.00 น.
ฉลอง น.มัทธิว อัครสาวก

วันพฤหัสบดี
22
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์
23
19.00 น.
ระลึกถึง น.ปีโอแห่งปีเอเตรลชีนา

วันเสาร์
24
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา เที่ยวชมถ้ำนางแอ่น แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน