วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สารวัดนาบัว, ปีที่ 3 ฉบับที่146


สารวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว

ปีที่ 3  ฉบับที่ 146  วันที่ 24  กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556): http.//dondaniele.blogspot.com
เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120. 086-231-3231
การยกบ้านปีแอร์ โกลาส์ให้สูงขึ้น วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2013
รา

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

พี่น้องที่รัก พระเจ้าทรงเรียกเราให้มีชีวิตศักดิ์สิทธิ์ มีความเชื่อและวางใจในพระองค์ ในเทศกาลมหาพรต พระเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้กลับใจและเป็นเหมือนกับพระองค์ที่ทรงปฏิบัติตามพันธกิจที่พระบิดาเจ้าทรงมอบหมาย เวลานี้เราได้เข้าสู่สัปดาห์ที่สองของเทศกาลมหาพรต งานที่เราต้องทำคือใคร่ครวญและตรวจสอบจิตใจของเราและใช้โทษบาป เพื่อเตรียมตัวเราสำหรับการเฉลิมฉลองการกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า

ความคิดของเราและวิถีทางของเราไม่เหมือนอย่างพระเจ้า เรามนุษย์ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้งเราต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งแห่งชีวิตของเรา เราไม่สามารถพึงพอใจกับความสำเร็จในอดีต เราทราบดีว่าเรากำลังเดินทางเพื่อมุ่งสู่บ้านแท้ ที่เราจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าแห่งความจริงและความรัก
 หลังพิธีมิสซาอุทิศให้คุณพ่อโกลาส์ ได้ทำพิธีเสกบ้านพัก (20 ก.พ.)

บทอ่านที่ 1 เรื่องราวของอับราฮัม บอกให้เราทราบว่าพระเจ้าทรงประทานโอกาสมากมายแก่ใครบางคนที่เปิดใจต่อพระวาจาของพระองค์และเอาจริงเอาจัง อับราฮัมเชื่อในพระวาจาของพระเจ้าและได้กลายเป็นต้นแบบของผู้มีความเชื่อ อับราฮัมวางใจในพระวาจาของพระเจ้ามากกว่าคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของตน

บทอ่านที่ 2 นักบุญเปาโลเรียกร้องกลุ่มคริสตชนที่เมืองฟิลิปปีให้ดำเนินชีวิตตามความเชื่อคริสตชน ใครที่รักพระคริสตเจ้าและต้องการมีส่วนในพระสิริรุ่งโรจน์แห่งการกลับคืนชีพของพระองค์ จะต้องแบกไม้กางเขนของตน พระคริสตเจ้าผู้กลับคืนชีพเป็นความมุ่งหวังสุดยอดของเรา

บทพระวรสาร เป้าหมายของพระเยซูเจ้าในการเผยแสดงพระองค์ให้อัครสาวกที่ทรงเลือกทั้งสาม เพื่อยืนยันถึงแผนการของพระบิดาเจ้าสวรรค์ ที่ทรงมอบบุตรสุดที่รักของพระองค์ให้รับทนทรมาน สิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพ อีกทั้ง ทรงประสงค์ให้สาวกของพระองค์ได้รับรู้ถึงสภาวะพระเจ้าของพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้ละทิ้งความทะเยอทะยานฝ่ายโลก
 เพื่อขอพรจากพระเจ้าก่อนการเริ่มยกบ้านให้สูงขึ้น

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1)       ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐานกลุ่มที่ 4 ที่ทำความสะอาดวัดอาทิตย์ที่ผ่านมา กลุ่มที่รับผิดชอบอาทิตย์ต่อไปคือ กลุ่มที่ 5

2)       ขอบคุณแม่ตู้ขีน เมาบุดดาและครอบครัวนายไมตรี จันทร์สุนีย์ ที่บริจาคไม้เสาสำหรับต่อเสาบ้านปีแอร์ โกลาส์ ทางวัดได้ดำเนินการยกบ้านให้สูงขึ้นเป็นที่เรียบร้อย ในวงเงิน 14,500.- บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการต่อเติมและปรับปรุง

3)       ใครที่ประสงค์จะบริจาคไม้ ทางวัดยินดีรับน้ำใจของพี่น้องทุกคน สามารถติดต่อได้ผ่านทางพ่อและสภาอภิบาลวัด

4)       ขอเชิญพี่น้องร่วมฉลองวัดในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม วัดนักบุญยอแซฟ ดอนดู่ (คุณพ่อทรงฤทธิ์ นาแว่น), วันอังคารที่ 19 มีนาคม วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย (คุณพ่อคัมภ์ศรณ์ กาแก้ว) มิสซาเวลา 10.00 น.

5)       เงินทานวันเสาร์ 430.- บาท, วันอาทิตย์ (17 ก.พ.)  6,406.- บาท, เงินต้นในมิสซาอุทิศให้คุณพ่อปีแอร์ โกลาส์ 910.- บาท และรับเงินชำระคืนจาก นางปีตา ปู่ภิรมย์ 5,000.- บาท

6)       วัดโพนสวาง เงินทานวันอาทิตย์ 520.- บาท และรับเงินสมทบสร้างหอแม่พระจาก นางวรกัญญา จัตุรัสอุดม 3,000.- บาท
 ช่างจากกุดเรือคำเริ่มงานยกบ้านพักให้สูงขึ้นอีก 90 เซนติเมตร

พิธีมิสซาและวันฉลองในรอบสัปดาห

วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
24
07.00 น.
 
1)  นางกนกพร ออร์คิด
 
 
2)  ครอบครัว นายระพีพัฒน์-นางอำคา ช่วยลือไทย
 
สุขสำราญในครอบครัว ให้มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยและอุทิศให้ ซิลวานุส กลิ่น-มารีอา ประไม, เปโตร เฉลิมชัย-ลูกา ชาติชาย เมาบุดดา และวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
สุขสำราญในครอบครัว ให้มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยประสบผลสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน
และอุทิศให้ พ่อสมาน-แม่ชม ช่วยลือไทย, นายบุญชู-นางเตือนใจ ช่วยลือไทย และพ่อครอง พันธุโพธิ์
จันทร์-พฤหัส
25-28
06.30 น.
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต
 
ศุกร์
01
06.30 น.
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต
วันศุกร์ต้นเดือน ส่งศีลคนป่วยและเดินรูป 14 ภาค
เสาร์
02
06.30 น.
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต
 
 ใช้เวลาสองวันงานยกพื้นบ้านก็เสร็จสมบูรณ์
 ช่วยกันทำความสะอาดพื้นเมื่องานแล้วเสร็จ
 ตัวบ้านพักหลังการยกพื้นขึ้นอีก 90 เซนติเมตร

 

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การเผยแสดงของพระเจ้า


การเผยแสดงของพระเจ้า

วันอาทิตย์
สัปดาห์ที่ 2 ปี C
เทศกาลมหาพรต
ปฐก 15:5-12, 17-18
ฟป 3:20-4:1
ลก 9:28-36

บทนำ

เวลาเป็นเด็กเรามีความตื่นเต้นดีใจในการศึกษาวงจรชีวิตของผีเสื้อ ซึ่งแตกต่างจากบรรดาแมลงชนิดอื่นทั้งหลาย ผีเสื้อมีวงจรชีวิต 4 ระยะ ได้แก่ ระยะไข่ (Egg Stage) ระยะหนอนหรือบุ้ง (Caterpillar Stage) ระยะดักแด้ (Chrysalis Stage) และระยะเจริญวัย (Adult Butterfly Stage) โดยเฉพาะขั้นตอนการเปลี่ยนจากตัวหนอนเป็นดักแด้ ที่ต้องอยู่ภายในเปลือกดักแด้ ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แต่การพัฒนาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ถือเป็นระยะของการสะสมอาหารก่อนจะดันตัวออกมาจากรังดักแด้ กลายเป็นผีเสื้อที่มีสีสันสวยงาม หลายหลากสี

เทศกาลมหาพรต เป็นช่วงเวลาของการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนตลอด 40 วันเหมือนหนอนผีเสื้ออยู่ในดักแด้ เพื่อการกลับใจมาหาพระเจ้า มหาพรตก็คือ “มาหาพระ” ละทิ้งชีวิตเก่าที่ไม่ดีไม่งามต่างๆ หันกลับมาหาพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง ผ่านทางการภาวนา (ปฏิบัติกิจศรัทธาเป็นพิเศษ) การพลีกรรมใช้โทษบาป (ลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆ) และการทำบุญให้ทาน (ปฏิบัติกิจเมตตาเป็นพิเศษ) เพื่อทำให้ชีวิตคริสตชนของเราเติบโตและพร้อมที่จะกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสตเจ้า

พระวาจาของพระเจ้าในอาทิตย์นี้ได้พูดถึงการเผยแสดงของพระเจ้า ต่อประชากรอิสราแอลที่พระองค์ทรงเลือกสรร โดยทรงทำพันธสัญญากับอับราฮัมและบุตรหลานของท่านว่า จะมอบแผ่นดินพันธสัญญาที่อุดมด้วยน้ำนมและน้ำผึ้งและจะให้เป็นชนชาติใหญ่ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้า และอับราฮัมตอบสนองพันธสัญญานี้ที่เรียกร้องความรักและความซื่อสัตย์ ด้วยความเชื่อและความวางใจในพระเจ้า อับราฮัมจึงได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อ นี่คือจุดเริ่มต้นการเผยแสดงของพระเจ้าต่อมนุษยชาติ โดยมีอับราฮัมและประชากรอิสราแอลเป็นตัวแทน และการเผยแสดงนี้บรรลุถึงความสมบูรณ์ในองค์พระเยซูเจ้า ที่ทรงรับเอากายบังเกิดเป็นมนุษย์

1.           การเผยแสดงของพระเจ้า

ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงเผยแสดงให้เห็นว่าพระองค์เป็นบุตรสุดที่รักของพระบิดา ซึ่งเป็นการแสดงให้อัครสาวกเปโตร ยากอบและยอห์นได้เห็นและเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่และพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า เหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นหลังจากพระองค์ได้ตรัสทำนายถึงพระทรมานของพระองค์เป็นครั้งแรก บุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทรมานเป็นอันมาก... และจะถูกประหารชีวิต แต่จะกลับคืนชีพในวันที่สาม (ลก 9:22) พระองค์ทรงเลือกหนทางแห่ง “ไม้กางเขน” เพื่อนำพามนุษย์กลับไปหาพระบิดาเจ้า และการประจักษ์พระวรกายบนภูเขาทาบอร์ คือภาพล่วงหน้าของเหตุการณ์บนไม้กางเขน และพระสิริรุ่งโรจน์ที่มนุษย์จะได้รับหลังจากผ่านหนทางแห่งไม้กางเขน

เป้าหมายของพระเยซูเจ้าในการเผยแสดงพระองค์ให้อัครสาวกที่ทรงเลือกทั้งสาม เพื่อยืนยันถึงแผนการของพระบิดาเจ้าสวรรค์ ที่ทรงมอบบุตรสุดที่รักของพระองค์ให้รับทนทรมาน สิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพ อีกทั้ง ทรงประสงค์ให้สาวกของพระองค์ได้รับรู้ถึงสภาวะพระเจ้าของพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้ละทิ้งความทะเยอทะยานฝ่ายโลก ตามความคิดฝันของพวกเขาที่มองว่าพระผู้ไถ่จะต้องเป็นผู้นำทางการเมือง ทั้งนี้เพื่อทำให้พวกเขาได้มีความเข้มแข็งในยามที่ต้องเผชิญกับการทดลอง

เกิดอะไรขึ้นบนภูเขาทาบอร์ นอกจากพระพักตร์เปลี่ยนไปและฉลองพระองค์มีสีขาวเจิดจ้าแล้ว ลูกาเล่าว่า บุรุษสองคนคือโมเสสและประกาศกเอลียาห์มาสนทนากับพระองค์ (ลก 9:30) โมเสสเป็นผู้ก่อตั้งชาติอิสราเอลและเป็นผู้บัญญัติกฎหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ส่วนเอลียาห์เป็นประกาศกองค์แรกที่ชาวอิสราเอลถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเช่นกัน สองผู้ยิ่งใหญ่มาสนทนากับพระองค์ เนื้อหาของการสนทนาคือเรื่อง การจากไปของพระองค์ที่กำลังจะสำเร็จในกรุงเยรูซาเล็ม (ลก 9:31) นั่นคือ ความตายบนไม้กางเขน

2.           บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าในสัปดาห์นี้ ได้ให้บทเรียนและแนวปฎิบัติสำหรับเราคริสตชนในการดำเนินชีวิตหลายประการ

ประการแรก เราต้องเชื่อและวางใจในพระเจ้าเช่นเดียวกับอับราฮัม ที่เชื่อและวางใจในพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม พระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับอับราฮัมและบุตรหลานของท่าน และอับราฮัมได้ตอบสนองพันธสัญญานี้ด้วยความเชื่อและความวางใจในพระเจ้า อับราฮัมจึงได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อ ผู้เป็นแบบอย่างสำหรับเราคริสตชนในปัจจุบัน

ประการที่สอง เราต้องแบกไม้กางเขนและฟังเสียงของพระเยซูเจ้า โดยเฉพาะในห้วงเวลาที่เราอยู่ในความทุกข์และสิ้นหวัง ให้เราได้มอบความอยากลำบากทุกอย่างและการพลีกรรมใช้โทษบาปตลอดเทศกาลมหาพรตนี้ เพื่อร่วมในพระมหาทรมานของพระองค์ เพื่อเราจะได้กลับคืนชีพและมีส่วนในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ ประการสำคัญ เราต้องฟังเสียงของพระองค์ที่ตรัสกับเราผ่านทางพระวาจาที่เราได้ยินได้ฟัง และบุคคลต่างๆ ที่ตักเตือนเรา

ประการที่สาม เราต้องตั้งใจร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างดี พิธีมิสซาคือบ่อเกิดแห่งความเข้มแข็ง ที่พระเยซูเจ้าทรงเปลี่ยนปังและเหล้าองุ่นให้กลายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระองค์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังสำหรับศิษย์ของพระองค์ ให้สามารถเอาชนะการทดลองและฟื้นฟูชีวิตของตนตลอดเทศกาลมหาพรต ศีลมหาสนิทที่เรารับจะต้องเปลี่ยนชีวิตและจิตใจของเราให้กลายเป็นเครื่องมือที่ดีของพระเจ้า ในการรัก รับใช้และให้อภัยซึ่งกันและกัน ด้วยความสุภาพ อ่อนโยนและปราศจากความเห็นแก่ตัว

บทสรุป

พี่น้องที่รัก ให้เราทำตามพระสุรเสียงของพระพระบิดาเจ้าที่ตรัสกับศิษย์ทั้งสามคนบนภูเขาทาบอร์ที่ว่า จงเชื่อฟังพระองค์เถิด กล่าวคือ ยอมรับว่า หนทางแห่งไม้กางเขน เป็นหนทางชีวิตของบรรดาศิษย์ที่ติดตามพระองค์ นั่นคือ เราต้องผ่านกางเขนเพื่อจะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ ทั้งนี้ก็เพราะว่า ไม้กางเขนคือแบบอย่างแห่งความรักและการมอบชีวิตเพื่อไถ่บาปมนุษย์ทั้งหลาย

ขอให้ชีวิตของเราไม่เพียงแต่เดินรูป 14 ภาคที่วัดในทุกวันศุกร์เท่านั้น แต่เราจะต้องแบกกางเขนของเรา และเดินตามรูปแบบชีวิตพระเยซูเจ้าบนกางเขนทุกวันตลอดชีวิตของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในความรักและการให้อภัยเพื่อนพี่น้องด้วยใจกว้าง โดยเริ่มจากในครอบครัวของเราเองก่อน แล้วขยายไปสู่เพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้าง เพราะนี่คือการดำเนินชีวิตคริสตชนที่แท้จริง บนหนทางแห่งไม้กางเขนที่พระเยซูเจ้าทรงมอบไว้ให้แก่เรา ซึ่งพระศาสนจักรเรียกร้องเป็นพิเศษในเทศกาลมหาพรตนี้

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว
22 กุมภาพันธ์ 2013

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สารวัดนาบัว, ปีที่ 3 ฉบับที่ 145


สารวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว

ปีที่ 3  ฉบับที่ 145  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556): http.//dondaniele.blogspot.com
เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120. 086-231-3231
โครงการก่อสร้าง "หอแม่พระ" ขนาด 5x5 เมตร ของวัดโพนสวาง
รา

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

พี่น้องที่รัก เราเข้าสู่เทศกาลที่สำคัญอย่างมหาพรต ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับเราคริสตชนที่จะตระหนักถึงการเดินทางแห่งชีวิตของเรา เพื่อมุ่งสู่พระเจ้าและเตรียมตัวเราให้พร้อมสำหรับการต้อนรับพระองค์อย่างบริบูรณ์ ในเทศกาลมหาพรตนี้พระศาสนจักรเชิญชวนเราให้ตรวจสอบชีวิตของเรา พลีกรรมใช้โทษบาปและคืนดีกับพระเจ้า ผ่านทางการจำศีลอดอาหาร การภาวนาและการให้ทาน เพื่อเราจะได้เอาชนะการผจญและความโน้มเอียงไม่ดีต่างๆ ในตัวเรา

เป้าหมายที่สำคัญของเทศกาลมหาพรต เพื่อชำระตัวเราให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากบาปและความเห็นแก่ตัว ให้สามารถปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า และทำให้พระอาณาจักรของพระองค์ปรากฏเป็นจริงในจิตใจและชีวิตของเรา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมฉลองธรรมล้ำลึกปัสกา ด้วยการกลับใจใช้โทษบาป หันมาหาองค์พระเจ้าผู้ซึ่งกำลังรอคอยเราแต่ละคนอยู่
 เริ่มตั้งเสาไม้ขนาดใหญ่ สูง 5 เมตร เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2013

บทอ่านที่ 1 พระเจ้าทรงนำประชากรของพระองค์จากการเป็นทาสสู่ความเป็นอิสระในแผ่นดินพันธสัญญา เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระองค์ พวกเขาได้ถวายพืชผลแรกที่ได้จากการเก็บเกี่ยวแด่พระองค์ และได้ประกาศยืนยันความเชื่อเพื่อเป็นการระลึกถึงพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

บทอ่านที่ 2 ในเทศกาลมหาพรต เราได้รับการเรียกร้องให้มีความเชื่อที่ลึกซึ้งในพระเจ้า ปราศจากความเชื่อเราไม่อาจถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ นักบุญเปาโลมองว่าความเชื่อนี้ปรากฏในคำยืนยันที่ว่า “พระเจ้าทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพจากบรรดาผู้ตาย” และนี่คือการยืนยันความเชื่อของเราคริสตชน

บทพระวรสาร เวลาที่เราเผชิญกับการผจญมิได้หมายความว่าเราเป็นคนเลว จะเป็นบาปก็ต่อเมื่อเรายอมแพ้ต่อการผจญ พระวรสารวันนี้นักบุญลูกาได้เล่าถึงการผจญ 3 อย่างที่ปีศาจได้ทดลองพระเยซูเจ้าในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเกิดขึ้นทันทีหลังจากได้รับพิธีล้างจากยอห์นผู้ประกอบพิธีล้าง เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการผจญที่พระศาสนจักรสมัยแรกได้รับ
 ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ชาวนาบัวต้องเผชิญกับการไฟป่าและไฟลามทุ่ง

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1)       ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐานกลุ่มที่ 3 ที่ทำความสะอาดวัดอาทิตย์ที่ผ่านมา กลุ่มที่รับผิดชอบอาทิตย์ต่อไปคือ กลุ่มที่ 4

2)       ทางสังฆมณฑลได้อนุมัติเงิน หนึ่งแสนบาท สำหรับการบูรณะบ้านพักพระสงฆ์ เราจะเริ่มการบูรณะวันจันทร์นี้ ด้วยการยกตัวบ้านให้สูงขึ้น ต่อเติมด้านหลังออกไปเพื่อทำเป็นห้องพัก และทำพื้นที่ชั้นล่างเป็นห้องทำงานและห้องรับรอง

3)       ขอคำภาวนาจากพี่น้องสำหรับดวงวิญญาณของ อักแนส ดีใสย ถินวัลย์ น้าสะใภ้ของคุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ (แม่ของนายสาคร ถินวัลย์) ปลงศพวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ เวลา 15.00 น.

4)       วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ คุณพ่อเทพณรงค์ พุดษา จะไปถวายมิสซาและให้การอบรมผู้ต้องขังที่เรือนจำสว่างแดนดิน

5)       ขอเชิญพี่น้องร่วมฉลองวัดในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้: (1) วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย (คุณพ่อสุรพงษ์ นาแว่น), (2) วัดนักบุญยอแซฟ โคกกลาง (คุณพ่อศรชัย แสนสุริวงศ์) มิสซาเวลา 10.00 น.

6)       เงินทานวันเสาร์ 442.- บาท, วันอาทิตย์ (9 ก.พ.)  2,740.- บาท, วันพุธรับเถ้า 1,022.- บาท, เงินต้นในมิสซา น.ส.มณีรัตน์ ช่วยลือไทย 600.- บาท และเงินบำรุงถ้วยชามงานแต่งงาน น.ส.ใดพร ปู่ภิรมย์ 600.- บาท

7)       วัดโพนสวาง เงินทานวันอาทิตย์ 651.- บาท และรับเงินสมทบสร้างหอแม่พระจาก นางไสวพร วงศ์บัว 1,000.- บาท
 ยายกองคายกับยายพิม ร่วมยินดีในความสำเร็จของหลานชาย

พิธีมิสซาและวันฉลองในรอบสัปดาห

วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
17
07.00 น.
10.00 น.
คุณพินิจ นารินรักษ์
มิสซาที่วัดโพนสวาง
สุขสำราญ สำหรับคุณพินิจ นารินรักษ์พร้อมครอบครัว
สุขสำราญ สำหรับพี่น้องชาวโพนสวาง
จันทร์
18
06.30 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
 
อังคาร
19
06.30 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
 
พุธ
20
06.30 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
 
พฤหัส
21
06.30 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
 
ศุกร์
22
06.30 น.
ฉลองธรรมมาสน์ น.เปโตร
 
เสาร์
23
06.30 น.
19.00 น.
ระลึกถึง น.โปลีการ์ป มรณสักขี
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต
 
เก็บมาฝากจากป่า นางพญาปลวกและนางจั๊กจั่น