วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 211

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5 ฉบับที่ 211 อาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2022 (2565)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

พิธีปลงศพเปาโล ณัฐพร วงศ์ษาศรี พุธที่ 25 พฤษภาคม 2022

พี่น้องที่รัก วันนี้เราสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ เราไม่มีโอกาสเห็นรอยเท้าของพระเยซูเจ้า หรือร่องรอยของพระองค์ในโลกนี้อีกต่อไป เหมือนเมื่อครั้งพระองค์ทรงเจริญพระชนม์ชีพกับบรรดาศิษย์เมื่อสองพันปีก่อน แต่พระวาจาของพระองค์และศีลศักดิสิทธิ์ซึ่งพระองค์ทรงตั้งขึ้นยังคงอยู่ ทำให้เราแต่ละคนกลายเป็น เครื่องหมาย ของพระองค์บนโลกใบนี้

การเสด็จสู่สวรรค์เป็นการสิ้นสุดพันธกิจของพระเยซูเจ้าบนโลกนี้ และเริ่มต้นงานของพระศาสนจักรซึ่งหมายถึงงานของเราแต่ละคน พันธกิจของพระองค์บนโลกเสร็จสิ้นแล้ว เวลานี้เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องสานต่อพันธกิจของพระองค์ และนำข่าวดีแห่งความรอดของพระองค์ไปสู่มนุษยชาติ จะต้องประกาศในพระนามของพระองค์ให้นานาชาติกลับใจเพื่อรับอภัยบาป (ลก 24:47) นี่คือ พันธกิจสุดท้าย ที่พระเยซูเจ้าทรงมอบแก่เราก่อนจากโลกนี้ไป

พิธีปลงศพเปาโล ณัฐพร วงศ์ษาศรี พุธที่ 25 พฤษภาคม 2022

        บทอ่านที่หนึ่ง
หนังสือกิจการอัครสาวกได้บอกให้เราทราบถึงการปรากฏองค์ครั้งสุดท้ายของพระเยซูเจ้า ก่อนเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดา เพื่อแสดงถึงการมีอำนาจของพระเยซูเจ้ากับพระเจ้า อันสะท้อนความเชื่อที่ว่า พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์ พระคริสตเจ้าได้ทรงกลับคืนชีพ และพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้อธิษฐานภาวนาเพื่อชาวเอเฟซัสและเราทุกคนว่า ขอให้พระเป็นเจ้า... ประทานแก่ท่านซึ่งพระคุณแห่งปรีชาญาณ และพระคุณแห่งการเปิดเผยเพื่อท่านจะได้รู้ถึงพระองค์อย่างแท้จริง โดยเน้นว่า พระเจ้าพระบิดาทรงบันดาลให้พระองค์กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายและประทับเบื้องขวาของพระองค์

พระวรสาร นักบุญลูกาได้แสดงให้เราเห็นว่า พระเยซูเจ้าทรงเน้นการประกาศพระนามพระองค์ไปทั่วทุกชาติ เพื่อกลับใจมารับอภัยบาปในนามของพระองค์ โดยเริ่มจากในกรุงเยรูซาเล็มก่อน และบรรดาศิษย์มีความยินดีใหญ่หลวงในการเป็นพยานถึงพระองค์ นี่คือพันธกิจของเราที่เราต้องทำเช่นเดียวกัน

พิธีเปิดการแสดง "คาระผู้กล้าและผู้เสียสละด้วยเสียงเพลง" โดยวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้า ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ พฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2022

°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ขอคำภาวนาสำหรับดวงวิญญาณเปโตร น้อย จันทร์ดวง บิดาของคุณพ่อเปโตร วัลลภ จันทร์ดวง สู่การพักผ่อนนิรันดร เสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2022 สิริอายุ 67 ปี พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ พุธที่ 1 มิถุนายน 2022 เวลา 10.00 น. ณ วัดดอนดู่

2.          เสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2022 เชิญร่วมฉลองนักบุญอันตนและพิธีบวชพระสงฆ์ : สังฆานุกรยอแซฟ ลิขิต สัพโส ลูกวัดนาจาร กับ สังฆานุกรเปโตร สิทธิฤทธิ์ นันสีทอง ลูกวัดจันทร์เพ็ญ ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เวลา 10.00 น.

3.          จันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2022 พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรก คุณพ่อยอแซฟ ลิขิต สัพโส ที่วัดนาจาร เวลา 10.00 น.

4.          อังคารที่ 14 มิถุนายน 2022 พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรก คุณพ่อเปโตร สิทธิฤทธิ์ นันสีทอง ที่วัดจันทร์เพ็ญ เวลา 10.00 น.

5.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,633.- บาท, เงินบำรุงสถานที่พิธีปลงศพเปาโล ณัฐพร วงศ์ษาศรี 500.- บาท, จ่ายค่าไฟฟ้า 2,400.- บาท และเงินสร้างซุ้มประตู : เงินต้นมิสซาปลงศพเปาโล ณัฐพร วงศ์ษาศรี 5,690.- บาท

6.          เงินทานวัดโนนค้อ 996.- บาท, การสร้างวัด 1) ครอบครัวคุณทิพวรรณ คำประกอบ (ค่ามัดจำรูปพระเมตตา) 50,000.- บาท, 2) มารีอา วัชรี ยินดีมิตร (ไฟฟ้า) 2,400.- บาท, 3) ครอบครัวพ่อบุญสอน ขันธะโฮม พร้อมลูกหลาน 3,129.- บาท

7.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 7-8 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 9-10 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 3

แบบซุ้มประตูวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ 24 พฤษภาคม 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                   ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

29

07.00 น.

08.30 น.

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ วัดโนนค้อ

วัดดอนม่วย

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

30

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

 

อังคาร

31

06.45 น.

ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน

 

พุธ

1

06.45 น.

ระลึกถึง น.ยุสติน มรณสักขี

 

พฤหัสบดี

2

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

 

ศุกร์

3

06.45 น.

ระลึกถึง น.ชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขี

 

เสาร์

4

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

 

 

พิธีปลงศพเปาโล ณัฐพร วงศ์ษาศรี วัย 27 ปี พุธที่ 25 พฤษภาคม 2022


 วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 210

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5 ฉบับที่ 210 อาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2022 (2565)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดเสกศูนย์คณะพระมหาไถ่ ท่าแร่ พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2022

พี่น้องที่รัก สิ่งที่พระเยซูเจ้าบอกเราในพระวรสารวันนี้ หากเรารักพระองค์ด้วยการปฏิบัติตามพระวาจา พระองค์จะประทับอยู่กับเราพร้อมกับพระบิดาและพระจิต ทำให้เรากลายเป็นที่พระทับของพระเจ้าสามพระบุคคล บทอ่านวันนี้แสดงให้เราเห็นถึง ผลแห่งการประทับอยู่ของพระเจ้าในพระศาสนจักรของพระองค์ และการประทับอยู่ของพระองค์ในเราแต่ละคน

พระเยซูเจ้าทรงสอนเราว่า เงื่อนไขแห่งการประทับอยู่ของพระตรีเอกภาพในเราคือ การที่เราแสดงความรักต่อพระเจ้าและปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ ซึ่งพระจิตเจ้าทรงช่วยเราให้สามารถปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ได้ง่ายขึ้น ทรงยืนยันกับบรรดาศิษย์ว่า แม้พวกเขาไม่เห็นพระองค์อีกต่อไปแล้ว แต่พระองค์ทรงอยู่กับพวกเขาผ่านทางพระจิตเจ้า ผู้สอนและช่วยพวกเขาให้เข้าใจทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสอน

พิธีเปิดศูนย์คณะพระมหาไถ่ ท่าแร่ โดยพระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา พระอัครสังฆราชกิตติคุณหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ และนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2022

        บทอ่านที่หนึ่ง
หนังสือกิจการอัครสาวกบอกเราถึงบทบาทของพระจิตเจ้าในพระศาสนจักร และช่วยบรรดาอัครสาวกในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการก่อตั้งพระศาสนจักรในระยะเริ่มแรก โดยเฉพาะคนต่างศาสนาที่กลับใจมาเป็นคริสตชน ก่อให้เกิดปัญหาตามมาว่า ควรถือปฏิบัติตามธรรมเนียมยิวหรือไม่

บทอ่านที่สอง หนังสือวิวรณ์ได้บรรยายเกี่ยวกับพระศาสนจักร ดังเช่นนครเยรูซาเล็มสวรรค์ที่สร้างบนรากฐานของบรรดาอัครสาวก นครศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเล็มเป็นรูปหมายถึงบรรดานักบุญที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า เป็นพระจิตเจ้าที่เปิดเผยพระศาสนจักรที่ได้รับเกียรติรุ่งโรจน์แก่เรา

พระวรสาร พระวรสารวันนี้เตือนเราว่า พระจิตเจ้าทรงประทับอยู่กับเรา ทรงเป็นอาจารย์และแหล่งที่มาแห่งสันติภาพทั้งมวล เป็นตอนที่ทำให้เรามีความหวัง พระเยซูเจ้าทรงสัญญากับผู้ติดตามพระองค์ว่า พระจิตเจ้าจะเสด็จมาและแนะนำพวกเขาทุกอย่างที่จำเป็นต้องรู้

พิธีเสกรถมอร์เตอร์ไซด์ของพี่น้องโนนค้อ อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2022

°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          พฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2022 เชิญชมคอนเสิร์ตของวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้า ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล  ท่าแร่ ถ่ายถอดสดไทยพีบีเอส เวลา 18.00 น.

2.          เสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2022 เชิญร่วมฉลองนักบุญอันตนและพิธีบวชพระสงฆ์ : สังฆานุกรยอแซฟ ลิขิต สัพโส ลูกวัดนาจาร กับ สังฆานุกรเปโตร สิทธิฤทธิ์ นันสีทอง ลูกวัดจันทร์เพ็ญ ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เวลา 10.00 น.

3.          จันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2022 เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรก ของคุณพ่อยอแซฟ ลิขิต สัพโส ที่วัดพระคริสตราชา นาจาร เวลา 10.00 น.

4.          อังคารที่ 14 มิถุนายน 2022 เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรก ของคุณพ่อเปโตร สิทธิฤทธิ์ นันสีทอง ที่วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ เวลา 10.00 น.

5.          เงินทานวัดดอนม่วย 2,837.- บาท, เงินขายปาล์มและมะม่วง 1,200.- บาท, เงินขายปลา 1,055.- บาท และเงินสร้างซุ้มประตู : 1) เงินต้นอุทิศยอห์น นครไทย กงพาน 2,200.- บาท, 2) ครอบครัวนางชาดา แสงใสแก้ว 500.- บาท

6.          เงินทานวัดโนนค้อ 831.- บาท, การสร้าง 1) ค่าแรงผู้รับเหมาบ้านพัก (งวดแรก) 56,000.- บาท, 2) ค่าเหล็กและอุปกรณ์ 68,395.- บาท, 3) ค่าแรงช่างไม้ ช่างแคน (งวด 9) 40,000.- บาท และ 4) ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า งวดสอง 130,000.- บาท

7.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 5-6 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 7-8 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 2

สูบบ่อปลาหลังวัดดอนม่วย พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                   ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

22

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา วัดโนนค้อ

วัดดอนม่วย

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์-พุธ

23-25

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

 

พฤหัสบดี

26

06.45 น.

ระลึกถึง น.ฟิลิป เนรี พระสงฆ์

 

ศุกร์-เสาร์

27-28

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

 

 

การก่อสร้างวัดโนนค้อ งานจับเชื่อม-ฉาบผนัง พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2022