วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 163

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 163  อาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2021 (2564) : http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

สมาชิกใหม่ของวัดโนนค้อ มารีอามักดาเลนา ปภาวรินท์ บุญครอง พุธที่ 23 มิถุนายน 2021

       พี่น้องที่รัก มนุษย์ทุกคนต่างหวงแหนชีวิตของตนและพยามรักษาสุขภาพของตนให้ดีอยู่เสมอ “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” พระวรสารวันนี้สะท้อนความจริงข้อนี้ หญิงป่วยเป็นโรคตกเลือดมาสิบสองปีต้องการให้ตนเองได้รับการรักษา และไยรัสหัวหน้าศาลาธรรม ที่บุตรสาววัยสิบสองขวบของเขาป่วยหนัก ต้องการให้คนที่ตนรักหายจากโรค หญิงป่วยเป็นโรคตกเลือดมีความเชื่อว่า พระเยซูเจ้าสามารถรักษาโรคตกเลือดที่เธอทุกข์ทรมานมาสิบสองปีให้หายได้

ส่วนไยรัส หัวหน้าศาลาธรรม เชื่อว่า พระเยซูเจ้าสามารถรักษาบุตรสาวของเขาที่ป่วยหนักให้หายได้ เขาได้ไปพบพระเยซูเจ้า เพื่อขอร้องพระองค์ให้มารักษาบุตรสาวของตนที่บ้าน ทั้งหญิงป่วยเป็นโรคตกเลือดและไยรัสได้ทำมากกว่าความวางใจ พวกเขาได้ใช้ช่องทางปกติทั่วไปที่เป็นไปได้ เพื่อรับการรักษาจากพระเยซูเจ้า

ขอบคุณรองเท้านักเรียนจากร้านเพชรอาภรณ์ อำเภอกุสุมาลย์

       บทอ่านแรก หนังสือปรีชาญาณบอกให้เราทราบว่า “พระเจ้าไม่ทรงสร้างความตาย และไม่พอพระทัยให้ผู้มีชีวิตต้องพินาศ” ความตายเกิดจากการแยกตนจากพระเจ้า ซึ่งพระเยซูเจ้าได้ทรงเอาชนะด้วยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ ทำให้มนุษย์ที่แยกตัวออกไปกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้สัญญากับพระศาสนจักรกรุงเยรูซาเล็มว่า ท่านจะนำเงินที่เก็บทานได้จากพระศาสนจักรต่าง ๆ ที่ท่านได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือคนจนในกรุงเยรูซาเล็ม ท่านได้กระตุ้นกลุ่มคริสตชนที่โครินธ์ให้มีใจกว้างและมีแรงจูงใจในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนขัดสน

พระวรสาร นักบุญมาระโกได้นำเรื่องการรักษาหญิงเป็นโรคตกเลือด พร้อมกับเรื่องการปลุกบุตรสาวของไยรัสให้ฟื้นคืนชีพ ความตายของร่างกายเป็นเครื่องหมายของความตายฝ่ายจิต นักบุญมาระโกได้ชี้ให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นประกาศกยุคสุดท้าย ผู้เสด็จมาเพื่อประทานชีวิต และเพื่อฟื้นฟูสัมพันธภาพของความรักกับพระเจ้า

พี่น้องชาวโนนค้อช่วยกันเก็บแป้นพื้นสำหรับทำม้านั่งวัดใหม่ จันทร์ 21 มิถุนายน 2021

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ประกาศการแต่งงาน ระหว่าง นายณัฐกิตติ์ คำศรี บุตรนายวิโรจน์ คำศรี-นางรจนา จูมพิลา จาก ต.ในเมือง จ.สกลนคร กับ ฟีโลมีนา ศศิธร โต่นวุฒิ บุตรียอห์น บุญโฮม-มารธา สมหมาย โต่นวุฒิ จากดอนม่วย ประกาศครั้งที่ 3 ทั้งสองจะเข้าพิธีสมรส เสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2021 เวลา 8.00 น.

2.          ขอบคุณพี่น้องชาวดอนม่วยที่มาช่วยกันติดตั้งป้ายซุ้มประตูเอ็ดมองด์เปอเซ ป้ายศาลาปีโอไอศวรรย์ และติดตั้งรูปเหมือนคุณพ่อปีโอ ไอศวรรย์ จันทร์ลือชัย เสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2021

3.          การประชุมสภาภิบาลวัด จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2021 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจัดงานทำบุญอุทิศให้คุณพ่อปีโอ ไอศวรรย์ จันทร์ลือชัย พิธีเสกศาลาและเสกรูปเหมือนคุณพ่อเป็นการภายใน ให้แต่ละครอบครัวทำบุญด้วยการทำต้นเงินลงมา

4.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,083.- บาท และจ่ายค่าไฟฟ้า 2,500.- บาท

5.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,253.- บาท และรับเงินบริจาคสร้างวัด : 1) เปาโล อนันต์-อันนาไพศรี 200,000.- บาท, 2) คุณลักษณาวัลย์ ตรงไตรรัตน์ 4,000.- บาท และ 3) คุณประภาศรี คุณศิรพร และคุณภัทรพร 7,000.- บาท

6.          ขอบคุณพี่น้องชาวโนนค้อที่ไปช่วยกันเก็บไม้แป้นพื้นสำหรับทำม้านั่งในวัด จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2021

7.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 1-2 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 3-4 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 2

ยินดีกับสมาชิกใหม่วัดโนนค้อ มารีอามักดาเลนา ปภาวรินท์ บุญครอง พุธที่ 23 มิถุนายน 2021

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                             ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

27

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา ปี B วัดโนนค้อ

วัดดอนม่วย

 

จันทร์

28

06.45 น.

ระลึกถึง น.อีเรเนโอ พระสังฆราชและมรณสักขี

 

อังคาร-พฤหัส

29-01

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

 

ศุกร์

02

06.45 น.

วันศุกร์ต้นเดือน

 

เสาร์

03

06.45 น.

ฉลอง น.โทมัส อัครสาวก

 

พี่น้องชาวดอนม่วยช่วยกันติดตั้งป้ายซุ้มประตู ป้ายศาลา
และรูปเหมือนคุณพ่อปีโอ ไอศวรรย์ จันทร์ลือชัย เสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2021


 

ความช่วยเหลือจากพระเจ้า

 

ความช่วยเหลือจากพระเจ้า

อาทิตย์

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

ปี B

ปชญ 1:13-15;2:23-24

2 คร 8:7,9,13-15

มก 5:21-43

บทนำ

 มีเรื่องเล่าว่า เกิดน้ำท่วมใหญ่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ชาวบ้านพากันอพยพหนีไปยังที่ปลอดภัย เว้นแต่หญิงชราคนหนึ่งไม่ยอมทิ้งบ้านหนีไปไหน มีเรือลำหนึ่งผ่านมาร้องบอกให้เธอขึ้นเรือ แต่หญิงชราปฏิเสธพร้อมกับบอกว่า “ฉันวางใจว่าพระเจ้าจะช่วยฉัน” วันต่อมาน้ำเริ่มท่วมถึงชั้นที่สองของบ้าน เรืออีกลำหนึ่งผ่านมาและบอกให้เธอขึ้นเรือ แต่หญิงชราปฏิเสธพร้อมกับพูดเช่นเดิม คนขับเรือจึงแล่นเรือจากไป

วันต่อมาน้ำท่วมถึงหลังคาบ้าน หญิงชราหนีขึ้นบนหลังคา เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินมา หย่อนบันไดเชือกเพื่อช่วยชีวิต แต่หญิงชรายังคงปฏิเสธ นักบินจึงบินจากไป ที่สุด น้ำท่วมมิดหลังคาบ้าน หญิงชราจมน้ำเสียชีวิต ก่อนเข้าสวรรค์เธอได้พบนักบุญเปโตรและบ่นกับเปโตรว่า “ฉันวางใจพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม ทำไมพระองค์ไม่ทรงช่วย” เปโตรพูดกับหญิงชราว่า “ทำไมยายปฏิเสธความช่วยเหลือจากพระเจ้าละ พระองค์ทรงส่งเรือสองลำและเฮลิคอบเตอร์ไปช่วย”

พระวรสารวันนี้กล่าวถึงคนสองคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระเยซูเจ้า หญิงป่วยเป็นโรคตกเลือดมาสิบสองปี กับไยรัสหัวหน้าศาลาธรรม ที่บุตรสาววัยสิบสองขวบของเขาป่วยหนัก ทั้งสองคนต่างวางใจพระเจ้า แต่ความวางใจของพวกเขาแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับของหญิงชราที่เราได้ยินในตอนต้น

1.        ความช่วยเหลือจากพระเจ้า

หญิงป่วยเป็นโรคตกเลือดมีความเชื่อว่า พระเยซูเจ้าสามารถรักษาโรคตกเลือดที่เธอทุกข์ทรมานมาสิบสองปีให้หายได้ แต่เธอตระหนักว่า เธอเองต้องทำบางสิ่งบางอย่าง เธอไม่ได้นั่งอยู่ที่บ้านรอพระเยซูเจ้ามาหา แต่ครั้นจะเปิดเผยตัวไปพบพระเยซูเจ้าคงไม่ได้ เพราะจะทำให้พระองค์เป็นมลทิน เธอจึงเดินเบียดเสียดไปกับฝูงชนเพื่อสัมผัสชายเสื้อของพระองค์ ทำให้อาการตกเลือดเรื้อรังมานานได้รับการรักษาให้หาย

เช่นเดียวกันไยรัส หัวหน้าศาลาธรรม เขาเชื่อว่าพระเยซูเจ้าสามารถรักษาบุตรสาวของเขาที่ป่วยหนักให้หายได้ เขาทำบางสิ่งด้วยการไปพบพระเยซูเจ้า เพื่อขอร้องพระองค์ให้มารักษาบุตรสาวของตนที่บ้าน เขาละทิ้งตำแหน่งอันมีเกียรติ ศักดิ์ศรี และอคติเพื่อไปพบกับพระเยซูเจ้าด้วยตนเอง ทั้งหญิงป่วยเป็นโรคตกเลือดและไยรัสได้ทำมากกว่าความวางใจ พวกเขาได้ใช้ช่องทางปกติทั่วไปที่เป็นไปได้ เพื่อรับการรักษาจากพระเยซูเจ้า

เราไม่สามารถนั่งงอมืองอเท้าโดยไม่ทำอะไร เพื่อได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้า เราต้องร่วมมือกับพระเจ้าทำส่วนของเราให้ดีที่สุด นักบุญอิกญาซีโอแห่งโลโยลากล่าวว่า “เราต้องทำงานของเราประหนึ่งว่าทุกอย่างขึ้นกับตัวเรา แต่เราต้องอธิษฐานภาวนาประหนึ่งว่าทุกอย่างขึ้นกับพระเจ้า” เราต้องร่วมมือกับพระเจ้าและใช้ช่องทางปกติทั่วไปที่พระเจ้าประทาน ก่อนร้องขอพระองค์ให้ช่วยเหลือเราด้วยวิธีพิเศษ

2.        บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเรา ในการนำไปปฏิบัติในชีวิตหลายประการ

ประการแรก เราต้องทำส่วนของเราให้ดีที่สุด ก่อนร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า เราต้องออกแรงทำในส่วนของเราที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด เหมือนนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการผ่านการสอบ ก็ต้องอ่านหนังสือ ทบทวนวิชาต่าง ๆ ที่ได้เรียนมา จึงมีคำกว่าวว่า “พระเจ้าจะช่วยคนที่ช่วยตัวเอง”

ประการที่สอง เราต้องมีใจเมตตาและปฏิบัติต่อคนป่วยด้วยความรัก โรคที่คนเป็นมากที่สุดในปัจจุบันคือโรคขาดความรัก นี่คือพันธกิจแห่งการเยียวยารักษาของพระศาสนจักรในโลก เมื่อคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยไม่สบาย  ในสถานการณ์เช่นนี้ เขาต้องการการดูแลเอาใจใส่ด้วยความรัก ความเห็นอกเห็นใจ และความเมตตากรุณา การเยี่ยมเยียนและอยู่ด้วยกับเขาคือโอสถชั้นดีที่คนป่วยต้องการมากที่สุด

ประการที่สาม เราต้องวางใจในพระทัยกรุณาของพระเจ้า มนุษย์ได้รับชีวิตมาจากพระเจ้า พระองค์สามารถขับไล่โรคภัยไข้เจ็บและความตายได้ เงื่อนไขแรกสุดเพื่อคำภาวนาของเราจะเกิดผล เราต้องวางใจในพระทัยกรุณาของพระเจ้า ผ่านทางการหมั่นอธิษฐานภาวนา มาหาพระองค์บ่อย ๆ ทางศีลศักดิ์สิทธิ์ ไตร่ตรองพระวาจาของพระองค์และนำมาปฏิบัติในชีวิต

บทสรุป

พี่น้องที่รัก พระวรสารวันนี้บอกให้เราทราบถึงพระทัยกรุณาและอำนาจของพระเจ้า ซึ่งสามารถขจัดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของเรามนุษย์ให้หมดสิ้นไปได้ แต่เหนือสิ่งอื่นใดเพื่อได้รับความช่วยเหลือ หรือการเยียวยารักษาจากพระเจ้า เราต้องมีความวางใจในพระองค์ และต้องแสดงออกภายนอกให้พระองค์ได้ประจักษ์ ด้วยการทำส่วนของเราให้ดีที่สุด

พระเจ้าทรงรักเรามากจึงให้อิสระแก่เรา ไม่บังคับให้เราต้องรับความช่วยเหลือจากพระองค์ นี่คือเครื่องหมายแห่งความรักแท้ พระเยซูเจ้าทรงประสงค์ให้เราได้แบ่งปันและแสดงออกถึงความรักแท้นี้กับเพื่อนมนุษย์ ศิษย์พระคริสต์ต้องมอบความวางใจอย่างเต็มเปี่ยมในพระเจ้าผู้ทรงชีวิต เจริญชีวิตในความรักต่อพระองค์และเพื่อนมนุษย์ มีใจเมตตากรุณาต่อคนเจ็บป่วยกำลังทนทุกข์และต้องการความช่วยเหลือ

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

https://dondaniele.blogspot.com/

วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร

26 มิถุนายน 2021

ภาพ : การอธิษฐานภาวนา, บ้านคุณไพลิน วะชุม, นาถ่อนทุ่ง, ธาตุพนม, นครพนม; 2021-06-23

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 162

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 162  อาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2021 (2564) : http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

พี่น้องชาวโนนค้อกวาดขี้เลื่อยไปใช้ประโยชน์ทำปุ๋ยธรรมชาติ

         พี่น้องที่รัก ในห้วงเวลาของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกคนล้วนได้รับผลกระทบ ตกงาน ขาดรายได้ เจ็บป่วย หรือสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก สิ่งเหล่านี้เป็นดังพายุลูกใหญ่ในชีวิต ท่ามกลางปัญหาและความทุกข์ระทมเหล่านี้ หลายครั้งเรามองไม่เห็นการประทับอยู่ของพระเจ้าและความช่วยเหลือของพระองค์ ที่คอยดูแล ปกป้องคุ้มครอง และทำให้พายุร้ายในชีวิตสงบลง

การทำให้พายุและทะเลสงบอย่างอัศจรรย์ที่นักบุญมาระโกเล่า บอกให้เราทราบ 2 เรื่องคือ 1) พระเยซูเจ้าเป็นใคร และ 2) เราได้วางใจพระเยซูเจ้าหรือเปล่า บรรดาศิษย์ต่างล้มเหลวทั้งสองเรื่อง ไม่มีสิ่งใดมาทำอันตรายบรรดาศิษย์ได้ขณะที่พระเยซูทรงอยู่กับพวกเขา หากพวกเขาตระหนักถึงการประทับอยู่และเชื่อในพระองค์ พวกเขาจะได้รับความบรรเทา

ไม้สำหรับทำม้านั่งวัดใหม่โนนค้อขณะแปรรูปและเมื่อแปรรูปเสร็จแล้ว

        บทอ่านแรก หนังสือโยบบอกให้เราทราบว่า พระเจ้าตรัสกับโยบซึ่งกำลังสิ้นหวังจากพายุร้ายแห่งความเจ็บป่วย การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักและทรัพย์สินมากมาย พระเจ้าตรัสออกมาจากพายุ เตือนโยบว่าเขาอยู่ในความดูแลของพระองค์ เพราะพระองค์เป็นเจ้าแห่งสิ่งสร้าง ทรงมีอำนาจทำสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้

บทอ่านที่สอง จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่สอง เปาโลได้อธิบายว่า พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา ทำให้เราเป็น “สิ่งสร้างใหม่” เพื่อจะได้รับของประทานนี้เราต้องตอบสนองต่อความรักของพระองค์ ด้วยการให้พระองค์เข้ามามีส่วนในชีวิตของเราทุกสถานการณ์  ทำให้เรามีส่วนในธรรมล้ำลึกปัสกาของพระเยซูเจ้า

พระวรสาร นักบุญมาระโกได้บรรยายให้เห็นว่า พระเยซูเจ้าทรงทำให้พายุในทะเลสาบกาลิลีสงบอย่างไร เพื่อช่วยชีวิตบรรดาศิษย์ของพระองค์จากเรืออับปาง เหตุการณ์นี้เตือนเราให้ตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าในเรือแห่งชีวิตของเรา เพื่อช่วยเหลือเราจากพายุร้ายในชีวิต

ครอบครัวลุงตี๋-ป้าหมอด สายธารพรม บริจาคเงินทำบุญสร้างวัดโนนค้อ 10,000.- บาท

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          การร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในช่วงนี้ พี่น้องสามารถร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live วันอาทิตย์ เวลา 8.30 น. และวันธรรมดา เวลา 06.45 น.

2.          ประกาศการแต่งงาน ระหว่าง นายณัฐกิตติ์ คำศรี บุตรนายวิโรจน์ คำศรี-นางรจนา จูมพิลา จาก ต.ในเมือง จ.สกลนคร กับ ฟีโลมีนา ศศิธร โต่นวุฒิ บุตรียอห์น บุญโฮม-มารธา สมหมาย โต่นวุฒิ จากดอนม่วย ประกาศครั้งที่ 2

3.          ขอบคุณร้านเพชรอาภรณ์ อ.กุสุมาลย์ ที่บริจาครองเท้านักเรียนและชุดนักเรียนสำหรับนักเรียนคำสอนดอนม่วย-โนนค้อ

4.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,300.- บาท 1) จ่ายค่าทำป้ายซุ้มประตูเอ็ดมองด์เปอเซและป้ายศาลาปีโอไอศวรรย์ 2 ป้าย 7,500.- บาท และ 2) ป้ายหินแกรนิตประวัติคุณพ่อไอศวรรย์ และป้ายรายนามผู้บริจาคสร้างศาลา 2 ป้าย 8,000.- บาท

5.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,140.- บาท และรับเงินบริจาคสร้างวัด : ครอบครัวลุงตี๋-ป้าหมอด สายธารพรม พร้อมลูกหลาน จำนวน10,000.- บาท

6.          ได้รับแจ้งจากผู้รับเหมาว่าจะเริ่มงานก่อสร้างวัดใหม่สัปดาห์หน้า และวันนี้ขอแรงไปเก็บไม้สำหรับทำม้านั่งที่ดอนม่วย

7.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 9-10 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 1-2 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 1

ปลูกไม้สักเพิ่มความร่มรื่นและพื้นที่สีเขียวให้วัดดอนม่วย

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                            ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

20

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา ปี B วัดโนนค้อ

วัดดอนม่วย

 

จันทร์

21

06.45 น.

ระลึกถึง น.หลุยส์ คอนซากา

 

อังคาร-พุธ

22-23

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

 

พฤหัสบดี

24

06.45 น.

สมโภชการบังเกิดของ น.ยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง

 

ศุกร์-เสาร์

25-26

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

 

พี่น้องชาวดอนม่วยร่วมด้วยช่วยกันปรับแต่งสวนหย่อมศาลาปีโอไอศวรรย์