วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

สารวัดนาบัว, ปีที่ 3 ฉบับที่ 151

สารวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว
ปีที่ 3  ฉบับที่ 151  วันที่ 31  มีนาคม ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556): http.//dondaniele.blogspot.com
เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120. 086-231-3231

รา
พี่น้องชาวนาบัวมาร่วมสมโภชปัสกากันอย่างล้นหลาม
สมโภชปัสกา

พี่น้องที่รัก ปัสกาคือการสมโภชการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลก ถือเป็นการฉลองที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเราคริสตชน ด้วยเหตุผลที่ว่า 1) การกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าคือความเชื่อพื้นฐานของเราคริสตชน ถือเป็นศูนย์กลางของพิธีกรรมและการฉลองทั้งหลายตลอดปี ความเชื่อ ความหวังและความหมายแห่งชีวิตคริสตชนของเราอยู่ที่การกลับคืนชีพนี้ ดังที่นักบุญเปาโลเขียนเอาไว้ว่า “ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ การเทศน์สอนของเราก็ไร้ประโยชน์ และความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์เช่นเดียวกัน” (1 คร 15:14)

2) ปัสกาคือหลักประกันแห่งการกลับคืนชีพของเรา พระเยซูเจ้าได้ให้ความมั่นใจกับมารธา ณ ที่ฝังศพของลาซารัสว่า “เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต ใครเชื่อในเรา แม้ตายไปแล้วก็จะมีชีวิต และทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่มีวันตายเลย...” (ยน 11:25-26)  อีกทั้งเป็นการฉลองที่ทำให้เรามีความหวังและกำลังใจในโลกที่เจ็บปวดและความโศกเศร้า เพราะพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพและประทับท่ามกลางเรา

 พี่น้องชาวนาบัวทุกหมู่เหล่าต่างให้ความสำคัญกับวันสมโภชปัสกา
 ต่างพากันมาร่วมฉลองการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้ากันล้นวัด
 เมื่อวันอาทิตย์สมโภชปัสกา วันที่ 31 มีนาคม 2013
วันสมโภชปัสกาที่เราฉลองการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าเตือนใจเราว่า เราได้รับมอบพันธกิจเช่นเดียวกับบรรดาอัครสาวกและมารีย์ มักดาเลนา ในการนำข่าวดีแห่งการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าไปสู่ผู้อื่น ดำเนินชีวิตในความรักต่อกันตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า เราต้องเป็นพยานถึงข่าวดีนี้ด้วยชีวิตของเรา ด้วยการกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเอง ละทิ้งชีวิตเก่าและตายต่อตัวเองพร้อมกับพระองค์ เพื่อเราจะได้มีชีวิตใหม่ที่ดำเนินชีวิตในแสงสว่างและความถูกต้องชอบธรรม

ความเชื่อในการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า ความรักในพระองค์และความรักต่อเพื่อนพี่น้อง ควรเป็นเหมือนกับตะเกียงที่ส่องสว่างและนำบุคคลอื่นให้มาพบกับพระเยซูเจ้า อีกทั้ง ข่าวดีแห่งปัสกาควรได้รับการแสดงออกในชีวิตของเรา ในพิธีบูชาขอบพระคุณเราประกาศถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า ให้เราได้ประกาศความจริงนี้อีกครั้งในชีวิตประจำวันของเรา

สุขสันต์วันปัสกา! Happy Easter! Buona Pasqua!

 บรรดาเยาวชนและนักเรียนคำสอนเตรียมดอกไม้ประดับที่พักศีลมหาสนิท
 ปีนี้ใช้บริเวณศาลาร่วมใจ "ยวงบัตรี" เป็นที่ตั้งศีล
 บรรยากาศการเฝ้าศีลมหาสนิทของพี่น้องชาวนาบัวทั้ง 12 กลุ่ม
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1)    ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐานกลุ่มที่ 9 ที่ทำความสะอาดวัดอาทิตย์ที่ผ่านมา กลุ่มที่รับผิดชอบอาทิตย์ต่อไปคือ กลุ่มที่ 10

2)    ขอบคุณพี่น้องที่บริจาคเงิน จำนวน 2,550.- บาท สำหรับซื้อน้ำ และบริจาคน้ำ จำนวน 153 แพ็ค สำหรับทำน้ำเสกในปีนี้

3)    ขอขอบคุณเจ้ยุ้ย วรกัญญา จัตุรัสอุดม ที่บริจาคไข่จำนวน 10 แผง และผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีกจำนวน 3 ถุง สำหรับทำไข่ปัสกาในปีนี้

 บรรยากาศการเดินรูป 14 ภาคจากหน้าวัดไม้ของคุณพ่อโกลาส์
 เวลาบ่ายสามโมงของวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2013
 มีพี่น้องชาวนาบัวมาร่วมเป็นจำนวนมาก ก่อนจะมีการนมัสการกางเขนที่วัด
 
4)    ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันปัสกา (แข่งขันกีฬาและเล่นเกมส์) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผูกข้อต่อแขนซิสเตอร์และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันที่วัด
 
5)    ขอเชิญคู่แต่งงานที่ยังไม่เรียบร้อย เข้ารับการอบรมเพื่อรับศีลสมรสในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2013

6)    เงินทานวันอาทิตย์ 5,760.- บาท, เงินทานวันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ 963.- บาท และเงินนมัสการกางเขน 2,997.- บาท

7)      วัดโพนสวาง เงินทานวันอาทิตย์ 776.- บาท, เงินนมัสการกางเขน 551.- บาท, รับเงินสมทบสร้างหอแม่พระจาก (1) นางสุก นารินรักษ์ 300.- บาท, (2) ครอบครัวนายชาญชัย บุญเวิน 500.- บาท, (3) นางคำพัน แสนพันนา 500.- บาท, (4) นางอุไร ยาสาไชย 500.- บาท และจ่ายค่าซื้อบัวเชิงชายหอแม่พระ 5,800.- บาท,

 บรรดาเด็กๆ ครูคำสอนและซิสเตอร์ช่วยกันติดสลากน้ำเสก
 ซึ่งปีนี้ได้รับการบริจาคจากพี่น้องชาวนาบัว
 ก่อนจะนำไปจัดวางในวัดเพื่อเตรียมเสกในคืนตื่นเฝ้าปัสกา
พิธีมิสซาและวันฉลองในรอบสัปดาห

วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
31
07.00 น.
10.00 น.
มิสซาที่นาบัว
มิสซาที่โพนสวาง
สุขสำราญสำหรับพี่น้องชาวนาบัว
† สุขสำราญสำหรับพี่น้องชาวโพนสวาง
จันทร์
01
06.30 น.
อัฐมวารปัสกา
 
อังคาร
02
06.30 น.
อัฐมวารปัสกา
 
พุธ
03
06.30 น.
อัฐมวารปัสกา
 
พฤหัสบดี
04
06.30 น.
อัฐมวารปัสกา
 
ศุกร์
05
06.30 น.
อัฐมวารปัสกา (วันศุกร์ต้นเดือน)
ส่งศีลคนป่วยและผู้สูงอายุ
เสาร์
06
06.30 น.
19.00 น.
อัฐมวารปัสกา
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา
 

 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ตื่นเฝ้าปัสกา วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2013
 พิธีเสกไฟและเทียนปัสกานอกวัด
 ก่อนจะแห่เทียนปัสกาเข้าวัดเพื่อประกาศสมโภชปัสกา
 บรรดาลูกๆ เยาวชนกับผลงานที่พวกเขาได้ช่วยกัน

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556

สารวัดนาบัว, ปีที่ 3 ฉบับที่ 150

สารวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว
ปีที่ 3  ฉบับที่ 150  วันที่ 24  มีนาคม ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556): http.//dondaniele.blogspot.com
เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120. 086-231-3231
ชาวนาบัวร่วมพิธีเสกและแห่ใบลาน ระลึกถึงการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้า
รา

อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน)

พี่น้องที่รัก วันนี้พระศาสนจักรให้เราฉลองอาทิตย์ใบลานหรือ “อาทิตย์มหาทรมาน” เพื่อระลึกถึงการการเดินทางครั้งสุดท้ายสู่ไม้กางเขนด้วยความทุกข์ทรมานของพระเยซูเจ้า ถือเป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์และเตือนเราถึงการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้มีชัยของพระเยซูเจ้า ฝูงชนต่างโห่ร้องต้อนรับพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี

ปกติกษัตริย์จะขี่ม้าออกศึกสงคราม เมื่อรบชนะหรือปราบกบฏได้นำพาประเทศสู่ความสงบสุข กษัตริย์จะประทับบนหลังลาเข้าเมืองอย่างผู้มีชัย การประทับบนหลังลาของพระเยซูเจ้าจึงเป็นการประกาศว่าพระองค์เป็น “องค์สันติราชา” ที่ทรงไว้ซึ่ง “ความรักและสันติสุข” นี่คือแนวทางที่พระองค์ทรงเลือกในการเผชิญหน้ากับผู้เกลียดชังพระองค์
 บรรดาเด็กๆ ช่วยกันทำใบลานเพื่อใช้ในพิธีกรรมวันอาทิตย์ใบลาน

บทอ่านที่ 1 คัดมาจากบทเพลงแห่งผู้รับใช้ของพระยาเวห์บทที่สาม ผู้ซึ่งปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าและไม่หลีกหนีการทรมานใดๆ คริสตชนได้ประยุกต์บทเพลงนี้กับพระเยซูเจ้าตั้งแต่แรก เพราะให้อรรถาธิบายที่ดีที่สุดเกี่ยวกับพระมหาทรมานของพระองค์ “บุตรแห่งมนุษย์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้ แต่เพื่อรับใช้ผู้อื่น...” (มธ 20:28)

บทอ่านที่ 2 นักบุญเปาโลได้เขียนถึงกลุ่มคริสตชนที่เมืองฟิลิปปี ซึ่งถือเป็นตอนที่สวยงามที่สุดที่เปาโลได้เขียน ท่านได้อธิบายให้พวกเขาได้เข้าใจถึงการที่พระเยซูเจ้าเสด็จจากสวรรค์ ทรงถ่อมพระองค์จนถึงที่สุด ด้วยการรับทรมานบนไม้กางเขน และพระบิดาเจ้าทรงยกพระองค์ขึ้นให้สูงเด่น

บทพระวรสาร พระมหาทรมานที่พระเยซูเจ้าได้รับ เตือนใจเราให้สำนึกในบาปที่เรากระทำ และกลับมาหาพระองค์ผ่านทางศีลอภัยบาป เพื่อเราจะได้รับการช่วยให้รอดด้วยพระโลหิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และมีส่วนในการกลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์
 พิธีเสกใบลานและแห่ใบลาน เช้าวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2013

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1)    ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐานกลุ่มที่ 8 ที่ทำความสะอาดวัดอาทิตย์ที่ผ่านมา กลุ่มที่รับผิดชอบอาทิตย์ต่อไปคือ กลุ่มที่ 9

2)    ขอบคุณพี่น้องที่มาช่วยกันตั้งเสาส่วนต่อเติมบ้านปีแอร์ โกลาส์ เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2013 และบริจาคไม้เพื่อการก่อสร้าง

3)    ขอเชิญสภาอภิบาลวัด ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชนและกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมงานสมโภชปัสกา วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013
 ตู้แถว พิมพ์นาจ ผู้อาวุโสกำลังผูกไซบนเสาเอกเพื่อเป็นสิริมงคล
 พี่น้องชาวนาบัวได้ร่วมแรงร่วมใจกันตั้งเสาเอก เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2013
 
4)    ขอเชิญกลุ่มพระเมตตา ร่วมงานวันรวมพลคนเชื่อและรักพระเมตตา วันอังคารที่ 26 มีนาคม ที่วัดดอนม่วย เวลา 09.00 น.
 
5)    ขอเชิญร่วมพิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และรื้อฟื้นคำสัญญาของศีลบวชที่ท่าแร่ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 มิสซาเวลา 08.00 น.
 
6)    เวลาบริการศีลอภัยบาปตลอดสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้คือ เวลา 16.00 น.- 17.00 น. (วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 14.00 น. -15.00 น.)
 
7)    เงินทานวันเสาร์ 515.- บาท, วันอาทิตย์ 6,562.- บาท, รับเงินต้นมิสซาอุทิศให้เลโอ ลิขิต วินบาเพชร 15,040.- บาท และรับบริจาคสมทบบูรณะบ้านพักจาก นายนพพร ช่วยลือไทย 5,000.- บาท; จ่ายซื้อไม้ 31,700.- บาท
 
8)    วัดโพนสวาง เงินทานวันอาทิตย์ 660.- บาท, ขอขอบคุณ (1) นายพรหมา พรหมเทพ (2) นางสุนีย์ ปาตู และ (3) นายประยงค์ พรหมเทพ ที่บริจาคไม้คร่าว และนางบุญตา พรหมเทพ ที่ได้บริจากกี่ทอผ้า สำหรับไว้ในพิพิธภัณฑ์
 เสามีทั้งหมด 4 ต้น เพื่อต่อขยายบ้านพักพระสงฆ์ให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น
 งานทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวนาบัว

พิธีมิสซาและวันฉลองในรอบสัปดาห

วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
24
07.00 น.
 
 
 
1) ค. นายปริญญา-นางเรืองเดช มิ่งแสง
2) ค. นายสุดใจ เกลี้ยงศรี
3) นางอรุณศรี หลวงจันทร์ จากสวนอาหารขอนไม้
อุทิศให้ ยออากิม ทอก-โรซา กาทอน พิมพ์นาจ, ยวง ประหยัด และฟรังซิส เซเวียร์ ชัยนิเทศ มิ่งแสง
สุขสำราญครอบครัวนายสุดใจ-นางวารี เกลี้ยงศรี
† อุทิศให้ อันตน พงศ์ประสิทธิ์ หลวงจันทร์ และวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
จันทร์
25
06.30 น.
สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
 
อังคาร
26
06.30 น.
สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
 
พุธ
27
08.00 น.
เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ และรื้อฟื้น
คำสัญญาแห่งศีลบวช ที่วัดท่าแร่
พฤหัสบดี
28
19.30 น.
วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์
ล้างเท้าอัครสาวกและตั้งศีลมหาสนิท (เฝ้าศีลตามกลุ่ม)
ศุกร์
29
15.00 น.
วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์
วันพระตาย เดินรูป 14 ภาคและนมัสการกางเขน (อดเนื้อ-อดอาหาร)
เสาร์
30
19.30 น.
วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์
คืนตื่นเฝ้าปัสกา เสกไฟ เสกเทียนปัสกาและเสกน้ำเสก
 บรรดาเด็กๆ ช่วยกันปักกางเขนใหญ่ 14 จุดสำหรับการเดินรูป 14 ภาค
 พี่น้องชาวนาบัวที่มาร่วมเดินรูป 14 ภาค คืนวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2013