วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สารวัดนาบัว, ปีที่ 2 ฉบับที่ 94


สารวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว

ปีที่ 2  ฉบับที่ 94  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555): http.//dondaniele.blogspot.com
เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120. 086-231-3231
รา
ลูกพี่ลูกน้อง หลานชายและหลานสะใภัของคุณพ่อปีแอร์ โกลาส์ มาเยี่ยมวัดนาบัว
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

พี่น้องที่รัก เราเข้าสู่เทศกาลที่ยิ่งใหญ่อย่างมหาพรตแล้ว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระศาสนจักรเชิญชวนให้เราคริสตชนได้ไตร่ตรองเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง กลับใจใช้โทษบาปและเปลี่ยนแปลงตนเองหันมาหาพระเจ้า ด้วยการภาวนา การอดอาหาร และการให้ทาน ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเอาชนะความโน้มเอียงไปในทางบาปได้

เทศกาลมหาพรต จึงเป็นช่วงเวลาให้เราได้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากบาปและความเห็นแก่ตัว เพื่อเตรียมฉลองการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า พระศาสนจักรเชิญชวนเราให้กลับใจใช้โทษบาปหันมาหาพระเจ้า ผู้ซึ่งเฝ้าคอยเราแต่ละคนมาหาพระองค์อยู่เสมอ
 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พร้อมกับถ่ายรูปข้างรูปปั้นคุณพ่อโกลาส์หน้าวัดไม้

บทอ่านแรก หนังสือปฐมกาลได้พูดถึงเรื่องราวของโนอาห์และน้ำวินาศที่ได้ทำลายมนุษยชาติ มีเพียงโนอาห์และครอบครัวเท่านั้นที่ได้รับการช่วยให้รอด รุ้งที่ปรากฏบนเมฆคือเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงกระทำกับมนุษย์ อันแสดงถึงความห่วงใยเอาใจใส่ของพระองค์ต่อมนุษย์ที่คงอยู่ตลอดไป

บทอ่านที่สอง เปโตรบอกให้เราทราบว่า ศีลล้างบาปที่เราได้รับ ทำให้บาปของเราได้รับการอภัยกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ และร่วมส่วนในการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า ทำให้เรากลายเป็นบุตรของพระเจ้าและสามารถเรียกพระเจ้าว่า บิดาของเรา

ในพระวรสาร มาระโกได้เล่าถึงการทด หลังจากรับพิธีล้างจากยอห์น บัปติสต์ พระจิตเจ้าได้นำพระเยซูเจ้าไปยังถิ่นทุรกันดารเพื่อรับการทดลองจากปีศาจ จากนั้นพระเยซูเจ้าได้เริ่มพันธกิจและประการสารของพระผู้ไถ่อย่างเปิดเผย “เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด” (มก 1:15)
 สิ่งที่พวกเขาภูมิใจมากคือ ชาวนาบัวยังจดจำและระลึกถึงคุณพ่อโกลาส์

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1)      ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐานกลุ่มที่ 12 ที่มาทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบอาทิตย์ต่อไปคือกลุ่มที่ 1

2)      ประกาศศีลสมรสระหว่าง สเตฟาโน ชัยญา เมาบุดดา บุตรของมัทธิว วินัย-มารีอา นิวาส เมาบุดดา ลูกวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว กับเทเรซา ยุพา บีเชอ บุตรีของยอแซฟ คำมูล-มารีอา นารี บีเชอ ลูกวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศครั้งที่ 3

3)      ประกาศการแต่งงานเป็นโมฆะ: ศาลอุทธรณ์มิสซังกรุงเทพฯ ได้ยืนยันคำตัดสินว่าการแต่งงานของ (1) โซเฟีย บุญยิ่ง นารินรักษ์ กับ นายจรัส รังหอม, (2) อันนา จันทร์ดี นาแว่น กับ นายวิชัย สงวนนาม, (3) มารีอา พีราภรณ์ ทองอ่อน กับ เปโตร คำพา แสงจำปี, (4) เชชิลีอา ประไพวรรณ บุตรสุวรรณ กับ นายชาย ดอนขันธ์ เป็นโมฆะ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2011

4)      วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการบริหารจะมาตรวจเยี่ยมและรับประทานอาหารเที่ยงที่วัดของเรา

5)      รับเงินขายกางเขน 1,000.- บาท และรับเงินค่าบำรุงไฟฟ้า 100.- บาท

6)       เงินทานวันเสาร์ 345.- บาท, วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 3,400.- าท, เงินทานวันพุธรับเถ้า 2,839.- บาท, เงินต้นมิสซาของคุณกนกพร ออร์คิด 2,400.- บาท (25 ก.พ.); วัดโพนสวาง 260.- บาท, เงินทานวันพุธรับเถ้า 351.- บาท
 สภาอภิบาลวัดนาบัวและโพนสวางเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาศักยภาพผู้นำวิถีชุมชนวัด"

พิธีมิสซาและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
26
07.00 น.
10.00 น.
ยายสมร ไลยรัตน์ พร้อมลูกๆ
มิสซาที่โพนสวาง
อุทิศให้ ยวง บุญชู-เปโตร วัสสุนนท์ ไลยรัตน์, ยอแซฟ คำตัน-ลูชีอา แผง แพงยอด, พ่อตู้จ่าม-แม่ตู้หนูจันทร์ แพงยอด
จันทร์
27
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

อังคาร
28
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

พุธ
29
06.30 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

พฤหัส
01
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

ศุกร์
02
06.00 น.
วันศุกร์ต้นเดือน
ส่งศีลคนป่วย
เสาร์
03
06.00 น.
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรตสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

ยามเช้าที่นาบัว

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

จงกลับใจและเชื่อข่าวดี


จงกลับใจและเชื่อข่าวดี

วันอาทิตย์
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
ปี B
ปฐก 9: 8-15
1 ปต 3: 18-22
มก 1: 12-15

บทนำ

แอนโทนี เยทส์ อาศัยในอาพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งของมหานครนิวยอร์ก วันหนึ่งเขาได้นำลูกเสืออายุสองเดือนมาเลี้ยงในห้องพักของตนด้วยเหตุผลส่วนตัวบางอย่าง สองปีผ่านไปลูกเสือตัวนั้นกลายเป็นเสือเบงกอลขนาดใหญ่ น้ำหนักตัวกว่า 200 กิโลกรัม เช้าวันหนึ่งตำรวจได้รับโทรศัพท์แจ้งจากเยทส์ว่าเขาถูกหมากัด เมื่อตำรวจไปถึงห้องพักชั้นสิบเก้า ก็ต้องตกใจเมื่อพบเยทส์ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีแผลเหวอะวะตามตัว ที่แขนและขานอนจมกองเลือดอยู่หน้าห้องพัก

เพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ให้ข้อมูลแก่ตำรวจว่า เขาไม่ได้ถูกหมากัดหรอก คงถูกเสือที่เขาเลี้ยงไว้ทำร้าย หลายต่อหลายคนเคยห้ามปรามทักท้วงมิให้เอาสัตว์ป่าดุร้ายมาเลี้ยงในห้องพัก แต่เขาไม่เชื่อ คิดเพียงว่าสามารถเลี้ยงให้มันเชื่องได้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแอนโทนี่ เยทส์ สะท้อนความจริงเกี่ยวกับชีวิตของเรามนุษย์ หากเราพึงพอใจในการทดลองหรือการผจญในชีวิต ซึ่งมักจะเริ่มจากสิ่งเล็กน้อย เช่น ขโมยเงิน 10-20 บาท ที่สุดจะตกในบาปที่ชั่วร้ายยิ่งใหญ่กว่านั้นหลายเท่า

เหมือนเรื่องราวของนักร้องร็อกเกอร์หนุ่มผู้โด่งดังคับฟ้าเมืองไทย ที่เปิดเผยในรายการวาไรตี้รายการหนึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (21 กุมภาพันธ์) เขาสารภาพว่าหลงเดินทางผิด เข้าไปพัวพันกับ ยาเสพติด” ตามอย่างนักร้องนักดนตรีต่างประเทศ ซึ่งเขาคิดว่า ตนเอง “เอาอยู่” สามารถควบคุม “ยานรก” นั้นได้ แต่สิ่งที่เขาคิดดูเหมือนจะตรงข้าม เพราะยาเสพติดมีแต่ให้โทษ นับวันมีแต่จะถลำลึกมากขึ้นกว่าเดิม จนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตที่กลายเป็นทอล์คออฟเดอะทาวน์ดังข้ามปี

1.           จงกลับใจและเชื่อพระวรสาร

ไม่มีใครในโลกนี้ที่มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ไม่เคยถูกผจญหรือถูกทดลองเลย พระเยซูเจ้า บุตรพระเจ้าที่ทรงรับเอากายเป็นมนุษย์มีประสบการเกี่ยวกับการทดลองเช่นเดียวกัน เพื่อพระองค์จะได้เข้าใจชีวิตมนุษย์ในแบบที่ครบถ้วน ปิตาจารย์ของพระศาสนจักรอธิบายว่า พระเยซูเจ้าทรงถูกทดลองในถิ่นทุรกันดารภายหลังจากที่รับพิธีล้างจากยอห์น บัปติสต์ ศีลล้างบาปและศีลอภัยบาปจึงเป็นอาวุธที่สำคัญและจำเป็นในการเอาชนะปีศาจ

เหตุผลที่เราแต่ละคนถูกทดลอง ปิตาจารย์ของพระศาสนจักรอธิบายว่า

1)                   เพื่อให้เราสามารถเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของเราว่า จริงๆ แล้วเราเข้มแข็งกว่าการทดลอง
2)                   เพื่อเราจะได้ไม่หยิ่งทะนงตนจนเกินไปในพระพรที่เราได้รับจากพระเจ้า
3)                   เพื่อปีศาจจะได้รับรู้ว่าเราปฏิเสธมัน
4)                   เพื่อทำให้เราเข้มแข็งและเติบโตยิ่งขึ้น
5)                   เพื่อเราจะได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งพระหรรษทานที่เราได้รับ

นักบุญมาระโกไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการทดลองของพระเยซูเจ้า เหมือนนักบุญมัทธิวและลูกา แต่เน้นที่พระดำรัสของพระองค์ในการเริ่มพันธกิจในฐานะพระแมสิยาห์ ซึ่งถือเป็นการสรุปภารกิจของพระองค์ในการเสด็จมาในโลก

1)                “เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว” ข่าวดีที่พระเยซูเจ้าประกาศช่วยให้เราได้เข้าใจว่า พระเจ้าทรงทำงานอยู่ท่ามกลางเรา ซึ่งเราสามารถสัมผัสและมีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้ในพระบุคคลของพระเยซูเจ้า
2)                “อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว” อาณาจักรที่พระองค์พูดถึงนี้มิใช่สถานที่ แต่เป็นพลังแห่งความรักและการปกครองของพระเจ้าที่ปรากฏในพระบุคคลของพระเยซูเจ้า พลังแห่งความรักเมตตาและการให้อภัยของพระเจ้า ปรากฏในคำสอนและการกระทำของพระองค์ ที่ช่วยปลดปล่อยและนำคนบาปให้มาเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า
3)                “จงกลับใจ” สิ่งที่พระเยซูเจ้าเรียกร้องคือการเปลี่ยนแปลงจิตใจตนเองจากภายใน แบบถอนรากถอนโคน หันหลังให้บาปหรือความประพฤติไม่ดีไม่งามต่างๆ ในชีวิต กลับมาหาพระเจ้าและเดินในหนทางที่ถูกต้อง
4)                “เชื่อข่าวดีเถิด” ความเชื่อที่แท้จริงเรียกร้องให้เราดำเนินชีวิตประจำวันตามคุณค่าพระวรสาร วางใจและแสวงหาพระเยซูเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางศีลแห่งการคืนดี เพื่อเราจะได้รับการเยียวยารักษาและการอภัยบาปจากพระองค์

2.           บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าในสัปดาห์นี้ ได้ให้บทเรียนและแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันสำหรับเราหลายประการ

ประการแรก เราต้องใช้เวลาในเทศกาลมหาพรตในการฟื้นฟูชีวิตของเรา ตลอดหกสัปดาห์ในเทศกาลมหาพรตต้องเป็นช่วงเวลาที่เราเอาจริงเอาจังในการใช้โทษบาปและภาวนา ชำระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์จากความโน้มเอียงในทางบาปต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเฉลิมฉลองธรรมล้ำลึกปัสกาพร้อมกับพระเยซูเจ้า ดังนั้น เทศกาลมหาพรตควรเป็นช่วงเวลาแห่งการไตร่ตรองตนเองในฐานะคริสตชน ในการนำสิ่งที่พระวรสารท้าทายเราทั้งด้านความคิด คำพูดและการกระทำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เพื่อนร่วมงานและบุคคลต่างๆ ที่เราพบเห็น

ประการที่สอง เราต้องใช้เวลาในเทศกาลมหาพรตทำให้ชีวิตฝ่ายจิตเจริญเติบโต อาทิ การมาร่วมมิสซาประจำวัน การภาวนาส่วนตัวให้มากขึ้น การอ่านและรำพึงพระวาจาของพระเจ้า การลด ละ เลิกเหล้า บุหรี่ การพนันและยาเสพติดทุกชนิด การมารับศีลอภัยบาปและร่วมพิธีเดินรูปสิบสี่ภาคทุกวันศุกร์ การอดสิ่งฟุ่มเฟือยเพื่อออมเงินสำหรับช่วยเหลือสังคมและงานสาธารณะกุศล หรือการเยี่ยมเยียนคนป่วยและงานเมตตากิจต่างๆ เป็นพิเศษ

ประการที่สาม เราต้องใช้เวลาในเทศกาลมหาพรตต่อสู้กับความโน้มเอียงไม่ดีต่างๆ เราไม่อาจหลีกเลี่ยงการทดลองและความชั่วที่ยั่วยวนเรา พระเยซูเจ้าไม่ได้ชนะปีศาจในถิ่นทุรกันดาร แต่พระองค์ทรงชนะมันในการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน มหาพรตจึงเตือนใจเราให้พยายามที่จะเอาชนะความโน้มเอียงไม่ดีในตัวเราและความชั่วที่อยู่รอบตัวเรา โดยไม่สิ้นหวังหรือเลิกล้มความตั้งใจ พระเยซูเจ้าได้ให้ความมั่นใจกับเราว่า พระจิตเจ้าจะประทานพลังให้เราสามารถเอาชนะมันในที่สุด

บทสรุป

พี่น้องที่รัก เราได้เข้าสู่เทศกาลมหาพรตแล้ว เราควรใช้เวลาตลอด 6 สัปดาห์ในการภาวนา การอดอาหารและการให้ทาน เพื่อการชำระจิตใจและฟื้นฟูชีวิตของเราในการติดตามองค์พระคริสตเจ้า นำเราให้มีชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระองค์ เราถูกเรียกให้ก้าวไปข้างหน้าและฉายแสงแห่งความเชื่อวางใจ การรับใช้และแสดงเมตตาจิตต่อผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางการภาวนาและการพลีกรรมใช้โทษบาป

พระวรสารวันนี้บอกเราว่า นี่เป็นเวลาที่เราจะต้องหันมาหาพระเจ้า เพราะอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว  เราต้องสำนักผิด กลับตัวกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเองจากวิถีชีวิตที่ไม่ดีต่างๆ  เชื่อและเจริญชีวิตตามคุณค่าพระวรสารในชีวิตประจำวัน ในความรักเมตตาต่อพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง เป็นต้น ในครอบครัว สังคม หมู่คณะและหมู่บ้านของเรา

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
danielkhuan@hotmail.com
วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว
24 กุมภาพันธ์ 2012

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สารวัดนาบัว, ปีที่ 2 ฉบับที่ 93


สารวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว

ปีที่ 2  ฉบับที่ 93  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555): http.//dondaniele.blogspot.com
เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120. 086-231-3231
รา
วิถีชีวิตของชาวนาบัวหลังการสมโภช 125 ปี คือการหาปลาตามลำห้วยสายต่างๆ
สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

พี่น้องที่รัก หัวใจของพิธีกรรมวันนี้คือข่าวดีเรื่องการอภัยบาปของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์ พระเจ้าได้ตรัสกับประชากรของพระองค์ผ่านประกาศกอิสยาห์ว่า “เราจะไม่จดจำบาปของท่านอีกต่อไป” และพระวรสารได้แสดงให้เห็นว่า บุตรแห่งมนุษย์มีอำนาจในการอภัยบาปในโลกนี้ ซึ่งเราแต่ละคนต่างต้องการการอภัยบาปนี้

ทั้งนี้เพราะเราแต่ละคนล้วนเป็นคนบาปที่ต้องการการภัยจากพระเจ้า เพื่อเราจะได้รับการอภัยเราต้องเชื่อในพระเจ้าและสำนึกในความบาปของตน อีกทั้ง ยังต้องอภัยความผิดของกันและกัน นั่นคือ การไม่จดจำความผิด มองข้ามข้อบกพร่องของกันและกัน ประหนึ่งว่าเขาไม่เคยกระทำสิ่งนั้นกับเรามาก่อน
 อาทิตย์นี้ (19 ก.พ.) ปักหลักที่หลังฝายน้ำล้นห้วยยาง (นาตู้หวัง) ได้ปลามาก็แบ่งกันกิน

ในบทอ่านแรก ประกาศกอิสยาห์ได้บอกข่าวดีแก่ประชากรอิสราแอลที่กำลังกังวลใจว่า พระเจ้ากำลังจะปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นเชลยที่บาลิโลนและนำพวกเขากลับสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา ซึ่งเป็นแสดงให้เห็นถึงความรักและความเอาใจใส่ของพระเจ้า บาปของพวกเขาในอดีตจะไม่เป็นที่จดจำอีกต่อไป

ในบทอ่านที่สอง เปาโลได้ยืนยันว่าท่านและผู้ร่วมงานของท่านมีท่าทีเป็นมิตรกับชาวโครินทร์ โดยบอกพวกเขาว่า ท่านซื่อสัตย์ต่อหน้าที่แห่งการเป็นผู้ประกาศพระวรสารของพระคริสตเจ้า ผู้ซึ่งตอบรับต่อพระเจ้าเสมอ เราถูกเรียกร้องให้ตอบรับต่อพระเจ้า เพราะเรามีพระจิตของพระเจ้าในตัวเราและเราเป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์

ในพระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงกล่าวชมความเชื่อของคนง่อยและเพื่อนของเขาที่หามเขามาพบพระองค์ เขาจึงได้รับการรักษา ไม่เพียงด้านร่างกายเท่านั้นแต่ด้านจิตใจด้วย พระองค์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าที่มีอำนาจในการอภัยบาปที่เรากระทำได้
 ผู้ใหญ่ชาญชัย (นาแว่น) วันนี้ไม่แพ้ผู้ใหญ่มานะ (ปู่ธิรัตน์) ได้ปลาช่อนตัวใหญ่

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1)      ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐานกลุ่มที่ 11 ที่มาทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบอาทิตย์ต่อไปคือกลุ่มที่ 12

2)      ประกาศศีลสมรสระหว่าง สเตฟาโน ชัยญา เมาบุดดา บุตรของมัทธิว วินัย-มารีอา นิวาส เมาบุดดา ลูกวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว กับเทเรซา ยุพา บีเชอ บุตรีของยอแซฟ คำมูล-มารีอา นารี บีเชอ ลูกวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศครั้งที่ 2 ทั้งคู่จะเข้าพิธีศีลสมรส วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์นี้

3)      รับเงินสมทบซื้อพระรูปติดกางเขนใหญ่จากครอบครัวนายอนุเกณฑ์ กาญบุตร 500.- บาท

4)      ขอเชิญผู้นำกลุ่มคริสตชนพื้นฐานจำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำวิถีชุมชนวัด” ณ วัดนักบุญกาทารีนา ทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร วันเสาร์ที่ 25 - อาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้

5)      วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการบริหารจะมาตรวจเยี่ยมและรับประทานอาหารเที่ยงที่วัดของเรา

6)      วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์นี้เป็นวันพุธรับเถ้า (อดเนื้อ-อดอาหาร) ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นเทศกาลมหาพรต: 40 วันแห่งการฟื้นฟูชีวิตคริสตชน ขอเชิญพี่น้องได้มารับเถ้าเพื่อเตือนจิตใจถึงการกลับใจใช้โทษบาป พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 06.30 น.

7)       เงินทานวันเสาร์ 362.- บาท, วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 3,022.- าท; วัดโพนสวาง 454.- บาท
แม่บ้านตึกสะดุ้ง (ยกยอ) ส่วนพ่อบ้านหว่านแหและถ่ายทอดให้รุ่นลูกจากรุ่นสู่รุ่น
 

พิธีมิสซาและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
19
07.00 น.
10.00 น.
ครอบครัวชาญชัย-พรพิมล นาแว่น
มิสซาที่โพนสวาง
อุทิศให้ ดวงวิญญาณของ ฟรังซิสโก ซี-มารีอา เนาว์ มะวงศ์งอย และอันนา สีทัด นาแว่น
จันทร์
20
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

อังคาร
21
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

พุธ
22
06.30 น.
วันพุธรับเถ้า

พฤหัส
23
06.00 น.
ระลึกถึง น.โปลีการ์ป มรณสักขี

ศุกร์
24
06.00 น.
หลังวันพุธรับเถ้า

เสาร์
25
06.00 น.
19.00 น.
หลังวันพุธรับเถ้า
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

บรรดาเด็กคำสอนคือแรงงานสำคัญที่ช่วยในการรดน้ำต้นยางพารา
 เวลานี้ต้นยางพารากำลังเจริญเติบโต ธรรมชาติของมันจะเติบโตในหน้าแล้ง