วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 1 ฉบับที่ 29สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 1  ฉบับที่ 29  วันที่ 29  พฤศจิกายน  ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558):  http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230. 086-231-3231

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
พลมารีเปรซิเดียมแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ของวัดป่าพนาวัลย์
พี่น้องที่รัก เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ไม่เพียงเป็นช่วงเวลาที่เราระลึกถึงการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูเจ้า หรือการเสด็จมาครั้งสุดท้ายในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ แต่เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เปิดใจต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราและในโลก ในความรัก ความใจกว้าง ความเมตตากรุณาและการให้อภัยของเรา ที่พึงมีต่อกันในสังคม หมู่คณะ สังคมและหมู่บ้านของเรา
พระวรสารวันนี้เตือนใจเราว่าเราต้องตื่นเฝ้าภาวนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อเราจะได้มีความเข้มแข็งในการต่อสู้และเอาชนะความโน้มเอียงไม่ดีต่างๆ ในชีวิตเรา อีกทั้งตื่นเฝ้าเพื่อต้อนรับและจดจำพระเยซูเจ้าที่เสด็จมาหาเราในบุคคล สถานที่ และเหตุการณ์ต่างๆ ในแบบที่เราคาดไม่ถึง
บทอ่านที่หนึ่ง คำสัญญาที่ประกาศกเยเรมีย์กล่าวกับประชากรอิสราแอลในถิ่นเนรเทศว่า พระเจ้าจะส่งพระผู้ช่วยให้รอดมาปลดปล่อยพวกเขา เป็นจริงสำหรับเราในปัจจุบันด้วย “เราจะให้หน่อชอบธรรมงอกขึ้นมาแก่ดาวิด เขาจะปฏิบัติตามความยุติธรรมและความชอบธรรมในแผ่นดิน” คำทำนายนี้ปรากฏเป็นจริงในตัวพระเยซูเจ้า
บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้เตือนเราว่า เวลาที่เราได้รับต้องใช้เหมือนดังหนทางที่ช่วยให้เราเติบโตในความศักดิ์สิทธิ์ และในงานเมตตากิจทีเราพึงแสดงออกต่อเพื่อนพี่น้อง เพื่อเราจะได้ไม่ถูกตำหนิในสายพระเนตรของพระเจ้า เมื่อพระองค์เสด็จมา
พระวรสาร พระวรสารวันนี้เตือนใจเราว่า เราต้องตื่นเฝ้าภาวนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อเราจะได้มีความเข้มแข็งในการต่อสู้และเอาชนะความโน้มเอียงไม่ดีต่างๆ ในชีวิตเรา อีกทั้งตื่นเฝ้าเพื่อต้อนรับและจดจำพระเยซูเจ้าที่เสด็จมาหาเราในบุคคล สถานที่และเหตุการณ์ต่างๆ ในแบบที่เราคาดไม่ถึง
 การประชุมพลมารีหลังพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ 22 พฤศจิกายน 2015
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1)       ขอเชิญพี่น้องชาววัดป่าฯทุกท่านร่วมพัฒนาวัดในวันนี้ (29 พฤศจิกายน 2015) และตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2015 เป็นต้นไป จนกว่าจะถึงวันฉลอง เพื่อเตรียมงานฉลองวัดของเราในปีนี้ให้พร้อมที่สุด
2)       ขอพี่น้องได้ให้การสนับสนุนในการบริจาคของขวัญและของรางวัลสำหรับทำเซียมซีในปีนี้ เพื่อหาทุนสำหรับโครงการเตรียมฉลอง 30 ปีของชุมชนวัดของเรา สามารถบริจาคได้ที่คุณพ่อเจ้าอาวาสหรือนางนิภาพร บุพศิริ ผู้รับผิดชอบ
3)       วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2015 ขอเชิญร่วมฉลองวัดนักบุญอันดรูว์ หนองแซง พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
4)       วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2015 พระคุณเจ้าจำเนียร สันติสุขนิรันดร์และคณะสงฆ์ในเขตกลางจะมาประชุมที่วัดของเรา
5)       วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2015 เทศบาลเมืองทองท่าแร่ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระเจ้าสำหรับในหลวง ซึ่งจัดขึ้นที่วัดป่าพนาวัลย์ของเรา
6)       วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2015 ขอเชิญร่วมฉลอง 75 ปี วีรกรรมแห่งความเชื่อ บุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน และเปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม พิธีบูชาขอบพระคุณโดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ เวลา 10.00 น.
7)       เงินทาวันอาทิตย์ มิสซาเช้า จำนวน 714.- บาท, มิสซาเย็น จำนวน 523.- บาท รวม 1,237.- บาท
 เริ่มซ้อมขับร้องบทเพลงในพิธีฉลองวัด 28 พฤศจิกายน 2015
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
วันอาทิตย์
29
10.00 น.
19.30 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ
อ.ตะวัน แวงโสธรณ์
สุขสำราญสำหรับพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
†อุทิศ ยวงบัปติสตา มงคล-อันนา รำไพ แวงโสธรณ์
วันจันทร์
30
19.00 น.
ฉลอง น.อันดรูว์ อัครสาวก

วันอังคาร
01
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

วันพุธ
02
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

วันพฤหัสบดี
03
19.00 น.
ฉลอง น.ฟรังซิส เซเวียร์ พระสงฆ์

วันศุกร์
04
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

วันเสาร์
05
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 1 ฉบับที่ 28สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 1  ฉบับที่ 28  วันที่ 22  พฤศจิกายน  ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558):  http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230. 086-231-3231

สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล
การประชุมสภาอภิบาลวัด ผู้นำชุมชนและชาวบ้านเพื่อเตรียมฉลองวัด
พี่น้องที่รัก ในสัปดาห์สุดท้ายของปีพิธีกรรม พระศาสนจักรให้เราสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล การเฉลิมฉลองนี้แสดงถึงอำนาจของพระคริสตเจ้าในฐานะพระเจ้าและกษัตริย์แห่งจักรวาล อีกทั้งช่วยเราให้มองไปสู่อนาคตและเป้าหมายสูงสุดของเรา เมื่อพระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างรุ่งโรจน์เพื่อพิพากษาครั้งสุดท้าย และประทานรางวัลหรือการลงโทษแก่ผู้เป็นและผู้ตาย
การสมโภชนี้เกิดในพระศาสนจักรสากลเมื่อไม่นานมานี้ ในปี ค.ศ. 1925 โดยพระสันตะปาปาปีอุส ที่ 11 ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่ตำแหน่งกษัตริย์มีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหนือพระศาสนจักรในหลายประเทศ ทั้งนี้เพื่อช่วยเราให้รำพึงถึงพระคริสตเจ้าผู้เป็นองค์พระเจ้าและกษัตริย์ของเรา การเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง การพิพากษาครั้งสุดท้ายและวาระสุดท้ายของโลก
 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2015 ณ ศาลา SML
บทอ่านที่หนึ่ง ประกาศกดาเนียลได้เห็นนิมิตถึงการที่พระเจ้าจะเปิดเผยระองค์เองอย่างรุ่งโรจน์และทรงอำนาจ โดยพูดถึงอาณาจักรของบุตรแห่งมนุษย์ ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งความรักที่รวมชนทุกชาติ ทุกภาษา และอำนาจการปกครองของพระองค์จะคงอยู่ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุด
บทอ่านที่สอง หนังสือวิวรณ์ได้พูดถึงการปกครองของพระเจ้า ซึ่งวางรากฐานอยู่บนอำนาจของความรักและความจริง การปกครองของพระองค์จะเป็นที่ประจักษ์แจ้งในที่ประชาชนเชื่อในความรักและความจริง พระเยซูเจ้าได้นำเราไปสู่ชัยชนะและพระสิริรุ่งโรจน์ผ่านทางพระทรมานของพระองค์
พระวรสาร ในพระวรสารวันนี้ ระหว่างการไต่สวนต่อหน้าปิลาต ผู้ว่าราชการ พระเยซูเจ้าทรงทำให้ความเป็นกษัตริย์ของพระองค์กระจ่างชัดยิ่งขึ้น ในการสนทนากับปิลาต พระองค์ได้บอกเป็นนัยว่าปิลาตไม่เข้าใจความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ ทรงยอมรับว่าเป็นกษัตริย์ แต่อาณาจักรของพระองค์มิใช่ในโลกนี้
 มีการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ต่างๆ เพื่อความเรียบร้อยของงานฉลอง
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1)       ขอบคุณสภาอภิบาลวัด ผู้นำชุมชนและพี่น้องชาววัดป่าทุกคนที่มาประชุมเตรียมฉลองวัด เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2015 ที่ผ่านมา ขอให้ทุกคนได้เตรียมงานและปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สำหรับการพัฒนาวัดเริ่มในวันอาทิตย์ที่ 22-29 พฤศจิกายน 2015 และตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2015 เป็นต้นไป จนกว่าจะถึงวันฉลอง
2)       ขอพี่น้องได้ให้การสนับสนุนในการบริจาคของขวัญและของรางวัลสำหรับทำเซียมซีในปีนี้ เพื่อหาทุนสำหรับโครงการเตรียมฉลอง 30 ปีของชุมชนวัดของเรา สามารถบริจาคได้ที่คุณพ่อเจ้าอาวาสหรือนางนิภาพร บุพศิริ ผู้รับผิดชอบ
3)       วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2015 ขอเชิญร่วมฉลองวัดนักบุญอันดรูว์ หนองแซง พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
4)       วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2015 พระคุณเจ้าจำเนียร สันติสุขนิรันดร์และคณะสงฆ์ในเขตกลางจะมาประชุมที่วัดของเรา
5)       รับเงินบริจาคสมทบกองทุนสร้างซุ้มประตูและศาลาพระคุณเจ้าเกี้ยน เสมอพิทักษ์: (1) นางไพลักษ์ มานะพล พร้อมครอบครัว จำนวน 15,000.- บาท และ (2) สท.มิตรดำรงภ์ ซึมเมฆ จำนวน 3,000.- บาท
6)       ทางวัดได้ตกลงว่าจ้างช่างแกะเปลือกไม้ ขัดและทาสีย้อมไม้ซุ้มประตูทั้งสองในราคา 5,000.- บาท
7)       เงินทาวันอาทิตย์ มิสซาเช้า จำนวน 499.- บาท, มิสซาเย็น จำนวน 586.- บาท รวม 1,085.- บาท
 นางไพลักษ์ มานะพลพร้อมครอบครัว เดินทางมาบริจาคเงินสมทบทุนสร้างศาลาพระคุณเจ้าเกี้ยน เสมอพิทักษ์ จำนวน 15,000.- บาท
พิธีมิสซาและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
วันอาทิตย์
22
10.00 น.
19.30 น.
สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล
สุขสำราญสำหรับพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์

วันจันทร์
23
19.00 น.
ระลึกถึง น.โคลัมบัน เจ้าอธิการ

วันอังคาร
24
19.00 น.
ระลึกถึง น.อันดรูว์ ดุง-ลัก พระสงฆ์

วันพุธ
25
19.00 น.
ระลึกถึง น.กาทารีนาแห่งอเล็กซานเดรีย

วันพฤหัสบดี
26
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์
27
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์
28
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา


 บรรยากาศการประชุมเยาวชนเพื่อเตรียมงานฉลองวัด วันที่ 21 พฤศจิกายน 2015