วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 181

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 181 อาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2021 (2564)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา


พิธีล้างบาปมัทธิว จิรภาส เสาแก้ว บุตรชายของอนุพงษ์-มอนีกา สรรักษ์ มาตรักษ์ พุธที่ 27 ตุลาคม 2021

พี่น้องที่รัก ความรักเป็นเรื่องที่นำมาถ่ายทอดเป็นบทเพลง บทกวี และนวนิยายมากที่สุด บทบัญญัติแห่งความรักถือเป็นหลักคำสอนสำคัญของคริสตศาสนา นั่นคือ การรักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์  ความรักต่อพระเจ้าและความรักต่อเพื่อนมนุษย์ไม่อาจแยกจากกันได้ คำภาวนาและหลักปฏิบัติต่าง ๆ เป็นเครื่องช่วยเราให้เติบโตยิ่งขึ้นในสัมพันธภาพแห่งความรักนี้

พระเยซูเจ้าทรงวางบทบัญญัติทั้งสองประการเข้าด้วยกันเป็นครั้งแรก ในความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยทรงขยายความหมายของคำว่า เพื่อนมนุษย์ ให้กว้างออกไปสู่มนุษย์ทุกคน ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา (มธ 25:40) ชีวิตมนุษย์ในโลกจึงเป็นของประทานจากพระเจ้า เพื่อให้เราสามารถเติบโตในความรักของพระเจ้าและความรักต่อเพื่อนมนุษย์

เทคานหน้ามุกวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2021

          บทอ่านที่หนึ่ง
โมเสสเตือนชาวอิสราเอลให้รักพระเจ้าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ “ท่านจะต้องยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน ปฏิบัติตามข้อกำหนดและบทบัญญัติซึ่งข้าพเจ้ามอบให้ท่าน” พระเจ้าทรงเลือกพวกเขาให้มีส่วนในพันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์กับพระองค์

บทอ่านที่สอง พระเยซูเจ้า สงฆ์ผู้สูงสุดได้ทรงมอบพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อแสดงความรักของพระเจ้าต่อเรา เป็นการมอบพระองค์เพียงครั้งเดียวแต่มีผลตลอดไป และเป็นปัจจุบันเสมอ การร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจึงสูงส่งและมีคุณค่ายิ่งใหญ่ เพราะเป็นการเสนอวิงวอนจากการบูชาของพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน

พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงมอบบทบัญญัติเอกให้กับบรรดาศิษย์  นั่นคือรักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์  ความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์มีคุณค่ามากกว่าเครื่องเผาบูชาและสักการบูชาใด ๆ เราต้องตอบสนองความรักของพระเจ้า ด้วยการรักเพื่อนมนุษย์ในชีวิตประจำวัน

เทพื้นวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ พฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2021

°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          การภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับและเสกสุสานปี 2021 : จันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน  2021 พิธีบูชาขอบพระคุณปิดเดือนแม่พระและจุดเทียนที่สุสาน เวลา 19.00 น. และอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2021 พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ เวลา 7.30 น.

2.          ผู้บริจาคไม้ทำซุ้มประตูแม่พระ 1) คุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ไม้แดง 1 ต้น, 2) แม่ทัศนียา นำสุย ไม้สัก 1 ต้น, 3) นายอารุณ ศรีนุกูล ไม้เต็งและไม้กุง รวม 2 ต้น และ 4) นางสาวสมาน สีพันธ์ ไม้แดง 1 ต้น

3.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,381.- บาท, ครอบครัวนายอารมณ์ วงศ์ษาศรี สมทบสร้างซุ้มประตูแม่พระ 2,000.- บาท

4.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,806.- บาท และ เงินทำบุญสร้างวัด 1) คุณรัญชนา ยุติธรรม อุทิศให้ยอแซฟ ไพโรจน์ พลูกิจ 500.- บาท, 2) ครอบครัวนายดาว-นางสวรรค์ ทิพย์คำมี 1,000.- บาท, 3) เต้นรถอำนวยทรัพย์พังโคน 10,000.- บาท, 4) คุณศุภพร สุริยะมงคล 350,000.- บาท, 5) คุณกมล สุริยะมงคล 350,000.- บาท และ 6) คุณทัศนีย์ สุริยะมงคล 300,000.- บาท

5.          ขอบคุณพี่น้องโนนค้อที่ช่วยตากไม้และเก็บไม้เลื่อยแล้ว

6.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 7-8 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 9-10 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 3

ประชุมพลมารีย์เปรซิเดียมแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ พฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2021

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                   ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

31

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา วัดโนนค้อ

วัดดอนม่วย

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

01

06.45 น.

ภาวนาที่สุสาน (ปิดเดือนแม่พระ) เวลา 19.00 น.

 

อังคาร

02

07.30 น.

วันภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ เวลา 7.30 น.

 

พุธ

03

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

 

พฤหัสบดี

04

06.45 น.

ระลึกถึง น.ชาร์ลส์ โบโรเมโอ พระสังฆราช

 

ศุกร์-เสาร์

05-06

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

 

 

พิธีล้างบาปมัทธิว จิรภาส เสาแก้ว บุตรชายของอนุพงษ์-มอนีกา สรรักษ์ มาตรักษ์ พุธที่ 27 ตุลาคม 2021


การรักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์

 


การรักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์

อาทิตย์

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

ปี B

ฉธบ 6:2-6

ฮบ 7:23-28

มก 12:28-34

บทนำ

ครั้งหนึ่งนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตต้าได้ไปเยี่ยมชายชราคนหนึ่ง ผู้มีชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในห้องพักโกโลโกโสที่เมืองเมลเบิร์น คุณแม่เทเรซาต้องการทำความสะอาดห้องให้ใหม่ แต่ชายชราบอกคุณแม่ว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีอยู่แล้ว ในห้องมีตะเกียงใบหนึ่งซึ่งฝุ่นจับเกรอะกรัง คุณแม่ถามชายนั้นว่า “ทำไมลุงไม่จุดตะเกียงละ” เขาบอกกับคุณแม่ว่า “เพื่อใครละ ไม่เคยมีใครมาเยี่ยมผมเลย” คุณแม่เทเรซาเสนอความเห็น “หากฉันส่งซิสเตอร์มาเยี่ยม ลุงจะจุดตะเกียงไหม” ชายชรารับปาก

สองสามวันผ่านไปชายชราคนนั้นได้ฝากคำพูดไปถึงคุณแม่เทเรซาว่า “แสงสว่างที่คุณแม่ได้จุดในชีวิตผมยังคงลุกโชนอยู่” งานของคุณแม่เทเรซาและของสมาชิกที่กำลังทำกับคนทุกข์ยากเดือดร้อน เป็นงานที่ทำเพื่อเห็นแก่พระเยซูเจ้า ความเชื่อและความรักต่อพระเจ้าแสดงออกในการรับใช้พวกเขา คุณแม่เทเรซาบอกสมาชิกเสมอว่า กระแสเรียกของเราคือการอุทิศตนเพื่อพระเยซูเจ้า มิใช่อยู่ที่งานซึ่งเรากำลังทำ งานสำหรับคนยากจนคือความรักที่เรามีต่อพระเจ้าในกิจการ”

หัวเรื่องของบทอ่านวันนี้คือหลักคำสอนของคริสตศาสนา นั่นคือต้องรักพระเจ้าในผู้อื่นและรักผู้อื่นเหมือนรักพระเจ้า คำภาวนา ศีลศักดิ์สิทธิ์ และหลักปฏิบัติอื่น ๆ เป็นเพียงเครื่องช่วยเราให้เติบโตยิ่งขึ้นในสัมพันธภาพแห่งความรักนี้ บทอ่านแรกเตือนเราให้รักพระเจ้าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ บทอ่านที่สองบอกเราว่า พระเยซูเจ้า สงฆ์ผู้สูงสุดได้มอบพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อแสดงความรักของพระเจ้าต่อเรา และพระวรสารสอนเราว่า เราต้องตอบสนองความรักของพระเจ้าด้วยการรักผู้อื่น

1.        การรักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์

พระเยซูเจ้าไม่เพียงตอบปัญหาของบัณฑิตกฎหมาย แต่ยังทรงทำให้ปัญหาค้างคาใจชาวยิวได้รับความกระจ่าง “ท่านจงรักองค์พระเป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน... ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง”  (มก 12:30-31) นี่คือบทสรุปของพระวรสาร หรือหลักคำสอนสำคัญของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงสรุปบทบัญญัติของพระเจ้าให้เหลือเพียงสองประการ และทรงยืนยันหนักแน่นว่า ไม่มีบทบัญญัติข้อใดยิ่งใหญ่กว่าบทบัญญัติสองข้อนี้

พระเยซูเจ้าทรงวางบทบัญญัติทั้งสองประการเข้าด้วยกันเป็นครั้งแรก ในความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยทรงขยายความหมายของคำว่า “เพื่อนมนุษย์” ให้กว้างออกไปสู่มนุษย์ทุกคน “ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา” (มธ 25:40) ชีวิตมนุษย์ในโลกจึงเป็นของประทานจากพระเจ้า เพื่อให้เราสามารถเติบโตในความรักของพระเจ้าและความรักต่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของบทบัญญัติและต้องไปด้วยกันเหมือนเหรียญที่มีสองด้าน ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้

นักบุญยอห์นอัครสาวก เป็นผู้ที่เข้าใจและอธิบายความสัมพันธ์ของบทบัญญัติสองประการได้ดีที่สุด ท่านได้ยืนยันกับศิษย์ของท่านจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตว่า “จงรักกันและกัน” เพราะการรักเพื่อนมนุษย์คือหนทางนำไปสู่ความรักต่อพระเจ้า “หากผู้ใดกล่าวว่า ข้าพเจ้ารักพระเจ้า แต่จงเกลียดจงชังพี่น้องของตน ผู้นั้นเป็นคนโกหก เพราะผู้ที่ไม่รักพี่น้องผู้ที่เขามองเห็นได้ก็จะไม่สามารถรักพระเจ้าผู้ที่เขามองไม่เห็น (1 ยน 4:20)

2.        บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ประการแรก เราต้องรักพระเจ้า กตัญญูต่อพระพรต่าง ๆ ที่เราได้รับและยอมรับความจริงว่า เราขึ้นอยู่กับพระองค์ ไม่สามารถอยู่ได้โดยลำพัง ดังนั้น เราต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติและภาวนาถึงพระองค์อยู่เสมอ อ่านและรำพึงพระวาจาทุกวัน รับศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นประจำเพื่อแสดงให้เห็นว่า เราต้องรักพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใด พระองค์ต้องยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา ความรักต่อพระเจ้าทำให้ชีวิตของเรามีความหมายและสามารถรักผู้อื่นได้

ประการที่สอง เราต้องรักเพื่อนมนุษย์ ความรักต่อเพื่อนมนุษย์คือหน้าที่สำคัญต่อพระเจ้า ความรักที่เรามีต่อพระเจ้าแสดงออกในการรักผู้อื่น ออกจากตัวเอง และแบ่งปันกับทุกคน มิใช่แต่เพราะพวกพ้อง พี่น้อง เพื่อนฝูง หรือบุคคลที่เรารักเท่านั้น แต่กับทุกคนแม้กระทั่งศัตรู นั่นหมายความว่า เราต้องช่วยเหลือ สนับสนุน ให้กำลังใจ ให้อภัย และภาวนาเพื่อทุกคนโดยไม่แบ่งแยกสีผิว  ชาติพันธุ์ เพศ อายุ หรือสถานะทางสังคม

ประการที่สาม เราต้องรักแบบเดียวกันกับพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นความรักที่ไม่แบ่งแยก ไม่มีเงื่อนไข และไร้ขีดจำกัด จนถึงความตายบนไม้กางเขน ความรักจึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคริสตชน และเป็นเครื่องหมายบอกคนอื่นให้รู้ว่า เราเป็นศิษย์ของพระองค์ ดังนั้น ความรักต้องเป็นมาตรฐานและเครื่องชี้วัดกิจการทุกอย่างที่เราทำ ดังคำกล่าวของนักบุญเอากุสตินที่ว่า “จงรักและกระทำสิ่งที่ความรักบอกให้ทำ”

บทสรุป

พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าได้ให้คำตอบชัดเจนกับเราในวันนี้ว่า การรักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ คือแก่นแท้ของชีวิตคริสตชน ซึ่งไม่เพียงตอบคำถามของธรรมาจารย์เท่านั้น แต่ยังได้ให้หลักปฏิบัติสำหรับเราทุกยุคทุกสมัย การรักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ต้องเป็นแรงจูงใจและนำทางชีวิตเรา ทั้งในคำพูดและการกระทำทุกอย่างของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการให้อภัย การให้กำลังใจ การร่วมทุกข์ร่วมสุข และการแบ่งปันช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน

พระเยซูเจ้าทรงทำให้ความหมายของความรักนี้ให้เด่นชัดยิ่งขึ้น ด้วยแบบอย่างแห่งความรักของพระองค์บนไม้กางเขน “ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่ กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” (ยน 15:13)  ศิษย์พระคริสต์ต้องรักตามมาตรฐานของพระเยซูเจ้า เป็นความรักที่ไม่แบ่งแยก ไม่มีเงื่อนไข และไร้ขีดจำกัด ดำเนินชีวิตในความรักต่อพระเจ้า ด้วยการมองเห็นพระเจ้าในผู้อื่นและปฏิบัติกิจเมตตาต่อผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือโดยไม่ลังเล

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย

30 ตุลาคม 2021

ภาพ : พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี, สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน, มุกดาหาร; 2021-10-23

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ที่นั่งที่มีเกียรติ

 


ที่นั่งที่มีเกียรติ

เสาร์

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

รม 11:1-2, 11-12, 25-29

ลก 14:1, 7-11

พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงสังเกตผู้รับเชิญมาร่วมงานเลี้ยงที่บ้านของหัวหน้าฟาริสีต่างเลือกที่นั่งที่มีเกียรติ พระองค์ได้ตรัสอุปมาเรื่องการเลือกที่นั่งในงานเลี้ยง เพื่อสอนมารยาทและวิธีปฏิบัติเมื่อได้รับเชิญไปร่วมงานเลี้ยง สังคมยิวให้ความสำคัญเรื่องการจัดลำดับผู้รับเชิญ เพราะที่นั่งที่มีเกียรติแสดงถึงความสำคัญและศักดิ์ศรีของคน แต่สังคมไทยให้ความสำคัญเรื่องนี้มากยิ่งกว่า เรามีภาษาที่บ่งบอกลำดับชั้นและฐานะทางสังคมของคนอย่างชัดเจน

บางครั้งเราได้เห็นบางคนลืมนึกถึงมารยาทพื้นฐาน และการให้เกียรติผู้ที่เชิญมาในงาน เพราะคิดว่าการได้นั่งที่ที่มีเกียรติ หรือเป็นประธานในงานคือเกียรติยิ่งใหญ่ พระเยซูเจ้าทรงสอนบรรดาศิษย์ว่า เกียรติมิได้อยู่ที่การนั่งที่มีเกียรติ หรือการมีตำแหน่งใหญ่โต แต่อยู่ที่การรับใช้ผู้อื่น “ในกลุ่มของท่าน ผู้ใดเป็นใหญ่จะต้องเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น” (มธ 23:11) พระองค์เสด็จมาในโลกในฐานะผู้รับใช้ มิใช่ให้ผู้อื่นรับใช้

เมื่อดูชีวิตของพระเยซูเจ้าเราพบว่า พระองค์มิได้เลือกที่ที่มีเกียรติ ทรงเลือกเกิดอย่างยากจนในถ้ำเลี้ยงสัตว์ที่มีรางหญ้าและฟางข้าวสำหรับแกะ มิใช่พระราชวังที่มีอู่ทองคำและหมอนทำด้วยผ้าไหมเนื้อดี เพื่อนของพระองค์มิใช่กษัตริย์และจักรพรรดิ ตรงข้ามกษัตริย์กลับเป็นศัตรูคู่อาฆาตที่พยายามประหารพระองค์ เพื่อนกลุ่มแรกของพระองค์เป็นเด็กเลี้ยงแกะที่ยากจนและมีกลิ่นสาบเหม็นเหมือนแกะที่พวกเขาเลี้ยง

พระเยซูเจ้าทรงสอนให้เป็นคนสุภาพถ่อมตน ทำตัวเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ ทำตนเหมือนเด็กเล็ก ๆ เพื่อเข้าพระอาณาจักรสวรรค์ “จงไปนั่งในที่สุดท้ายเถิด” (ลก 14:10) ทุกคนชื่นชอบคนที่สุภาพถ่อมตน พระเยซูเจ้าทรงยืนยันว่า พระเจ้าทรงพอพระทัยเช่นกัน “เพราะทุกคนที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลง แต่ทุกคนที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น” (ลก 14:11) มารยาทเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนในสังคม มารยาทสอนให้เรารู้จักตนเองและให้เกียรติผู้อื่น

คริสตชนต้องเลียนแบบพระเยซูเจ้าในความสุภาพถ่อมตน วอนขอพระองค์ได้ปราบความยิ่งจองหองทุกรูปแบบในตัวเรา เพื่อเราจะได้ไม่อวดตัวและคิดว่าตนเองเหมาะสมกว่า หรือดีกว่าคนอื่น ศิษย์พระคริสต์ต้องเป็นคนสุภาพถ่อมตน และรับใช้ผู้อื่นด้วยใจสุภาพ ไม่อวดตัวและหลงคิดว่าตนเองสำคัญกว่าผู้อื่น ความสุภาพและการรับใช้เยี่ยงพระเยซูเจ้า ทำให้เรามองเห็นคุณค่าของกันและกันและรู้จักให้เกียรติผู้อื่น

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร

29 ตุลาคม 2021

ภาพ : พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์, สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน, มุกดาหาร; 2021-10-21

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 180

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 180 อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2021 (2564)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

พิธีบูชาขอบพระคุณหน้าศพมารีอา ทัศนีย์ สาธร อาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021

พี่น้องที่รัก พระวรสารวันนี้ได้อธิบายให้เราทราบว่า พระเยซูเจ้าทรงแสดงความเมตตากรุณาและความรักของพระบิดาเจ้าสวรรค์ ด้วยการรักษาชายตาบอดที่ชื่อบารทิเมอัสที่เมืองเยริโค และบารทิเมอัสได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อของเขาด้วยการร้องหาพระองค์ ความเชื่อนี้ทำให้เขาได้รับการรักษาจากพระเยซูเจ้า ทั้งความบอดมืดฝ่ายร่างกายและจิตใจ

คริสตชนแต่ละคนต้องถามตนเองว่า เราได้กลายเป็นคนตาบอดขณะที่มีตาดีบ้างไหม หากเป็นเช่นนั้นเราต้องมาหาพระเยซูเจ้าผ่านทางการอธิษฐานภาวนาด้วยความเชื่อ ให้พระองค์รักษาความบอดมืดในใจเรา เปิดตาและใจของเรา ให้สามารถมองเห็นความดีของผู้อื่นและการประทับอยู่ของพระเจ้าในตัวเพื่อนมนุษย์ เป็นต้น คนยากจน คนต่ำต้อย และคนชายขอบของสังคม ดำเนินชีวิตเป็นเครื่องหมายของผู้มีความเชื่อและศิษย์แท้จริงของพระเยซูเจ้า

พิธีบูชาขอบพระคุณหน้าศพมารีอา ทัศนีย์ สาธร อาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021

บทอ่านที่หนึ่ง พระเจ้าได้ทรงให้คำมั่นสัญญากับประชากรอิสราเอลถึงอิสรภาพจากการเป็นทาส ความชื่นชมยินดีและการปลอบโยนผ่านทางประกาศกเยเรมีย์ พระเจ้าได้พิสูจน์ให้เห็นว่า พระองค์คือพระผู้ช่วยในยามที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ พระองค์ทรงดูแลเอาใจใส่เยี่ยงบิดาที่ดูแลลูก เราต้องมีความมั่นใจในความช่วยเหลือของพระองค์

บทอ่านที่สอง พระเยซูเจ้าได้รับการเลือกสรรจากพระเจ้าให้เป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ดังนั้นพระสงฆ์แต่ละองค์จึงได้รับเลือกสรรจากพระเจ้าเพื่อเป็นตัวแทนของพระเจ้าและมนุษย์ในการถวายของถวายและเครื่องบูชา ซึ่งชีวิตของเขาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับบุคคลอื่น ดังเช่นพระเยซูเจ้าที่ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเป็นการถวายบูชาตลอดมา

พระวรสาร ในบริบทของพระวรสารวันนี้ ถือเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของพระเยซูเจ้าสู่กรุงเยรูซาเล็มผ่านเมืองเยริโค เมืองที่มั่งคั่งและศูนย์กลางทางการค้าตั้งอยู่ห่างจากเยรูซาเล็ม 15 ไมล์ ขณะที่กำลงเสด็จผ่านเยริโคพระองค์ได้รักษาคนตาบอดที่ชื่อบารทิเมอัส ซึ่งเป็นบุคคลที่น่าสงสาร นับเป็นอัศจรรย์สุดท้ายของพระเยซูเจ้าตามบันทึกของนักบุญมาระโก

ตั้งเสาซุ้มประตูวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้าโนนค้อ อังคาร 19 ตุลาคม 2021

°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          การภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับและเสกสุสานปี 2021 : จันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน  2021 พิธีบูชาขอบพระคุณปิดเดือนแม่พระและจุดเทียนที่สุสาน เวลา 19.00 น. และอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2021 พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ เวลา 7.30 น.

2.          ขอคำภาวนาจากพี่น้องสำหรับผู้มีพระคุณต่อชุมชนวัดของเรา ขอพระเจ้าทรงอวยพรและตอบแทนร้อยเท่าพันทวี

3.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,335.- บาท, เงินต้นอุทิศให้มารีอา ทัศนีย์ สาธร 3,500.- บาท

4.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,408.- บาท และ เงินทำบุญสร้างวัด 1) คุณสายทอง เค้ามูล 10,000.- บาท, 2) พอลล่า มารศรี มณีรัตน์ 5,000.- บาท, 3) บ.ซิโนไทย เฟรท จำกัด โดยคุณปนัดดา นิลกำแหง 100,000.- บาท และ 4) มอร์นิกา แสนรัก ยุรยาตร์ 1,000.- บาท

5.          ขอบคุณช่างโงน ประดิษฐ์ แสนเมือง ที่ช่วยตั้งเสาซุ้มประตูพระเมตตา และวันนี้ (อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2021) ขอแรงพี่น้องโนนค้อช่วยเก็บไม้ประดู่

6.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 5-6 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 7-8 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 2

พี่น้องชาวโนนค้อช่วยกันเก็บและตากไม้สำหรับสร้างวัด อาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                   ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

24

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา วัดโนนค้อ

วัดดอนม่วย

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์-พุธ

25-27

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

 

พฤหัสบดี

28

06.45 น.

ฉลอง น.ซีโมน และ น.ยูดาห์ อัครสาวก

 

ศุกร์-เสาร์

22

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

 

 

พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ มารีอา ทัศนีย์ สาธร จันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2021