วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 232

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  232  อาทิตย์ที่  30  ตุลาคม 2022 (2565)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพยอห์น เอกลักษณ์ มะลิงาม ศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2022

พี่น้องที่รัก ศักเคียส เป็นหัวหน้าคนเก็บภาษีที่ด่านเมืองเยรีโค มีฐานะร่ำรวย แต่เป็นที่เกลียดชังของผู้คนทั่วไป เพราะการเก็บภาษีให้ศัตรูและเก็บส่วนที่เหลือเป็นของตนเอง ซึ่งตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับชื่อของเขา “ศักเคียส” ในภาษาฮีบรูแปลว่า “บริสุทธิ์” หรือ “ผู้ชอบธรรม” แต่ลูกาต้องการแสดงให้เห็นว่า เขาได้กลายเป็นผู้ชอบธรรมสมชื่อหลังจากได้พบพระเยซูเจ้า

เนื่องจากมีคนมากและศักเคียสเป็นคนเตี้ยทำให้มองไม่เห็นพระเยซูเจ้า แต่เขาไม่ละความพยายาม วิ่งนำหน้าไปปีนต้นมะเดื่อเทศเพื่อเห็นพระองค์ คงเป็นเรื่องน่าอายไม่น้อยที่เศรษฐีผู้มั่งคั่งแห่งเยรีโคต้องมาปีนต้นไม้เพื่อเห็นอาจารย์ชาวยิวคนหนึ่ง ความต้องการพบพระเยซูเจ้าของเขามีมากกว่าความอาย พระเยซูเจ้าทรงมองมาที่เขา ทรงเรียกชื่อ และตรัสกับเขาให้รีบลงมา เพราะพระองค์จะไปพักที่บ้านของเขา นี่คือความยินดีล้นเหลือที่เขาไม่เคยได้รับมาก่อน

กลุ่มทัวร์วัดหัวตะเข้และคุณอำไพ คำประกอบ ได้มอบเงินสมทบสร้างวัด อาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2022
          บทอ่านแรก
ความเอาใจใส่ด้วยความรักของพระเจ้าแสดงออกมาในการรักษาทุกสิ่งไว้ และในการให้อภัยบาป “ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงรักสิ่งที่มีชีวิต พระองค์ทรงสงวนทุกสิ่งไว้เพราะมันเป็นของพระองค์” เป็นการเตรียมใจเราสำหรับพระวรสาร ที่พระเจ้าในองค์พระเยซูเจ้าทรงสำแดงความเอาพระทัยใส่ด้วยความรักต่อศักเคียส

บทอ่านที่สอง มีเสียงเล่าลือในหมู่ชาวเธสะโลนิกาว่า การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูเจ้าจะเกิดขึ้นในไม่ช้า นักบุญเปาโลได้เตือนชาวเธสะโลนิกาให้มั่นคงหนักแน่น ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ แต่ต้องทำตัวให้สมกับเป็นผู้ที่ได้รับการเรียกจากพระเจ้า และทำงานหน้าที่ของตนต่อไปด้วยความรับผิดชอบ

พระวรสาร ศักเคียสได้รับการให้อภัยด้วยเมตตาจากพระเยซูเจ้า ซึ่งเขาไม่เคยได้รับเช่นนี้มาก่อน การให้อภัยด้วยเมตตาสัมผัสใจเขา ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตนเองจากที่เคยเห็นแก่ตัว กลายเป็นคนรู้จักให้ แบ่งปันสิ่งที่มีกับคนอื่น และชดเชยสิ่งที่ได้โกงใครมาถึงสี่เท่า เขาได้ทำมากกว่าที่กฎหมายกำหนด นี่คือเครื่องหมายแห่งการกลับใจที่ทำให้เขาได้รับความรอด

พิธีบูชาขอบพระคุณคุ้มรุ่งอรุณ บ้านยายฉายา ฮุงหวล จันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2022
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ขอบคุณพี่น้องที่ร่วมสวดสายประคำตามบ้าน ในกลุ่มและคุ้มของตนตลอดเดือนแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์

2.          ปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ : จันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2022 พิธีบูชาขอบพระคุณวัดดอนม่วย เวลา 19.00 น. อังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2022 พิธีบูชาขอบพระคุณวัดโนนค้อ และสมโภชนักบุญทั้งหลาย เวลา 19.00 น.

3.          ภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับและเสกสุสาน : 3-4 พฤศจิกายน 2022 เวลา 19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ และ เสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2022 เวลา 7.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณที่สุสานและเสกสุสาน

4.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,272.- บาท, จ่ายค่าไฟฟ้า 1,050.- บาท

5.          เงินทานวัดโนนค้อ 3,180.- บาท, สมทบสร้างวัด 1) คณะทัวร์วัดหัวตะเข้สำหรับซื้อพัดลม (คุณประยงค์) 30,500.- บาท, 2) คุณเปโตร เอกฉันท์ กริชไพบูรณ์ (ค่าทำรูปพระเมตตาหลังพระแท่น) 180,000.- บาท, 3) คุณวิชชุดา ศรีสุทธี 2,000.- บาท และ 4) ครอบครัวคุณแก้ว-คุณสบาไพร มะลิงาม อุทิศยอห์น เอกลักษณ์ มะลิงาม 10,000.- บาท

6.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 1-2 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 3-4  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 2

พิธีสวดสายประคำบ้านผู้ช่วยศักดิ์สิทธิ์ จันทรักษ์ พุธที่ 26 ตุลาคม 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

30

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

 

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

31

06.45 น.

ปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ วัดดอนม่วย

 

อังคาร

01

19.00 น.

สมโภชนักบุญทั้งหลาย ปิดเดือนแม่พระวัดโนนค้อ

 

พุธ

02

19.00 น.

วันภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ

 

พฤหัส-ศุกร์

03-04

06.45 น.

ภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับที่สุสาน

 

เสาร์

05

06.45 น.

ภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับและเสกสุสาน

 

 

พิธีศีลสมรสระหว่างเปาโล อัครเดช ยงบรรทม กับ มารีอา วิลัตติกา นำสุย ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ พฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2022

การให้อภัยด้วยเมตตา

 

การให้อภัยด้วยเมตตา

อาทิตย์

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

ปี C

ปชญ 11:22-12:1

2 ธส 1:11-2:2

ลก 19:1-10

บทนำ

พระอัครสังฆราชฟูลตัน จอห์น ชีน (Fulton John Sheen, 1895-1979) ชาวสหรัฐซึ่งมีชื่อเสียงในการทำรายการวิทยุและโทรทัศน์ เจ้าของรายการ “ชีวิตคือการอยู่อย่างมีคุณค่า” (Life is Worth Living) ได้เริ่มต้นรายการด้วยการบอกผู้ชมว่า “ชีวิตคือการอยู่อย่างมีคุณค่า หรือชีวิตคือความโง่เขลาและน่าเบื่อหน่าย?  ชีวิตจะไม่น่าเบื่อไร้ความหมายหากชีวิตนั้นมีเป้าหมาย” บทอ่านวันนี้บอกเราว่า ชีวิตคือการอยู่อย่างมีคุณค่า เมื่อเราพร้อมมีประสบการณ์การให้อภัยด้วยเมตตาของพระเจ้า

ศักเคียส เป็นหัวหน้าคนเก็บภาษีที่ด่านเมืองเยรีโค มีฐานะร่ำรวย แต่เป็นที่เกลียดชังของผู้คนทั่วไป เพราะการเก็บภาษีให้ศัตรูและเก็บส่วนที่เหลือเป็นของตนเอง ซึ่งตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับชื่อของเขา “ศักเคียส” ในภาษาฮีบรูแปลว่า “บริสุทธิ์” หรือ “ผู้ชอบธรรม” แต่ลูกาต้องการแสดงให้เห็นว่า เขาได้กลายเป็นผู้ชอบธรรมสมชื่อหลังจากได้พบกับพระเยซูเจ้า

เนื่องจากมีคนมากและศักเคียสเป็นคนเตี้ยทำให้มองไม่เห็นพระเยซูเจ้า แต่เขาไม่ละความพยายาม วิ่งนำหน้าไปปีนต้นมะเดื่อเทศเพื่อเห็นพระองค์ คงเป็นเรื่องน่าอายไม่น้อยที่เศรษฐีผู้มั่งคั่งแห่งเยรีโคต้องมาปีนต้นไม้เพื่อเห็นอาจารย์ชาวยิวคนหนึ่ง ความต้องการพบพระเยซูเจ้าของเขามีมากกว่าความอาย พระเยซูเจ้าทรงมองมาที่เขา ทรงเรียกชื่อ และตรัสกับเขาให้รีบลงมา เพราะพระองค์จะไปพักที่บ้านของเขา นี่คือความยินดีล้นเหลือที่เขาไม่เคยได้รับมาก่อน

1.        การให้อภัยด้วยเมตตา

การที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกชื่อศักเคียสและตรัสว่า พระองค์จะไปพักที่บ้านของเขา คือเหตุการณ์ที่ช็อกความรู้สึกของชาวยิว เพราะการไปพักที่บ้านของคนที่ชาวยิวถือว่าเป็นคนบาปที่สุด เป็นสิ่งที่ชาวยิวทั่วไปไม่ทำกันและรับไม่ได้ แต่พระเยซูเจ้าทรงแสดงให้เห็นความรักและพระเมตตาของพระเจ้าต่อคนบาป พระองค์มิได้เสด็จมาเพื่อตามหาคนชอบธรรม แต่เพื่อตามหาคนบาปและคนที่หลงไป พระองค์ทรงเรียกชื่อเขาเหมือนผู้เลี้ยงแกะที่ดีซึ่งจำชื่อแกะได้ทุกตัว

พระเยซูเจ้าทรงรู้ว่า ศักเคียสเป็นเหมือนคนทั่วไปที่มีความดีในตัวเอง แต่ความดีนั้นต้องการความรักและความเข้าใจ เพราะศักเคียสเคยชินกับการเป็นคนเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบคนอื่น สร้างความร่ำรวยบนความทุกข์ของผู้อื่น และพึงพอใจในความสะดวกสบายที่ตนได้รับ แม้เขาเป็นคนร่ำรวย แต่ในส่วนลึกแห่งจิตใจเขาเป็นคนยากจน สิ่งที่เขาแสวงหามาตลอดชีวิตคือ ความรัก อย่างที่นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตากล่าวไว้ “โรคที่คนส่วนใหญ่เป็นมากที่สุดในปัจจุบันคือโรคขาดความรัก”

ศักเคียสได้รับการให้อภัยด้วยเมตตาจากพระเยซูเจ้า ซึ่งเขาไม่เคยได้รับเช่นนี้มาก่อน การให้อภัยด้วยเมตตาของพระเจ้าสัมผัสใจเขา ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตนเองจากที่เคยเห็นแก่ตัว กลายเป็นคนรู้จักให้ แบ่งปันสิ่งที่มีกับคนอื่น และชดเชยสิ่งที่ได้โกงใครมาถึงสี่เท่า เขาได้ทำมากกว่าที่กฎหมายกำหนด นี่คือเครื่องหมายแห่งการกลับใจที่ทำให้เขาได้รับความรอด “วันนี้ ความรอดพ้นมาสู่บ้านนี้แล้ว” (ลก 19:9)

2.         บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ประการแรก เราต้องสำนึกในความบาปผิดของตน เราแต่ละคนต่างเป็นคนบาป มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้กลับใจอย่างสิ้นเชิง พระองค์ทรงรักเราแม้เราเป็นคนไม่น่ารัก เต็มไปด้วยความโน้มเอียงในทางบาป ราคะตัณหา และอกุศลจิต ให้เราสำนึกในความบาปของตน และตอบรับการเรียกให้กลับใจของพระองค์ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่

ประการที่สอง เราต้องให้อภัยด้วยเมตตาเหมือนพระเยซูเจ้า การให้อภัยด้วยเมตตาของพระเยซูเจ้าได้สัมผัสใจของศักเคียส ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตนเองและชดเชยความผิดที่ได้ทำกับผู้อื่น เราต้องพร้อมยอมรับและให้อภัยความผิดของกันและกันด้วยใจกว้าง ให้โอกาสทุกคนที่ผิดพลาด มีแต่ความรักและการให้อภัยด้วยเมตตาเท่านั้น ที่ช่วยลดความแตกแยกรุนแรงและความเกลียดชังในสังคมลงได้

ประการที่สาม เราต้องมีใจกว้างและรู้จักแบ่งปัน ศักเคียสได้เปลี่ยนแปลงตนเองจากคนละโมบเป็นคนใจกว้าง จากคนเห็นแก่ตัวเป็นคนคิดถึงผู้อื่น เกิดการเปลี่ยนแปลงจากส่วนลึกแห่งจิตใจ นี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องจากเราให้มีท่าทีแบบเดียวกับศักเคียส มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้อื่น รู้จักให้ และแบ่งปันสิ่งที่มีกับผู้อื่นด้วยใจกว้าง

บทสรุป

พี่น้องที่รัก พระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้ไตร่ตรองถึงสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต ให้เรารักพระเจ้าสิ้นสุดจิตใจและรักเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะคนยากจน ประการสำคัญ พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราทุกคนได้รับความรอดพ้น ให้เราปรารถนาที่จะพบพระเยซูเจ้าอย่างจริงใจเช่นเดียวกับศักเคียส และต้อนรับพระองค์เข้ามาในบ้านของเราด้วยความยินดี เป็นต้น ในศีลมหาสนิทในพิธีบูชาขอบพระคุณและในเพื่อนมนุษย์ที่เราพบ

พระเจ้าคือองค์แห่งความรักหาที่สุดมิได้ และทรงเป็นองค์แห่งความดีบริบูรณ์ผู้ทรงรักและให้อภัยเราเสมอ พระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งเราแม้เป็นคนบาป หรือละทิ้งพระองค์ ศิษย์พระคริสต์ต้องพร้อมกลับใจและเปลี่ยนแปลงตนเองเช่นเดียวกับศักเคียส ที่เปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินชีวิตโดยทันที อีกทั้ง ต้องรักและให้อภัยความผิดของและกันด้วยใจกว้าง เพราะนี่คือเงื่อนไขของการได้รับความรอดนิรันดร

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร

28 ตุลาคม 2022

ภาพ : การเยี่ยมอภิบาล, วัดแม่พระที่พึ่ง กุรุคุ, นครพนม; 2022-07-24

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 231

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  231  อาทิตย์ที่  23  ตุลาคม 2022 (2565)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

พิธีบูชาขอบพระคุณคุ้มตะวันสีทอง ชุมชนวัดโนนค้อ จันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2022

พี่น้องที่รัก อุปมาเรื่องชาวฟาริสีและคนเก็บภาษีได้แสดงให้เห็นท่าทีที่ถูกต้องเมื่อต้องอธิษฐานภาวนา พระเยซูเจ้าทรงเล่าให้เห็นถึงลักษณะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างการอธิษฐานภาวนาของชาวฟาริสีกับคนเก็บภาษี ฟาริสีภูมิใจว่าตนเองเป็นคนชอบธรรมและดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่น ขณะที่คนเก็บภาษีสำนึกว่าตนเป็นคนบาป ตระหนักถึงความต่ำต้อยของตนและต้องการการเยียวยารักษาจากพระเจ้า

ตอนต้นของพิธีบูชาขอบพระคุณเราเริ่มด้วยการสารภาพผิดว่า เราเป็นคนบาป เราสารภาพว่า เราได้กระทำความผิดทางความคิด วาจา และกิจการ เราได้สำนึกในความไม่มีอะไรของเราต่อหน้าพระเจ้ามากน้อยแค่ไหน และได้คืนดีกับพระเจ้าครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ให้เราถ่อมจิตใจลงสำนึกถึงบาปที่เราได้กระทำ เพื่อเราจะได้รับการอภัยจากพระเจ้า

พี่น้องโนนค้อช่วยกันขนไม้เสา อาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2022
          บทอ่านแรก
โลกทุกวันนี้ถือเงินตรา อำนาจ และตำแหน่งเป็นใหญ่ ทำให้สังคมไร้ความยุติธรรมและความชอบธรรม แต่พระเจ้าไม่ได้วัดคุณค่าของคนที่ความร่ำรวยทางวัตถุ พระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาเที่ยงธรรม ไม่ลำเอียงและเลือกที่รักมักที่ชัง แต่ทรงฟังคำภาวนาของผู้อ่อนแอ ต่ำต้อย และถูกข่มเหง

บทอ่านที่สอง เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ขณะถูกจองจำที่กรุงโรมด้วยความรู้สึกว่า เวลาของท่านใกล้เข้ามาแล้ว แต่ความตายกำลังจะมาถึงไม่ได้ทำให้ท่านหวาดกลัว ยังคงเชื่อไว้ใจในพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมเพราะรู้ว่า หากท่านตายพร้อมกับพระเยซูเจ้า ท่านจะกลับคืนชีพรับชีวิตนิรันดรพร้อมกับพระองค์ เนื่องจากท่านได้ต่อสู้มาจนถึงที่สุด

พระวรสาร อุปมาเรื่องชาวฟาริสีกับคนเก็บภาษีเป็นอุปมางดงามอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งมีแต่เฉพาะในพระวรสารของนักบุญลูกาเท่านั้น พระเยซูเจ้าทรงเล่าถึงลักษณะที่แตกต่างกันในการอธิษฐานภาวนาระหว่างชาวฟาริสีกับคนเก็บภาษี ชาวฟาริสีทะนงตนว่าเขาไม่เหมือนคนอื่น ไม่เป็นคนบาป ขณะที่คนเก็บภาษีสำนึกว่าตนเป็นคนบาป ไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้า

สวดสายประคำและเสกบ้านกลางนาลุงต้อย-ป้าแดง พุธที่ 19 ตุลาคม 2022

°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          จันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2022 ส่งศีลมหาสนิทผู้ป่วยและผู้สูงอายุ และพิธีบูชาขอบพระคุณคุ้มรุ่งอรุณ โนนค้อ เวลา 19.00 น.

2.          ปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ : เสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2022 พิธีบูชาขอบพระคุณวัดโนนค้อ และจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2022 พิธีบูชาขอบพระคุณวัดดอนม่วย เวลา 19.00 น.

3.          ภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับและเสกสุสาน : 3-4 พฤศจิกายน 2022 เวลา 19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ และ เสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2022 เวลา 7.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณที่สุสานและเสกสุสาน

4.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,072.- บาท

5.          ขอบคุณพี่น้องโนนค้อที่ช่วยกันขนไม้เสา และไม้โครงคร่าวสำหรับทำศาลาอเนกประสงค์

6.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,245.- บาท, สมทบสร้างวัด 1) คุณรัมภา เคร้าเครือ พร้อมครอบครัว 500.- บาท, 2) คุณอัครวิชญ์ มงคลล้อม ไม้เสา 6 ต้น

7.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 9-10 ที่ช่วยกันทำสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 1-2  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 1

พี่น้องดอนม่วยสวดสายประคำบ้านป้าเครือวัลย์ จันทร์รักษ์ ศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

23

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

 

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

24

06.45 น.

น.อันตน มารีย์ คาเรต์ พระสังฆราช

 

อังคาร-พฤหัส

25-27

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

 

ศุกร์

28

06.45 น.

ฉลอง น.ซีโมน และ น.ยูดาห์ อัครสาวก

 

เสาร์

20-22

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

 

พิธีบูชาขอบพระคุณคุ้มตะวันสีทอง ชุมชนวัดโนนค้อ จันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2022