วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 1 ฉบับที่ 20


สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 1  ฉบับที่ 20   วันที่ 27  กันยายน  ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558):  http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230. 086-231-3231

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
สสส. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาผ่านศูนย์สังคมพัฒนาท่าแร่ฯ สำหรับเยาวชนวัดป่า
พี่น้องที่รัก ในบท “ข้าแต่พระบิดา” เราภาวนาเสมอว่า “พระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์” ดังนั้น เราต้องตระหนักที่จะยอมทนลำบากและปฏิเสธตนเอง เพื่อให้พระประสงค์ของพระเจ้าในโลกนี้สำเร็จ อาศัยการปฏิบัติตนเช่นนี้เท่านั้นที่จะนำมาซึ่งสันติสุขและความรอดสำหรับเรา
ให้เรามีความยินดีที่จะยอมมอบตนต่อพระประสงค์ของพระเจ้า และมีความเพียรทนในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่แบ่งสีเลือกข้าง ถือเขาถือเรา ไม่คิดว่าตนเองคือความถูกต้องหรือดีกว่าคนอื่น ขอให้เราได้ให้มองเห็นความดีของผู้อื่น ทำดีแม้ไม่มีใครเห็นหรือให้รางวัล เพื่อเราจะได้สรรเสริญและถวายเกียรติแด่พระเจ้า ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งความดีทั้งปวง
 คุณพ่อและซิสเตอร์นำเยาวชนจากวัดนาบัวมาเยือนวัดป่า 25 กันยายน 2015
บทอ่านแรก หนังสือกันดารวิถีได้พูดถึงจิต ซึ่งมิได้หมายถึงพระจิตเจ้า แต่เป็นพระพรพิเศษในการเผยพระวจนะ โมเสสได้รับพระพรนี้และแบ่งปันแก่ผู้อาวุโสเจ็ดสิบคน ยังมีคนอื่นที่ได้รับจิตนี้โดยตรงจากพระเจ้าแต่โยชูวาไม่ได้รับ ทำให้เกิดความอิจฉา เรื่องนี้สอนเราว่า พระพรของพระเจ้ามิได้จำกัดอยู่เพียงบางคน ไม่ควรอิจฉาริษยาแต่ต้องใช้เพื่อกันและกัน
บทอ่านที่สอง นักบุญยากอบตักเตือนคนรวยที่เอารัดเอาเปรียบคนยากจนด้วยถ้อยคำที่รุนแรง คนมั่งมีที่ทำบุญให้ทานเป็นจำนวนมาก แต่ผิดต่อความยุติธรรมทางสังคมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นคนที่หน้าไหว้หลังหลอก ตัวอย่างที่ท่านพูดถึงคือการโกงค่าจ้างแรงงานของกรรมกร ซึ่งเป็นตัวแทนของคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และเสียงร้องนี้พระเจ้าทรงได้ยิน
พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงต้องการให้เรามีความอดทนและใจกว้าง ในการทำให้พระนามของพระองค์เป็นที่รู้จักแก่คนอื่น โดยทรงยืนยันว่า ผู้ใดที่ไม่ต่อต้านเรา ก็เป็นฝ่ายเรา พระองค์ทรงสอนให้เราเป็นคนดีบริบูรณ์เหมือนพระบิดาเจ้าสวรรค์ ที่ทรงรักทุกคนโดยไม่แบ่งแยก
 ตกแต่งต้นไม้บริเวณทางเข้าวัดด้วยต้นกระเช้าสีดา (หูกวาง) ที่นำมาจากนาบัว
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1)       วันที่ 30 กันยายน 2015 ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ เวลา 19.00 น.  และของดมิสซาเย็นวันอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคม เพื่อให้พี่น้องได้ไปร่วมสวดแม่พระสายประคำตามบ้านต่างๆ สำหรับบ้านใดที่ประสงค์จะเชิญแม่พระไปเยี่ยมและอวยพรบ้าน ขอให้ติดต่อที่พลมารีย์ เพื่อจะได้จัดทำกำหนดการตลอดทั้งเดือน
2)       วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2015 ขอเชิญร่วมฉลองบ้านเณรฟาติมาท่าแร่ มิสซาเวลา 10.00 น. โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ และเย็นวันศุกร์ที่ 09 ตุลาคม 2015 ขอเชิญร่วมแห่แม่พระและมิสซาเตรียมฉลอง เวลา 19.00 น.
3)       วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2015 ขอเชิญร่วมฉลองบุญราศีแห่งสองคอน มิสซาเวลา 10.00 น. โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
4)       ขอขอบคุณ อันนา นาฏฤดี คำผาเยือง ที่บริจาคไม้เสาใหญ่ 2 ต้นสำหรับทำซุ้มประตู
5)       เงินทานวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2015 (มิสซาเช้า 692.- บาท มิสซาเย็น 471.- บาท) รวม 1,163.- บาท
 ลูกๆ เยาวชนวัดป่าฯเข้าร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติที่ท่าแร่ 26 กันยายน 2015
พิธีมิสซาและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
วันอาทิตย์
27
10.00 น.
19.30 น.
สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
สุขสำราญสำหรับพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์

วันจันทร์
28
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

วันอังคาร
29
06.00 น.
ฉลอง อัครเทวดามีคาแอล คาเบรียลและราฟาแอล

วันพุธ
30
19.00 น.
เปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ

วันพฤหัส
01
06.00 น.
ฉลอง น.เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู

วันศุกร์
02
06.00 น.
ระลึกถึง ทูตสวรรค์ผู้อารักขา

วันเสาร์
03
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา


 เด็กๆ ทำอะไรก็น่ารักเสมอ

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2558

25 ปีชีวิตสงฆ์คุณพ่อสมบัติกับคุณพ่อประสิทธิ์


25 ปีชีวิตสงฆ์คุณพ่อสมบัติกับคุณพ่อประสิทธิ์

สกลนคร: อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงจัดงานฉลองครบรอบ 25 ปีชีวิตสงฆ์ให้กับคุณพ่อยอห์น บอสโก สมบัติ มังทะและคุณพ่อเปาโล ประสิทธิ์ เครือตาแก้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2015 ณ วัดพระหฤทัยฯสกลนคร โดยมีพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกับคณะพระสงฆ์และพี่น้องสัตบุรุษจากวัดต่างๆ ที่มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากพระคุณเจ้าจำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ได้กล่าวตอนหนึ่งในบทเทศน์ว่า “ขอบคุณคุณพ่อทั้งสองที่ได้ตอบรับการเรียกของพระเจ้า และเลือกติดตามพระเยซูเจ้าในฐานะสงฆ์มาเป็นเวลา 25 ปี... การเป็นพระสงฆ์และการทำหน้าที่สงฆ์ไม่ใช่เพียง 50 เปอร์เซ็นต์หรือ 90 เปอร์เซ็นต์ แต่จะต้องทุ่มเท เสียสละ และอุทิศตน 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง และขอคำภาวนาจากพี่น้องเพื่อบรรดาพระสงฆ์จะได้ซื่อสัตย์ต่อกระแสเรียกและเป็นพระสงฆ์ที่ศักดิ์สิทธิ์จนตลอดชีวิต”
คุณพ่อสมบัติ มังทะ ได้กล่าวหลังพิธีตอนหนึ่งว่า “พิธีกรให้กล่าวความในใจ แต่ผมไม่มีความในใจอะไรจะกล่าว เพราะไม่ชอบเก็บอะไรไว้ในใจ... กระนั้นก็ดี ขอขอบคุณพระเจ้าที่เรียกและเลือกผมให้เป็นพระสงฆ์ของพระองค์ ขอขอบคุณสังฆมณฑลและพระคุณเจ้าที่จัดงานให้ ขอขอบคุณพี่น้องสัตบุรุษที่คอยให้การสนับสนุนและกำลังใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคำภาวนา ขอพระเจ้าได้อวยพรและตอบแทนน้ำใจดีของพี่น้องทุกคน”ส่วนคุณพ่อประสิทธิ์ เครือตาแก้ว ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า
“เป็นบุญที่พระเจ้าทรงประทานให้เรามีชีวิต
เป็นบุญที่พระเจ้าทรงประทานให้เราเป็นบุตรของพระองค์ โดยทางศีลล้างบาป
เป็นบุญที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราให้เติบโตทั้งกายและวิญญาณ
เป็นบุญที่พระเจ้าทรงเรียกให้ติดตามพระองค์ ในกระแสเรียกพิเศษแห่งการเป็นพระสงฆ์
เป็นบุญที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นพระสงฆ์ ผู้รับใช้ของพระองค์
เป็นบุญที่พระเจ้าทรงประทานพระพร ให้ยืนหยัดมั่นคงในชีวิตสงฆ์มาได้ 25 ปี
เป็นบุญมากกว่าอีก หากว่าพระองค์ยังทรงประทานพระพรให้มั่นคงในชีวิตสงฆ์จนตลอดชีวิต
และเป็นบุญมากที่สุด หากว่าเมื่อได้ผ่านหนทางชีวิตในโลกนี้ไปแล้ว จะได้อยู่กับพระองค์ตลอดนิรันดร...”
ในตอนท้าย คุณสุรชัย เดชศิริอุดม เลขาธิการสภาอภิบาลวัดสกลนคร ได้เป็นตัวแทนสัตบุรุษในสังฆมณฑลกล่าวแสดงความยินดีกับคุณพ่อทั้งสอง  และคุณพ่อวัชรินทร์ ต้นปรึกษา เลขาธิการสภาสงฆ์ เป็นตัวแทนคณะสงฆ์กล่าวแสดงความยินดี อีกทั้งอวยพรให้คุณพ่อทั้งสองเป็นพระสงฆ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ ในการทำงานรับใช้พระเจ้าและพี่น้องสัตบุรุษต่อไปจนถึงการฉลองครบรอบ 50 ปีชีวิตสงฆ์ ในอีก 25 ปีข้างหน้าDon Daniele        ภาพ/รายงาน
San Tomasso Ashram, วัดป่าพนาวัลย์
19 กันยายน 2015