วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สารวัดนาบัว, ปีที่ 2 ฉบับที่ 77


สารวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว

ปีที่ 2  ฉบับที่ 77  วันที่ 30 ตุลาคม  ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554): http.//dondaniele.blogspot.com
เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120. 086-231-3231
รา

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

พระเจ้าทรงรักเราแต่ละคนและทรงเชื่อเชิญเราให้ดำเนินชีวิตมุ่งสู่ความศักดิ์สิทธิ์ และกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์ ด้วยความรักและอุทิศตนรับใช้กันและกัน เราเห็นถึงความเอาพระทัยใส่ดูแลของพระเจ้าในพระบุคคลของพระเยซูเจ้า ซึ่งเปิดเผยให้เราทราบถึงความรักของพระเจ้าและแบบอย่างแห่งการรับใช้

บทอ่านในวันนี้บอกให้เราทราบถึงการปฏิเสธของพระเจ้าต่อท่าทีที่หลอกลวง เสแสร้ง ไม่จริงใจของบรรดาผู้นำศาสนา อย่างพวกธรรมาจารย์และชาวฟาริสีที่ทำตนเหมือนเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ ทำดีเพื่อให้คนอื่นเห็นหรือหวังได้รับคำชม ให้เรากราบขอสมาโทษพระเจ้าที่หลายครั้งชีวิตของเราก็ไม่ต่างจากพวกธรรมาจารย์และชาวฟาริสีเท่าใดนัก
 กลุ่ม 4 สวดสายประคำที่บ้านคุณรวมสมัยและที่บ้านของคุณใสสว่าง ปู่ภิรมย์ (24 ต.ค.)

บทอ่านที่ 1: หนังสือประกาศกมาลาคี   มลค 1:14-2:2.8-10

มาลาคี หมายถึง “ผู้นำสาร” ของพระเจ้ามายังผู้นำศาสนาในสมัยนั้น ซึ่งละเลยหน้าที่ของเขาในการสอนกฎหมายของโมเสส “พวกท่านเองได้ละเลยออกนอกทาง พวกท่านเป็นสาเหตุให้หลายคนสะดุด เพราะคำสั่งสอนของพวกท่าน” พวกเขาจะต้องถูกลงโทษเพราะการหลงเดินนอกทางและคำสอนที่ผิดของพวกเขา

บทอ่านที่ 2: จดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 1  1 ธส 1:5-10

นักบุญเปาโลพูดถึงความปรารถนาของท่านในการอุทิศตนเองเพื่อเห็นแก่ความดีของกลุ่มคริสตชนที่เธสะโลนิกา ด้วยความรักและความเอาใจใส่ในการประกาศข่าวดีแห่งพระวรสารแก่พวกเขา ท่านรู้สึกยินดีที่พวกเขาได้ตอบสนองต่อพระวาจาของพระเจ้า

พระวรสาร: นักบุญมัทธิว  มธ 22:34-40

พระเยซูเจ้าทรงตำหนิพวกธรรมาจารย์และชาวฟาริสีอย่างรุนแรง เพราะพฤติกรรมของพวกเขาที่พูดอย่างหนึ่งแต่กระทำอีกอย่างหนึ่ง พวกเขามีความรอบรู้เกี่ยวกับธรรมบัญญัติอย่างดีเยี่ยม แต่ปัญหาของพวกเขาคือ ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขารู้ พวกเขาแสร้งทำเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ในที่สาธารณะ เพื่อให้คนสังเกตเห็นและหวังการยกย่องชมเชย
 กลุ่ม 9 สวดสายประคำที่บ้านของช่างแดง อำพร มะวงศ์งอย (27 ต.ค.)

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1)      ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐานกลุ่มที่ 8 ที่มาช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบอาทิตย์ต่อไปคือกลุ่มที่ 9

2)      ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ได้สนับสนุนบริจาคเงินสมทบซื้อกระเบื้องปูพื้นโรงครัว (ดูรายชื่อด้านหลัง)

3)      ขอบคุณพ่อตู้แจ้งกับแม่ตู้เวหา ยาสาไชย ที่ได้บริจาคไม้ จำนวน 5 ต้น สำหรับทำซุ้มแม่พระ (ด้านหน้าหอระฆัง)
 สหกรณ์การเกษตรวานรนิวารนำผ้าป่ามาทอดที่นาบัวและชาวนาบัวร่วมต่อยอด (30 ต.ค.)

4)      ทางวัดได้จัดหาเทียนสำหรับการแห่พระรูปแม่พระและจุดที่สุสาน ขอให้พี่น้องได้ช่วยกันสนับสนุน

5)      ขอเชิญร่วมพิธีแห่พระรูปแม่พระรอบหมู่บ้านและปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคมนี้ และขอความร่วมมือจากทุกบ้านตามเส้นทางที่แม่พระเสด็จผ่าน ได้ทำความสะอาดหน้าบ้านของตนให้สะอาดเรียบร้อย

6)      ขอเชิญร่วมสมโภชนักบุญทั้งหลาย วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน มิสซาเวลา 07.00 น. และร่วมภาวนาอุทิศแก่บรรพบุรุษ มิชชันนารีและคุณพ่อเจ้าอาวาสในอดีตที่สุสาน มิสซาเวลา 19.00 น. วันรุ่งขึ้นคือวันที่ 2 พฤศจิกายน ขอเชิญร่วมมิสซาภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับที่สุสาน มิสซาเวลา 07.00 น. และร่วมแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ในตอนบ่ายวันเดียวกัน

7)      เงินทานวันเสาร์ 465.- บาท, วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 4,900.- าท; เงินทานวัดโพนสวาง  372.- บาท
เด็กคำสอนและเยาวชนกำลังเตรียมสถานที่และขายเทียนที่จะใช้แห่แม่พระและจุดที่สุสาน

พิธีมิสซาและวันฉลองในรอบสัปดาห์
<>
<>
<>
<>
<>
<>
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
30
07.00 น.

1) นางถาวร เกียววงศ์

  2) นายทูนใจ บัวมณี
อุทิศ  ยวง เมือง-อากาทา บัวสอน เกียววงศ์ และฟรังซิสโก ทรัพย์ วงศ์สิทธิ์
† อุทิศ เปโตรสัมฤทธิ์-กาทารีนา เทวี บัวมณี
จันทร์
31
06.00 น.

19.00 น.
สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา
แห่พระรูปแม่พระรอบหมู่บ้าน
16.00-17.00 น. บริการศีลอภัยบาป
อังคาร
01
07.00 น.

19.30 น.
สมโภชนักบุญทั้งหลาย (ที่วัด)
ภาวนาแก่บรรพบุรุษที่สุสาน
16.00-17.00 น. บริการศีลอภัยบาป
พุธ
02
07.00 น.
ภาวนาแก่ผู้ล่วงลับที่สุสาน

พฤหัส-ศุกร์
03-04
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

เสาร์
05
06.00 น.

10.00 น.

19.30 น.
สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา
ภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับที่โพนสวาง
อาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา
 กลุ่ม 2 สวดสายประคำเป็นคืนสุดท้ายที่บ้านของป้าหนู ที่หนองแวง (30 ต.ค.)

รายชื่อผู้บริจาคซื้อกระเบื้องปูพื้นโรงครัว (ต่อ)
23/10/2011
ครอบครัวนายไมตรี จันทร์สุนีย์
1,000.00
25,300.00

ครอบครัวนายสำ คำใส
500.00
25,800.00

ครอบครัวนายไชยประสิทธิ์-นางไลจิตร
 500.00
26,300.00

นายวิชัย มะวงศ์งอย
100.00
26,400.00

ครอบครัวแม่ตู้ปัน มะวงศ์งอย
200.00
26,600.00

ครอบครัวนายทองใบ วินบาเพชร
300.00
26,900.00

ครอบครัวนายขนัน-นางเทวา ล่าหิบ
500.00
27,400.00

ครอบครัวนายคิดสมัย พิมพ์นาจ
200.00
27,600.00

ครอบครัวแม่ตู้หวัน พิมพ์นาจ
 100.00
27,700.00

ครอบครัวนายสมศักดิ์ อุ้ยวงศ์
200.00
27,900.00

นายวราพล จิตรประไพ
3,000.00
30,900.00

นายครึ่งศักดิ์ มุลสุทธิ
200.00
31,100.00

นายวรพงษ์ พรหมรักษา
100.00
31,200.00

นายไลย์ แพงยอด
200.00
31,400.00

ครอบครัวของผู้ใหญ่มานะ ปู่ธิรัตน์
500.00
31,900.00

ครอบครัวนายวิญญู คอมแพงจันทร์
300.00
32,200.00

นางสำลี แก้วกันหา
100.00
32,300.00

ครอบครัวนางแต้ วงศ์เสนา
100.00
32,400.00

ครอบครัวนางรัศมี พิมพ์นาจ
200.00
32,600.00

ครอบครัวนางสาณิชฐา ผายถา
200.00
32,800.00
25/10/2011
นายสมพร-นางฉลอง บุตรสุวรรณ
 200.00
33,000.00

ครอบครัวนายสินชัย-นางรัตน์มณี นครจัด
300.00
33,300.00

ครอบครัว ส.อ.บ.ต.อำพร เกียววงศ์
500.00
33,800.00

ครอบครัว อ.หรรษา เกียววงศ์
 500.00
34,300.00

ครอบครัวนายสมศัดดิ์ สูงพิมพ์
200.00
34,500.00
26/10/2011
สองพี่น้องที่ไม่ประสงค์จะออกนาม
1,000.00
35,500.00

ครอบครัวนายสุนทร-นางนารี เกียววงศ์
500.00
36,000.00

นางแพงศรี-นายชมเชย-นายภานุวัฒน์
200.00
36,200.00
27/10/2011
นายสมพาน-นางประยวน พรมวัง
  200.00
36,400.00

ครอบครัวนายอ่อน-นางบรรเทิง ทาบุเรศ
 200.00
36,600.00

ครอบครัวนายประสิทธ์-นางวราพร ศรียวน
200.00
36,800.00

ครอบครัวพ่อตู้กาไทย นาแว่น พร้อมลูกๆ
   200.00
37,000.00

ครอบครัวเจ้เล็ก พร้อมลูกๆ
1,000.00
38,000.00

ครอบครัวผู้ใหญ่ส่วน ผิวยะเมือง
200.00
38,200.00

ครอบครัวนายกาสิน พิมพการ
 200.00
 38,400.00
28/10/2011
ครอบครัวนายศรีสวรรค์ หนึ่งคำมี
200.00
 38,600.00

ครอบครัวนายประเชิญ-นางลุนณี แพงยอด
 300.00
38,900.00

ครอบครัวนายสัมฤทธิ์-นางนิตยา ดินจำปี
 300.00
 39,200.00

ครอบครัวป้าสุดใจ นาแว่น
200.00
39,400.00

ยายอินตอง หลวงจันทร์
   500.00
39,900.00

นางศรีประไพ สมบูรณ์
300.00
40,200.00

นางพิศมัย โง่นสมบูรณ์
200.00
40,400.00

นางวิลัย วงศ์เสนา
 100.00
40,500.00

ครอบครัวนางพรศรี นาแว่น
 200.00
 40,700.00

ครอบครัวนายฉลาด มิ่งแสง
200.00
40,900.00

ครอบครัวนางกรมรี แสนอุบล
390.00
41,290.00

ครอบครัวนางปรานีต มุลสุทธิ
500.00
 41,790.00

ครอบครัวนางสวัสดิ์ มิ่งแสง
200.00
41,990.00

ครอบครัวนายเกงใจ วงศ์วาส
100.00
42,090.00

ครอบครัวนางบัวคำ นารินรักษ์
 200.00
42,290.00

ครอบครัวนายสุรศักดิ์ ไชยเพชร
500.00
42,790.00

ครอบครัวนายวินัย เมาบุดดา
300.00
43,090.00

ครอบครัวยายพล วินบาเพชร
100.00
43,190.00

ครอบครัวนายชำนาญ บุตรสงค์กา
 300.00
43,490.00

ครอบครัวนายสัมฤทธิ์ พิมพ์นาจ
 200.00
43,690.00

ครอบครัวนางอนงค์ มิ่งแสง
200.00
43,890.00

ครอบครัวนางไพจิตร จันทร์โคตร
200.00
44,090.00

ครอบครัวนางมาลัย วินบาเพชร
200.00
44,290.00

ครอบครัวนางสมนาญ เมาบุดดา
 200.00
44,490.00

พ่อตู้บุญมี มีแสง
 100.00
44,590.00

ครอบครัวนายทองพูน จูมคำตา
200.00
44,790.00

ครอบครัวนายเกรียงศักดิ์ ทาสุวรรณ
200.00
44,990.00
29/102011
ครอบครัวพ่อตู้หัด-ป้าไล พรมสุริ
200.00
45,190.00

ครอบครัวนายประมวล กุดพรมมา
200.00
45,390.00

ครอบครัวนายวิรนา มิ่งแสง
200.00
45,590.00

ครอบครัวนางทองวุ้น สุจริต
200.00
45,790.00

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
200.00
45,990.00