วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

การแบ่งปันและช่วยเหลือกัน

การแบ่งปันและช่วยเหลือกัน

อาทิตย์

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

ปี B

2 พกษ 4:42-44

อฟ 4:1-6

ยน 6:1-15

บทนำ

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทยเข้าขั้นวิกฤตรุนแรง ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2021 ผู้ติดเชื้อ 14,260 ผู้เสียชีวิต 119 ระบบสาธารณสุขล้มเหลว เตียง และอุปกรณ์ไม่พอ หลายชีวิตรอรับการรักษา บ้างเสียชีวิตที่บ้าน บางคนดิ้นรนออกมาตายข้างถนน หรือตามตลาด เป็นภาพที่เห็นแล้วหดหู่และสเทือนใจมาก

ในสถานการณ์เลวร้ายที่ทุกคนยากลำบาก ได้รับผลกระทบ และทุกร์ระทม เราได้เห็นด้านดีของการแบ่งปันและช่วยเหลือกันของคนในชาติและพระศาสนาจักร บ้างบริจาคเงินและซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาล บ้างให้สถานที่ทำโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ติดเชื้อ บ้างให้ถุงยังชีพ บ้างนำข้าวสารอาหารแห้ง หรือทำอาหารไปมอบให้คนกำลังอดหิว สิ้นเนื้อประดาตัว

สิ่งที่แต่ละคน หรือพระศาสนจักรพยายามทำอยู่ สะท้อนเรื่องราวชายคนหนึ่งในบทอ่านแรก ที่นำขนมปังยี่สิบก้อนมามอบให้ประกาศกเอลิชาแจกจ่ายแก่ทุกคนได้กินจนอิ่มและยังมีเหลือ และเรื่องราวในพระวรสาร เด็กคนหนึ่งนำขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวมามอบให้พระเยซูเจ้า เป็นความใจกว้างคิดถึงผู้อื่นด้วยการแบ่งปันและช่วยเหลือตามกำลังความสามารถ

1.        การแบ่งปันและช่วยเหลือกัน

บทอ่านวันนี้เชิญชวนเราให้เป็นเครื่องมือที่อ่อนน้อมในพระหัตถ์ของพระเยซูเจ้า ด้วยการแบ่งปันพระพรต่าง ๆ สิ่งที่เรามีและเป็นกับคนเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ อัศจรรย์สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยมือของเรา ในความใจกว้างที่เราแสดงออกต่อเพื่อนมนุษย์ พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้เชิญชวนเราให้มองลึกลงไปในจิตใจของตนและถามตนเองว่า “เราได้มอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระเยซูเจ้า ให้พระองค์ทรงทำให้เกิดผลมากน้อยเพียงใด”

พระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับเราว่า

·     “เราต้องการความรู้ความสามารถของลูก และความใจกว้างของลูก”

·     “เราต้องการลูกเพราะเรามีเพียงเท้าของลูกที่พาไปยังสลัม โรงงาน โรงพยาบาล หรือหมู่บ้าน”

·     “เรามีเพียงมือของลูกที่ยื่นออกเพื่อช่วยคนกำลังหิว ลำบากเดือดร้อน ไร้บ้านและกำลังสิ้นหวัง ให้ได้พบความรัก สันติสุข และความดีบริบูรณ์ของเรา”

·     “เรามีเพียงลิ้นของลูกที่บอกกับพี่น้องชายหญิงของเราว่า ทำไมเราถึงเสด็จมาในโลก รับทรมาน และสิ้นพระชนม์เพื่อพวกเขา”

พระเยซูเจ้าทรงเชิญชวนเราให้ร่วมมือกับพระองค์ในการทำอัศจรรย์ เหมือนเด็กที่ได้มอบ “ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว” ซึ่งเป็นอาหารสำหรับตัวเองและครอบครัวให้พระองค์ ทรงกล่าวถวายพระพรและแจกจ่ายแก่ทุกคน เมื่อทุกคนเห็นแบบอย่างนี้ ต่างนำอาหารที่ตนเองเตรียมมาแบ่งปันซึ่งกันและกัน อัศจรรย์จึงเกิดขึ้น นั่นคือ พระองค์ทรงเปลี่ยนใจที่เห็นแก่ตัวของแต่ละคน ให้เป็นคนใจกว้างและคิดถึงคนอื่น

2.        บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิต

ประการแรก เราต้องแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น  เราได้รับการเรียกให้เป็นเครื่องมือของพระเจ้า ในการแบ่งปันสิ่งที่มีกับผู้อื่นด้วยความใจกว้าง เป็นต้น คนอดอยาก เดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือ สถานการณ์โควิด-19 หรือภัยพิบัติใด ๆ ในโลก ไม่สามารถเอาชนะธารน้ำใจของมนุษย์ได้ อัศจรรย์เกิดขึ้นทันทีเมื่อเราเริ่มแบ่งปัน “ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว” ของเรากับผู้อื่น

ประการที่สอง เราต้องเป็นคนใจกว้างและคิดถึงคนอื่น ความรักของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์ยิ่งใหญ่และไร้ขีดจำกัด ทรงเอาพระทัยใส่และเลี้ยงดูประชากรของพระองค์ที่ลำบากเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ “พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม” (มธ 5:45) เราต้องเป็นเหมือนพระเจ้าในความใจกว้างและคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอ

ประการที่สาม เราต้องแบ่งปันพระเยซูเจ้ากับผู้อื่น ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวหมายถึง ศีลมหาสนิท “ปังทรงชีวิต” ที่พระเยซูเจ้าทรงมอบพระองค์เองเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณของเรา ในพิธีบูชาขอบพระคุณเราได้กลายเป็นผู้แบ่งปันพระเยซูเจ้า ผู้ประทับอยู่เคียงข้างเราและรักทุกคนโดยไม่แบ่งแยก เราถูกเรียกร้องให้นำพระองค์กลับออกไปในชีวิต เพื่อแบ่งปันความรัก  ความเมตตา และการให้อภัยของพระองค์กับทุกคน

บทสรุป

พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้ร่วมมือกับพระองค์ ไม่ว่าสิ่งใดที่เรามอบแด่พระองค์ อาทิ เวลา ความรู้ความสามารถของเรา ความทุกข์ยากลำบาก หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เรามีและเป็น พระองค์สามารถทำให้เกิดผลในแบบที่เราคาดไม่ถึง พระองค์ทรงเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น เหมือนทรงทวีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเลี้ยงคนมากกว่าห้าพันคน

พระเยซูเจ้าทรงต้องการ “ขมมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว” ของเราเพื่อทำอัศจรรย์ พระองค์ทรงเรียกร้องให้เราทำบางสิ่งบางอย่าง วางทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า อัศจรรย์ย่อมเกิดขึ้นในแบบที่เราคาดไม่ถึง ศิษย์พระคริสต์ต้องแบ่งปันความรักและชีวิตของตนกับผู้อดอยาก ลำบากเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือ ใช้ความรู้ความสามารถและพระพรต่าง ๆ ที่มีเพื่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร

24 กรกฎาคม 2021
ภาพ : บริจาคเงินช่วยโรงพยาบาลกุสุมาลย์, สกลนคร; 2021-07-01

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น