วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 3 ฉบับที่ 129

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 129, อาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2020 (2563): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สมโภชนักบุญทั้งหลาย

ฉลองวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ; เสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2020

       พี่น้องที่รัก บรรดานักบุญคือผู้เชื่อในข่าวดีเรื่องความรักไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้า จำนนต่อความรักยิ่งใหญ่นี้ และเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนที่ละเล็กละน้อยให้กลายเป็นเหมือนพระเยซูเจ้า พวกท่านได้พิสูจน์ให้เห็นว่า พระทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้ามีความหมาย และเดินตามแบบอย่างของพระองค์ การเป็นนักบุญจึงมิใช่สิทธิพิเศษสำหรับใครบางคน แต่คริสตชนทุกคนได้รับการเรียกให้เป็นนักบุญ ดำเนินชีวิตมุ่งสู่ความศักดิ์สิทธิ์เยี่ยงบรรดานักบุญ

ให้เราอ้อนวอนพระเจ้าผ่านทางนักบุญทั้งหลายเหล่านี้ ซึ่งบางท่านเป็นปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ ญาติพี่น้องที่เราคุ้นเคยและรู้จักดีเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ อีกทั้ง เลียนแบบอย่างพวกท่านเหล่านี้ ในการเจริญชีวิตคริสตชนตามบทบาทหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้ดีที่สุด ทำส่วนของเราอย่างซื่อสัตย์และเต็มกำลังความสามารถ เพื่อมีบุญได้ร่วมสุขกับพระเจ้าในพระอาณาจักรสวรรค์ ร่วมกับบรรดานักบุญทั้งหลายเหล่านี้สักวันหนึ่ง เมื่อวาระสุดท้ายของเรามาถึง

พิธีบูชาขอบพระคุณคุ้มบ้านลุงสมพร โสรินทร์; 25 ตุลาคม 2020

     บทอ่านที่ 1  ผู้เขียนหนังสือวิวรณ์ได้ให้กำลังใจบรรดาคริสตชน ที่กำลังประสบความทุกข์ยากอันเนื่องมาจากการถูกเบียดเบียนโดยใช้ภาษาสัญลักษณ์ เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถผ่านช่วงวิกฤติและความยากลำบาก อาศัยพระโลหิตของพระชุมพาน้อยคือพระเยซูคริสตเจ้า

บทอ่านที่ 2 จดหมายนักบุญยอห์น ฉบับที่ 1 เตือนบรรดาคริสตชนไม่ให้ยอมแพ้ แต่มีความหวังในพระเจ้าที่ทรงรักเราและโปรดให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระองค์ มีคริสตชนจำนวนมากได้บรรลุเป้าหมายของพวกเขาแล้ว ด้วยการช่วยเหลือของพระเจ้า และเราหวังที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นเช่นกัน

พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงสำแดงอุดมการณ์ที่เราควรยึดถือในคำเทศนาบนภูเขาเรื่องบุญลาภ และมีความสุขกับพระเจ้า ซึ่งเป็นความสุขที่บรรดานักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละยุคสมัยได้นำมาปฏิบัติและเป็นอุดมการณ์ ความสุขนี้ควรเป็นอุดมการณ์และแรงบันดาลใจสำหรับเราคริสตชนในปัจจุบัน

มิสซาคุ้มสันติสุข บ้านลุงติ่ง-ป้าประนอม ราชจันทร์; จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2020

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ขอบคุณพี่น้องที่ร่วมสวดสายประคำตามบ้านและคุ้มของตนเอง อีกทั้งเตรียมงานปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ งานสมโภชนักบุญทั้งหลาย การภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ และเสกสุสานในปีนี้

2.          ขอบคุณพี่น้องชาวดอนม่วย-โนนค้อ ที่ทำโรงทานและต้นเงินร่วมฉลองวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ โดยเฉพาะพี่น้องชาวโนนค้อที่เตรียมฉลองวัดปีนี้อย่างดียิ่ง ได้รับคำชมจากทุกฝ่าย

3.          เชิญชวนพี่น้องได้สนับสนุนโครงการของวัดดอนม่วย 1) การสร้างบ้านพักพระสงฆ์, 2) การสร้างซุ้มประตูเอ็ดมองต์ เปอเซต์ และอนุสาวรีย์คุณพ่อปีโอ ไอศวรรย์ จันทร์ลือชัย และวัดโนนค้อ โครงการก่อสร้างวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า

4.          เงินทาน: วันอาทิตย์วัดดอนม่วย 2,638.- บาท; วัดโนนค้อ 4,871.- บาท, มิสซาที่สุสานปิดเดือนแม่พระ 1,307.- บาท, คืนที่สอง 3,319.50 บาท, คืนที่สาม 4,122.- บาท; เงินทำบุญสร้างวัดโนนค้อ 1) นางมยุรี โคตะคาร 300.- บาท, 2) นายฉลาดเลิศ เปศะนันท์และเพื่อนจากซางตาครุส 2,200.- บาท

5.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 3-4 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 5-6, วัดโนนค้อ กลุ่มที่ 2

มิสซาคุ้มรักประชา บ้านป้าตื้น; พุธที่ 28 ตุลาคม 2020

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                              ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

01

07.00 น.

 

สมโภชนักบุญทั้งหลาย

สุขสำราญพี่น้องชาวโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องชาวดอนม่วย

จันทร์

02

06.45 น.

วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

 

อังคาร

03

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

 

พุธ

04

06.45 น.

ระลึกถึง น. ชาร์ลส์ โบโรเมโอ พระสังฆราช

 

ศุกร์-เสาร์

5-6

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

 

 

บรรยากาศปิดเดือนแม่พระและภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับที่สุสาน


วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 3 ฉบับที่ 128

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 128, อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020 (2563): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

การสวดสายประคำบ้านครูศศิธร สังกฤษ ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2020

         พี่น้องที่รัก ความรักเป็นคำสอนสำคัญของพระเยซูเจ้า และหลักธรรมของคริสตศาสนา ทรงสรุปบทบัญญัติของพระเจ้าให้เหลือเพียงสองประการ ในความรักต่อพระเจ้าและความรักต่อเพื่อนมนุษย์ ความรักต้องเป็นแรงจูงใจ และเป็นเข็มทิศชีวิต ในการพูดและการกระทำในชีวิตคริสตชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรักต่อเพื่อนมนุษย์แสดงถึงหน้าที่แห่งความรักที่พึงมีต่อพระเจ้า พระองค์ต้องการให้เรารักตอบพระองค์ผ่านทางการรักผู้อื่น

พระวรสารวันนี้บอกเราว่า เราต้องรักองค์พระเจ้าของเราสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญา และต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง ให้เราได้กราบขอสมาโทษพระเจ้า หากเราไม่ได้รักพระองค์เท่าที่ควร ขาดความเชื่อวางใจในพระองค์ และปฏิบัติต่อพี่น้องในทางที่ไม่ดี ทั้งด้วยความคิด วาจา และกิจการ

พิธีบูชาขอบพระคุณคุ้มประชาสุขสันต์ จันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2020

        บทอ่านที่หนึ่ง อพย 22:20-26 หนังสืออพยพได้ชี้ให้เห็นหลักคำสอนสำคัญของพระเจ้าสำหรับประชากรอิสราเอล ในการปฏิบัติตนต่อคนต่างชาติ หญิงม่าย และลูกกำพร้า พวกเขามีประสบการณ์ความรักและความเมตตาหาที่สุดมิได้ของพระเจ้า ทรงทำพันธสัญญากับพวกเขาด้วยความรักนิรันดร์ ดังนั้น พวกเขาต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความรักและความห่วงใย

บทอ่านที่สอง 1 ธส 1:5-10 นักบุญเปาโลได้บอกชาวเธสะโลนิกาว่า แบบอย่างชีวิตของพวกเขาได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย “ท่านเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ที่มีความเชื่อทุกคนในแคว้นมาชิโดเนียและอาคายา” ความเชื่อในพระเจ้าของพวกเขาเป็นที่เล่าลือทุกหนทุกแห่ง ชีวิตคริสตชนและทุกหมู่คณะต้องดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างสำหรับผู้อื่นเช่นเดียวกัน

พระวรสาร มธ 22:34-40 พระเยซูเจ้าทรงตอบปัญหาของบัณฑิตทางกฎหมาย และให้ความกระจ่างเกี่ยวกับปัญหาค้างคาใจชาวยิว คำสอนเรื่องบทบัญญัติแห่งความรักเป็นบทสรุปของพระวรสาร หรือหลักคำสอนของพระองค์ ทรงสรุปบทบัญญัติของพระเจ้าให้เหลือเพียงสองประการ และทรงยืนยันหนักแน่นว่า ไม่มีบทบัญญัติข้อใดยิ่งใหญ่กว่าสองประการนี้

พิธีบูชาขอบพระคุณที่โนนค้อ บ้านลุงวิสุทธิ์ มงคลล้อม พุธที่ 21 ตุลาคม 2020

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ขอบคุณพี่น้องที่ร่วมสวดสายประคำตามกลุ่ม ตามคุ้มของตน; จันทร์ที่ 26 ตุลาคม มิสซาคุ้มสันติสุข, พุธที่ 28 ตุลาคม มิสซาคุ้มรักประชา เชิญพี่น้องร่วมโมทนาคุณและขอพรจากพระเจ้าพร้อมกัน

2.          อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020 เวลา 10.30 น. เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเตรียมฉลองวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

3.          พฤหัสบดีที่ 29-เสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2020 เวลา 19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแก่ผู้ล่วงลับที่สุสานศักดิ์สิทธิ์

4.          เสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2020 เชิญร่วมฉลองวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.โดยพระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี

5.          อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2020 เวลา 7.00 น. สมโภชนักบุญทั้งหลายและเสกสุสานศักดิ์สิทธิ์

6.          เงินทาน: วัดดอนม่วย 1,435.- บาท; วัดโนนค้อ 1,035.- บาท, เงินทำบุญสร้างวัดจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวน 50,000.- บาท ยอดรวมเงินในบัญชี 563,576.32 บาท

7.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 1-2 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 3-4, วัดโนนค้อ กลุ่มที่ 1

พิธีบูชาขอบพระคุณคุ้มรุ่งอรุณ พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2020
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                             ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

25

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญพี่น้องชาวโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องชาวดอนม่วย

จันทร์-อังคาร

26-27

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

 

พุธ

28

06.45 น.

ฉลอง น.ซีโมน และ น.ยุดาห์ อัครสาวก

 

พฤหัสบดี

29

19.00 น.

แห่แม่พระ พิธีปิดเดือนแม่พระที่สุสาน (ค.พ.ทินกร)

 

ศุกร์

30

19.00 น.

ภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับที่สุสาน (ค.พ.ชัยวัฒน์)

 

เสาร์

31

19.00 น.

ภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับที่สุสาน

 

 

พิธีบูชาขอบพระคุณและผูกแขนต้อนรับลุงนครไทย กงพานที่บ้านหลังออกจากโรงพยาบาล
ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2020


วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

บทบัญญัติเอก

 


บทบัญญัติเอก

อาทิตย์

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

ปี A

อพย 22:20-26

1 ธส 1:5-10

มธ 22:34-40

บทนำ

มีเรื่องเล่าว่าในบั้นปลายชีวิตของนักบุญยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสาร เวลามีประชุมกลุ่มคริสตชน ต้องมีผู้หามท่านไปยังที่ประชุม เนื่องจากสังขารอ่อนแรงทำให้ไม่สามารถเทศน์สอนได้นาน ท่านมักพูดซ้ำคำพูดสั้น ๆ ว่า “ลูกรัก จงรักกันและกัน” บรรดาศิษย์รู้สึกเบื่อหน่ายกับคำพูดเดิม ๆ ซ้ำไปซ้ำมานี้ และถามท่านว่า ทำไมไม่พูดอย่างอื่นบ้าง ท่านตอบพวกเขาว่า “จงรักกันและกัน แค่นี้เพียงพอแล้ว”

บรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีได้ออกกฎเกณฑ์มากมาย เพื่อขยายความบทบัญญัติของพระเจ้า สมัยพระเยซูเจ้ามีธรรมบัญญัติมากถึง 613 ข้อ แยกเป็น “ข้อห้าม” 365 ข้อ และ “ข้อปฏิบัติ” 248 ข้อ ในหมู่ชาวยิวมีการถกเถียงกันมาช้านานว่า “ธรรมบัญญัติข้อใดสำคัญที่สุด” สำนักฮิลเลล (Rabbi Hillel) พูดอย่างหนึ่ง สำนักกามาลิเอล (Rabbi Gamaliel) พูดอีกอย่าง บรรยากาศเช่นนี้ทำให้มีผู้คาดหวังใครซักคนถามพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้

ก่อนหน้านี้ พระเยซูเจ้าทรงเผชิญหน้ากับชาวฟาริสี และผู้นำทางการเมืองที่รวมตัวกันเล่นงานพระองค์ ต้องเสียภาษีแก่ซีซาร์หรือไม่ (มธ 22:15-22) ต้องเชื่อเรื่องการกลับคืนชีพของร่างกายหรือไม่ (มธ 22:23-33) พระวรสารวันนี้ชาวฟาริสีได้มาชุมนุมพร้อมกันหมายจับผิด และบัณฑิตทางกฎหมายคนหนึ่งได้ทูลถามพระองค์ว่า “บทบัญญัติข้อใดเป็นเอกในธรรมบัญญัติ” (มธ 22:36) คำตอบของพระเยซูเจ้าทำให้ทุกคนตาสว่าง และเข้าใจถึงแก่นแท้ของบทบัญญัติ

1.           บทบัญญัติเอก

พระเยซูเจ้าทรงตอบปัญหาของบัณฑิตทางกฎหมาย และทำให้ปัญหาคาใจชาวยิวได้รับความกระจ่าง “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน... ท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง”  (มธ 22:37-38) นี่คือบทสรุปของพระวรสาร หรือหลักคำสอนของพระเยซูเจ้า ทรงสรุปบทบัญญัติของพระเจ้าให้เหลือเพียงสองประการ และทรงยืนยันหนักแน่นว่า ไม่มีบทบัญญัติข้อใดใหญ่กว่าสองประการนี้

พระเยซูเจ้าทรงวางบทบัญญัติสองประการเข้าด้วยกันเป็นครั้งแรก ในความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ทรงขยายความหมายของคำว่า “เพื่อนมนุษย์” ให้กว้างออกไปสู่ทุกคน “ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องที่ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา” (มธ 25:40) ชีวิตมนุษย์เป็นของประทานจากพระเจ้า ทำให้เราสามารถเติบโตในความรักของพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของบทบัญญัติ และต้องไปด้วยกันเหมือนเหรียญที่มีสองด้าน

นักบุญยอห์น อัครสาวกเป็นผู้ที่เข้าใจ และอธิบายความสัมพันธ์ของบทบัญญัติสองประการได้ดีที่สุด ท่านได้ยืนยันกับศิษย์ของท่านจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตว่า “จงรักกันและกัน” เพราะการรักเพื่อนมนุษย์เป็นหนทางนำไปสู่ความรักต่อพระเจ้า “ถ้าผู้ใดพูดว่า ฉันรักพระเจ้า แต่เกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั้นย่อมเป็นคนพูดเท็จ เพราะผู้ไม่รักพี่น้องที่เขาแลเห็นได้ ย่อมไม่รักพระเจ้าที่เขาแลเห็นไม่ได้ (1 ยน 4:20)

2.           บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิต

ประการแรก เราต้องรักพระเจ้าสุดจิตใจ นี่เป็นบทสรุปบทบัญญัติสามประการแรก พระเยซูเจ้าทรงอ้างข้อความจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ (ฉธบ 6:5) และหนังสือเลวีนิติ (ลนต 19:18) นั่นหมายความว่า เราต้องรักพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใด พระองค์ต้องยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา ความรักต่อพระเจ้าทำให้ชีวิตของเรามีความหมาย และสามารถรักผู้อื่นได้ เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนโดยไม่แบ่งแยก ไม่มีเงื่อนไข และไร้ขีดจำกัด

ประการที่สอง เราต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง นี่เป็นบทสรุปบทบัญญัติที่เหลือ พระเยซูเจ้าทรงย้ำว่า ความรักต่อเพื่อนมนุษย์เป็นหน้าที่สำคัญต่อพระเจ้า ความรักที่มีต่อพระเจ้าต้องแสดงออกต่อผู้อื่น เป็นความรักไม่เห็นแก่ตัวที่ออกจากตัวเองและแบ่งปันกับทุกคน มิใช่แต่เฉพาะพวกพ้องที่เรารักเท่านั้น แต่กับทุกคนแม้กระทั่งศัตรู ความรักต่อผู้อื่นนำเราไปสู่พระเจ้า และทำให้ความรักต่อพระเจ้าปรากฏเป็นรูปธรรม

ประการที่สาม เราต้องรักกันเหมือนพระเจ้าทรงรักเรา ความรักเป็นบัญญัติเดียวที่พระเยซูเจ้าทรงเน้นเป็นพิเศษ “นี่คือบทบัญญัติของเราให้ท่านทั้งหลายรักกัน เหมือนดังที่เรารักท่าน” (ยน 15:12) ความรักเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคริสตชน และเป็นเครื่องหมายบอกคนอื่นให้รู้ว่า เราเป็นศิษย์พระคริสต์ ความรักต้องเป็นมาตรฐาน และเครื่องชี้วัดกิจการทุกอย่างที่เราทำ ดังคำกล่าวของนักบุญเอากุสตินที่ว่า “จงรักและทำสิ่งที่ความรักบอกให้ทำ”

บทสรุป

พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าได้ให้คำตอบชัดเจนกับเราวันนี้ว่า การรักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์เป็นแก่นแท้ของชีวิตคริสตชน ไม่เพียงตอบคำถามของชาวฟาริสี แต่ยังได้ให้หลักปฏิบัติสำหรับเราทุกยุคสมัย การรักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ต้องเป็นแรงจูงใจ และนำทางเราในคำพูดและการกระทำทุกอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการให้อภัย การให้กำลังใจ การร่วมทุกข์ร่วมสุข และการแบ่งปันช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน

พระเยซูเจ้าทรงทำให้ความหมายของความรักนี้เด่นชัดยิ่งขึ้น ด้วยแบบอย่างแห่งความรักบนไม้กางเขน “ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่ กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” (ยน 15:13)  ศิษย์พระคริสต์ถูกเรียกร้องให้รักตามมาตรฐานของพระเยซูเจ้า เดินในหนทางแห่งความรักของพระองค์ทุกวัน มองเห็นพระองค์ในผู้อื่น และปฏิบัติกิจเมตตาต่อพี่น้องที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อเห็นแก่ความรักของพระองค์

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร

23 ตุลาคม 2020

ภาพ : การผูกแขนรับขวัญ, คุมประชาสุขสันต์, ดอนม่วย, สกลนคร; 2020-10-23