วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สารวัดป่าพนาวัลย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 85

Text Box:  สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 2  ฉบับที่ 85,  อาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม  ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559):  http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230È086-231-3231

รา
สมโภชพระคริสตสมภพ
เด็กคำสอนวัดป่าพนาวัลย์ร้องเพลงอวยพรคริสต์มาสพี่หนูแหม่ม สุริวิภา กุลตังวัฒนา
พี่น้องที่รัก วันนี้เราฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า บุตรพระเจ้าที่ทรงบังเกิดมาในโลกอย่างยากจนที่สุด พระองค์ทรงเป็นดวงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างแก่โลกและให้ความอบอุ่นแก่สิ่งมีชีวิต พระองค์ไม่เพียงบังเกิดมาเมื่อสองพันปีก่อน แต่ยังคงประทับอยู่ท่ามกลางเราในปัจจุบัน เป็นต้นในคนยากจน คนต่ำต้อยด้อยค่าที่ถูกมองข้ามในสังคม คนเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ
ดังนั้น วันนี้เราไม่เพียงแต่กล่าว สุขสันต์วันคริสต์มาส แก่กันและกันเท่านั้น แต่จะต้องพยายามเจริญชีวิตเป็นความชื่นชมยินดี ความรัก และสันติสุขสำหรับผู้อื่น ให้เราเงียบสักครู่หากชีวิตของเราไม่ได้เป็นความยินดี ความรัก และสันติสุขสำหรับผู้อื่นอย่างที่ควรจะเป็น และขอสมาโทษพระองค์ เพื่อเราจะเหมาะสมสำหรับการร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้
 บรรยากาศเป็นกันเองกับพี่หนูแหม่มและบ๊อบบี้ หลังการร้องเพลงคริสต์มาสที่บ้านพัก
วันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 2016
บทอ่านแรก ประกาศกอิสยาห์ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงนำประชากรของพระองค์ จากถิ่นเนรเทศในบาบิโลนกลับคืนสู่ศิโยน นครเยรูซาเล็มศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนมีความยินดี พระศาสนจักรได้ประยุกต์ข้อความตอนนี้กับความยินดีแห่งการไถ่กู้ ที่พระเจ้าได้ประทานแก่โลกผ่านทางพระเยซูเจ้า
บทอ่านที่สอง ในอดีตพระเจ้าได้ตรัสกับเราผ่านทางประกาศก แต่ในปัจจุบันพระเจ้าตรัสกับเราผ่านทางพระบุตร พระวจนาตถ์ที่ทรงรับเอากายบังเกิดเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นภาพสะท้อนแห่งพระสิริของพระเจ้า เราคริสตชนสามารถพบพระเจ้าได้ในสิ่งสร้างของพระองค์ในชีวิตประจำวัน
พระวรสาร นักบุญยอห์นเตือนเราในพระวรสารวันนี้ว่า พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ และมาประทับอยู่ท่ามกลางเรา และยังคงประทับอยู่ท่ามกลางเราในปัจจุบัน ให้เราได้เข้ามาใกล้พระองค์ เพื่อขอให้พระองค์ได้เติมเต็มชีวิตที่ว่างเปล่าของเรา และทำให้ชีวิตของเราสว่างไสวไปด้วยความรักของพระองค์
 ร้องเพลงอวยพรและขอพรคริสต์มาสจากพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ 
23 ธันวาคม 2016
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1)     สุขสันต์วันคริสต์มาส พี่น้องชาวป่าพนาวัลย์ทุกท่าน ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเตรียมงานคริสต์มาสปีนี้ได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการทำดาว ทำถ้ำพระกุมาร การแสดงละครคริสต์มาส และประดับตกแต่งวัด
2)     ขอบคุณบรรดาเด็กคำสอนที่ไปขับร้องเพลงคริสต์มาสเพื่ออวยพรตามบ้าน ตามชุมชนต่างๆ และทำให้เรามีของขวัญและของรางวัลต่างๆ สำหรับมอบให้พี่น้องเมื่อคืนคริสต์มาสที่ผ่านมา
3)     วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2017 สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเจ้าและวันขึ้นปีใหม่ ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. และ 19.30 .
 ร่วมส่งความสุขคริสต์มาสแด่คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนิรมลวิทยา
23 ธันวาคม 2016
4)     ขอขอบคุณ ครอบครัวนายบัญชา-นางอรอนงค์ อินธิเสน ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 16,000.- บาท อุทิศให้เทเรซา วิรัตน์ อินธิเสน เพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่สำหรับใช้ในวัดของเรา
5)     วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2017 ขอเชิญร่วมฉลองวัดพระนามเยซู นาคำ ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น.
6)     เงินทานวันอาทิตย์ (18 ธันวาคม 2016) มิสซาเช้า จำนวน 932.- บาท มิสซาเย็น 335.- บาท และเงินทานคืนวันคริสต์มาส 1,173.- บาท
 ร่วมส่งความสุขคริสต์มาสคุณแม่มหาธิการิณีและสมาชิกคณะรักกางเขนแห่งท่าแร่
24 ธันวาคม 2016
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
วันอาทิตย์
25
10.00 น.
19.30 น.
สมโภชพระคริสตสมภพ
สุขสำราญพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
† อุทิศ มาระโก วิจิตร แสงฉวี
จันทร์
26
18.30 น.
ฉลอง น.สเตเฟน ปฐมมรณสักขี

วันอังคาร
27
18.30 น.
ฉลอง น.ยอห์น อัครสาวก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

วันพุธ
28
18.30 น.
ฉลอง ทารกผู้วิมล

วันพฤหัสบดี
29
18.30 น.
เทศกาลพระคริสตสมภพ

วันศุกร์
30
18.30 น.
ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

วันเสาร์
31
18.00 น.
วันส่งท้ายปีเก่า


 บรรยากาศการฉลองคริสต์มาสวัดป่าพนาวัลย์ 24 ธันวาคม 2016
 บรรดาเทวดาน้อยร่วมแห่ดาวและแสดงละครคริสต์มาส

 ขอขอบคุณนายบัญชา-นางอรอนงค์ อินธิเสน ที่บริจาคเงิน 16,000.- บาท
เพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้วัดสำหรับใช้ในพิธีกรรม
 ขอขอบคุณผู้มีน้ำใจดีที่มอบเป้สะพายและของขวัญสำหรับเด็กคำสอน

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ให้พระเยซูเจ้าบังเกิดในใจเรา

ให้พระเยซูเจ้าบังเกิดในใจเรา
วันที่ 24 ธันวาคม
สมโภชพระคริสตสมภพ
(มิสซากลางคืน)
อสย 9:2-7
ทต 2:11-14
ลก 2:1-14
บทนำ
การฉลองวันพระคริสตสมภพวันที่ 25 ธันวาคม มีที่มาจากธรรมเนียมการฉลองสุริยเทพของชาวโรมัน ในสมัยจักรพรรดิเอาเรลียน (Auralian) ที่กำหนดให้วันที่ 25 ธันวาคม เป็นวันฉลองวันเกิดของสุริยเทพผู้ทรงพลัง เนื่องจากเป็นวันที่ดวงอาทิตย์อยู่ไกลที่สุดจากเส้นศูนย์สูตรของโลกทำให้วันใหม่ยาวนานขึ้น และถือเป็นวันฉลองของพระจักรพรรดิไปด้วย เพราะพระจักรพรรดิเปรียบดังดวงอาทิตย์ที่ให้ความสว่างแก่มนุษย์
ภายหลังที่ชาวโรมันกลับใจมาเป็นคริสตชน และมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาในสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ค.ศ. 330 ได้หันมาฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้าแทนที่สุริยเทพ ดังนั้น วันที่ 25 ธันวาคม ได้เริ่มมีการฉลองพระคริสตสมภพอย่างเป็นทางการและเปิดเผย ต่อมา ค.ศ. 353 พระสันตะปาปาจูลิอุสได้กำหนดให้วันที่ 25 ธันวาคม เป็นวันฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้าทั่วพระศาสนจักร
ส่วนการประดับตกแต่งไฟและต้นคริสต์มาส เป็นการฉลองของคนต่างศาสนาที่เริ่มเข้ามาในพระศาสนจักรที่ละเล็กละน้อยในภายหลัง และการทำถ้ำพระกุมารเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกโดยนักบุญฟรังซิส อัสซีซี ค.ศ. 1293 ที่ป่าเกร็จโชใกล้เมืองอัสซีซีในคืนวันคริสต์มาส เพื่อจำลองถ้ำที่เบธเลเฮมได้นำวัวและลามาใช้จริง โดยมีความมุ่งหมายเพื่อเล่าเรื่องราวการบังเกิดของพระเยซูเจ้าอย่างมีชีวิตชีวาสำหรับชาวบ้าน
1.        ให้พระเยซูเจ้าบังเกิดในใจเรา
เรื่องราวการประสูติของพระกุมารเยซูที่เราได้ยินในพระวรสารนักบุญลูกา (ลก 2:1-14) เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่จักรพรรดิซีซาร์ ออกัสตัส ได้ออกกฤษฎีกาให้มีการสำรวจสำมะโนประชากรทั่วอาณาจักรโรมัน ด้วยเหตุนี้ ยอแซฟซึ่งสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิดต้องพาพระนางมารีย์ เดินทางจากนาซาเร็ธแค้วนกาลิลีไปยังเบธเลเฮมแคว้นยูเดียบ้านเกิดของกษัตริย์ดาวิด เป็นระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร  ถือว่าไกลมากสำหรับหญิงมีครรภ์แก่ ยิ่งไปกว่านั้น เมืองเบธเลเฮมยังพลุกพล่านไปด้วยผู้คนที่เดินทางมาลงทะเบียน จนกระทั่งไม่มีห้องว่าง
ไปที่ไหนคำตอบที่ได้รับคือ “ไม่มีห้องว่างสำหรับท่าน” ยอแซฟต้องพาพระนางมารีย์ไปที่ถ้ำเลี้ยงสัตว์ ลักษณะคล้ายเพิงเลี้ยงสัตว์ซึ่งผู้พักแรมต้องนำอาหารติดตัวมาเอง  เจ้าของจัดเตรียมเพียงฟางหรือหญ้าแห้งสำหรับสัตว์เลี้ยงและไฟสำหรับปรุงอาหารให้เท่านั้น นี่คือสถานที่ซึ่งพระเยซูเจ้าบุตรพระเจ้าทรงประสูติ พระองค์เลือกบังเกิดบนรางหญ้าในสภาพที่ยากจนขัดสน เพื่อสอนให้โลกรู้ว่าความยากจนขัดสนไม่ใช่อุปสรรคสำหรับความรักของพระเจ้า
ตรงข้ามความยากจนขัดสนและใจสุภาพถ่อมตนต่างหากคือ หนทางหรือโอกาสที่ทำให้เราได้พบกับพระกุมารเจ้า ผู้ร่ำรวยด้วยพระพรนานัปการ อีกทั้ง บุคคลกลุ่มแรกที่พระเจ้าทรงเผยให้ทราบข่าวดีเรื่องการประสูติมาของพระผู้ไถ่ และได้พบพระกุมารคือบรรดาคนเลี้ยงแกะ ซึ่งเป็นผู้ที่ ต่ำต้อยและถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม จากสังคม แต่การเป็นคนยากจนและต่ำต้อยทำให้พวกเขาได้พบกับพระกุมารเจ้า นี่คือความสุขและความยินดียิ่งใหญ่ในชีวิต
2.        บทเรียนสำหรับเรา
การบังเกิดของพระเยซูเจ้า เป็นเครื่องหมายแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าต่อเรามนุษย์ และได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราหลายประการ
ประการแรก เราต้องให้พระเยซูเจ้าบังเกิดในใจเรา เทศกาลคริสต์มาสเป็นช่วงเวลาแห่งพระพรที่ช่วยให้เราได้ตระหนักถึงความรักของพระเจ้า ด้วยการเปิดดวงใจของเราและประดับตกแต่งถ้ำแห่งดวงใจนี้ ด้วยไฟแห่งความรักเพื่อให้องค์พระเจ้าได้บังเกิด และเป็น “อิมมานูแอล” พระเจ้าอยู่กับเราทุกจังหวะชีวิต
ประการที่สอง เราต้องแสวงหาและเลียนแบบพระเยซูเจ้าในความยากจน เราพบพระเยซูเจ้าได้อย่างแท้จริงในความยากจน ในบุคคลที่ถูกทอดทิ้งและต้องการความช่วยเหลือ ความยากจนขัดสนไม่ใช่อุปสรรคสำหรับความรักของพระเจ้า ตรงข้ามความยากจนขัดสนคือหนทางหรือโอกาสที่ทำให้เราได้พบกับพระกุมาร ผู้เป็นเพื่อนกับคนยากจน ร่วมทุกข์ในความลำบากของพวกเขา  และมอบชีวิตของพระองค์บนกางเขนเพื่อช่วยพวกเขาให้รอดพ้น
ประการที่สาม เราต้องเป็นพระคริสต์ผู้ให้ เทศกาลคริสต์มาส เป็นช่วงเวลาของการเสียสละแบ่งปันสิ่งที่เรามีแก่ผู้อื่น นักบุญฟรังซิส อัสซีซี กล่าวว่า ถ้าในตู้เสื้อผ้าของท่าน มีเสื้อผ้าที่ท่านไม่ใช้แล้ว  พึงรู้ไว้ด้วยว่านั่นเป็นของคนยากจนที่ไม่มีแม้เสื้อผ้าจะใส่  ถ้าในตู้กับข้าวของท่าน มีกับข้าวที่ท่านไม่ทานแล้ว  พึงรู้ไว้ด้วยว่านั่นเป็นส่วนของคนที่กำลังอดอยาก  หากเราไม่มีของขวัญอะไรจะให้ จงให้ความรักออกไป เพราะ “ทุกครั้งที่เรารัก ทุกครั้งที่เราให้นั่นคือคริสต์มาส(เดล อีเวนส์ นักเขียน นักร้องและนักแสดง)
บทสรุป
พี่น้องที่รักโลกทุกวันนี้มีคนที่ขาดความรัก อดอยาก และขาดแคลนมากมาย ที่รอคอยความรัก ของขวัญ และความช่วยเหลือจากเรา  คริสต์มาสปีนี้อย่าลืมให้ความรักและแบ่งปันสิ่งที่เรามีมอบเป็นความสุขสำหรับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทั้งหลาย  เพื่อว่าการบังเกิดมาของพระกุมารเยซูจะเป็นความชื่นชมยินดีสำหรับครอบครัวของเรา หมู่คณะและมนุษยชาติ
อย่าทำตัวเย็นชาเฉยเมยอย่างชาวเมืองเบธเลเฮมที่บอกยอแซฟว่า “ไม่มีห้องว่างสำหรับท่าน” แต่เปิดดวงใจของเราให้พระองค์บังเกิด ด้วยความรักและการเสียสละแบ่งปัน ทุกครั้งที่เรารักและรู้จักให้นั่นคือคริสต์มาส เช่นนี้เอง ความสุข ความชื่นชมยินดี และสันติภาพจะเกิดขึ้นในโลก และการฉลองคริสต์มาสในปีนี้จะมีคุณค่าและความหมายมากกว่าปีที่ผ่านมา
“สุขสันต์วันคริสต์มาส”, Merry Christmas!, Buon Natale!
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
khuanthinwan@gmail.com
San Tomasso Ashram, วัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์
24 ธันวาคม 2016 สมโภชพระคริสตสมภพ
ภาพ: ถ้ำพระกุมารวัดป่าพนาวัลย์, ท่าแร่ สกลนคร; 2016-12-23

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 2 ฉบับที่ 84

Text Box:  สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 2  ฉบับที่ 84,  อาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม  ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559):  http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230È086-231-3231

รา
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานฉลองบุญราศีสองคอน 
พร้อมกับพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ เสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2016
พี่น้องที่รัก เรามาถึงสัปดาห์สุดท้ายของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาให้เราได้ตระหนักว่า “อิมมานูแล พระเจ้าสถิตกับเรา” ซึ่งเป็นหัวใจของความเชื่อคริสตชน การบังเกิดมาของพระเยซูเจ้าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่า พระองค์ประทับอยู่ท่ามกลางเราแล้ว เป็นต้นในเพื่อนพี่น้องและในบุคคลต่างๆ ที่เราพบเห็น นี่คือการเตรียมฉลองการบังเกิดมาของพระกุมารเจ้าอย่างมีคุณค่า
ให้เราได้เงียบสักครู่หนึ่งเพื่อเตรียมห้องในจิตใจของเรา เพื่อว่าพระคริสตเจ้าจะได้เสด็จมาหาเราระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณนี้ พระองค์จะได้ส่องสว่างและขจัดความมืดแห่งบาปให้ออกไปจากใจเรา และนำมาซึ่งสันติสุขและความชื่นชมยินดี ที่เราสามารถนำไปแบ่งปันกับผู้อื่นได้
 วันฉลองบุญราศีแห่งสองคอน 76 ปีมรณกรรมแห่งความเชื่อ
บทอ่านแรก ประกาสกอิสยาห์ได้ทำนายล่วงหน้าก่อน 700 ปี ว่าพระเจ้าจะประทานเครื่องหมายแก่ประชากรของพระองค์ นั่นคือ หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และบังเกิดบุตรชายคนหนึ่ง และเธอจะขนานนามว่า อิมมานูเอล ซึ่งคำทำนายนี้ปรากฏเป็นจริงในพันธสัญญาใหม่ด้วยการบังเกิดของพระคริสตเจ้า ผู้เป็น อิมมานูเอล พระเจ้าสถิตกับเรา
บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้สรุปข่าวดีให้คริสตชนในระยะเริ่มแรกได้ทราบว่า พระคริสตเจ้าสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด ทรงเป็นบุตรของพระเจ้า พระเจ้าของผู้เป็นและผู้ตาย ทรงรับเอากายบังเกิดเป็นมนุษย์ด้วยอำนาจของพระจิตเจ้า นักบุญเปาโลได้ประกาศว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทำให้คำทำนายของบรรดาประกาศกปรากฏเป็นจริง
พระวรสาร ในพระวรสารวันนี้ นักบุญยอแซฟ ได้รับแจ้งจากทูตสวรรค์ในความฝันว่า แม่พระตั้งครรภ์ด้วยอำนาจของพระจิตเจ้า และบุตรที่จะเกิดมาจะนำความรอดพ้นจากบาปมาสู่ประชากรของพระองค์ พระเจ้าทรงเลือกยอแซฟให้เป็นเครื่องมือของพระองค์ ในการเป็นผู้นำครอบครัวและทำให้พระกุมารเจ้าที่บังเกิดมา สืบเชื้อสายจากราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด
 พิธีบูชาขอบพระคุณหน้าศพและปลงศพมารีอา คำเสวย ยงบรรทม 14-15 ธันวาคม 2016
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1)     เราเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า วันนี้หลังรับประทานอาหารเที่ยงขอเชิญพี่น้องร่วมประดับตกแต่งวัด ทำดาว ถ้ำพระกุมารและประดับไฟส่องสว่าง
2)     วันนี้และวันพรุ่งนี้ (18-19 ธันวาคม 2016) ขอเชิญเด็กคำสอนร่วมซ้อมเพลงคริสต์มาส เราจะเริ่มไปร้องเพลงตามบ้าน วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2016 ขอบรรดาพี่น้องได้ติดต่อประสานงานเพื่อจัดลำดับบ้านที่จะไปร้องเพลงอวยพรด้วย
3)     วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2016 ขอเชิญร่วมพิธีแห่ดาวที่ท่าแร่ งดแห่ดาวที่สกลนคร วันสมโภชพระคริสตสมภพปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2016
4)     วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2016 เชิญร่วมพิธีแห่ดาวที่วัดของเรา ชมการแสดงละครคริสต์มาส พิธีบูชาขอบพระคุณคืนคริสต์มาส การแสดงและจับสลากของขวัญ
5)     วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2016 สมโภชพระคริสตสมภพ ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. และ 19.30 .
6)     เงินทานวันอาทิตย์ (4 ธันวาคม 2016) มิสซาเช้า จำนวน 972.- บาท มิสซาเย็น 480.- บาท และเงินต้นมิสซาปลงศพ มารีอา คำเสวย ยงบรรทม 1,930.- บาท
 ชาวป่าพนาวัลย์เตรียมดาว ตรวจเช็คระบบไฟเพื่อให้พร้อมสำหรับการแห่ดาวที่ท่าแร่
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
วันอาทิตย์
18
10.00 น.
19.30 น.
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ
สุขสำราญพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
† อุทิศ มาระโก วิจิตร แสงฉวี
จันทร์
19
18.30 น.
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

วันอังคาร
20
18.30 น.
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

วันพุธ
21
18.30 น.
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

วันพฤหัสบดี
22
18.30 น.
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

วันศุกร์
23
18.30 น.
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

วันเสาร์
24
18.00 น.
แห่ดาวและพิธีบูชาขอบพระคุณคืนคริสต์มาส เด็กคำสอนวัดป่าพนาวัลย์ซ้อมละครและบทเพลงคริสต์มาส
เพื่อเตรียมฉลองคริสต์มาสและการร้องเพลงอวยพรคริสต์มาสตามบ้าน