วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 249

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  249  อาทิตย์ที่  26  กุมภาพันธ์ 2023 (2566)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

พระคุณเจ้าวีระเดช ใจเสรี พาคุณพ่อและกลุ่มพระเมตตาระดับชาติเยี่ยมวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ ศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2023

พี่น้องที่รัก เราได้เข้าสู่เทศกาลมหาพรตแล้ว พระศาสนจักรให้เรามีเวลา 40 วันในการอธิษฐานภาวนา การจำศีลอดอาหาร และการให้ทาน เพื่อการชำระจิตใจและฟื้นฟูชีวิตของเราในการติดตามองค์พระคริสตเจ้า นำเราให้มีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแบ่งปันความรักกับผู้อื่นโดยปราศจากความเห็นแก่ตัว การรับใช้อย่างสุภาพ การให้ทาน และช่วยเหลือคนเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ

สังคมปัจจุบัน เราทุกคนถูกทดลองเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้า ให้แสวงหาความพึงพอใจ ความร่ำรวย ตำแหน่งแห่งอำนาจ เกียรติยศชื่อเสียง และใช้ทุกวิถีทางเมื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้ แต่พระเยซูเจ้าทรงแสดงให้เราเห็นว่า เราสามารถเอาชนะการทดลองนี้ได้ ผ่านทางการอธิษฐานภาวนา การจำศีลอดอาหาร และการให้ทาน

พระคุณเจ้าวีระเดช ใจเสรี พาคุณพ่อและกลุ่มพระเมตตาระดับชาติเยี่ยมวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ ศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2023
     บทอ่านที่หนึ่ง
หนังสือปฐมกาลได้ทำให้เราทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างมนุษย์คู่แรก ความไม่เชื่อฟังของพวกเขาได้นำบาปเข้ามาในโลก พระเจ้าได้ประทานสิ่งดีมากมายแก่พวกเขา แต่ความไม่เชื่อฟังทำให้อาดัมและเอวาถอยห่างและสูญเสียสัมพันธภาพกับพระเจ้า

บทอ่านที่สอง เปาโลได้แสดงให้เห็นลักษณะตรงข้ามกันระหว่างอาดัมกับพระเยซูเจ้า ผู้ทรงเป็นอาดัมคนใหม่ เปาโลได้บอกชาวโรมันว่า บาปได้เข้ามาในโลกผ่านทางความไม่เชื่อฟังของอาดัม และได้นำความตายและการพิพากษามาสู่มนุษยชาติ แต่ความตายและความนอบน้อมเชื่อฟังของพระเยซูเจ้าได้นำความชอบธรรมและชีวิตใหม่มาสู่มนุษย์

พระวรสาร นักบุญมัทธิวได้แสดงให้เห็นว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นเหมือนเราในการต่อสู้เอาชนะความชั่ว พระองค์ทรงถูกทดลองในรูปแบบต่าง ๆ เช่นเดียวกัน เพียงแต่พระองค์ไม่ยอมแพ้ต่อการทดลองใด ๆ ดังนั้น การทดลองต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันคือเครื่องพิสูจน์ตนเองว่า เราคู่ควรกับการเป็นฉายาของพระเจ้าหรือไม่

คณะกรรมการอาสาโคเออร์วัดเซนต์ร็อค จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบเงินบริจาคและสิ่งของให้วัดดอนม่วย อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2023
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.      ขอบคุณทีมช่างและพี่น้องโนนค้อที่ช่วยกันปรับปรุงห้องน้ำเก่า ปูกระเบื้อง ทาสี ติดหลอดไฟ และทำความสะอาด

2.     เสาร์ที่ 4 มีนาคม 2023 เชิญร่วมฉลองวัดแม่พระรับสาร หนองเดิ่น-ดอนขาว

3.     จันทร์ที่ 6 มีนาคม 2023 เชิญร่วมฉลองวัดนักบุญอันตน นาทัน

4.     เสาร์ที่ 18 มีนาคม 2023 เชิญร่วมฉลองวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก

5.     เสาร์ที่ 25 มีนาคม 2023 เชิญร่วมฉลองวัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย

ทีมช่างและพี่น้องโนนค้อช่วยกันปรับปรุงห้องน้ำเก่าให้สวยงาม ศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2023

6.    
เสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2023 เชิญร่วมเปิดเสกวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ และฉลอง 80 ปีชุมชนวัดโนนค้อ

7.     เงินทานวัดดอนม่วย 3,181.- บาท และเงินบริจาคคณะกรรมการอาสาโคเออร์วัดเซนต์ร็อค ฉะเชิงเทรา 10,000.- บาท ซุ้มประตู 1) จ่ายค่าคอนกรีตผสมเสร็จและอุปกรณ์ 11,150.- บาท และ 2) จ่ายค่าแรงช่าง 2# 20,000.- บาท และคุณคำปอน แสงใสแก้ว สมทบสร้างซุ้ม 1,000.- บาท

8.     เงินทานวัดโนนค้อ 1,599.- บาท,  การสร้างวัด : 1) คุณกัญจนา เจียไพบูลย์ 100,000.- บาท, 2) คุณธงชัย เจียไพบูรณ์ 20,000.- บาท, 3) ร้านมายวันสปอร์ต (คุณพัฒนฉัตร โชคสวัสดิ์นุกูล) 50,000.- บาท และ 4) คุณมารีอา แสงจันทร์ สุรีย์ส่อง 2,000.- บาท; รายจ่าย : 1) จ่ายค่าเหล็กโครงหลังคาบ้านพัก 89,840.- บาท, 2) จ่ายค่าคอนกรีตสำเร็จเทเสาและพื้นบ้านพัก  12,120.- บาท 3) จ่ายค่าครุภัณฑ์ห้องน้ำและปรับปรุงห้องน้ำเก่า 7,093.- บาท และ 4) จ่ายค่าคอนกรีตผสมเสร็จลานหน้าวัด 32 คิว 64,640.- บาท

9.     ผู้สมทบซื้อธงทิว : 1) คุณป้าจันทร์ดา นิลเขต 1,000.- บาท, 2) คุณดาหวัน แสนเมือง 1,000.- บาท, 3) คุณนรสินธุ์ มณีนพ 200.- บาท และ 4) คุณป้าเทวี นิลเขต 200.- บาท

10.   ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 3-4 ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 5-6  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 1

แสงจันทร์ทัวร์แวะเยี่ยมดูความคืบหน้าการก่อสร้างวัดโนนค้อ เสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2023

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

               ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

26

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

 

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

27

06.45 น.

น.เกรโกรี แห่งนาเร็ก เจ้าอธิการ

 

อังคาร-พฤหัส

28-02

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

 

ศุกร์

03

06.45 น.

ศุกร์ต้นเดือน

 

เสาร์

04

06.45 น.

น.กาสิมีร์

 

 

พี่น้องโนนค้อร่วมทำโรงทานและต้นเงินร่วมฉลองวัดนักบุญปีโอที่ 10 พังขว้างเหนือ เสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2023วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ความเชื่อและการอธิษฐานภาวนา

 

ความเชื่อและการอธิษฐานภาวนา

จันทร์

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

บสร 1:1-10

มก 9:14-29

พระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าทรงขับไล่ปีศาจจากบุตรชายของชายคนหนึ่ง ซึ่งถูกปีศาจสิงให้เป็นใบ้ ก่อนหน้านี้เขาได้นำบุตรชายมาให้ศิษย์ของพระเยซูเจ้ารักษา แต่ไม่สามารถทำได้ ต้องมาขอให้พระเยซูเจ้าทรงขับไล่ถึงสำเร็จ สาเหตุที่บรรดาศิษย์ของพระองค์ไม่สามารถขับไล่ปีศาจให้ออกได้ทันที เพราะพวกเขาขาดความเชื่อและชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า ผ่านทางการอธิษฐานภาวนา

 พระเยซูเจ้าทรงรู้สึกไม่พอพระทัยในความเชื่อน้อยของประชาชนและบรรดาศิษย์ นี่เป็นครั้งเดียวในพระวรสารที่ทรงแสดงถึงความท้อแท้ของพระองค์ “คนหัวดื้อ เชื่อยาก เราจะต้องอยู่กับท่านอีกนานเท่าใด จะต้องทนท่านอีกนานเท่าใด” (มก 9:19) พระองค์ทรงมีความปรารถนาจะช่วยประชาชน แต่พวกเขากลับแสวงหาเพื่อตนเอง สิ่งที่พวกเขาคิดเสมอคือผลประโยชน์ “ฉันจะได้อะไรจากพระเจ้า”

พระเยซูเจ้าทรงต้องการให้ประชาชนและบรรดาศิษย์มีความเชื่อ “ทุกสิ่งเป็นไปได้ทั้งนั้นสำหรับผู้มีความเชื่อ” (มก 9:23) พระองค์ทรงทราบดีว่า ความเชื่อสามารถบันดาลสิ่งมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นมากมาย ความทุกข์และความท้อแท้ของพระองค์เกิดจากการขาดความเชื่อของประชาชน แม้แต่ความเชื่อของบรรดาศิษย์เองยังเป็นความเชื่อที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้พวกเขาขับไล่ปีศาจให้ออกจากคนถูกปีศาจสิงไม่ได้

การอยู่กับพระเยซูเจ้ามาเป็นเวลานานทำให้บรรดาศิษย์ได้รับอำนาจขับไล่ปีศาจ แต่พระวรสารวันนี้พวกเขาล้มเหลว เพราะขาดชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าผ่านทางการอธิษฐานภาวนา “ปีศาจชนิดนี้ขับไล่ออกไม่ได้เลย นอกจากด้วยการอธิษฐานภาวนาเท่านั้น” (มก 9:29) ความเชื่อและการอธิษฐานภาวนาเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคริสตชน ที่เราต้องตระหนักเหมือนบิดาของเด็กถูกปีศาจสิง “ข้าพเจ้าเชื่อ โปรดช่วยความเชื่ออันเล็กน้อยของข้าพเจ้าด้วยเถิด” (มก 9:24)

พระเยซูเจ้าทรงทำให้บรรดาศิษย์ได้ตระหนักว่า การอธิษฐานภาวนามีอานุภาพเหนือบาปและปีศาจ การอธิษฐานภาวนาทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและเป็นเครื่องมือที่ดีในพระหัตถ์ของพระองค์ ดังนั้น ศิษย์พระคริสต์ต้องแสวงหาพระประสงค์และความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ผ่านทางการอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวัน การอธิษฐานภาวนาทำให้เรามีความเชื่อเข้มแข็งและสามารถเอาชนะบาปและความชั่วร้ายในโลกได้

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

https://dondaniele.blogspot.com/

วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร

19 กุมภาพันธ์ 2023

ที่มาภาพ : https://westpalmbeachchurchofchrist.com/new-testament/mark/help-my-unbelief.html

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 248

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  248  อาทิตย์ที่  19  กุมภาพันธ์ 2023 (2566)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

กลุ่มโคเออร์วัดเซนต์ร็อค ฉะเชิงเทรา แวะเยี่ยมวัดโนนค้อ เสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2023

พี่น้องที่รัก พระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าทรงสอนเราว่า จงรักศัตรูและจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน (มธ 5:44) ความรักถือเป็นหัวใจแห่งคำสอนของพระเยซูเจ้า ทรงสอนบรรดาศิษย์ให้รักทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไข ไม่ใช่รักเฉพาะคนที่รักเรา ผู้ทำดีต่อเรา หรือเป็นญาติมิตรของเราเท่านั้น แต่ต้องรักแม้กระทั่งศัตรูและผู้ทำไม่ดีต่อเรา เราต้องตอบแทนความชั่วด้วยความดี ความรัก และการให้อภัย แม้ทำได้ยากแต่อย่างน้อยเราต้องอธิษฐานภาวนาให้ผู้ทำไม่ดีต่อเรา

หลายคนอาจคิดว่า นี่คือแนวทางการดำเนินชีวิตสำหรับผู้เป็นนักบุญ แต่ในความเป็นจริง นี่คือรูปแบบชีวิตของคริสตชนทุกคนที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องจากเรา ในชีวิตจริงคงมีหลายคนทำไม่ดีต่อเราที่เรารู้สึกโกรธและเกลียดชัง เราได้ปฏิบัติตนต่อพวกเขาเหล่านี้อย่างไร ให้เราได้วอนขอการอภัยโทษจากพระเจ้า เพื่อให้เราสามารถรักและให้อภัยพวกเขาได้

พี่น้องโนนค้อช่วยกันปรับพื้นที่ อาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2023
        บทอ่านที่หนึ่ง โมเสสได้รับพระบัญชาจากพระเจ้าให้บอกประชากรอิสราเอลว่า พวกเขาต้องเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ นั่นหมายความว่า พวกเขาต้องไม่โกรธ ไม่เกลียดชังกัน ไม่แก้แค้น ไม่พิพากษาโดยเบาความ ไม่อิจฉาริษยา แต่ต้องรักคนอื่นเหมือนรักตัวเอง หนทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์คือ การรักตนเอง รักผู้อื่น และรักพระเจ้า

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้เตือนชาวโครินธ์ว่า พวกเขาได้รับพระจิตเจ้าแล้ว เมื่อมีพระจิตเจ้าประทับอยู่ พวกเขาเป็นวิหารของพระจิตเจ้า ดังนั้น พวกเขาต้องเป็นคนศักดิ์สิทธิ์และให้ความเคารพต่อร่างกายของตนเองและผู้อื่น เปาโลได้ให้ความมั่นใจแก่ชาวโครินธ์ว่า พวกเขาเป็นของพระคริสตเจ้า ในพระคริสตเจ้าทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงปฏิวัติคำสอนสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ชาติ เรื่อง ตาต่อตา ฟันต่อฟัน หรือ บุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องชำระ ที่ถือว่า ศัตรูคือผู้ที่เราต้องทำลายล้างให้สิ้นไป แต่พระเยซูเจ้าทรงสอนว่า เราต้องรักศัตรูและอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนเรา เราไม่สามารถเกลียดชัง หรือทำลายล้างใคร มิฉะนั้นความแค้นเคืองจะไม่มีวันสิ้นสุด

พี่น้องโนนค้อร่วมทำโรงทานโอกาสฉลองวัดนาโพธิ์ จันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2023
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ขอบคุณพี่น้องดอนม่วยและโนนค้อ ที่ช่วยกันพัฒนาวัดเตรียมฉลองวัด

2.          พุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2023 วันพุธรับเถ้า วันเริ่มต้นเทศกาลมหาพรต อดเนื้อและอดอาหาร

3.          เสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2023 เชิญร่วมฉลองวัดนักบุญปีโอที่ 10 ห้วยทราย, วัดนักบุญอันดรูว์ หนองแซง และงานฉลองพระเมตตาที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เริ่มงาน 8.00 น. เริ่มลงทะเบียน 15.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ

4.          เสาร์ที่ 4 มีนาคม 2023 เชิญร่วมฉลองวัดแม่พระรับสาร หนองเดิ่น-ดอนขาว

5.          จันทร์ที่ 6 มีนาคม 2023 เชิญร่วมฉลองวัดนักบุญอันตน นาทัน

พี่น้องดอนม่วยช่วยกันพัฒนาวัด อังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2023

6.         
เสาร์ที่ 18 มีนาคม 2023 เชิญร่วมฉลองวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก

7.          เสาร์ที่ 25 มีนาคม 2023 เชิญร่วมฉลองวัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย

8.          เงินทานวัดดอนม่วย 2,881.- บาท ซุ้มประตู 1) จ่ายค่าหลังคาสแกนรูฟและอุปกรณ์ 74,000.- บาท และ 2) จ่ายค่าท่ออัดแรง เหล็กเส้น และอุปกรณ์ประปา 4,491.- บาท และครอบครัวนายสมหวัง จันทรักษ์ สมทบสร้างซุ้ม 1,000.- บาท

9.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,597.- บาท,  การสร้างวัด : 1) กำนันสุรเศรฐ คลังนาค 40,000.- บาท, 2) ผู้ช่วยบังเอิญ ติมนาค 15,000.- บาท รายจ่าย : 1) จ่ายค่ากระเบี้องห้องน้ำ 7,200.- บาท, 2) จ่ายค่าสีเคลือบเงาห้องน้ำ 3,194.- บาท 3) จ่ายกระเบี้องระเบียงวัด 54,492.- บาท, 4) จ่ายค่าคอนกรีตผสมเสร็จ 27,068.- บาท และ 5) จ่ายค่าแรงบ้านพัก 1# 100,000.- บาท

10.     ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 1-2 ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 3-4  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 3

พี่น้องโนนค้อร่วมพิธีเสกรถไถนาครอบครัวเสี่ยอ้น เสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2023

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                               ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

19

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

 

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์-อังคาร

20-21

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

 

พุธ

22

06.45 น.

วันพุธรับเถ้า อดเนื้อและอดอาหาร

 

พฤหัส-เสาร์

23-25

06.45 น.

หลังวันพุธรับเถ้า

 

 

กลุ่มโคเออร์วัดเซนต์ร็อคมอบของใช้และเงินช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้อาวุโส
วัดดอนม่วยและวัดโนนค้อ เสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2023