วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 2 ฉบับที่ 64

กล่องข้อความ:   สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 2  ฉบับที่ 64  อาทิตย์ที่ 31  กรกฎาคม  ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559):  http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา
ฉลองนักบุญอันนา ณ สักการสถานนักบุญอันนา ปีนัง ประเทศมาเลเซีย 30 กรกฎาคม 2016
พี่น้องที่รัก ความต้องการครอบครองเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆ ในโลก เป็นหลุมในใจของมนุษย์ เมื่อเราวุ่นวายอยู่กับการเป็นเจ้าของวัตถุภายนอก เราจะลืมสิ่งที่สำคัญกว่าในชีวิต พระเยซูเจ้าตรัสกับเราว่า ความสนใจเดียวของเราจะต้องอยู่ที่ การทำให้ตนเองเป็นคนร่ำรวยในสายพระเนตรของพระเจ้า
ให้เราเงียบสักครู่หนึ่ง พิจารณาถึงท่าทีของเราต่อสิ่งของของโลกนี้ เราได้ใช้มันเป็นเครื่องมือนำเราไปหาพระเจ้า ทำให้เรารักผู้อื่นมากขึ้น หรือทำให้เราถอยห่างจากพระเจ้า เราสลวนอยู่กับการแสวงหา ครอบครอง เป็นเจ้าของสิ่งโน้นสิ่งนี้ จนลืมพระเจ้า ลืมเป้าหมายสุดท้ายแห่งชีวิตของเรา คือความรอดนิรันดร ได้อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าในอาณาจักริสวรรค์หรือเปล่า
 พิธีบูชาขอบพระคุณสรรเสริญพระเจ้าในห้องพักของโรงแรมทุกเช้า
บทอ่านแรก มนุษย์ได้อะไรจากการตรากตรำทำงานหนัก ผู้เขียนหนังสือปัญญาจารย์บอกให้เราทราบถึงความหมายของชีวิตที่ไม่เที่ยงแท้ ทุกสิ่งล้วนอนิจจัง ซึ่งเป็นการมองชีวิตในแง่ลบ สิ่งต่างๆ ไม่ได้ทำให้มนุษย์พึงพอใจ ขณะที่พระธรรมใหม่ พระเยซูเจ้าทรงแสดงให้เห็นในลักษณะตรงข้าม ชีวิตมีคุณค่าและมีความหมาย ขึ้นอยู่กับวิธีดำเนินชีวิตของเรา
บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลเตือนชาวโคโลสีว่า เราได้รับชีวิตใหม่ผ่านทางความตายและการกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า เราได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ แต่เราต้องละทิ้งกิจการแห่งความชั่ว และมองหาแต่สิ่งดีงามซึ่งอยู่บนสวรรค์ที่พระคริสตเจ้าประทับอยู่ เราต้องดำเนินชีวิตเป็นคนใหม่ สิ่งสร้างใหม่ในโลกนี้ เพื่อว่าเราจะได้อยู่กับพระคริสตเจ้า
พระวรสาร นักบุญลูกาเตือนใจเราถึงการเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆ เราต้องการเป็นคนร่ำรวย ไม่ใช่ด้วยทรัพย์สมบัติในโลกนี้ แต่ร่ำรวยในสายพระเนตรของพระเจ้า พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้พ้นจากความโลภ คุณค่าของชีวิตมิใช่อยู่ที่ข้าวของเงินทอง ชื่อเสียง เกียรติยศ ที่มนุษย์พยามแสวงหา ที่สุดท้ายเมื่อตายไป เราไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลย
 ภาวนาขอพรแม่พระแห่งกัวดาลูป ที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ บาหลี อินโดนีเซีย
29 กรกฎาคม 2016
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1)       ขอขอบคุณ คุณพ่อบันลือ เกียรติธาตรี ที่มาถวายพิธีบูชาขอบพระคุณ อาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2016 สำหรับพี่น้อง
2)       ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2016 วันศุกร์ต้นเดือน มีการส่งศีลมหาสนิทผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
3)            อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2016 ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองตามบทบัญญัติประการที่ 4 “จงนับถือบิดามารดา”
4)       ศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2016 ขอเชิญร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศล คุณพ่อมาระโก ทรงฤทธิ์ นาแว่น ครบ 100 วัน ณ วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น.
5)       เสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2016 ขอเชิญร่วมฉลองวัดพระแม่มารีย์ กาฬสินธุ์ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
6)       อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2016 วันแม่แห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่ ปลูกป่าและพัฒนาวัด
7)       เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2016 ขอเชิญร่วมฉลองนักบุญหลุยส์, ครบรอบ 10 ปีกลุ่มคริสตชนพื้นฐานและพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกรยอแซฟ เจริญโชค สันดี พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น.
8)       เงินทานวันอาทิตย์มิสซาเช้า จำนวน 1,322.- บาท, มิสซาเย็น จำนวน 303.- บาท รวม 1,625.- บาท
9)            ขอขอบคุณผู้บริจาคสมทบทุนสร้างอนุสรณ์สถานพระอัครสังฆราชมีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์: (1) ลูกหลานมาระโก อุดม แดงจูม 2,800.- บาท
 พิธีบูชาขอบพระคุณภาษาไทย ณ สักการสถานนักบุญอันนา ปีนัง ประเทศมาเลเซีย
พร้อมกับคณะสงฆ์และคริสตชนจากประเทศไทย 30 กรกฎาคม 2016
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
วันอาทิตย์
31
10.00 น.
19.30 น.
สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา
สุขสำราญพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
จันทร์
01
19.00 น.
ระลึกถึง น.อันฟอนโซ เด ลิกวอรี

วันอังคาร
02
19.00 น.
ระลึกถึง น.ยออากิมและอันนา

วันพุธ
03
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดี
04
19.00 น.
ระลึกถึง น.ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์

วันศุกร์
05
19.00 น.
ฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกาย
วันศุกร์ต้นเดือน
วันเสาร์
06
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดาพิธีบูชาขอบพระคุณโดยพระสังฆราชแห่งปีนังและการแห่รูปนักบุญอันนาหลังพิธี 
คืนวันที่ 30 กรกฎาคม 2016

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แสวงบุญอินโด-มาเล1

แสวงบุญอินโด-มาเล
เคยได้เรียนเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียเวลาเป็นเด็ก ได้รับรู้ข้อมูลหลายอย่างเกี่ยวกับประเทศนี้ว่ามีลักษณะเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีเกาะมากที่สุดในโลก แต่ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางไปประเทศนี้สักครั้ง นี่นับเป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางไปกับแสงจันทร์แฟมิลีร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัดอินเตอร์ แทรเวิล ดีไลท์จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2016 โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การแสวงบุญสักการสถานนักบุญอันนาที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย
การได้มีโอกาสไปเยือนอินโดนีเซียดินแดนแห่งเกาะก่อน จึงเป็นเหมือนกับการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว แต่ต้องแอบลุ้นจนถึงวันเกือบสุดท้าย ที่สุด ได้เดินทางมาถึงบาหลี เกาะที่ถือเป็นไข่มุกแห่งตะวันออกที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นสัญลักษณ์ของอินโดนีเซีย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เครื่องบินแอร์บัส 320-200 เที่ยวบิน FD 396 กรุงเทพฯ-บาหลี คณะของเราซึ่งประกอบด้วยพระสงฆ์ 4 องค์และฆราวาส 16 คนเดินทางถึงสนามบินนูราไร เมืองเดนปาซา เมืองเอกของเกาะบาหลีในเวลา 11.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 1.        อินโดนีเซีย ดินแดนแห่งเกาะ
ประเทศอินโดนีเซีย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) เป็นหนึ่งในสิบของกลุ่มประเทศอาเซียน ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย และเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย ทำให้สามารถควบคุมเส้นทางการติดต่อระหว่างมหาสมุทรทั้งสอง ผ่านช่องแคบที่สำคัญต่างๆ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางมายังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก
อินโดนีเซีย มีพื้นที่ 1,904,569 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยกว่า 17,508 เกาะ มีเมืองหลวงคือ จาการ์ตา (Jakarta) มีประชากรประมาณ 258 ล้านคน (ค.ศ. 2015) มากเป็นลำดับที่ 4 ของโลกประกอบด้วย ชนพื้นเมืองหลากหลายกลุ่ม ซึ่งพูดภาษาต่างกันกว่า 583 ภาษา ภาษาราชการและภาษาประจำชาติ ได้แก่ ภาษาอินโดนีเซีย หรือ Bahasa Indonesia ชาวอินโดนีเซียร้อยละ 87 นับถือศาสนาอิสลามนับเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ร้อยละ 6 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ ร้อยละ 3.5 นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ร้อยละ 1.8 นับถือศาสนาฮินดู และร้อยละ 1.3 นับถือศาสนาพุทธ สกุลเงินที่ใช้ รูเปียห์ (Rupiah: IDR) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1 บาท = 375 รูเปียห์
อินโดนีเซียประกอบด้วยหมู่เกาะที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาช้านาน แต่ต่อมาต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของเนเธอแลนด์อยู่ประมาณ 300 ปี เดือนมกราคม ค.ศ. 1941 ซึ่งเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพบุกอินโดนีเซียและขับไล่เนเธอร์แลนด์ออกไปได้สำเร็จ เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามและประกาศยอมจำนนต่อฝ่ายพันธมิตร อินโดนีเซียได้ถือโอกาสประกาศเอกราชเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 1945 และกำหนดให้วันที่ 17 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันชาติคุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
Bali, Indonesia
July 26, 2016


วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 2 ฉบับที่ 63

กล่องข้อความ:   สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 2  ฉบับที่ 63  อาทิตย์ที่ 24  กรกฎาคม  ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559):  http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา
ชาววัดป่าร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อทวีชัย ศรีวรกุล โอกาสวันคล้ายวันเกิด
พี่น้องที่รัก การภาวนา เป็นการยกจิตใจขึ้นหาพระเจ้า เป็นการสนทนาแบบใจต่อใจกับพระองค์  พระวาจาของพระในวันนี้สอนเราว่า เราจะต้องภาวนาโดยไม่หยุดหย่อน (ลก 11:1) พระเยซูเจ้าคือพระอาจารย์เจ้าของเรา ที่ทรงภาวนาเพื่อเราและสอนเราให้รู้จักภาวนา ครอบครัวใดที่ภาวนาร่วมกัน จะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่มีวันแตกแยก
พิธีบูชาขอบพระคุณคือสุดยอดของคำภาวนาที่มนุษย์สามารถมีต่อพระเจ้าได้ เพราะในพิธีบูชาขอบพระคุณมีทั้งคำสรรเสริญ ขอบพระคุณ ขอสมาโทษ และคำวอนขอ อีกทั้ง เครื่องบูชาและคำภาวนาเดียวที่พระบิดาเจ้าทรงพอพระทัยคือ เครื่องบูชาและคำภาวนาของพระเยซูเจ้า ที่มอบถวายพระองค์บนไม้กางเขน และเรามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในพิธีบูชาขอบพระคุณ
 ส่งความสุขเจ้าของวันเกิดด้วยเสียงเพลงแบบสดๆ ที่วัดห้วยหวด 17 กรกฎาคม 2016
บทอ่านแรก อับราฮัมได้ต่อรองกับพระเจ้าเพื่อเห็นแก่เมืองโสดมและโกโมราเมืองที่เต็มไปด้วยความชั่วร้าย เรื่องราวหายนะและการล่มสลายของเมืองทั้งสองเตือนใจเราว่า คนชอบธรรมเพียงไม่กี่คนเพียงพอที่จะช่วยคนอธรรมจำนวนมากให้รอดได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระทัยเมตตากรุณาของพระเจ้า แต่มีคนชอบธรรมไม่ถึง 10 คนตามที่อับราอัมร้องขอ
บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลบอกชาวโคโลสีว่าเครื่องบูชาที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสำหรับมนุษย์คือ พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ การสิ้นพระชนม์บนกางเขนของพระองค์ ได้ลบล้างบาปและความตายเพื่อนำเราให้มีชีวิตใหม่ในพระองค์ ผ่านทางศีลล้างบาป เรามีส่วนในการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระองค์ และทำให้เรามีชีวิตใหม่ในพระองค์
พระวรสาร นักบุญลูกาได้บอกเราว่า ยอห์น บัปติสต์และอาจารย์ชาวยิว (รับบี) ทุกคนได้สอนศิษย์ของตนให้รู้จักภาวนา ถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องทำ ในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าได้ทรงกระทำในแบบเดียวกัน ดังที่ศิษย์คนหนึ่งทูลขอให้พระองค์ทรงสอนพวกเขาให้ภาวนา และพระองค์ได้เปิดเผยให้เราทราบว่าพระบิดาเจ้าเป็นใคร
 ชาวป่าพนาวัลย์รับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ 20 กรกฎาคม 2016
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1)       ขอขอบคุณ คุณพ่อภัคพล มหัตกุล คุณพ่อฉัตรชัย นิลเขต และบราเดอร์ศีลวัตร ดาลุนพัน ที่ช่วยกันทาสีพระรูปแม่พระแห่งการ์แมลให้สวยงามและชวนศรัทธา
2)       วันที่ 25-31 กรกฎาคม 2016 คุณพ่อเจ้าอาวาสไปแสวงบุญที่ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ขอคำภาวนาจากพี่น้องเพื่อการเดินทาง สำหรับพิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2016 คุณพ่อบันลือ เกียรติธาตรี จะมาทำหน้าที่แทน
3)       อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2016 ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมือง
4)       ที่ 13 สิงหาคม 2016 ขอเชิญร่วมฉลองวัดพระแม่มารีย์ กาฬสินธุ์ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
5)       อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2016 วันแม่แห่งชาติ ขอเชิญร่วมปลูกป่าและพัฒนาวัด
6)       เงินทานวันฉลองแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล 1,080.- บาท, วันอาทิตย์มิสซาเช้า จำนวน  1,166.- บาท, มิสซาเย็น จำนวน 352.- บาท รวม 2,598.- บาท
7)            ขอขอบคุณผู้บริจาคสมทบทุนสร้างอนุสรณ์สถานพระอัครสังฆราชมีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์: (1) ครอบครัว อ.นิทัศน์ เสมอพิทักษ์ 5,000.- บาท, (2) อ.อาทิตยา จำปาราช 200.- บาท, (3) ครอบครัวคุณทิวัตถ์-วัชรี สังข์ประไพ 1,000.- บาท, (5) นางสาวนิตยา เสมอพิทักษ์ 500.- บาท
 คุณพ่อภัคพล มหัตกุล คุณพ่อฉัตรชัย นิลเขต และบราเดอร์ศีลวัตร ดาลุนพันธ์ ช่วยกันแต่งแต้มสีพระรูปแม่พระแห่งการ์แมล 
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
วันอาทิตย์
24
10.00 น.
19.30 น.
สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา
สุขสำราญพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
จันทร์
25
19.00 น.
ฉลอง น.ยากอบ อัครสาวก

วันอังคาร
26
19.00 น.
ระลึกถึง น.ยออากิมและอันนา

วันพุธ
27
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัส
28
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์
29
19.00 น.
ระลึกถึง น.มารธา

วันเสาร์
30
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา ภาวนาอุทิศส่วนกุศลแด่มาระโก อุดม แดงจูม ครบ 100 วัน 22 กรกฎาคม 2016