วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565

คุณพ่อกรไกรกับพระคุณเจ้าคายน์

 

คุณพ่อกรไกรกับพระคุณเจ้าคายน์


คุณพ่อเบเนดิกต์ กรไกร พิลาจันทร์ เข้าบ้านเณรแม่พระฟาติมาท่าแร่ สกลนคร เมื่อโตแล้ว โดยเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 1976 (2519) เลขที่บ้านเณรคือ 942 ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่คุณพ่อลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน เป็นอธิการ และมีคุณพ่อลูกา สุพล ยงบรรทม เป็นผู้ช่วยอธิการและเหรัญญิก ด้วยบุคลิกลักษณะที่เป็นคนซื่อ มีน้ำใจ สุภาพถ่อมตน พูดน้อย และยิ้มแย้มแจ่มใส ทำให้สามเณรกรไกร พิลาจันทร์ เป็นที่รักของทุกคน ผู้ใหญ่เมตตาและไว้วางใจ

เมื่อถึงเวลาปิดภาคเรียน บรรดาสามเณรแต่ละคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้าน ยกเว้นสามเณรกรไกร พิลาจันทร์ ได้สมัครใจอยู่ช่วยงานบ้านเณร พร้อมกับสามเณรอีกประมาณ 10 คนซึ่งบ้านอยู่ไกล งานหลักอย่างหนึ่งในช่วงปิดภาคเรียนคือ การตัดฟืน (ไม้แก่นหล่อน) และการขนฟืนซึ่งเป็นไม้ท่อนขนาดใหญ่จากบ้านโคกสะอาด (บ้านเลิงฮัง) มาเก็บไว้ที่บ้านเณร และคุณพ่อสุพล ยงบรรทม มักชมสามเณรกรไกร พิลาจันทร์ว่าเป็นคนขยันและแข็งแรงกว่าทุกคน        ปี 1978 ขณะเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามเณรกรไกร พิลาจันทร์ ได้รับความไว้วางใจและได้รับเลือกจากบรรดาสามเณรให้เป็นหัวหน้าบ้านเณร เพื่อทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ใหญ่กับสามเณร ช่วยดูแลและอบรมสามเณรหลังอาบน้ำตอนเย็นก่อนเข้าห้องเรียน (Study) ในห้วงเวลาดังกล่าวเฮโรอีนระบาดหนักในหมู่เยาวชนท่าแร่ ผลที่ตามมาคือการลักขโมย บรรดาสามเณรได้รับผลกระทบจากปัญหานี้มาก เสื้อผ้า และข้าวของเครื่องใช้ถูกขโมยไม่เว้นแต่ละวัน

เพื่อแก้ปัญหานี้ คุณพ่ออธิการ คายน์ แสนพลอ่อน ได้ให้สามเณรกรไกร พิลาจันทร์  แบ่งเวรกันเฝ้ายามตอนกลางคืน โดยใช้กระดานดำกั้นกำบังลมเวลานอนบริเวณผนังอาคารที่ติดกับวัดด้านโรงพละ ปรากฏว่าคืนแรกที่เริ่มเฝ้าก็ได้เรื่องเลย ข้าวของหายมากกว่าเดิม แถมด้วยข้อความที่เขียนด่าคนเฝ้าบนกระดานดำอย่างแสบสันต์ เนื่องมาจากคนเฝ้านอนหลับไม่รู้นอนคู้ไม่เห็น หนึ่งในคนเฝ้าคืนนั้นก็คือหัวหน้าบ้านเณรที่ชื่อกรไกร พิลาจันทร์ นั่นเอง        นี่คือที่มาและประสบการณ์ขณะเป็นสามเณรที่ทำให้คุณพ่อกรไกร พิลาจันทร์ มีความผูกพัน เคารพรัก และนับถือคุณพ่ออธิการ คายน์ แสนพลอ่อน เป็นอย่างมาก ซึ่งต่อมาได้เป็นพระอัครสังฆราชแห่งท่าแร่-หนองแสง และเป็นผู้บวชคุณพ่อให้เป็นพระสงฆ์ของพระเจ้า ความเคารพรักยิ่งเพิ่มมากขึ้น และพระคุณเจ้าเองได้เมตตาส่งคุณพ่อไปเรียนวิชากฎหมายพระศาสนจักร จนจบหลักสูตรปริญญาเอก นับเป็นดอกเตอร์ทางกฎหมายพระศาสนจักรคนแรกของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง โดยเดินทางไปพร้อมกับคุณพ่ออันตน วีระเดช ใจเสรี ซึ่งไปเรียนวิชาเทววิทยาพระคัมภีร์

หลังจากเรียนจบกฎหมายพระศาสนจักรที่มหาวิทยาลัยอูร์บานิอานา ศูนย์กลางของพระศาสนจักรที่นครรัฐวาติกัน ประเทศอิตาลี คุณพ่อกรไกร พิลาจันทร์ ได้กลับมาใช้ความรู้ความสามารถในฐานะเจ้าอาวาส ผู้พิพากษา และประธานศาลสำนักงานวินิจฉัยคดีระหว่างสังฆมณฑลอีสาน ได้ช่วยปลดปล่อยพันธะการแต่งงานของหลายร้อยคู่ที่หย่าร้างกัน ให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่และแต่งงานใหม่ได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้พวกเขาได้เป็นคริสตชนสมบูรณ์ และเป็นพลังสำคัญของวัดและพระศาสนจักร         สิ่งที่คุณพ่อกรไกร พิลาจันทร์ ดีใจและภูมิใจที่สุดคือ การได้ตอบแทนพระคุณและดูแลพระคุณเจ้าคายน์ แสนพลอ่อน บิดาที่รักและเคารพยิ่ง โดยเฉพาะในห้วงเวลาที่พระคุณเจ้าอาพาธพักที่สำนักมิสซัง และเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลต่าง ๆ อีกทั้ง ได้เป็นคนปิดตาในวาระสุดท้ายที่พระคุณเจ้าสู่การพักผ่อนนิรันดรในองค์พระเจ้า บัดนี้ถึงเวลาของคุณพ่อได้กลับสู่การพักผ่อนนิรันดรในองค์พระเจ้า หลังจากได้ร่วมส่วนในพระทรมานกับพระเยซูเจ้าเป็นเวลา 4 ปี และได้พบบุคคลที่รักยิ่งซึ่งรอคุณพ่ออยู่

ขอคุณพ่อเบเนดิกต์ กรไกร พิลาจันทร์ สงฆ์ข้ารับใช้ของพระเจ้า ได้รับการพักผ่อนนิรันดรในองค์พระเจ้า และเข้าร่วมในหมู่นักบุญ เทอญ

ด้วยความอาลัยรัก

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย

26 กันยายน 2022

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565

คุณพ่อเบเนดิกต์ กรไกร พิลาจันทร์

 

คุณพ่อเบเนดิกต์ กรไกร  พิลาจันทร์

(Rev. Fr. Benedict Kornkrai  PHILACHAN)

1.        กำเนิด 

คุณพ่อเบเนดิกต์ กรไกร  พิลาจันทร์  เกิดเมื่อพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 1960 (2503) ที่บ้านช้างมิ่ง ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

คุณพ่อเป็นบุตรคนแรกของ นายมารีย์ เจอราร์ด กาวน กับ นางกาทารีนา สัมมา พิลาจันทร์  มีพี่น้องทั้งหมด 7 คน ดังรายนามต่อไปนี้

1)        คุณพ่อเบเนดิกต์ กรไกร พิลาจันทร์

2)        มารีอา มักดาเลนา ไพมณี พิลาจันทร์

3)        โดโรเทอา มณีวัลย์ ตัดสืบ

4)        เอลีซาเบ็ธ ลัดดา ศรีลาแก้ว

5)        มีคาแอล วสันต์ พิลาจันทร์

6)        อันนา นันตะสุข สุวรรณไชยรบ


2.       
การศึกษา

2.1   ประถมศึกษา               โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง

2.2   มัธยมศึกษาปีที่ 1-2      โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์        1975-1977 (2518-2524)

2.3   มัธยมศึกษาปีที่ 3-5      โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ท่าแร่    1977-1981 (2520-2524)

2.4   อุดมศึกษา

2.4.1            ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ปรัชญา)   วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม 1982 (2525)

2.4.2            ศาสนศาสตร์บัฒฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม 1987 (2530)

2.4.3            Canon Law  J.C.L.      Ubaniana University, Rome, ITALY

2.4.4            Canon Law   PhD.      Ubaniana University, Rome, ITALY


3.       
กระแสเรียก

3.1   บ้านเณรเล็ก     สามเณราลัยฟาติมา ท่าแร่ สกลนคร                 1977-1981 (2520-2524)

3.2   บ้านเณรกลาง   สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา         1981-1982 (2524-2525)

3.3   บ้านเณรใหญ่   สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม     1982-1988 (2525-2531)

3.3.1            รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ 15 สิงหาคม 1985 (2528)

3.3.2            รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม   15 สิงหาคม 1986 (2529)

3.3.3            รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร         14 สิงหาคม 1987 (2530)

3.4   บวชเป็นพระสงฆ์ เมื่อ 3 พฤษภาคม 1988 (2531) ที่วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว โดย พระอัครสังฆราชลอเรนซ์ คายน์  แสนพลอ่อน

3.5   คติพจน์             “รักพระองค์สุดล้นใจข้า”4.   
หน้าที่การงาน

§ 1988-1990 (2531-2533) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว

§ 1990-1991 (2533-2534) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

§ 1991-1993 (2534-2536) เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเดอซาล เชียงยืน

§ 1993-1995 (2536-2538)            เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจ นามน และวัดนักบุญเปาโลกลับใจ สุขเจริญ

§ 1995-1999 (2538-2542) ศึกษาวิชากฎหมายพระศาสนจักรที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี

§ 1999-2003 (2542-2546)            เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร มุกดาหาร, วัดนักบุญอันตน คำบง และวัดพระคริสตสมภพ หนองลำดวน

§ 1999-2001 (2542-2544)            ผู้พิพากษาสำนักงานวินิจฉัยคดีระหว่างสังฆมณฑลอีสาน

§ 2001-2013 (2544-2556)            ประธานศาล สำนักงานวินิจฉัยคดีระหว่างสังฆมณฑลอีสาน

§ 2003-2005 (2546-2548)            เจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า โนนหัวช้าง ดูแลกลุ่มคริสตชน ลาดกระเฌอและบ่อเดือนห้า

§ 2005 (2548)       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสสักการสถานดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าและดวงหทัยนิรมลของพระมารดามารีอา (วัดพระหฤทัยคู่) สกลนคร

§ 2005-2008 (2548-2551) เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งกวาดาลูเป สุขเจริญ วัดแม่พระเป็นที่พึ่งกุรุคุ และวัดพระชนนีพระเจ้า โคกสง่า

§ 1 ส.ค.-30 ต.ค. 2006 (2549)       พักภารกิจและฟื้นฟูชีวิตสงฆ์ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม

§ 2008-2013 (2551-2556)            เจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสาร หนองเดิ่น-ดอนขาว, วัดน้อยนักบุญเทเรซา พังโคน

§ 2008-2015 (2551-2558) ผู้อำนวยการสำนักงานวินิจฉัยคดีระหว่างสังฆมณฑลอีสาน

§ 2013-2015 (2556-2558) เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด น้ำบุ้น, วัดนักบุญเปาโล ดงอีด่อย

§ 2015-2016 (2558-2559) พักภารกิจและฟื้นฟูชีวิตสงฆ์ที่ตาไกไต ประเทศฟิลิปปินส์

§ 2016-2018 (2559-2561)            พักประจำและช่วยงานที่สำนักมิสซังฯ สกลนคร

§ 13 พ.ค.-22 ก.ย. 2018 (2561)     เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์ และวัดนักบุญเทเรซา วนาสามัคคี5.           
 การเจ็บป่วย

เย็นวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2018 คุณพ่อเบเนดิกต์ กรไกร พิลาจันทร์ ได้ขับรถยนต์ไปบ้านช้างมิ่ง ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พร้อมกับคุณพ่อมีคาแอล วีรพงษ์ มังกาย เพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณหน้าศพญาติที่เสียชีวิต ถึงทางแยกเข้าหมู่บ้าน เวลา 18.15 น. ขณะกำลังเลี้ยวรถยนต์ คุณพ่อมีอาการไออย่างรุนแรง เจ็บเสียดแน่นหน้าอกจึงหยุดรถยนต์ และขอให้คุณพ่อวีรพงษ์ มังกาย ขับพาไปส่งโรงพยาบาลพังโคนซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 9 กิโลเมตร พร้อมกับช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ก่อนถึงโรงพยาบาลคุณพ่อกรไกร พิลาจันทร์ เกิดอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เมื่อถึงโรงพยาบาลได้รับกระตุ้นหัวใจประมาณ 5 นาที คุณพ่อมีสติฟื้นขึ้นมาแต่ยังอยู่ในภาวะวิกฤต คุณพ่อวีรพงษ์ มังกาย ได้โปรดศีลอภัยบาปและศีลเจิมคนไข้ให้คุณพ่อ และส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เมื่อไปถึงคณะแพทย์และพยาบาลได้ให้ความช่วยเหลือสุดความสามารถ แต่เนื่องจากสมองของคุณพ่อขาดออกซิเจนไปเลี้ยง ส่งผลให้ระดับความรู้สึกตัวและการรับรู้ผิดปกติ

คณะแพทย์ได้ตรวจดูอาการของคุณพ่อกรไกร พิลาจันทร์ อย่างละเอียดพบว่า ก้านสมองมีความเสียหายมาก ไม่มีการตอบสนอง ทำให้หายใจเองไม่ได้ พร้อมทั้งให้คำแนะถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมา ผู้ใหญ่ในสังฆมณฑลได้ขอให้คณะแพทย์รักษาจนสุดความสามารถ  และได้ทำการเจาะคอเพื่อช่วยชีวิต ซึ่งต้องให้อาหารเหลวทางสายยางเท่านั้น ทำให้คุณพ่อกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา6.           
วาระสุดท้ายแห่งชีวิต

ข่าวการเจ็บป่วยอย่างกะทันหันของคุณพ่อกรไกร พิลาจันทร์ ได้กระจายไปอย่างรวดเร็วในหมู่คณะสงฆ์ นักบวช และพี่น้องสัตบุรุษ ทุกคนต่างแสดงออกถึงความห่วงใยและอธิษฐานภาวนาเพื่อคุณพ่อเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการวิงวอนผ่านทางบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน ซึ่งคุณพ่อมีส่วนในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการเสนอให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญ

คุณพ่อเบเนดิกต์ กรไกร พิลาจันทร์ ได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ในห้องพักที่อาคารยอห์นบัปติสต์โปรดม (สำนักมิสซัง) โดยผู้ที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยติดเตียงเป็นอย่างดี และอยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลศูนย์สกลนครอย่างใกล้ชิด จากคนที่มีร่างกายสมบูรณ์กลายเป็นคนซูบผอม เนื่องจากเป็นผู้ป่วยติดเตียงและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ คุณพ่อได้ร่วมส่วนในพระทรมานของพระเยซูเจ้าเป็นเวลา 4 ปี 

คุณพ่อเบเนดิกต์ กรไกร พิลาจันทร์ ได้รับพระพรในการรักษา และได้ใช้พระพรนี้ในการรักษาคนเจ็บป่วยมากมาย แต่เวลาที่คุณพ่อเจ็บป่วย ไม่สามารถรักษาตนเองได้ ที่สุด คุณพ่อได้มอบคืนดวงวิญญาณสู่การพักผ่อนนิรันดรในองค์พระเจ้า เมื่ออาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2022 เวลา 7.00 น.  ด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ หัวใจหยุดทำงาน สิริอายุ 62 ปี 5 เดือน 11 วัน ขอพระเจ้าประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่คุณพ่อเบเนดิกต์ กรไกร พิลาจันทร์ เทอญ


 

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 227

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  227  อาทิตย์ที่  25  กันยายน 2022 (2565)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

พิธีศีลสมรสระหว่างลอเรนซ์ ทวี ชำนาญฤทธิ์ กับ เทเรซา รำไพ ฮุงหวล พุธที่ 21 กันยายน 2022

พี่น้องที่รัก อุปมาเรื่องเศรษฐีกับลาซารัสสะท้อนให้เห็นลักษณะแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวของคนสองคน คนหนึ่งร่ำรวยเป็นเศรษฐี ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นขอทานยากจนเข็ญใจ ชีวิตของคนทั้งสองแตกต่างกัน ไม่เพียงเรื่องฐานะความเป็นอยู่เท่านั้น แต่ยังแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงของชีวิตหลังความตายอีกด้วย ความแตกต่างประการหลังนี้เห็นถึงความเด็ดขาดและถาวร ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ ส่งผลให้เศรษฐีต้องทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส

เราทุกคนล้วนเป็นคนบาป เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว เรารู้สึกลำบากในการแบ่งปันสิ่งที่มีกับคนอื่น โดยเฉพาะกับคนขัดสน แต่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า เราทุกคนเป็นเพียงขอทานต่ำต้อย เราต้องการการให้อภัยจากพระเจ้าสำหรับการปฏิเสธการแบ่งปันสิ่งที่มี ให้เราสำนึกถึงความบาปผิดเหล่านี้และขอให้พระองค์ทรงอภัยบาปของเรา

พิธีศีลสมรสระหว่างลอเรนซ์ ทวี ชำนาญฤทธิ์ กับ เทเรซา รำไพ ฮุงหวล 
พุธที่ 21 กันยายน 2022
        บทอ่านแรก
ประกาศกอาโมสพูดกับคนมั่งมีในอิสราเอล อาชญากรรมที่พวกเขาได้กระทำคือการเมินเฉยต่อเสียงร้องขอความช่วยเหลือของคนจนโดยเตือนว่า การประพฤติตนเช่นนี้นำมาซึ่งหายนะของทุกคนในชาติ และเตือนพวกเขาให้มีความรับผิดชอบต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ คริสตชนควรหันความสนใจไปที่ความมั่งมีฝ่ายจิตมากกว่าสิ่งภายนอก

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลเตือนทิโมธีให้เป็นพยานถึงความเชื่อจนตลอดชีวิต การเป็นพยานถึงพระวรสารเป็นกระแสเรียกของคริสตชนทุกคน เราต้องดำเนินชีวิตเยี่ยงนักบุญตามคำแนะนำของเปาโล ด้วยความมั่นใจและจริงใจในการประกาศข่าวดีกับคนขัดสนและคนมั่งมี เราต้องเป็นคนมีคุณธรรม ใจดีมีเมตตา และสม่ำเสมอในการดำเนินชีวิตด้วยความรัก

พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงใช้อุปมาเรื่องเศรษฐีกับลาซารัส เพื่อสะท้อนช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน เศรษฐีไม่ได้ใช้โอกาสและทรัพย์สินที่มีเพื่อสะสมสมบัติในสวรรค์ ด้วยการแบ่งปันและช่วยเหลือคนอื่น เขาจึงกลายเป็นคนยากจนในบั้นปลาย ตรงข้ามกับลาซารัสที่กลายเป็นคนมั่งมีในสวรรค์ ทุกวันนี้มีคนทั้งสองประเภทในสังคมของเรา

พิธีล้างบาปกาทารีนา กมลทิพย์ เยือกเย็น กับเปาโล ยุทธนา อาจหาญ 
อาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2022
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          เปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ : เสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2022 แห่พระรูปแม่พระและพิธีบูชาขอบพระคุณวัดดอนม่วย เวลา 18.00 น. และจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2022 แห่พระรูปแม่พระและพิธีบูชาขอบพระคุณวัดโนนค้อ

2.          เสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2022 ฉลองบ้านเณรแม่พระฟาติมาท่าแร่ สกลนคร มีซองทำบุญบ้านเณร

3.          เสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2022 ฉลองครบรอบ 33 ปีการแต่งตั้งบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

4.          ปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ : เสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2022 พิธีบูชาขอบพระคุณวัดโนนค้อ และจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2022 พิธีบูชาขอบพระคุณวัดดอนม่วย เวลา 19.00 น.

5.          เงินทานวัดดอนม่วย 2,260.- บาท, รับเงินบำรุงสถานที่จาก อสม. 500.- บาท และจ่ายค่าไฟฟ้า 1,500.- บาท

6.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,694.- บาท, การสร้างวัด 1) จ่ายค่าเหล็กทำผนังกันดินรอบวัด 9,150.- บาท, 2) จ่ายค่าคอนกรีตผสมเสร็จ 240 เทเสาบ้านพักจ่าย 4,040.- บาท

7.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 1-2 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 3-4  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 2

เทศน์ตรีวารฉลองวัดนักบุญมัทธิว บ้านกลาง, ชัยพร บึงกาฬ 21-23 กันยายน 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                   ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

25

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

 

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

26

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

 

อังคาร

27

06.45 น.

ระลึกถึง น.วินเซนต์ เดอ ปอล พระสงฆ์

 

พุธ

28

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

 

พฤหัส

29

06.45 น.

ฉลองอัครทูตสวรรค์ มีคาเอล กาเบรียล และราฟาเอล

 

ศุกร์

30

06.45 น.

ระลึกถึง น.เยโรม พระสงฆ์และนักปราชญ์

 

เสาร์

01

06.45 น.

ระลึกถึง น.เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู

 

 


พิธีศีลสมรสระหว่างลอเรนซ์ ทวี ชำนาญฤทธิ์ กับ เทเรซา รำไพ ฮุงหวล 

พุธที่ 21 กันยายน 2022