วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 3 ฉบับที่ 150


กล่องข้อความ:  สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 3  ฉบับที่ 150  อาทิตย์ที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561):  http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230È086-231-3231

อาทิตย์มหาทรมาน
ครบรอบ 50 ปี และ 25 ปีชีวิตสงฆ์ เสาร์ที่ 24 มีนาคม 2018
พี่น้องที่รัก เมื่อถึงวันฉลองอาทิตย์ใบลานหรืออาทิตย์มหาทรมาน นั่นหมายความว่าเราได้เข้าสู่สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์แล้ว อาทิตย์มหาทรมานเป็นวันที่เราไตร่ตรองถึงความเจ็บปวด การทรมานและความตายของพระเยซูเจ้า ซึ่งเริ่มด้วยการระลึกถึงการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างกษัตริย์ที่ได้รับชัยชนะ ประชาชนถือกิ่งมะกอกและใบลานออกมาต้อนรับด้วยความยินดี
เช่นเดียวกับชาวยิวในวันนั้น เรามารวมกันถือใบลานและแห่ใบลาน เพื่อระลึกถึงการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้า อาทิตย์ใบลานเป็นโอกาสที่เราได้ไตร่ตรองถึงชีวิตในสัปดาห์สุดท้ายของพระเยซูเจ้า เป็นช่วงเวลาที่คริสตชนได้เตรียมจิตใจของพวกเขาสำหรับการเฉลิมฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า ธรรมล้ำลึกแห่งการไถ่กู้มนุษยชาติ
 งานอาชีแอส ของพลมารีย์ทั่วสังฆมณฑล เสาร์ที่ 24 มีนาคม 2018
บทอ่านที่ 1: ในการเริ่มต้นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ พระเยซูเจ้าได้ประกาศผ่านทางประกาศกอิสยาห์ถึงหนทางที่พระองค์ต้องเดิน (บนหนทางแห่งไม้กางเขน) ผู้รับใช้ของพระเจ้าต้องรับทรมาน แต่พระเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งพระองค์ ตรงข้ามทรงช่วยพระองค์ให้สามารถเอาชนะความตาย
บทอ่านที่ 2: นักบุญเปาโลได้ประกาศถึงหัวใจสำคัญของการฉลองปัสกา นั่นคือ พระเยซูเจ้าทรงนอบน้อมเชื่อฟังจนกระทั่งความตาย พระองค์ทรงสุภาพถ่อมตน ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นจากความตาย พระเยซูเจ้าทรงเป็นต้นแบบของความนอบน้อมเชื่อฟัง พระองค์ทรงประทานพลังสำหรับเราในการเอาชนะความทุกข์ยากลำบากต่างๆ
พระวรสาร: พระมหาทรมาน การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้า ได้เปิดเผยให้เราได้ทราบถึงความรักที่ล้นเหลือของพระเจ้าสำหรับเราแต่ละคน ดังนั้น พิธีกรรมวันนี้ประกอบด้วยความชื่นชมยินดีและโศกนาฏกรรม ความทุกข์ทรมานมีความหมายพิเศษสำหรับชีวิตคริสตชน พระเยซูเจ้าทรงประทับอยู่กับผู้ที่กำลังทนทุกข์เสมอ
 การเดินรูป 14 ภาค ศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2018
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1.       ขอบคุณพี่น้องและผู้นำชุมชนที่ช่วยกันซ้อมฟ้อนรำ ตั้งแต่วันที่ที่ 20 มีนาคม 2018 และอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018 เวลา 13.00 น. เริ่มประดับรถเทียน ขอพี่น้องได้ร่วมแรงร่วมใจกัน
2.       วันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์ 29 มีนาคม 2018 เชิญร่วมพิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลบวช และพิธีเปิดปีแพร่ธรรม ครบรอบ 100 ปี มรณกรรมของคุณพ่อซาเวียร์ เกโก ที่วัดหนองแสง เวลา 10.00 น. ตอนเย็น เวลา 19.00 น. ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท
3.       วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 30 มีนาคม 2018 พระเยซูเจ้าทรงรับทรมานและสิ้นพระชนมบนไม้กางเขน (อดเนื้ออดอาหาร) เชิญร่วมพิธีเดินรูป 14 ภาคและนมัสการกางเขน เวลา 15.00 น.
4.       วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ เวลา 8.00 น. แห่เทียนปัสกา ตอนเย็น ตื่นเฝ้าปัสกา เสกน้ำเสกไฟ
5.       เงินบริจาคทำศาลาสันติสุขที่สุสาน: 1) อุทิศให้ อุทิศให้ คุณตาไพบูลย์-คุณยายสมร ยอดมณี 2,000.- บาท, 2) เงินขายเสื้อที่ระลึก 2,000.- บาท, 3)  ลูกวัดมุกดาหาร 2,000.- บาท และ ครอบครัวผู้ใหญ่สิงห์ ขอมีกลาง 3,000.- บาท
6.       รายจ่ายศาลาสันติสุข: จ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 40,690.- บาท
7.       เงินทานวันอาทิตย์ (11 มี.ค.) มิสซาเช้า 778.- บาท มิสซาเย็น 551.- บาท
 เริ่มซ้อมฟ้อนรำแห่เทียนปัสกา อังคารที่ 20 มีนาคม 2018
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
25
07.30 น.
10.00 น.
19.30 น.
อาทิตย์มหาทรมาน

†สุขสำราญ พี่น้องชาววนาสามัคคี
†สุขสำราญ พี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
จันทร์
26
18.30 น.
สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

อังคาร
27
18.30 น.
สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

พุธ
28
18.30 น.
สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

พฤหัสบดี
29
18.30 น.
วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์

ศุกร์
30
18.30 น.
วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ อดเนื้ออดอาหาร

เสาร์
31
18.30 น.
วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

 บรรยากาศการซ้อมฟ้อนรำแห่เทียนปัสกาในแต่ละคืน









วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561

การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้า


การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้า
อาทิตย์มหาทรมาน
แห่ใบลาน
ปี B
อสย 50: 4-7
ฟป 2: 6-11
มก 11: 1-10; 14: 1-15:47
บทนำ
ต้นศตวรรษที่แล้ว พระสังฆราชแห่งปารีสได้เล่าเรื่องหนุ่มคนหนึ่งที่ ตระโกนด่าแช่งและเยาะเย้ยคนที่มาเข้าวัด (Notre Dame) แห่งกรุงปารีส หลายคนเพิกเฉยไม่สนใจ คุณพ่อเจ้าอาวาสเห็นว่าเขาทำเกินไปได้ว่ากล่าวตักเตือน แต่เขายังคงดื้อดึงไม่ยอมฟัง ที่สุด คุณพ่อเจ้าอาวาสได้ท้าทายว่าหากเขาแน่จริงกล้าเข้าไปในวัด จ้องมองพระรูปพระเยซูเจ้าและพูดกับพระองค์ว่า พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อผม และผมไม่รู้สึกอะไรแม้แต่น้อยไหม”
เด็กหนุ่มคนนั้นรับคำท้าเข้าไปในวัด ยืนต่อหน้าพระรูปพระเยซูเจ้าและพูดว่า พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อผม และผมไม่รู้สึกอะไรแม้แต่น้อย” คุณพ่อเจ้าอาวาสพูดว่า “ดี ลองพูดย้ำคำนี้อีกครั้งซิ” เด็กหนุ่มคนนั้นจ้องมองพระรูปพระเยซูเจ้าและพยายามพูดประโยคเดิมอีกครั้งแต่พูดไม่ได้ ได้แต่ยืนนิ่งจ้องมองรูปปั้นนั้น และพระสังฆราชได้กล่าวในตอนท้ายว่า “เด็กหนุ่มที่พูดจาสามหาวลบหลู่พระเจ้าวันนั้นคือพ่อนี่เอง พ่อคิดว่าตนเองไม่ต้องการพระเจ้า แต่ในความเป็นจริงพ่อไม่อาจปฏิเสธพระองค์ได้”
วันอาทิตย์ใบลานหรืออาทิตย์มหาทรมาน บอกเราว่ากำลังเข้าสู่สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรามองดูกางเขนของพระเยซูเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่า พิธีกรรมในสัปดาห์นี้เน้นความสำคัญที่ความรอด นำเราให้ตระหนักว่า พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อเราแต่ละคน และยังคงทนทรมานเพื่อเราต่อไปขณะที่ทรงประทับอยู่กับเรา เพื่อนำเราให้ตระหนักถึงการกลับคืนพระชนมชีพแห่งปัสกาที่กำลังจะมาถึง
1.        การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้า
พิธีกรรมวันนี้ได้แสดงภาพแห่งชัยชนะ เพื่อเตรียมเราสำหรับพระมหาทรมาน การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า เปิดเผยให้เราได้ทราบถึงความรักที่ล้นเหลือของพระเจ้าสำหรับเราแต่ละคน เราเริ่มต้นด้วยชัยชนะของพระคริสตเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ ด้วยการเสกใบลานและแห่แหนด้วยความยินดี และเราได้ฟังเรื่องราวพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าที่ทรงถูกเฆี่ยนตี สบประมาท สวมมงกุฎหนาม และถูกตรึงบนไม้กางเขน
การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มที่เราระลึกถึงในพิธีกรรมวันนี้ ทำให้เราพบความจริงว่าพระเยซูเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มในฐานะกษัตริย์ พระแมสิยาห์และลูกแกะของพระเจ้า
ในฐานะกษัตริย์ การประทับบนหลังลาของพระเยซูเจ้า และบรรดาประชาชนต้อนรับพระองค์ด้วยกิ่งปาล์มและกิ่งไม้ เป็นการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มในฐานะกษัตริย์ (1 มคบ 13:51) เพราะลาเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและความสุภาพ ปกติกษัตริย์ทรงม้านำทหารสู้ศึกสงคราม แต่เมื่อได้รับชัยชนะ นำความสงบสุขสู่บ้านเมืองจะประทับบนหลังลาเข้าเมืองอย่างผู้มีชัย แต่พระองค์มิใช่กษัตริย์ที่มาปลดปล่อยพวกเขาจากการกดขี่ทางการเมือง ทรงเป็นองค์สันติราชา
ในฐานะพระแมสิยาห์ ตามประเพณีโบราณสัตว์ที่ใช้ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต้องไม่ใช่สัตว์ที่มีตำหนิ (กดว 19:2; ฉธบ 21:3; 1 ซมอ 6:7) พระเยซูเจ้าทรงสั่งให้สาวกไปนำลาที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และลาตามคำกล่าวของประกาศกเศคาริยาห์เป็นสัตว์แห่งพระแมสิยาห์ (ศคย 9:9) ดังนั้น เมื่อพระเยซูเจ้าประทับบนหลังลาเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม จึงเป็นสัญลักษณ์เพื่อบอกประชาชนว่าพระองค์ทรงเป็นพระแมสิยาห์
ในฐานะลูกแกะพระเจ้า พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกา ทรงเป็นลูกแกะปัสกาที่ถูกประหารบนเขากัลวารีโอ ดังที่ยอห์น บัปติสต์ชี้บอกศิษย์ว่า “นี่คือลูกแกะของพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก” (ยน 1:29) ทรงมอบชีวิตของพระองค์เหมือนดังลูกแกะ ที่ถูกประหารอย่างอยุติธรรมและไร้ความผิดเพื่อเห็นแก่เราผู้เป็นคนบาป การสิ้นพระชนม์และพระโลหิตของพระองค์ที่หลั่งออกเพื่อบาปของเรา ช่วยเราให้เราพ้นจากความผิดต่อหน้าพระเจ้า
พระเยซูเจ้าทรงเจ็บปวดทางด้านร่างกาย อันเนื่องมาจากการทรมานอย่างทารุณไร้มนุษยธรรม ทรงเจ็บปวดด้านจิตวิทยา อันเนื่องมาจากการถูกศิษย์ทรยศ และทรงเจ็บปวดด้านจิตใจ อันเนื่องมาจากการถูกทอดทิ้ง บรรดาศิษย์ได้ทิ้งพระองค์หนีไป แม้กระทั่งจากพระบิดา “ข้าแต่พระเจ้า ข้าแต่พระเจ้า ทำไมพระองค์จึงทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าเล่า” (มก 15:34) คงไม่มีความทุกข์ใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่ใครคนหนึ่งรู้สึกว่า ตนเองถูกทอดทิ้งจากบุคคลอันเป็นที่รัก
2.        บทเรียนสำหรับเรา
พระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าเป็นที่มาแห่งความรอดพ้นของมนุษยชาติ ได้ให้บทเรียนสำคัญแก่เราคริสตชนด้วยชีวิตและแบบอย่างของพระองค์
ประการแรก พระทรมานเป็นเครื่องหมายแห่งความรักแท้จริงสำหรับมนุษยชาติ พระองค์ทรงรักและมอบชีวิตของพระองค์บนกางเขนเพื่อเราทุกคน ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย (ยน 15:13) ให้เราดำเนินชีวิตในความรักตามมาตรฐานเดียวกันกับพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความรักต่อเพื่อนพี่น้อง ให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เรารักท่าน (ยน 15:12)
ประการที่สอง เราต้องต้อนรับพระเยซูเจ้าเข้ามาในดวงใจของเรา วันนี้เราได้รับใบลานที่ได้รับการเสกเพื่อนำกลับไปไว้บ้านในที่ที่เหมาะสม ใบลานเตือนใจเราว่าพระคริสต์เจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งครอบครัวและดวงใจของเรา เราต้องพร้อมมอบชีวิตของเราแด่พระเยซูเจ้าตลอดสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้ ให้เวลาสำหรับพระองค์มากขึ้นในการอธิษฐานภาวนา การอ่านพระคัมภีร์ การแบ่งปันสิ่งที่เรามีกับผู้อื่น
ประการที่สาม เราต้องติดตามและเลียนแบบพระเยซูเจ้า ผู้รับใช้ที่สุภาพของพระเจ้า เราถูกเรียกให้ติดตามและเลียนแบบพระเยซูเจ้า เราต้องพร้อมยอมรับทุกสถานการณ์ทั้งการต้อนรับ การต่อต้าน การทรมานและกางเขนเหมือนพระเยซูเจ้า ประการสำคัญ การเป็นผู้ติดตามพระเยซูเจ้า ไม่มีหนทางอื่นนอกจากหนทางแห่งไม้กางเขน ชีวิตของเราต้องช่วยให้คนอื่นได้เห็นถึงความรักยิ่งใหญ่ การให้อภัยที่ไม่มีเงื่อนไข และการอุทิศตนรับใช้ของพระเยซูเจ้า
บทสรุป
พี่น้องที่รัก ความทุกข์ทรมานมีความหมายพิเศษสำหรับชีวิตคริสตชน พระเยซูเจ้าทรงประทับอยู่กับผู้ที่กำลังทนทุกข์เสมอ พวกเขาไม่ได้เผชิญความลำบากตามลำพัง ความรักในพระคริสตเจ้าเป็นพลังทำให้เราสามารถสู้ทนความยากลำบากต่างๆ ในชีวิตได้ และถือเป็นการมีส่วนในงานไถ่กู้มนุษยชาติ ผ่านทางการทรมานและความตายพร้อมกับพระองค์เท่านั้น เราถึงได้รับชีวิตนิรันดร
ประการสำคัญ เมื่อเผชิญกับความยากลำบากหรือความทุกข์ทรมานใดๆ ในชีวิต ศิษย์พระคริสต์ต้องหันมาหาพระเยซูเจ้า เพื่อรับความบรรเทาและความช่วยเหลือ เหนือสิ่งอื่นใด เราต้องเลียนแบบอย่างของพระองค์ในความรักและการให้อภัยไม่สิ้นสุด อีกทั้ง พระมหาทรมานของพระองค์ควรเตือนใจเราให้สำนึกในบาปที่ได้กระทำ และกลับมาหาพระองค์ผ่านทางศีลอภัยบาป เพื่อเราจะได้รับการช่วยให้รอดนิรันดร
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
https://dondaniele.blogspot.com/
San Tomasso Ashram, วัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์
24 มีนาคม 2018
ที่มาภาพ: http://www.ncregister.com/blog/jimmy-akin/9-things-you-need-to-know-about-palm-passion-sunday1

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561

นักบุญยอแซฟผู้ชอบธรรม


นักบุญยอแซฟผู้ชอบธรรม
19 มีนาคม
สมโภชนักบุญยอแซฟ
ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี
2 ซมอ 7:4 –5ก, 12-14ก, 16
รม 4:13, 16-18, 22
มธ 1:16, 18-21, 24

พระวรสารและธรรมประเพณีของพระศาสนจักรรับรู้ว่า นักบุญยอแซฟเป็น “ผู้ชอบธรรม” ซึ่งเกี่ยวพันกับความนอบน้อมเชื่อฟังต่อแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้า นักบุญยอแซฟได้เชื่อฟังและปฏิบัติตามทันทีที่รู้ความจริงเกี่ยวกับพระนางมารีย์จากทูตสวรรค์ ด้วยการรับพระนางมาเป็นภรรยาของตนและร่วมกันสร้างครอบครัวใหม่ ให้กลายเป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้ง ได้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองและเลี้ยงดูพระกุมารเยซูอย่างดียิ่ง
การรับเอากายของพระเยซูเจ้าเป็นจริงได้ ไม่ใช่ด้วยความเชื่อของพระนางมารีย์เท่านั้น แต่ด้วยความชอบธรรมของนักบุญยอแซฟด้วย ชีวิตของนักบุญยอแซฟแม้ไม่ได้รับการกล่าวถึงมากนัก แต่ธรรมประเพณีของพระศาสนจักรรับรู้ว่า นักบุญยอแซฟได้สิ้นใจในอ้อมแขนของพระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์ พระศาสนจักรให้เราฉลอง 2 วันคือ 19 มีนาคม สมโภชนักบุญยอแซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี และ 1 พฤษภาคม ฉลองนักบุญยอแซฟกรรมกร
 ในฐานะบิดาเลี้ยงของพระเยซูเจ้าและคู่ชีวิตผู้ประพฤติพรหมจรรย์ของพระนางมารีย์ นักบุญยอแซฟเป็นที่เคารพอย่างสูงในนิกายออร์ธอดอกซ์และโรมันคาทอลิก ต่อมาได้รับยกย่องให้เป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล ผู้นำครอบครัว ช่างไม้ และความยุติธรรมในสังคม ตลอดเวลาหลายปีที่นักบุญยอแซฟเจริญชีวิตร่วมกับพระนางมารีย์และพระเยซูเจ้า ได้ให้บทเรียนแก่เรา 3 ประการคือ ความเงียบ ความเป็นหนึ่งเดียวในความรัก และการทำงาน
ประการแรก ความเงียบ พระวรสารได้อ้างถึงคำพูดของพระนางมารีย์และนักบุญยอแซฟเพียงไม่กี่คำ ในความเงียบนี้เองทำให้นักบุญยอแซฟได้พิศเพ่งและสรรเสริญการประทับอยู่ของพระเจ้า ความเงียบจำเป็นสำหรับการเติบโตของชีวิตฝ่ายจิตเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้า อีกทั้ง ความเงียบของนักบุญยอแซฟได้สอนเราให้ตระหนักในความคิดดีงาม ช่วยให้เราได้ยินการเผยแสดงของพระเจ้าและคำแนะนำสั่งสอนแท้จริงจากเบื้องบน
ประการที่สอง ความเป็นหนึ่งเดียวในความรัก นักบุญยอแซฟ พระนางมารีย์ และพระเยซูเจ้าต่างพึ่งพาอาศัยกันและเต็มเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า การดำเนินชีวิตของสมาชิกครอบครัวนี้เป็นการดำเนินชีวิตเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริง เห็นได้จากการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน เอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกัน พร้อมรับฟังและรับใช้ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวแห่งความรักของพระเจ้าตั้งแต่ในโลกนี้
ประการที่สาม การทำงาน อาชีพของนักบุญยอแซฟในฐานะช่างไม้เป็นงานที่มีเกียรติ ที่สามารถจุนเจือครอบครัวและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม การทำงานเป็นสิ่งจำเป็นและทำให้คนมีเกียรติ ดังคำพูดที่ว่า “ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน” หากอยากรู้จักใครซักคนให้ดูที่ความรับผิดชอบของเขาต่องานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เราเชื่อว่าเมื่อพระเจ้าทรงโปรดให้ใครทำสิ่งใดหรือหน้าที่ใด พระองค์ย่อมประทานพระหรรษทานให้อย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานนั้นจนสำเร็จลุล่วง
นักบุญเกรโกรี นาซีอันส์ได้เขียนเอาไว้ว่า “พระเจ้าได้ทรงวางความดีงาม ความยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในตัวบุคลอื่นไว้ในนักบุญยอแซฟ เช่นเดียวกับดวงอาทิตย์รวบรวมแสงสว่างทุกอย่างที่มีในสิ่งอื่นไว้ในดวงอาทิตย์” ดังนั้น นอกจากหน้าที่อันสูงส่งของพระนางมารีย์ในฐานะเป็นพระมารดาแล้ว เห็นจะไม่มีหน้าที่ใดมีความสำคัญเท่าหน้าที่ของนักบุญยอแซฟ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูเจ้าและภัสดาของพระนางมารีย์
นอกจากพระนางมารีย์แล้ว ไม่มีใครในโลกนี้ที่มีความใกล้ชิดสนิทกับพระเยซูเจ้ามากเท่ากับนักบุญยอแซฟ ที่ได้อุทิศชีวิตในการรักพระเยซูเจ้าและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า เทศกาลมหาพรตนี้ เราได้อุทิศตนเพื่อผู้อื่นอย่างไร เราได้รับใช้พระเจ้าโดยปราศจากความเห็นแก่ตัวหรือเปล่า ศิษย์พระคริสต์ต้องเลียนแบบความชอบธรรมของนักบุญยอแซฟ ในการปฏิบัติตามแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าจนตลอดชีวิต
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
danielkhuan@hotmail.com
San Tomasso Ashram, วัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์
18 มีนาคม 2018
ภาพ : นักบุญยอแซฟอุ้มพระกุมาร, วัดป่าพนาวัลย์, ท่าแร่ สกลนคร; 2018-03-18

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 3 ฉบับที่ 149


กล่องข้อความ:  สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 3  ฉบับที่ 149  อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561):  http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต
การฉลองครบรอบ 50 ปี และ 25 ปีชีวิตสงฆ์
พี่น้องที่รัก ความตายสำหรับคนทั่วไปหมายถึงการสิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอย่าง แต่สำหรับพระเยซูเจ้า ความตายเป็นการทำให้ชีวิตและพันธกิจของพระองค์บรรลุถึงความสมบูรณ์ พระองค์ทรงเชื้อเชิญเราแต่ละคนให้ออกจากตัวเอง ด้วยการตายต่อตัวเองทีละเล็กละน้อย พร้อมทั้งรับใช้กันและกันและเสียสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยเหลือคนจนและผู้อื่นที่เดือดร้อน
เรากำลังเดินทางเข้าใกล้สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ให้เราได้เลียนแบบพระเยซูเจ้าในการน้อมรับและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า ผ่านทางการรับทนทรมานและความตายบนไม้กางเขน เพื่อจะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์พร้อมกับพระบิดาเจ้า ให้เราได้วอนขอพระพรจากพระเจ้า เพื่อความรักและการให้อภัยของพระองค์จะได้เปิดดวงใจของเรา และเปลี่ยนแปลงตนเองให้พร้อมสำหรับการเฉลิมฉลองสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังมาถึง ให้เรากราบขอสมาโทษพระองค์หากเราละเลยสิ่งเหล่านี้
 บรรยากาศการประชุมเตรียมงานแห่เทียนปัสกาของผู้แทนจาก 5 ชุมชน
บทอ่านที่ 1: ประกาศกเยเรมีย์ได้อธิบายให้เห็นถึงการที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนพันธสัญญาเดิมแห่งการพิพากษา เป็นพันธสัญญาใหม่แห่งการให้อภัยบาป ซึ่งพันธสัญญาใหม่นี้ที่ประกาศเยเรมีย์กล่าวถึงล่วงหน้านี้ บรรลุถึงความสมบูรณ์ผ่านทางการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า
บทอ่านที่ 2: จดหมายถึงชาวฮีบรูบอกให้เราทราบว่า ผ่านทางพระทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า ในความนอบน้อมเชื่อฟังต่อพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า พระเยซูเจ้าได้สถาปนาพันธสัญญาใหม่ ด้วยการมอบถวายพระองค์เองเป็นบูชาเพื่อไถ่บาปเรา
พระวรสาร: พระเยซูเจ้าได้ประกาศว่าเวลาแห่งพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระผู้ไถ่ได้มาถึงแล้ว เป็นเวลาที่บุตรแห่งมนุษย์จะรับทนทรมานและมอบชีวิตของพระองค์เพื่อผู้อื่น เมล็ดข้าวที่ตกลงดินและตายไปเพื่อให้ผลิตผลใหม่ เป็นภาพพจน์ของการตายต่อบาปและตายต่อตนเอง ทำให้เราสามารถมอบชีวิตของเราเองเพื่อรับใช้คนอื่นได้เช่นเดียวกัน
 เสาร์ที่ 24 มีนาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1.       ขอบคุณพี่น้องที่ร่วมประชุมเตรียมงานแห่เทียนปัสกา ที่ศาลาเอสเอ็มแอล เมื่ออาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2018 ที่ประชุมมีมติเริ่มซ้อมฟ้อนรำ อังคารที่ 20 มีนาคม 2018 และเริ่มประดับรถเทียน อาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018 เวลา 13.00 น.
2.       จันทร์ที่ 19 มีนาคม 2018 เชิญร่วมฉลองวัดนักบุญยอแซฟดอนทอย หนองสนุก พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
3.       เสาร์ที่ 24 มีนาคม 2018 เชิญร่วมงานอาชีแอส และพิธีฉลองครอบรอบ 50 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ นรินทร์ ศิริวิริยานันท์ และครบรอบ 25 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่อฟิลิป สุกิจ นารินรักษ์, คุณพ่อยอห์น สุรชาติ มุลสุทธิ และคุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ สมรชัย กระแสสิงห์ ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เริ่มพิธีแห่พลมารีย์ เวลา 9.00 น.
4.       อาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018 อาทิตย์มหาทรมาน มีพิธีเสกใบลานและแห่ใบลาน
5.       ขอบคุณร้านโรงขวดท่าแร่พลาสติก ที่บริจาคน้ำดื่มจำนวน 99 โหล รวม 1,188 ขวด
6.       เงินบริจาคทำศาลาสันติสุขที่สุสาน: 1) อุทิศให้ อันนา ผุ่น สีสาวัน 1,000.- บาท, 2) นางอุทิศ ทองอันตัง 1,000.- บาท
7.       รายจ่ายศาลาสันติสุข: จ่ายค่าแรงช่าง งวดที่ 2 จำนวน 15,000.- บาท
8.       เงินทานวันอาทิตย์ (11 มี.ค.) มิสซาเช้า 1,138.- บาท มิสซาเย็น 476.- บาท
 ช่างกำลังก่อสร้างศาลาสันติสุข ณ สุสานวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
18
07.30 น.
10.00 น.
19.30 น.
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

†สุขสำราญ พี่น้องชาววนาสามัคคี
†สุขสำราญ พี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
จันทร์
19
18.30 น.
สมโภชนักบุญยอแซฟ

อังคาร
20
18.30 น.
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

พุธ
21
18.30 น.
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

พฤหัสบดี
22
18.30 น.
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

ศุกร์
23
18.30 น.
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

เสาร์
24
18.30 น.
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต


 บรรยากาศการเดินรูป 14 ภาค ภายในวัดป่าพนาวัลย์ ศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2018