วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 245

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  245 อาทิตย์ที่  29  มกราคม 2023 (2566)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

พิธีล้างบาปโทมัส กิตติภู สุวรรณไชยรบ บุตรของยอแซฟ อวยชัย-เบญจกัลยาณี สมาชิกใหม่ของวัดโนนค้อ พุธที่ 25 มกราคม 2023

พี่น้องที่รัก พิธีกรรมวันนี้ช่วยเราให้เห็นคุณค่าที่คริสตชนพึงยึดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และเป็นสิ่งท้าทายชีวิตคริสตชนในปัจจุบัน ในอันที่จะทำให้เราได้พบความสุข ความหวัง ความชื่นชมยินดี และสันติสุขแท้จริง บุญลาภ หรือ “ความสุขแท้” คือคุณค่าที่พระเยซูเจ้าทรงท้าทายเรา ซึ่งต่างจากค่านิยมของสังคมที่เราอาศัยอยู่ พระเยซูเจ้าทรงต้องการให้เรายึดพระเจ้าเป็นลำดับแรกในชีวิต ทรงเป็นผู้ให้หลักประกันความสุข ความหวัง ความชื่นชมยินดี และสันติสุขแท้จริง

พระเยซูเจ้าทรงสัญญาจะประทานรางวัลยิ่งใหญ่ สำหรับผู้เจริญชีวิตตามคำสอนของพระองค์ นั่นคือ “ความสุขแท้” ที่ใจเราแสวงหา ซึ่งโลก หรือสิ่งที่เราเป็นเจ้าของไม่สามารถตอบสนองได้ ให้เราได้เงียบสักครู่หนึ่งเพื่อพิจารณาถึงคุณค่าที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสถึงในบทเทศน์บนภูเขาในพระวรสารวันนี้

พิธีล้างบาปโทมัส กิตติภู สุวรรณไชยรบ บุตรของยอแซฟ อวยชัย-เบญจกัลยาณี สมาชิกใหม่ของวัดโนนค้อ พุธที่ 25 มกราคม 2023

         บทอ่านที่หนึ่ง
พูดถึงรูปแบบชีวิตของผู้เดินในหนทางของพระเจ้า เราต้องแสวงหาพระเจ้าด้วยความจริงใจ เพราะพระองค์ทรงพอพระทัยคนมีใจสุภาพและจะทรงลงโทษคนหยิ่งยโสที่ภูมิใจในตนเอง ดังนั้น จึงควรแสวงหาความชอบธรรมและความถ่อมตน หากเรารับใช้พระเจ้าเราจะพบกับสันติและความสุขที่เราปรารถนา

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้แสดงให้เราเห็นว่า พระเจ้าไม่ได้เลือกคนชาญฉลาด มีอำนาจบารมี หรือมีชาติตระกูล แต่พระองค์ทรงเลือกคนยากจน คนอ่อนแอ และต่ำต้อย เพื่อแสดงว่าทุกสิ่งเป็นไปได้อาศัยพระองค์ทรงช่วยเหลือ ดังนั้น เราไม่ควรภูมิใจในความสามารถที่มี หรือเสียใจในความอ่อนแอของตน แต่เราควรดีใจที่พระเจ้าทรงเลือกเราอย่างที่เราเป็น

พระวรสาร พระวรสารวันนี้ได้นำเสนอคุณค่าที่พระเยซูเจ้าทรงสอนและเจริญชีวิต พระองค์ทรงต้องการให้ศิษย์ของพระองค์เดินในเส้นทางแห่งความต่ำต้อย ความเมตตากรุณา และการให้อภัย บทเทศน์บนภูเขาเรื่อง ความสุขแท้ เป็นสิ่งที่ท้าทายใหญ่หลวงและเป็นคำสัญญาที่จะประทานรางวัลยิ่งใหญ่ สำหรับผู้เจริญชีวิตตามคำสอนของพระองค์

เทผนังทางลาดและลานด้านหน้าวัดโนนค้อ อังคารที่ 25 มกราคม 2023
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          อังคารที่ 31 มกราคม 2023 เชิญร่วมฉลองวัดนักบุญยอห์น บอสโก โคกสะอาด

2.          ศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2023 เชิญร่วมฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ

3.          เสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2023 เชิญร่วมงานวันนักบวชสากล อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

4.          อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2023 เชิญร่วมฉลองวัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง

5.          ศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2023 เชิญร่วมฉลองวัดพระคริสตราชา นาจาร

6.          เสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2023 เชิญร่วมฉลองวัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด น้ำบุ้น

7.          เงินทานวัดดอนม่วย 2,778.- บาท, จ่ายค่าไฟฟ้า 1,186.- บาท สร้างซุ้มประตู 1) จ่ายค่าช่าง (งวดแรก) 10,000.- บาท และ 2) จ่ายค่าสกรู และเกลียวปล่อย 914.- บาท

8.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,406.- บาท,  จ่ายค่าไฟฟ้า 941.- บาท การสร้างวัด : 1) อุทิศยอห์น เอกลักษณ์ มะลิงาม 500.- บาท,  2) อุทิศอลอยซีอุส ประภัส-มารีอา พวงเพชร ศรีวรรณ 1,000.- บาท รายจ่าย : 1) จ่ายค่าคอนกรีตเทผนังด้านหน้าวัด 6,060.- บาท, 2) จ่ายค่าอิฐแดง 10,000 ก้อน 11,500.- บาท และ 3) จ่ายค่าอุปกรณ์ประปา และท่อพีวีซี 6,913.- บาท

9.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 7-8 ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 9-10  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 2

ช่างกำลังทำซุ้มประตูใหญ่วัดดอนม่วย เสาร์ที่ 28 มกราคม 2023

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                              ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

29

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

 

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

30

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

 

อังคาร

31

06.45 น.

ระลึกถึง น.ยอห์น บอสโก

 

พุธ

01

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

 

พฤหัสบดี

02

06.45 น.

ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร

 

ศุกร์-เสาร์

03-04

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

 

 

พี่น้องดอนม่วยและโนนค้อร่วมฉลองรองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง เสาร์ที่ 25 มกราคม 2023
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 244


สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  244 อาทิตย์ที่  22  มกราคม 2023 (2566)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

พิธีฉลอง 20 ปีบ้านเณรใหญ่นักบุญยวง มารีย์ เวียเนย์ สังฆมณฑลคำม่วน-สะหวันนะเขด พฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2022

พี่น้องที่รัก การเรียกของพระเจ้าให้มาเป็นศิษย์ พร้อมกับการตอบสนองของเราด้วยการสำนึกผิด กลับใจ และเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง เป็นหัวข้อสำคัญของบทอ่านวันนี้ พระเจ้าทรงเรียกเราแต่ละคนในหลายรูปแบบแตกต่างกันไป แต่สิ่งแรกทีเดียว พระองค์ทรงเรียกเราให้กลับใจ เปลี่ยนแปลงตนเอง และสำนึกผิด เพื่อให้เรากลายเป็นประชากรใหม่ของพระเจ้า และเป็นศิษย์แท้จริงของพระองค์

บทอ่านวันนี้ได้เน้นย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นของการสำนึกผิด และพร้อมตอบสนองการเรียกของพระเจ้า กระแสเรียกแรกที่เราได้รับคือ การเรียกให้เป็นคริสตชน เป็นศิษย์ติดตามพระองค์ มีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า และมีส่วนในพันธกิจของพระองค์ในโลก ให้เรากราบขอสมาโทษพระองค์หากเราละเลยมิได้ตอบสนองการเรียกและหน้าที่ที่ได้รับ

พิธีฉลอง 20 ปีบ้านเณรใหญ่นักบุญยวง มารีย์ เวียเนย์ สังฆมณฑลคำม่วน-สะหวันนะเขด พฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2022
          บทอ่านที่ 1
: ประกาศกโยนาห์ไม่ได้ตอบสนองการเรียกของพระเจ้าโดยทันที ในการไปประกาศข่าวดีที่เมืองนีนะเวห์ ไม่เพียงเท่านั้น โยนาห์ได้หลบหนีและขัดสู้การเรียกของพระเจ้า จนเมื่อไม่สามารถเลี่ยงได้ โยนาห์ได้ตอบรับการเรียก ยอมไปประกาศข่าวดี และชาวนีนะเวห์ได้ตอบรับพระวาจาของพระเจ้าที่โยนาห์ประกาศ

บทอ่านที่ 2 : นักบุญเปาโลได้ย้ำเตือนกลุ่มคริสตชนที่เมืองโครินธ์และเราแต่ละคน มิให้ประวิงเวลาในการตอบรับข่าวดีแห่งพระวรสาร เพราะการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสตเจ้าอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา แต่ให้ดำเนินชีวิตประหนึ่งว่า ไม่มีสิ่งใดเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา

พระวรสาร : พระเยซูเจ้าได้เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีและเริ่มเทศนาสั่งสอนเช่นเดียวกับยอห์นบัปติสต์ ทรงเรียกให้สำนึกผิดและเชื่อข่าวดี “พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิด” (มก 1:15) พระอาณาจักรของพระเจ้าได้เริ่มต้นแล้วและทรงเรียกทุกคนให้เชื่อข่าวดี

พิธีฉลองครบรอบ 50 ชีวิตสมรส Mr. Herbert-Mrs. Banchong Paulus อาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2022
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          พุธที่ 25 มกราคม 2023 เชิญร่วมฉลองวัดนักบุญเปาโลกลับใจ นามน นครพนม

2.          เสาร์ที่ 28 มกราคม 2023 เชิญร่วมฉลองรองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง นครพนม และวัดพระจิตเจ้า โนนหัวช้าง

3.          อังคารที่ 31 มกราคม 2023 เชิญร่วมฉลองวัดนักบุญยอห์น บอสโก โคกสะอาด

4.          ศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2023 เชิญร่วมฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ

5.          เสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2023 เชิญร่วมงานวันนักบวชสากล อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

6.          อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2023 เชิญร่วมฉลองวัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง

7.          เงินทานวัดดอนม่วย 3,532.- บาท, สร้างซุ้มประตู 1) ครอบครัวลุงวิทิต พรหมมี 2,000.- บาท และ 2) คุณ Herbert-Banchong Paulus 1,800.- บาท

8.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,807.- บาท, การสร้างวัด: 1) อุทิศยอห์น เอกลักษณ์ มะลิงาม 500.- บาท,  2) อุทิศกาทารีนา บุญกัน มาตรักษ์ 1,900.- บาท, 3) คุณแจ่มใส มณีนพ ต้นซาด 2 ต้น และ 4) พี่น้องมงคลล้อม ไม้กุงใหญ่ 1 ต้น

9.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 5-6 ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 7-8  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 1

พิธีเปิดเสกวัดนักบุญอักแนส กุฉินารายณ์ เสาร์ที่ 21 มกราคม 2022
http://

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                              ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

22

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

 

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

23

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

 

อังคาร

24

06.45 น.

ระลึกถึง น.ฟรังซิส เดอ ซาลส์ พระสังฆราช

 

พุธ

25

06.45 น.

ฉลองการกลับใจของ น. เปาโล อัครสาวก

 

พฤหัสบดี

26

06.45 น.

ระลึกถึง น.ทิโมธี และ น. ทิตัส พระสังฆราช

 

ศุกร์

27

06.45 น.

น.อังเยลา เมริซี พรหมจารี

 

เสาร์

28

06.45 น.

ระลึกถึง น.โทมัส อไควนัส พระสงฆ์

 

 

พิธีเปิดเสกวัดนักบุญอักแนส กุฉินารายณ์ เสาร์ที่ 21 มกราคม 2022