วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566

จงทำตามพระวาจา

 

จงทำตามพระวาจา

7 มกราคม

เทศกาลพระคริสตสมภพ

ยน 5:14-20

ยน 2:1-12

เครื่องหมายที่หมู่บ้านคานา เป็นเครื่องหมายแรกในเจ็ดอย่างของพระวรสารนักบุญยอห์น พระเยซูเจ้าทรงแสดงให้เห็นความเป็นพระเจ้าของพระองค์ ซึ่งพระองค์พร้อมกับพระมารดาและบรรดาศิษย์ได้รับเชิญไปในงานสมรสด้วย เมื่อเหล้าองุ่นหมดลงพระนางมารีย์ได้บอกพระองค์ ทีแรกคล้ายกับว่า พระองค์ไม่สนใจ แต่ภายหลังทรงบอกผู้รับใช้ตักน้ำใส่โอ่งให้เต็มหกใบ และน้ำนั้นได้กลายเป็นเหล้าองุ่นอย่างดี

การปรากฏของพระนางมารีย์มีความหมายพิเศษสำหรับยอห์น โดยเฉพาะคำกล่าวแก่คนรับใช้ว่า “เขาบอกให้ท่านทำอะไรก็จงทำเถิด” (ยน 2:5)  ยอห์นเริ่มต้นพระวรสารด้วยพระวจนาตถ์คือพระวาจา ความหมายคือ “จงทำตามพระวาจา” พระวรสารเป็นพระวาจา พระวาจามีไว้เพื่อเชื่อและนำสู่การปฏิบัติในชีวิต ในงานสมรสที่หมู่บ้านคานาเมื่อความสุขหมดลงจะทำอย่างไร คำตอบของยอห์นคือ จงทำตามพระวาจา แล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไป

ตลอดประวัติศาสตร์ของชาวยิวและพันธสัญญาเดิม วาจาที่พวกเขาต้องฟังและบทบัญญัติที่ต้องปฏิบัติตามคือ บทบัญญัติสิบประการที่พระเจ้าประทานแก่โมเสส งานสมรสที่หมู่บ้านคานามีธรรมเนียมปฏิบัติและมีบทบัญญัติของโมเสส แต่ยังบกพร่อง มีบางอย่างที่ขาดไป โอ่งหินหกใบว่างเปล่า แต่บัดนี้ พวกเขาต้องฟังพระเยซูเจ้า ผู้เป็นพันธสัญญาใหม่ที่มาเติมเต็มและทำให้สมบูรณ์

เครื่องหมายที่หมู่บ้านคานาเปิดเผยถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเยซูเจ้า ผู้ทรงรับเอาบทบาทของเจ้าบ่าวในการประทานเหล้าองุ่นเลี้ยงแขกในงานสมรส และเชื้อเชิญเราให้เชิญพระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์เข้ามาในชีวิต เลียนแบบพระเยซูเจ้าในความรักเปี่ยมล้นและพร้อมช่วยเหลือ เลียนแบบพระนางมารีย์ในการไวต่อความเดือดร้อนและความต้องการของผู้อื่น คิดถึงผู้อื่นก่อนและเชื่อในพระเยซูเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม

ธรรมเนียมปฏิบัติและบทบัญญัติของโมเสสยิ่งใหญ่ สำคัญและจำเป็นตลอดประวัติศาสตร์ แต่เป็นเหมือนโอ่งหินหกใบว่างเปล่า หากไม่มีพระวาจาและบทบัญญัติใหม่ของพระเยซูเจ้า ความสุขและความยินดีแท้มาจากบทบัญญัติแห่งความรักของพระองค์ ศิษย์พระคริสต์ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งความรักของพระเยซูเจ้า นำความรักและความยินดีของพระองค์ไปสู่ผู้อื่น เติมเต็มชีวิตของเราด้วยความรักไม่มีเงื่อนไขและการให้อภัยไม่สิ้นสุดของพระองค์

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

https://dondaniele.blogspot.com/

วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร

7 มกราคม 2023

ที่มาภาพ : https://www.fatherduffy.com/there-was-a-wedding-at-cana-in-galilee/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น