วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้าไม่สมควร

 

ข้าพเจ้าไม่สมควร

6 มกราคม

เทศกาลพระคริสตสมภพ

1ยน 5:5-13

มก 1:7-11

พระวรสารโดยนักบุญมาระโก ทำให้เราได้ยินคำพูดและเห็นการกระทำของยอห์นบัปติสต์อย่างเด่นชัด ยอห์นเป็นประกาศกที่สุภาพถ่อมตนมาก ตระหนักในความต่ำต้อยและความไม่เหมาะสมของตนแม้เป็นผู้รับใช้ของพระเยซูเจ้า “มีอีกผู้หนึ่งกำลังมาภายหลังข้าพเจ้า ทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะก้มลงแก้สายรัดรองเท้าของเขา” (มก 1:7) ปกติการแก้สายรัดรองเท้าให้นายเป็นหน้าที่ของผู้รับใช้หรือทาส นี่คือความสุภาพถ่อมตนของยอห์น

ยอห์นเป็นประกาศกยิ่งใหญ่และมีภาพลักษณ์ดีมาก เพราะเคร่งครัดกับตนเอง สั่งสอนประชาชนให้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตน และเตรียมจิตใจพวกเขาให้พร้อมต้อนรับองค์พระเจ้า แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าพระเยซูเจ้ายอห์นตระหนักในความต่ำต้อยของตน “พระองค์จะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น ส่วนข้าพเจ้าจะต้องด้วยลง” (ยน 3:30) ท่านไม่เพียงเป็นเสียงร้องในถิ่นทุรกันดาร แต่เป็นประภาคารนำประชาชนตรงไปยังพระเยซูเจ้า

ผ่านทางศีลล้างบาปเราได้รับการเรียกให้เป็นผู้เตรียมทางขององค์พระเจ้า และมีหน้าที่เป็นพยานถึงพระองค์ทั้งด้วยคำพูดและการกระทำเช่นเดียวกับยอห์น เพื่อให้คนอื่นได้เห็นและมีประสบการณ์ความรักของพระเยซูเจ้าต่อพวกเขา และพระประสงค์ของพระองค์ที่ทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอด เราได้รับการเรียกให้เป็นผู้เทศน์สอน ชี้บอกและนำทุกคนให้มารู้จักพระเยซูเจ้า

สำหรับคริสตชนพระเยซูเจ้าต้องยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในชีวิตของเราไม่ใช่ตัวเรา แต่บ่อยครั้งเราคิดว่า เราเป็นผู้ทำให้งานสำเร็จ เรากำลังทำตัวเป็นพระเจ้า มิใช่เครื่องมือที่ดีของพระองค์ ศิษย์พระคริสต์เป็นเพียงเครื่องมือของพระเจ้า ไม่มีสิ่งใดควรค่าแก่การโอ้อวด เพราะปราศจากพระองค์เราไม่สามารถทำอะไรได้ พระองค์ทรงเป็นผู้ทำให้งานทุกอย่างสำเร็จ เราต้องสำนึกในความไม่เหมาะสมของตนเช่นเดียวกับยอห์นบัปติสต์

ขวัญ ถิ่นวัลย์, ของขวัญสุดประเสริฐ ความชื่นชมยินดีแห่งการบังเกิด, (สกลนคร : สมศักดิ์การพิมพ์ กรุ๊ป, 2562), หน้า 139-140.

ที่มาภาพ : https://www.verbumdomini.sk/krst-pana-b-slovo-k-evanjeliu-mk-17-11/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น