วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 241

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  241  อาทิตย์ที่  1  มกราคม 2023 (2566)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า

ร่วมอธิษฐานภาวนาเพื่อดวงพระวิญญาณของพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 สู่การพักผ่อนนิรันดรในองค์พระเจ้า เสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2022 เวลา 15.34 น.

พี่น้องที่รัก โอกาสสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้าในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และประสบผลสำเร็จดังหวังทุกประการ ขอให้พระเยซูเจ้าและพระมารดาของพระองค์ทำให้ชีวิตของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรของพระองค์ในวันปีใหม่นี้และตลอดไป

วันแรกของปีใหม่ พระศาสนจักรให้เราสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า เตือนใจเราถึงการเข้ามามีส่วนของพระมารดาแห่งสวรรค์ต่อชีวิตของเรา นอกนั้น วันนี้พระศาสนจักรยังให้เราฉลองวันสันติภาพสากลด้วย และเชิญชวนเราให้ภาวนาเพื่อสันติภาพของโลก สิ่งที่เราต้องพิจารณาเป็นพิเศษตลอดปีที่ผ่านมาคือ เราได้ใช้ชีวิตของเราอย่างไร มีสิ่งไหนบ้างที่เป็นสิ่งดีงาม ควรได้รับการสานต่อให้ดียิ่งขึ้นในปีใหม่นี้ หรือมีสิ่งไหนบ้างที่ล้มเหลวไม่บรรลุผล ควรได้รับการแก้ไข

พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพคุณแม่เซราฟีนา บุญชุบ จารย์อุปการะ ณ อารามกลาริส กาปูชิน ท่าแร่ เสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2022
         บทอ่านแรก
หนังสือกันดารวิถีได้ให้พรของพระเจ้าแก่เรา อิสราเอลประชากรที่ได้รับเลือกสรร ได้รู้จักพระเจ้าจากสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำสำหรับพวกเขา เมื่อพวกเขาร้องเรียกหาพระนามและฤทธานุภาพของพระองค์ บทภาวนาในพิธีกรรมของบทอ่านนี้ เป็นการวิงวอนขอพระมหากรุณาของพระเจ้าสำหรับทุกคน

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลเตือนชาวกาลาเทียและเราว่า พระเยซูเจ้า บุตรพระเจ้าได้กลายเป็นคนหนึ่งในพวกเราผ่านทางพระนางมารีย์ และผ่านทางพระบุตรของพระนาง พระเยซูเจ้าทรงทำให้เรากลายเป็นบุตรบุญธรรม พระนางมารีย์ทรงมีบทบาทสำคัญในการเผยแสดงพระองค์ของพระเจ้าว่าเป็นบิดา พระนางเป็นมารดาของบุตรพระเจ้า

พระวรสาร พระวรสารวันนี้ได้บรรยายถึงการที่พวกเลี้ยงแกะได้กระจายข่าวดีเรื่องการบังเกิดของพระกุมารเยซูที่ทูตสวรรค์ได้แจ้งให้พวกเขาทราบ และการที่พระนางมารีย์ทรงเก็บเรื่องทั้งหมดไว้ในพระทัยและยังคงคำนึงถึงอยู่ พระวรสารยังบอกเราถึงวันที่พระกุมารเยซูได้เข้าพิธีสุหนัตและได้รับนามว่า “เยซู” ตามที่ทูตสวรรค์ได้ให้ไว้

ดาวชุมชนวัดโนนค้อ ชนะเลิศงานประเพณีแห่ดาว อบต. ช้างมิ่ง  ศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2022
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          แจ้งข่าว : พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 ได้มอบคืนดวงวิญญาณสู่การพักผ่อนนิรันดรในองค์พระเจ้า เมื่อเวลา 15.34 น. (9.34 น.) ตามเวลาในประเทศไทย จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ พฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2023 เวลา 15.00 น.

2.          ขอบคุณพี่น้องโนนค้อที่ช่วยเตรียมงานคริสต์มาสและพิธีเสกศาลาสามก้อนเส้าแห่งโนนค้อ

3.          จันทร์ที่ 2 มกราคม 2023 เชิญร่วมฉลองวัดพระนามเยซู โพนสวาง (มีซองบอกบุญ)

4.          ศูกร์ที่ 6 มกราคม 2023 เชิญร่วมฉลองวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว

5.          เสาร์ที่ 7 มกราคม 2023 เชิญร่วมฉลองวัดนักบุญมาการีตาอาลาก๊อก หนองบัวทอง

6.          เสาร์ที่ 14 มกราคม 2023 เชิญร่วมฉลองวัดพระนามเยซู นาคำ

7.          เงินทานวัดดอนม่วย 3,644.- บาท, เงินนมัสการพระกุมาร 2,176.- บาท และสร้างซุ้มประตู 1) ครอบครัวลุงอุฤทธิ์-ป้าศรีไพร ราชจันทร์ 2,020.- บาท และ 2) นางบุญมี โฉมจุ้ย : ซุ้มประตู 5,000.- บาท และบ้านพักพระสงฆ์ 5,000.- บาท

8.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,448.- บาท, เงินนมัสการพระกุมาร 1,784.- บาท และสมทบสร้างวัดและบ้านพักพระสงฆ์ : 1) อุทิศยอห์น เอกลักษณ์ มะลิงาม 500.- บาท,  2) อุทิศยอห์น อภัย พลากุล 4,300.- บาท และ 3) อ.สมศักดิ์ ปาหมึก 5,000.- บาท

9.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 9-10 ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 1-2  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 1

วัดดอนม่วยจับสลากของขวัญคริสต์มาส อาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2022 

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                               ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

01

07.00 น.

08.30 น.

สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า

 

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

02

06.45 น.

ระลึกถึง น.บาซิล และ น.เกรโกรี่แห่งนาซีอันเซน

 

อังคาร

03

06.45 น.

พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

พุธ

04

06.45 น.

ฉลอง น.ทารกผู้วิมล

 

พฤหัส-เสาร์

05-07

06.45 น.

อัฐมวารพระคริสตสมภพ

 


ชาวโนนค้อฉลองคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่า เสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2022


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น