วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 185

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 185 อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2021 (2564)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

สมัชชาอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 2021 พุธที่ 24 พฤศจิกายน 2021

พี่น้องที่รัก เราเริ่มต้นปีพิธีกรรมด้วยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (Advent)  พระศาสนจักรเชิญชวนคริสตชนให้เตรียมพร้อมต้อนรับองค์พระเจ้า เราต้องรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีใน 3 ลักษณะ: 1) มองไปยังอดีตเพื่อเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระองค์ในโลกเมื่อสองพันปีก่อน, 2) มองไปที่ปัจจุบันเพื่อเตรียมต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของเรา และ 3) เรามองไปยังอนาคตเพื่อรอคอยการเสด็จมาในวาระสุดท้ายอย่างรุ่งโรจน์เพื่อพิพากษาโลก

พระวาจาของพระเจ้าวันนี้เตือนใจให้ตื่นเฝ้าอธิษฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อจะได้มีความเข้มแข็งในการต่อสู้และเอาชนะความโน้มเอียงไม่ดีต่าง ๆ ในตัวเรา อีกทั้ง ตื่นเฝ้าเพื่อต้อนรับองค์พระเยซูเจ้าที่เสด็จมาหาเราแบบที่เราคาดไม่ถึง ในบุคคล สถานที่ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในที่เกิดขึ้นในชีวิต

ผู้แทนจากวัดดอนม่วย โนนค้อ และช้างมิ่ง พุธที่ 24 พฤศจิกายน 2021

       บทอ่านที่หนึ่ง
คำสัญญาที่ประกาศกเยเรมีย์กล่าวกับประชากรอิสราเอลในถิ่นเนรเทศ พระเจ้าจะส่งพระผู้ช่วยให้รอดมาปลดปล่อยพวกเขา เป็นจริงสำหรับเราในปัจจุบันด้วย “เราจะให้หน่อชอบธรรมงอกขึ้นมาแก่ดาวิด เขาจะปฏิบัติตามความยุติธรรมและความชอบธรรมในแผ่นดิน” คำทำนายนี้ปรากฏเป็นจริงในตัวพระเยซูเจ้า

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้เตือนชาวเธสะโลนิกาและเราในปัจจุบันว่า เวลาที่ได้รับต้องใช้เหมือนดังหนทางช่วยให้เราเติบโตในความศักดิ์สิทธิ์  และในงานเมตตากิจทีเราพึงแสดงออกต่อเพื่อนพี่น้อง เพื่อเราจะได้ไม่ถูกตำหนิในสายพระเนตรของพระเจ้า เมื่อพระองค์เสด็จมา

พระวรสาร พระวรสารนักบุญลูกาเตือนใจเราว่า เราต้องตื่นเฝ้าอธิษฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อจะได้มีความเข้มแข็งในการต่อสู้และเอาชนะความโน้มเอียงไม่ดีต่าง ๆ ในชีวิต อีกทั้งตื่นเฝ้าเพื่อต้อนรับและจดจำพระเยซูเจ้าที่เสด็จมาหาเราในบุคคล สถานที่และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในแบบที่เราคาดไม่ถึง

สมัชชาอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 2021 อังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2021

°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ขอขอบคุณพี่น้องที่ภาวนาเพื่อการจัดสมัชชาระดับสังฆมณฑล ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ระหว่าง 22-24 พฤศจิกายน 2021 ที่สำเร็จด้วยความเรียบร้อย

2.          เราเข้าสู่เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าแล้ว เชิญชวนพี่น้องได้ทำดาว ถ้ำพระกุมาร และประดับไฟตามบ้านเรือน และวัดของเราได้ ปีนี้มีการจัดงานแห่ดาวและประกวดดาวทั้งที่ท่าแร่และสกลนคร

3.          จันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2021 หลังพิธีบูชาขอบพระคุณจะมีการส่งศีลมหาสนิทผู้ป่วยและผู้สูงอายุตามปกติ

4.          เสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2021 เชิญร่วมฉลองครบรอบ 81 ปีวีรกรรมบุญราศีแห่งสองคอน ที่สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน มุกดาหาร

5.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,603.- บาท, และ1) จ่ายค่าไฟฟ้า 1,350.- บาท และ 2) จ่ายซื้ออาหารปลา 3 กระสอบ 960.- บาท

6.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,921.- บาท และ เงินทำบุญสร้างวัด 1) อ.พิบูลย์ ยงค์กมล ผ่านสังฆมณฑลฯ 300,000.- บาท

7.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 5-6 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 7-8 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 1

เสกรถเครื่องสามล้อของคุณลุงอภัย พลากุล อาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2021

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                   ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

28

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ วัดโนนค้อ

วัดดอนม่วย

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

29

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

 

อังคาร

30

06.45 น.

ฉลอง น.อันดรูว์ อัครสาวก

 

พุธ

01

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

 

พฤหัสบดี

02

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

 

ศุกร์

03

06.45 น.

ฉลอง น.ฟรังซิส เซเวียร์ พระสงฆ์ องค์อุปถัมภ์มิสซัง

 

เสาร์

04

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

 

 

สมัชชาอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 2021 อังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2021


จงตื่นเฝ้าอธิษฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลา

 


จงตื่นเฝ้าอธิษฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลา

อาทิตย์

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

ปี C

ยรม 33:14-16

1 ธส 3:12-4:2

ลก 21:25-28, 34-36

บทนำ

 นานมาแล้ว คนขับรถประจำทางในรัฐโอกลาโฮมาได้สร้างสถิติขับรถประจำทางมากกว่า 9 แสนไมล์ แต่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแม้แต่ครั้งเดียว เมื่อนักข่าวถามว่าทำเช่นนั้นได้อย่างไร เขาตอบอย่างซื่อว่า “ก็มองถนนสิ” นั่นคือต้องมีสมาธิและสายตาจดจ่ออยู่ที่ถนน มีสติและไม่ประมาท นักเรียนที่ดีต้องเตรียมพร้อม สนใจ และตั้งใจฟังเวลาครูสอน คริสตชนที่ดีควรตื่นตัวในการปฏิบัติศาสนกิจ ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอ

เราเริ่มต้นปีพิธีกรรม ด้วยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (Advent)  พระศาสนจักรเชิญชวนเราให้เตรียมพร้อมต้อนรับองค์พระเจ้า ชาวโรมันมีเทพเจ้าองค์หนึ่งชื่อ “จานุส” ซึ่งมีสองหน้า หน้าหนึ่งสำหรับมองไปข้างหลังและอีกหน้าหนึ่งสำหรับมองไปข้างหน้า เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้านี้ คริสตชนต้องมองย้อนไปยังอดีตถึงการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูเจ้าในโลก และมองไปยังอนาคตด้วยความหวังถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า หมายถึง “การเสด็จมา” เป็นการรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีใน 3 ลักษณะ: 1) มองไปยังอดีตเพื่อเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระองค์ในโลกเมื่อสองพันปีก่อน, 2) มองไปที่ปัจจุบันเพื่อเตรียมต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของตน ผ่านทางพระวาจาและศีลมหาสนิท และ 3) มองไปยังอนาคตเพื่อรอคอยการเสด็จมาในวาระสุดท้ายอย่างรุ่งโรจน์เพื่อพิพากษาโลก

1.    จงตื่นเฝ้าอธิษฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลา

พระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าทรงให้คำแนะนำเราหลายวิธีด้วยกัน “จงยืนตัวตรง เงยหน้าขึ้น” (ลก 21:28), “จงระวังไว้ให้ดี อย่าปล่อยใจของท่านให้หมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานรื่นเริง ความเมามายและความกังวลถึงชีวิตนี้” (ลก 21:34), “จงตื่นเฝ้าอธิษฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลาเถิด” (ลก 21:36) เป็นคำแนะนำที่ดียิ่งในการดำเนินชีวิตคริสตชน ไม่เพียงในช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ นี้เท่านั้น แต่ต้องถือเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันของคริสตชนทุกยุคสมัย

การตื่นเฝ้าอธิษฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลา เป็นท่าทีที่ถูกต้องสำหรับเทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ ทำให้เรามีความเข้มแข็งในการถอยห่างจากสิ่งไม่ดีต่าง ๆ “ความสนุกสนานรื่นเริง ความเมามาย และความกังวลถึงชีวิตนี้” (ลก 21:34)  พระเยซูเจ้าทรงประสงค์ให้เราเข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในวาระสุดท้าย ประการสำคัญ ทรงประสงค์ให้เราได้นำความหวัง ความวางใจ และความรักของพระเยซูเจ้าไปสู่ผู้อื่น การอธิษฐานภาวนาใช้ได้เสมอแม้ในปัจจุบัน

พระเยซูเจ้าไม่ได้บอกวันเวลาของการสิ้นโลกและการพิพากษาครั้งสุดท้าย แต่ทรงต้องการให้เรามีความมั่นใจว่า พระเจ้าทรงรักษาพระสัญญา และเวลาแห่งการปกครองของพระองค์อยู่ใกล้แล้ว เราต้องก้าวเดินไปบนหนทางแห่งการอธิษฐานภาวนาและความหวัง ความชอบธรรมและความรัก เพื่อตระหนักว่า พระสัญญาของพระเจ้าสมบูรณ์แล้วในวันที่พระเยซูเจ้าทรงบังเกิด และบรรลุความบริบูรณ์ในวาระสุดท้าย

2.    บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ประการแรก เราต้องตื่นเฝ้าอธิษฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลา การตื่นเฝ้าแสดงให้เห็นถึงลักษณะของผู้เป็นศิษย์ ซึ่งมุ่งหวังและรอคอยพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมา การตื่นเฝ้าไม่ใช่การอยู่เฉย แต่ต้องอธิษฐานภาวนา เพื่อช่วยเราให้มีความเข้มแข็งในการเอาชนะความโน้มเอียงไม่ดีต่าง ๆ “จงตื่นเฝ้าและอธิษฐานภาวนาเพื่อจะไม่เข้าสู่การทดลอง” (มก 14:38) การอธิษฐานภาวนาแท้จริงแล้วหมายถึงการทำหน้าที่ของเราในแต่ละวันให้ดีที่สุด

 ประการที่สอง เราต้องเตรียมพร้อมรับเสด็จพระเยซูเจ้า ให้พระองค์บังเกิดในชีวิตประจำวันของเรา ด้วยการกลับใจใช้โทษบาป ฟื้นฟูชีวิตของเราผ่านทางการอธิษฐานภาวนา การรับศีลอภัยบาป และการแบ่งปันพระพรของพระเจ้ากับผู้อื่นจะมีประโยชน์อะไร ถ้าพระเยซูเจ้าบังเกิดในถ้ำนับพันแห่งทั่วโลก แต่มิได้บังเกิดในใจฉัน” (อเล็กซานเดอร์ โป๊ป) พระเยซูเจ้าต้องบังเกิดในใจเราและชีวิตของเราตลอดเทศกาลเตรียมรับเสด็จฯนี้

ประการที่สาม เราต้องวางใจพระเยซูเจ้า ท่ามกลางความทุกข์โศกเศร้าที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา อาทิ การหย่าร้าง การตกงาน การเจ็บป่วย หรือการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นความทุกข์หนักเกินกำลังและทำให้ชีวิตของเราไม่มีความหมาย พระเยซูเจ้าตรัสกับเราวันนี้ว่า “ท่านทั้งหลายจงยืนตรง เงยศีรษะขึ้น เพราะในไม่ช้าท่านจะได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระแล้ว” (ลก 21:28)

บทสรุป

พี่น้องที่รัก เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ไม่เพียงเป็นช่วงเวลาระลึกถึงการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูเจ้า หรือการเสด็จมาครั้งสุดท้ายในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ แต่เป็นช่วงเวลาที่เราเปิดใจต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิต ในความรัก ความใจกว้าง ความเมตตากรุณา และการให้อภัยของเราที่พึงมีต่อกันในครอบครัว สังคม หมู่คณะ และชุมชนวัดของเรา

         คริสตชนต้องตื่นเฝ้าอธิษฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อมีความเข้มแข็งในการต่อสู้และเอาชนะความโน้มเอียงไม่ดีต่าง ๆ ในชีวิต อีกทั้งตื่นเฝ้าเพื่อต้อนรับและจดจำพระเยซูเจ้าที่เสด็จมาหาเราในบุคคล สถานที่ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในแบบที่คาดไม่ถึง ศิษย์พระคริสต์ต้องดำเนินชีวิตในเทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ นี้ด้วยความเชื่อ ก้าวเดินไปด้วยความหวัง และรื้อฟื้นชีวิตของเราแต่ละวันด้วยความรัก เพื่อต้อนรับและจำพระองค์ได้

ขวัญ ถิ่นวัลย์, ของขวัญสุดประเสริญ ความชื่นชมยินดีแห่งการบังเกิด, สกลนคร : สมศักดิ์การพิมพ์ กรุ๊ป, 2562, หน้า 14.

ภาพ : การเฝ้าศีลมหาสนิท, วัดน้อยผู้เลี้ยงแกะที่ดี, สำนักมิสซังฯ สกลนคร; 2021-11-16

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

พระวาจาไม่เคยล้าสมัย

 


พระวาจาไม่เคยล้าสมัย

ศุกร์

สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

วว 20:1-4, 11-21:2

ลก 21:29-33

สัปดาห์สุดท้ายของปีพิธีกรรม พระเยซูเจ้าตรัสถึง “วาระสุดท้ายของโลก” “การเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์” และ “วาระสุดท้ายของแต่ละคน” พระศาสนจักรเจริญเติบโตขึ้นท่ามกลางการทดลองและการเบียดเบียน ในสถานการณ์แห่งความยากลำบาก พระองค์ทรงขอร้องบรรดาศิษย์ให้ยืนตรงและเงยหน้าขึ้น เพื่อมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยสายตาของผู้มีความเชื่อและตระหนักว่า การช่วยให้รอดใกล้เข้ามาแล้ว (ดู ลก 21:28)

อุปมาเรื่องต้นมะเดื่อและต้นไม้แตกใบอ่อน ให้ภาพพจน์งดงามของความหวังและการเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่สำหรับพระเยซูเจ้าวาระสุดท้ายของพระองค์กำลังใกล้เข้ามา พระมหาทรมานของพระองค์กำลังจะเริ่มในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ทรงบอกล่วงหน้าถึงการทำลายกรุงเยรูซาเล็ม วาระสุดท้ายของโลก และวาระสุดท้ายของแต่ละคน “เช่นเดียวกันเมื่อท่านเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ก็จงรู้เถิดว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว” (ลก 21;30)

เครื่องหมายในธรรมชาติช่วยเราให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมา แต่ยังมีเครื่องหมายภายในจิตใจและหัวใจซึ่งเราต้องเฝ้าสังเกต เพราะเป็นเครื่องชี้ถึงเงื่อนไขของชีวิตฝ่ายจิตและความพร้อมของเราในการพบพระเยซูเจ้า เรารู้สึกลังเลในการไปรับศีลอภัยบาปไหม เรารับศีลอภัยบาปครั้งสุดท้ายเมื่อไร บางทีอาจเป็นเพราะความเกียจคร้าน หรือความเคยชินในบาปที่เราทำ เรารู้สึกเบื่อหน่ายในการอธิษฐานภาวนาบ้างไหม

พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงความพินาศของกรุงเยรูซาเล็ม จากการทำลายล้างของกองทัพโรมันซึ่งเกิดขึ้นปี 70 “คนในชั่วอายุนี้จะไม่ล่วงลับไปก่อนที่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้น” (ลก 21:31) พระองค์ยังตรัสถึงวาระสุดท้ายของสรรพสิ่ง “ฟ้าดินจะสูญสิ้นไป แต่วาจาของเราจะไม่สูญสิ้นไปเลย” (ลก 21:33) สิ่งสร้างของพระเจ้ามีวันจบสิ้นและปรากฏเป็นจริง แต่พระวาจาของพระองค์ยังคงอยู่ เป็นจริงโดยปราศจากข้อสงสัยและไม่เคยล้าสมัย

วันของพระเจ้า หรือการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูเจ้าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพียงแต่ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อใด รวมถึงวาระสุดท้ายของแต่ละคน ซึ่งเราต้องตระหนักถึงพระพรแห่งชีวิตที่พระเจ้าประทาน ศิษย์พระคริสต์ต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ ทำวันนี้ และขณะนี้ให้ดีที่สุด มั่นใจในพระวาจาของพระเจ้าและเจริญชีวิตตามพระวาจา ซึ่งเป็นจริงเสมอและไม่เคยล้าสมัย

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร

25 พฤศจิกายน 2021

ภาพ : การอ่านพระวรสาร, วัดน้อยผู้เลี้ยงแกะที่ดี, สำนักมิสซังฯ สกลนคร; 2021-11-22

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 184

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 184 อาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2021 (2564)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล


ขอบคุณพี่น้องที่ภาวนาเพื่อการเข้าเงียบของคณะสงฆ์ ระหว่าง 15-19 พฤศจิกายน 2021

พี่น้องที่รัก ในสัปดาห์สุดท้ายของปีพิธีกรรม พระศาสนจักรให้เราสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล การเฉลิมฉลองนี้แสดงถึงอำนาจของพระเยซูเจ้าในฐานะพระเจ้าและกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล อีกทั้งช่วยเราให้มองไปสู่อนาคตและเป้าหมายสุดท้ายของเรา เมื่อพระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างรุ่งโรจน์ เพื่อพิพากษาครั้งสุดท้าย และประทานรางวัล หรือการลงโทษแก่ผู้เป็นและผู้ตาย

การสมโภชนี้มีขึ้นไม่นานมานี้ในพระศาสนจักรสากลเมื่อปี 1925 โดยพระสันตะปาปาปีอุส ที่ 11 ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่ตำแหน่งกษัตริย์มีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหนือพระศาสนจักรในหลายประเทศ ทั้งนี้เพื่อช่วยเราให้รำพึงถึงพระเยซูเจ้าผู้เป็นองค์พระเจ้าและกษัตริย์ของเรา การเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง การพิพากษาครั้งสุดท้าย และวาระสุดท้ายของโลก

บทอ่านที่หนึ่ง ประกาศกดาเนียลได้เห็นนิมิตการที่พระเจ้าทรงเปิดเผยระองค์เองอย่างรุ่งโรจน์และทรงอำนาจ โดยพูดถึงอาณาจักรของบุตรแห่งมนุษย์ ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งความรักที่รวมชนทุกชาติ ทุกภาษา และอำนาจการปกครองของพระองค์จะคงอยู่ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุด

พิธีบูชาขอบพระคุณหน้าศพอลอยซีอุส ประภัส ศรีวรรณ 14 พฤศจิกายน 2021

       บทอ่านที่สอง
หนังสือวิวรณ์ได้พูดถึงการปกครองของพระเจ้า ซึ่งวางรากฐานอยู่บนอำนาจของความรักและความจริง การปกครองของพระองค์เป็นที่ประจักษ์แจ้งเมื่อประชาชนเชื่อในความรักและความจริง พระเยซูเจ้าได้นำเราไปสู่ชัยชนะและพระสิริรุ่งโรจน์ผ่านทางพระทรมานของพระองค์

พระวรสาร ระหว่างการไต่สวนต่อหน้าปิลาต ผู้ว่าราชการ พระเยซูเจ้าทรงทำให้ความเป็นกษัตริย์ของพระองค์กระจ่างชัดยิ่งขึ้น ในการสนทนากับปิลาต พระองค์ได้บอกเป็นนัยว่า ปิลาตไม่เข้าใจความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ ทรงยอมรับว่าเป็นกษัตริย์ แต่อาณาจักรของพระองค์มิใช่ในโลกนี้

พิธีบูชาขอบพระคุณหน้าศพอลอยซีอุส ประภัส ศรีวรรณ 14 พฤศจิกายน 2021

°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ขอคำภาวนาจากพี่น้องเพื่อการจัดสมัชชาระดับสังฆมณฑล ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ระหว่าง 22-24 พฤศจิกายน 2021 ที่สำนักมิสซังฯ สกลนคร มีผู้แทนจากแต่ละวัด ๆ ละ 1 คน เข้าร่วม ได้แก่ อ.ศศิธร สังกฤษ (ดอนม่วย) กับ นางยุภาพร ผันผ่อน (โนนค้อ) เป็นตัวแทนเข้าร่วมสมัชชาในครั้งนี้

2.          พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี ได้ประกาศให้เปิดวัดเพื่อประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับสัตบุรุษ การรับศีลอภัยบาปแบบส่วนตัวเหมือนปกติ และการส่งศีลมหาสนิทคนป่วยและผู้สูงอายุ

3.          จันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2021 หลังพิธีบูชาขอบพระคุณจะมีการส่งศีลมหาสนิทผู้ป่วยและผู้สูงอายุตามปกติ

4.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,051.- บาท, และเงินทำบุญสมทบสร้างซุ้มประตู ครอบครัวคุณป้าพรพิศ นาพรหม 2,000.- บาท

5.          เงินทานวัดโนนค้อ 955.- บาท และ เงินทำบุญสร้างวัด 1) เงินต้นอุทิศให้อลอยซีอุส ประภัส ศรีวรรณ 1,660.- บาท, 2) ร้านพรมารีย์เบเกอรี่ 10,000.- บาท, 3) ร้านมายวันสปอร์ต (คุณแก้ว โชคสวัสดิ์นุกูล) 50,000.- บาท, 4) คุณเฮือง-คุณเต่า โชคสวัสดิ์นุกูล 20,000.- บาท และ 5) คุณหลิ่ว นริศรา โชคสวัสดิ์นุกูล 10,000.- บาท

6.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 3-4 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 5-6 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 3

เด็กคำสอนวัดดอนม่วยลอยกระทงสระน้ำหลังวัด 19 พฤศจิกายน 2021

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                   ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

21

07.00 น.

08.30 น.

สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล วัดโนนค้อ

วัดดอนม่วย

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

22

06.45 น.

ระลึกถึง น.เชชีลีอา พรหมจารีและมรณสักขี

 

อังคาร

23

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

 

พุธ

24

06.45 น.

ระลึกถึง น.อันดรูว์ ดุง-ลัก พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี

 

พฤหัสบดี

25

06.45 น.

น.กาทารีนาแห่งอเล็กซานเดรีย พรหมจารีและมรณสักขี

 

ศุกร์-เสาร์

26-27

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

 

 

พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพอลอยซีอุส ประภัส ศรีวรรณ 15 พฤศจิกายน 2021