วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สารวัดดอนทอย-หนองสนุก, ปีที่ 1 ฉบับที่ 31

สารวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก

ปีที่ 1 ฉบับที่ 31  อาทิตย์ที่  31  ธันวาคม  2023 (2566)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

103 หมู่ 6 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170È086-231-3231

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

ลูกหลานแก้วก่องทำบุญอุทิศแก่ยอแซฟ บุญชู-โรซา เภา แก้วก่อง และบรรพชน เสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2023
        พี่น้องที่รัก สัปดาห์สุดท้ายของปีพระศาสนจักรให้เราฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ที่ประกอบด้วยพระเยซูเจ้า พระนางมารีย์ และนักบุญยอแซฟ ให้เราได้ถวายครอบครัวของเราและสมาชิกทุกคนในครอบครัว บนพระแท่นบูชาเพื่อขอพระพรจากครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ วันฉลองนี้เตือนใจเราถึงความเป็นหนึ่งเดียวของพระศาสนจักรสากลและการเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์

พระคัมภีร์บอกให้เราทราบน้อยมากเกี่ยวกับครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า มีพูดถึงเพียงระยะเริ่มแรกของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ เรื่องราวการบังเกิดของพระเยซูเจ้าที่เบธเลเฮม การหนีไปประเทศอียิปต์ การหายไปของพระเยซูเจ้าขณะไปนมัสการที่พระวิหารกรุงเยรูซาเล็ม บทอ่านวันนี้พูดถึงครอบครัวในฐานะที่เป็นของประทานจากพระเจ้า

ลูกหลานลือประสิทธิ์ทำบุญอุทิศแก่เรมอนโด อำคา-มารีอา เวส ลือประสิทธิ์ พฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2023
        บทอ่านที่ 1 :
เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้พระผู้ไถ่โลกบังเกิดและเติบโตในครอบครัว หนังสือบุสิราได้ให้ภาพครอบครัวชาวยิวในพันธสัญญาเดิม บุตรต้องรักและให้ความเคารพนับถือบิดามารดา ซึ่งเตือนเราถึงความสำคัญและประโยชน์สูงสุดของการถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระเจ้าประการที่สี่

บทอ่านที่ 2 : นักบุญเปาโลได้ให้ภาพของครอบครัวคริสตชน ซึ่งเป็นที่บ่มเพาะพระวาจาของพระเจ้า สันติสุข และความยินดี สมาชิกในครอบครัวมีหน้าที่ต่อกันและกัน พวกเขาต้องเจริญชีวิตดังคนที่รักพระเจ้า ซึ่งได้รับการเรียกให้แสดงความรัก ความดี และความอดทนต่อกันและกัน

พระวรสาร : นักบุญลูกาได้เล่าเรื่องการถวายพระกุมารเยซูแด่พระเจ้าในพระวิหาร ตามธรรมบัญญัติของโมเสสที่ต้องถวายบุตรชายคนแรกแด่พระเจ้า และเข้าพิธีชำระมลทินตามธรรมเนียมยิว พระนางมารีย์และนักบุญยอแซฟได้ปฏิบัติตามธรรมเนียมยิวทุกอย่าง และได้พบกับผู้เฒ่าสิเมโอนและนางอันนา ที่พระจิตเจ้าทรงดลใจให้มาพบพระกุมาร

ครอบครัวลุงลอน คำเกษ ทำบุญอุทิศแก่มอนีกา คำเขียน คำเกษ ศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2023
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ขอบคุณพี่น้องที่ช่วยกันจัดงานคริสต์มาส บุญกองข้าว

2.          ขอบคุณพี่น้องสนับสนุนชุดพระกุมารใหม่ : ครอบครัวนายกำจัด-นางจุไร พันธ์ชื่น 500.- บาท รวมเป็นเงิน 50,900.- บาท

3.          มีปฎิทินรูปพระมารดาแห่งบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน พี่น้องสามารถรับได้ที่ด้านหลัง ราคาทำบุญเพื่อการสร้างวัด

4.          จันทร์ที่ 1 มกราคม 2024 เวลา 7.30 น. สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า และวันฉลองปีใหม่

5.          อังคารที่ 2 มกราคม 2024 เชิญร่วมฉลองวัดพระนามเยซู โพนสวาง พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

6.          เสาร์ที่ 6 มกราคม 2024 เชิญร่วมฉลองวัดพระนามเยซู นาคำ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

7.          เสาร์ที่ 13 มกราคม 2024 เชิญร่วมเปิด-เสกวัดพระคริสตสมภพ หนองลำดวน พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

8.          เงินทาน : เสาร์ 1,771.- บาท, อาทิตย์ 3,855.- บาท, เงินต้น 5,500.- บาท, ทานยุวธรรมทูต 957.- บาท, ทานคืนคริสต์มาส 1,280.- บาท, นมัสการพระกุมาร 3,202.- บาท, ทานวันคริสต์มาส 5,413.- บาท, ทานยุวธรรมทูต 1,398.- บาท, ขายดาว 9,400.- บาท และขายไฟกระพริบ 5,100.- บาท

9.          รายจ่าย : 1) ดอกไม้จัดพระแท่น 1,000.- บาท, 2) ไฟกระพริบประดับ 3 ลัง 10,920.- บาท, 3) ไฟประดับลูกตุ้ม 20 สาย 2,000.-บาท, 4) สนับสนุนดาวคุ้ม 11,000.- บาท, 5) สินน้ำใจซิสเตอร์ 4,000.- บาท, 6) สินน้ำใจคุณพ่อปริญญา เสมอพิทักษ์ 3,000.- บาท, 7) สินน้ำใจครูคำสอนและแม่ครัว 5,000.- บาท, และ 8) รางวัลนักแสดงคริสต์มาส 2,000.- บาท

10.      เงินสมทบสร้างวัด  ตั้งแต่ 24-30 ธันวาคม 2023 ได้รับเงินที่พี่น้องทำบุญและเงินโอนเข้าบัญชีโครงการก่อสร้างวัด เป็นจำนวน 310,467.58 บาท (ยอดรวม 1,085,606.58 บาท)

11.      ขอบคุณ คุ้มแสงสว่างที่รับผิดชอบพิธีกรรมและทำความสะอาดวัดสัปดาห์นี้ คุ้มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไป กลุ่มเยาวชน

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                       ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

31

06.30 น.

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

สุขสำราญพี่น้องดอนทอย-หนองสนุก

จันทร์

01

06.00 น.

สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเป็นเจ้า

 

อังคาร

02

06.00 น.

ระลึกถึง น.บาซิล และ น.เกรโกรีแห่งนาซีอันเซน

 

พุธ

03

06.00 น.

พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

พฤหัสบดี

04

06.00 น.

เทศกาลพระคริสตสมภพ

 

ศุกร์

05

06.00 น.

เทศกาลพระคริสตสมภพ

 

เสาร์

06

06.00 น.

เทศกาลพระคริสตสมภพ

 

ลูกหลานแก้วก่องทำบุญอุทิศแก่ยอแซฟ บุญชู-โรซา เภา แก้วก่อง และบรรพชน เสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2023


ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ต้นแบบของครอบครัว

 

ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ต้นแบบของครอบครัว

อาทิตย์

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

ปี B

บสร 3:3-7, 14-17

คส 3:12-21

ลก 2:22-40

บทนำ

บ้านเป็นเสียงหัวเราะของทารก เป็นบทเพลงที่ไพเราะของมารดา เป็นความเข้มแข็งของบิดา เป็นความอบอุ่นแห่งความรักในหัวใจ เป็นประกายแห่งความสุขในดวงตา เป็นความใจดี ความภักดี และมิตรภาพ

บ้านเป็นโรงเรียนและวัดหลังแรกของคนหนุ่ม เป็นที่ที่พวกเขาได้เรียนรู้สิ่งถูกต้อง สิ่งดีงาม และความเมตตา

บ้านเป็นที่ที่พวกเขาพบความช่วยเหลือเมื่อบาดเจ็บและป่วยไข้ เป็นที่ที่ได้แบ่งปันความยินดีและทำให้ความทุกข์หมดสิ้นไป เป็นที่ที่บิดามารดาให้ความเคารพและรัก เป็นที่ที่บุตรเป็นที่ต้องการและมีค่ายิ่ง เป็นที่ที่เงินไม่มีความสำคัญเท่ากับความรักเมตตา... นี่คือที่ที่เรียกว่าบ้าน ที่พระเจ้าทรงอวยพระพร (Anon)

พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดมาในครอบครัว ทรงเคารพเชื่อฟังบิดามารดาของพระองค์ และได้รับการอบรมเลี้ยงดูในบรรยากาศแห่งพระหรรษทาน ในครอบครัวที่มีพระนางมารีย์และนักบุญยอแซฟที่รักกันมาก  เห็นอกเห็นใจและเคารพซึ่งกันและกัน ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขและเป็นแบบอย่างแห่งการแบ่งปันความยินดี ความรับผิดชอบ และความทุกข์ในชีวิตครอบครัว พระศาสนจักรยกย่องครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เป็นครอบครัวต้นแบบของครอบครัวทั้งหลาย

1.   ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ต้นแบบของครอบครัว

พระวรสารไม่ได้ให้รายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับครอบครัวของพระเยซูเจ้า พระนางมารีย์ และนักบุญยอแซฟมากนัก แต่เราเข้าใจว่า ยอแซฟเป็นคนยำเกรงพระเจ้า และปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์โดยไม่มีเงื่อนไข เป็นบุคคลซึ่งมีหัวใจเปิดสู่พระเจ้า เชื่อฟัง ทำตาม และพร้อมเผชิญความยากลำบากทุกอย่างเพื่อพระองค์ ยอมทิ้งบ้านอันอบอุ่นที่นาซาเร็ธเดินทางไกลไปอียิปต์เพื่อความปลอดภัยของพระกุมารเยซู

มีสามครั้งในพระวรสารที่ยอแซฟตื่นขึ้นมากลางดึก เพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า ในการปกป้องพระกุมารเยซูและพระนางมารีย์ให้ปลอดภัย ยอแซฟได้ชื่อว่าเป็น “ผู้ชอบธรรม” มีความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าครอบครัว ได้ใช้ความสามารถทุกอย่างเพื่อครอบครัว ขณะที่พระนางมารีย์คู่ชีวิตรับผิดชอบดูแลครอบครัว และมีส่วนในความยากลำบากต่าง ๆ ในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างเงียบ ๆ

มีเพียงพระวรสารนักบุญลูกาที่เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าในวัยเยาว์ ทรงเป็นเหมือนเด็กชาวยิวทั่วไปซึ่งทำหน้าที่ปกติในครอบครัว ทรงเป็นเด็กว่านอนสอนง่าย เคารพเชื่อฟังบิดามารดา มีสิ่งหนึ่งที่ลูกาให้ข้อสังเกตและเน้นเป็นพิเศษ “ทรงปรีชาญาณอย่างสมบูรณ์ และพระหรรษทานของพระเจ้าสถิตกับพระองค์” (ลก 2:40) ทรงเป็นเด็กน่ายกย่องและเป็นศูนย์กลางแห่งความรักของครอบครัว

2.   บทเรียนสำหรับเรา

การฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าและพระวาจาของพระเจ้าวันนี้ ได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราหลายประการในการนำไปปฏิบัติในชีวิต

ประการแรก เราต้องให้พระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางของครอบครัว ชีวิตครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ต้องเผชิญมรสุมหนักแสนสาหัส แต่ครอบครัวนี้มีพระเยซูเจ้าประทับอยู่ท่ามกลาง ทำให้สามารถดำรงความเป็นครอบครัวและฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ มาได้ ความสำเร็จของครอบครัวไม่เพียงขึ้นอยู่กับความรักของสมาชิกต่อกันเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยความช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วย ต้องให้พระเยซูเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางผ่านทางการอธิษฐานภาวนาร่วมกันในครอบครัว

ประการที่สอง เราต้องทำให้ครอบครัวเป็นพระศาสนจักรระดับบ้าน เราอยู่ในพระศาสนจักร ครอบครัวใหญ่ของผู้มีความเชื่อในพระเยซูเจ้าและข่าวดีของพระองค์ พระศาสนจักรเป็นพระกายทิพย์ที่มองเห็นได้ของพระเยซูเจ้า แต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของพระกายทิพย์นี้ เราต้องสานต่อพันธกิจของพระองค์ในครอบครัวซึ่งเป็นพระศาสนจักรระดับบ้าน ยึดพระองค์เป็นศูนย์กลาง และติดตามพระองค์ทั้งในคำพูดและกิจการ บนพื้นฐานแห่งความรักไม่มีเงื่อนไข

ประการที่สาม เราต้องเคารพเชื่อฟังและเลี้ยงดูบิดามารดา พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปยังนาซาเร็ธพร้อมครอบครัว ทรงเคารพเชื่อฟังและทรงทำงานช่างไม้ช่วยนักบุญยอแซฟเลี้ยงครอบครัว บุตรต้องเคารพเชื่อฟังและให้เกียรติบิดามารดา หนังสือบุตรสิราบอกเราว่า “บุตรที่ให้เกียรติบิดาจะมีอายุยืน... บุตรที่ละทิ้งบิดาก็เหมือนผู้กล่าวดูหมิ่นพระเจ้า” (บสร 3:6, 16) บุตรมีหน้าที่ต่อบิดามารดา ดูแล และเลี้ยงดูท่านยามชรา ไม่ปล่อยให้อยู่ตามลำพัง

บทสรุป

พี่น้องที่รัก การฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า เป็นโอกาสให้เราได้ไตร่ตรองถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวของเรา การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวเป็นเหมือนครอบครัวศักดิ์สิทธิ์มากน้อยเพียงใด เราต้องมีความรักต่อกันตามแบบอย่างของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์  สามีภรรยาต้องรักและซื่อสัตย์ต่อกันต่อกันจนวันตาย ตามคำสัญญาที่เราได้ให้ไว้  “ของขวัญยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งบิดามารดาสามารถให้แก่ลูกได้คือความรักที่พวกเขามีต่อกัน” (Anon)

สามีภรรยาต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรับผิดชอบต่อครอบครัว และทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นพระพรของพระเจ้าอย่างดี บุตรเช่นเดียวกันต้องเคารพเชื่อฟังบิดามารดา ไม่ทำให้ท่านเสียใจและกตัญญูดูแลท่านยามแก่เฒ่า ศิษย์พระคริสต์ต้องเลียนแบบครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ที่มีพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลาง ในการอธิษฐานภาวนาร่วมกันในครอบครัว เพื่อทำให้พระพรอันอุดม ความรัก และสันติสุขของพระองค์ปรากฏเป็นจริงในครอบครัวของตน

คุณพ่อขวัญ  ถิ่นวัลย์

ID LINE : dondaniele

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก, สกลนคร

30 ธันวาคม 2023