วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 223

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  223  อาทิตย์ที่  28  สิงหาคม 2022 (2565)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

พิธีแห่พระรูปแม่พระโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ของพี่น้องชาวดอนม่วย อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2022

พี่น้องที่รัก พระวาจาของพระเจ้าในสัปดาห์นี้พูดถึงเรื่อง ความสุภาพถ่อมตน หนังสือบุตรสิราสอนเราให้ทำทุกสิ่งด้วยความสุภาพถ่อมตน ในพระวรสารพระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้เลือกนั่งในที่สุดท้ายในงานเลี้ยง แล้วเราจะได้รับเกียรติ และกระทำดี หรือช่วยเหลือคนที่ไม่สามารถตอบแทนเราได้ แล้วเราจะได้รับตอบแทนจากพระเจ้าผู้ชอบธรรม คนที่มีความสุภาพถ่อมตน ย่อมเป็นที่รักของพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ความสุภาพถ่อมตนเป็นเหมือนความมืดเผยแสดงให้เห็นแสงแห่งสวรรค์

ให้เราเงียบสักครู่หนึ่งเพื่อพิจารณาดูว่า บ่อยครั้งไหมที่เราต้องการเป็นที่หนึ่งและเป็นจุดสนใจของผู้คน บ่อยแค่ไหนที่เราทำดีเพื่อหวังให้คนยกย่อง ชมเชย หรือทำดีแต่เฉพาะกับคนที่สามารถตอบแทนเราได้ ท่าทีและทัศนคติเช่นนี้ตรงข้ามกับวิธีปฏิบัติของคนเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า

การขุดหลุมเสาบ้านพักพระสงฆ์วัดโนนค้อ อังคารที่ 23 สิงหาคม 2022

       บทอ่านแรก
หนังสือบุตรสิราสอนเราให้ทำทุกสิ่งด้วยความสุภาพถ่อมตน ยิ่งเป็นคนใหญ่โตมากเท่าใด ยิ่งต้องถ่อมตนลงมากเท่านั้น เพื่อเป็นที่รักและโปรดปรานของพระเจ้า ทั้งนี้เพราะพระเจ้าทรงได้รับเกียรติจากคนต่ำต้อย มิใช่คนเย่อหยิ่งทะนงตน เนื่องจากคนสุภาพถ่อมตนนั้นเปิดใจของเขาต่อพระเจ้า

บทอ่านที่สอง จดหมายถึงชาวฮีบรูได้แสดงถึงลักษณะตรงข้ามกันระหว่างภูเขาซีนายกับภูเขาศิโยน บนภูเขาซีนายพระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์แก่ประชากรอิสราเอลและทรงทำพันธสัญญากับพวกเขา แต่ที่ภูเขาศิโยนซึ่งเป็นรูปหมายถึงนครเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์ อันเป็นเป้าหมายของเราคริสตชน พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์แก่เราผ่านทางพระเยซูเจ้า

พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องผู้ติดตามพระองค์มิให้เลือกที่ที่มีเกียรติในงานเลี้ยง และให้ปฏิบัติต่อผู้ต่ำต้อยซึ่งไม่สามารถตอบแทนเราได้ เราทราบดีว่า ท่าทีเช่นนี้ไม่เป็นที่ชื่นชอบของผู้ติดตามพระเยซูเจ้า เพราะทุกคนล้วนชอบการมีเกียรติ มีหน้ามีตาในสังคม แต่พระเยซูเจ้าสอนเราว่า เกียรติไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่ง แต่อยู่ที่การรับใช้ด้วยความรัก

การตั้งเสาและเทฐานรากบ้านพักพระสงฆ์วัดโนนค้อ พุธที่ 24 สิงหาคม 2022
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ศูนย์ประสานงานเยาวชนฯ เชิญเยาวชนเข้าร่วมค่ายอบรมอาสาสมัคร เสาร์ที่ 3 ถึง อาทิตย์ที่ 4 กันยายน  2022 ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

2.      ศุกร์ที่ 2 กันยายน 2022 วันศุกร์ต้นเดือน

3.          เสาร์ที่ 3 กันยายน 2022 ฉลองครบรอบ 350 ปีภคินีรักกางเขน ที่วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

4.          เสาร์ที่ 10 กันยายน 2022 ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน ภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

5.          เงินทานวัดดอนม่วย 2,884.- บาท, รับเงินขายปาล์ม 967.- บาท และรับเงินต้นวันเกิดยายบัวเรียน นิลเขต สมทบสร้างซุ้มประตูแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน 840.- บาท,

6.          ประกาศศีลสมรส ระหว่างลอเรนซ์ ทวี ชำนาญฤทธิ์ กับ เทเรซา รำไพ ฮุงหวล ลูกวัดพระเมตตา โนนค้อของเรา ทั้งสองคู่ครองเดิมเสียชีวิต และมีความประสงค์จะแต่งงานกัน ประกาศครั้งที่ 1

7.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,055.- บาท, การก่อสร้าง 1) ค่าหลังคาซุ้มประตู 15,584.- บาท และ 2) ค่าปูนผสมเสร็จ 240 งานฐานรากและตอหม้อบ้านพักพระสงฆ์ 23,875.- บาท

8.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 3-4 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 5-6  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 1

การเทเสาตอหม้อบ้านพักพระสงฆ์วัดโนนค้อ พฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                   ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

28

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

 

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

29

06.45 น.

ระลึกถึง น.ยอห์น ผู้ทำพิธีล้างถูกตัดศีรษะ

 

อังคาร-ศุกร์

30-02

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

 

เสาร์

03

06.45 น.

ระลึกถึง น.เกรโกรี พระสันตะปาปาและนักปราชญ์

 

พิธีแห่พระรูปแม่พระโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ของพี่น้องชาวดอนม่วย อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2022

 

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 222

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  222  อาทิตย์ที่  21  สิงหาคม 2022 (2565)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ


พลมารีย์ เปรซิเดียมราชินีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ ดอนม่วย รื้อฟื้นคำปฏิญาณและสมาชิกใหม่ปฏิญาณตน เสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2022

พี่น้องที่รัก พระนางมารีย์ มารดาพระเจ้าผู้ปฏิสนธินิรมลและเป็นพรหมจารีเสมอ ได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ หลังจากบรรลุถึงความสมบูรณ์ของชีวิตในโลกนี้ นี่คือข้อความเชื่อที่พระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 ได้ประกาศ เมื่อ 1 พฤศจิกายน 1950 ซึ่งความเชื่อนี้บรรดาคริสตชนเชื่อและถือปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านานในพระศาสนจักร

การประกาศของพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 เป็นการยืนยันว่า พระนางมารีย์ได้รับเกียรติรุ่งโรจน์และร่วมส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระเยซูเจ้าบุตรของพระนาง ซึ่งเตือนเราว่า พระเจ้าจะทรงกระทำกับเราเช่นเดียวกับพระนางมารีย์ เพราะพระนางคือมารดาของเราผู้เฝ้ามองเราจากสวรรค์และอธิษฐานภาวนาเพื่อเรา พระนางต้องการให้เราทุกคนเชื่อฟังและเป็นบุตรที่น่ารักของพระบิดา และดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูเจ้า บุตรสุดที่รักของพระนาง

ร้านเซนต์ปอลสตูดิโอโดยคุณชนินทร์-คุณเย็นจิตร ได้มอบรูปพระเมตตาและผู้เลี้ยงแกะที่ดีขนาดใหญ่ให้วัดดอนม่วย อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2022

        บทอ่านแรก
หนังสือวิวรณ์ได้พูดถึง หญิงผู้หนึ่งที่มีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์ มีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้า มีมงกุฎดาวสิบสองดวงประดับศีรษะ ซึ่งเป็นรูปหมายถึงพระนางมารีย์ พระนางคือหัวใจการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่ว การได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณคือ ชัยชนะของพระศาสนจักรผ่านทางพระเยซูเจ้าเพื่อสถาปนาการปกครองของพระองค์

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้อ้างโดยอ้อมในจดหมายถึงชาวโครินธ์ว่า การรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์เป็นไปได้ เพราะพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากความตาย พระองค์ทรงเป็นอาดัมใหม่ซึ่งทำให้สิ่งที่อาดัมได้ทำลายให้กลับคืนมา เช่นเดียวกับพระนางมารีย์ที่เป็นเอวาใหม่ ด้วยความนอบน้อมเชื่อฟังของพระนางได้นำสิ่งที่เอวาได้ทำลายให้กลับคืนมา

พระวรสาร พระนางมารีย์ทรงครรภ์ด้วยอำนาจของพระจิตเจ้าได้เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบ็ธ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงความรักและพระทัยเมตตาของพระเจ้า พระนางมารีย์ไม่ได้แสวงหาเกียรติสำหรับตนเองแต่นำทุกคนมาหาพระเจ้า ผ่านทางพระนางทำให้พระสิริของพระเยซูเจ้าปรากฏแจ้ง และเกียรติที่พระนางได้รับมาจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้า

สุขสันต์วันเกิดฟิโลมินา บัวเรียน นิลเขต ครบรอบ 88 ปี จันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2022

°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ขอบคุณบรรดาพลมารีย์ที่ช่วยกันประดับบุษบกพระนางมารีย์ สำหรับแห่และการสมโภชวันนี้

2.          ขบคุณบรรดาลูกเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางศูนย์ประสานงานเยาวชนฯ เมื่อวาน เพื่อเตรียมเข้าร่วมค่ายอบรมอาสาสมัคร เสาร์ที่ 3 ถึง อาทิตย์ที่ 4 กันยายน  2022 ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม และขอบคุณแม่ครัวที่มาช่วยกันเตรียมอาหารเลี้ยงพระสงฆ์ อาสาสมัคร และลูก ๆ เยาวชนทั้งสองหมู่บ้าน

3.          เสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2022 ฉลองวัดพระหฤทัยคู่ สกลนคร พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

4.          เสาร์ที่ 3 กันยายน 2022 ฉลองครบรอบ 350 ปีภคินีรักกางเขน ที่วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

5.          เสาร์ที่ 10 กันยายน 2022 ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน ภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

6.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,579.- บาท, รายจ่าย จ่ายค่าอาหารเลี้ยงพระสงฆ์ อาสาสมัคร และเยาวชน 1,500.- บาท,

7.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,293.- บาท, การสร้างซุ้มประตู ค่าอุปกรณ์ทำซุ้มประตู 21,802.- บาท

8.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 1-2 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 3-4  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 3

ศูนย์ประสานงานเยาวชนฯ พบปะเยี่ยมเยียนเยาวชนดอนม่วย-โนนค้อ เสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                   ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

21

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

 

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

22

06.45 น.

ระลึกถึงพระนางมารีย์ พรหมจารีราชินีแห่งสากลโลก

 

อังคาร

23

06.45 น.

น.โรซาแห่งลีมา

 

พุธ

24

06.45 น.

ฉลอง น.บาร์โธโลมิว อัครสาวก

 

พฤหัส-ศุกร์

25

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

 

เสาร์

26

06.45 น.

ระลึกถึง น.โมนิกา

 

 

พลมารีย์ เปรซิเดียมราชินีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ ดอนม่วย รื้อฟื้นคำปฏิญาณและสมาชิกใหม่ปฏิญาณตน เสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2022