วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 194

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 194 อาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2022 (2565)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

พระคุณเจ้าวีระเดช ใจเสรีและพระสงฆ์ผู้ใหญ่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ
การสร้างวัดโนนค้อ จันทร์ที่ 24 มกราคม 2022

พี่น้องที่รัก บทอ่านวันนี้พูดถึงการเรียกแบบประกาศกของพระเจ้า ทรงเรียกเราแต่ละคนให้มาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ตั้งแต่ในครรภ์มารดา ผ่านทางการเรียกนี้พระเจ้าประทานสารให้เรารักทุกคน นักบุญยอห์นบอกเราว่า พระเจ้าทรงรักโลกมากจึงได้ประทานบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์แก่โลกเพื่อช่วยทุกคนให้รอด นี่คือความรักที่เสียสละและเอาใจใส่ เป็นความรักที่อดทน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่จองหอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฉุนเฉียว และไม่จดจำความผิด

ความรักนี้ค้ำจุนเราให้มีความกล้าหาญ อดทน และพร้อมเผชิญกับการท้าทายในลักษณะต่าง ๆ พระเจ้าทรงเอาพระทัยใส่เราแต่ละคนและมอบพระองค์แก่เรา พระเจ้ายังคงท้าทายเราในชีวิตประจำวัน ให้เผชิญกับความยากลำบากและการแตกแยกเยี่ยงประกาศกในอดีต ทั้งนี้เพื่อช่วยเราในการนำโลกให้เดินในหนทางที่ถูกต้องชอบธรรม

ครอบครัวคุณสัญญา ธุถาวร มอบเงินสร้างวัด 30,000.- บาท ผ่านทางซิสเตอร์ศิริยาภรณ์ ผิวชัย โดยคุณลุงสุบรรณ์-คุณป้าพยอม ผิวชัย เป็นผู้รับมอบ  อาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022

         บทอ่านที่
1 พระเจ้าทรงเรียกเยเรมีย์ให้เป็นประกาศกสำหรับชนทุกชาติ เยเรมีย์รู้ชะตากรรมว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์แห่งความยากลำบากยิ่งกว่าประกาศกคนใดในการทำพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าให้สมบูรณ์ แต่พระเจ้าได้ให้ความมั่นใจกับท่านว่า พระองค์จะทรงช่วยเหลือและให้กำลังใจท่าน พระเจ้าทรงประทับอยู่และช่วยเหลือเราเสมอ

บทอ่านที่ 2 นักบุญเปาโลได้แสดงใน “บทเพลงแห่งความรัก” ให้เราได้เข้าใจว่า ชีวิตความเชื่อและความหวังที่ปราศจากความรักเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ซึ่งจิตตารมณ์นี้จะต้องแผ่กระจายมายังเราทุกคน ที่เป็นสมาชิกของพระศาสนจักรส่วนหนึ่งแห่งพระกายทิพย์ของพระองค์ ในการนำ “พระพรแห่งความรัก” นี้ไปสู่ทุกคน

บทพระวรสาร พระวรสารวันนี้กล่าวถึงเรื่องราวของพระเยซูเจ้ากับสถานการณ์ที่ตึงเครียดในศาลาธรรมเมืองนาซาเร็ธ สถานที่ซึ่งพระองค์เคยเจริญวัย ชาวนาซาเร็ธไม่ต้อนรับพระองค์และปฏิเสธที่จะฟังพระองค์ ทั้งนี้เพราะอคติและจิตใจที่คับแคบของพวกเขาที่คิดว่า พระองค์เป็นลูกของช่างไม้ยากจนชื่อโยเซฟ และมีแม่ชื่อมารีย์หญิงชาวบ้านที่ไม่มีอะไร

พระคุณเจ้าวีระเดช ใจเสรีและสงฆ์ผู้ใหญ่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ
การสร้างวัดโนนค้อ จันทร์ที่ 24 มกราคม 2022

°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ยุวสถานมารีย์พิทักษ์พังโคน ภคินีรักกางเขนท่าแร่ขอขอบคุณพี่น้องที่บริจาคข้าวและปัจจัยต่าง ๆ สำหรับอาราม

2.          จันทร์ที่ 31 มกราคม 2022 ฉลองวัดยอห์นบอสโก โคกสะอาด พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

3.          อังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022 ฉลองตรุษญวน-(ตรุษจีน) วัดนักบุญเปโตร มุกดาหาร พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น.

4.          อังคารที่ 1-พุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2022 เข้าเงียบและประชุมประจำเดือน ขอพี่น้องภาวนาเพื่อการเข้าเงียบของคณะสงฆ์ด้วย

5.          เสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2022 ฉลองวัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง และวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

6.          ศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2022 ฉลองวัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด น้ำบุ้น พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

7.          เสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2022 ฉลองวัดแม่พระรับสาร หนองเดิ่น-ดอนขาว และวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว

8.          เสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2022 ฉลองวัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย  (แบบภายใน) มีรับศีลกำลังและศีลมหาสนิทครั้งแรก ทุกคุ้มทำอาหารและทุกครัวเรือนทำต้นเงินลงมา

9.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,588.- บาท, จ่ายค่าไฟฟ้า 1,466.- บาท และรับเงินต้นอุทิศมารีอา ทัศนีย์ สาธร 3,200.- บาท

10.     เงินทานวัดโนนค้อ 1,020.- บาท, ขายเศษเหล็ก 1,494.- บาท และเงินทำบุญสร้างวัด 1) คุณสัญญา ธุถาวรและครอบครัว ผ่านทาง ซ.ศิริยาภรณ์ ผิวชัย 30,000.- บาท 2) ขอบคุณคุณยายฉายา ฮุงหวล บริจาคที่ดิน 41x2 เมตร (82 ตรม) ให้วัด

11.     ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 3-4 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 5-6 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 1

พี่น้องโนนค้อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโรงเก็บของ อาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                   ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

30

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา วัดโนนค้อ

วัดดอนม่วย

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

31

06.45 น.

ระลึกถึง น.ยอห์น บอสโก พระสงฆ์

 

อังคาร

1

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

 

พุธ

2

06.45 น.

ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร

 

พฤหัส-ศุกร์

3-4

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

 

เสาร์

5

06.45 น.

ระลึกถึง น.อากาทา พรหมจารีและมรณสักขี

 

 

พี่น้องโนนค้อปรับพื้นที่เตรียมก่อสร้างบ้านพักพระสงฆ์ อาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022

เมื่อถูกปฏิเสธและไม่ได้รับการยอมรับ

 


เมื่อถูกปฏิเสธและไม่ได้รับการยอมรับ

อาทิตย์

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

ปี C

ยรม 1:4-5, 17, 18-19

1 คร 12:31-13:13

ลก 4:21-30

บทนำ

เล่ากันว่า พระสังฆราชพื้นเมืององค์แรกของประเทศไนจีเรียได้เดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อรับการต้อนรับจากประชาชนหลังได้รับการบวชเป็นพระสังฆราช เวลานั้นชาวไนจีเรียยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความเชื่อคริสตชนและอำนาจของพระสังฆราช พวกเขาได้มารวมตัวกันต้อนรับพระสังฆราชใหม่อย่างยิ่งใหญ่

ในการกล่าวต้อนรับประชาชนได้แสดงความชื่นชมยินดี ที่คนหนึ่งในบรรดาลูกหลานของพวกเขาได้รับตำแหน่งสูง สามารถติดต่อกับพระเจ้าได้โดยตรง (มีอำนาจในการต่อรองกับพระเจ้าได้) พวกเขาสัญญากับพระสังฆราชใหม่ว่า พวกเขาจะปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาตลอดไป หากพระสังฆราชใช้อำนาจยกเลิกบทบัญญัติข้อหนึ่งในสิบประการสำหรับพวกเขา

พระสังฆราชหนุ่มได้กล่าวตัดบทว่า “บัญญัติสิบประการเป็นบัญญัติของพระเจ้า ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้” ผู้มาร่วมต้อนรับต่างรู้สึกผิดหวังและแสดงออกอย่างเย็นชากับพระสังฆราชของตน จนพระสังฆราชต้องรีบเดินทางออกจากบ้านเกิดของตน พระวรสารวันนี้เราได้ยินประสบการณ์ในลักษณะเดียวกันของพระเยซูเจ้า ชาวเมืองนาซาเร็ธปฏิเสธและไม่ยอมรับพระองค์

1.    การไม่ได้รับการยอมรับ

พระวรสารวันนี้กล่าวถึงเรื่องพระเยซูเจ้ากับสถานการณ์ตึงเครียด ในศาลาธรรมเมืองนาซาเร็ธสถานที่ซึ่งพระองค์เคยเจริญวัย ชาวนาซาเร็ธไม่ต้อนรับพระองค์และปฏิเสธที่จะฟังพระองค์ เพราะอคติและจิตใจคับแคบของพวกเขาที่คิดว่า พระองค์เป็นลูกของช่างไม้ยากจนชื่อโยเซฟ และมีแม่ชื่อมารีย์หญิงชาวบ้านที่ไม่มีอะไร แล้วพระองค์ได้ปรีชาญาณนี้มาจากไหน พวกเขาอยากให้พระองค์แสดง (อัศจรรย์) ให้เห็นว่า พระองค์เป็นพระผู้ไถ่

พระเยซูเจ้าทรงรู้ถึงความต้องการของพวกเขา ตรัสว่า ไม่มีประกาศกคนใดได้รับการต้อนรับอย่างดีในบ้านเมืองของตน” (ลก 4:24) ทรงอ้างถึงเหตุการณ์การอดอยากครั้งใหญ่สมัยประกาศกเอลียาห์ มีหญิงม่ายมากมายในกาลิลีแต่มีเพียงหญิงม่ายที่เมืองเศราฟัทได้รับการช่วยเหลือ และสมัยประกาศกเอลีชามีคนโรคเรื้อนมากมายในอิสราเอล แต่มีเพียงนาอามานชาวซีเรียได้รับการรักษา ถือเป็นการยกย่องคุณธรรมของคนต่างศาสนาเหนือกว่าชาวยิว ทำให้พวกเขาโกรธและหาช่องทางฆ่าพระองค์

พระเยซูเจ้าทรงแสดงให้ชาวนาซาเร็ธเห็นว่า พวกเขาไม่ต่างจากบรรพบุรุษที่ไม่เชื่อ จึงไม่มีอัศจรรย์ใด ๆ เกิดขึ้น ตรงข้ามทรงทำอัศจรรย์กับคนต่างศาสนาที่เชื่อในพระองค์ พระเยซูเจ้าเป็นเหมือนประกาศกในอดีต กล้าพูดความจริงกับคนไม่ยอมรับและไม่ต้องการฟังพระองค์ และทรงยกย่องความเชื่อของคนต่างศาสนา การปฏิเสธของชาวนาซาเร็ธเป็นภาพล่วงหน้าของการต่อต้านและการปฏิเสธ ซึ่งทรงได้รับในเวลาต่อมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนไม้กางเขน

2.        บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ประการแรก เราต้องกล้าเผชิญการถูกปฏิเสธและไม่ยอมรับ แต่ละคนมีประสบการณ์ความเจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธ การทรยศหักหลัง การอย่าร้าง การไม่เชื่อฟัง การถูกทอดทิ้ง ฯลฯ ให้เรามองดูในอีกด้านหนึ่ง เราอาจไม่ได้เป็นตัวแทนที่ดีของพระเจ้า หรือบ่อยครั้งเราอาจมองไม่เห็นพระเจ้าในบุคคลอื่น เพราะอคติและความใจแคบของเรา ทำให้มองไม่เห็นด้านดีของผู้อื่น หรือสิ่งอื่น

ประการที่สอง เราต้องดำเนินชีวิตในความรัก เราต้องไม่ทำตัวเหมือนชาวเมืองนาซาเร็ธที่เต็มไปด้วยอคติ จิตใจคับแคบ และปฏิเสธพระเยซูเจ้า แต่ต้องเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าด้วยคำพูดและการกระทำ  ในความรักที่อดทน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่จองหอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำความผิด ตามที่นักบุญเปาโลกล่าวถึง  เพื่อสามารถมองเห็นการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าในบุคคลต่าง ๆ  ที่เราพบ

ประการที่สาม เราต้องกล้ายืนยันความจริงและความถูกต้อง ประกาศกเป็นผู้พูดในนามของพระเจ้า ผ่านทางศีลล้างบาปเราได้รับการเรียกให้เป็นประกาศกเหมือนพระเยซูเจ้า ที่ต้องพูดและดำเนินชีวิตในความจริง กล้ายืนยันความจริงและความถูกต้องโดยไม่เกรงกลัวสิ่งใด และพร้อมต่อสู้กับความอยุติธรรม การทุจริตคอร์รัปชัน การค้ามนุษย์ และสิ่งเสพติดที่ครอบงำสังคมและตัวเราในปัจจุบัน

บทสรุป

พี่น้องที่รัก พระวาจาของพระเจ้าวันนี้สอนเราให้ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยใจกว้าง บนพื้นฐานแห่งความรักที่อดทน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่จองหอง ไม่หยาบคาย ไม่จดจำความผิด มองเห็นความดีของกันและกันโดยปราศจากอคติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยที่มีความแตกแยกรุนแรง ความรักของพระเจ้าไม่เคยแบ่งแยก หรือเลือกที่รักมักที่ชัง ไม่มียิวหรือกรีก ไม่มีทาสหรือไท แต่ทุกคนเป็นพี่น้องกัน เป็นบุตรของพระบิดาเจ้าองค์เดียวกัน

ความรักเป็นคุณธรรมที่ครบครันและสำคัญที่สุด นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ กล่าวว่า “ทุกอย่างที่ท่านทำสำเร็จได้ในความรัก” ความรักเป็นเครื่องวัดคุณภาพชีวิตคริสตชนที่ค้ำจุนเราให้มีความกล้าหาญ อดทน และพร้อมเผชิญกับการท้าทายในลักษณะต่าง ๆ ศิษย์พระคริสต์ต้องดำเนินชีวิตในความรักต่อกัน เป็นพยานถึงความรักของพระเจ้าในชีวิตประจำวันของตน กล้ายืนยันความจริงและความถูกต้องชอบธรรม

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

ID Line : dondaniele

วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร

28 กุมภาพันธ์ 2022

ที่มาภาพ : https://jesusfootprints.files.wordpress.com/2015/05/jesus-in-nazareth.jpg

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565

จากความกลัวสู่ความเชื่อ

 


จากความกลัวสู่ความเชื่อ

เสาร์

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

2ซมอ 12:1-7, 10-17

มก 4:35-41

พระวรสารวันนี้ นักบุญมาระโกได้เล่าเรื่องพระเยซูเจ้าทรงทำให้พายุสงบ ซึ่งเป็นอัศจรรย์ที่ทรงกระทำเฉพาะกับบรรดาศิษย์ เพื่อทดสอบความเชื่อของพวกเขา เรือของพระองค์และบรรดาศิษย์เผชิญกับพายุแรงกล้า คลื่นซัดเข้าเรือจนน้ำเกือบเต็มเรือ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อันตราย เรืออาจจมลงและทุกคนอาจจมในทะเลที่กำลังปั่นป่วน แต่พระเยซูเจ้ายังบรรทมหลับอยู่ที่ท้ายเรือ

การหลับสนิทท่ามกลางพายุแรงกล้าสะท้อนความจริงว่า พระเยซูเจ้าทรงมีความสมดุลในชีวิต หรือทรงเหน็ดเหนื่อยอย่างที่สุดเพราะการทำงานหนักตลอดทั้งวัน เหนือสิ่งอื่นใด พระองค์ทรงต้องการสอนบรรดาศิษย์ ให้เชื่อในพลังอำนาจและความรักของพระบิดาเจ้า พระองค์ประทับอยู่บนเรือ แต่พวกเขาขาดความเชื่อในพระองค์ กระทั่งสถานการณ์วิกฤติจึงปลุกและร้องขอพระองค์

บรรดาศิษย์อยู่กับพระเยซูเจ้าและได้เห็นอัศจรรย์มากมายที่ทรงกระทำ ไม่แปลกที่ทรงถามพวกเขาว่า “ตกใจกลัวเช่นนี้ทำไม ท่านยังไม่มีความเชื่อหรือ” (มก 4:40) ทรงต้องการสอนพวกเขาให้มีความเชื่อและความวางใจในพระองค์ เราต้องไม่รอจนถึงภาวะวิกฤติจึงร้องขอพระองค์ และต้องพูดกับพระองค์บ่อย ๆ โดยเฉพาะในห้วงเวลาที่เผชิญปัญหาและความยากลำบากในชีวิต

เมื่อนาวาชีวิตของเราเผชิญพายุแรงกล้า ชีวิตเต็มไปด้วยปัญหาถาโถมเข้ามา หลายครั้งเรารู้สึกเหมือนกำลังเผชิญชะตากรรมตามลำพัง แต่ในความเป็นจริง พระเยซูเจ้าประทับอยู่ใกล้เรา ทรงรอคอยเราหันมาหาและวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์ การเจริญชีวิตในโลกซึ่งเต็มไปด้วยปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและวิญญาณของเรา มีแต่พระเยซูเจ้าเท่านั้นที่ทรงเป็นที่หลบภัยและคำตอบของทุกปัญหา

คริสตชนต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอผ่านทางอธิษฐานภาวนา การอ่านพระคัมภีร์ และนำพระวาจามาปฏิบัติในชีวิต เพื่อจะได้เข้าใจถึงแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้า ศิษย์พระคริสต์ต้องมีความเชื่อและความวางใจในพระเจ้า ตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าท่ามกลางเราและพร้อมช่วยเหลือเรา ซื่อสัตย์มั่นคงในความเชื่อ ไม่โอนเอนไปตามกระแสและค่านิยมของโลก

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

ID Line : dondaniele

วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร

28 มกราคม 2022

ที่มาภาพ : https://history.churchofjesuschrist.org/media/701-from-fear-to-faith?lang=eng#1

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2565

ความแตกแยกคือความชั่วร้าย

 

ความแตกแยกคือความชั่วร้าย

จันทร์

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

ฮบ 9:15, 24-28

มก 3:22-30

ก่อนหน้านี้ นักบุญมาระโกแสดงให้เห็นความไม่พอใจของบรรดาญาติของพระเยซูเจ้าที่กล่าวหาว่า พระองค์เสียสติ พระวรสารวันนี้ พระองค์ถูกพวกธรรมาจารย์กล่าวหาว่า มีปีศาจสิง “เขามีปีศาจเบเอลเซบูลสิงอยู่ และขับปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง” (มก 3:22) พระองค์ทรงเป็นเครื่องหมายแห่งความขัดแย้งทั้งในหมู่ญาติและบรรดาธรรมาจารย์ ทรงถูกกล่าวหาอย่างไร้เหตุผล

พระเยซูเจ้าไม่ทรงนิ่งเฉยแต่ทรงชี้แจงด้วยเหตุผล ทรงใช้ข้อพิสูจน์เรื่องความแตกแยกภายใน “ถ้าซาตานลุกขึ้นต่อสู้กันเองและแตกแยก มันก็อยู่ไม่ได้ ต้องถึงจุดจบ” (มก 3:26) พระองค์ทรงต้องการบอกว่า “ความแตกแยกคือความชั่วร้าย” ความเป็นหนึ่งเดียวเป็นสิ่งสำคัญ ทรงปรารถนาความเป็นหนึ่งเดียวในหมู่อัครสาวก และพระตรีเอกภาพทรงเป็นต้นแบบและที่มาของความเป็นหนึ่งเดียวกัน ทรงอธิษฐานภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวในหมู่พวกเขา

พระเยซูเจ้าทรงอ้างเรื่องความเข้มแข็งกว่า “ไม่มีใครเข้าไปในบ้านของคนเข้มแข็งและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้  ถ้าไม่มัดคนเข้มแข็งนั้นไว้ก่อน เมื่อนั้นแหละถึงจะเข้าปล้นบ้านได้” (มก 3:27) ทรงแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงเข้มแข็งกว่าปีศาจ ไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไป แต่ทรงเป็นพระเจ้าทรงอำนาจและทรงความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่า ภารกิจของพระองค์คือการต่อสู้ปีศาจและเอาชนะความชั่วทุกชนิด

บรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีเป็นผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติของพระเจ้า การพูดว่า พระเยซูเจ้าเป็น “คนที่มีปีศาจสิงอยู่” (มก 3:30) เท่ากับเป็นการปิดตาตนเอง เป็นการกล่าวผรุสวาทต่อพระเจ้า และกลายเป็นเครื่องมือของปีศาจที่นำไปสู่ความแตกแยก ความหยิ่งจองหองในความดีของตน ได้กลายเป็นความบอดมืดที่ปิดปังพวกเขาจากความจริง ความหยิ่งจองหองเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่ปีศาจใช้ได้อย่างเห็นผล

คริสตชนได้รับการเรียกให้ต่อสู้ปีศาจและเอาชนะความชั่วทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกแยกซึ่งเป็นความชั่วร้ายที่ปีศาจนำมา ศิษย์พระคริสต์ต้องอธิษฐานภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน ดำเนินชีวิตในความจริง ไม่กล่าวหาใครอย่างอคติและไร้หลักฐาน มีความวางใจในพระเจ้า สุภาพถ่อมตนและสำนึกในความไม่เหมาะสมของตน มอบฝากทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าในความช่วยเหลือของพระจิตเจ้า

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

ID line : dondaniele

วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร

23 มกราคม 2021

ที่มาภาพ : https://lifeandheartmatters.com/in-jesus-words-one-unforgivable-sin-mark-322-30/

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2565

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 193

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 193 อาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022 (2565)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพมารีอา พวงเพชร ศรีวรรณ อาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2022

พี่น้องที่รัก บทอ่านวันนี้พุ่งความสนใจไปที่ความสำคัญและพลังของพระวาจาของพระเจ้า เมื่อเราอ่าน หรือฟังพระวาจาของพระเจ้า ทำให้พระเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเรา ดังนั้น เราต้องฟังพระวาจา ยอมรับพระวาจาเข้ามาสู่ใจของเรา และนำพระวาจาไปปฏิบัติในชีวิต ในความรักต่อคนยากจนและคนถูกเอารัดเอาเปรียบรอบตัวเรา เพื่อช่วยพวกเขาได้ตระหนักถึงความรัก พระทัยเมตตากรุณา และความโปรดปราณของพระเจ้าที่เสด็จมาเพื่อช่วยเหลือเราทุกคน

พระเยซูเจ้าทรงเริ่มต้นพันธกิจการประกาศข่าวดีแก่คนยากจน คนทุกข์ยากเดือดร้อน โดยมีคนถูกจองจำ คนตาบอด และคนถูกกดขี่เป็นตัวแทน และประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าที่ศาลาธรรมเมืองนาซาเรธ บ้านเกิดของพระองค์ เราต้องเริ่มประกาศข่าวดีจากครอบครัวและชุมชนวัดของเรา

พิธีบูชาขอบพระคุณหน้าศพมารีอา พวงเพชร ศรีวรรณ เสาร์ที่ 15 มกราคม 2022

บทอ่านที่ 1 พันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำกับประชากรอิสราเอลเป็นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ บทอ่านจากหนังสือเนหะมีย์ได้พูดถึงบทบัญญัติซึ่งได้กลายเป็นหัวใจของพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับประชากรของพระองค์ การถือปฏิบัติตามบทบัญญัติคือกระบวนการฟื้นฟูชีวิตของตนเอง

บทอ่านที่ 2 พระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อเรียกประชาชนทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อและความรัก แม้เรามีความแตกต่างหลากหลาย แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งในพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า ความเป็นหนึ่งเดียวและความรักควรเป็นลักษณะเฉพาะของหมู่คริสตชน

บทพระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงประกาศอย่างเปิดเผยถึงพันธกิจของพระองค์ในโลก นั่นคือการเสด็จมาเพื่อเริ่มการปฏิวัติความรักและความเมตตากรุณาในโลก “พระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำ คืนสายตาให้แก่คนตาบอด ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระ” (ลก 4:18-19)

พิธีบูชาขอบพระคุณหน้าศพมารีอา พวงเพชร ศรีวรรณ เสาร์ที่ 15 มกราคม 2022

°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ขอคำภาวนาสำหรับดวงวิญญาณของเปาโล วานิจ จันทร์ลือชัย บิดาของคุณพ่อธนาคาร จันทร์ลือชัย C.Ss.R. สู่การพักผ่อนนิรันดร พฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2022 สิริอายุ 67 ปี พิธีปลงศพจันทร์ที่ 24 มกราคม 2022 เวลา 10.00 น.

2.          อาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022 ยุวสถานมารีย์พิทักษ์พังโคน ภคินีรักกางเขนท่าแร่จะมาขอรับบริจาคข้าวและปัจจัยต่าง ๆ

3.          เสาร์ที่ 29 มกราคม 2022 ฉลองวัดนักบุญปีโอ พังขว้างเหนือ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

4.          จันทร์ที่ 31 มกราคม 2022 ฉลองวัดยอห์นบอสโก โคกสะอาด พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

5.          อังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022 ฉลองตรุษญวน-(ตรุษจีน) วัดนักบุญเปโตร มุกดาหาร พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น.

6.          เสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2022 ฉลองวัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

7.          เสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2022 ฉลองวัดแม่พระรับสาร หนองเดิ่น-ดอนขาว และวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว

8.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,857.- บาท

9.          เงินทานวัดโนนค้อ 770.- บาท และเงินทำบุญสร้างวัด 1) เงินต้นอุทิศมารีอา พวงเพชร ศรีวรรณ 1,510.- บาท

10.     ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 1-2 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 3-4 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 3

เด็กคำสอนดอนม่วยเรียนคำสอนเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรก พฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                   ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

23

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา วัดโนนค้อ

วัดดอนม่วย

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

24

06.45 น.

ระลึกถึง น.ฟรังซิส เดอ ซาลส์ พระสังฆราช

 

อังคาร

25

06.45 น.

ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล อัครสาวก

 

พุธ

26

06.45 น.

ระลึกถึง น.ทิโมธี และ น.ทิตัส

 

พฤหัสบดี

27

06.45 น.

ระลึกถึง น.อังเยลา เมริชี พรหมจารี

 

ศุกร์

28

06.45 น.

ระลึกถึง น.โทมัส อาไควนัส พระสงฆ์และนักปราชญ์

 

เสาร์

29

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

 

พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพมารีอา พวงเพชร ศรีวรรณ อาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2022