วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 168

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 168  อาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2021 (2564) : http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

พิธีปลงศพลูชีอา ประยาย ชำนาญฤทธิ์ ภรรยาของลอเรนซ์ ทวี ชำนาญฤทธิ์ 
เสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2021

       พี่น้องที่รัก บทอ่านวันนี้เราพบสัญลักษณ์ของขนมปังเพื่อบอกให้เราทราบว่า พระเจ้าทรงเลี้ยงดูประชากรของพระองค์ ทรงรัก และทรงเอาพระทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ของชาวยิวที่กำลังหิวด้วย “มานนา” ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเป็นรูปหมายถึงอาหารทรงชีวิตที่ประทานแก่ประชากรที่ทรงเลือกสรร ในพันธสัญญาใหม่พระเยซูเจ้าทรงเรียกพระองค์ว่า “เราเป็นปังแห่งชีวิต” และบอกกับเราว่าใครรับประทานปังนี้จะมีชีวิตนิรันดร

ปังแห่งชีวิตที่พระเยซูเจ้าตรัสถึงคือ “ศีลมหาสนิท” อาหารฝ่ายจิตซึ่งหมายหมายถึงตัวพระองค์เอง ที่ประทานพระวรกายและพระโลหิตของพระองค์แก่มนุษยชาติ ทำให้เรามีสัมพันธภาพใหม่กับพระเจ้า เป็นสายสัมพันธ์แห่งความวางใจ  ความนอบน้อมเชื่อฟัง และความรัก ศีลมหาสนิทจึงเป็นบ่อเกิดและแหล่งพลังของชีวิตคริสตชน

วันอาทิตย์วันพระเจ้า ผมมาวัดกับแม่และน้องครับ (ลอเรนซ์ ปองคุณ ราชจันทร์)

        บทอ่านแรก
หนังสืออพยพบอกให้เราทราบว่า พระเจ้าทรงเอาพระทัยใส่ในการเลี้ยงดูประชากรของพระองค์ ทรงประทานมานนาเป็นอาหารเลี้ยงพวกเขาในถิ่นทุรกันดาร พระเจ้าทรงพิสูจน์ให้ชาวอิสราเอลเห็นว่าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ทรงรักพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะขาดความเชื่อในพระองค์ก็ตาม

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลบอกให้ชาวเอเฟซัสและเราทราบว่า การเป็นคริสตชนที่เชื่อในพระคริสตเจ้าหมายถึง การเป็นคนใหม่และสิ่งสร้างใหม่ของพระองค์ นักบุญเปาโลเรียกร้องให้เราดำเนินชีวิตใหม่ในพระคริสตเจ้า เลิกประพฤติตนตามราคะตัณหา ดำเนินชีวิตในความชอบธรรมและความศักดิ์สิทธิ์เหมือนพระองค์

พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงย้ำว่าพระองค์เป็น “ปังแห่งชีวิต” ใครที่มาหาและเชื่อในพระองค์จะได้รับชีวิตนิรันดร พระองค์ทรงทำให้ประชาชนที่หิวกระหายฝ่ายจิตใจได้รับความพึงพอใจ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าพวกเขาต้องเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์ ผู้นำข่าวดีแห่งความรัก ความศักดิ์สิทธิ์ และการให้อภัยของพระบิดาเจ้ามาสู่พวกเขา

สุขสำราญครอบครัวลุงทักษ์ศิลป์-ป้าดารา ฮุงหวล อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021

°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เข้าขั้นวิกฤตรุนแรง ตัวเลข ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2021 ผู้ติดเชื้อ18,912 และผู้เสียชีวิต 178 ขอให้พี่น้องได้ระมัดระวังและป้องกันตนเองอย่างเข้มงวด

2.          อาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2021 เป็นวันสื่อสารสังคมสากล สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประสงค์ให้สื่อทุกชนิดเข้าถึงความจริงและชีวิตที่เป็นรูปธรรมของประชาชน ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อข่าวสารที่ส่งออกไป

3.          เงินทานวัดดอนม่วย 932.- บาท จ่ายค่าไฟฟ้า 1,950.- บาท

4.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,311.- บาท และโครงการการสร้างวัด 1) ครอบครัวลุงทักษ์ศิลป์-ป้าดารา ฮุงหวล 3,000.- บาท 2) เงินต้นอุทิศให้ลูชีอา ประยาย ชำนาญฤทธิ์ 1,000.- บาท, 3) ครอบครัวป้ารำไพ ฮุงหวล ไม้สักและไม้แดงรวม 2 ต้น และ 4) คุณมลิจันทร์ ฮุลหวล อุทิศให้สเตเฟน เมฆ ฮุงหวล 10,000.- บาท

5.          การก่อสร้างวัดช่วงนี้ช่างกำลังผูกเหล็กคานคอดินและถมดินพื้นวัด พี่น้องที่ประสงค์จะสนับสนุนดินถมพื้นวัดใหม่ รถละ 350.- บาท สามารถแจ้งความประสงค์ได้

6.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 1-2 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 3-4 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 1

มิสซาหน้าศพลูชีอา ประยาย ชำนาญฤทธิ์ ศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2021

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                             ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

1

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา วัดโนนค้อ

วัดดอนม่วย

 

จันทร์-อังคาร

2-3

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

 

พุธ

4

06.45 น.

ระลึกถึง น.ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ พระสงฆ์

 

พฤหัสบดี

5

06.45 น.

วันถวายพระวิหารแม่พระแห่งหิมะ

 

ศุกร์

6

06.45 น.

ฉลองพระเยซูเจ้าสำแดงพระวรกายรุ่งโรจน์

 

เสาร์

7

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

 

 


พิธีปลงศพลูชีอา ประยาย ชำนาญฤทธิ์ ที่สุสานวัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง 
เสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2021ปังแห่งชีวิต

 


ปังแห่งชีวิต

อาทิตย์

สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

ปี B

อพย 16:2-4, 12-15

อฟ 4:17, 20-24

ยน 6:24-35

บทนำ

 ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมีหลายแง่มุมให้ขบคิด หรือตีความได้หลายหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเวลา สถานที่ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังตัวอย่างดอกไม้เมื่อจัดในวัด เราเห็นสัญลักษณ์ของชีวิตและเครื่องหมายของการอุทิศตน ดอกไม้ในพวงหรีด เราเห็นการร่วมทุกข์และไว้อาลัย ดอกไม้ที่ได้รับเป็นของขวัญ เราเห็นความห่วงใย มิตรภาพ และความรักจากผู้ให้ ทำให้เราคิดถึงเจ้าของ หรือผู้ให้เป็นพิเศษ

ในพิธีกรรมของเราพบสัญลักษณ์และเครื่องหมายหลายอย่าง ที่เราควรทำความเข้าใจถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ หรือสิ่งที่หมายถึง อาทิ น้ำ ขนมปัง เหล้าองุ่น เกลือ เชื้อแป้ง แสงสว่าง สิ่งเหล่านี้นำมาใช้เพื่อสื่อสารให้เข้าใจถึงความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่ปรากฏภายนอก เมื่อเราเข้าใจสัญลักษณ์และเครื่องหมายเหล่านี้อย่างถูกต้อง ย่อมสามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทอ่านวันนี้ เราพบสัญลักษณ์ของขนมปังเพื่อบอกให้เราทราบว่า พระเจ้าทรงเลี้ยงดูประชากรของพระองค์ ทรงรัก และเอาพระทัยใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวยิวที่กำลังหิวด้วย “มานนา” ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเป็นรูปหมายถึงอาหารทรงชีวิตที่ประทานแก่ประชากรที่ทรงเลือกสรร ในพันธสัญญาใหม่พระเยซูเจ้าทรงเรียกพระองค์ว่า “เราเป็นปังแห่งชีวิต” และบอกกับเราว่าใครรับประทานปังนี้จะมีชีวิตนิรันดร

1.        ปังแห่งชีวิต

พระวรสารวันนี้เป็นคำสอนสำคัญของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับศีลมหาสนิท ที่นำเสนอในรูปของการสนทนาระหว่างพระเยซูเจ้ากับชาวยิวที่ตามหาพระองค์ โดยหวังให้พระองค์ทวีขนมปังเลี้ยงพวกเขาอีกครั้ง พระองค์ทรงล่วงรู้ความต้องการของพวกเขา และบอกพวกเขามิให้แสวงหาอาหารที่กินแล้วเสื่อมสลาย แต่ควรแสวงหาอาหารที่คงอยู่และนำชีวิตนิรันดรมาให้

พระเยซูเจ้าทรงย้ำว่า “เราเป็นปังแห่งชีวิต” ใครที่มาหาและเชื่อในพระองค์จะได้รับชีวิตนิรันดร พระองค์ทรงทำให้ประชาชนที่หิวกระหายฝ่ายจิตใจได้รับความพึงพอใจ ภายใต้เงื่อนไขที่พวกเขาต้องเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์ ผู้นำข่าวดีแห่งความรัก ความศักดิ์สิทธิ์และการให้อภัยของพระบิดาเจ้ามาสู่พวกเขา

ปังแห่งชีวิตที่พระเยซูเจ้าตรัสถึงคือ “ศีลมหาสนิท” อาหารฝ่ายจิตซึ่งหมายหมายถึงตัวพระองค์เองที่ทรงมอบแก่มนุษย์ ทำให้เรามีสัมพันธภาพใหม่กับพระเจ้า ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์แห่งความวางใจ ความนอบน้อมเชื่อฟัง และความรัก เราเชื่อว่าศีลมหาสนิทเป็นบ่อเกิดและพลังของชีวิตคริสตชน ที่รวมเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้า และทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ อีกทั้งหล่อเลี้ยงชีวิตของเราให้เติบโตและเข้มแข็ง

2.        บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิต

ประการแรก เราต้องเลี้ยงชีวิตด้วยพระวาจาและศีลมหาสนิท ในพิธีบูชาขอบพระคุณเราได้รับปังแห่งชีวิตในรูปของพระวาจาและศีลมหาสนิท เราจึงมารวมกันทุกสัปดาห์เพื่อฟังพระวาจาและรับพระองค์ในศีลมหาสนิท หล่อเลี้ยงวิญญาณของเราด้วยมานนาใหม่แห่งสวรรค์ มิใช่มุ่งเน้นการวอนขอสิ่งของฝ่ายโลกตามที่เราต้องการเพียงอย่างเดียว หากไม่ได้ประโยชน์ หรือไม่ได้ตามที่ต้องการก็ไม่มาหาพระองค์

ประการที่สอง เราต้องเตรียมรับศีลมหาสนิทอย่างดีและสม่ำเสมอ เราต้องไม่ลืมว่า “ปังแห่งชีวิต” คือองค์พระคริสตเจ้าที่ได้ประทานพระองค์เองเป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณของเรา ดังนี้ เราต้องเตรียมรับพระองค์ด้วยดวงใจบริสุทธิ์และด้วยหัวใจทั้งครบ ผ่านทางการคืนดีกับพระองค์และเพื่อนพี่น้องในศีลอภัยบาป ประการสำคัญ เราต้องรับพระองค์ในศีลมหาสนิทด้วยใจศรัทธาอย่างสม่ำเสมอ

ประการที่สาม เราต้องแบ่งปันองค์พระคริสตเจ้ากับผู้อื่น เมื่อเราฟังพระวาจาและรับพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทแล้ว เราต้องนำพระองค์กลับออกไปในชีวิตประจำวัน แบ่งปันความรัก ความเมตตากรุณา และการให้อภัยของพระองค์กับเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้าง ในครอบครัว หมู่คณะ และสังคมของเรา เพื่อช่วยซึ่งกันและกันให้ได้รับการหล่อเลี้ยงและเติบโตยิ่งขึ้นในความเชื่อคริสตชน

บทสรุป

พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าทรงบอกประชาชนที่ตามหาพระองค์ว่า “เราเป็นปังแห่งชีวิต” ซึ่งหมายถึงศีลมหาสนิท พระวรกายและพระโลหิตของพระองค์เอง ศีลมหาสนิทเป็นบ่อเกิดและพลังของชีวิตคริสตชน เนื่องจากศีลมหาสนิทเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรัก ที่รวมเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้าและทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์

พระเยซูเจ้าทรงรวมเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันรอบพระแท่นทุกสัปดาห์ ทรงมอบพระองค์เองเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตของเราให้เติบโตและเข้มแข็ง ศิษย์พระคริสต์ต้องหมั่นมาหาพระเยซูเจ้า และรับพระองค์ด้วยความเชื่อ ความวางใจ และความรัก เพื่อให้พระองค์กลายเป็นเลือดเนื้อและชีวิตของเรา ที่เราสามารถนำไปแบ่งปันกับเพื่อนมนุษย์ในชีวิตประจำวันได้

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร

1 สิงหาคม 2021

ภาพ : ฉลองวัดหนองเดิ่น-ดอนขาว, พรรณานิคม, สกลนคร; 2021-03-06

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

มาร์ธา มารีย์ และลาซารัส

 


มาร์ธา มารีย์ และลาซารัส

29 กรกฎาคม

ระลึกถึง น.มาร์ธา มารีย์ และลาซารัส

1 ยน 4:7-16

ยน 11:19-27

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกำหนดให้เราระลึกถึงนักบุญมาร์ธา มารีย์ และลาซารัส พี่น้องจากหมู่บ้านเบธานี พระเยซูเจ้าทรงเป็นเพื่อนใกล้ชิดกับลาซารัสและได้รับเชิญให้เป็นแขกของบ้านนี้เป็นประจำ ทุกครั้งที่เสด็จขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็ม พระองค์และบรรดาอัครสาวกจะแวะที่บ้านนี้ มาร์ธาเอาใจใส่รับใช้พระองค์ ส่วนมารีย์ตั้งใจฟังพระวาจา และพระเยซูเจ้าทรงปลุกลาซารัสพี่ชายให้กลับคืนชีพ

มาร์ธาเป็นองค์อุปถัมภ์ของผู้หญิงทำงาน แม่บ้าน และคนทำอาหาร จากความเอาใจใส่ในการต้อนรับพระเยซูเจ้าและบรรดาอัครสาวก นักบุญลูกาทำให้เราทราบว่า มาร์ธามีความร้อนรนในการรับใช้ สลวนอยู่กับการเตรียมสำรับกับข้าว ขณะที่มารีย์นั่งแทบพระบาทพระเยซูเจ้า ฟังพระองค์ตรัสสอน (ลก 10:38-42) นี่เป็นรูปแบบของการมอบชีวิตแด่พระเจ้า กิจการของมาร์ธา การรำพึงภาวนาของมารีย์ การใช้โทษบาปของลาซารัส

หลังพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์ มาร์ธาได้ออกจากแค้วนยูเดียไปประกาศข่าวดีทางตอนใต้ของฝรั่งเศส พร้อมกับมารีย์น้องสาว ส่วนลาซารัสพี่ชาย ได้ติดตามเปโตรไปที่ซีเรีย บางตำนานเล่าว่าลาซารัส มาร์ธา และมารีย์ถูกชาวยิวจับใส่เรือรั่วที่เมืองจัฟฟา แต่ลาซารัสและน้องสาวขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยที่เกาะไซปรัส และสิ้นใจอย่างสงบหลังจากได้ทำหน้าที่รับใช้พระเจ้าในฐานะพระสังฆราชเป็นเวลา 30 ปี

ปี 2021 สมณกระทรวงเพื่อพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์กล่าวว่า “ในครอบครัวแห่งเบธานี องค์พระเยซูเจ้าทรงมีประสบการณ์ฝ่ายจิตและมิตรภาพกับมาร์ธา มารีย์ และลาซารัส ด้วยเหตุนี้พระวรสารนักบุญยอห์นได้ย้ำว่า พระองค์ทรงรักพวกเขา มาร์ธาต้อนรับพระองค์ด้วยใจกว้าง มารีย์ตั้งใจฟังพระวาจาของพระองค์ และลาซารัสทรงปลุกให้ฟื้นจากความตาย”

เราเห็นชัดว่า มาร์ธามีใจกว้างและเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ มารีย์เลือกสิ่งดีที่สุดและมีความศรัทธาในการฟังพระวาจา ส่วนลาซารัสมีใจถ่อมตนสำนึกถึงความน่าสงสารของตน ศิษย์พระคริสต์ต้องมีใจกว้างและเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์อย่างมาร์ธา เลือกสิ่งดีที่สุด ฟังพระวาจา และนำมาปฏิบัติอย่างมารีย์ และสำนึกในความน่าสงสารและไม่เหมาะสมของตนอย่างลาซารัส

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร

28 กรกฎาคม 2021

ที่มาภาพ : https://www.franciscanmedia.org/saint-of-the-day/saints-martha-mary-and-lazarus

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 167

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 167  อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021 (2564) : http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

พี่น้องชาวโนนค้อร่วมตั้งเสาเอกวัดใหม่ พุธที่ 21 กรกฎาคม 2021

พี่น้องที่รัก บทอ่านวันนี้เชิญชวนเราให้เป็นเครื่องมือที่อ่อนน้อมในพระหัตถ์ของพระเยซูเจ้า ด้วยการแบ่งปันพระพรต่าง ๆ สิ่งที่เรามีและเป็นกับคนเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ อัศจรรย์สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยมือของเรา ในความใจกว้างที่เราแสดงออกต่อเพื่อนมนุษย์ แต่ละคนต้องมองลึกลงไปในจิตใจของตนและถามตนเองว่า “ฉันได้มอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระเยซูเจ้า ให้พระองค์ทรงทำให้เกิดผลมากน้อยเพียงใด”

พระเยซูเจ้าทรงต้องการขมมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวของเรา เพื่อพระองค์จะสามารถทำอัศจรรย์ได้ ทรงเรียกร้องให้เราทำบางสิ่งบางอย่าง ด้วยการแบ่งปันความรักและชีวิตของเรากับผู้อดอยาก ลำบากเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือ หากเราแต่ละคนได้ใช้ความรู้ความสามารถและพระพรต่าง ๆ ที่มีเพื่อพระเจ้า อัศจรรย์ย่อมเกิดขึ้นในแบบที่เราคาดไม่ถึง

ผู้อาวุโสชาวดอนม่วยหลังร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ 18 กรกฎาคม 2021
        บทอ่านแรก
หนังสือพงศ์กษัตริย์บอกเราว่า ประกาศกเอลิชาได้กระทำสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ ด้วยการแจกจ่ายขนมปังยี่สิบก้อนที่ได้รับจากชายคนหนึ่ง เลี้ยงผู้คนมากกว่าร้อยคนให้ได้กินจนอิ่มและเหลือกิน อัศจรรย์นี้คือภาพล่วงหน้าถึงการทวีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวของพระเยซูเจ้าเลี้ยงคนมากกว่าห้าพันคน ที่เราได้ยินในพระวรสารวันนี้

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลเตือนจิตใจชาวเอเฟซัสว่า พระเยซูเจ้าได้รวมชาวยิวและชาวกาลิลีให้เป็นหนึ่งเดียว นำพวกเขาให้มาเป็นคริสตชนเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อผ่านทางศีลล้างบาป พวกเขาต้องรักษาความเป็นหนึ่งเดียวเหมือนดังร่างกายเดียวกัน ด้วยการดำเนินชีวิตคริสตชนแท้จริงในความรักต่อกัน ความสุภาพอ่อนโยน ความอดทนและสันติสุข

พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวที่เด็กคนหนึ่งนำมามอบให้ เลี้ยงคนมากกว่าห้าพันคนและเก็บเศษที่เหลือได้สิบสองกระบุง นักบุญยอห์นได้เล่าอัศจรรย์นี้เพื่อหมายถึงศีลมหาสนิท ปังทรงชีวิตเครื่องหมายแห่งความเป็นหนึ่งเดียวที่พระองค์จะประทานพระองค์เองเป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณของเรา

ขุดหลุมเสาวัดใหม่ จันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2021
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เข้าขึ้นวิกฤตรุนแรง ระบบสาธารณสุขไม่สามารถรองรับได้อีก ทำให้มีคนตายข้างถนนและกลางตลาด เป็นภาพที่หดหู่และสเทือนใจ ขอให้พี่น้องได้ระมัดระวังและป้องกันตนเองอย่างยิ่งยวด

2.          อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021 (สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกำหนดให้เป็นวันปู่ย่า ตายาย และผู้สูงอายุสากล โอกาสฉลองนักบุญยออากิมและอันนา ตายายของพระเยซูเจ้า ผู้สูงอายุเป็นของขวัญ ผู้ส่งต่อประสบการณ์ของชีวิตและความเชื่อไปสู่คนหนุ่มสาว “ผู้สูงอายุคือวีระบุรุษ ขุมทรัพย์ และความสวยงาม”

3.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,098.- บาท

4.          ขอบคุณพี่น้องชาวโนนค้อที่มาร่วมกันตั้งเสาเอกวัดใหม่ เพื่อขอพรจากพระเจ้าสำหรับการก่อสร้างวัด เมื่อพุธที่ 21 กรกฎาคม 2021 เวลานี้ตั้งเสาและเทฐานรากแล้วจำนวน 32 ต้น ขออภัยที่วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเริ่มเต็มพื้นที่

5.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,010.- บาท และโครงการการสร้างวัด 1) ครอบครัว ส.อบต. จุไรรัตน์ มงคลล้อม อุทิศให้ เฟริก หนูเรือง, อันตน สำรอง และมารีอามักดาเลนา บุญมา มงคลล้อม 5,000.- บาท และ 2) คุณไพเราะ กิจเจริญ 20,000.- บาท

6.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 9-10 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 1-2 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 3

งานตั้งเสาวัดใหม่และเทฐานราก จำนวน 32 ต้น ศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2021

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                             ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

25

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา วัดโนนค้อ

วัดดอนม่วย

 

จันทร์

26

06.45 น.

ระลึกถึง น.โยอากิม และน.อันนา

 

อังคาร-พุธ

27-28

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

 

พฤหัสบดี

29

06.45 น.

ระลึกถึง น.มาร์ธา

 

ศุกร์

30

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

 

เสาร์

31

06.45 น.

ระลึก น.อิกญาซีโอแห่งโลโยลา พระสงฆ์

 

 

พี่น้องชาวโนนค้อร่วมตั้งเสาเอกวัดใหม่ พุธที่ 21 กรกฎาคม 2021