วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 3 ฉบับที่ 146


กล่องข้อความ:  สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 3  ฉบับที่ 146  อาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561):  http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต
พิธีโปรยเถ้า เครื่องหมายแห่งการกลับใจใช้โทษบาปในเทศกาลมหาพรต
พี่น้องที่รัก เราเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต การเรียกของพระเจ้าเป็นการเรียกส่วนบุคคล ด้วยการเชิญชวนเราให้ดำเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์และวางใจในพระองค์ งานของเราแต่ละคนเป็นการตอบสนองการเรียกของพระองค์ ด้วยการกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างต่อเนื่องทุกวัน เพื่อร่วมส่วนในธรรมล้ำลึกปัสกาของพระเยซูเจ้า
การกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสตชน ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จในอดีตที่เราภาคภูมิใจ แต่ขั้นอยู่กับปัจจุบันที่เรากำลังเดินทางสู่ที่พำนักอันถาวร ที่เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ในความจริงและความรัก เราต้องไตร่ตรองและกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเองทุกวัน เพื่อมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง
 พี่น้องชาวป่าพนาวัลย์มารับเถ้า อาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018
บทอ่านที่ 1: พระเจ้าทรงขอให้อับราฮัมนำบุตรชายคนเดียวมาถวายบูชาแด่พระเจ้า ทั้งๆ ที่ทรงสัญญากับอับราฮัมว่าจะให้เป็นชนชาติใหญ่ แต่อับราฮัมได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อวางใจอย่างเต็มเปี่ยมในพระสัญญาของพระเจ้า ทำให้อับราฮัมได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อ และพระเจ้าได้ตอบแทนความเชื่อของท่านอย่างล้นเหลือ
บทอ่านที่ 2: นักบุญเปาโลได้ให้ความมั่นใจกับเราว่าพระเจ้ามิได้ทรงหวงแหนบุตรสุดที่รักของพระองค์ แต่ได้ทรงมอบให้รับทนทรมานเพื่อไถ่บาปเรา เราไม่มีอะไรต้องหวาดกลัว เพราะพระบิดาเจ้าและบุตรสุดที่รักของพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอ เราต้องเชื่อวางใจในพระองค์
พระวรสาร: แสดงให้เห็นถึงการเข้ามามีส่วนของพระเจ้าในชีวิตประชากรของพระองค์ ผ่านทางการประจักษ์พระวรกายของพระเยซูเจ้าบนภูเขา ที่ทรงแสดงให้ศิษย์สามคนได้เห็นถึงสภาวะพระเจ้าของพระองค์ เพื่อช่วยพวกเขาให้เข้มแข็งในความเชื่อ ก่อนที่พระองค์ทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พวกเขาได้รับการเรียกให้เชื่อฟังพระองค์ 
 พลตรีประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ รอง ผอ. กอ.รมน. จังหวัดสกลนครฝ่ายทหาร
เปิดงานอบรมโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล
พุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018 ณ ศาลาเอสเอมแอล วัดป่าพนาวัลย์
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1.       ขอบคุณสภาอภิบาลวัดที่ช่วยกันติดตั้งเหล็กดัดบานเกล็ด ห้องกระจายเสียงใหม่ทั้งสองด้าน เพื่อความมั่นคงแข็งแรง
2.       อาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13.00 น. ขอเชิญกรรมการคาริตัสระดับวัด ร่วมประชุมดำเนินงานตามโครงการ ที่ศาลาเกี้ยน เสมอพิทักษ์
3.       จันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018 ขอเชิญสภาอภิบาลวัดจำนวน 3 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตประจำปี 2018 เวลา 08.00 น.-16.30 น. ณ ศาลาปีติมหาการุญท่าแร่
4.       จันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์-เสาร์ที่ 3 มีนาคม 2018 เวลา 16.30 น.-17.30 น. อบรมเด็กคำสอนเตรียมรับศีลกำลัง และขอเชิญร่วมพิธีรับศีลกำลัง อาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2018 เวลา 10.00 น.โดยคุณพ่ออันตน วีระเดช ใจเสรี อุปสังฆราช
5.       เสาร์ที่ 3 มีนาคม 2018 เชิญร่วมฉลองวัดแม่พระรับสาร หนองเดิ่น-ดอนขาว พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
6.       เสาร์ที่ 10 มีนาคม 2018 เชิญร่วมฉลองวัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรณทาน ดอนม่วย พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
7.       เงินบริจาคทำศาลาสันติสุขที่สุสาน: โรงขวดพูนทรัพย์ ท่าแร่พลาสติก 10,000.- บาท รวมเป็นเงิน 25,340.- บาท และการก่อสร้างได้เริ่มแล้วตั้งแต่จันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018 ขณะนี้ตั้งเสาและเทฐานรากเสาทั้ง 8 ต้นเป็นที่เรียบร้อย
8.       เงินทานวันอาทิตย์ (18 ก.พ.) มิสซาเช้า 1,667.- บาท มิสซาเย็น 861.- บาท
 เดินรูป 14 ภาคตามมรรคาศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
25
07.30 น.
10.00 น.
19.30 น.
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

†สุขสำราญ พี่น้องชาววนาสามัคคี
†สุขสำราญ พี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
จันทร์
26
19.30 น.
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

อังคาร
27
10.00 น.
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

พุธ
28
18.30 น.
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

พฤหัสบดี
1
18.30 น.
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

ศุกร์
2
18.30 น.
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต วันศุกร์ต้นเดือน
ส่งศีลมหาสนิทคนป่วยและผู้สูงอายุ
เสาร์
3
18.30 น.
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

เริ่มงานก่อสร้างศาลาสันติสุข ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร จันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018
เวลาแห่งการกลับใจ


เวลาแห่งการกลับใจ
วันอาทิตย์
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต
ปี B
ปฐก 22: 1-18
รม 8: 31-34
มก 9: 2-10
บทนำ
คุณพ่อแอนโทนี เดอ เมลโล (Fr. Anthony de Mello) ได้เล่าเรื่องงดงามเรื่องหนึ่งในหนังสือลำนำสกุณา (The Song of Bird) ของท่าน เกี่ยวกับการอธิษฐานภาวนาของชายชราคนหนึ่งที่เขาอยากให้เกิดขึ้น เวลาเป็นเด็กเขาอธิษฐานภาวนาถึงพระเจ้าว่า “ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานพระหรรษทานแก่ลูกเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก”
เมื่อย่างเข้าวัยกลางคน เขาตระหนักว่าผ่านมาครึ่งค่อนชีวิตแล้วยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลย แม้การช่วยวิญญาณสักดวงให้รอด เขาเปลี่ยนบทภาวนาใหม่ว่า “ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานพระหรรษทานแก่ลูก เพื่อเปลี่ยนแปลงครอบครัวและมิตรสหายของลูก เพียงเท่านี้ลูกก็พอใจแล้ว”
เดี๋ยวนี้เขาอยู่ในวัยชราและวันเวลาเหลือน้อยเต็มที เขาตระหนักว่าตนเองช่างโง่เขลาที่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยมาจนถึงวันนี้ คำภาวนาของเขาเวลานี้คือ “ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานพระหรรษทานแก่ลูกเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง หากลูกเริ่มภาวนาแบบนี้ตั้งแต่แรก ลูกคงไม่เสียเวลาทั้งชีวิตโดยเปล่าประโยชน์” เมื่อเราเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเอง สังคมรอบข้างและโลกจะเปลี่ยนแปลงไป
เทศกาลมหาพรตเป็นเวลาของการกลับใจและเปลี่ยนแปลงตนเองมาหาพระเจ้า การประจักษ์พระวรกายมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ความมั่นใจถึงแผนการของพระบิดาที่ทรงให้พระบุตรรับทรมาน สิ้นพระชนม์ และกลับคืนพระชนมชีพ และเพื่อให้บรรดาศิษย์ได้เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ ละทิ้งความทะเยอทะยานทางการเมืองและมีความเข้มแข็งเมื่อถูกเบียดเบียน
1.        เวลาแห่งการกลับใจ
พระเยซูเจ้าได้นำเปโตร ยากอบ และยอห์นขึ้นไปบนภูเขา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการประทับอยู่ของพระเจ้า และได้เป็นประจักษ์พยานถึงการประจักษ์พระวรกายของพระองค์ การได้เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นสิทธิพิเศษที่พวกเขาได้รับ เป็นข้อพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระผู้ไถ่ การปรากฏมาของโมเสสและเอลียาห์ ผู้เป็นตัวแทนของธรรมบัญญัติและบรรดาประกาศก ชี้ให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นความสมบูรณ์ของพันธสัญญาเดิม
เสียงที่ดังมาจากเมฆ “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา จงฟังท่านเถิด” (มก 9:7) เป็นคำรับรองของพระบิดาเจ้าว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นบุตรสุดที่รักของพระองค์และเราต้องฟังพระองค์ แม้ว่าสิ่งที่พระองค์ตรัส เช่น การถูกปฏิเสธ การทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพเป็นสิ่งที่ยากเกินรับได้ เราร่วมส่วนในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ได้ ผ่านทางหนทางแห่งไม้กางเขน
พระเยซูเจ้าทรงตัดสินพระทัยไปกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อรับพระทรมานและการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระทรมานของพระองค์เป็นส่วนหนึ่งของการประจักษ์พระวรกาย เทศกาลมหาพรต เป็นช่วงเวลาของการกลับใจและเปลี่ยนแปลงตนเองมาหาพระเจ้า เพื่อมีส่วนในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์และพบความสุขแท้ เราจำเป็นต้องผ่านการทรมานและกางเขนเช่นเดียวกัน
2.        บทเรียนสำหรับเรา
พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ ได้ให้บทเรียนและแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันสำหรับเราหลายประการ
ประการแรก เราต้องกลับใจมาหาพระเจ้า การประจักษ์พระวรกายที่เราระลึกถึงวันนี้ เตือนใจเราให้ตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า ในห้วงเวลาแห่งความยากลำบากในชีวิต เราควรเปิดใจด้วยการกลับใจ เปลี่ยนแปลงตนเองมาหาพระเจ้า เพื่อมีประสบการณ์ความรักของพระองค์ ช่วยผู้อื่นได้รู้ถึงความรักของพระองค์และพร้อมมอบชีวิตของตนเพื่อผู้อื่น
ประการที่สอง เราต้องหมั่นมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งเป็นแหล่งพลังที่ทำให้เข้มแข็ง การประจักษ์พระวรกายได้ทำให้บรรดาศิษย์เข้มแข็ง การร่วมพิธีศีลมหาสนิทที่ปังและเหล้าองุ่นเปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า ช่วยเราให้เข้มแข็งในการต่อสู้การประจญ การเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ช่วยเปลี่ยนแปลงใจเราให้กระทำแต่สิ่งดีงาม และรับใช้ผู้อื่นโดยปราศจากความเห็นแก่ตัว
ประการที่สาม เราต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูเจ้า พระเจ้าทรงมอบพระบุตรสุดที่รักของพระองค์โดยไม่ทรงหวงแหน เพื่อไถ่บาปเราซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ เราต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ ร่วมส่วนในการแบกไม้กางเขนในชีวิตประจำวัน จนถึงวาระสุดท้ายที่เราได้รับพระสิริรุ่งโรจน์แห่งการประจักษ์พระวรกาย และกลับคืนพระชนมชีพพร้อมกับพระองค์
บทสรุป
พี่น้องที่รัก เราได้เห็นถึงความรักของบิดาสองคน อับราฮัมที่มีต่ออิสอักและพระบิดาเจ้าที่มีต่อพระเยซูเจ้า บิดาทั้งสองคนได้เตรียมมอบบุตรสุดที่รักของตนเป็นบูชา ต่างกันตรงที่พระเจ้าบอกให้อับราฮัมฆ่าลูกแกะเป็นบูชาแทนอิสอัก แต่พระเยซูเจ้า ทรงเป็นลูกแกะที่ยอมรับความทรมานด้วยพระองค์เอง เพื่อช่วยเราให้ตระหนักถึงความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
ศิษย์พระคริสต์ต้องกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเองมาหาพระเจ้า เชื่อฟังพระองค์ มองเห็นการประทับอยู่ของพระองค์ท่ามกลางเรา และนำพระวาจาของพระองค์ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อีกทั้ง ลงจากภูเขาสู่ความเป็นจริงแห่งชีวิต และเดินตามรูปแบบชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขนทุกวัน ในความรัก การรับใช้ และการให้อภัยเพื่อนพี่น้องด้วยใจกว้าง
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
khuanthinwan@gmail.com
San Tomasso Ashram, วัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์
23 กุมภาพันธ์ 2018
ภาพ: การรับเถ้าของพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์, วัดป่าพนาวัลย์, ท่าแร่ สกลนคร; 2018-02-18

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตรฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตร
22 กุมภาพันธ์
ฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตร อัครสาวก
1ปต 5:1-4
มธ 16:13-19
วันนี้พระศาสนจักรให้เราฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตร ซึ่งมีที่มาจากธรรมเนียมของชาวโรมันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่มีพิธีเคารพผู้ตายและรับประทานอาหารร่วมกันที่หลุมศพ และในวงอาหารพวกเขาได้เว้นที่ว่างไว้สำหรับผู้ตายเพื่อแสดงว่า ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่และร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันกับพวกเขา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 เป็นต้นมา บรรดาคริสตชนเริ่มเว้นที่ว่าง หรือ “ที่นั่ง” สำหรับนักบุญเปโตรผู้เป็นหัวหน้าพระศาสนจักร ที่เรียกว่า “ธรรมาสน์นักบุญเปโตร” (Cathedra Petri)  เพื่อระลึกถึงอำนาจการสั่งสอนและการเป็นพยานของเปโตร ในฐานะผู้สืบตำแหน่งของพระเยซูเจ้า และเป็นเครื่องหมายแห่งความรักของพระเยซูเจ้า ผ่านทางผู้สืบตำแหน่งของเปโตรคือพระสันตะปาปา
พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงเรียกเปโตรว่า “ท่านคือศิลา และบนศิลานี้ เราจะสร้างพระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้” (มธ 16:18) ซึ่งสืบเนื่องมาจากคำถามที่พระองค์ทรงถามบรรดาศิษย์ว่า “ท่านละคิดว่าเราเป็นใคร” (มธ 16:15) และเปโตรได้ประกาศความเชื่อว่า “พระองค์คือพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” (มธ 16:16) เปโตรเข้าใจเป็นอย่างดีถึงความเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพระองค์
เราทราบดีว่า เปโตรได้เคยปฏิเสธพระเยซูเจ้าถึงสามครั้ง แต่สายตาขององค์พระเจ้าที่มองเปโตรวันนั้น ทำให้เปโตรสัมผัสได้ถึงความรักยิ่งใหญ่และพระเมตตาหาที่สุดมิได้ของพระองค์ นี่เป็นความทรงจำแห่งความรักที่กลายเป็นพลังผลักดัน และเผาผลาญชีวิตของเปโตรให้ร้อนรนในการเป็นเสาหลักทางความเชื่อของพระศาสนจักร และเป็นพยานถึงความรักและพระเมตตาของพระองค์ด้วยชีวิตของตน
คริสตชนต้องอธิษฐานภาวนาเพื่อสมเด็จพระสันตะปาปา ผู้สืบตำแหน่งของนักบุญเปโตร และเป็นพยานถึงความรักของพระเยซูเจ้าในชีวิตประจำวัน ศิษย์พระคริสต์ต้องตระหนักถึงความรักยิ่งใหญ่ และพระเมตตาหาที่สุดมิได้ของพระเยซูเจ้าที่ทรงอภัยบาปเราเสมอ ตอบสนองการเรียกและสานต่อพันธกิจของพระองค์ในโลก ที่ทรงมอบแก่นักบุญเปโตรและผู้สืบตำแหน่งด้วยความร้อนรน 
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
khuanthinwan@gmail.com
San Tomasso Ashram, วัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์
21 กุมภาพันธ์ 2018
ที่มาภาพ : https://www.franciscanmedia.org/chair-of-saint-peter/

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 3 ฉบับที่ 145


กล่องข้อความ:  สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 3  ฉบับที่ 145  อาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561):  http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสตรุษจีน รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง
พี่น้องที่รัก เราเข้าสู่เทศกาลที่ยิ่งใหญ่อย่างมหาพรตแล้ว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระศาสนจักรเชิญชวนเราคริสตชนได้ไตร่ตรองเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง กลับใจใช้โทษบาป และเปลี่ยนแปลงตนเองหันมาหาพระเจ้า ด้วยการอธิษฐานภาวนา การอดอาหาร และการให้ทาน ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเอาชนะการทดลองและความโน้มเอียงในทางบาปในตัวเราได้ อีกด้านหนึ่งการทดลองทำให้เราเข้มแข็ง และเห็นคุณค่าแห่งพระหรรษทานของพระเจ้า
เทศกาลมหาพรต เป็นช่วงเวลาให้เราได้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากบาปและความเห็นแก่ตัว เพื่อเตรียมฉลองการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า พระศาสนจักรเชิญชวนเราให้กลับใจใช้โทษบาปหันมาหาพระเจ้า ผู้ซึ่งเฝ้าคอยเราแต่ละคนมาหาพระองค์อยู่เสมอ
 เจิมศีลคนป่วย ป้าประภา ศรีษาวรรณ เถียงนาใกล้บ้านกุงศรี 11 กุมภาพันธ์ 2018
บทอ่านที่ 1: หนังสือปฐมกาลได้พูดถึงเรื่องราวของโนอาห์และน้ำวินาศที่ได้ทำลายมนุษยชาติ มีเพียงโนอาห์และครอบครัวเท่านั้นที่ได้รับการช่วยให้รอด รุ้งที่ปรากฏบนเมฆคือเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงกระทำกับมนุษย์ อันแสดงถึงความห่วงใยเอาใจใส่ของพระองค์ต่อมนุษย์ที่คงอยู่ตลอดไป
บทอ่านที่ 2: เปโตรบอกให้เราทราบว่าศีลล้างบาปที่เราได้รับ ทำให้บาปของเราได้รับการอภัยกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ และร่วมส่วนในการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า ทำให้เรากลายเป็นบุตรของพระเจ้าและสามารถเรียกพระเจ้าว่าบิดาของเรา
พระวรสาร: มาระโกได้เล่าถึงการทดลองของพระเยซูเจ้า หลังจากรับพิธีล้างจากยอห์น บัปติสต์ พระจิตเจ้าได้นำพระองค์ไปยังถิ่นทุรกันดารเพื่อรับการทดลองจากปีศาจ จากนั้นพระองค์ได้เริ่มพันธกิจและประกาศสารของพระผู้ไถ่อย่างเปิดเผย “เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด” (มก 1:15)
 ส่งศีลมหาสนิทและเยี่ยมคนป่วย เถียงนาใกล้บ้านกุงศรี 11 กุมภาพันธ์ 2018
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1.       เราเข้าสู่เทศกาลมหาพรตแล้ว: 1) ทุกวันศุกร์ตลอดปีและทุกวันในเทศกาลมหาพรต เป็นวันพลีกรรมในพระศาสนจักรทั่วไป, 2) หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีการโปรยเถ้า เครื่องหมายแห่งการเป็นทุกข์กลับใจ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเถ้า
2.       ขอบคุณสภาอภิบาลวัดที่ช่วยกันติดตั้งประตู ห้องกระจายเสียงใหม่ ที่มั่นคงแข็งแรง
3.       จันทร์ที่ 19-ศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 17.00 น.-18.00 น. อบรมแต่งงาน เวลา 17.00 น.-18.00 น.
4.       เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018 ฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ดอนเชียงคูณ, วัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง และวัดนักบุญฟรังซิส เดอ ซาล เชียงยืน พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
5.       วันที่ 26 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2018 เวลา 14.30-18.00 น. อบรมเตรียมรับศีลกำลัง วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2018 โดย คุณพ่ออันตน วีระเดช ใจเสรี อุปสังฆราช
6.       วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2018 ฉลองวัดแม่พระรับสาร หนองเดิ่น-ดอนขาว พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
7.       เงินทานวันอาทิตย์ (11 ก.พ.) มิสซาเช้า 836.- บาท มิสซาเย็น 670.- บาท และมิสซาวันพุธรับเถ้า 235.- บาท
 มอบทุนการศึกษาเด็กคำสอนวัดวนาสามัคคีและวัดป่าพนาวัลย์
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
18
07.30 น.
10.00 น.
19.30 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

†สุขสำราญ พี่น้องชาววนาสามัคคี
†สุขสำราญ พี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
จันทร์
19
19.30 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

อังคาร
20
10.00 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

พุธ
21
18.30 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

พฤหัสบดี
22
18.30 น.
ฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตร อัครสาวก

ศุกร์
23
18.30 น.
ระลึกถึง น.โปลีการ์ป พระสังฆราชและมรณสักขี

เสาร์
24
18.30 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

 สภาอภิบาลวัดช่วยกันติดตั้งประตูห้องกระจายเสียง 12 กุมภาพันธ์ 2018