วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 3 ฉบับที่ 124

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 124, อาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2020 (2563): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

พิธีบูชาขอบพระคุณครบ 100 วัน เยราร์ด วิษณุ นาพรม

        พี่น้องที่รัก
พระเยซูเจ้าทรงเรียกและเชื้อเชิญเราแต่ละคนให้มีอิสระที่จะ ตอบรับ หรือ ตอบปฏิเสธ ต่อแผนการของพระเจ้า เพื่อจะได้ชื่อว่าเป็นเป็นผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า เราต้องตอบรับต่อแผนการของพระองค์ด้วยหัวใจทั้งครบ ด้วยความนอบน้อมเชื่อฟังและด้วยใจยินดี เหมือนอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงนอบน้อมเชื่อฟังต่อพระบิดาเจ้าจนถึงที่สุดคือ ความตายบนไม้กางเขน

พระวาจาพระเจ้าวันนี้ได้ท้าทายเราให้ลงมือปฏิบัติมากกว่าการพูดเฉย ๆ เพราะการกระทำย่อมดีกว่าคำพูดเป็นไหน ๆ ให้เราได้กราบขอสมาโทษพระเจ้าหากเราได้ละเลยในการปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ เป็นต้นกับพี่น้องของเรา เพื่อเราจะได้เหมาะสมสำหรับการเป็นหนึ่งเดียวในการร่วมโต๊ะศักดิ์สิทธิ์ในสัปดาห์นี้

พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศเยราร์ด วิษณุ นาพรม โดยคุณพ่อชัยวัฒน์ นำสุข; 
เสาร์ที่ 26 กันยายน 2020

        บทอ่านที่ 1: อสค 18:25-28 ถ้าพระเจ้าทรงเป็นองค์ความดีและความยุติธรรม ทำไมพระองค์ปล่อยให้มีความชั่วในโลก ประกาศกเอเสเคียลได้ตอบปัญหานี้ว่าบาปเป็นต้นเหตุแห่งความตาย เมื่อมนุษย์ละทิ้งบาปเขาจะมีชีวิตใหม่ ประกาศกได้เชื้อเชิญประชากรอิสราเอลให้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตน หนีห่างจากบาปและหันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า

บทอ่านที่ 2: ฟป 2:1-11 เปาโลเตือนกลุ่มคริสตชนที่ฟิลิปปีให้เป็นหนึ่งเดียวกันและรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรัก อย่ากระทำการใดเพื่อชิงดีกันหรือเพื่อโอ้อวด แต่จงถ่อมตนคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน พระเยซูเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของการรับใช้ด้วยความรัก ทรงถ่อมพระองค์และยอมรับแม้ความตาย

พระวรสาร: มธ 21:28-32 อุปมาได้สะท้อนให้เห็นว่าบุตรทั้งสองคนไม่มีใครดีพร้อม แม้คนแรกจะดีกว่าคนที่สอง แต่ทั้งคู่ได้ทำให้บิดารู้สึกเจ็บปวด ลักษณะของบุตรที่ทำให้บิดาปลื้มปีติคือ คนพร้อมรับคำสั่ง เชื่อฟัง และปฏิบัติตามด้วยใจยินดี พระเยซูเจ้าทรงเรียกเราให้มีอิสระที่จะตอบรับพระองค์ในการกระทำ ในการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระองค์

บุญร้อยวันเปโตร ประคิณ สัพโส อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          อาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2020 เชิญพี่น้องร่วมพัฒนาวัดและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

2.          พุธที่ 30 ันยายน 2020 เวลา 19.00 น. เชิญร่วมแห่แม่พระโอกาสเปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ โนนค้อ

3.          พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2020 เวลา 19.00 น. เชิญร่วมแห่แม่พระ โอกาสเปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ ดอนม่วย

4.          เสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2020 เชิญพี่น้องร่วมพัฒนาและทำความสะอาดสุสาน

5.          เสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2020 เชิญร่วมฉลองบ้านเณรฟาติมาท่าแร่ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

6.          เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2020 เชิญร่วมฉลองการแต่งตั้งบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งประเทศไทย พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

7.          29-31 ตุลาคม 2020 เวลา 19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแก่ผู้ล่วงลับที่สุสานศักดิ์สิทธิ์

8.          เสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2020 เชิญร่วมฉลองวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.

9.          อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2020 เวลา 7.00 น. สมโภชนักบุญทั้งหลายและเสกสุสานศักดิ์สิทธิ์

10.     เงินทาน: วัดดอนม่วย 1,829.- บาท 1) เงินต้นมิสซาปลงศพ เยโนเวฟา คำแปลง นารินรักษ์ 5,440.- บาท, 2) เงินต้นอุทิศ เยราร์ด วิษณุ นาพรม 10,250.- บาท สมทบทุนสร้างบ้านพักพระสงฆ์; วัดโนนค้อ 1,489.- บาท,

11.     ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 3-4 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 5-6, วัดโนนค้อ กลุ่มที่ 3

มิสซาหน้าศพ เยโนเวฟา คำแปลง นารินรักษ์; พุธที่ 23 กันยายน 2020

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                   ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

27

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญพี่น้องชาวโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องชาวดอนม่วย

จันทร์

28

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

 

อังคาร

29

06.45 น.

ลองอัครทูตมีคาแอล คาเบรียล และราฟาแอล

 

พุธ

30

06.45 น.

ระลึกถึง น.เยโรม พระสงฆ์และนักปราชญ์

 

พฤหัสบดี

1

06.45 น.

ฉลอง น.เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู

 

ศุกร์

2

06.45 น.

ระลึกถึงทูตสวรรค์ผู้อารักขา

 

เสาร์

3

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

 

มิสซาปลงศพเยโนเวฟา คำแปลง นารินรักษ์; พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2020

 

ไม่ดีแต่พูด แต่ลงมือทำ

 


ไม่ดีแต่พูด แต่ลงมือทำ

อาทิตย์

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

ปี A

อสค 18:25-28

ฟป 2:1-11

มธ 21:28-32

บทนำ

ณ วัดแห่งหนึ่งหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ พระสงฆ์หนุ่มซึ่งเพิ่งย้ายมาใหม่ได้ถามสัตบุรุษว่า “เราจัดให้มีการศึกษาพระคัมภีร์เพื่อเรียนรู้พระวาจาของพระเจ้าดีไหม” ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “เป็นความคิดที่เยี่ยมมาก” เขารู้สึกดีใจที่ทุกคนเห็นดีด้วยและได้นำเสนอเจ้าอาวาส  คุณพ่อเจ้าอาวาสได้บอกให้ถามสัตบุรุษอีกครั้งว่า “มีใครมาเรียนบ้าง” สัปดาห์ต่อมาเขาประกาศว่า “ใครสนใจร่วมโครงการศึกษาพระคัมภีร์ให้มาลงชื่อ” ปรากฏว่ามีมาแค่สองคน

ทำให้พระสงฆ์หนุ่มตระหนักว่า การตอบรับข้อเสนอกับการปฏิบัติจริงเป็นคนละเรื่อง ทุกสังคมมีคนดีแต่พูดแต่ไม่ทำอะไร สอดรับกับอุปมาเรื่องบุตรสองคนในพระวรสารวันนี้ ชายเจ้าของสวนองุ่นมีบุตรสองคน เขาได้ไปหาบุตรคนแรกร้องขอให้ไปทำงานที่สวนองุ่น แต่กลับถูกปฏิเสธอย่างไม่ใยดีในตอนแรก ต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนใจไปทำงาน ขณะที่บุตรคนที่สองสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะไป แต่สุดท้ายไม่ได้ไป

อุปมานี้เกิดขึ้นในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มสามวันก่อนพระเยซูเจ้าถูกจับ ทรงโต้แย้งกับหัวหน้าสมณะและพวกผู้อาวุโสของชาวยิว (มธ 21:23) บุตรคนแรกเป็นตัวแทนของคนเก็บภาษี หญิงโสเภณี และคนบาปซึ่งเจริญชีวิตในบาปในสายตาของชาวยิว แต่ได้เชื่อและเปลี่ยนแปลงชีวิต บุตรคนที่สองเป็นตัวแทนของบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสี ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นคนชอบธรรม แต่เมื่อบุตรพระเจ้าเสด็จมากลับปฏิเสธและจับพระองค์ไปตรึงกางเขน

1.        ไม่ดีแต่พูด แต่ลงมือทำ

อุปมาเรื่องบุตรสองคนสอนเราว่า คำพูดไม่อาจทดแทนการกระทำได้ บุตรทั้งสองตอบรับคำร้องขอของบิดาแตกต่างกัน คนแรกตอบปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง ขณะที่คนที่สองตอบอย่างสุภาพ แต่ไม่ไป คำตอบรับอย่างสุภาพของเขาไม่อาจทดแทนการกระทำได้ การกระทำเท่านั้นที่เป็นเครื่องพิสูจน์ความรักแท้ เวลาเป็นเด็กเราคงเคยบอกรักแม่ และแม่มักพูดว่า “แม่หวังว่าลูกจะทำให้แม่เห็นมากกว่านี้”

อุปมานี้สะท้อนคนสองประเภท ซึ่งเป็นคนไม่สมบูรณ์ทั้งคู่และไม่มีค่าควรแก่การยกย่อง คนแรกดีกว่าคนที่สองในแง่ที่เขายอมปฏิบัติตามในภายหลัง การกระทำของเขาดีกว่าคำพูด มีคนเป็นจำนวนมากจัดอยู่ในประเภทนี้ แม้ไม่ได้อ้างตัวเป็นคริสตชนหรือไม่รู้จักชื่อของพระเยซูเจ้าด้วยซ้ำ แต่ชีวิตของเขาเป็นตัวอย่างดี มีคุณธรรมยิ่งกว่าคนเป็นคริสตชนเสียอีก เป็นชีวิตที่เสียสละ คิดถึงคนอื่นมากกว่าตนเอง

ขณะที่อีกคนให้คำมั่นสัญญาหนักแน่น แต่ทำในสิ่งตรงข้าม ทำนอง “พูดอย่าง ทำอย่าง” “มือถือสาก ปากถือศีล” หรือ “ดีแต่พูด” ชีวิตจริงหรือความประพฤติไม่สอดคล้องกับคำพูดหรือสิ่งที่สอน คนประเภทนี้มักอ้างตัวอย่างหนึ่ง แต่ปฏิบัติตัวตรงกันข้าม คำพูดของเขาไม่มีน้ำหนักและไม่น่าเชื่อถือ คนประเภทนี้เป็นที่รังเกียจของสังคมและหมู่คณะ ในความเป็นจริง “ไม่มีใครต้องการฟังว่าเราจะพูดอะไร แต่ต้องการดูว่าชีวิตของเราเป็นอย่างไรต่างหาก”

2.        บทเรียนสำหรับเรา

อุปมาเรื่องบุตรสองคนได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิต

ประการแรก เราต้องไม่ดีแต่พูด เป็นการง่ายที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็น แต่สิ่งที่ทำให้ความคิดนั้นมีคุณค่าและเกิดผลคือ การลงมือปฏิบัติ “การกระทำย่อมดังกว่าคำพูดเสมอ” บ่อยครั้งเราเตือนบุตรหลานให้มาวัดวันอาทิตย์ ให้ถอยห่างจากการพนันและยาเสพติด แต่เรากลับเป็นตัวอย่างไม่ดีสำหรับพวกเขา นักบุญยอห์นบอกเราว่า “อย่ารักกันแต่ปากเพียงด้วยคำพูดเท่านั้น แต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง” (1 ยน 3:18)

ประการที่สอง เราต้องลงมือทำเดี๋ยวนี้ บิดาพูดกับบุตรทั้งสองว่า “ลูกเอ๋ย วันนี้ จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิด” (มธ 21:28) เรามีชีวิตอยู่ใน “วันนี้” เท่านั้น ยังไม่รู้ว่า “พรุ่งนี้” จะมีชีวิตอยู่หรือเปล่า ดังนั้น เวลาสำคัญที่สุดคือ ขณะนี้ วันนี้ ไม่ใช่การผัดวันประกันพรุ่ง เอาไว้ให้รวยกว่านี้ถึงทำบุญ หรือรอให้แก่ชราก่อนถึงเข้าวัด แต่จงลงมือทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะ “อาจไม่มีวันพรุ่งนี้สำหรับเรา”

ประการที่สาม เราต้องตอบรับพระเจ้า ทรงเรียกและเชื้อเชิญเราให้เปลี่ยนแปลงตนเองและตอบรับพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงตอบรับพระบิดาเจ้าและนอบน้อมเชื่อฟังจนถึงที่สุดคือความตายบนไม้กางเขน การตอบรับหมายถึงการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า “ผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเรา...นั่นแหละจะเข้าสู่สวรรค์ได้” (มธ 7:21) และหมายถึงการรับใช้ “บุตรแห่งมนุษย์มิได้มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้ แต่มาเพื่อรับใช้ผู้อื่น” (มธ 20:28) ความสุขและความรอดพ้นของเราขึ้นอยู่กับการตอบรับพระเจ้าในชีวิต

บทสรุป

พี่น้องที่รัก อุปมาเรื่องบุตรสองคนสะท้อนความจริงว่าไม่มีใครดีพร้อม แม้คนแรกดีกว่าคนที่สอง แต่ทั้งคู่ได้ทำให้บิดาผิดหวังและเจ็บปวด ลักษณะของบุตรที่ทำให้บิดาปลื้มปีติคือ คนพร้อมรับคำสั่ง เชื่อฟัง และปฏิบัติตามด้วยใจยินดี พระเยซูเจ้าทรงเรียกเราให้มีอิสระที่จะตอบรับพระองค์ในการกระทำ ด้วยการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระองค์ในความรักต่อพี่น้อง เห็นอกเห็นใจและให้อภัยกันด้วยใจกว้าง

อุปมาจบลงด้วยการเน้นคนบาปมาหาพระเยซูเจ้า บรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีคิดว่าตนเองเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องพึ่งพระเจ้า ตรงข้ามกับคนเก็บภาษี หญิงโสเภณี และคนบาปที่ กลับใจและรับใช้พระองค์ด้วยความกระตือรือร้น ศิษย์พระคริสต์ต้องตอบรับแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าในการกระทำ ไม่ดีแต่พูด ความเชื่อของเราต้องแสดงออกในภาคปฏิบัติ เพื่อได้ชื่อว่าเป็นคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่ และเป็นศิษย์แท้จริงของพระองค์

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย

26 กันยายน 2020

ภาพ: พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพเยราร์ด วิษณุ นาพรม, วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร; 2020-6-18

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

แผนการของพระเจ้า

 


  แผนการของพระเจ้า

เสาร์

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

ศคย 2:5-9, 14-15

ลก 9:43-45

นักบุญลูกาจบพันธกิจของพระเยซูเจ้าในแคว้นกาลิลี ด้วยการพูดถึงการเสด็จไปกรุงเยรูซาเลมเพื่อรับทรมาน นับเป็นครั้งที่สองที่ตรัสถึงเรื่องนี้ หลังจากทรงรักษาเด็กที่ถูกปีศาจสิงให้หายเป็นปกติ “ทุกคนประหลาดใจมากเมื่อเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า” (ลก 9:43) การประกาศข่าวดีของพระองค์ที่แคว้นกาลิลีประสบความสำเร็จพอสมควร ประชาชนต่างชื่นชม และทึ่งในงานที่ทรงกระทำ

พระเยซูเจ้ามิได้เคลิบเคลิ้มไปกับคำชมของประชาชน แต่ทรงมุ่งไปที่พันธกิจที่พระบิดาเจ้าทรงมอบหมาย อีกทั้งทรงเตรียมบรรดาศิษย์มิให้ละเป้าหมายจากแผนการของพระเจ้า พระองค์ทรงบอกพวกเขาล่วงหน้าถึงพระทรมาน “ท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิด บุตรแห่งมนุษย์กำลังถูกมอบในมือของคนทั้งหลาย” (ลก 9:44) ทรงเลือกหนทางแห่งไม้กางเขน เพื่อร่วมส่วนในชีวิตและไถ่บาปเราทั้งหลาย

นักบุญลูกาแจ้งเรื่องพระทรมานเป็นครั้งที่สอง ขณะที่ประชาชนกำลังประหลาดใจในงานของพระองค์ พระทรมานและการสิ้นพระชนม์ถือเป็นการจบสิ้นการเดินทางของพระองค์ในโลกนี้ พระวรสารทั้งสี่พูดถึงเหตุการณ์นี้มิใช่แบบวาระสุดท้าย แต่เป็นศูนย์รวมของเหตุการณ์ที่ทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จ แม้พระองค์ทรงพยายามเตรียมจิตใจบรรดาศิษย์ให้เข้าใจ แต่ไม่ได้ผลเพราะใจของพวกเขามุ่งไปที่ตำแหน่งและอำนาจทางการเมือง

บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระดำรัสของพระเยซูเจ้า “บุตรแห่งมนุษย์จะถูกมอบในมือของคนทั้งหลาย” หมายถึงการตกเป็นเหยื่อและได้รับการปฏิบัติอย่างโหดร้ายป่าเถื่อน บรรดาศิษย์ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะต่างมุ่งหวังตำแหน่งและอำนาจ แต่นี่เป็นแผนการของพระบิดาเจ้า เพื่อช่วยมนุษย์ให้ได้รับความรอดนิรันดร ผ่านทางพระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้า

คริสตชนต้องดำเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้า มุ่งทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จไป ไม่พึงพอใจในความสำเร็จของตนเองและหวังคำชมจากมนุษย์ ศิษย์พระคริสต์ต้องดำเนินชีวิตเป็นมือที่ช่วยผู้อื่นให้หายจากความเจ็บป่วย ความทุกข์ทรมาน และความพิการทุพลภาพ พร้อมถูกมอบในมือของคนทั้งหลาย เพื่อช่วยพวกเขาให้มีชีวิตดีขึ้นผ่านทางงานเมตตาจิตและกิจการดีที่เราทำ

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร

25 กันยายน 2020
ภาพ: ภาวนาหน้าศพเยราร์ด วิษณุ นาพรม, ดอนม่วย, สกลนคร; 2020-6-16

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 3 ฉบับที่ 123

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 123, อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020 (2563): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

พิธีศีลสมรสระหว่างยอห์น ทวีเดช จันทะรักษ์กับฟรังซิสกา บุญผัน บุดดีวงศ์ เสาร์ที่ 19 กันยายน 2020
         พี่น้องที่รัก อุปมาเรื่องคนงานในสวนองุ่นแสดงให้เห็นความยุติธรรมและความใจดีของเจ้าของสวนองุ่น ที่ให้โอกาสคนว่างงานมาทำงานในสวนองุ่น โดยตกลงค่าจ้าง 1 เหรียญซึ่งเป็นค่าจ้างสำหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัวในหนึ่งวัน อีกทั้งยังรับอีกหลายกลุ่มมาทำงาน เมื่อถึงเวลาจ่ายค่าจ้างได้จ่ายให้คนละ 1 เหรียญเท่ากัน เป็นความยุติธรรมตามที่ได้ตกลง รวมถึงคนมาทีหลังทำงานเพียงชั่วโมงเดียว เป็นความใจดีมีเมตตาต่อคนที่ต้องเลี้ยงตนเองและครอบครัวด้วยเงินจำนวนดังกล่าว

พระเจ้าทรงเป็นองค์ความดีบริบูรณ์และความรักหาที่สุดมิได้ พระองค์มิได้มีจิตใจคับแคบและเห็นแก่ตัวเหมือนอย่างมนุษย์เป็น แต่ทรงพระทัยดีอย่างล้นเหลือ ทรงพระทัยเมตตาและให้อภัยไม่สิ้นสุด ทรงประทานความสามารถและพระพรของพระองค์แก่เราทุกคน มากกว่าที่เราสมควรได้รับด้วยซ้ำ ให้เราได้เงียบสักครู่หนึ่ง กราบขอสมาโทษพระเจ้า หากเราไม่ได้ตระหนักถึงพระทัยดีและความรักเมตตาของพระองค์ที่มีต่อเรา

ภาวนาและเสกหลุมศพทิโมธี บุญมี สมทอง ที่สุสานวัดดอนม่วย; อาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2020

        บทอ่านที่ 1: อสย 55:6-9 เรามักมองดูพระเจ้าด้วยความคิดแบบมนุษย์ โดยคิดว่าพระองค์ทรงมีจิตใจคับแคบเหมือนอย่างเรา แต่ประกาศกอิสยาห์บอกเราว่า ความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่าน ทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเรา ประกาศกเตือนเราให้วางใจในพระเจ้า จงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์ทรงยอมให้เราพบ จงทูลขอเมื่อพระองค์อยู่ใกล้

บทอ่านที่ 2: ฟป 1:20ค-24, 27ก นักบุญเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ขณะถูกจองจำอยู่ในคุกรอคอยความตาย และเกิดความคิดสองอย่างในตัวท่าน ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อรับใช้กลุ่มคริสตชนหรือไปอยู่กับพระเยซูเจ้า ท่านได้ภาวนาขอให้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงประสงค์สำหรับตัวท่าน และท่านได้ตอบรับต่อสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการ

พระวรสาร: มธ 20:1-16 พระเจ้าทรงเรียกทุกคนให้มาทำงานในอาณาจักรของพระองค์ด้วยความรัก เพื่อให้ทุกคนได้พบความรอดนิรันดร เราควรทำงานหรือทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มิใช่เพื่องานหรือหวังสินจ้างรางวัล แต่เพื่อการรับใช้พระเจ้าและพี่น้องด้วยความยินดี คุณค่าแห่งการรับใช้ของเราวัดได้จากความรักและความใจกว้างที่เราแสดงออกต่อกัน

พิธีปลงศพยอแซฟ เวลา อุ่นคำ อาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2020

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          จันทร์ที่ 21 กันยายน 2020 มีการส่งศีลมหาสนิทผู้ป่วยและผู้สูงอายุตามปกติ

2.          เสาร์ที่ 26 กันยายน 2020 เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ครบ 100 วันของเยราร์ด วิษณุ นาพรม เวลา 10.00 น.

3.          เสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2020 เชิญร่วมฉลองวัดนักบุญเทเรซา โคกก่อง นครพนม พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

4.          เสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2020 เชิญร่วมฉลองบ้านเณรฟาติมาท่าแร่ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

5.          เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2020 เชิญร่วมฉลองการแต่งตั้งบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งประเทศไทย พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

6.          29-31 ตุลาคม 2020 เวลา 19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแก่ผู้ล่วงลับที่สุสานศักดิ์สิทธิ์

7.          อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2020 เวลา 7.00 น. สมโภชนักบุญทั้งหลายและเสกสุสานศักดิ์สิทธิ์

8.          เงินทาน: วัดดอนม่วย 3,042.- บาท 1) เงินต้นอุทิศทิโมธี บุญมี สมทอง 11,740.- บาท, 2) เงินต้นอุทิศยอแซฟ เวลา อุ่นคำ 1,200.- บาท; วัดโนนค้อ 1,165.25 บาท,

9.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 1-2 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 3-4, วัดโนนค้อ กลุ่มที่ 2

พิธีศีลสมรสระหว่างยอห์น ทวีเดช จันทะรักษ์กับฟรังซิสกา บุญผัน บุดดีวงศ์

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                   ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

20

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญพี่น้องชาวโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องชาวดอนม่วย

จันทร์

21

06.45 น.

ฉลอง น.มัทธิว อัครสาวก

 

อังคาร

22

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

 

พุธ

23

06.45 น.

ระลึกถึง น.ปีโอแห่งปีเอเตรลชีนา พระสงฆ์

 

พฤหัส-เสาร์

24-26

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

 

 


บรรยากาศพิธีแห่พระรูปแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทานของพี่น้องชาวดอนม่วย
โอกาสฉลองแม่พระบังกิด อาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2020