วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 2 ฉบับที่ 68

กล่องข้อความ:   สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 2  ฉบับที่ 68,  อาทิตย์ที่ 28  สิงหาคม  ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559):  http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230086-231-3231

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของคุณพ่อเจริญโชค สันดี ที่วัดนักบุญฟรังซิสเดอซาลส์ เชียงยืน
พี่น้องที่รัก พระวาจาของพระเจ้าในอาทิตย์นี้พูดถึงเรื่อง ความสุภาพถ่อมตน หนังสือบุตรสิราสอนเราให้ทำทุกสิ่งด้วยความสุภาพถ่อมตน ในพระวรสารพระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้เลือกนั่งในที่สุดท้ายในงานเลี้ยง แล้วเราจะได้รับเกียรติ และกระทำดีหรือช่วยเหลือคนที่ไม่สามารถตอบแทนเราได้ แล้วเราจะได้รับตอบแทนจากพระเจ้าผู้ชอบธรรม คนที่มีความสุภาพถ่อมตน ย่อมเป็นที่รักของพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ความสุภาพจึงเป็นเหมือนกับความมืดที่เผยแสดงให้เห็นแสงแห่งสวรรค์
ให้เราเงียบสักครู่หนึ่งเพื่อพิจารณาดูว่า บ่อยครั้งไหมที่เราต้องการเป็นที่หนึ่งและเป็นจุดสนใจของผู้คน บ่อยแค่ไหนที่เราทำดีเพื่อหวังให้คนยกย่อง ชมเชย หรือทำดีแต่เฉพาะกับคนที่สามารถตอบแทนเราได้ ท่าทีและทัศนคติเช่นนี้ตรงข้ามกับวิธีปฏิบัติของคนที่เป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้า
 คุณพ่อยอแซฟเจริญโชค สันดี พระสงฆ์องค์ที่สามของวัดเชียงยืนกับคุณพ่อฉลอง แก้วอาศา 
วันประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรก จันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2016
บทอ่านแรก หนังสือบุตรสิราสอนเรา ให้ทำทุกสิ่งด้วยความสุภาพถ่อมตน ยิ่งเป็นคนใหญ่โตมากเท่าใด ยิ่งต้องถ่อมตนลงมากเท่านั้น เพื่อว่าเราจะได้เป็นที่รักและโปรดปรานของพระเจ้า ทั้งนี้ก็เพราะว่า พระเจ้าทรงได้รับเกียรติจากคนต่ำต้อย มิใช่คนเย่อหยิ่งทะนงตน เนื่องจากคนที่สุภาพถ่อมตนนั้นเปิดใจของเขาต่อพระเจ้า
บทอ่านที่สอง จดหมายถึงชาวฮีบรูได้แสดงถึงลักษณะที่ตรงข้ามกันระหว่าภูเขาซีนายกับภูเขาศิโยน บนภูเขาซีนายพระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์แก่ประชากรอิสราแอลและทรงทำพันธสัญญากับพวกเขา แต่ที่ภูเขาศิโยนซึ่งเป็นรูปหมายถึงนครเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์ อันเป็นเป้าหมายของเราคริสตชน พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์แก่เราผ่านทางพระเยซูเจ้า
พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องผู้ที่ติดตามพระองค์ไม่ให้เลือกที่ที่มีเกียรติในงานเลี้ยง และให้ปฏิบัติต่อผู้ที่ต่ำต้อยซึ่งไม่สามารถจะตอบแทนเราได้ เราทราบดีว่าท่าทีเช่นนี้ไม่เป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่ติดตามพระเยซูเจ้า เพราะทุกคนล้วนชอบการมีเกียรติ มีหน้ามีตาในสังคม แต่พระเยซูเจ้าสอนเราว่า เกียรติไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่ง แต่อยู่ที่การรับใช้ด้วยความรัก
ญาติพี่น้องของเทเรซา วิลัย จันทะรังษี มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลขวบ 100 วัน
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1)       วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2016 ขอเชิญร่วมภาวนาและประชุมกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน ที่บ้านของ ส.ท. สมัย แสวงวงศ์ เวลา 19.30 น.
2)       วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2016 วันศุกร์ต้นเดือน ส่งศีลมหาสนิทคนป่วยและผู้สูงอายุ และขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน เวลา 19.00 น.
3)       วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2016 ขอเชิญร่วมฉลองเทิดทูนกางเขนและฉลองอารามภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ ณ อาคารกอมบูริเออ และร่วมในพิธีตรีวารเตรียมฉลอง วันที่ 7-9 กันยายน 2016
4)       วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2016 ขอเชิญร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของสังฆมณฑลหลวงพระบาง ที่อาสนวิหารนักบุญหลุยส์ เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน ส.ป.ป. ลาว
5)       เงินทานวันอาทิตย์มิสซาเช้า จำนวน 2,267.- บาท, มิสซาเย็น จำนวน 389.- บาท รวม 2,656.- บาท
6)            ขอขอบคุณผู้บริจาคสมทบทุนสร้างอนุสรณ์สถานพระอัครสังฆราชมีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์: (1) เงินต้นอุทิศให้ อันนาภาวดี มายอด 2,300.- บาท (2) เงินต้นอุทิศให้ เทเรซาวิลัย จันทะรังษี 1,000.- บาท
 การประชุมพลมารีย์เปรซิเดียมแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล 
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
วันอาทิตย์
28
10.00 น.
19.30 น.
สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
สุขสำราญพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
จันทร์
29
19.00 น.
ระลึกถึง น.ยอห์นบัปติสต์ถูกตัดศีรษะ

วันอังคาร
30
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

วันพุธ
31
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดี
01
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์
02
19.00 น.
วันศุกร์ต้นเดือน
ส่งศีลมหาสนิทผู้สูงอายุและผู้ป่วย
วันเสาร์
03
19.00 น.
ระลึกถึง น.เกรโกรี่ พระสันตะปาปา หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ อาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2016

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 2 ฉบับที่ 67

กล่องข้อความ:   สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 2  ฉบับที่ 67,  อาทิตย์ที่ 21  สิงหาคม  ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559):  http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230086-231-3231

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา
พิธีฉลองครบ 10 ปีกลุ่มคริสตชนพื้นฐานและพิธีบวชพระสงฆ์ คุณพ่อยอแซฟ เจริญโชค สันดี
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคามแอลท่าแร่ เสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2016
พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าทรงเตือนประชาชนในสมัยของพระองค์ว่า การเป็นประชากรที่ทรงเลือกสรรไม่ได้เป็นหลักประกันแห่งความรอดนิรันดร พระองค์ทรงเรียกร้องพวกเขาให้เข้าทางประตูแคบ นั่นคือ การปฏิเสธตนเองและพยายามที่จะดำเนินชีวิตในหนทางที่ดีงามและถูกต้องชอบธรรมตามคุณค่าพระวรสาร ที่พระองค์ทรงสอนและทรงมอบแบบอย่างไว้ให้ บนพื้นฐานแห่งความรัก การรับใช้และการให้อภัยด้วยใจกว้าง
เป้าหมายทั้งหมดแห่งชีวิตของเราจะต้องจดจ่ออยู่ทีการสนองตอบความรักของพระเจ้า ดังนั้น การมาร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณทุกวันอาทิตย์ของคริสตชน จึงเป็นภาพลักษณ์ของการเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อมุ่งสู่พระสิริของพระเจ้า ในความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าและกับเพื่อนพี่น้อง
 พิธีบวชคุณพ่อยอแซฟ เจริญโชค สันดี พระสงฆ์องค์ที่สามของวัดเชียงยืน
บทอ่านแรก ประกาศกอิสยาห์เตือนใจเราว่า ความรอดนิรันดรมิได้จำเพาะสำหรับชนชาติหนึ่งชนชาติใด แต่ทุกชาติทุกภาษาได้รับการเรียกให้มาเป็นประชากรของพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและบิดาของทุกคน ที่ทรงรักและนำความรอดนิรันดรมาสู่ทุกคน กระนั้นก็ดี พระเจ้าทรงให้อิสระกับทุกคนในการเลือกหรือปฏิเสธความรอด
บทอ่านที่สอง สำนวนที่ว่า รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตีคือใจความสำคัญที่จดหมายถึงชาวฮีบรูต้องการจะบอกเรา พ่อแม่ที่รักลูกต้องตีสอนเพื่อให้ลูกมีระเบียบและเป็นคนดี เช่นเดียวกับพระเจ้าที่ตีสอนบุตรของพระองค์ด้วยความลำบากต่างๆ เพื่อให้เขาบรรลุถึงความเชื่อที่เป็นผู้ใหญ่และเดินตรงตามเป้าหมายที่ทรงวางไว้ เพราะกางเขนนำไปสู่พระสิริรุ่งโรจน์
พระวรสาร พระอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่เฉพาะสำหรับชาวยิว แต่สำหรับประชาชนทุกมุมโลก อย่างไรก็ตาม มีแต่ผู้ที่ติดตามหนทางของพระเยซูเจ้าเท่านั้น ถึงจะสามารถบรรลุถึงอาณาจักรที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ นั่นคือการเดินเข้าทางประตูแคบ ด้วยการยอมรับพระเจ้า ถ่อมตัวลงเฉพาะพระพักตร์พระองค์ และดำเนินชีวิตตามแผนการและพระประสงค์ของพระองค์
 เสื้อที่ระลึก 30 ปีวัดป่าพนาวัลย์ ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุน
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1)       ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันขายเสื้อที่ระลึก ร่วมฉลองนักบุญหลุยส์, ครบรอบ 10 ปีกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2016 ที่ผ่านมา
2)       วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2016 ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของ คุณพ่อยอแซฟ เจริญโชค สันดี ณ วัดนักบุญฟรังซิส เดอ ซาล เชียงยืน เวลา 10.30 น. เย็นวันเดียวกัน ขอเชิญผู้นำกลุ่มคริสตชนพื้นฐานเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ณ ศาลาปีติมหาการุญท่าแร่ เวลา 19.00 น.
3)       วันที่ 22- 25 สิงหาคม 2016 อบรมครูคำสอนระดับเขต เขตกลาง ที่วัดนักบุญมาร์การิตา อาลาก๊อก หนองบัวทอง ขอให้ครูคำสอนเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในช่วงเวลาดังกล่าว
4)       วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2016 ขอเชิญร่วมฉลองเทิดทูนกางเขนและฉลองอารามภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ ณ อาคารกอมบูริเออ และร่วมในพิธีตรีวารเตรียมฉลอง วันที่ 7-9 กันยายน 2016
5)       เงินทานวันอาทิตย์มิสซาเช้า จำนวน 1,782.- บาท, มิสซาเย็น จำนวน 380.- บาท รวม 2,162.- บาท
6)            ขอขอบคุณผู้บริจาคสมทบทุนสร้างอนุสรณ์สถานพระอัครสังฆราชมีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์: (1) คริสตชนวัดนักบุญเปโตรมุกดาหาร สนับสนุนการซื้อเสื้อที่ระลึก 20,000.- บาท (2) ลูกหลานตานา-ยายหล่อม 840 บาท
 เยาวชนวัดป่าพนาวัลย์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอกาสบวชพระสงฆ์
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
วันอาทิตย์
21
10.00 น.
19.30 น.
สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา
สุขสำราญพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
จันทร์
22
19.00 น.
ระลึกถึงพระนางมารีย์ ราชินีแห่งสากลโลก

วันอังคาร
23
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

วันพุธ
24
19.00 น.
ฉลอง น.บาร์โธโลมิว อัครสาวก

วันพฤหัสบดี
25
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์
26
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์
27
19.00 น.
ระลึกถึง น.โมนีกา เยาวชนวัดนักบุญเปโตรมุกดาหารมาเยี่ยมชมวัดป่าพนาวัลย์
และมอบเงินรายได้จากการขายเสื้อที่ระลึก 30 ปีจำนวน 20,000.- บาทแก่ทางวัด


วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 2 ฉบับที่ 66

กล่องข้อความ:   สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 2  ฉบับที่ 66,  อาทิตย์ที่ 14  สิงหาคม  ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559):  http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230086-231-3231

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์
พิธีไหว้แม่ของชุมชนวัดป่าพนาวัลย์หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2016
พี่น้องที่รัก พระนางมารีย์ มารดาพระเจ้าผู้ปฏิสนธินิรมลและเป็นพรหมจารีเสมอ ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ หลังจากบรรลุถึงความสมบูรณ์ของชีวิตในโลกนี้นี่คือ ข้อความเชื่อที่พระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ได้ประกาศ เมื่อ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1950 ซึ่งความเชื่อนี้บรรดาคริสตชนเชื่อและถือปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านานในพระศาสนจักร
การประกาศของพระสันตะปาปาปีโอที่ 12 เป็นการยืนยันว่า แม่พระได้รับเกียรติมงคลรุ่งเรืองและร่วมส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระเยซูเจ้า บุตรของพระนาง ซึ่งเตือนเราว่าพระเจ้าจะทรงกระทำกับเราเช่นเดียวกับแม่พระ เพราะพระนางคือมารดาของเรา ที่เฝ้ามองเราจากสวรรค์และภาวนาเพื่อเรา พระนางต้องการให้เราทุกคนเชื่อฟังและเป็นบุตรที่น่ารักของพระบิดา และดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูเจ้า บุตรสุดที่รักของพระนาง
 พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ 
บทอ่านแรก หนังสือวิวรณ์ได้พูดถึง หญิงผู้หนึ่งที่มีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์ มีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้า มีมงกุฎดาวสิบสองดวงประดับศีรษะซึ่งเป็นรูปหมายถึงแม่พระ แม่พระคือหัวใจการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วร้าย การได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณคือ ชัยชนะของพระศาสนจักรผ่านทางพระคริสตเจ้า เพื่อสถาปนาการปกครองของพระองค์
บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้อ้างโดยอ้อมในจดหมายของท่านถึงชาวโครินทร์ว่า การรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์เป็นไปได้ เพราะพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนชีพจากความตาย พระองค์ทรงเป็นอาดัมใหม่ที่ทำให้สิ่งที่อาดัมทำลายกลับคืนมา เช่นเดียวกับแม่พระที่เป็นเอวาใหม่ ด้วยความนอบน้อมเชื่อฟังของพระนางได้นำสิ่งที่เอวาได้ทำลายให้กลับคืนมา
พระวรสาร แม่พระทรงครรภ์ด้วยอำนาจของพระจิตเจ้าได้เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบ็ธ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงความรักและพระทัยเมตตาของพระเจ้า แม่พระไม่ได้แสวงหาเกียรติสำหรับตนเองแต่นำทุกคนมาหาพระเจ้า ผ่านทางแม่พระทำให้พระสิริของพระคริสตเจ้าปรากฏแจ้ง และเกียรติที่แม่พระได้รับมาจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระคริสตเจ้า
 บรรดาเด็กๆ ขับร้องบทเพลงวันแม่ระหว่างพิธีไหว้แม่
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1)       อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2016 วันแม่แห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่ พัฒนาวัดและก่อฉาบผนังด้านหน้าและด้านข้างศาลามีคาแอลเกี้ยน เสมอพิทักษ์ (กันน้ำซึม)
2)       เสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2016 ขอเชิญร่วมฉลองนักบุญหลุยส์, ครบรอบ 10 ปีกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกรยอแซฟ เจริญโชค สันดี พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น.
3)       วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2016 มีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ขอให้ลูกๆ เยาวชนได้ทำการซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
4)       วันที่ 22- 25 สิงหาคม 2016 อบรมครูคำสอนระดับเขต เขตกลาง ที่วัดนักบุญมาร์การิตา อาลาก๊อก หนองบัวทอง ขอให้ครูคำสอนเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในช่วงเวลาดังกล่าว
5)       เงินทานวันอาทิตย์มิสซาเช้า จำนวน 1,119.- บาท, มิสซาเย็น จำนวน 663.- บาท รวม 1,782.- บาท
6)            ขอขอบคุณผู้บริจาคสมทบทุนสร้างอนุสรณ์สถานพระอัครสังฆราชมีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์: (1) โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 5,000.- บาท, (2) โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 3,000.- บาท, (3) ป้าวิไล โคตะรักษ์ 500.- บาท และ (4) ดร.สุดาพร พงษ์พิศ 3,150.- บาท
 บรรยากาศโรงทานหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
วันอาทิตย์
14
10.00 น.
19.30 น.
สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ
สุขสำราญพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
จันทร์
15
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

วันอังคาร
16
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

วันพุธ
17
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดี
18
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์
19
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์
20
19.00 น.
ระลึกถึง น.เบอร์นาร์ด เจ้าอธิการ บรรยากาศการพัฒนาวัดและทางเข้าบ้านผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้