วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ความเสียหายที่เกิดจากพายุนกเตน


“นกเตน” ทำพิษ ท่วมทีนาและพัดบ้านเรือนที่นาบัวและโพนสวางพังเสียหาย
 ไม้สักทองที่วัดนาบัวโค่น 3 ต้น กระถางต้นไม้แตกเสียหายนับสิบ

นาบัว ๏ เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักและลมพายุพัดแรงตลอดทั้งคืนที่นาบัวและโพนสวาง เป็นเหตุให้ต้นไม้หักโค่นทับบ้านเรือนราษฎรสองหลัง บ้านหนึ่งหลังถูกพายุพัดพังเสียหาย ที่นาของชาวนาบัวและโพนสวางจมอยู่ใต้น้ำ ได้รับความเสียหายทั่วหน้ากัน
 บ้านตู้ขนันกับยายพวง ที่ต้นไม้หักทับ
 บ้านเจ้สอนและเถียงนาที่ถูกพัดพังราบเป็นหน้ากลอง

จากกรณีพายุดีเปรสชั่น “นกเตน” (Nok Ten) ที่เคลื่อนตัวเข้ามาทางภาคเหนือและภาคอีสานเมื่อคืนวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันตั้งแต่เวลา 18.30 น. ยันรุ่งเช้า เป็นเหตุให้นาบัวเกิดน้ำท่วมสูงที่สุดในรอบ 45 ปี ชาวบ้านหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ครั้งสุดท้ายที่เห็นน้ำท่วมสูงเช่นนี้คือปี พ.ศ. 2509 น้ำท่วมสูงกินบริเวณกว้าง ทำให้ที่นาที่เพิ่งปักดำเสร็จจมบาดาล ไม่เว้นแม้กระทั่งป่าศักดิ์สิทธิ์ที่ท่วมสูงถึงหน้าแข้ง
 ถนนสายเจริญศิลป์ที่ถูกต้นไม้หักทับกีดขวางการจราจร
 วัดโพนสวางต้นไม้หักโค่นนับสิบต้น

ความเสียหายที่เกิดจากพายุนกเตนครั้งนี้ ทำให้ที่นาทั้งหมดของนาบัวและโพนสวางได้รับความเสียหาย  ต้นไม้สักทองอายุ 10 ปีที่วัดนาบัวหักโค่น 3 ต้นทับสายไฟขาดเสียหาย กระถางไม้ดอกไม้ประดับแตกนับสิบกระถาง บ้านเรือนสัตบุรุษ 2 หลังถูกต้นไม้หักทับคือ บ้านตู้กาไทย นาแว่นกับบ้านตู้ขนัน หล้าหิบ นอกนั้น ยังมีบ้านหนึ่งหลังและเถียงนาถูกพายุพัดพังราบเป็นหน้ากลอง รวมถึงบ้านของคุณพ่อธีรพงษ์ นาแว่นที่อยู่ริมถนนสายเจริญศิลป์กลายเป็นเกาะกลางน้ำ ส่วนวัดโพนสวาง ต้นไม้หักโค่นทับถนนหลายสิบต้น
 สภาพทีนาทีเพิ่งปักดำเสร็จ น้ำท่วมจมบาดาล
 
พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
 ความสุขของบรรดาเด็กๆ อันเนื่องมาจากน้ำท่วม
 สภาพถนนด้านหน้าวัด

Don Daniele    ภาพ/รายงาน
danielkhuan@hotmail.com
วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว
31 กรกฎาคม 2011

สารวัดนาบัว, ปีที่ 2 ฉบับที่ 64

สารวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว

ปีที่ 2  ฉบับที่ 64 วันที่ 31  กรกฎาคม ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554): http.//dondaniele.blogspot.com
บ้านนาบัว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120. 086-231-3231
รา
ฝนตกหนักตลอดคืนวันที่ 30 กรกฎาคม ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับผลัน (ภาพมุมสูงจากหอระฆัง เวลา 05.45 น.
สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

พระเจ้าทรงเอาพระทัยใส่ในการดูแลชีวิตทั้งครบของเรา และต้องการนำทางเราให้เดินตรงไปยังเป้าหมายสุดท้ายแห่งชีวิต ดังนั้น พระองค์จึงทรงสร้างเรามาตามฉายาของพระองค์ ทรงประทานความเข็มแข็งและพระหรรษทานเพื่อช่วยให้เราสามารถเติบโตตามแผนการที่พระองค์ทรงวางไว้ ชีวิตของเราเราจะพบความสมบูรณ์ได้ก็แต่ในพระเจ้าเท่านั้น

ในพระวรสารวันนี้บอกให้เราทราบว่า ประชาชนได้ติดตามพระเยซูเจ้าไปยังที่เปลี่ยว เพื่อฟังพระวาจาและรับการรักษาจากพระองค์จนลืมนำอาหารติดตัวไปด้วย เรามาที่นี่เพื่อพบกับพระองค์ ฟังพระวาจาของพระองค์ และขอให้พระองค์ทรงรักษาเรา ให้เรากราบขอสมาโทษสำหรับความผิดบกพร่องต่างๆ หากเราไม่ได้ดำเนินชีวิตตามแผนการของพระองค์
 นาข้าวที่เขียวขจีกลายเป็นทะเลสาบจมอยู่ใต้น้ำ

บทอ่านที่ 1: หนังสือประกาศกอิสยาห์  อสย 55:1-3

หนังสือประกาศกอิสยาห์เขียนระหว่างการเนรเทศที่บาบิโลนของประชากรอิสราแอล โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้หลักประกันและกำลังใจสำหรับพวกเขาว่า พระเจ้าจะทรงรื้อฟื้นพันธสัญญาแห่งความรักและมิตรภาพกับพวกเขา พระองค์ทรงเชื้อเชิญพวกเขาให้มาร่วมงานเลี้ยงที่เต็มไปด้วยอาหารและเครื่องดื่มที่บริบูรณ์

บทอ่านที่ 2: จดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม  รม 8:35.37-39

นักบุญเปาโลได้ให้หลักประกันกับเราทุกคนถึงความรักและความเมตตากรุณาของพระเยซูเจ้า ไม่มีสิ่งไหนที่จะมาพรากเราจากความรักของพระคริสตเจ้าได้ ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ลำเค็ญ ความกระวนกระวายใจ การเบียดเบียน ความอดอยากหรือภยันตรายใดๆ การทดลองทุกอย่างเราสามารถเอาชนะได้อาศัยความช่วยเหลือของพระเจ้าที่ทรงรักเรา

พระวรสาร: นักบุญมัทธิว  มธ 14:13-21

พระเยซูเจ้าทรงต้องการ “ขมมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว” ของเรา เพื่อพระองค์จะสามารถทำอัศจรรย์ได้ พระองค์ทรงเรียกร้องให้เราทำบางสิ่งบางอย่าง ด้วยการแบ่งปันความรักและชีวิตของเรากับผู้ที่อดอยาก เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ หากเราแต่ละคนได้ใช้ความสามารถและพระพรต่างๆ ที่เรามีเพื่อผู้อื่น อัศจรรย์ย่อมเกิดขึ้นในแบบที่เราคาดไม่ถึง
 สภาพถนนสายเจริญศิลป์ที่ปิ่มน้ำ แต่ยังสัญจรไป-มาได้

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1)      ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐานกลุ่มที่ 7 ที่มาช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบอาทิตย์ต่อไปคือกลุ่มที่ 8

2)      ขอบคุณพี่น้องที่มาช่วยกันปลูกต้นยางพาราเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (24 กรกฎาคม) รวมถึงบรรดาเด็กคำสอนที่ช่วยกันตัดหญ้าให้แลดูสวยงามในขวบอาทิตย์ที่ผ่านมา

3)      ขอเชิญร่วมพิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ ที่บ้านเณรใหญ่แสงธรรม วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคมนี้ มีลูกวัดของเรา 2 คน ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์คือ บร.อุทิศ บุตรสงกา และบร.ธีรยุทธ ปู่ภิรมย์

4)      ขอเชิญครูคำสอนเข้ารับการอบรมระดับเขต ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม ที่วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย

5)      เงินบริจาคสมทบกองทุนบูรณะวัดไม้: ผ่านทางครอบครัวน้ำสมบูรณ์ จำนวน 5,000.- บาท

6)      เงินทานวันเสาร์ 315.- บาท, อาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2,397.- าท, บาท, เงินทานวัดโพนสวาง 350.- บาท
 
 

พิธีมิสซาและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
31
07.00 น.
10.00 น.
มิสซาที่นาบัว
มิสซาที่โพนสวาง
สุขสำราญ สำหรับพี่น้องชาวนาบัว
สุขสำราญ สำหรับพี่น้องชาวโพนสวาง
จันทร์
01
06.00 น.
ระลึกถึง น.อัลฟองโซ เดลิกวอรี

อังคาร
02
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

วันพุธ
03
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

พฤหัส
04
06.00 น.
ระลึกถึง น.ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์

ศุกร์
05
06.00 น.
วันศุกร์ต้นเดือน
ส่งศีลคนป่วยและผู้สูงอายุ
เสาร์
06
06.00 น.

19.30 น.
ฉลองพระเยซูเจ้าประจักษ์พระวรกาย
มิสซาแทนวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 19


สุขสำราญ สำหรับพี่น้องชาวนาบัว

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

อัศจรรย์ของการแบ่งปัน


อัศจรรย์ของการแบ่งปัน

วันอาทิตย์
สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา
ปี A
อสย 55:1-3
รม 8:35.37-39
มธ 14:13-21

บทนำ

ข่าวที่สร้างความสะเทือนขวัญไปทั่วโลกในสัปดาห์ที่ผ่านมา (22 กรกฎาคม) คือ ข่าวนายอันเดรส เบย์ริ่ง เบรวิก ฝ่ายขวาหัวรุนแรงชายชาวนอร์เวย์ วัย 32 ปี ที่ก่อเหตุวางระเบิดทำเนียบรัฐบาลใจกลางกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศ และก่อเหตุกราดยิงกลุ่มเยาวชนที่กำลังเข้าค่ายบนเกาะอูโทยา ชานกรุงออสโล เป็นเหตุมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากรวม 76 คน ในจำนวนนี้มีคนไทยรวมอยู่ด้วย 1 คน (นางสาวภรทิพย์ อดัม วัย 21 ปี)

ทุกวันนี้ดูเหมือนผู้คนทั่วโลกกำลังหวาดผวากับภัยก่อการร้าย แต่มหันตภัยที่คร่าชีวิตผู้คนมากที่สุดคือ “ความหิวโหยและการขาดแคลนอาหาร” องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ให้ข้อมูลว่าขณะนี้มีประชากรโลกอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารประมาณ 925 ล้านคน คิดเป็น 1 ใน 7 ของประชากรโลกและส่วนมากอยู่ในทวีปอัฟริกาและเอเชีย ตัวเลขที่น่าตกใจคือทุกสามวันจะมีผู้เสียชีวิตจาการขาดอาหาร 120,000 คน (เท่ากับความสูญเสียที่เกิดจากการทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิในอดีต)

บ่อยครั้งเราคริสตชนแสดงความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์ ด้วยการภาวนาให้กับคนยากจนที่กำลังหิวโซตามท้องถนน แต่การภาวนาและความปรารถนาดีอย่างเดียวคงไม่พอ เราต้องแสดงออกในการทำบางสิ่งบางอย่าง ในความเป็นจริงเมื่อเราภาวนา พระเจ้าจะตรัสกับเราว่า “ท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิด” นี่คือสิ่งที่เราพบในพระวรสารวันนี้ ซึ่งบรรดาสาวกแสดงความห่วงใยประชาชนที่กำลังหิว โดยทูลพระเยซูเจ้าปล่อยให้พวกเขากลับไปซื้อหาอาหารกินเอง

1. อัศจรรย์ของการแบ่งปัน

พระเยซูเจ้าไม่ได้แสดงความรู้สึกผิดหวังหรือไม่พอใจผู้ที่ติดตามพระองค์ ตรงข้ามพระองค์ทรงตอบสนองความต้องการของพวกเขาและแบ่งปันสิ่งที่พระองค์มีกับพวกเขาเสมอ ในพระวรสารวันนี้ พระองค์ทรงแสดงความรักต่อประชาชน พระองค์ตรัสสอนพวกเขาและพวกเขาก็ฟังพระองค์ด้วยความยินดี พระองค์ทรงรู้สึกสงสารคนเจ็บป่วยและทรงรักษาพวกเขา ทรงรู้สึกเห็นใจคนยากจนและทรงช่วยพวกเขา ทรงห่วงใยคนหิวโหยและทรงเลี้ยงพวกเขาให้อิ่มหนำอย่างทั่วหน้า

ในที่เปลี่ยว พระเยซูเจ้าทรงตอบสนองความต้องการของประชาชน และทรงสอนบรรดาสาวกให้แบ่งปันสิ่งเล็กน้อยที่พวกเขามี “ท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิด” (มธ 14:16) พระวรสารของนักบุญยอห์นบอกให้เราทราบว่า ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเป็นของเด็กคนหนึ่ง (ยน 6:9) และจากขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนี้ พระเยซูเจ้าได้ทรงทำอัศจรรย์เลี้ยงคนห้าพันคน ไม่นับผู้หญิงและเด็ก และเก็บเศษที่เหลือได้ถึงสิบสองกระบุง (มธ 14:20-21) หากเด็กคนนั้นไม่ยอมมอบขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวของเขาให้พระเยซูเจ้า อัศจรรย์คงไม่เกิดขึ้น

มีการตีความและความเข้าใจอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำในอีกแง่หนึ่งว่า ความจริงแล้ว “ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว” เป็นอาหารส่วนที่แม่พระเตรียมสำหรับพระเยซูเจ้าและบรรดาสาวก และวานให้เด็กคนนั้นนำมาให้พระองค์ (เพราะเด็กตัวคนเดียวคงกินอาหารมากมายขนาดนั้นไม่หมดแน่) เมื่อพระเยซูเจ้าทรงกล่าวถวายพระพร และสั่งให้บรรดาสาวกแบ่งปันแจกจ่ายอาหารส่วนที่เป็นของพระองค์นี้แก่ประชาชน ทุกคนที่เห็นจึงนำอาหารที่ตนเองนำติดตัวมาแบ่งปันซึ่งกันและกันบ้าง อัศจรรย์จึงเกิดขึ้น นั่นคือ พระองค์ทรงเปลี่ยนใจที่เห็นแก่ตัวของพวกเขาแต่ละคนให้เป็นคนใจกว้างและคิดถึงคนอื่น

2.  บทเรียนสำหรับเรา

พระวรสารวันนี้และอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ ได้ให้บทเรียนที่สำคัญกับเราหลายประการ

ประการแรก พระเจ้าทรงดูแลประชากรของพระองค์ ความรักของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และไร้ขีดจำกัด ทรงเอาพระทัยใส่และเลี้ยงดูประชากรของพระองค์ในเวลาที่พวกเขาเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ “พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม” (มธ 5:45)

ประการที่สอง เราต้องแบ่งปันสิ่งที่เรามีกับผู้อื่น  เราได้รับการเรียกให้เป็นเหมือนอย่างบรรดาสาวก ในการเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการแบ่งปันสิ่งที่เรามีกับผู้อื่นด้วยใจกว้าง เป็นต้น คนอดอยาก เดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือ ภัยพิบัติใดๆ ที่เกิดขึ้นในโลก ไม่สามารถเอาชนะธารน้ำใจของมนุษย์ได้ อัศจรรย์จะเกิดขึ้นหากเราเริ่มที่จะแบ่งปัน “ขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัว” ของเรากับผู้อื่น

ประการที่สาม พระเยซูเจ้าคืออาหารของชาวเรา ในพิธีบูชาขอบพระคุณที่เรามาร่วมทุกอาทิตย์ พระเยซูเจ้าทรงเป็นอาหารของชาวเราผ่านทางพระวาจาและศีลมหาสนิทที่เราได้รับ ในการเฉลิมฉลองศีลมหาสนิท เราได้กลายเป็นผู้แบ่งปันองค์พระคริสต์เจ้า ผู้ไม่ปล่อยให้ใครกลับไปมือเปล่า พระองค์ทรงประทับอยู่เคียงข้างเราและรักทุกคนโดยไม่แบ่งแยก เราถูกเรียกร้องให้นำพระองค์กลับออกไปในชีวิตประจำวัน และแบ่งปันความรักของพระองค์กับทุกคน

บทสรุป

พี่น้องที่รัก สิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำในการทวีขนมปังและการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย พระองค์ทรงหยิบขนมปัง กล่าวถวายพระพร บิขนมปังและส่งให้ศิษย์ของพระองค์  ในศีลมหาสนิทพระเยซูเจ้าทรงบิพระองค์เองและทรงเลี้ยงเราด้วยพระกายของพระองค์ การมีส่วนร่วมของเราจะบรรลุถึงความสมบูรณ์เมื่อเราบิตัวเราเองกับผู้อื่น

พระเยซูเจ้าทรงต้องการ “ขมมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว” ของเรา เพื่อพระองค์จะสามารถทำอัศจรรย์ได้ พระองค์ทรงเรียกร้องให้เราทำบางสิ่งบางอย่าง ด้วยการแบ่งปันความรักและชีวิตของเรากับผู้ที่อดอยาก เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ หากเราแต่ละคนได้ใช้ความสามารถและพระพรต่างๆ ที่เรามีเพื่อผู้อื่น อัศจรรย์ย่อมเกิดขึ้นในแบบที่เราคาดไม่ถึง
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว
30 กรกฎาคม 2011

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สารวัดนาบัว, ปีที่ 2 ฉบับที่ 63

สารวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว

ปีที่ 2  ฉบับที่ 63 วันที่ 24  กรกฎาคม ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554): http.//dondaniele.blogspot.com
บ้านนาบัว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120. 086-231-3231
พิธีปลงศพ ยอแซฟ ประมัย นครจัด โดยคุณพ่อธีรพงษ์ นาแว่น วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2011

รา
สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านวันนี้เน้นความสำคัญของอาณาจักรของพระเจ้า และข้อเรียกร้องสำหรับคริสตชนแต่ละคนในการตอบสนองต่อพระเจ้าและอาณาจักรของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงเสด็จมาในโลกเพื่อประกาศและสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้าในโลก ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งความรักและความยุติธรรม อันแสดงถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าในโลกและกับประชากรของพระองค์

ให้เราได้เงียบสักครู่เพื่อพิจารณาดูว่า เราได้ร่วมมือกับพระหรรษทานของพระเจ้า ในการแสวงหาขุมทรัพย์แห่งพระอาณาจักรและสร้างอาณาจักรของพระเจ้าให้บังเกิดขึ้นในโลกมากน้อยเพียงใด ให้เราได้กราบขอสมาโทษพระองค์หากเราได้แสวงหาสิ่งอื่น เช่น เงินทอง เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความสะดวกสบายที่ทำให้เราถอยห่างจากพระเจ้าและอาณาจักรของพระองค์
 ยอแซฟ ประมัย (น้อย) นครจัด เป็นบุตรของ ยอแซฟ แก้วกับมาร์ธา บัวลี นครจัด

บทอ่านที่ 1: หนังสือพงศ์กษัตริย์     1 พกษ 3: 5, 7-12

พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานตามที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงต้องการและวอนขอ พระองค์ทรงประทานปรีชาญาณแก่ซาโลมอน ทำให้ซาโลมอนมีความปรีชาฉลาดในการปกครองประชาชนด้วยความเที่ยงธรรม ซึ่งปรีชาญาณที่แท้จริงนี้เราสามารถพบได้ในการพิจารณาไตร่ตรองพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่ตรัสกับเรา

บทอ่านที่ 2: จดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม  รม 8: 28-30
พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลายเป็นสิ่งดีงามและความรอดสำหรับผู้ที่รักพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงเป็นบุตรหัวปีที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเรา พระองค์ทรงประสงค์ให้เราเป็นพี่น้องของพระองค์ในพระเยซูเจ้า “พระองค์ทรงกำหนดจะให้เป็นภาพลักษณ์ของพระบุตรของพระองค์”

พระวรสาร: นักบุญมัทธิว  มธ 13: 44-52

พระวรสารวันนี้ได้แสดงให้เราเห็นถึงภาพพจน์ของอาณาจักรพระเจ้า ที่สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติตนของผู้คนในคำอุปมา ที่จะต้องสละทุกสิ่งเพื่อจะได้ครอบครองและเป็นเจ้าของขุมทรัพย์แห่งพระอาณาจักร สิ่งที่มีค่าที่สุดคือการรู้จักพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามพระวรสารของพระองค์
 ยอแซฟ ประมัย นครจัด  สิ้นใจเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ในวัย 38 ปี

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1)      ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐานกลุ่มที่ 6 ที่มาช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบอาทิตย์ต่อไปคือกลุ่มที่ 7

2)      อาทิตย์นี้ (24 กรกฎาคม) ขอแรงพี่น้องช่วยปลูกต้นยางพารา บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ (ทางไปสุสาน) ให้แล้วเสร็จ

3)      ขอเชิญร่วมพิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ ที่บ้านเณรใหญ่แสงธรรม วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคมนี้ มีลูกวัดของเรา 2 คน ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์คือ บร.อุทิศ บุตรสงกา และบร.ธีรยุทธ ปู่ภิรมย์

4)      เงินบริจาคสมทบกองทุนบูรณะวัดไม้: คุณสุพจน์ สมบูรณ์ จำนวน 1,500.- บาท

5)      เงินทานวันเสาร์ 336.- บาท, อาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 3,824.- าท, บาท, เงินต้นมิสซาปลงศพยอแซฟ ประมัย นครจัด 3,700.- เงินค่าบำรุงโลงเย็น (ยอแซฟ ประมัย นครจัด) 1,000.- บาท, เงินทานวัดโพนสวาง 148.- บาท
พักตา "สองมุม สองวัย"

พิธีมิสซาและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
24
07.00 น.
10.00 น.
มิสซาที่นาบัว
มิสซาที่โพนสวาง
สุขสำราญ สำหรับพี่น้องชาวนาบัว
สุขสำราญ สำหรับพี่น้องชาวโพนสวาง
จันทร์
25
06.00 น.
ฉลองนักบุญยากอบ อัครสาวก

อังคาร
26
06.00 น.
ระลึกถึง น.ยออากิมและอันนา

วันพุธ
27
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

พฤหัส
28
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

ศุกร์
29
06.00 น.
ระลึกถึง น.มาร์ธา

เสาร์
30
06.00 น.

19.30 น.
สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา
แทนวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 18


สุขสำราญ สำหรับพี่น้องชาวนาบัว