วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 202

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 202 อาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2022 (2565)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

บรรยากาศพิธีบูชาขอบพระคุณวัดดอนม่วย อาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2022

พี่น้องที่รัก อุปมาเรื่อง ลูกล้างผลาญ(The prodigal son) ที่เราได้ยินในพระวรสารวันนี้ ถือเป็นอุปมาที่กินใจและถูกกล่าวถึงมากที่สุดในบรรดาอุปมาของพระเยซูเจ้า แต่ที่ถูกต้องควรเรียกว่า บิดาผู้ใจดี เพราะตัวเอกในเรื่องไม่ใช่บุตรที่หนีจากบิดาและล้างผลาญทรัพย์จนหมดสิ้น แต่เป็นบิดาที่ใจดี ที่รัก และให้บุตรทุกอย่าง แม้สิ่งที่บุตรคนเล็กขอนั้นจะขัดกับความรู้สึกตามธรรมชาติของมนุษย์และธรรมเนียมยิว เพราะเป็นการขอมรดกส่วนที่เป็นของตนขณะที่บิดายังมีชีวิตอยู่

กระนั้น บิดายอมแบ่งให้ตามที่บุตรคนเล็กร้องขอ ความรักที่บิดามีต่อบุตรแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดใน การเฝ้าคอย การกลับมาของบุตรคนเล็กอย่างใจจดใจจ่อ เมื่อบุตรคนเล็กล้มเหลวกลับมาก็เปิดใจต้อนรับ เป็นบิดาที่เห็นบุตรคนเล็กก่อนแต่ไกล แล้วรีบวิ่งไปสวมกอดและจูบ คืนทุกอย่างให้บุตรคนเล็กโดยไม่รั้งรอ

การประชุมและเข้าเงียบพลมารีย์วัดโนนค้อ พุธที่ 23 มีนาคม 2022

       บทอ่านที่ 1
หลังจากเร่ร่อนในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลาสี่สิบปี ชาวอิสราเอลได้ฉลองปัสกาเป็นครั้งแรกในแผ่นดินพันธสัญญา นั่นหมายความว่า การเป็นทาสของพวกเขาสิ้นสุดลง พระเจ้าทรงกระทำตามที่พระองค์ทรงสัญญา การเฉลิมฉลองปัสกาเป็นการฉลองการช่วยให้รอดของพระเจ้า

บทอ่านที่ 2 นักบุญเปาโลได้พูดถึงกิจการแห่งการคืนดีของพระเจ้าที่ทรงมีต่อคนบาป ผ่านทางการไถ่กู้ของพระคริสตเจ้า พระเจ้าทรงทำลายบาปและสร้างมนุษย์ให้เป็นคนใหม่ที่มีส่วนในพระหรรษทานของพระองค์ ทำให้เขากลายเป็นมนุษย์ใหม่และสิ่งสร้างใหม่ พระคริสตเจ้าได้ทรงทำลายความตายและคืนชีวิตให้กับเรามนุษย์

บทพระวรสาร อุปมานี้แสดงให้เห็นถึงท่าทีของพระเจ้าต่อคนบาป ประการแรก พระเจ้าทรงต้องการคนบาป แม้มนุษย์จะกระทำชั่วแต่พระเจ้ายังต้องการเขาอยู่ ด้วยการส่งพระบุตรมาไถ่บาปเพื่อให้เขาได้เดินในหนทางแห่งความรอด ประการที่สอง พระเจ้าเฝ้ารอการกลับมาของคนบาป แสดงถึงความรักยิ่งใหญ่และการอภัยไม่สิ้นสุดของพระเจ้า

การปักเสาไฟฟ้าใหม่จำนวน 4 ต้นวัดโนนค้อ พฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2022

°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ขอขอบคุณ คุณพ่อเปโตร ประยูร พงษ์พิศ ที่ได้มาถวายพิธีบูชาขอบพระคุณแทน อาทิตย์ 27 มีนาคม 2022 ทั้งที่วัดโนนค้อ (7.00 น.) และวัดดอนม่วย (8.30 น.)

2.          อาทิตย์ที่ 3-17 เมษายน 2022 บราเดอร์เณรใหญ่ 2 ท่านจะมาช่วยงานที่วัดของเรา พักที่ดอนม่วย ขอบคุณผู้ช่วยศักดิ์สิทธิ์ จันทรักษ์ ที่ช่วยซ่อมแซมห้องพักสำหรับบราเดอร์เณรใหญ่

3.          ขอบคุณ คุณนินิล ทัตตะเตรยะ ที่ได้บริจาคซื้อผ้าม่านสำหรับห้องพักบราเดอร์เณรใหญ่ จำนวน 4 ชุด

4.          เสาร์ที่ 9 เมษายน 2022 เชิญร่วมเปิดเสกวัดใหม่ วัดนักบุญเปาโลกลับใจ นามน ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. มีซองผ้าป่าร่วมทำบุญเสกเปิดวัดใหม่จากคุณพ่อยอแซฟ ชัยวัฒน์ นำสุย

5.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,730.- บาท, เงินขายปาล์ม 500.- บาท และจ่ายค่าไฟฟ้า 1,954.- บาท

6.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,335.- บาท, การสร้างวัด 1) ครูนงลักษณ์ ไชยชมภู ทำบุญอุทิศให้มอนิกา คำไหล่ สมจันทร์ 5,000.- บาท และ 2) จ่ายค่าเสาไฟฟ้าพร้อมการติดตั้งจากการไฟฟ้า 4 ต้น จำนวน 16,000.- บาท

7.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 9-10 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 1-2 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 3

การเดินรูป 14 ภาคทุกวันศุกร์วัดดอนม่วย ศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                   ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

27

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต  วัดโนนค้อ

วัดดอนม่วย

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์-ศุกร์

28-01

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

 

เสาร์

02

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต 

 

 

พี่น้องชาวโนนค้อช่วยกันติดตั้งประตูเหล็กโรงเก็บของ อาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2022


วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2565

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 201

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 201 อาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2022 (2565)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

พิธีบูชาขอบพระคุณหน้าศพโรซา บุหรัน ถิ่นทอง, บ้านนาคำ อังคารที่ 15 มีนาคม 2022

พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าทรงใช้สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เพื่อสอนว่า คนที่ประสบชะตากรรมเช่นนั้นไม่ใช่คนเลวกว่าประชาชนที่กำลังฟังพระองค์ ความพินาศแท้จริงของมนุษย์เกิดขึ้นจากการไม่กลับใจเปลี่ยนทางดำเนินชีวิต “การกลับใจ” หมายถึงการเปลี่ยนแปลงตนเองไม่กลับไปเดินทางผิดนั้นอีก และหันกลับมาหาพระเจ้า นี่คือเงื่อนไขสำคัญของความไม่พินาศ การกลับใจเปลี่ยนทางดำเนินชีวิตเป็นหลักการพื้นฐานของเทศกาลมหาพรต

ความผิดบาปเรียกร้องการลงโทษตามความยุติธรรม แต่พระเจ้าทรงกอบกู้ชาวอิสราเอลให้รอดพ้นจากการถูกกดขี่ข่มเหงในประเทศอียิปต์โดยทางโมเสส และทรงไถ่กู้เรามนุษย์ให้รอดพ้นจากความผิดบาปโดยทางพระเยซูเจ้า การกลับใจยอมรับความผิดบาปที่ได้กระทำและเปลี่ยนทางดำเนินชีวิต เป็นหนทางสู่การได้รับการไถ่กู้จากพระองค์

พิธีบูชาขอบพระคุณหน้าศพโรซา บุหรัน ถิ่นทอง, บ้านนาคำ อังคารที่ 15 มีนาคม 2022

บทอ่านที่ 1 ในเทศกาลมหาพรตเราได้รับการเรียกให้หันกลับมาหาพระเจ้า พระยาเวห์ผู้ซึ่งเปิดเผยพระองค์แก่โมเสส ทรงเป็นพระเจ้าที่เอาพระทัยใส่ ผู้ยืนเคียงข้างประชากรอิสราเอลและคอยยื่นพระหัตถ์ออกช่วยเหลือ พระเจ้ายังทรงเป็นผู้ปกป้องและช่วยเหลือผู้ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ

บทอ่านที่ 2 นักบุญเปาโลได้แสดงให้กลุ่มคริสตชนที่เมืองโครินธ์ได้เห็นถึง ความไม่เชื่อพระเจ้าของประชากรอิสราเอลในอดีต แต่พระเจ้ายังคงซื่อสัตย์ต่อพวกเขา เปาโลได้เตือนชาวเมืองโครินธ์และเราในปัจจุบัน มิให้ประพฤติเยี่ยงบรรพบุรุษในอดีต ด้วยการบ่นว่าและไม่เชื่อฟังพระเจ้า แต่ต้องสำนึกบาปและดำเนินชีวิตเพื่อความรอดของตน

บทพระวรสาร เราไม่ทราบว่า ชีวิตของเราต้องพบกับเหตุการณ์เลวร้ายอะไรบ้าง เราจึงต้องหันมาหาพระเยซูเจ้า องค์แห่งความเมตตาที่จะช่วยเราให้ได้รับชีวิตนิรันดร เทศกาลมหาพรตเป็นช่วงเวลาพิเศษแห่งการใกล้ชิดพระเจ้า ผ่านทางพิธีกรรมและธรรมเนียมปฏิบัติต่าง ๆ แต่สิ่งสำคัญคือการกลับใจใช้โทษบาป

พี่น้องชาวดอนม่วย หลังพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2022

°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          อาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2022 หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ เชิญพี่น้องโนนค้อช่วยกันติดตั้งประตูม้วนและขนข้าวของไปเก็บยังโรงเก็บของใหม่ของวัดเรา

2.          เสาร์ที่ 26 มีนาคม-เสาร์ที่ 2 เมษายน  2022 ไปเทศน์เข้าเงียบให้คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ที่บ้านศูนย์กลางของคณะ วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ เซนต์ร็อค ฉะเชิงเทรา ขอคำภาวนาจากพี่น้องเพื่อการเทศน์เข้าเงียบในครั้งนี้ด้วย

3.          อาทิตย์ 27 มีนาคม 2022 คุณพ่อเปโตร ประยูร พงษ์พิศ จะมาถวายพิธีบูชาขอบพระคุณแทน ทั้งที่วัดโนนค้อ (7.00 น.ฉ และวัดดอนม่วย (8.30 น.)

4.          อาทิตย์ที่ 3-17 เมษายน 2022 บราเดอร์เณรใหญ่ 2 ท่านจะมาช่วยงานที่วัดของเรา พักที่ดอนม่วย

5.          เสาร์ที่ 9 เมษายน 2022 เชิญร่วมเปิดเสกวัดใหม่ วัดนักบุญเปาโลกลับใจ นามนน ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. มีซองผ้าป่าร่วมทำบุญเสกเปิดวัดใหม่จากคุณพ่อยอแซฟ ชัยวัฒน์ นำสุย

6.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,302.- บาท, เงินบำรุงสถานที่จัดงานแต่งงาน ฟรังซิสเซเวียร์ ธนากร-มารีอา รุ่งรัชนี (12 มี.ค. 2022) 3,000.- บาท

7.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,143.- บาท, จ่ายค่าแรงและอุปกรณ์ทำโรงเก็บของ 71,804.- บาท และโรงครัว 61,848.- บาท

8.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 7-8 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 9-10 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 2

เทศน์เตรียมจิตใจ วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก พฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                   ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

20

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต  วัดโนนค้อ

วัดดอนม่วย

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์-พฤหัส

21-24

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

 

ศุกร์

25

06.45 น.

สมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์

 

เสาร์

26

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต 

 

 

พิธีเดินรูป 14 ภาคของพี่น้องชาวโนนค้อ ศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2022
วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 200

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 200 อาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2022 (2565)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

พิธีศีลสมรสระหว่างฟรังซิสเซเวียร์ ธนากร ธรรมสุข กับ มารีอา รุ่งรัชนี โต่นวุธ ณ วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย เสาร์ที่ 12 มีนาคม 2022

พี่น้องที่รัก พระเจ้าทรงเรียกเราให้มีชีวิตศักดิ์สิทธิ์ มีความเชื่อและวางใจในพระองค์ ในเทศกาลมหาพรต พระเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้กลับใจและเป็นเหมือนกับพระองค์ที่ทรงปฏิบัติตามพันธกิจที่พระบิดาเจ้าทรงมอบหมาย เวลานี้เราได้เข้าสู่สัปดาห์ที่สองของเทศกาลมหาพรต งานที่เราต้องทำคือใคร่ครวญและตรวจสอบจิตใจของเราและใช้โทษบาป เพื่อเตรียมตัวเราสำหรับการเฉลิมฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า

ความคิดของเราและวิถีทางของเราไม่เหมือนอย่างพระเจ้า เรามนุษย์ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้งเราต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งแห่งชีวิตของเรา เราไม่สามารถพึงพอใจกับความสำเร็จในอดีต เราทราบดีว่า เรากำลังเดินทางเพื่อมุ่งสู่บ้านแท้ ที่เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าแห่งความจริงและความรัก

เสกรถมอร์เตอร์ไซด์ของพี่น้องชาวโนนค้อ อาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2022

บทอ่านที่
1 เรื่องราวของอับราฮัมบอกให้เราทราบว่า พระเจ้าประทานโอกาสมากมายแก่ใครบางคนที่เปิดใจต่อพระวาจาของพระองค์และเอาจริงเอาจัง อับราฮัมเชื่อในพระวาจาของพระเจ้าและได้กลายเป็นต้นแบบของผู้มีความเชื่อ อับราฮัมวางใจในพระวาจาของพระเจ้ามากกว่าคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของตน

บทอ่านที่ 2 นักบุญเปาโลเรียกร้องกลุ่มคริสตชนที่เมืองฟิลิปปีให้ดำเนินชีวิตตามความเชื่อคริสตชน ใครที่รักพระเยซูเจ้าและต้องการมีส่วนในพระสิริรุ่งโรจน์แห่งการกลับคืนชีพของพระองค์ จะต้องแบกไม้กางเขนของตน พระเยซูเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพเป็นความมุ่งหวังสุดยอดของเรา

บทพระวรสาร เป้าหมายของพระเยซูเจ้าในการเผยแสดงพระองค์ให้อัครสาวกที่ทรงเลือกทั้งสาม เพื่อยืนยันถึงแผนการของพระบิดาเจ้าสวรรค์ ที่ทรงมอบบุตรสุดที่รักของพระองค์ให้รับทนทรมาน สิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพ อีกทั้ง ทรงประสงค์ให้สาวกของพระองค์ได้รับรู้ถึงสภาวะพระเจ้าของพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้ละทิ้งความทะเยอทะยานฝ่ายโลก

เริ่มขุดหลุมเสา เทฐานรากโรงครัววัดโนนค้อ อาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2022

°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ทุกวันศุกร์ตลอดเทศกาลมหาพรต เป็นวันพลีกรรมใช้โทษบาป และเดินรูป 14 ภาค เชิญพี่น้องร่วมเดินรูป 14 ภาค โดยพร้อมเพียงกัน

2.          พฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2022 เทศน์เตรียมจิตใจพี่น้องชาวดอนทอย-หนองสนุก ที่วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก โอกาสฉลองวัดและปิดปีนักบุญยอแซฟ

3.          เสาร์ที่ 19 มีนาคม 2022 พิธีปิดปีนักบุญยอแซฟและฉลองวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

4.          เสาร์ที่ 26 มีนาคม 2022 งาน Acies ชุมนุมพลมารีย์ระดับเขตที่วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก.

5.          28 มีนาคม-1 เมษายน 2022 เทศน์เข้าเงียบเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กลุ่มครบรอบ 50-60 ปีการปฏิญาณตน ขอพี่น้องอธิฐานภาวนาเพื่อการเทศน์ครั้งนี้ด้วย

6.          เงินทานวัดดอนม่วย 2,614.- บาท, เงินต้นมิสซาแต่งงานฟรังซิส เซียเวียร์ ธนากร-มารีอา รุ่งรัชนี 5,000.- บาท, เงินทำบุญซุ้มประตูคุณวีณา เหล่ย จากฮ่องกง 5,000.- บาท และค่าสมุดทะเบียนศีลสมรส 500.- บาท

7.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,366.- บาท, จ่ายค่าไฟฟ้า 355.- บาท, จ่ายค่าแรงทำโรงเก็บของ 20,000.- บาท (คงค้าง 2,000.- บาท), และจ่ายซื้อหนังสือภาวนาเพื่อมวลชน ปี A B รวม 4 เล่ม 1,600.- บาท

8.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 5-6 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 7-8 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 1

พิธีล้างบาปผู้ใหญ่และเด็กเล็ก วัดดอนม่วย ศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                   ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

13

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต  วัดโนนค้อ

วัดดอนม่วย

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์-พฤหัส

14-17

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

 

ศุกร์

18

06.45 น.

น.ซีริล พระสังฆราชและนักปราชญ์ของพระศาสนจักร

 

เสาร์

19

06.45 น.

สมโภช น.โยเซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์

 

 

พิธีศีลสมรสระหว่างฟรังซิสเซเวียร์ ธนากร ธรรมสุข กับ มารีอา รุ่งรัชนี โต่นวุธ ณ วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย เสาร์ที่ 12 มีนาคม 2022