วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 198

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 198 อาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2022 (2565)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

พี่น้องชาวดอนม่วยแห่กันหลอนและถวายต้นเงิน อาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2022

พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องคนตาบอดนำทางคนตาบอด เพื่อนำทางคนตาบอดได้เราต้องมีสายตาดี หากเรากลายเป็นผู้นำทางตาบอดเสียเอง ย่อมเป็นเรื่องเสียงอันตรายอย่างยิ่ง “คนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือ ทั้งคู่จะตกลงไปในคูมิใช่หรือ” (ลก 6:39) สิ่งสำคัญคือเมื่อใครคนหนึ่งได้รับเลือกให้นำคนอื่น เขาต้องมีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการนำพาคนอื่นให้ไปถึงเป้าหมายโดยปลอดภัย

อุปมาเรื่องเศษฟางในตาของพี่น้องสะท้อนความจริงว่า เราไม่มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ หรือตัดสินใคร ตราบใดที่เรายังมีข้อบกพร่อง ทั้งนี้เพราะมีความชั่วมากมายในสิ่งดีที่สุดของเรา และมีสิ่งดีในความชั่วที่สุดของเราเช่นกัน ดังนั้น เราไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์ หรือตัดสินใคร ประการสำคัญการตัดสินเป็นหน้าที่ของพระเจ้า

พี่น้องดอนม่วยแห่กันหลอนและถวายต้นเงิน อาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2022

        บทอ่านที่
1 หนังสือบุตรสิราสอนว่า สิ่งที่อยู่ภายในตัวเราสะท้อนผ่านคำพูดของเรา เหมือนตะแกรงร่อน ทำให้เหลือเพียงกาก เหมือนเตาเผาซึ่งพิสูจน์ภาชนะดินเผาของช่างปั้นหม้อ การพูดแสดงให้เห็นถึงนิสัยของคนพูด คำสอนของบุตรสิราเป็นภาพล่วงหน้าของพระวรสารวันนี้  

บทอ่านที่ 2 นักบุญเปาโลได้ให้คำแนะนำคริสตชนชาวโครินธ์ถึงความหวังเรื่องการกลับคืนชีพอีกครั้ง แต่ความเชื่อในโลกหน้าไม่ควรทำให้เราปล่อยตัวตามสบาย “จงยืนหยัดมั่นคงและพากเพียรต่อไป... ทำงานของพระเจ้าอย่างเต็มที่” ซึ่งหมายถึงการเป็นพยานแบบคริสตชน

บทพระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงนำเราให้สนใจหลักปฏิบัติสำคัญในการดำเนินชีวิตคริสตชน และทรงท้าทายเราให้แบ่งปันชีวิตคริสตชน บนพื้นฐานแห่งความรัก และความเมตตากรุณา หลีกเลี่ยงการนินทาว่าร้ายที่ทำลายเกียรติภูมิและชื่อเสียงของผู้อื่น อีกทั้ง ไม่วิพากษ์วิจารณ์ หรือตัดสินใคร ทรงตำหนิการตัดสินผู้อื่นด้วยความมุ่งร้ายและหุนหันพลันแล่น

พี่น้องโนนค้อช่วยกันขนไม้สักทอง จันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2022

°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ขอบคุณพระคุณเจ้าอันตน วีระเดช ใจเสรี ที่มาเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโปรดศีลกำลังวันนี้ (27 ก.พ. 2022)

2.          ขอบคุณพี่น้องโนนค้อที่ช่วยกันเก็บรื้อหลังคาโรงเก็บของ ทุบผนัง และเก็บเศษปูน เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2022

3.          พุธที่ 2 มีนาคม 2022 วันพุธรับเถ้า อดเนื้ออดอาหารและเริ่มต้นเทศกาลมหาพรต

4.          เสาร์ที่ 5 มีนาคม 2022 ฉลอง 50 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่ออันดรูว์ สำราญ วงศ์เสงี่ยม และ 25 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่อเบอร์นาร์ด วีระพงศ์ โพธิมล ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

5.          เสาร์ที่ 19 มีนาคม 2022 พิธีปิดปีนักบุญยอแซฟและฉลองวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

6.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,368.- บาท และจ่ายค่าไฟฟ้า 768.- บาท

7.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,235.- บาท, ทำบุญสร้างวัด 1) ลูกหลานยอแซฟ เหล็ก-กาทารีนา เชย มณีนพ 3,000.- บาท, 2) คุณวิชุดา ศรีสุทธี 2,000.- บาท, 3) คุณกนกพร บุตรรัตน์ ต้นสักทอง 4 ต้น และ 4 ) ซ.น้ำฝน มงคลล้อม ต้นสักทอง 2 ต้น

8.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 1-2 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 3-4 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 2

พี่น้องโนนค้อช่วยกันขนข้าวของออกจากโรงเก็บของ ศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                   ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

27

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา วัดโนนค้อ

วัดดอนม่วย

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์-อังคาร

28-01

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

 

พุธ

02

06.45 น.

พุธรับเถ้า อดเนื้ออดอาหาร

 

พฤหัส

03

06.45 น.

พิธีโรยเถ้าที่วัดโนนค้อ

 

ศุกร์

04

06.45 น.

ศุกร์หลังวันพุธรับเถ้า

 

เสาร์

05

06.45 น.

เสาร์หลังวันพุธรับเถ้า

 

พี่น้องโนนค้อช่วยกันรื้อโรงเก็บของ ศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2022
 

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

คริสตชนต้องไม่ตัดสินใคร

 


คริสตชนต้องไม่ตัดสินใคร

อาทิตย์

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

ปี C

บสร 27:5-8

1 คร 15:54-58

ลก 6:39-45

บทนำ

ชายตาบอดไปเยี่ยมเพื่อนสนิท สนทนากันจนค่ำ เมื่อได้เวลากลับบ้าน เจ้าของบ้านยื่นโคมกระดาษให้ชายตาบอด พร้อมจุดเทียนให้เสร็จ “ให้ฉันทำไม ฉันไม่ต้องใช้โคมก็เดินกลับบ้านได้” “ฉันรู้ แต่ถ้าแกไม่ถือไว้ คนอื่นก็อาจจะมาเดินชนแก” ชายตาบอดรับโคมแล้วก็เดินกลับบ้าน ระหว่างทางปรากฏว่ามีคนเดินชนเขาอย่างจัง ชายตาบอดโมโห โวยเสียงดัง “ตาบอดหรือไง ไม่เห็นโคมหรือ“ขอโทษครับ แต่โคมของคุณดับนี่ครับ” ชายแปลกหน้าตอบ

ชายตาบอดมีเหตุผลที่ปฏิเสธโคมของเพื่อน แต่เขาลืมไปว่าถึงแม้โคมไม่มีประโยชน์กับเขา แต่มีประโยชน์สำหรับคนอื่นที่ตาดี เพื่อนจึงเตือนให้เขานึกถึงคนอื่นด้วย ซึ่งที่สุดส่งผลดีต่อตัวเขาเอง คนเรามักคิดถึงแต่ประโยชน์ของตัวเอง หรือนึกถึงแต่ความต้องการของตนสถานเดียว ที่สุดก็เกิดความขัดแย้งระหว่างเรากับผู้อื่น ทำนองเดียวกันกับคนตาบอดซึ่งอาจถูกคนอื่นเดินมาชนหากไม่ถือโคมไว้

พระเยซูเจ้าทรงให้หลักปฏิบัติสำคัญในการดำเนินชีวิตคริสตชน และทรงท้าทายเราให้แบ่งปันชีวิตคริสตชน บนพื้นฐานแห่งความรัก ความเมตตากรุณา และการให้อภัยกัน หลีกเลี่ยงการนินทาว่าร้ายที่ทำลายเกียรติภูมิและชื่อเสียงของผู้อื่น อีกทั้ง ไม่วิพากษ์วิจารณ์ หรือตัดสินใคร ทรงตำหนิการตัดสินผู้อื่นด้วยความมุ่งร้ายและหุนหันพลันแล่น

1.       คริสตชนต้องไม่ตัดสินใคร

พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องคนตาบอดนำทางคนตาบอด เพื่อนำทางคนตาบอดได้เราต้องมีสายตาดี หากเรากลายเป็นผู้นำทางตาบอดเสียเอง ย่อมเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตรายอย่างยิ่ง “คนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือ ทั้งคู่จะตกลงไปในคูมิใช่หรือ” (ลก 6:39) เมื่อใครคนหนึ่งได้รับเลือกให้นำคนอื่น เขาต้องมีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการนำพาคนอื่นให้ไปถึงเป้าหมายโดยปลอดภัย

อุปมาเรื่องเศษฟางในตาของพี่น้องสะท้อนความจริงว่า เราไม่มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ หรือตัดสินใคร ตราบใดที่ยังมีข้อบกพร่อง ทั้งนี้เพราะมีความชั่วมากมายในสิ่งดีที่สุดของเรา และมีสิ่งดีในความชั่วที่สุดของเราเช่นกัน ดังนั้น เราไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์ หรือตัดสินใครจนกว่าจะมั่นใจว่า เราไม่มีความผิดใด ๆ ภาพพจน์ในลักษณะเกินจริงระหว่าง “เศษฟาง” กับ “ท่อนซุง” สะท้อนความพยายามในการแก้ไขความผิดแบบพี่น้อง ซึ่งเราสามารถทำได้เมื่อได้พิจารณาตนอย่างดีแล้ว

พระเยซูเจ้าทรงประสงค์ให้เราเติบโตในชีวิตคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่ บนพื้นฐานแห่งความรัก ความเมตตากรุณา และการให้อภัยโดยไม่ตัดสินใคร เพราะหน้าที่ในการตัดสินเป็นของพระเจ้า ผู้ทรงเห็นความจริงทั้งหมดและทรงล่วงรู้ถึงส่วนลึกแห่งจิตใจมนุษย์ ดังนั้น เราต้องเคารพผู้อื่นและระมัดระวังที่จะไม่ตัดสินใคร ดังคำแนะนำของอาจารย์ชาวยิว “ใครที่ชอบตัดสินผู้อื่น ย่อมจะถูกตัดสินจากพระเจ้าเช่นกัน”

2.        บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ประการแรก เราต้องไม่ตัดสินใคร ทั้งนี้เพราะ : 1) มีเพียงพระเจ้าที่ดีพร้อมในการตัดสินผู้อื่น เพราะทรงเห็นความจริงทั้งหมดและทรงล่วงรู้ถึงส่วนลึกแห่งจิตใจมนุษย์, 2) เรามักมีอคติในการตัดสินผู้อื่น ไม่สามารถคาดหวังการตัดสินที่ยุติธรรมจากมนุษย์ได้, 3) เราไม่ได้เห็นข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมทั้งหมด หรือพลังที่ชักนำบุคคลให้ทำผิดได้, 4) เราไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินผู้อื่นเพราะเราต่างมีความผิดเดียวกัน และบ่อยครั้งอยู่ในขั้นที่หนักกว่าด้วยซ้ำ

ประการที่สอง เราต้องหลีกเลี่ยงความหน้าซื่อใจคด ในฐานะศิษย์พระคริสต์เราต้องดำเนินชีวิตตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ต่อตนเอง มองดูบาปของเราก่อนเป็นลำดับแรก หมั่นมาหาพระเยซูเจ้าทางศีลแห่งการคืนดีและการอธิษฐานภาวนา ดำเนินชีวิตทั้งในคำพูดและการกระทำ ซึ่งคำพูดและกิจการต้องสอดคล้องกัน เราต้องดำเนินชีวิตตามพระวรสารเพื่อเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้า

ประการที่สาม เราต้องระวังคำพูด สิ่งที่เราพูดออกมาสะท้อนสิ่งที่อยู่ภายในใจ บ่อยครั้งคำพูดของเราทำลายตัวเราเอง ดังนี้ อิสบจึงสอนว่า “สิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดในโลกคือคำพูด (ลิ้น) สิ่งที่อันตรายที่สุดในโลกคือคำพูด” อีกทั้ง เราต้องทำให้คำพูดปรากฏเป็นจริงในการกระทำ เพราะเราถูกตัดสินจากการกระทำของเรา “การกระทำย่อมดังกว่าคำพูดเสมอ”

บทสรุป

พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าทรงให้หลักในการดำเนินชีวิตคริสตชน บนพื้นฐานแห่งความรัก ความเมตตากรุณา และการให้อภัยกัน ไม่วิพากษ์วิจารณ์ หรือตัดสินใคร เพราะหน้าที่ในการตัดสินเป็นของพระเจ้าซึ่งทรงความดีบริบูรณ์ ทรงเห็นความจริงทั้งหมดและทรงล่วงรู้ส่วนลึกแห่งจิตใจมนุษย์ ประการสำคัญ เราเองเป็นคนบาปคนหนึ่งซึ่งบ่อยครั้งอยู่ในขั้นที่หนักกว่าคนอื่นด้วยซ้ำ เราต้องแก้ไขความผิดของตนก่อน จากนั้นจึงไปแนะนำ หรือแก้ไขความผิดของผู้อื่น

พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้มองดูทัศนคติทั่วไปของเราต่อผู้อื่น เราต้องมีทัศนคติด้านบวก มีท่าทีที่เปิดกว้าง มองเห็นความดีของกันและกันและให้กำลังใจกัน ศิษย์พระคริสต์ต้องดำเนินชีวิตตรงไปตรงมาตามความจริง ไม่ตัดสินใคร รู้จักระวังคำพูด เลียนแบบพระเยซูเจ้าทั้งด้วยคำพูดและการกระทำ และทำให้คำพูดปรากฏเป็นจริงในกิจการ

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร

26 กุมภาพันธ์ 2022

ภาพ : พิธีบูชาขอบพระคุณวันคล้ายวันสถาปนา, ครบรอบ 102 ปีโรงเรียนเซนต์คาเบรียล; 2022-02-07

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 197

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 197 อาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2022 (2565)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

การฉลอง 105 ปีแห่งความเชื่อชุมชนวัดดอนม่วย เสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2022

พี่น้องที่รัก บทอ่านวันนี้มีความสัมพันธ์กันเรื่องการรักศัตรูและการให้อภัย ซึ่งเป็นมาตรฐานของความรักแบบคริสตชน ที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องการให้อภัยกันโดยไม่มีเงื่อนไข อีกทั้งยังให้คำแนะนำเราเกี่ยวกับการเลือกที่ถูกต้องและการเลือกที่ผิด การเลือกที่ถูกต้องนำเราไปหาพระเจ้า และการเลือกผิดทำให้ความสัมพันธ์กับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ถูกตัดขาด

พระเยซูเจ้าทรงวางกรอบสำหรับผู้อยากเป็นศิษย์ของพระองค์ เพื่อการดำเนินชีวิตในความรักครบครัน โดยเฉพาะในความรักต่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งสามารถเข้าใจได้ใน 2 ลักษณะคือ การทำดีต่อทุกคนและต้อนรับทุกคนโดยไม่แบ่งแยก แต่ความรักยิ่งใหญ่กว่าคือ การรักศัตรูและให้อภัยผู้ที่ทำไม่ดีต่อเรา ซึ่งเห็นได้อย่างเด่นชัดในชีวิตของพระเยซูเจ้า ในแบบอย่างแห่งความรักของพระองค์บนไม้กางเขน

ครอบครัวคุณสัญญา ธุถาวร มอบเงินทำบุญสร้างวัดโนนค้อ 20,000.- บาท 
รวมเป็นเงิน 50,000.- บาท อาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2022

       บทอ่านที่ 1 หนังสือซามูเอลได้แสดงให้เราเห็นว่า ดาวิดได้เลือกให้ความเคารพ ไม่กล้าแตะต้องผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งให้เป็นกษัตริย์ ดาวิดได้ไว้ชีวิตและการให้อภัยสิ่งที่กษัตริย์ซาอูลทรงกระทำกับตนเอง ขณะที่กษัตริย์ซาอูลยังคงเลือกสิ่งผิดด้วยการแก้แค้น

บทอ่านที่ 2 นักบุญเปาโลเปรียบเทียบพระเยซูเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพกับอาดัมในหนังสือปฐมกาล โดยได้บอกชาวโครินธ์ถึงสิ่งที่อาดัมคนแรกได้กระทำผิด เพราะการไม่เชื่อฟังซึ่งนำไปสู่ความตาย ขณะที่พระเยซูเจ้า อาดัมคนใหม่ทรงเลือกสิ่งถูกต้องคือ การทำให้แผนการช่วยมนุษย์ให้รอดบรรลุถึงความสมบูรณ์

บทพระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงต้องการวางกรอบสำหรับผู้อยากเป็นศิษย์ของพระองค์ เพื่อการดำเนินชีวิตในความรักครบครัน โดยเฉพาะในความรักต่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งสามารถเข้าใจได้ใน 2 ลักษณะคือ การทำดีต่อทุกคนและต้อนรับทุกคนโดยไม่แบ่งแยก และการรักศัตรูและให้อภัยผู้ที่ทำไม่ดีต่อเรา

พี่น้องดอนม่วยเตรียมฉลองวัด อาทิตย์ที่13 กุมภาพันธ์ 2022

°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ขอบคุณพี่น้องดอนม่วยที่ช่วยกันเตรียมงานฉลองวัด เสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2022 ที่ผ่านมา รวมถึงการบริจาคข้าว การขอมิสซา และการทำต้นเงินลงมาถวายวัด

2.          ขอแรงพี่น้องโนนค้อช่วยกันเก็บและตากไม้ เพื่อเตรียมสำหรับทำประตู หน้าต่าง และม้านั่งสำหรับวัดใหม่

3.          ขอเชิญนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 เรียนคำสอนเตรียมรับศีลกำลังหลังเลิกเรียน ตั้งแต่จันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

4.          ประกาศศีลสมรส ระหว่างนายธนากร ธรรมสุข บุตรนายจักรพรรดิ ธรรมสุข-นางวิชุดา นำสุย จากบ้านหนองแวง พรรณนานิคม กับ มารีอา รุ่งรัชนี โต่นวุธ บุตรียอห์น บุญโฮม-มาร์ธา สมหมาย โต่นวุธ ประกาศครั้งที่ 3

พี่น้องชาวดอนม่วยเตรียมฉลองวัด พฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2022

5.         
เสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2022 ฉลองวัดพระคริสตราชา นาจาร พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

6.          เสาร์ที่ 5 มีนาคม 2022 ฉลอง 50 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่ออันดรูว์ สำราญ วงศ์เสงี่ยม และ 25 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่อเบอร์นาร์ด วีระพงศ์ โพธิมล ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

7.          เงินทานวัดดอนม่วย 3,161.- บาท และเงินทานมิสซาเอกวารเตรียมฉลองวัด 1,716.- บาท

8.          เงินทานวัดโนนค้อ 921.- บาท, เงินทำบุญสร้างวัด 1) คุณสัญญา ธุถาวรและครอบครัว 20,000.- บาท (รวม 50,000.- บาท)

9.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 9-10 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 1-2 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 1

พี่น้องชาวดอนม่วยเตรียมฉลองวัด พุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                   ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

20

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา วัดโนนค้อ

วัดดอนม่วย

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

21

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

 

อังคาร

22

06.45 น.

ฉลองธรรมาสน์ น.เปโตร

 

พุธ

23

06.45 น.

ระลึกถึง น.โปลีการ์ป พระสังฆราชและมรณสักขี

 

พฤหัส-เสาร์

24-26

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

 

 

บรรยากาศวันก่อนวันฉลองวัดดอนม่วย ศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2022