วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

อัครสังฆมณฑลเซบู


แสวงบุญประเทศฟิลิปปินส์

ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016

 

อัครสังฆมณฑลเซบู

อัครสังฆมณฑลเซบู หรืออัครสังฆมณฑลพระนามเยซูแห่งเซบู (Archidioecesis Nominis Iesu o Caebuanus) ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ ครั้งที่ 51 เป็นอัครสังฆมณฑลนคร (Metropolitan) ที่ครอบคลุมจังหวัดเซบูทั้งหมดที่รวมเกาะมักตัน บันตายัน และกาโมเตส ถือเป็นแหล่งกำเนิดของคริสตศาสนาในภาคตะวันออกไกล และเป็นพระศาสนจักรแม่ของพระศาสนจักรในฟิลิปปินส์ เนื่องจากเป็นแห่งแรกที่ได้รับแสงสว่างแห่งพระวรสาร โดยการนำของเฟอร์ดินานด์ มาเจลลันในปี ค.ศ. 1521 ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1595

ปัจจุบัน อัครสังฆมณฑลเซบูมีพระอัครสังฆราชโฮเซ่ เอส ปัลมา (José S. Palma D.D., STD.) เป็นประมุข มีคริสตชนจำนวน 4,079,738 คน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 4,609,590 คน คิดเป็นร้อยละ 88.5 มีพระสงฆ์สังฆมณฑล 336 องค์ และพระสงฆ์นักบวช 277 รวมเป็น 613 องค์ มีวัดทั้งหมด 145 วัด (ข้อมูลปี ค.ศ. 2013) นับเป็นอัครสังฆมณฑลที่มีจำนวนคริสตชนมากที่สุดในฟิลิปปินส์ และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีแม่พระแห่งกัวดาลูปและนักบุญเปโดร กาลุงสด เป็นองค์อุปถัมภ์

 วัดน้อยนักบุญเปโดร กาลุงสด ในบริเวณบ้านพระอัครสังฆราชเซบู


 เอกสาร ข่าวสาร และข้อมูลในวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นบุญราศี
วัดน้อยนักบุญเปโดร กาลุงสด (San Pedro Calungsod Chapel)

วันที่สามของการแสวงบุญ (27 ม.ค. 2016) ยังคงมีฝนโปรยปรายลงมาแต่ผู้จัดกำหนดการสำหรับพวกเราย้ำว่า นี่คือพระพรของพระเจ้า เป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ ก่อนจะพาพวกเราไปชมวัดน้อยของนักบุญเปโดร การลุงสด ในบริเวณบ้านพักของพระอัครสังฆราชแห่งเซบู วัดน้อยแห่งนี้สร้างขึ้นโอกาสที่นักบุญกาลุงสดได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศี และได้รับการถวายแด่พระเจ้าเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 2002 เพื่อเก็บรักษาข้อมูล ข่าว และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินเรื่องเป็นบุญราศี รวมถึงภาพวาดในวันที่ท่านได้รับการประกาศแต่งตั้งเป็นบุญราศี (5 มี.ค. 2000) ที่มหาวิหารนักบุญเปโตร ประเทศอิตาลี

นอกนั้น วัดน้อยแห่งนี้ยังเป็นบ้านสำหรับการภาวนา มีห้องชั้นบนหลังพระแท่นที่ผู้แสวงบุญสามารถขึ้นไปภาวนาและขอพระจากบุญราศีกาลุงสดได้ ตรงเสาบริเวณทางเข้าพบข้อความที่บอกให้ทราบถึงวันเดือนปีของการถวายวัดหลังนี้แด่พระเจ้า และบทภาวนาสั้นๆ ที่ถอดความได้ว่า “ข้าแต่องค์พระเจ้า ผ่านทางคำเสนอวิงวอนของบุญราศี เปโดร กาลุงสด ขอพระองค์ได้โปรดให้ผู้ที่เข้ามาในบ้านแห่งการภาวนานี้ ได้พบการพักผ่อนที่สงบเงียบดังสวรรค์ ณ สถานที่นี้ ขอให้สันติสุขซึ่งดำรงอยู่ในที่แห่งนี้ ได้เติมเต็มจิตใจ หัวใจ และวิญญาณของพวกเขา อาแมน”


 เตียงนอนของนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาที่บ้านพระอัครสังฆราชเซบู

 เก้าอี้ที่ประทับที่ทำจากต้นมะพร้าว
ไม่ไกลจากวัดน้อยนี้เป็นบ้านพักพระสังฆราช ซึ่งนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 เคยเสด็จมาประทับเมื่อครั้งที่เสด็จเยือนประเทศฟิลิปปินส์และเซบู เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1981 ซึ่งจากหน้าต่างที่ประทับพระองค์ทรงมองลงมายังสนามหญ้าหน้าบ้าน ทรงเห็นบรรดาเด็กและเยาวชนมารวมกันเต็มสนาม และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้พระองค์ประกาศจัดงานชุมนุมเยาวชนโลกในเวลาต่อมา ซึ่งผู้นำทางเล่าตอนนี้ด้วยความภาคภูมิใจเพราะเขาเป็นหนึ่งในบรรดาเยาวชนที่มาพบพระองค์ในวันนั้น

อัครสังฆมณฑลเซบู ยังคงเก็บรักษาห้องพักบนชั้นที่ 2 ที่นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 ได้พำนัก ข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างที่พระองค์ทรงใช้ไว้อย่างดีในสภาพเดิม เพราะนี่คือพระธาตุชั้นที่สองของนักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์องค์นี้ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เตียง โทรทัศน์ ตู้เย็น แม้กระทั่งรองเท้าแตะที่พระองค์ใช้เข้าห้องน้ำ มีการเปิดให้แขกพิเศษเข้าชมเป็นครั้งคราวเท่านั้น ชั้นล่างยังคงเป็นรักษาเก้าอี้ที่ประทับของพระองค์ที่ทำจากต้นมะพร้าวอย่างประณีต ขณะเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อครอบครัว ณ สนามบินเก่าลาฮุก (Lahug Airport)

 วัดนักบุญเทเรซาแห่งลีซีเออ สถานที่ถวายมิสซาวันที่สามสักการสถานแม่พระแห่งพระวินัย (Our Lady of the Rule)

หลังร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดนักบุญเทเรซาแห่งลีซีเออ และรับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารปีโนซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก คณะของพวกเราได้มุ่งหน้าไปที่เกาะมักตัน เพื่อขอพรแม่พระแห่งพระวินัยหรือแม่พระฉวีดำที่เมืองลาปูลาปู (Lapu-Lapu) ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ทางวัดมีพิธีปลงศพ แต่ยังสามารถขึ้นไปภาวนาขอพรจากแม่พระที่ห้องภาวนาหลังพระแท่นได้ เชื่อกันว่าพระรูปแม่พระวินัยองค์แรกนั้นนักบุญเอากุสตินได้แกะสลักขณะร่างพระวินัยคณะ เพื่อให้พระนางเป็นองค์อุปถัมภ์ เมื่อนักบุญเอากุสตินเสียชีวิตในปี ค.ศ. 430 ผู้ติดตามของท่านยังคงมีความศรัทธาต่อแม่พระฉวีดำ

สาเหตุที่เป็นสีดำเพราะทำจากไม้ในแอฟริกาซึ่งเนื้อเป็นสีดำ นัยว่าเพื่อให้กลมกลืนกับชาวแอฟริกันซึ่งผิวดำ เมื่อพวกวัลดัล (Valdals) รุกรานแอฟริกาในปี ค.ศ. 443 และปล้นพระศาสนจักร นักพรตคณะเอากุสตินได้นำพระรูปแม่พระฉวีดำหนีไปประเทศสเปน และมีผู้ได้รับการอัศจรรย์มากมายทำให้ความเชื่อศรัทธาต่อแม่พระฉวีดำกระจายและแพร่หลาย ปี ค.ศ. 711 พวกแขกมัวรุกรานสเปน นักพรตคณะเอากุสติเนียนได้ทำกล่องไม้สีดาบรรจุแม่พระฉวีดำไปซ่อนในถ้ำ ใช้หินปิดปากถ้ำไว้ กระทั่งปี ค.ศ. 1330 เมื่อพวกแขกมัวถูกขับไล่จากสเปนแล้ว นักพรตคนหนึ่งได้ฝันเห็นแม่พระ บอกให้เดินไปหาพระรูปแม่ที่ซ่อนไว้และได้พบอย่างอัศจรรย์

 วัดแม่พระแห่งพระวินัย (แม่พระฉวีดำ)
รูปแม่พระฉวีดำได้รับการวาดและนำมาที่โอปัน (Opon) ในปี ค.ศ. 1735 ส่วนรูปแม่พระฉวีดำที่เห็นในปัจจุบัน เป็นรูปแกะสลักที่ชาวพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งได้แกะสลักจากภาพวาดต้นฉบับ เพื่อขอบคุณแม่พระที่ช่วยให้เขาให้หายจากโรคในระยะสุดท้าย รูปนี้จึงมีอายุ 281 ปี ในปี ค.ศ. 1954 ซึ่งเป็นปีแม่พระ อัครสังฆมณฑลเซบูได้จัดประชุมเกี่ยวกับแม่พระขึ้น และในการปิดการประชุมวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1954 พระคาร์ดินัลฮูลิโอ โรซาเลส (Card. Julio Rosales) ได้เป็นประธานสวมมงกุฎที่ได้รับการเสกจากพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 ให้กับแม่พระและพระเยซูเจ้าที่กาปิตัล ไซท์ (Capitol Site) ท่ามกลางชาวเซบูประมาณ 3 แสนคน

อนุสรณ์มาเจลลันและลาปูลาปู

เราคงคุ้นชื่อ เฟอร์ดินานด์ มาเจลลัน (Ferdinand Magellan) นักสำรวจชาวโปรตุเกสซึ่งเป็นผู้ค้นพบเกาะเซบูที่ได้กล่าวถึงตั้งแต่ตอนแรก แม้จะเป็นชาวโปรตุเกสมีความเชี่ยวชาญในการเดินเรือ แต่ได้เสนอตัวทำงานให้กษัตริย์ชาร์ลส์ ที่ 1 แห่งสเปน เพื่อค้นหาเส้นทางเดินเรือสู่ทิศตะวันตกสู่หมู่เกาะโมโลกู (หมู่เกาะเครื่องเทศ) จึงได้รับสัญชาติสเปนและได้ชื่อว่าเป็นผู้เดินทางรอบโลกคนแรก แต่ตัวมาเจลลันไม่ได้เป็นผู้นำการเดินทางตลอดเส้นทาง เนื่องจากถูกลาปูลาปูฆ่าตายในการสู้รบที่เกาะมักตัน

 อนุสรณ์สถานมาเจลลันและลาปูลาปู ที่เกาะมักตันคณะของเราได้มาดูสถานที่ที่มาเจลลันขึ้นบกก่อนถูกกลุ่มของลาปูลาปูชาวพื้นเมืองสังหาร มีอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1866 เพื่อเป็นเกียรติแด่มาเจลลัน และอนุสาวรีย์ของลาปูลาปู หัวหน้าชาวพื้นเมืองบริเวณริมทะเล จากประวัติและบันทึกของผู้รอดชีวิตทำให้ทราบว่ามาเจลลันและคนของเขารวม 49 คนเดินทางจากเกาะเซบูเพื่อมาขึ้นบกที่เกาะมักตันเช้าวันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 1521 แต่ไม่สามารถนำเรือขึ้นฝั่งได้เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นหิน จึงลงจากเรือเดินลุยน้ำขึ้นฝั่งโดยทิ้งอีก 11 คนให้เฝ้าเรือ เมื่อเข้าใกล้แผ่นดินได้ถูกกองกำลังของลาปูลาปูมากกว่า 1,500 คน กระจายกำลังโจมตี มาเจลลันถูกแทงด้วยหอกไม้ไผ่และฟันด้วยดาบจนเสียชีวิต ดังนั้น ลาปูลาปู จึงเป็นชาวฟิลิปปินส์คนแรกที่ขับไล่และสังหารชาวยุโรปตามที่ปรากฎในแผ่นจารึก

หลังจากนั้น คณะของเราได้เดินทางไปที่วัดแม่พระดวงหทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งแห่งพระนางมารีย์ (Our Lady of the Sacred Heart Parish) เพื่อรับประทานอาหารและชมการแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาวเซบู ถือเป็นวัดหนึ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารและต้อนรับผู้มาร่วมงานเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ ครั้งที่ 51 จากกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาสเปนรวมถึงพวกเราจากประเทศไทยด้วย วัดแห่งนี้สร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และได้รับการถวายแด่พระเจ้าเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 1996

 วัดดวงหทัยศักดิ์สิทธิ์ย่ิงแห่งพระนางมารีย์


Don Daniele


Mango Park Hotel, Cebu City, PHILIPPINES.

January 28, 2016

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

เซบู ภาคเหนือ


แสวงบุญประเทศฟิลิปปินส์

ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016

วัดน้อยแห่งพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ 

เซบู ภาคเหนือ

ประเทศฟิลิปปินส์ มีชื่อที่เป็นทางการว่า “สาธารณรัฐฟิลิปินส์ (the Republic of the Philippines) เป็นประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีเกาะต่างๆ รวม 7,107 เกาะ แต่แบ่งออกเป็นหมู่เกาะ 3 กลุ่มใหญ่คือ หมู่เกาะลูซอน วิซายัส และมินดาเนา แบ่งการปกครองออกเป็น 18 แคว้น มี 81 จังหวัด โดยมีกรุงมะนิลาเป็นเมืองหลวง มีพื้นที่รวมกันประมาณ 300,000 ต.ร.ม. เล็กกว่าประเทศไทยเกือบเท่าตัวแต่มีประชากรมากกว่า ปัจจุบันมีประชากรกว่า 100 ล้านคน นับเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นต่อประชากรมากเป็นอันดับ 7 ของทวีปเอเชียและอันดับ 12 ของโลก ด้วยภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นเกาะ ทำให้ฟิลิปปินส์มีชายฝั่งทะเลรวมกันมากที่สุดในโลก

การแสวงบุญวันที่สอง (26 ม.ค. 2016) เริ่มจากไปเยี่ยมอารามคาแมลซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมที่พักเท่าใดนัก อารามแห่งนี้นอกจากเป็นแหล่งน้ำพุแห่งการภาวนาสำหรับคริสตชนที่เซบูแล้ว ยังมีความสำคัญทางเมืองในห้วงเวลาของการปฏิวัติประชาชนโค่นล้มประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ อี มาร์กอส หลังการเลือกตั้งสกปรกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1996 เนื่องจากได้ให้ที่หลบซ่อนแก่นางคอราซอน อาควิโน คู่แข่งคนสำคัญที่พ่ายแพ้การเลือกตั้ง การลุกฮือขึ้นของประชาชนโดยการสนับสนุนของพระศาสนจักรคาทอลิกครั้งนั้น เป็นภาพที่อยู่ในความทรงจำของผู้คนทั่วโลกที่เห็นพระสงฆ์และซิสเตอร์ร่วมเดินขบวนกับประชาชน ทำให้เครือข่ายของประธานาธิบดีมาร์กอสที่ครองอำนาจมากว่า 20 ปีถึงคราวล่มสลาย และนางอาควิโนได้เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศ

 อารามคาร์แมลที่เคยให้ที่หลบซ่อนแก่นางคอราซอน อาควิโนช่วงปฎิบัติประชาชน ค.ศ. 1996วัดนักบุญโทมัส เดอ วิลลานูเอวา (Sto. Tomas de Villanueva)

จากนั้นคณะของเราได้มุ่งหน้าสู่ภาคเหนือของเซบู โดยมีเป้าหมายที่วัดนักบุญโทมัส เดอ วิลลานูเอ ที่เมืองดาเนา (Danao) เพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระเจ้าสำหรับการชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ ครั้งที่ 51 และสำหรับชาวดาเนาที่ให้การต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่น โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ ปัญญา กิจเจริญ เป็นประธานในพิธี วัดแห่งนี้ถือเป็นวัดที่เก่าแก่มาก พบข้อความที่สลักบนไม้กางเขนเหนือประตูหน้าวัดว่า 1595-1995” เข้าใจว่าทำขึ้นโอกาสฉลองครบรอบ 400 ปีของการก่อตั้งชุมชนวัด

สิ่งที่น่าชมสำหรับคริสตชนฟิลิปปินส์คือความเชื่อศรัทธา แม้จะเป็นเวลาเกือบเที่ยงวันแต่มีผู้คนจำนวนมากมาร่วมพิธีกับพวกเรา นอกนั้นยังให้ความเคารพระสงฆ์มาก หลังพิธีพากันเข้ามาจับมือพระสงฆ์แตะที่หน้าผากของตนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ นัยว่าเพื่อเป็นการขอพรและแสดงความเคารพ เป็นภาพที่น่ารักมาก โดยเฉพาะกับพระสังฆราชและพระคาร์ดินัลด้วยแล้ว คิวจะยาวมาก มิใช่แต่เฉพาะที่ดาเนาเท่านั้น แต่ทุกแห่งที่ไปจะพบเจอบรรยากาศแบบนี้
 วัดนักบุญโทมัส เดอ วิลลานูเอวาเมืองดาเนา อายุเก่าแก่ 421 ปีแม้วันนี้ฝนจะตก แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับความรักของพระเจ้า ที่พวกเราสามารถสัมผัสได้ผ่านทางพี่น้องคริสตชนที่มาให้การต้อนรับ การอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เปลี่ยนจากรถยนต์ในวันแรกเป็นมอเตอร์ไซด์เคลื่อนที่เร็วจำนวน 4 คัน วิ่งนำหน้าท่ามกลางสายฝนพร้อมให้สัญญาณไฟและสัญญาณมือ เพื่อขอทางจากผู้ร่วมใช้ถนนให้หยุดหรือชะลอความเร็ว ทำให้พวกเราเดินทางได้เร็วขึ้น อีกทั้งมีรถยนต์ตำรวจและรถพยาบาลคอยปิดท้ายอีก

เป้าหมายแห่งที่สองของวันนี้คือ การไปเยี่ยมชมอารามนักบวชเบเนดิกตินที่ก่อตั้งโดยนักบุญซิสเวสเตอร์ เป็นคณะนักบวชที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียและเพิ่งก่อตั้งที่เซบูได้ไม่นาน ภายในวัดซึ่งอยู่ไม่ไกลนักมีรูปวาดพระพักตร์ของพระเยซูเจ้าทรงรับทรมานด้านหลังพระแท่นให้ผู้แสวงบุญได้ขอพร พร้อมกับบทภาวนาใต้ภาพว่า “O loving Father, Listen to the prayers of these pilgrims whose prayer intention are surrender at your feet. Mercifully look at their lives; fill them with you love. Let them become sensitive to the promptings of your Spirit. Draw them close the Sacred Heart of Jesus your beloved Son…” เป็นภาพที่เห็นแล้วมีกำลังใจและเสริมพลังสำหรับคนที่กำลังอ่อนล้าได้ดีทีเดียว

 อารามนักบุญเบเนดิกตินจากอินเดียและรูปพระพักตร์พระเยซูเจ้าวัดน้อยแห่งพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ (Chapel of the Holy Relics)

สถานที่สุดท้ายซึ่งโดดเด่นที่สุดสำหรับวันนี้คือ การเดินทางไปขอพรที่วัดน้อยแห่งพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ซานโฮเซ (San Jose) ซึ่งตั้งอยู่บนเขาทาร์บอห่างจากตัวเมืองเซบูประมาณ 10 กิโลเมตร วัดน้อยแห่งนี้เป็นที่รวมของพระธาตุของนักบุญต่างๆ และบุญราศีของพระศาสนจักรกว่า 1,300 ชิ้น ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2012 โดยนักพรตคณะเอากุสติเนียน (Order of the Discalced Augustinians) เพื่ออุทิศถวายแด่พระเจ้าสำหรับชิ้นส่วนที่เหลืออยู่ของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้เป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าด้วยชีวิตในโลกนี้และได้อยู่กับพระเจ้าในสวรรค์

พระธาตุนักบุญแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1) ชั้นที่หนึ่ง ได้แก่ ชิ้นส่วนร่างกายของบรรดานักบุญ เช่น กระดูก เลือด เนื้อ เส้นผม, 2) ชั้นที่สอง ได้แก่ ข้าวของเครื่องใช้ของบรรดานักบุญ เช่น เสื้อผ้า หนังสือ ของใช้ โลงศพ และ ชั้นที่สาม ได้แก่ สิ่งต่างๆ ที่ได้สัมผัสกับพระธาตุชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สอง พระธาตุที่มีทั้งหมดในวัดน้อยนี้ส่วนใหญ่เป็นพระธาตุชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สอง ที่โดดเด่นคือพระธาตุที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูเจ้า โมเสส และประกาศกเอลียาห์ที่อยู่เหนือสุด ซึ่งเป็นก้อนหินที่นำมาจากแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ รองลงมาคือพระธาตุของบรรดาอัครสาวกทั้งหมดของพระเยซูเจ้า และผู้ตั้งนักบวชคณะต่างๆ

 วัดน้อยแห่งพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่เนินเขาทาร์บอ ซึ่งมีพระธาตุนักบุญกว่า 1,300 ชิ้นนอนนั้น ยังมีตู้หนึ่งซึ่งเป็นที่รวมของพระธาตุของนักบุญมรณสักขีในทวีปเอเชีย มีพระธาตุของบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง จากประเทศไทยด้วย แต่ยังขาดพระธาตุของบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน (คงต้องเดินทางมาที่นี่อีกครั้ง) เมื่อได้ดื่มด่ำกับพระพรและการวอนขอพระพรจากพระธาตุของนักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์จนเต็มอิ่มแล้ว คณะของพวกเราได้เดินทางกลับโรงแรมที่พัก ต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรและความรักในวันที่สองของการแสวงบุญDon Daniele


Mango Park Hotel, Cebu City PHILIPPINES.
January 27, 2016