วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 2 ฉบับที่ 90

Text Box:  สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 2  ฉบับที่ 90,  อาทิตย์ที่ 29 มกราคม  ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560):  http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230È086-231-3231

รา
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา
ฉลองตรุษจีนที่วัดนักบุญเปโตร มุกดาหาร เสาร์ที่ 28 มกราคม 2017
พี่น้องที่รัก พิธีกรรมวันนี้ เราจะได้เห็นถึงคุณค่าที่คริสตชนควรยึดเป็นแนวทางในการเจริญชีวิต และเป็นสิ่งที่ท้าทายชีวิตคริสตชนในปัจจุบัน ในอันที่จะทำให้เราได้พบความสุข ความหวัง ความชื่นชมยินดี และสันติสุขที่แท้จริง บุญลาภ คือคุณค่าที่พระเยซูเจ้าทรงท้าทายเรา ซึ่งต่างไปจากค่านิยมของสังคมที่เราอาศัยอยู่ พระเยซูเจ้าต้องการให้เราได้ยึดพระเจ้าเป็นอันดับแรกในชีวิต พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สามารถให้หลักประกันความสุข ความหวัง ความชื่นชมยินดีและสันติสุขแท้จริง
พระเยซูเจ้าทรงสัญญาจะประทานรางวัลยิ่งใหญ่ สำหรับผู้เจริญชีวิตตามคำสอนของพระองค์ นั่นคือ “บุญลาภ ความสุขที่แท้จริง” ที่ใจเราแสวงหา ซึ่งโลกหรือสิ่งที่เราเป็นเจ้าของไม่สามารถตอบสนองได้ ให้เราได้หยุดสักครู่เพื่อพิจารณาถึงคุณค่าที่พระเยซูเจ้าพูดถึงในคำเทศนาบนภูเขาในพระวรสารวันนี้
 พิธีฉลองครบรอบ 25 ปีชีวิตสงฆ์ ของคุณพ่อเปาโล ฉลอง แก้วอาศา
ณ วัดนักบุญฟรังซิส เดอ ซาล เชียงยืน ศุกร์ที่ 27 มกราคม 2017
บทอ่านที่หนึ่ง พูดถึงรูปแบบชีวิตของผู้ที่เดินในหนทางของพระเจ้า เราต้องแสวงหาพระเจ้าด้วยความจริงใจ เพราะพระองค์ทรงพอพระทัยคนที่มีใจสุภาพและจะทรงลงโทษคนหยิ่งยโสที่ภูมิใจในตนเอง ดังนั้น จึงควรแสวงหาความชอบธรรมและความถ่อมตน หากเรารับใช้พระเจ้าเราจะพบกับสันติและความสุขที่เราปรารถนา
บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้แสดงให้เราเห็นว่า พระเจ้าไม่ได้เลือกคนที่ชาญฉลาด มีอำนาจบารมี หรือมีชาติตระกูล แต่พระองค์ทรงเลือกคนยากจน คนอ่อนแอ และต่ำต้อย เพื่อแสดงว่าทุกสิ่งเป็นไปได้อาศัยพระองค์ทรงช่วยเหลือ ดังนั้น เราไม่ควรภูมิใจในความสามารถที่เรามี หรือเสียใจในความอ่อนแอของตน แต่เราควรดีใจที่พระเจ้าทรงเหลือกเราอย่างที่เราเป็น
พระวรสาร ในพระวรสารได้นำเสนอคุณค่าที่พระเยซูเจ้าทรงสอนและเจริญชีวิต พระองค์ทรงต้องการให้ศิษย์ของพระองค์เดินในเส้นทางแห่งความต่ำต้อย ความเมตตากรุณา และการให้อภัย คำเทศนาบนภูเขาเรื่อง บุญลาภ จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายใหญ่หลวงและเป็นคำสัญญาที่จะประทานรางวัลยิ่งใหญ่ สำหรับผู้เจริญชีวิตตามคำสอนของพระองค์
 พิธีฉลองตรุษจีนของพี่น้องชาวเวียดนาม วัดนักบุญเปโตร มุกดาหาร
โดย คุณพ่ออันตน วีระเดช ใจเสรี อุปสังฆราช เสาร์ที่ 28 เมษายน 2017
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1)     วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2017 วันศุกร์ต้นเดือน มีการส่งศีลมหาสนิทคนป่วยและผู้สูงอายุ
2)     วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2017 ขอเชิญร่วมฉลองวัดนักบุญกาทารีนา ทุ่งมน, วัดแม่พระเมืองลูร์ด น้ำบุ้น, วัดพระจิตเจ้า โนนหัวช้าง และวัดนักบุญเปาโล สุขเจริญ
3)     วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2017 ขอเชิญร่วมพิธีถวายวัดใหม่แด่พระเจ้า วัดแม่พระรับสาร หนองเดิ่น-ดอนขาว พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
4)     วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2017 ขอเชิญร่วมฉลองวัดนักบุญมารีอา มักดาเลนา นาโพธิ์ และวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
5)     เงินทานวันอาทิตย์ (22 มกราคม) มิสซาเช้า จำนวน 2,050.- บาท มิสซาเย็น 225.- บาท รวม 2,275.- บาท และเงินต้นอุทิศให้มาระโก วิจิตร แสงฉวี ครบ 100 วัน จำนวน 1,130.- บาท
6)     ขอขอบคุณ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ที่บริจาคเงินสมทบกองทุนบูรณะหอระฆัง 5,000.- บาท
 พี่น้องชาวป่าพนาวัลย์ร่วมฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ
ร่วมความยินดีกับคุณพ่อทวีชัย ศรีวรกุล เสาร์ที่ 28 มกราคม 2017
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
วันอาทิตย์
29
10.00 น.
19.30 น.
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา
† สุขสำราญ พี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
สุขสำราญ ค.นายเนียน-นางเยิ๊ด ยายเอิ๊ด และลูกหลาน
† อุทิศ เปโตรเอิ๊ด, เปโตรยู, มารธา เสวียน, ญาติพี่น้องที่ล่วงลับและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
จันทร์
30
18.30 น.
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

วันอังคาร
31
18.30 น.
ระลึกถึง น.ยอห์น บอสโก

วันพุธ
01
18.30 น.
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดี
02
18.30 น.
ฉลองการถวายพระกุมาร

วันศุกร์
03
18.30 น.
วันศุกร์ต้นเดือน

วันเสาร์
04
18.30 น.
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา การประชุมพลมารีเปรซิเดียมแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล อาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017

 พี่น้องชาวป่าพนาวัลย์ช่วยกันเตรียมทำซุ้มประตูทางเข้าวัดใหม่
อาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

บันทึกการเฝ้ารับเสด็จที่นิรมัย

บันทึกการเฝ้ารับเสด็จที่นิรมัย
ภาพการเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดที่โรงเรียนชุมชนนิรมัย 13 มกราคม 2560
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของการศึกษาไทย โดยเฉพาะในชนบทที่ห่างไกล ที่ทรงเสด็จเยี่ยมและพระราชทานโครงการตามพระราชดำริสำหรับนักเรียนและโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดารทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ยังด้อยโอกาส ให้มีความพร้อมและได้รับการพัฒนาเท่าเทียมโรงเรียนในเมือง
บ้านนิรมัย เป็นหมู่บ้านคาทอลิกขนาดใหญ่ในอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1953 (พ.ศ. 2496)  จากการรวมตัวของคริสตชนที่อพยพมาจากบ้านโคกสะอาด, บ้านเหล่า, บ้านหนองคู, บ้านหนองทาม และบ้านนาดูน จังหวัดอุบลราชธานี  เนื่องจากไม่มีที่ทำกินและความแห้งแล้ง  โดยมีคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ แท่ง  ยวงบัตรี เป็นผู้ดูแลจัดหาสถานที่ วางผังหมู่บ้านและเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จเยี่ยมโรงเรียนชุมชนนิรมัยครั้งแรก เมื่อวันที่  26 ตุลาคม  2547 กระทั่งวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 08.08 น. ได้ทรงเสด็จเยี่ยมโรงเรียนชุมชนริมัยอีกครั้ง เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
ในการเสด็จเยี่ยมครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติที่ชมรมไทยซิกข์อุปถัมภ์จัดสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และเยี่ยมประชาชนที่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด
โอกาสเดียวกันนี้ บาทหลวงมีคาแอล วัชรินทร์ ต้นปรึกษา เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย พร้อมกับบาทหลวงดาเนียล ขวัญ ถิ่นวัลย์, บาทหลวงยอห์น บัปติสต์ จีระศักดิ์ อุ่นหล้า, บาทหลวงยอห์น บัปติสต์ อติชาติ ธรรมวงศ์ และภคินี 2 รูปที่ประจำวัดนิรมัย ได้เฝ้ารับเสด็จด้วย โดยมีภาพถ่ายทั้งหมด 4  ภาพดังนี้
ภาพที่ 1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กำลังฟังและจดบันทึกสิ่งที่บาทหลวงวัชรินทร์ ต้นปรึกษา ทูลรายงานเกี่ยวกับวัดนิรมัยพร้อมกับผายมือไปยังบาทหลวงและภคินีที่มารับเสด็จด้วย ซึ่งประจำที่วัดนิรมัยและวัดใกล้เคียง
ภาพที่ 2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กำลังฟังและจดบันทึก เป็นภาพที่ต่อเนื่องจากภาพแรก ข้อความที่บาทหลวงวัชรินทร์ทูนรายงานคือ “กระผมบาทหลวงวัชรินทร์ ต้นปรึกษา เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย ซึ่งเป็นคาทอลิกทั้งหมด มีจำนวนประชากร 2,600 คน เหล่านี้คือบาทหลวงและภคินีที่ประจำที่นิรมัยและวัดใกล้เคียง”
ภาพที่ 3 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงแย้มพระสรวลและตรัสตอบว่า “ก็ดีนะ เมื่อสักครู่คุณครูได้รายงานว่าเด็กที่นี่ต้องมาวัดร่วมพิธีทุกเช้าด้วย เคร่งครัดดีนะ” ถือห้วงเวลาที่บาทหลวงและภคินีทั้งหมดต่างยิ้มด้วยความปลื้มปีติในความเป็นกันเองที่พระองค์ตรัส
ภาพที่ 4 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กำลังฟังจดบันทึก เห็นพระองค์เพียงด้านข้างไม่เห็นพระพักตร์ เป็นภาพอีกมุมหนึ่งที่ถ่ายโดยช่างภาพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (คนที่ยกกล้องถ่ายรูปในภาพแรก)
สามภาพแรก ถ่ายโดยช่างภาพของโรงเรียนชุมชนนิรมัย เวลา 10.04 น. ของวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ส่วนภาพสุดท้าย ถ่ายโดยช่างภาพจากสำนักงานสาธรณสุขจังหวัดสกลนคร ถือเป็นภาพประทับใจและวินาทีประวัติศาสตร์ ที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างใกล้ชิดและหน้าต่อหน้า
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของการศึกษาไทยและปวงชนชาวไทยสืบไป และขอบันทึกเหตุการณ์ในวันนั้นไว้เป็นหลักฐานสำหรับอนุชนรุ่นหลัง ก่อนที่ทุกอย่างจะลืมเลือนไป พร้อมกันนี้ ขอขอบพระคุณเจ้าของภาพประวัติศาสตร์ทั้ง 4 ภาพ ในโอกาสนี้ด้วย
บาทหลวงขวัญ ถิ่นวัลย์
BAN THAEO, เสนา อยุธยา
25 มกราคม 2017

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 2 ฉบับที่ 89

Text Box:  สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 2  ฉบับที่ 89,  อาทิตย์ที่ 22 มกราคม  ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560):  http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230È086-231-3231

รา
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา
สมาชิกใหม่ของวัดป่าพนาวัลย์ มีคาแอล ธาวิน ดาลุนพัน
พี่น้องที่รัก การเป็นศิษย์และศาสนบริการเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคริสตชน เราแต่ละคนได้รับการเรียกให้มาเป็นศิษย์และรับใช้ พระเยซูเจ้ายังคงกระทำภารกิจแห่งการรับใช้ของพระองค์ต่อไปในโลกสำหรับมนุษยชาติผ่านทางพระศาสนจักร ซึ่งไม่ได้หมายถึงศาสนบริกรที่ได้รับศีลบวชคือพระสงฆ์และนักบวชเท่านั้น แต่พระศาสนจักรหมายถึงเราทุกคน
ความทุกข์ยากลำบากยังคงมีอยู่ในโลก เพราะคริสตชนแต่ละคนไม่ได้ดำเนินชีวิตเป็นศิษย์ที่แท้จริงของพระองค์ ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ดีของพระองค์ กระแสเรียกของเราแต่ละคนคือการรับใช้คนอื่น (ลีโอ ตอลสตอย) ให้เราได้เงียบสักครู่หนึ่ง เพื่อพิจารณาว่าเราได้ดำเนินชีวิตในการรักและรับใช้เพื่อนพี่น้องของเรามากน้อยแค่ไหน เราได้ทำหน้าที่คริสตชนตามที่พระเจ้าทรงเรียกเราดีเพียงใด
 มีคาแอล ธาวิน ดาลุนพัน เป็นบุตรของนายชิน ซางฮอนกับมารีอา ดารุณี ดาลุนพัน
ได้รับศีลล้างบาป วันที่ 16 มกราคม 2017 
บทอ่านที่หนึ่ง ประกาศกอิสยาห์มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแคว้นเศบูลุนและนัฟทาลีว่าเป็นการลงโทษของพระเจ้า อันเนื่องมาจากบาป โดยเฉพาะกษัตริย์ที่ขาดความเชื่อในพระเจ้า ทำให้อิศยาห์ฝันถึงกษัตริย์ที่กำลังจะมาเป็นแสงสว่างขับไล่ความมืด เป็นองค์สันติราชาที่แท้จริง
บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้แนะนำชาวโครินทร์ให้ดำเนินชีวิตเยี่ยงบุตรแห่งความสว่าง หลักเลี่ยงการแบ่งแยกและการเป็นอริกัน โดยชี้ให้เห็นว่าทุกคนได้รับการเรียกให้เป็นศาสนบริกรของพระคริสตเจ้า ร่วมส่วนในภารกิจของพระองค์ ในการเป็นแสงสว่างแก่คนที่อยู่ในความมืด
พระวรสาร นักบุญมัทธิวได้อธิบายว่าสิ่งที่ประกาศกอิสยาห์ทำนายนั้น ได้ปรากฏเป็นจริงในพระเยซูเจ้า ผ่านทางการเทศน์สอนและการรักษาของพระองค์ ที่ทรงเชื่อเชิญทุกคนให้เข้าในอาณาจักรของพระเจ้าผ่านทางการเป็นทุกข์กลับใจ พระเยซูเจ้าทรงนำแสงสว่างมาสู่คนที่อยู่ในความมืด เพื่อทำให้คำสัญญาของพระเจ้าเป็นจริง
 ร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องวัดอัครเทวดามีคาแอล ปากทวยโอกาสฉลองวัด
และพิธีเปิดงานวันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิกนครพนม 21 มกราคม 2017
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1)     วันที่ 23-26 มกราคม 2017 คุณพ่อไปประชุมกลุ่มเพื่อนพระสงฆ์แสงธรรมที่เขาใหญ่ นครราชสีมา หากใครมีความจำเป็นเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ติดต่ออาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
2)     วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2017 ฉลองครบรอบ 25 ปีชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อเปาโล ฉลอง แก้วอาศา ที่นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ วัดเชียงยืน เวลา 16.00 น.
3)     วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2017 ขอเชิญร่วมฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ และฉลองตรุษจีนนักบุญอันนา หนองแสงและวัดนักบุญเปโตร มุกดาหาร
4)     วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2017 สามเณราลัยฟาติมาท่าแร่ มาแผ่ข้าวและขอการสนับสนุนจากพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
5)     วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2017 ขอเชิญร่วมฉลองวัดนักบุญกาทารีนา ทุ่งมน, วัดแม่พระเมืองลูร์ด น้ำบุ้น และวัดพระจิตเจ้า โนนหัวช้าง
6)     เงินทานวันอาทิตย์ (8 มกราคม) มิสซาเช้า จำนวน 950.- บาท มิสซาเย็น 440.- บาท รวม 1,390.- บาท
7)     ขอขอบคุณ คุณตาวัน ดาลุนพัน ที่บริจาคเสาต้นเต็ง 1 ต้นให้วัดเพื่อใช้ประโยชน์
 การประชุมพลมารีย์เปรซิเดียมแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล อาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2017
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
วันอาทิตย์
22
10.00 น.
19.30 น.
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา
อุทิศ เปโตรทวีวัฒน์ ตระกูลมา และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
† สุขสำราญ ครอบครัวอินทวี-มณีรัตน์ ใจเสรี
† อุทิศ เปโตรไสว-อันนา เหียน ใจเสรีม เปโตร ดิ้ง-การทารินา วิไล และราฟาแอล วัชรินทร์ อุดมเดช
จันทร์
23
18.30 น.
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

วันอังคาร
24
18.30 น.
ระลึกถึง น.ฟรังซิสเดอซาลส์

วันพุธ
25
18.30 น.
ฉลองการกลับใจของน.เปาโล

วันพฤหัสบดี
26
18.30 น.
ระลึกถึง น.ทิโมธีและน.ทิตัส

วันศุกร์
27
18.30 น.
ระลึกถึง น.อังเยลา เมริชี

วันเสาร์
28
18.00 น.
ระลึกถึง น.โทมัส อาไควนัส น้องบุ๋ม-น้องบิว บุตรสาวของมาระโก วิจิตร แสงฉวี โอกาสทำบุญครบ 100 วันของบิดา
อาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2017