วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 2 ฉบับที่ 77

Text Box:   สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 2  ฉบับที่ 77,  อาทิตย์ที่ 30  ตุลาคม  ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559):  http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230086-231-3231

รา
สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา
พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองอารามซีโตแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ โคกสะอาด
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2016
พี่น้องที่รัก พระวรสารวันนี้ได้สอนเราให้พิจารณาไตร่ตรองถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต พระเยซูเจ้าทรงสอนให้เรารักพระเจ้าสิ้นสุดจิตใจ และรักเพื่อนพี่น้องโดยเฉพาะคนยากจน อีกทั้งยอมลำบากเพื่อจะได้รับเกียรติมงคลรุ่งเรืองกับพระเจ้า ประการสำคัญ พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราได้รับความรอดนิรันดร
เหนือสิ่งอื่นใด ให้เราปรารถนาที่จะพบกับพระเยซูเจ้าอย่างจริงใจเช่นเดียวกับศักเคียส และต้อนรับพระองค์เข้ามาในบ้านของเราด้วยความยินดี เป็นต้นในศีลมหาสนิทในพิธีบูชาขอบพระคุณที่เรากำลังจะรับ และในเพื่อนพี่น้องที่เราพบเห็น ให้เราได้ถามตัวเราเองว่าเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง และลงมือปฏิบัติทันทีเช่นเดียวกับศักเคียสหรือไม่
 มีพระภิกษุ คณะสงฆ์ นักบวชชาย-หญิงและพี่น้องสัตบุรุษมาร่วมพิธีจำนวนมาก
บทอ่านแรก พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์ในประวัติศาสตร์ในฐานะที่เป็นองค์แห่งความดีและความเมตตา พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงชีวิตและประทานความรอดแก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ ทรงไว้ซึ่งความเมตตาต่อทุกคน ทรงรักทุกคนโดยไม่เลือกหน้า ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ใครถูกทำลาย แต่ปรารถนาที่จะอภัยบาปแก่ผู้ที่สำนึกผิดและกลับมาหาพระองค์
บทอ่านที่สอง เปาโลได้เตือนกลุ่มคริสตชนของท่านให้ระวังประกาศกปลอม ที่ทำนายเกี่ยวกับการพิพากษาในอนาคต ไม่ใช่หน้าที่คริสตชนที่แสวงหาเครืองหมายหรือเชื่อในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่จะต้องจะต้องดำเนินชีวิตให้เหมาะสมและตระหนักถึงคุณค่าแห่งการเรียกของพระเจ้า โดยชี้ให้เห็นว่าการเสด็จมาของพระคริสตเจ้าจะยังไม่เกิดขึ้น
พระวรสาร พระวรสารวันนี้บอกให้เราทราบถึงการกลับใจของหัวหน้าคนเก็บภาษีผู้มั่งคั่งชื่อศักเคียส เขาได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงที่จะเห็นพระเยซูเจ้า และพระองค์ทรงตอบสนองความต้องการของเขา โดยเสด็จไปพักที่บ้านและนำความรอดมาสู่บ้านของเขา ศักเคียสเป็นตัวอย่างสำหรับคนที่รอคอยพระเยซูเจ้าและต้องการการช่วยให้รอดจากพระองค์
 มีรองอธิการเจ้าคณะและพี่น้องชาวเวียดนามจากประเทศเวียดนามมาร่วมพิธีด้วย
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1)     วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2016 หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีโรงทานบะหมี่ โอกาสวันคล้ายวันเกิดของ นางสาวฐิติรีย์ ภักดีเกษมไชย และเวลา 13.00 น. ขอเชิญสภาอภิบาลวัด ผู้นำหมู่บ้านและผู้นำชุมชนร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อเตรียมฉลองครบรอบ 30 ปีชุมชนวัดของเรา ณ ศาลามีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์
2)     ทางวัดได้จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกสีน้ำเงิน “เก้าอี้ทอง” จำนวน 100 ตัว เพื่อเป็นสมบัติของวัด ขอพี่น้องได้ช่วยกันรักษา
3)     มีซองขอมิสซาเดือนพฤศจิกายนที่เราภาวนาอุทิศให้ผู้ล่วงลับ ขอพี่น้องได้นำไปแจกจ่ายเพื่อขอมิสซาสำหรับญาติพี่น้องผู้ล่วงลับของเรา ซึ่งซองนี้จะรวบรวมนำไปส่งให้สังฆมณฑลในนามวัดของเราเหมือนปีที่ผ่านมา
4)     วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2016 ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศให้ผู้ล่วงลับและพิธีปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำที่วัดของเรา พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 18.00 น.
5)     วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2016 ขอเชิญร่วมพิธีสมรสระหว่างนายซิกกุดรู วิคนี่ ซิกกุซอน กับนางสาวรุ่งจิตร ตระกูลมา พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 14.00 น.
6)     เงินทานวันอาทิตย์มิสซาเช้า จำนวน 1,189.- บาท
7)     เงินทำบุญ สมทบทุนสร้างอนุสรณ์สถานพระอัครสังฆราชมีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์ (1) นายนิทัศกร ชีวเรืองโรจน์ 1,000.- บาท
 เก้าอี้พลาสติก "เก้าอี้ทอง" จำนวน 100 ตัวที่ได้รับการสนับสนุนจากสุภาทัวร์
ขอขอบคุณผู้มีน้ำใจดีทุกท่าน
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
วันอาทิตย์
30
10.00 น.
สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา
สุขสำราญพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
† อุทิศ มาระโก วิจิตร แสงฉวี
จันทร์
31
18.30 น.
สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

วันอังคาร
01
18.30 น.
สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

วันพุธ
02
18.30 น.
สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดี
03
18.00 น.
วันภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ
และปิดเดือนแม่พระ
วันศุกร์
04
18.30 น.
ระลึกถึง น.ชาร์ลโบโรเมโอ พระสังฆราช

วันเสาร์
05
14.00 น.
พิธีสมรถ ซิกกี้-รุ่งจิตรการสวดสายประคำที่บ้านยายแก้ว คำผาเยือง เสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2016การให้อภัยด้วยเมตตาของพระเจ้า

การให้อภัยด้วยเมตตาของพระเจ้า
วันอาทิตย์
สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา
ปี C
ปชญ 11:22; 12:1
2 ธส 1:11-2:2
ลก 19:1-10
บทนำ
พระอัครสังฆราชฟูลตัน จอห์น ชีน (Fulton John Sheen, 1895-1979) ชาวสหรัฐซึ่งมีชื่อเสียงในการทำรายการวิทยุและโทรทัศน์ เจ้าของรายการ “ชีวิตคือการอยู่อย่างมีคุณค่า” (Life is Worth Living) ได้เริ่มต้นรายการด้วยการบอกผู้ชมว่า “ชีวิตคือการอยู่อย่างมีคุณค่าหรือชีวิตคือความโง่เขลาและน่าเบื่อหน่าย?  ชีวิตจะไม่น่าเบื่อไร้ความหมายหากชีวิตนั้นมีเป้าหมาย” บทอ่านวันนี้บอกเราว่าชีวิตคือการอยู่อย่างมีคุณค่า เมื่อเราพร้อมที่จะมีประสบการณ์การให้อภัยด้วยเมตตาของพระเจ้า ซึ่งยอมรับเราอย่างที่เราเป็น
ศักเคียส เป็นหัวหน้าคนเก็บภาษีที่ด่านเมืองเยรีโค มีฐานะร่ำรวยแต่เป็นที่เกลียดชังของผู้คนทั่วไป เพราะการเก็บภาษีให้ศัตรูและเก็บส่วนที่เหลือเป็นของตนเอง ซึ่งตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับชื่อของเขา “ศักเคียส” ในภาษาฮีบรูแปลว่า “บริสุทธิ์” หรือ “ผู้ชอบธรรม” แต่ลูกาต้องการแสดงให้เห็นว่า เขาได้กลายเป็นผู้ชอบธรรมสมชื่อหลังจากได้พบกับพระเยซูเจ้า
ด้วยความที่ศักเคียสเป็นคนเตี้ย กอปรกับมีผู้คนมากมาย ทำให้เขาไม่สามารถมองเห็นพระเยซูเจ้าได้ แต่เขาไม่ละความพยายาม วิ่งนำหน้าไปปีนขึ้นต้นมะเดื่อเทศเพื่อจะได้เห็นพระองค์ คงเป็นเรื่องน่าอายไม่น้อยที่เศรษฐีผู้มั่งคั่งที่สุดแห่งเยรีโคต้องมาปีนต้นไม้ เพื่อจะได้เห็นอาจารย์ชาวยิวคนหนึ่ง แต่ความต้องการพบพระเยซูเจ้าของเขามีมากกว่าความอาย พระเยซูเจ้าทรงมองมาที่เขา เรียกชื่อและตรัสกับเขาให้รีบลงมาเพราะพระองค์จะไปพักที่บ้านของเขา นี่คือความยินดีล้นเหลือที่เขาไม่เคยได้รับจากใครเช่นนี้มาก่อน

1.           การให้อภัยด้วยเมตตาของพระเจ้า
การที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกชื่อศักเคียสและตรัสว่าจะไปพักที่บ้านของเขา คือเหตุการณ์ที่ช๊อกความรู้สึกของชาวยิว เพราะการไปพักที่บ้านของคนที่ชาวยิวถือว่าเป็นคนบาปที่สุด เป็นสิ่งที่ชาวยิวทั่วไปไม่ทำกันและรับไม่ได้ แต่พระเยซูเจ้าได้แสดงให้เห็นถึงความรักและพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อคนบาป พระองค์มิได้เสด็จมาเพื่อตามหาคนชอบธรรม แต่เพื่อตามหาคนบาปและคนที่หลงไป พระองค์ทรงเรียกชื่อเขาเหมือนผู้เลี้ยงแกะที่ดีซึ่งจำชื่อแกะได้ทุกตัว
พระเยซูเจ้าทรงรู้ว่าศักเคียสเป็นเหมือนกับคนทั่วไปที่มีความดีในตัวเอง แต่ความดีนั้นต้องการความรักและความเข้าใจ เพราะศักเคียสเคยชินกับการเป็นคนเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบคนอื่น สร้างความร่ำรวยให้ตนเองบนความทุกข์ของผู้อื่น และพึงพอใจในความสะดวกสบายที่ตนได้รับ ถึงเขาจะเป็นคนที่ร่ำรวยมาก แต่ในส่วนลึกแห่งจิตใจเขาเป็นคนยากจน สิ่งที่เขาแสวงหามาตลอดชีวิตคือ ความรัก อย่างที่นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตากล่าวไว้ “โรคที่คนส่วนใหญ่เป็นมากที่สุดในปัจจุบันคือโรคขาดความรัก”
ศักเคียส ได้รับการให้อภัยที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาจากพระเยซูเจ้า ซึ่งเขาไม่เคยได้รับเช่นนี้มาก่อน การให้อภัยด้วยเมตตาของพระเจ้าสัมผัสใจเขา ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตนเองจากที่เคยเห็นแก่ตัว เป็นคนที่รู้จักให้และแบ่งปันสิ่งที่เขามีกับคนอื่น และชดเชยสิ่งที่ได้โกงใครมาถึงสี่เท่า เขาได้ทำมากกว่าที่กฎหมายกำหนด นี่คือเครื่องหมายแห่งการกลับใจที่ทำให้เขาได้รับความรอด “วันนี้ ความรอดพ้นมาสู่บ้านนี้แล้ว” (ลก 19:9)

2.            บทเรียนสำหรับเรา
เรื่องราวของศักเคียสได้ให้บทเรียนที่สำคัญสำหรับเราคริสตชนหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
ประการแรก เราต้องสำนึกในความบาปผิดของเรา เราแต่ละคนต่างเป็นคนบาป มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้กลับใจอย่างสิ้นเชิงในวันนี้ พระองค์ทรงรักเราแม้เราจะเป็นคนที่ไม่น่ารัก เต็มไปด้วยความโน้มเอียงในทางบาป ราคะตัณหาและอกุศลจิต ให้เราสำนึกในความบาปของตนและตอบรับการเรียกของพระองค์ให้กลับใจ เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่
ประการที่สอง ให้เราได้ให้อภัยด้วยเมตตาเหมือนพระเยซูเจ้า การให้อภัยด้วยเมตตาของพระเยซูเจ้าได้สัมผัสใจของศักเคียส ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตนเองและชดเชยความผิดที่ได้กระทำกับผู้อื่น เราจึงต้องพร้อมที่จะยอมรับและให้อภัยความผิดของกันและกันด้วยใจกว้าง ให้โอกาสกับทุกคนที่ผิดพลาด มีแต่ความรักและการให้อภัยด้วยเมตตาเท่านั้น ที่จะลดความแตกแยกรุนแรงและความเกลียดชังในสังคมลงได้ 
ประการที่สาม เราต้องมีใจกว้างและรู้จักแบ่งปัน ศักเคียสได้เปลี่ยนแปลงตนเองจากคนละโมบเป็นคนใจกว้าง จากคนเห็นแก่ตัวเป็นคนที่คิดถึงอื่น เกิดการเปลี่ยนแปลงจากส่วนลึกแห่งจิตใจ นี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องจากเราให้มีท่าทีแบบเดียวกับศักเคียส มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้อื่น รู้จักให้และแบ่งปันสิ่งที่เรามีกับผู้อื่นด้วยใจกว้าง

บทสรุป
พี่น้องที่รัก พระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าได้สอนเราให้พิจารณาไตร่ตรองถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต พระองค์ทรงสอนให้เรารักพระเจ้าสิ้นสุดจิตใจ และรักเพื่อนพี่น้องโดยเฉพาะคนยากจน ประการสำคัญ พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราทุกคนได้รับความรอดพ้น ให้เราปรารถนาที่จะพบกับพระเยซูเจ้าอย่างจริงใจเช่นเดียวกับศักเคียส และต้อนรับพระองค์เข้ามาในบ้านของเราด้วยความยินดี เป็นต้นในศีลมหาสนิทในพิธีบูชาขอบพระคุณและในเพื่อนพี่น้องที่เราพบเห็น
พระเจ้าคือองค์แห่งความรักหาที่สุดมิได้และทรงเป็นองค์แห่งความดีบริบูรณ์ ที่ทรงรักและให้อภัยเราเสมอ พระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งเราแม้ว่าเราจะเป็นคนบาปหรือละทิ้งพระองค์ เราต้องพร้อมที่จะกลับใจและเปลี่ยนแปลงตนเองเช่นเดียวกับศักเคียส ที่เปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินชีวิตโดยทันที อีกทั้ง ต้องพร้อมที่จะรักและให้อภัยความผิดของและกันด้วยใจกว้าง เพราะนี่คือเงื่อนไขของการได้รับความรอดนิรันดร
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
khuanthinwan@gmail.com
San Tomasso Ashram, วัดป่าพนาวัลย์
29 ตุลาคม 2016

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 2 ฉบับที่ 76

Text Box:   สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 2  ฉบับที่ 76,  อาทิตย์ที่ 23  ตุลาคม  ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559):  http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230086-231-3231

รา
สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
ฉลองครบรอบ 27 ปีการสถาปนาเป็นบุญราศี 22 ตุลาคม 2016
พี่น้องที่รัก พระวรสารในอาทิตย์นี้ได้แสดงให้เห็นท่าทีที่ถูกต้องเมื่อจะต้องภาวนา พระเยซูเจ้าทรงเล่าให้เห็นถึงลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างการภาวนาของชาวฟาริสีกับคนเก็บภาษี ฟาริสีภูมิใจว่าตนเองเป็นคนชอบธรรมและดูหมิ่นหยีดหยามเคนอื่น ขณะที่คนเก็บภาษีสำนึกว่าตนเป็นคนบาป ตระหนักถึงความต่ำต้อยของตนและต้องการการเยียวยารักษาจากพระเจ้า
ในตอนต้นของพิธีบูชาขอบพระคุณเราเริ่มด้วยการสารภาพผิดว่าเราเป็นคนบาป เราสารภาพว่าเราได้กระทำความผิดทางความคิด วาจา และกิจการ เราได้สำนึกในความไม่มีอะไรของเราต่อหน้าพระเจ้ามากน้อยแค่ไหน และได้คืนดีกับพระเจ้าครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ให้เราถ่อมจิตใจลงสำนึกถึงบาปที่เราได้กระทำ เพื่อเราจะได้รับการอภัยจากพระเจ้า 
 ก่อนพิธีพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ นำภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาอดุลยเดช
บทอ่านแรก โลกทุกวันนี้ถือเงินตรา อำนาจ และตำแหน่งเป็นใหญ่ ทำให้สังคมไร้ความยุติธรรมและความชอบธรรม แต่พระเจ้าไม่ได้วัดคุณค่าของคนที่ความร่ำรวยทางวัตถุ พระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาที่เที่ยงธรรม ไม่ลำเอียงและเลือกที่รักมักที่ชัง แต่ทรงฟังคำภาวนาของผู้อ่อนแอ ต่ำต้อย และถูกข่มเหง
บทอ่านที่สอง เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ขณะถูกจองจำที่กรุงโรมด้วยความรู้สึกว่าเวลาของท่านใกล้เข้ามาแล้ว แต่ความตายที่กำลังจะมาถึงไม่ได้ทำให้ท่านหวาดกลัว ยังคงเชื่อไว้ใจในพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม เพราะรู้ว่าหากท่านตายพร้อมกับพระคริสตเจ้า ท่านจะกลับคืนชีพรับชีวิตนิรันดรพร้อมกับพระองค์ เนื่องจากท่านได้ต่อสู้มาจนถึงที่สุด
พระวรสาร คำอุปมาเรื่องฟาริสีกับคนเก็บภาษี เป็นคำอุปมาที่งดงามอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีแต่เฉพาะในพระวรสารของนักบุญลูกาเท่านั้น พระเยซูเจ้าทรงเล่าถึงลักษณะที่แตกต่างกันในการภาวนาระหว่างฟาริสีกับคนเก็บภาษี ฟาริสีทะนงตนว่าเขาไม่เหมือนคนอื่น นั่นหมายความว่าเขาไม่เป็นคนบาป ขณะที่คนเก็บภาษีสำนึกว่าตนเป็นคนบาป ไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้า
 พิธีบูชาขอบพระคุณและการแห่พระธาตุไปยังสุสาน
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1)     วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2016 ขอเชิญร่วมฉลองอารามคณะซิสโตเซียน บ้านโคกสะอาด พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
2)     มีซองขอมิสซาเดือนพฤศจิกายนที่เราภาวนาอุทิศให้ผู้ล่วงลับ ขอพี่น้องได้นำไปแจกจ่ายเพื่อขอมิสซาสำหรับญาติพี่น้องผู้ล่วงลับของเรา ซึ่งซองนี้จะรวบรวมนำไปส่งให้สังฆมณฑลในนามวัดของเราเหมือนปีที่ผ่านมา
3)     วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2016 ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศให้ผู้ล่วงลับและพิธีปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำที่วัดของเรา พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 19.00 น.
4)     ประกาศศีลสมรสระหว่างนายซิกกุดรู วิคนี่ ซิกกุซอน บุตรของนายซีกกุดรู อิงโกวูล ซีกกุซอน กับนางกูลเปี๊ยก ปริตน่า โยนต้อติ จากจากประเทศไอแลนด์ กับนางสาวรุ่งจิตร ตระกูลมา บุตรีนายมาโนช-นางปราณี ตระกูลมาจากท่าแร่ ทั้งคู่จะเข้าพิธีสมรส วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14.00 น. ประกาศครั้งที่ 3
5)     เงินทานวันอาทิตย์มิสซาเช้า จำนวน 5,467.- บาท
6)         เงินทำบุญ สมทบทุนสร้างอนุสรณ์สถานพระอัครสังฆราชมีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์ (1) นางเสาวลักษณ์ ลี-ว่าที่ ร.ต.อภิสิษฐ์ เสมอพิทักษ์ 4,000.- บาท (2) อุทิศมาระโก วิจิตร แสงฉวี 600.- บาท (3) อุทิศยวง บัปติสตา คำไผ่ เยโรม พรชัย บุญญาน้อย 300.- บาท, (4) ครอบครัวนายสนั่น-นางยุพิน ศรีมาตร 300.- บาท, (5) นางประภาศรี ตระกูลมา 1,000.- บาท
 การสวดสายประคำคืนที่ยี่สิบเอ็ดที่บ้านของนายมาโนช-นางปราณี ตระกูลมา
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
วันอาทิตย์
23
10.00 น.
สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
สุขสำราญพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
† อุทิศ มาระโก วิจิตร แสงฉวี
จันทร์
24
18.30 น.
สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันอังคาร
25
18.30 น.
สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันพุธ
26
18.30 น.
สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดี
27
18.30 น.
สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์
28
18.30 น.
ระลึกถึง น.ซีมอน น.ยูดาห์ อัครสาวก

วันเสาร์
29
18.30 น.
สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา ครอบครัว "ตระกูลมา" และบรรยากาศการสวดสายประคำที่บ้าน