วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 253

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  253  อาทิตย์ที่  26  มีนาคม  2023 (2566)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

พิธีเปิดเสกซุ้มประตูแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน โอกาสฉลองความเชื่อประจำปี เสาร์ที่ 25 มีนาคม 2023

พี่น้องที่รัก พระวรสารวันนี้บอกเราว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นการกลับคืนชีพและชีวิต ใครเชื่อพระองค์ไม่มีวันตาย แต่มีชีวิตนิรันดร การปลุกลาซารัสให้ฟื้นคืนชีพเป็นสัญลักษณ์ว่า พระองค์ทรงเป็นการกลับคืนชีพและชีวิต เพื่อนำเราให้เชื่อการกลับคืนชีพและมีชีวิตใหม่ในพระเยซูเจ้าผ่านทางพระจิตเจ้า ศีลล้างบาปได้นำเราสู่ชีวิตในองค์พระจิต ทำให้เราเข้มแข็งและร่วมส่วนในการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า

เมื่อพระเยซูเจ้าทรงทราบข่าวการสูญเสีย ลาซารัส เพื่อนที่แสนดีของพระองค์ ทรงอยู่ในห้วงเวลาของความเศร้าโศกอย่างสุดซึ้งถึงกับร้องไห้ ในบรรยากาศของความโศกเศร้านี้ พระองค์ทรงฉายแสงแห่งความหวังและตรัสกับมารธาว่า พระองค์เป็นการกลับคืนชีพและชีวิต ความตายที่เราควรหวาดกลัวมีเพียงอย่างเดียวคือการตายในบาป

พิธีเปิดเสกซุ้มประตูแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน โอกาสฉลองความเชื่อประจำปี เสาร์ที่ 25 มีนาคม 2023
        บทอ่านที่หนึ่ง
การถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่บาบิโลนของชาวยิว ได้รับการพรรณนาเป็นเหมือนกับความตาย และการเดินทางกลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนอีกครั้งจึงเป็นเหมือนการกลับคืนชีพ มีชีวิตใหม่อีกครั้ง ซึ่งภาพพจน์นี้ปรากฏเป็นจริงในพระเยซูเจ้า ผ่านทางพระองค์ พระจิตของพระเจ้าได้เปิดและทำให้คนตายให้กลับมามีชีวิตใหม่

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้เตือนชาวโรมันให้เปลี่ยนการดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง ให้มาเจริญชีวิตในความศักดิ์สิทธิ์ พระจิตของพระเจ้าได้ยกพระเยซูเจ้าให้กลับเป็นขึ้นมาจากความตาย พระจิตของพระองค์จะทรงปลดปล่อยเราจากพันธนาการแห่งบาป นำเราให้เข้าใกล้ชิดกับพระองค์ เพื่อให้เราได้ร่วมส่วนในการกลับคืนชีพของพระองค์

พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงแสดงให้เห็นความรู้สึกแบบมนุษย์ เมื่อต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก พระองค์ทรงกันแสงอาลัยถึงลาซารัสเพื่อนของพระองค์ และทรงปลุกลาซารัสให้ฟื้นจากความตาย เพื่อแสดงให้เราเห็นว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้มีอำนาจเหนือความตาย ทรงเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต

ชุดการแสดงต้อนรับประธานในพิธี โอกาสฉลองความเชื่อประจำปี เสาร์ที่ 25 มีนาคม 2023
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ขอบคุณพี่น้องดอนม่วยที่ช่วยกันเตรียมฉลองวัดปีนี้ ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีและได้รับคำชม พระสงฆ์มาร่วมงานมาก 35 องค์จนโต๊ะกินข้าวไม่พอ

2.          พฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2023 พฤหัสศักดิ์สิทธิ์ เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และระลึกถึงการตั้งศีลมหาสนิทของพระเยซูเจ้า เชิญร่วมเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เวลา 7.30 น.

3.          อังคารที่ 11 เมษายน 2023 เชิญร่วมฉลองวัดแม่พระราชินีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ จอนแจ้ง

4.          พฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2023 เชิญร่วมฉลองวัดแม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบ็ธ นาโพธิ์น้อย

5.          เสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2023 เชิญร่วมเปิดเสกวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ และฉลอง 80 ปีชุมชนวัดโนนค้อ

6.          เงินทานวัดดอนม่วย 2,837.- บาท, เงินทำบุญกลุ่มเพื่อนท่าแร่ 08-09 จำนวน 10,000.- บาท

7.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,443.- บาท,  การสร้างวัด : 1) คุณขันทอง รามอน เมเนร์ท 5,000.- บาท, 2) พี่น้องโนนค้อวันเสกศาลา 80 ปี 3,720.- บาท, และ 3) คุณประภา โชคช่วยพัฒนกิจ 20,000.- บาท รายจ่าย : 1) ค่าเสาโรมันและคิ้วบัวต่าง ๆ 439,800.- บาท, 2) จ่ายแรงช่างแคน  (ม้านั่ง)  15,000.- บาท, 3) จ่ายค่าหลังคาห้องอาหาร 20,896.- บาท, 4) ค่าแรงช่างปูกระเบื้อง 30,000.- บาท, 5 ค่าแรงช่างโงน 50,000.- บาท, 6) ค่าแรงช่างทำห้องอาหาร 30,000.- บาท, 7) อิฐ 10,000 ก้อน 11,500.- บาท และ 8) ปูนเสือ-ปูนเพชร 100 ถุง 14,400.- บาท

8.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 1-2 ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 3-4  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 2

พิธีเปิดเสกศาลา 80 ปีโนนค้อและพระรูปแม่พระและนักบุญยอแซฟของพี่น้องโนนค้อ อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2023

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                               ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

26

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

 

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์-ศุกร์

27-31

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

 

เสาร์

01

06.45 น.

ระลึกถึงพระนางมารีย์

 

 

พิธีฉลองความเชื่อประจำปีและเสกซุ้มประตูใหญ่วัดดอนม่วย เสาร์ที่ 25 มีนาคม 2023วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 252

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  252  อาทิตย์ที่  19  มีนาคม  2023 (2566)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

เข้าเงียบพลมารีย์วัดดอนม่วย พฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2023

พี่น้องที่รัก การรักษาชายตาบอดอย่างอัศจรรย์ได้เปิดเผยความจริงว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นแสงสว่างส่องโลก “เราเป็นแสงสว่างส่องโลก ผู้ที่ตามเรามา จะไม่เดินในความมืด แต่จะมีแสงสว่างส่องชีวิต” (ยน 8:12) บทอ่านวันนี้เตือนใจเราว่า ทุกคนเกิดมาในความบอดมืดฝ่ายจิตใจ ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อเราได้เป็นส่วนหนึ่งแห่งพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า ผู้เป็นแสงสว่างส่องโลก ผ่านทางศีลล้างบาปทำให้เราได้รับพระพรฝ่ายจิต พ้นจากความมืดสู่ความสว่าง

กระแสเรียกคริสตชนเรียกร้องให้เราเป็นแสงสว่างส่องโลก เราได้รับแสงสว่างของพระคริสตเจ้าแล้วผ่านทางศีลล้างบาป เราจึงมีหน้าที่เป็นแสงสว่างส่องโลกเหมือนอย่างพระองค์ ยิ่งเราเจริญชีวิตละม้ายคล้ายกับพระองค์และให้แสงสว่างของพระองค์ฉายแสงในตัวเรามากเท่าใด เราจะกลายเป็นแสงสว่างสำหรับผู้อื่นมากเท่านั้น

เข้าเงียบพลมารีย์วัดดอนม่วย พฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2023
       บทอ่านที่หนึ่ง
ซามูเอลได้รับบัญชาจากพระเจ้าให้ไปเจิมตั้งกษัตริย์องค์ใหม่จากบุตรชายของเจสซี เพื่อแทนที่กษัตริย์ซาอูลซึ่งไม่ซื่อสัตย์ พระเจ้าได้ตรัสกับซามูเอลมิให้มองดูที่รูปลักษณ์ภายนอก เพราะพระเจ้าทรงมองดูที่จิตใจและได้เลือกดาวิดให้ปกครองประชากรของพระองค์ ซามูเอลจึงได้เจิมดาวิดเป็นกษัตริย์องค์ใหม่สำหรับประชากรของพระองค์

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้เตือนชาวเอเฟซัสว่า เดิมทีเดียวพวกเขาอยู่ในความมืด แต่ความเชื่อและศีลล้างบาปช่วยให้พวกเขาพ้นจากความมืดแห่งบาปและนำพวกเขาสู่แสงสว่างของพระคริสตเจ้า เปาโลได้เชื้อเชิญคริสตชนทุกคนให้เจริญชีวิตเป็นบุตรแห่งความสว่าง และพิจารณาทุกสิ่งในแสงสว่างของพระคริสตเจ้า เพื่อให้พระองค์ฉายแสงในตัวเรา

พระวรสาร พระวรสารวันนี้ได้แสดงให้เราเห็นว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นแสงสว่างส่องโลก เราได้ยินเรื่องราวการที่พระองค์ทรงรักษาชายตาบอดแต่กำเนิด ทำให้เขาสามารถเห็นพระคริสตเจ้าในฐานะพระเจ้า พระเยซูเจ้าไม่เพียงทำให้ผู้ตาบอดทางร่างกายให้มองเห็นเท่านั้น  แต่พระองค์ยังทำตาใจของเขาที่บอดมือเพราะบาปได้มองเห็นพระองค์ด้วย

พี่น้องดอนม่วยช่วยกันพัฒนาเตรียมฉลองวัด อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2023
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ขอบคุณพี่น้องดอนม่วยที่ช่วยกันเตรียมฉลองวัด และขอบคุณ คุณพ่อเปโตร ประยูร พงษ์พิศ ที่มาเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณเทศน์เอกวาร เตรียมฉลองวัดปีนี้

2.          ขอบคุณพี่น้องโนนค้อที่ช่วยกันเก็บไม้ และประดับตกแต่งศาลา 80 ปีชุมชนวัดโนนค้อ

3.          หลังเลิกเรียนขอให้ชั้น ป.3-4 ได้มาเรียนคำสอนเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรกที่วัดก่อนกลับบ้าน

4.          เสาร์ที่ 25 มีนาคม 2023 เชิญร่วมฉลองวัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย คุณพ่อเปโตร สุรพงศ์ นาแว่น เป็นประธานในพิธี

5.          พฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2023 พฤหัสศักดิ์สิทธิ์ เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และระลึกถึงการตั้งศีลมหาสนิทของพระเยซูเจ้า เชิญร่วมเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เวลา 7.30 น.

6.          เสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2023 เชิญร่วมเปิดเสกวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ และฉลอง 80 ปีชุมชนวัดโนนค้อ

7.          เงินทานวัดดอนม่วย 3,075.- บาท, รับเงินขายปาล์ม 1,000.- บาท และรับเงินต้นพลมารีย์ 960.- บาท

8.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,443.- บาท,  การสร้างวัด : ครอบครัวคุณทัศนี ฮุงหวล 500.- บาท รายจ่าย : 1) ค่าหินแกรนิตดำเกล็ดทอง 191,076.- บาท, 2) จ่ายแรงช่างแคน  (ประตู-หน้าต่าง)  29,000.- บาท, 3) จ่ายค่าหลังคาศาลา 80 ปี 20,000.- บาท, 4) ค่าคอนกรีตผสมเสร็จเทพื้นศาลา 80 ปี 9 คิว 18,180.- บาท และ 5) ค่าแรงช่างทำศาลา 30,000.- บาท

9.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 9-10 ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 1-2  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 1

พี่น้องโนนค้อช่วยกันขนดินปรับพื้นที่ก่อสร้าง อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2023
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                               ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

19

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

 

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

20

06.45 น.

สมโภชนักบุญยอแซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์

 

อังคาร-ศุกร์

21-24

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

 

เสาร์

25

06.45 น.

สมโภชการแจ้งสาร เรื่องพระวจนาตถ์ฯ

 

 วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 251

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  251  อาทิตย์ที่  12  มีนาคม  2023 (2566)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

ภาพวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ, จันทร์ที่ 6 มีนาคม 2023

พี่น้องที่รัก เรามาถึงสัปดาห์ที่สามในเทศกาลมหาพรต พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ได้นำเสนอพระเยซูเจ้า ผู้เป็น แหล่งน้ำทรงชีวิต ซึ่งสามารถดับความกระหายและนำความสุขมาสู่ผู้กำลังกระหาย เราแต่ละคนเป็นเหมือนหญิงชาวสะมาเรียในพระวรสารที่ต้องการสิ่งซึ่งนำความสุขแท้ในชีวิต เราจึงมาที่นี่ทุกสัปดาห์เพื่อพบพระเยซูเจ้า ผู้เป็นแหล่งน้ำทรงชีวิตที่สามารถเติมเต็มสิ่งที่เราขาดให้เปี่ยมล้น

เรามาวัดร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์เพราะเราหิวกระหายองค์พระเจ้า ในพระวาจาทรงชีวิตที่ตรัสกับเรา ในศีลมหาสนิทที่ประทานพระกายเป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณของเรา ให้เราเงียบสักครู่และขอสมาโทษพระเจ้า หากเราไม่ได้ฟังและนำพระวาจาของพระองค์มาปฏิบัติ และรับพระองค์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแห่งชีวิตของเรา

ภาพวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ, พฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2023

       บทอ่านที่หนึ่ง ความไม่พอใจของประชากรอิสราเอลที่ต้องมาลำบากในถิ่นทุรกันดาร ขาดน้ำ ขาดอาหาร ทำให้พวกเขาสงสัยว่า พระเจ้ายังประทับอยู่กับพวกเขาหรือเปล่า พระเจ้าได้แสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงเอาพระทัยใส่พวกเขา โดยจัดหาน้ำสำหรับพวกเขา น้ำจากหินแสดงถึงน้ำแห่งศีลล้างบาปและพระเจ้าทรงเป็นแหล่งน้ำทรงชีวิต

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้แสดงให้ชาวโรมเห็นว่า พระเจ้าได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความรักยิ่งใหญ่ต่อมนุษยชาติ ด้วยความจริงที่ว่า พระเยซูเจ้าได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเราขณะที่เราเป็นคนบาป แสดงถึงความเอาพระทัยใส่ของพระเจ้าต่อเรา ความซื่อสัตย์ของพระองค์ได้แสดงให้เราเห็นในงานไถ่กู้มนุษย์ ความรักของพระองค์ไม่มีวันจบสิ้นและจางหาย

พระวรสาร นักบุญยอห์นได้เล่าเรื่องราวของพระเยซูเจ้ากับหญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้ำของยากอบ แคว้นสะมาเรีย พระองค์ได้ชี้ให้หญิงชาวสะมาเรียตระหนักในบาปของเธอทีละเล็กละน้อย กระทั่งเชื่อและวางใจว่า พระองค์เป็นพระผู้ไถ่และเป็นแหล่งน้ำทรงชีวิตที่สามารถทำให้เธอพบความสุขและชีวิตนิรันดร แต่ละคนต้องตระหนักในบาปของตนเช่นเดียวกัน

พี่น้องโนนค้อทำโรงทานและต้นเงินร่วมฉลองวัดนักบุญอันตน นาทัน จันทร์ที่ 6 มีนาคม 2023
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ขอบคุณพี่น้องโนนค้อที่มาช่วยกันเก็บไม้และเตรียมสำหรับการเปิดเสกวัดใหม่

2.          หลังเลิกเรียนขอให้ชั้น ป.3-4 ได้มาเรียนคำสอนเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรกที่วัดก่อน

3.          อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2023 เชิญชวนพี่น้องดอนม่วยร่วมพัฒนาและเตรียมฉลองวัด

4.          เสาร์ที่ 18 มีนาคม 2023 เชิญร่วมฉลองวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก

5.          อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2023 พิธีบูชาขขอบพระคุณเอกวาร เตรียมฉลองวัด เวลา 8.30 น. โดยคุณพ่อเปโตร ประยูร พงษ์พิศ

6.          เสาร์ที่ 25 มีนาคม 2023 เชิญร่วมฉลองวัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย คุณพ่อเปโตร สุรพงศ์ นาแว่น เป็นประธานในพิธี

7.          เสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2023 เชิญร่วมเปิดเสกวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ และฉลอง 80 ปีชุมชนวัดโนนค้อ

8.          เงินทานวัดดอนม่วย 2,151.- บาท, ซุ้มประตู ครอบครัวนายหนูไล สัพโส 5,000.- บาท และจ่ายค่าแรงช่างงวดสุดท้าย  10,000.- บาท (80,000.- บาท)

9.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,219.- บาท,  การสร้างวัด : 1) ครอบครัวคุณพงษ์สวัสดิ์ ฮุงหวล 2,000.- บาท และ 2) คุณเพ็ญหทัย ทองมังกร 500.- บาท รายจ่าย : 1) ค่ารูปพระเมตตาติดหลังพระแท่น 130,000.- บาท, 2) จ่ายแรงช่างตรีรัตน์ คำศรี (งวดที่ 2)  100,000.- บาท, 3) จ่ายค่าแรงช่างแคน 20,000.- บาท และ 4) ค่าแรงช่างทำศาลา 10,000.- บาท

10.     ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 7-8 ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 9-10  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 3

การตั้งเสาศาลา 80 ปีโนนค้อและส่วนต่อขยายบ้านพัก, ศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2023

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                               ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

12

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

 

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์-พฤหัส

13-16

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

 

ศุกร์

17

06.45 น.

น.ปาตริก พระสังฆราช

 

เสาร์

18

06.45 น.

น.ซีรีลแห่งเยรูซาเล็ม พระสังฆราชและนักปราชญ์

 

 

พี่น้องโนนค้อช่วยกันพัฒนาวัด เก็บไม้ และจัดสวนหย่อม อาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2023